Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 007683 18431551 na godz. na dobę w sumie
Windows XP. Skuteczne rozwiązania - książka
Windows XP. Skuteczne rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-273-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeżeli szukasz sposobu na szybsze i lepsze wykonywanie swojej pracy to szukasz wskazówek. I to nie zwykłych wskazówek ale wskazówek, które pomogą zwiększyć wydajność Twojej pracy i przegonić konkurencję. Dzięki nowej książce o systemie Windows -- 'Windows XP. Skuteczne rozwiązania', nikt nie dotrzyma Ci już kroku.

Ta wypełniona bezkompromisowymi poradami książka dotycząca systemu Windows XP zaprowadzi Cię na szczyty Twoich możliwości. Autor przygotował ponad 400 wskazówek pokazujących Ci szybsze sposoby korzystanie z systemu Windows, takie dzięki którym wykonywanie zadań zajmie Ci ułamek dotychczasowego czasu. Poznaj ukryte tajemnice zwiększające wydajność pracy, porady dotyczące zakamarków systemu oraz skróty służące poruszaniu się i dostosowywaniu systemu do własnych potrzeb. Zobacz co można zrobić z ikonami, jak najlepiej korzystać z poczty elektronicznej i posługiwać się programami takimi jak Windows Media Player 9, Internet Explorer 6 oraz Movie Maker 2.

To nie są zwykle wskazówki, to są skuteczne rozwiązania!

O autorze:
Kleber Stephenson przez ponad dziesięć lat zdobył wiele doświadczeń, analizując i stosując różne rozwiązania biznesowe oparte na platformie Windows. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP. Skuteczne rozwi¹zania Autor: Kleber Stephenson T³umaczenie: Witold Zio³o ISBN: 83-7361-273-4 Tytu³ orygina³u: Windows XP Killer Tips Format: B5, stron: 272 Je¿eli szukasz sposobu na szybsze i lepsze wykonywanie swojej pracy to szukasz wskazówek. I to nie zwyk³ych wskazówek ale wskazówek, które pomog¹ zwiêkszyæ wydajnoġæ Twojej pracy i przegoniæ konkurencjê. Dziêki nowej ksi¹¿ce o systemie Windows — „Windows XP. Skuteczne rozwi¹zania”, nikt nie dotrzyma Ci ju¿ kroku. Ta wype³niona bezkompromisowymi poradami ksi¹¿ka dotycz¹ca systemu Windows XP zaprowadzi Ciê na szczyty Twoich mo¿liwoġci. Kleber przygotowa³ ponad 400 wskazówek pokazuj¹cych Ci szybsze sposoby korzystanie z systemu Windows, takie dziêki którym wykonywanie zadañ zajmie Ci u³amek dotychczasowego czasu. Poznaj ukryte tajemnice zwiêkszaj¹ce wydajnoġæ pracy, porady dotycz¹ce zakamarków systemu oraz skróty s³u¿¹ce poruszaniu siê i dostosowywaniu systemu do w³asnych potrzeb. Zobacz co mo¿na zrobiæ z ikonami, jak najlepiej korzystaæ z poczty elektronicznej i pos³ugiwaæ siê programami takimi jak Windows Media Player, Internet Explorer oraz Movie Maker 2. To nie s¹ zwykle wskazówki, to s¹ skuteczne rozwi¹zania! O Autorze Kleber Stephenson jest prezesem U.S. Diginet-Interactive Communications — zdobywaj¹cego nagrody dostawcy szerokiej gamy rozwi¹zañ internetowych, firmy ġwiadcz¹cej us³ugi konsultingowe w zakresie strategii integracyjnych oraz udostêpniaj¹cej powstaj¹cym przedsiêbiorstwom e-biznesu bezpieczne i stabilne ġrodowiska hostingowe. Jest równie¿ prezesem Medical Assisted Service, Inc. — wywodz¹cej siê z Florydy, licz¹cej kilka oddzia³ów firmy medycznej, ġwiadcz¹cej us³ugi diagnostyki medycznej, pomagaj¹cej w radzeniu sobie z bólem oraz wyposa¿aj¹cej lekarzy w ca³ych Stanach Zjednoczonych w niezawodny sprzêt medyczny. Kleber jest recenzentem nowych technologii w Mac Design Magazine oraz Photoshop User. Przez ponad dziesiêæ lat zdoby³ wiele doġwiadczeñ, analizuj¹c i stosuj¹c ró¿ne rozwi¹zania biznesowe oparte na platformie Windows. W swoich firmach Kleber opracowuje i rozwija rozwi¹zania sieciowe i administracyjne, wykorzystuj¹c do tego celu technologie firmy Microsoft oraz korzystaj¹c z architektury systemów operacyjnych Windows. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Okna szeroko otwarte czyli jak uzyskać jak najwięcej z Windows XP Dwa kliknięcia to za dużo Ten obrazek mi odpowiada Poproszę o menu Współużytkowanie komputera — prawdziwy dowód miłości Nie jesteś pewny, co to za plik? Upuść go! Inny sposób maksymalizacji i przywracania okien Minimalizacja okna za pomocą paska zadań Zamykanie okna za pomocą paska zadań Maksymalizacja okna to za mało — wypełnij nim cały ekran Dostosuj rozmiar okna Zmiana rozmiaru zmaksymalizowanego okna Zdecyduj, jaki program ma zostać zastosowany do otwarcia pliku Będzie mniejszy, gdy go ściśniesz Zrób więcej miejsca! Skompresuj foldery i katalogi Zmień widok Dobry widok! Zachowam go sobie Chcesz jeszcze więcej przycisków na pasku narzędzi? Kto Ci tego zabroni? Tłok na pasku narzędzi? Zmniejsz ikony Uporządkuj ikony paska narzędzi Oddzielaj ikony od siebie Co to za małe czarne strzałki na pasku narzędzi? Bałagan na pasku narzędzi? Przywróć ustawienia domyślne Wreszcie paski narzędzi są takie, jakie chcesz Łącza — nie będziesz potrzebował niczego więcej Dodaj folder do paska narzędzi łączy Uporządkuj ikony znajdujące się na pasku narzędzi łączy To są tylko ikony — możesz je zmienić Usuwanie ikon z paska narzędzi łączy Przewijanie zawartości okna za pomocą prawego przycisku myszy Przewijanie zawartości okna za pomocą klawiatury Przewijanie zawartości okna za pomocą kółka myszy — dostosowanie parametrów kółka Ukryta moc foldera Zastosowanie szablonów folderów To jest lepsze niż ikona Co to za małe czarne strzałki na panelu zadań? Pozbądź się panelu zadań Wykorzystanie widoku „przezrocze” do przeglądania obrazków Nie tak wcale oczywista moc widoku „przezrocze” 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 5 SPIS TREŚCI Otwieranie kolejnych folderów w osobnych oknach Hmmm… tu przydałoby się osobne okno Szybki podgląd szczegółów pliku Nie lubisz pasków narzędzi? To ich nie używaj Przeglądaj internet w dowolnym oknie Odnajdywanie plików za pomocą paska adresu Przyciski menu paska zadań Uaktywnij w oknie pasek stanu Zabezpieczony wygaszacz ekranu Sterowanie „Panelem sterowania” Okno jedno obok drugiego ROZDZIAŁ 2. Tak jak lubisz czyli dostosowywanie Windows XP Halo kontrola naziemna… widzimy wasze ikony Od A do Z w menu „Wszystkie programy” Nie podoba Ci się nowe menu „Start”? Wróć do starego Większa liczba programów w menu „Start” Poprzypinaj programy do menu „Start” Przewijanie menu „Programy” Moje, moje, moje… już mi się to znudziło Internet na pasku zadań Strony WWW na pasku zadań Uruchamiaj programy z paska adresu Zawsze „Ulubione” Ruchome paski narzędzi? To świetnie! Uruchom go szybko! Szybkie uruchamianie ulubionych programów Przenoszenie ikon paska szybkiego uruchamiania Wyszukiwanie za pomocą jednego kliknięcia Pasek zadań… w ruchu Po rozciągnięciu jest lepszy Zabawa w „a kuku!” Ukryj pasek zadań ręcznie Pulpit, który jest zawsze widoczny Zrób więcej miejsca — ustaw je jeden nad drugim Grupuj przyciski Zamknij od razu całą grupę Po co je oglądać, gdy się ich nie używa Powiadomiono Cię… wobec tego musisz iść Daj głośniej Chcesz wiedzieć, która godzina? Korzystanie z aktówki 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 6 SPIS TREŚCI Czas na zmianę Wolę powierzchnie jednolite To nie jest las kompozycji, ale i tak jest dobrze Utwórz własną kompozycję Twoja ulubiona strona WWW zawsze aktualna… na pulpicie Odświeżanie pulpitu Parę świetnych rzeczy na pulpicie Animowany pulpit Blokowanie elementów pulpitu Zmień schemat wskaźników myszy Dobry wygląd musi kosztować ROZDZIAŁ 3. Żeglowanie czyli jak poruszać się w systemie Windows XP Wszystko dzieje się tu… przybywaj tu jak najszybciej Inny domyślny widok Przełącz dowolne okno na okno „Eksploratora Windows” Znajdź, gdzie znajduje się plik Nie widzisz? Nie martw się Wystarczy, że wpiszesz nazwę Diabeł tkwi w szczegółach Żeby szczegóły się zmieściły Posortuj je Zmiana kolejności kolumn w widoku „Szczegóły” Wykorzystanie klawiatury do poruszania się w widokach Bałagan w oknie? Pogrupuj jego zawartość Jestem niebieski, czyli skompresowany Odkryj ukryte pliki Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? (inny sposób) Bez przycisku „Przejdź” Usuń to! Opróżnianie kosza Ojej! Nie chciałem tego usuwać Poruszanie się w systemie Windows bez użycia myszy Poruszanie się w menu bez użycia myszy Zapisz tam, gdzie Ty chcesz Szybkie zapisywanie Błyskawiczne zapisywanie w nowym folderze Pojedyncze kliknięcie? Nie nadpisuj przez nieuwagę Nie, jednak nie zapiszę Zwiększ rozmiar okna dialogowego „Otwórz” lub „Zapisz” Możesz z tego miejsca wycinać i wklejać 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 7 SPIS TREŚCI Widoczne rozszerzenia plików Wybierz prezentowane rozszerzenia plików „Właściwości systemu” w zasięgu jednego kliknięcia Zawsze możesz się cofnąć Przenoszenie plików za pomocą panelu zadań ROZDZIAŁ 4. Amerykańska ikona czyli jak radzić sobie z ikonami w systemie Windowsu XP Wyślij skrót na pulpit Przenoszenie folderów Przeciąganie i upuszczanie skrótów Przeciąganie i upuszczanie kopii Nie możesz się zdecydować? Daj sobie możliwość wyboru Utwórz skróty z pozycji menu „Start” Skrót praktycznie do wszystkiego Nie zapominaj o menu skrótów skrótu I bez tego wiem, że to jest skrót Zmień ikonę skrótu Zmień ikonę folderu Nie podoba Ci się nowa ikona? Wróć do starej Stwórz sobie ikonę Rozmieszczanie ikon Ikony ułożone jak pod sznurek Dostosuj odległość między ikonami Gdzie się podziały ikony z pulpitu? Zmień domyślne ikony pulpitu Powiększ je maksymalnie Utwórz nowy folder Dodaj komentarz do ikony skrótu Odnajdywanie elementu docelowego skrótu To jest długa nazwa pliku Włącz „Miniatury” Zaznaczanie całej zawartości foldera Zaznaczanie ikon za pomocą myszy Zaznaczanie z wyjątkami Zaznaczanie ciągłych i nieciągłych bloków plików ROZDZIAŁ 5. Szybko i z impetem czyli przyśpieszanie pracy w Windows XP Przeciąganie plików do zakrytego kosza Szybszy sposób zmiany nazwy Cofnięcie błędnej zmiany nazwy 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 103 104 104 105 8 SPIS TREŚCI 105 Załącznik e-mail z każdego miejsca 106 Dyski na pasku narzędzi 106 Niech „Ulubione” naprawdę będą ulubione 107 Przyśpiesz uruchamianie ulubionych programów 107 Nie samo „Nie”, ale „Nie na wszystkie” 108 Otwórz kilka plików jednocześnie 108 Pokaż pulpit szybko, przywróć go jeszcze szybciej 109 Skrót zamykający system 109 Wyłącz go i zablokuj 110 Bezużyteczny przycisk zasilania? Szybkie zamykanie okna 110 Natychmiastowa zmiana szerokości kolumn w widoku „Szczegóły” 111 111 Szybkie rozwijanie folderów 112 Nie zapomnij mnie, jestem specjalny 112 Niech ulubione programy uruchamiają się wraz z systemem „Właściwości” w zasięgu jednego kliknięcia 113 113 Przełączanie pomiędzy otwartymi oknami 114 Otwierając pliki, możesz wybierać 114 Usunąć otwarty folder? Utwórz skrót do otwartego foldera 115 115 Otwórz menu skrótów otwartego foldera Żeby go przenieść, wcale nie musisz go widzieć 116 Żeby go przenieść, wcale nie musisz go widzieć (inne rozwiązanie) 116 Zgrupuj na pasku zadań dowolne okna 117 117 Kopiowanie z jednoczesnym usunięciem 118 Won mi stąd! 118 Nie chciałem tu przeciągać Zamknij grupę okien jednym kliknięciem 119 Zamknij grupę okien jednym kliknięciem (ale aktywne okno niech zostanie) Jednoczesna minimalizacja wszystkich okien Nie chciałeś przenieść? Wobec tego cofnij Szybszy sposób wyszukiwania w folderach Usuń cały wyraz ROZDZIAŁ 6. Będziemy Tobą kołysać czyli zachwycające porady Zmień wszystkie nazwy jednocześnie Pokaz slajdów Własne wygaszacze ekranów Zamiast wstrzymywania — hibernuj Niech Windows przemówi Rzuć wycinek na pulpit 119 120 120 121 121 123 124 124 125 125 126 126 9 SPIS TREŚCI 127 Przeciąganie dysków 127 Zorganizuj menu „Wszystkie programy” po swojemu 128 W warcaby jestem dobry 128 Drukowanie prawym przyciskiem myszy 129 Faks do babci 129 Przejdź do strony głównej 130 Wyszukiwanie w internecie z dowolnego okna 130 Zainstaluj czcionki bez ich instalowania 131 Nie masz programu Adobe Type Manager? Nie martw się! 131 Podglądanie zainstalowanych czcionek 132 Kojarzenie pliku z kilkoma programami 132 Wyślij, dokąd chcesz 133 Ikona foldera? Ukryte programy — porozmawiaj sobie z ludźmi w sieci 133 Ukryte programy — twórz samoinstalujące się pakiety programów 134 Ukryte programy — twórz własne znaki 134 135 Ukryte programy — co stało się z programem NetMeeting? 135 Chwyć mnie, jeśli potrafisz 136 Zapisz zawartość okna podręcznego Uruchom kilka programów jednocześnie 136 137 Utwórz plik bez uruchamiania jego programu 137 Tajne, niewidoczne foldery 138 Czy masz dokładny czas? Przydałaby się niewielka pomoc 138 139 Żeby lepiej widzieć, używaj „ClearType” 139 Bardzo szybkie podglądanie plików multimedialnych 140 Zapisywanie transmisji strumieniowych Trzymaj ich z dala od swoich folderów 140 141 Drukowanie zdjęć 141 Zamawianie odbitek online 142 Ukrywanie nazw plików w widokach „Przezrocze” i „Miniatury” 142 Przeciąganie i upuszczanie do podglądu Maskowanie plików 143 ROZDZIAŁ 7. „Niech gra radosna muzyka” czyli porady dotyczące programu Windows Media Player 9 145 Karnacje Zmień karnację Uwielbiam tę karnację Niepotrzebne zakotwiczenie Więcej radości I jeszcze więcej radości Chcę więcej 146 146 147 147 148 148 149 10 Przeciągnij, upuść, odtwórz Kolory do wyboru Alvin? Czy to jest Alvin? Odtwórz jeszcze szybciej Korektor graficzny Szybkie tworzenie list odtwarzania Skróty do list odtwarzania Dodaj do listy z każdego miejsca Dodaj je wszystkie naraz Można automatycznie Przyznaj mu jedną gwiazdkę Zalety wbudowanego porządkowania Posortuj je Niespodzianka! Dodaj do kolejki Miniodtwarzacz Miniinformacje miniodtwarzacza Miniradość Odtwórz go jeszcze raz Regulowanie głośności Warto trochę poczekać Popraw to Można i tak Powiem Ci, gdzie szukać Albo za głośno, albo za cicho Jednakowy poziom dla wszystkich Szukasz czegoś podobnego? Śpiewaj razem z nami WOW! Możesz szukać z tego miejsca Wszystko jest w nazwie Droga do nikąd SPIS TREŚCI 149 150 150 151 151 152 152 153 153 154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 159 160 160 161 161 162 162 163 163 164 164 165 ROZDZIAŁ 8. Jaki ten świat jest mały czyli badanie świata za pomocą programu Internet Expluorer 167 Nie wpisuj adresów URL Tam i z powrotem w mgnieniu oka Tam i z powrotem za pomocą klawiatury Powinieneś znać swoją historię Szybko do „Ulubionych” Przeciągaj i upuszczaj do „Ulubionych” To nie ma sensu Foldery w „Ulubionych” 168 168 169 169 170 170 171 171 11 SPIS TREŚCI Nigdy nie organizuj „Ulubionych” Zrób z niej stronę startową Szybkie wyszukiwanie Chcę nowe okno Podoba Ci się? Wyślij ją przyjacielowi Zamiast wysyłania, zapisz ją Wyczyść historię Zatrzyj za sobą ślady Niech ślady zacierają się same Mistrz kamuflażu Wcale nie potrzebuję tak dużo miejsca Ulepszone wyszukiwanie Bardzo szybkie przeglądanie Przejrzyj to w trybie offline Jeden krok dalej Szybkie zapisywanie grafiki prezentowanej na stronach WWW Ustaw jako tło Usuwanie haseł Kto jest spokrewniony? Sprytne drukowanie Żeby go zapisać, nie musisz go oglądać Wyślij go na pulpit Poruszanie się wewnątrz formularzy Ulubione w zasięgu jednego kliknięcia 172 172 173 173 174 174 175 175 176 176 177 177 178 178 179 179 180 180 181 181 182 182 183 183 ROZDZIAŁ 9. Wspólnie razem czyli poczta elektroniczna łatwiejsza, niż przypuszczuasz 185 Chcę go tylko uruchomić Nowy dźwięk powiadomienia Przejdź bezpośrednio do skrzynki odbiorczej Przeczytaj ją, ale pozostaw Zgrupuj ich Dodaj nowych członków UDW jest lepsze Wyślij prawym przyciskiem Zarządzanie pocztą To jaki to jest temat? Oflaguj ją Otrzymaliśmy Twoją wiadomość Skrót do najlepszego przyjaciela Osobista książka telefoniczna Podpisz i zapomnij Czy otrzymałeś wiadomość ode mnie? 186 186 187 187 188 188 189 189 190 190 191 191 192 192 193 193 12 SPIS TREŚCI Wykorzystaj tę papeterię Ciągle mi ich za mało Utwórz własną papeterię Zadania Szybkie przenoszenie wiadomości Edycja przez przeciąganie i upuszczanie Kłopoty z pisownią? Naucz go poprawnej pisowni Przedstawiaj tylko nowe wiadomości Ta czcionka mi się podoba Tobie już dziękuję Sprawdzaj cały czas Masz nową pocztę? Widać to w obszarze powiadamiania Szybkie dodawanie do Kontaktów Kto jest online? Powiedz „cześć” Zbyt pikantna treść? Wyłącz okno podglądu Przeciąganie i upuszczanie załączników Utwórz vCard Jak do Ciebie dotrzeć? Messenger — jesteś tam jeszcze? Messenger — nowy wiersz Messenger — aby wysłać przeciągnij i upuść Messenger — alarmy .NET Messenger — zostałeś zablokowany Messenger — szybkie tworzenie grup Messenger — szybkie dodawanie kontaktów do grup Messenger — co on powiedział? Messenger — wysyłanie wiadomości z paska zadań Messenger — mała imprezka Messenger — szybko pozbądź się wyskakujących okien 194 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 205 205 206 206 207 207 208 208 209 ROZDZIAŁ 10. Montaż filmu czyli porady dotyczące programu Windows Movie Makeru 2 211 Powiększenie widoku Seria ujęć Ułatwione przycinanie Cofnięcie przycięcia Przycinanie zdjęć Szybka zmiana kolejności klipów Tworzenie animacji tytułów Szybka zmiana tytułu Tworzenie nieruchomego obrazu Zamrażanie klatki 212 212 213 213 214 214 215 215 216 13 SPIS TREŚCI Tylko dźwięk Pozbycie się dźwięku Autofilm Dodaj tło muzyczne Dodawanie narracji Zabaw się przejściami Przenikanie się klipów Dwa razy szybciej Precyzyjnie na osi czasu Szybko na początek Szybko do efektów ściemniania i rozjaśniania Nie dziel na klipy Podziel na klipy Dziel się klipami ROZDZIAŁ 11. Ukojenie czyli jak pozbyć się wszystkich irytujących Cię rzeuczy Tak, jestem pewien, chcę usunąć Wiem, bo to ja to zainstalowałem Przerwij drukowanie Nie informuj mnie Mniej przyjazne wyszukiwanie Sam sobie uaktualnię Bez okien podręcznych Większe, mniejsze, a zawsze to samo Łatwo się rozpraszam Czemu miałbym chcieć uruchamiać komputer ponownie? Zrób coś, zanim odtwarzacz CD coś zrobi Czemu nie mogę przeciągnąć i upuścić go? Możesz, ale jest to trochę dziwne Kalkulator naukowy? Niezły dowcip — dziwny pulpit Niezły dowcip — moje dokumenty zniknęły! Niezły dowcip — nic tylko menu skrótów Niezły dowcip — a teraz je widzisz? Niezły dowcip — zamknięcie systemu podczas jego uruchamiania Niezły dowcip — uruchom wszystko naraz ROZDZIAŁ 12. Rozwiązywanie problemów czyli aby kontynuować, zacznij walić czołem w klawiauturę Salut na trzy palce Gdzie jest program ScanDisk? Wiedza czyni mistrza 216 217 217 218 218 219 219 220 220 221 221 222 222 223 225 226 226 227 227 228 228 229 229 230 230 231 231 232 232 233 233 234 234 235 237 238 238 239 14 SPIS TREŚCI Czy jestem połączony? Nadaj mu przyspieszenia Czujesz się ślamazarny? Jesteśmy zgodni Możliwe, że się zawiesił Zapisywanie wyników wyszukiwania Ulubione w Centrum pomocy i obsługi technicznej Nie mogę przenieść paska narzędzi Chciałby się cofnąć Zabezpiecz pliki przed programem Przywracanie systemu Czasem można zrobić coś innego niż kliknąć OK Zapisz treść „Niebieskiego ekranu śmierci” Ile miejsca zajmuję? Wyrzuć te śmieci Sprowadzone? Dziesięć procent to za dużo Bądź na bieżąco z aktualizacjami Zapomniałem hasła i co teraz? Co to za proces? Specjalne wydarzenia Jestem sieciowym guru ROZDZIAŁ 13. Nieustraszony czyli sztuczki z rejestrem systemu Windows XP Zrób kopię zapasową rejestru Ulubione w edytorze rejestru Wolę nazwę śmietnik Wszystko jest w nazwie Szybsze menu Nie potrzebuję strzałek Menu „Start” beze mnie Mam dla Ciebie poradę Mój Windows Media Player Outlook Express powinien startować stąd Steruj panelem sterowania Zmień pasek tytułu programu Internet Explorer A może by tak zrobić to samo z paskiem tytułu programu Outlook Express? Przyjazne drzewa wcale nie są przyjazne Zostałeś zarażony Nie, nie powiadamiaj mnie 240 240 241 241 242 242 243 243 244 245 245 246 247 247 248 248 249 249 250 250 251 253 254 254 255 255 256 256 257 258 258 259 259 260 260 261 261 262 15 SPIS TREŚCI Grupowanie tak, jak ja tego chcę Nie ma zgody na „Skrót do” Bez bieżących dokumentów Kim jesteś? Brak dostępu Hiperśmietnik 263 264 265 266 267 268 16 Łu! Huuu! Będziemy Tobą kołysać! Taki po- czątek już świadczy o tym, że rozdział ten będzie dobry. Udzielimy Ci w nim najlepszych wskazówek, zdradzimy najlepsze sztuczki Będziemy Tobą kołysać czyli zachwycające porady i wskażemy ukryte aplikacje. Poznasz takie sposoby, o których nie myślałeś, że są możliwe w systemie Windows XP. Może też się znów okazać, że znasz już je wszystkie i kolejny rozdział okaże się dla Ciebie zupeł- nie nieprzydatny. W takim przypadku moja rada jest jedna — zatrzymaj się w miejscu, w którym teraz jesteś, wyłącz komputer i idź do parku, na plażę lub gdziekolwiek, gdyż, człowieku, musisz gdzieś wyjść. Czy Ty masz komputer przypięty do swojej klatki piersio- wej paskami i bandażami? To tylko kompu- ter. Nie bez powodu wyposażono go w wy- łącznik, więc użyj go! Reszcie Was nie będzie potrzeba ani pasków, ani bandaży, ani spędzenia 20 go- dzin, by nauczyć się wszystkich tych rzeczy, gdyż byliście na tyle inteligentni, że kupili- ście sobie tę książkę. Inni niech wyjdą na słońce, bo nie wyglądają zbyt dobrze. ZMIEŃ WSZYSTKIE NAZWY JEDNOCZEŚNIE Gdy pobierasz często z aparatu cyfrowego zdjęcia, z pewnością polubisz tę poradę. Otwórz folder, w którym je zapisałeś, i zaznacz grupę zdjęć, którym chcesz nadać jednakową nazwę. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwsze zaznaczone zdjęcie i z menu skrótów wybierz polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę pierwszego pliku na taką, jaka Ci odpowiada (na przykład Urlop na wsi), a następnie kliknij wolny obszar okna. Nazwy wszystkich zaznaczonych zdjęć zostaną automatycznie zmienione na Urlop na wsi(1), Urlop na wsi(2) i tak dalej. Czy to nie jest cudowne? W ten sam sposób możesz również zmieniać nazwy innych rodzajów plików. POKAZ SLAJDÓW Jak najlepiej zaprezentować za pomocą komputera zdjęcia cyfrowe swoich dzieci? Urządzając pokaz slajdów! Oto jak to należy zrobić. Otwórz folder przechowujący zdjęcia i kliknij znajdujące się w panelu zadań Zadania obrazów łącze Wyświetl jako pokaz slajdów. Uruchomiony zostanie pełnoekranowy pokaz wszystkich znajdujących się w folderze zdjęć. WŁASNE WYGASZACZE EKRANÓW Możesz również utworzyć pokaz slajdów, który będzie prezentowany przez wygaszacz ekranu. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz Właściwości. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Wygaszacz ekranu, a następnie z listy rozwijanej Wygaszacz ekranu wybierz pozycję Pokaz slajdów z folderu Moje obrazy. Naciśnij przycisk Ustawienia i po kliknięciu znajdującego się na prawo od pola Użyj obrazów z tego folderu przycisku Przeglądaj wybierz folder, w którym znajdują się zdjęcia przeznaczone do pokazu. Po zakończeniu naciśnij OK. ZAMIAST WSTRZYMYWANIA — HIBERNUJ Z pewnością zauważyłeś, że gdy wyłączasz komputer, nie masz możliwości wprowadzenia go w stan hibernacji. Taka możliwość jednak istnieje! Gdy okno dialogowe Wyłączanie komputera jest widoczne, naciśnij Shift, a przycisk Stan wstrzymania zmieni swoją funkcję na Hibernacja. Czemu ta opcja nie jest widoczna od razu, tego nie wiem (i chyba nigdy się nie dowiem). Czemu hibernacja jest taka przydatna? Gdy komputer przechodzi w stan hibernacji, na dysku zapisywana jest cała zawartość jego pamięci. Następnym razem, gdy uruchomisz komputer, programy, okna i dokumenty, które były otwarte w momencie przejścia komputera w stan hibernacji, wrócą na swoje miejsca. NIECH WINDOWS PRZEMÓWI Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak brzmiałby głosr systemu Windows, gdyby tylko mógł on mówić? Już nie musisz się zastanawiać — uruchom program Narrator i pozwól Windows przemówić. Kliknij przycisk Start, wybierz Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie z menu Ułatwienia dostępu uruchom program Narrator. Program możesz tak skonfigurować, by czytał zawartość menu, menu skrótów lub nowych okien1. Narrator będzie również głośno czytał znaki wpisywane w różnych edytorrach systemu Windows. RZUĆ WYCINEK NA PULPIT Wycinki dokumentów są jedną z fajniejszych cech systemu Windows. Korzystam z nich raz po raz, szczególnie gdy coś piszę. Wypróbuj je następnym razem, gdy będziesz coś pisał, korzystając z programów Word, Notepad2 czy Wordpad. Zaznacz fragment tekstu, a następnie przeciągnij i upuść go na pulpit. W ten sposób powstanie wycinek dokumentu. Teraz, kiedy tylko zechcesz, będziesz mógł przeciągnąć i upuścić go do innego dokumentu. Jest to świetny sposób na zachowywanie myśli, z których trzeba skorzystać później. r 1 Niestety, program ma duże kłopoty z czytaniem po polrsku — przyp. tłum. 2 Niestety, w programie Notepad wycinki nie działają — przyp. tłum. PRZECIĄGANIE DYSKÓW Cały czas korzystam z dysków — zwykłych dyskietek, dyskietek Zip czy napędów CD-RW. Bardzo wygodne jest mieć je zawsze pod ręką. Spróbuj umieścić je, na przykład na pulpicie. Kliknij Start/Mój komputer, kliknij i przytrzymaj ikonę dysku, a następnie przerciągnij i upuść ją na pulpit. Od tej chwili będziesz mógł przreciągać i upuszczać pliki na ikony dysków znajdujące się bezpośrednio na pulpicie. ZORGANIZUJ MENU „WSZYSTKIE PROGRAMY” PO SWOJEMU Warto zapamiętać jedną informację — wszystkie ikony, znajdujące się w menu Wszystkie programy, są jedynie skrótami, wobec tego możesz zmieniać ich nazwy, przenosić je, a nawet je usunąć — nie szkodząc przy tym ich programom. Oznacza to też, że możesz przystosować to menu do własnych potrzeb. Mógłbyś na przykład utworzyć w menu Wszystkie programy nowy folder o nazwie Programy do rysowania, zawierający skróty do takich programów, jak AutoCAD, Visio czy Paint. Oto jak należy to zrobić. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, z menu skrótów wybierz Eksploruj, a następnie przejdź do folderu Programy (przeważnie znajduje się on w C:Documents and SettingsNazwa_ użytkownikaMenu StartProgramy). Możesz w nim tworzyć nowe foldery i przenosić do nich foldery lub skróty istniejących programów. Teraz, gdy klikniesz przycisk Start i rozwiniesz menu Wszystkie programy, spostrzeżesz nowe, utworzone przez Ciebie menu, dzięki któremu znacznie szybciej dotrzesz do swoich programów. W WARCABY JESTEM DOBRY Rzeczywiście, w warcaby jestem dość dobry — musiałbyś mnie zobaczyć, jakie sieję spustoszenie grając online. Koszę wszystkich na lewo i prawo. No dobrze, grałem może ze dwa razy. Ale zawsze miałem przewagę! Za sprawą systemu Windows XP możesz grać w różne gry z ludźmi z całego świata, a na dodatek jest to bardzo łatwe. Kliknij przycisk Start, wybierz Wszystkie programy i z menu Gry uruchom jedną z pięciu gier internetowych. Warcaby są moją ulubioną grą, szczerze mówiąc dlatego, że w pozostałych jestem przeraźliwie słaby. W każdym razie sprawdź, czy jesteś połączony z internetem i wybierz sobie jedną z gier. Postępujr według prezentowanych na ekranie instrukcji i rozpocznij grę, na przykład z 11-letnim Uzbekiem. Urządź mu niezłą jazdę. To, że ma on tylko 11 lat i nie zna angielskiego3, nie powinno Cię powstrzymać od złojenia mu skóry. DRUKOWANIE PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY Żeby wydrukować jakiś dokument, powiedzmy dokument programu Word, wcale nie trzeba uruchamiać tego programu. Odszukaj na dysku plik, który chcesz wydrukować, kliknij jego ikonę prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybrierz Drukuj. Umożliwi to wysłanie dokumentu do druku bez uruchamiania programu Word4. r 3 Żeby grać, na przykład w warcaby, nie trzeba znać żadrnego obcego języka, program sam przetłumaczy wydawane przez zawodników polecenia — przyp. tłum. 4 W rzeczywistości Word zostanie otwarty, ale jedynie na czas drukowania, rpo czym sam się zamknie — przyp. tłum. FAKS DO BABCI Babcia nie ma komputera, w którym mogłaby odbierać przesyłane jej pocztą elektroniczną zdjęcia małej Jenny, ale za to ma faks (Czemu babcia ma faks, a nie ma komputera, tego nie wiem. Ta sytuacja i tak jest zmyślona, więc się nie zastanawiaj i czytaj dalej). Aby szybko wysłać zdjęcie faksem, kliknij ikonę zdjęcia prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz Drukuj. Otworzy się okno Kreator drukowania fotografii. Naciśnij przycisk Dalej, wybierz zdjęcie lub zdjęcia, które chcesz wysłać i ponownie naciśnij Dalej, co przeniesie Cię do okna Opcje drukowania. A teraz sztuczka. Z listy rozwijanej Jakiej drukarki chcesz użyć? wybierz Fax i naciśnij Dalej. Wybierz układ fotografii i naciśnij Dalej. Otworzy się okno Kreator wysyłania faksu. Kreator przeprowadzi Cię przez konfigurację faksu (nazwa odbiorcy, numer telefonu i tym podobne). Po zakończeniu wciśnij przycisk Zakończ i faks poleci do babci! Tak samo możesz postępować z innymi dokumentami, które chcesz wysłać faksem. PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ Umieść na pasku narzędzi przycisków standardowych ikonę Start, a będziesz miał zawsze szybki dostęp do stron internetowych — po kliknięciu przycisku Start w otwartym oknie pojawi się strona główna. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi przycisków standardowych i z menu skrótów wybierz Dostosuj. Zaznacz na znajdującej się w lewej części okna dialogowego liście Dostępne przyciski przycisk Start, a następnie naciśnij Dodaj oraz Zamknij. Od tej pory strona główna znajdzie się w zasięgu jednego kliknięcia. WYSZUKIWANIE W INTERNECIE Z DOWOLNEGO OKNA Gdy chcesz poszukać informacji w internecie, zwyczajnie wpisz pytanie w pole tekstowe paska adresu i kliknij Przejdź lub naciśnij przycisk Enter. System rozpocznie wyszukiwanie w internecie, a wyniki tego wyszukiwania zaprezentuje w tym samym oknie. Aby umieścić pasek adresu na pasku narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi przycisków standardowych i z menu skrótów wybierz pozycję Pasek adresu. ZAINSTALUJ CZCIONKI BEZ ICH INSTALOWANIA Aby zainstalować nową czcionkę, kliknij Start/Panel sterowania, a następnie Wygląd i kompozycje. W panelu zadań Zobacz też kliknij łącze Czcionki, z paska menu okna foldera Czcionki wybierz Plik, a następnie Zainstaluj nową czcionkę. Wykorzystując okno dialogowe Dodawanie czcionek, odszukaj na dysku czcionki do zainstalowania i naciśnij OK. Instalacja czcionek kosztowała Cię dużo wysiłku, zważywszy, że zamiast tego mogłeś po prostu przeciągnąć plik zawierający czcionkę i upuścić go w folderze Czcionki. Tak, to prawda, czcionki możesz przeciągać i upuszczarć w folderze Czcionki, co spowoduje ich zainstalowanie i przygotuje je do użycia. NIE MASZ PROGRAMU ADOBE TYPE MANAGER? NIE MARTW SIĘ! To nie jest zwykła porada, to jest rewelacyjna poradra! W poprzednich wersjach systemu Windows, żeby zainstalorwać czcionki PostScript, trzeba było posłużyć się odpowiednrim programem, takim jak na przykład ATM (Adobe Type Manager). To już przeszłość. W systemie Windows XP czcionki PostScrirpt możesz zainstalować w taki sam sposób, jak czcionki rTrueType — posługując się instalatorem czcionek lub przeciągarjąc i upuszczając je w folderze czcionek — tak jak zwycrzajne czcionki TrueType. Najwyższa pora! PODGLĄDANIE ZAINSTALOWANYCH CZCIONEK Gdy masz komputer długo, na pewno przydarzyło Ci się to nieraz. W jakiś sposób wpadł Ci w ręce dysk z pięcioma tysiącami nowych czcionek i oczywiście zainstalowałeś je wszystkie. No cóż, teraz, kiedy w komputerze masz zainstalowane wszystkie czcionki,r jakie kiedykolwiek powstały, dobrze by było przyjrzerć się im. Oto sposób, w jaki można podglądnąć zainstalowane czcionki. Kliknij Start/Panel sterowania, a następnie Wygląd i kompozycje. Na panelu zadań Zobacz też kliknij łącze Czcionki, z paska menu okna foldera Czcionki wybierz Widok, a następnie Podgląd. Przesuń teraz wskaźnik myszy nad ikonę dowolnej przedstawionej w oknie czcionki, a w jego sąsiedztwrie pojawi się okno podglądu kroju czcionki. Jeżeli chcesrz zobaczyć większy podgląd czcionki, kliknij jej ikonrę prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz Otwórz. KOJARZENIE PLIKU Z KILKOMA PROGRAMAMI Oto sposób na szybkie skojarzenie pliku jednego typru z różnymi programami. Kliknij Start/Mój komputer/ Narzędzia/Opcje folderów. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Typy plików, na liście Zarejestrowane typy plików odszukaj i zaznacz (na przykład) Plik GIF, a następnie naciśnij przycisk Zaawansowane. W oknie dialogowym kliknij Nowa i w polu Akcja wpisz 1VYÎTY ZRNQTGTG. Kliknij Przeglądaj, odnajdź na dysku twardym program Internet Explorer (zwykle znajduje się on w folderze C:Program FilesInternet Explorer), zaznacz ikonę programu, naciśnij Otwórz, a następnie OK. Teraz w polu Akcje powinno znajdować się Otwórz w Explorerze. Naciśnij OK. Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy dowolną ikronę pliku z rozszerzeniem .gif, a wpisana przez Ciebie opcja Otwórz w Explorerze pojawi się w jego menu skrótów. Wybierz ją, a plik zostanie otwarty w programie Interrnet Explorer, zamiast w swoim domyślnym programie. WYŚLIJ, DOKĄD CHCESZ Korzystając ze znajdującego się w menu skrótów polecenia Wyślij do, można szybko wysyłać pliki w popularne miejsca. Polecenie to można dostosować do swoich potrzeb, dodając do niego kolejne foldery lub dyski. Gdy często wysyłasz pliki w określone miejsce, ułatwi Ci to bardzo pracę. Jeżeli na przykład masz folder Moje ulubione zdjęcia, w którym przechowujesz rzecz jasna swoje ulubione zdjęcia, to czy nie byłoby wygodnie móc za pomocą polecenia Wyślij do szybko wysyłać zdjęcia do tego foldera? W tym celu najpierw upewnij się, czy masz dostęp do ukrytych plików i folderów (folder SendTo, w którym przechowywane są elementy polecenia Wyślij do, jest ukryty). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, z menu skrótów wybierz Eksploruj i odnajdź folder SendTo (zwykle znajduje się on w C:Documents and SettingsNazwa_użytkownikaSendTo). Wciśnij i przytrzymaj przycisk Alt i jednocześnie przeciągnij i upuść w folderze SendTo folder Moje ulubione zdjęcia — w ten sposób trafi do niego skrót do foldera Moje ulubione zdjęcia. Teraz, by wysłać zdjęcie do foldera Moje ulubione zdjęcia, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę pliku zawierającego zdjęcie, z menu skrótów wrybrać polecenie Wyślij do, a następnie wybrać Moje ulubione zdjęcia. IKONA FOLDERA? Czy zauważyłeś, że wszystkie foldery w oknie programu Eksplorator Windows wyglądają jednakowo? Jest to trochę nudne i nie pomaga w szybkim dotarciu do szukanego foldera. W przypadku wcześniejszych wersji systemu Windows nic nie mogłeś na to poradzić, ale masz teraz przed sobą Windows XP, a w nim możesz zmieniać ikony poszczególnych folderów. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, z menu skrótów wybierz Eksploruj. Odszukaj swój ulubiony folder, kliknij jego ikonę prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz Właściwości. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Dostosowywanie i naciśnij przycisk Zmień ikonę. Odszukaj na dysku nową ikonę i naciśnij OK. W oknie w polu Podgląd pojawi się nowa ikona. Znakomite! (Żeby wprowadzona zmiana odniosła skutek, musisz otworzyć nowe okno programu Eksplorator Windows). UKRYTE PROGRAMY — POROZMAWIAJ SOBIE Z LUDŹMI W SIECTI W swoim komputerze masz program Rozmowa, za pomocą którego możesz rozmawiać z ludźmi w sieci. Korzystam z niego cały czas, zarówno w sieci biurowej, jak i domowej (Ciągle nie mogę uwierzyć w to, że ten program jest ukryty). Aby uruchomić program Rozmowa, kliknij Start, a następnie Uruchom. W polu Otwórz wpisz YKPEJCV i naciśnij OK. Uruchomi to program Rozmowa. Kliknij Konwersacja, a następnie Wybierz numer. Wybierz nazwę komputera (dostępnego w sieci użytkownika), z którym chcesz porozmawiać, i naciśnij OK. Komputer „zadzwoni” i zaprosi wywoływanego użytkownika do rozmowy z Tobą. Program Rozmowa znajduje się na dysku twardym w folderze C:WindowsSystem32. Jeżeli nie możesz go znaleźć, posłuż się poleceniem Wyszukaj, aby znaleźć nazwę pliku winchat.exe. UKRYTE PROGRAMY — TWÓRZ SAMOINSTALUJĄCE SIĘ PAKIETY PROGRAMÓW Korzystając z systemu Windows XP i ukrytego programu IExpress 2.0, możesz tworzyć pakiety instalacyjne swoich programów, z których mogą one być instalowane na innych komputerach. Program IExpress 2.0 tworzy proste samorozpakowujące się, samoinstalujące się pakiety instalacyjne programów. Możesz nawet przed zezwoleniem na instalację programu z pakietu poprosić o wyrażenie zgody użytkownika na stworzoną przez Ciebie licencję użytkowania programu. Aby uruchomić program IExpress 2.0, kliknij Start, a następnie Uruchom. W polu Otwórz wpisz KGZRTGUU i naciśnij OK. Aby utworzyć pakiet, postępuj według prezentowanej przez kreator instrukcji5. Program IExpress 2.0 zwykle znajduje się w folderze C:WindowsSystem32, w pliku iexpress.exe. UKRYTE PROGRAMY — TWÓRZ WŁASNE ZNAKI Własne znaki można tworzyć za pomocą znajdującego się w systemie Windows XP programu Edytor znaków prywatnych. Za pomocą narzędzi rysowania oraz kształtu możesz na podstawie swoich nazw, symboli czy logo tworzyć znaki specjalne, które łatwo umieścisz w dokumentach za pomocą programu Tablica znaków. Aby uruchomić program Edytor znaków prywatnych, kliknij Start, a następnie Uruchom. W polu Otwórz wpisz GWFEGFKV i naciśnij OK. r 5 Niestety, program ten występuje jedynie w angielskriej wersji językowej — przyp. tłum. UKRYTE PROGRAMY — CO STAŁO SIĘ Z PROGRAMEM NETMEETING? Chociaż program NetMeeting został dość dobrze zastąpiony przez Windows Messenger, wiem, że wielu z Was tęskni do starego programu konferencyjnego. Gdy tak naprawdę bardzo jest Wam do niego tęskno — wciąż możecie się nim posługiwać. Program NetMeeting znajduje się w systemie Windows XP i czeka, by go zainstalować. Kliknij Start, a następnie Uruchom. W polu Otwórz wpisz EQPH i naciśnij OK. CHWYĆ MNIE, JEŚLI POTRAFISZ Pewnie wiesz, że możesz przechwycić obraz pulpitu, nacriskając na klawiaturze przycisk Print Screen (Prt Sc). Ale co zrobić, gdy chcesz przechwycić jedynie aktywne okno? Naciśnij i przytrzyrmaj przycisk Alt i jednocześnie wciśnij przycisk Prt Sc. Ten skrót klawiaturowy przechwytuje jedynie aktywne okno. ZAPISZ ZAWARTOŚĆ OKNA PODRĘCZNEGO Aby uzyskać informację na temat sposobu wykonania jakiegoś zadania w systemie Windows, posłużyłeś się ikoną Pomoc. Przed oczami masz właśnie okno podręczne, w którym w trzech akapitach znajduje się poszukiwane przez Ciebie wyjaśnienie. To świetnie, ale jak u licha wykorzystać tę informację? Jeżeli klikniesz gdziekolwiek — okno zniknie. Następnym razem, gdy przydarzy Ci się taka sytuacja, skopiuj zawartość okna podręcznego, wklejając ją do dokumentu tekstowego i zapisz ją na przyszłość. Aby przechwycić zawartość okna podręcznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk Ctrl i jednocześnie wciśnij przycisk C. W ten sposób skopiujesz tekst pomocy do schowka. Otwórz teraz program Notepad i naciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+V. W ten sposób wkleisz tekst do dokumentu programu. Właśnie udało Ci się zapisać zawartość ona podręcznego. URUCHOM KILKA PROGRAMÓW JEDNOCZEŚNIE Uruchamianie programów z menu Wszystkie programy jest dość żmudne, ale gdy trzeba uruchomić kilka programów jeden po drugim, może stać się to naprawdęr męczące. Tworzysz na przykład stronę WWW za pomocą programów Dreamweaver, Flash oraz Photoshop. Żeby je uruchomić, musisz otworzyć menu Wszystkie programy trzy razy pod rząd. Aby tego uniknąć, wypróbuj poniżsrzego sposobu. Naciśnij Start, otwórz menu Wszystkie programy, naciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk Shift i klikaj ikony programów, które chcesz uruchomić. Programy będą uruchamiane, ale menu Wszystkie programy nie zamknie się. UTWÓRZ PLIK BEZ URUCHAMIANIA JEGO PROGRAMU Ile razy przydarzyło Ci się, że zapomniałeś wspaniały tytuł lub opis dokumentu tylko dlatego, że musiałeś przeraźliwie długo czekać na uruchomienie się programu? Możliwe, że nie przytrafiło Ci się to tak wiele razy jak mi, ale ta porada i tak z pewnością rCi się przyda. Czy można na przykład plikowi programu Word nadać nazwę, zanim uruchomi się program Word? „Co?!” — na pewno zapytasz. Tak, możesz to zrobić, a ja powiem Ci jak. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i z menu skrótów wybierz Nowy, a następnie wybierz Dokument programu Microsoft Word. Na pulpicie pojawi się ikona nowego dokumentu programu Word, gotowa na nadanie mu nazwy. Wpisz tytuł dokumentu lub jego opis i to wszystko. Teraz, gdy będziesz gotowy, kliknij ikonę, co uruchomi program Word i otworzy w nim utworzony przez Ciebie na pulpicie dokument. TAJNE, NIEWIDOCZNE FOLDERY Założę się, że zwrócisz uwagę na tę wskazówkę. Nic tak nie przyciąga uwagi, jak tajne, niewidoczner foldery. Możesz utworzyć taki folder i umieścić go tamr, gdzie chcesz, nawet na pulpicie. Najpierw kliknij Start/Mój komputer/Narzędzia/Opcje folderów. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Widok, na liście Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie naciśnij Zastosuj (nie zamykaj jeszcze tego okna). Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i z menu skrótów wybierz Nowy, a następnie wybierz Folder. Teraz nadaj nazwę nowemu folderowi. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę utworzonego właśnie folderur i z menu skrótów wybierz Właściwości. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Ogólne, zaznacz znajdujące się w kategorii Atrybuty pole wyboru Ukryty i naciśnij OK. Przenieś teraz to tego foldera swoje tajne pliki. Wróć do zakładki Widok, wybierz na niej pozycję Nie pokazuj ukrytych plików i folderów, a następnie naciśnij Zastosuj. Od tej pory utworzony przez Ciebie folder będzie ukryty. Odkrywaj go i ukrywaj, przełączając między pozycją Pokaż ukryte pliki i foldery a pozycją Nie pokazuj ukrytych plików i folderów. CZY MASZ DOKŁADNY CZAS? Zsynchronizuj zegar komputera z internetowym serwerem czasu, a zawsze będziesz miał dokładny czas. Kliknij dwukrotnie znajdujący się w obszarze powiadamiania paska zadań zegar. W oknie, które się pojawi, wybierz zakładkę Czas z Internetu, a następnie zaznacz pole wyboru Synchronizuj automatycznie z internetowym serwerem czasu. Z listy rozwijanej Serwer wybierz nazwę serwera i naciśnij OK. Za każdym razem, gdy będziesz łączył się z internetem, zegar komputera będzie synchronizowany z serwerem czasu. PRZYDAŁABY SIĘ NIEWIELKA POMOC Masz kłopot z komputerem, a nie masz pomysłu, jak sobie z nim poradzić. Sytuacja nie jest jeszcze bardzo zła, bo założę się, że znasz kogoś, kto mógłby Ci pomóc. A gdyby tak porosić go o pomoc? Za sprawą narzędzia Pomoc zdalna otrzymywanie pomocy jest przyjemnością. Zanim wyślesz prośbę o pomoc, musisz w komputerze uruchomić możliwość korzystania z niej. Kliknij Start/Mój komputer, a następnie na panelu zadań Zadania systemowe kliknij łącze Wyświetl informacje o systemie. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Zdalny, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wysyłanie zaproszeń Pomocy zdalnej z tego komputera i naciśnij OK. Teraz korzystając z programów Outlook, Outlook Express oraz Windows Messenger będziesz mógł poprosić kogoś o pomoc. Posługując się programem Pomoc zdalna, Twój przyjaciel będzie widział ekran Twojego komputera i będzie mógł rozmawiać z Tobą na żywo. Jeżeli pozwolisz, przyjaciel będzie mógł nawet pracować zdalnie na Twoim komputerze za pomocą swojej myszy i klawiatury. Aby użyć programu Pomoc zdalna, oboje musicie być podłączeni do internetu i oboje musicie używać systemu Windows XP. ŻEBY LEPIEJ WIDZIEĆ, UŻYWAJ „CLEARTYPE” Komputery przenośne powinny informować Cię za pomocą pojawiającego się okna, żebyś od czasu do czasu mrugnął oczami. Po paru godzinach wytrzeszczania oczu w ekran LCD czujesz się, jakby Ci ktoś przetarł gałki oczne wacikiem zanurzonym w gorącym sosie do polewania kurzych skrzydełek (nie próbuj tego). Jednak możesz uniknąć tych tortur, włączając funkcję ClearType, która wygładza czcionki na ekranie i ułatwia ich czytanie. Aby włączyć funkcję ClearType, kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i z menu skrótów wybierz Właściwości. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Wygląd i naciśnij przycisk Efekty. Zaznacz pole wyboru Użyj następującej metody wygładzania krawędzi czcionek ekranowych, z listy rozwijanej wybierz ClearType, a następnie naciśnij OK. BARDZO SZYBKIE PODGLĄDANIE PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH Program Windows Media Player jest znakomitym programem, jednak użycie go tylko po to, by podejrzreć plik multimedialny (wideo lub muzyczny), byłoby przesadą. Po to byś nie musiał do podglądania plikówr multimedialnych uruchamiać pełnego programu Windows Media Player, możesz utworzyć osobną funkcję podglądu.r Oto sposób, w jaki możesz to zrobić. Kliknij Start/ Mój komputer/Narzędzia/Opcje folderów. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Typy plików, na liście Zarejestrowane typy plików odszukaj i zaznacz (na przykład) Plik MPEG, a następnie naciśnij przycisk Zaawansowane. W oknie dialogowym kliknij Nowa i w polu Akcja wpisz 2QFINæF. W pole Aplikacja używana do wykonania akcji wpisz  9KPFQYU 5[UVGO ORNC[GZG, a następnie naciśnij OK. Teraz w polu Akcje powinna znajdować się pozycja Podgląd. Naciśnij OK i zamknij okno dialogowe. Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy dowolną ikonę pliku z rozszerzenirem .mpeg, a wpisana przez Ciebie opcja Podgląd pojawi się w jego menu skrótów. Wybierz ją, a plik zostanie otrwarty w prostym programie Odtwarzacz multimedialny. Dużo szybciej! ZAPISYWANIE TRANSMISJI STRUMIENIOWYCH Media strumieniowe w internecie są czymś wspaniałym,r ale niestety nie można ich zapisywać. Prawda? Tak naprawdę, to można. Po ordtworzeniu całego utworu odbieranego w sposób strumieniowy posrzukaj na dysku twardym plików o takim rozszerzeniu, jak odtworzonyr utwór (.avi, .mpg, .mp3, .wmv i tym podobne). Sztuczka polega na tym, żebyś przed rozpoczęciem poszukiwań zaznaczył znajdujące się w pranelu Bardziej zaawansowane opcje pole wyboru Przeszukaj ukryte pliki i foldery. Po zakończeniu poszukiwań kliknij prawym przyciskiem rmyszy ikonę każdego odnalezionego pliku, z menu skrótów wybierz Właściwości i zwróć uwagę czy pole Lokalizacja nie zawiera odpowiedniego adresu URL. Pomoże Ci to w odnalezieniu odpowiedniego pliku. Po odnalezierniu kliknij ikonę pliku prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz prolecenie Kopiuj. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit ir wybierz Wklej. W ten sposób zapisałeś plik transmisji strumieniowejr. TRZYMAJ ICH Z DALA OD SWOICH FOLDERÓW Istnieje kilka sposobów na to, by inni użytkownicy komputera nie mieli dostępu do Twoich plików. Jeden z nich polega na uczynieniu prywatnym każdego foldera znajdującego się w Twoim profilu (Moje dokumenty i ich podfoldery, Pulpit, Menu Start i Ulubione). W ten sposób tylko Ty będziesz miał dostęp do tych folderówr i ich zawartości. Użytkownikom próbującym otworzyć Twój folder system odmówi dostępu. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i z menu skrótów wybierz Eksploruj. Następnie odnajdź i kliknij prawym przyciskiem myszyr folder nazywający się tak, jak nazwa użytkownika, którą się posługujesz i z menu skrótów wybierz Właściwości. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Udostępnianie, zaznacz pole wyboru Uczyń ten folder folderem prywatnym i naciśnij OK. Od teraz wszystkie foldery i pliki profilu użytkownika będą prywatne6. Jeżeli nie zależy Ci na takim stopniu prywatności, nie chroń całej zawartości swojego profilu. Za pomocą opisanej tu procedury możesz uczynić prywatnymi pojedyncze foldery. r 6 Folder można uczynić prywatnym tylko wtedy, gdy systremem plików dysku twardego jest NTFS, a konto użytkownika chronione jest hasłem — przyp. tłum. DRUKOWANIE ZDJĘĆ Robię mnóstwo cyfrowych zdjęć i bardzo lubię funkcję rdrukowania zdjęć systemu Windows XP. Możesz wydrukować odbitkę, jakiego tylko chcesz zdjęcira. Otwór folder zawierający zdjęcia i kliknij znajdujące się w panelu zadań Zadania obrazów łącze Drukuj ten obraz. Uruchomi się Kreator drukowania fotografii. Postępuj według prezentowanych przez kreator instrurkcji — wybierz zdjęcia do wydruku, a następnie układ zdjęrć. Po zakończeniu konfiguracji wydruku naciśnij Zakończ, a wkrótce odbierzesz z drukarki odbitki zdjęć. ZAMAWIANIE ODBITEK ONLINE Nie masz takiej drukarki, która mogłaby drukować fotorgrafie? Nie martw się! Możesz skorzystać z funkcji systemu Windows XP, umożliwiającej Ci zamówirenie wykonania odbitek online z wysłanych przez Ciebie zdjęć cyfrowych. Oto jak należy to zrobićr. Otwór folder zawierający zdjęcia i kliknij znajdujące się w panelu zadań Zadania obrazów łącze Zamów odbitki w trybie online. Uruchomi się Kreator zamawiania odbitek online. Postępuj według prezentowanych przez kreator instrurkcji — wybierz zdjęcia do wydruku, a następnie dostawcę rusług wywoływania odbitek online. Do wyboru jest kilka firm, ale wszystkie robią dokładnie to sramo. Następnie wybierz rozmiar odbitek oraz ich liczbę. Dalsze instrukcje kreatora przeprowadzą Cię przez proces wysyłania zdjęć, poinformują o należności za wykonanie usługi i terminie dostarczrenia zdjęć. UKRYWANIE NAZW PLIKÓW W WIDOKACH „PRZEZROCZE” I „MINIATURY” Nie ma powodu, by w widokach Przezrocze i Miniatury prezentowane były nazwy plików. Najważniejsze jest zdjęcie, a pole nazwy pliku zajmuje tylko cenną powierzchnię. Prezentowanie nazw plików można włączać i wyłączać, przytrzymując wciśnięty przycisk Shift w momencie otwierania folderu lub w momencie zmiany za pomocą przycisku Widoki widoku na Przezrocze lub Miniatury. PRZECIĄGANIE I UPUSZCZANIE DO PODGLĄDU Gdy zdjęcia masz zapisane na pulpicie, możesz je przeglądać, przeciągając je i upuszczając do otwartego folderu z wybranym widokiem Przezrocze. Nie przeniesiesz ich w ten sposób, ani nie skopiujesz, a tylko wyślesz do podglądu. MASKOWANIE PLIKÓW Założę się, że tej sztuczki nie znałeś. Gdy w programie Notepad lub WordPad nazwę zapisywanego pliku umieścisz w cudzysłowie (na przykład OÎLRNKM), program zapisze jego nazwę bez dodawania rozszerzenia. Oznacza to, że system Windows nie będzie mógł rozpoznać rodzaju pliku i nie będzie mógł go otworzyć. Niesamowite, prawda? Oczywiście będziesz mógł otworzyć go wybranym programem. W każdym razie nie jestem pewien, co komu przyjdzie po tej wskazówce7. No, chyba że jesteś pokrętnym człowiekiem, który nie pozwala innym na czytanie jego plików tekstowych. Jeżeli jesteś takim człowiekiem, to naprawdę polubisz tę poradę. r 7 W czasach gdy Windows był tylko nakładką na system DOS,r sztuczka ta była powszechnie wykorzystywana przy tworzeniu plików konfiguracyjnyrch systemu DOS, programów itp. W ten sposób unikało się natrętnego dodawania przez Notepard rozszerzenia .txt — przyp. tłum.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP. Skuteczne rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: