Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 009289 17350469 na godz. na dobę w sumie
Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci? - książka
Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci? - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0715-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie ma Cię w sieci? Wielu powie: „Nie istniejesz!”

Choćbyś był autorem najlepszych książek, ulubionym ekspertem programów telewizyjnych i radiowych, nie zaistniejesz w wirtualnym świecie, jeśli nie masz swojej strony WWW, nie prowadzisz bloga, nie korzystasz z mediów społecznościowych. Albo będzie jeszcze gorzej: zaistniejesz w sieci, nawet o tym nie wiedząc — jako bohater prześmiewczych memów.

Każdy może stworzyć stronę internetową czy bloga i kręcić filmy na YouTubie ze sobą w roli głównej. Pytanie tylko, czy to, co robisz, i sposób, w jaki to robisz, przemawia do internautów? Ta książka odpowie Ci na to pytanie, a także na wiele innych. Poprowadzi Cię krok po kroku do stworzenia wyjątkowej osobowości internetowej.

Z kolejnych rozdziałów dowiesz się, jak budować wizerunek w sieci. Ta wiedza przyda Ci się zarówno na początku kariery zawodowej, jak i w jej trakcie, kiedy już zdobędziesz status profesjonalisty. Książka skierowana jest do menedżerów, doradców, trenerów, coachów, ekspertów, naukowców, prawników, PR-owców, dziennikarzy, freelancerów i studentów oraz wszystkich, którzy chcą stać się liderami biznesu, nauki czy polityki.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci Wprowadzenie ......................................................... 11 Budowanie wizerunku publicznego w internecie Cz(cid:275)(cid:295)(cid:260) I Rozdzia(cid:227) 1. Czym jest wizerunek publiczny? .................... 21 Rozdzia(cid:227) 2. Dlaczego przy budowie wizerunku warto u(cid:307)ywa(cid:260) narz(cid:275)dzi oferowanych przez internet? ..... 23 2.1. Przekaz ...................................................................................... 25 2.2. Sta(cid:239)a obecno(cid:258)(cid:202) ........................................................................... 25 2.3. Interaktywno(cid:258)(cid:202) ........................................................................... 26 2.4. Szybko(cid:258)(cid:202) .................................................................................... 26 2.5. Intensywny rozwój ..................................................................... 27 Rozdzia(cid:227) 3. Strategia budowania wizerunku w internecie .... 29 3.1. Cele ............................................................................................ 29 3.2. Grupa docelowa ......................................................................... 30 3.3. Przekaz do odbiorców ............................................................... 34 3.3.1. Oczekiwania ................................................................ 34 3.3.2. Wiarygodno(cid:258)(cid:202), kompetencje i atrybuty marki osobistej ........................................... 36 3.3.3. Dzia(cid:239)ania konkurencji .................................................. 37 3.3.4. Has(cid:239)o/motto dzia(cid:239)alno(cid:258)ci ............................................. 39 3.3.5. Przekaz ukierunkowany do wybranych odbiorców ..... 40 Poleć książkęKup książkę 6 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E Narz(cid:275)dzia budowania wizerunku publicznego Cz(cid:275)(cid:295)(cid:260) II w internecie Rozdzia(cid:227) 4. Strona internetowa .................................... 45 4.1. Jak wybra(cid:202) i zarejestrowa(cid:202) domen(cid:218) internetow(cid:200)? ..................... 45 4.2. Jak przygotowa(cid:202) koncepcj(cid:218) strony internetowej? ...................... 50 4.3. Jakie materia(cid:239)y powinny znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) na stronie internetowej? ... 52 4.3.1. Zdj(cid:218)cia ......................................................................... 53 4.3.2. Teksty .......................................................................... 54 4.3.3. Filmy i nagrania audio ................................................. 56 4.4. Jakie elementy funkcjonalne powinny si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) na stronie internetowej? .............................................. 56 4.4.1. Centrum medialne ....................................................... 56 4.4.2. Formularz kontaktowy ................................................. 57 4.4.3. Linki do profili na portalach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych ......... 59 4.4.4. Biuletyn (newsletter) ................................................... 59 4.4.5. Kalendarz ..................................................................... 60 4.4.6. Wersje j(cid:218)zykowe strony ............................................... 60 4.4.7. Wyszukiwarka .............................................................. 61 4.4.8. Podcasty ....................................................................... 61 4.4.9. System rejestracji i logowania ...................................... 62 4.4.10. Polityka prywatno(cid:258)ci .................................................. 62 4.5. Jakie warunki powinna spe(cid:239)nia(cid:202) strona internetowa? ................ 62 4.5.1. Estetyka i spójno(cid:258)(cid:202) wizerunkowa ................................ 62 4.5.2. Zawarto(cid:258)(cid:202) strony .......................................................... 64 4.5.3. Aktualno(cid:258)(cid:202) strony ........................................................ 65 4.5.4. Funkcjonalno(cid:258)(cid:202) strony ................................................. 66 4.5.5. Elementy u(cid:239)atwiaj(cid:200)ce nawigacj(cid:218) .................................. 68 4.5.6. U(cid:285)yteczne modu(cid:239)y ....................................................... 70 4.5.7. Kompatybilno(cid:258)(cid:202) strony w przegl(cid:200)darkach ................... 72 4.5.8. Mobilna wersja strony .................................................. 72 4.6. Jak wybra(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwy system zarz(cid:200)dzania tre(cid:258)ci(cid:200) strony? ............ 72 4.7. Ile kosztuje strona internetowa? ................................................ 74 Poleć książkęKup książkę S p i s t r e (cid:295) c i 7 4.8. Jak dokona(cid:202) wyboru firmy, która przygotuje stron(cid:218) internetow(cid:200)? ...................................... 79 4.9. Jak pozycjonowa(cid:202) stron(cid:218) w internecie i jak j(cid:200) wypromowa(cid:202)? .... 84 4.10. Jak reagowa(cid:202) na antystrony? .................................................... 89 Rozdzia(cid:227) 5. Spo(cid:227)eczno(cid:295)ci internetowe ............................ 93 5.1. Czym s(cid:200) spo(cid:239)eczno(cid:258)ci internetowe? ........................................... 93 5.2. Podstawowe narz(cid:218)dzia tworzenia spo(cid:239)eczno(cid:258)ci internetowych: chat, lista dyskusyjna, forum .................................................... 95 5.3. Blog ............................................................................................ 97 5.3.1. Cel ............................................................................. 100 5.3.2. Grupa docelowa ........................................................ 100 5.3.3. Tematyka ................................................................... 100 5.3.4. Redakcja .................................................................... 101 5.3.5. Masa krytyczna .......................................................... 101 5.3.6. Standardowa matryca bloga ....................................... 101 5.3.7. Standardowy wpis ...................................................... 103 5.3.8. Wybór platformy blogowej ........................................ 103 5.3.9. Promocja bloga .......................................................... 104 5.4. Serwisy spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe .......................................................... 107 5.4.1. Rodzaje serwisów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych ........................ 107 5.4.2. Dzia(cid:239)ania w ramach serwisów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych ..... 109 5.4.3. Facebook ................................................................... 110 5.4.4. LinkedIn .................................................................... 116 5.4.5. Google+ .................................................................... 119 5.4.6. Twitter ....................................................................... 124 5.4.7. YouTube .................................................................... 126 5.4.8. Tworzenie profilu w serwisie spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym i zarz(cid:200)dzanie nim ...................................................... 128 5.5. Wikipedia ................................................................................. 131 Rozdzia(cid:227) 6. Narz(cid:275)dzia u(cid:227)atwiaj(cid:270)ce prac(cid:275) nad wizerunkiem w internecie ................................135 6.1. Google Alerts ........................................................................... 135 6.2. Hootsuite ................................................................................. 138 Poleć książkęKup książkę 8 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E Rozdzia(cid:227) 7. Wizerunek publiczny w korespondencji elektronicznej .............................141 7.1. Wiadomo(cid:258)(cid:202) mailowa ................................................................ 141 7.1.1. Odpowiedni adres e-mail .......................................... 141 7.1.2. Tre(cid:258)(cid:202) e-maila .............................................................. 142 7.1.3. Zarz(cid:200)dzanie korespondencj(cid:200) ..................................... 148 7.1.4. Korespondencja seryjna ............................................. 149 7.2. Biuletyn (newsletter) ................................................................ 150 Cz(cid:275)(cid:295)(cid:260) III Budowanie wizerunku w internecie na przyk(cid:227)adzie wybranych grup Rozdzia(cid:227) 8. Eksperci .................................................155 8.1. Cel ............................................................................................ 155 8.2. Grupy docelowe ....................................................................... 155 8.3. Przekaz .................................................................................... 156 8.4. Narz(cid:218)dzia ................................................................................. 157 8.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................... 157 Rozdzia(cid:227) 9. Naukowcy i wyk(cid:227)adowcy akademiccy .............159 9.1. Cel ............................................................................................ 159 9.2. Grupy docelowe ....................................................................... 159 9.3. Przekaz .................................................................................... 159 9.4. Narz(cid:218)dzia ................................................................................. 160 9.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................... 161 Rozdzia(cid:227) 10. Prawnicy ...............................................163 10.1. Cel .......................................................................................... 163 10.2. Grupy docelowe ..................................................................... 163 10.3. Przekaz .................................................................................. 164 10.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 164 10.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 166 Rozdzia(cid:227) 11. Doradcy finansowi i podatkowi ...................167 11.1. Cel .......................................................................................... 167 11.2. Grupy docelowe ..................................................................... 167 11.3. Przekaz .................................................................................. 167 Poleć książkęKup książkę S p i s t r e (cid:295) c i 9 11.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 168 11.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 170 Rozdzia(cid:227) 12. Lekarze ................................................171 12.1. Cel .......................................................................................... 171 12.2. Grupy docelowe ..................................................................... 171 12.3. Przekaz .................................................................................. 172 12.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 172 12.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 174 Rozdzia(cid:227) 13. Politycy ................................................175 13.1. Cel .......................................................................................... 175 13.2. Grupy docelowe ..................................................................... 175 13.3. Przekaz .................................................................................. 176 13.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 176 13.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 177 Rozdzia(cid:227) 14. Dziennikarze, publicy(cid:295)ci, pisarze ................179 14.1. Cel .......................................................................................... 179 14.2. Grupy docelowe ..................................................................... 179 14.3. Przekaz .................................................................................. 180 14.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 180 14.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 181 Rozdzia(cid:227) 15. Freelancerzy (mi(cid:275)dzy innymi graficy i fotograficy) .........................183 15.1. Cel .......................................................................................... 183 15.2. Grupy docelowe ..................................................................... 183 15.3. Przekaz .................................................................................. 184 15.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 184 15.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 185 Rozdzia(cid:227) 16. Trenerzy, doradcy, coache ........................187 16.1. Cel .......................................................................................... 187 16.2. Grupy docelowe ..................................................................... 187 16.3. Przekaz .................................................................................. 187 16.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 188 16.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 188 Poleć książkęKup książkę 10 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E Rozdzia(cid:227) 17. Trenerzy personalni .................................189 17.1. Cel .......................................................................................... 189 17.2. Grupy docelowe ..................................................................... 189 17.3. Przekaz .................................................................................. 190 17.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 190 17.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 191 Rozdzia(cid:227) 18. Arty(cid:295)ci, aktorzy, piosenkarze .....................193 18.1. Cel .......................................................................................... 193 18.2. Grupy docelowe ..................................................................... 193 18.3. Przekaz .................................................................................. 194 18.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 194 18.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 195 Rozdzia(cid:227) 19. Hobby(cid:295)ci ...............................................197 19.1. Cel .......................................................................................... 197 19.2. Grupy docelowe ..................................................................... 197 19.3. Przekaz .................................................................................. 198 19.4. Narz(cid:218)dzia ............................................................................... 198 19.5. Przyk(cid:239)ad ................................................................................. 200 Podsumowanie ........................................................201 Strategia budowania wizerunku publicznego w internecie .......................................203 Wybrane strony internetowe ......................................207 Wykaz literatury ......................................................209 Dr Sergiusz Trzeciak. Twoje cele. Moja pasja ..................211 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:227) 3. Strategia budowania wizerunku w internecie 3.1. Cele Pierwsze pytanie, które powiniene(cid:258) sobie zada(cid:202), dotyczy tego, jaki jest cel Twojej promocji w internecie. Warto przy tym za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e pro- mocja w internecie nie jest celem samym w sobie, ale (cid:258)rodkiem do promocji w(cid:239)asnej marki osobistej. Z tego punktu widzenia wizerunek w internecie ma by(cid:202) spójny z nasz(cid:200) mark(cid:200) osobist(cid:200). Ma on tak(cid:285)e nie- jako uzupe(cid:239)nia(cid:202) i poszerza(cid:202) nasz zasi(cid:218)g oddzia(cid:239)ywania w stosunku do tradycyjnych metod opartych g(cid:239)ównie na kontakcie bezpo(cid:258)rednim z klientami, wspó(cid:239)pracownikami, partnerami biznesowymi, natomiast w przypadku osób publicznych promocja wizerunku w internecie jest niejako uzupe(cid:239)nieniem w stosunku do ich marki kszta(cid:239)towanej za pomoc(cid:200) mediów elektronicznych. W moim przypadku celem promocji w internecie jest: a) upowszechnienie mojego wizerunku i uzupe(cid:239)nienie wizerunku, jaki kreuj(cid:218) w kontaktach bezpo(cid:258)rednich (podczas spotka(cid:241) osobistych, zaj(cid:218)(cid:202) ze studentami, szkole(cid:241) etc.); b) dotarcie z moj(cid:200) ofert(cid:200) do moich grup docelowych (poj(cid:218)cie grup docelowych omawiam w nast(cid:218)pnym punkcie). Teraz zastanów si(cid:218) i napisz, jaki jest Twój cel obecno(cid:258)ci w in- ternecie. Poleć książkęKup książkę 30 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... 3.2. Grupa docelowa Grupa docelowa to ta, do której kierujesz swój przekaz. Pierwsze pytanie, które warto sobie zada(cid:202), brzmi: na ile grupa docelowa pokrywa si(cid:218) z profilem internautów. Za(cid:239)ó(cid:285)my hipotetyczny przypa- dek lekarza geriatry, który dojdzie do wniosku, (cid:285)e skoro jego grup(cid:200) docelow(cid:200) s(cid:200) pacjenci w wieku powy(cid:285)ej 60 lat, którzy w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci raczej nie korzystaj(cid:200) z internetu1, a je(cid:285)eli ju(cid:285) to nie z mediów spo(cid:239)ecz- no(cid:258)ciowych, to nie ma sensu tworzenie na Facebooku profilu promu- j(cid:200)cego jego us(cid:239)ugi. Oczywi(cid:258)cie sytuacja mo(cid:285)e si(cid:218) zmieni(cid:202) diametralnie, gdy ów lekarz dojdzie do wniosku, (cid:285)e to wnuki starszych osób szu- kaj(cid:200) specjalisty dla babci lub dziadka. 1 Warto zaznaczy(cid:202), (cid:285)e niestety szczegó(cid:239)owe dane liczbowe szybko si(cid:218) dezak- tualizuj(cid:200), niemniej jednak trendy pozostaj(cid:200) aktualne d(cid:239)u(cid:285)ej. Rzeczywi(cid:258)cie najmniejszy odsetek Polaków korzystaj(cid:200)cych z internetu stanowi(cid:200) osoby powy(cid:285)ej 60 roku (cid:285)ycia. Jednak(cid:285)e Eurostat podaje, (cid:285)e w ca(cid:239)ej Europie w grupie wiekowej 55 – 74 a(cid:285) 42 osób jest ju(cid:285) regularnymi u(cid:285)ytkow- nikami internetu, a wi(cid:218)c oczekiwa(cid:202) nale(cid:285)y, i(cid:285) równie(cid:285) w Polsce dyspro- porcje pomi(cid:218)dzy poszczególnymi grupami wiekowymi z(cid:239)agodniej(cid:200). Poleć książkęKup książkę S t r a t e g i a b u d o w a n i a w i z e r u n k u w i n t e r n e c i e 31 Punktem wyj(cid:258)cia jest okre(cid:258)lenie, kim s(cid:200) internauci. Popatrzmy na wyniki jednego z bada(cid:241) maj(cid:200)cych opisa(cid:202) t(cid:218) grup(cid:218)2. Je(cid:285)eli chodzi o p(cid:239)e(cid:202), to nie ma tu (cid:285)adnych ró(cid:285)nic, gdy(cid:285) zarówno kobiety, jak i m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni jednakowo interesuj(cid:200) si(cid:218) internetem. Przewidywalne jest zró(cid:285)nicowa- nie mi(cid:218)dzy ró(cid:285)nymi grupami wiekowymi. Najliczniejsz(cid:200) grup(cid:218) stano- wi(cid:200) osoby w wieku 25 – 39 lat (39 ), tu(cid:285) za nimi plasuj(cid:200) si(cid:218) osoby w wieku 40 – 59 lat (31 ) i 15 – 24 (24 ). Osoby po 60 roku (cid:285)ycia stanowi(cid:200) najmniejsza grup(cid:218) u(cid:285)ytkowników (7 ). Wyniki bada(cid:241) poka- zuj(cid:200), (cid:285)e najliczniejsz(cid:200) grup(cid:218) internautów stanowi(cid:200) osoby ze (cid:258)rednim wykszta(cid:239)ceniem (41 ), nast(cid:218)pnie z wy(cid:285)szym (25 ), a na ko(cid:241)cu z podstawowym (14 ) i zasadniczym (20 )3. Interesuj(cid:200)ce jest, (cid:285)e to na wsi mieszka najwi(cid:218)ksza grupa internautów (35 ), z miast powy(cid:285)ej 500 tysi(cid:218)cy mieszka(cid:241)ców pochodzi za(cid:258) 13 u(cid:285)ytkowników. Warto pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e im bardziej profil naszego potencjalnego odbiorcy jest zbli(cid:285)ony do profilu internauty, tym skuteczniejsza b(cid:218)dzie nasza pro- mocja w internecie. Kolejne istotne pytanie na temat internautów dotyczy tego, sk(cid:200)d czerpi(cid:200) oni informacje i jakie marki w internecie s(cid:200) przez nich najle- piej rozpoznawane. B(cid:218)dzie to bardzo wa(cid:285)ne w czasie podejmowania decyzji, gdzie warto za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) blog, w jakim portalu spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym nale(cid:285)y si(cid:218) zarejestrowa(cid:202), w jakich wyszukiwarkach powinna by(cid:202) pozy- cjonowana strona lub w jakich portalach powinna ukaza(cid:202) si(cid:218) reklama. 2 Badanie NetTrack firmy Millward Brown SMG/KRC prowadzone od lutego do kwietnia 2014 roku na próbie 6833 osób, które w badaniu wst(cid:218)pnym na pytanie, czy korzystaj(cid:200) z internetu, odpowiedzia(cid:239)y twierdz(cid:200)co. http://www.egospodarka.pl/111784,Internet-w-Polsce-II-IV-2014,1,12,1.html. 3 Badanie NetTrack firmy Millward Brown SMG/KRC powadzone od sierpnia do pa(cid:283)dziernika 2013 roku. http://www.egospodarka.pl/102911, Internet-w-Polsce-VIII-2013-X-2013,1,12,1.html. Poleć książkęKup książkę 32 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E Wed(cid:239)ug bada(cid:241) NetTrack firmy Millward Brown z 2014 roku pierwsz(cid:200) pozycj(cid:218) w rankingu znajomo(cid:258)ci stron bezapelacyjnie zajmuje Google, wyszukiwarka wskazana przez 57,6 respondentów, tu(cid:285) za ni(cid:200), z wynikiem 46,1 , plasuje si(cid:218) Allegro. Na trzecim miejscu jest Facebook (43,7 ), usuwaj(cid:200)c z podium zajmuj(cid:200)cy to miejsce wcze- (cid:258)niej Onet (40,7 ). Nast(cid:218)pne s(cid:200): Wirtualna Polska, YouTube, Interia, nk.pl, Wikipedia i szczególnie rozpowszechniona w(cid:258)ród m(cid:239)od- szych u(cid:285)ytkowników Wrzuta (serwis umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy wymian(cid:218) plików audio, wideo oraz zdj(cid:218)(cid:202)). Podobnie wygl(cid:200)da lista stron odwiedzanych przez u(cid:285)ytkowników w ci(cid:200)gu miesi(cid:200)ca. W pierwszej trójce s(cid:200): Google (92,2 ), YouTube (65 ) i Allegro (61,6 ). Nast(cid:218)pne pozycje za- j(cid:218)(cid:239)y: Onet (53,8 ), Facebook (47,7 ), Wirtualna Polska (44,4 ), Wikipedia (33,6 ), Interia (29,2 ), NK (18,3 ) i Ceneo (16,6 ). Oczywi(cid:258)cie to tylko jedno z bada(cid:241), ale tak(cid:285)e inne rankingi stron wskazywa(cid:239)y podobnych liderów. Pami(cid:218)ta(cid:202) nale(cid:285)y, (cid:285)e w tym sekto- rze panuje du(cid:285)a konkurencja powodowana pojawianiem si(cid:218) co rusz nowych start-upów i aplikacji, które b(cid:239)yskawicznie zdobywaj(cid:200) popu- larno(cid:258)(cid:202) u(cid:285)ytkowników, zw(cid:239)aszcza m(cid:239)odych, tym samym spychaj(cid:200)c inne serwisy w dó(cid:239) listy. Wiedz(cid:200)c, kim s(cid:200) internauci, nale(cid:285)y okre(cid:258)li(cid:202), kim mog(cid:200) by(cid:202) grupy docelowe. W zale(cid:285)no(cid:258)ci od potrzeb grup(cid:200) docelow(cid:200) mog(cid:200) by(cid:202) szeroko pojmowani klienci (pacjenci, uczestnicy szkole(cid:241) etc.), pracownicy, wspó(cid:239)pracownicy, podw(cid:239)adni i prze(cid:239)o(cid:285)eni, znajomi, konkurencja, media etc. Zdefiniowanie odbiorców jest szczególnie wa(cid:285)ne, gdy(cid:285) pozwala nam dobra(cid:202) odpowiednio poszczególne narz(cid:218)dzia. Na przy- k(cid:239)ad uniwersalnym narz(cid:218)dziem jest strona internetowa, ale ju(cid:285) Face- book mo(cid:285)e by(cid:202) skierowany do naszych znajomych, Twitter do me- diów, a LinkedIn do klientów czy pracowników. Dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)emy swój przekaz odpowiednio ukierunkowa(cid:202) pod konkretn(cid:200) grup(cid:218) docelow(cid:200). Poleć książkęKup książkę S t r a t e g i a b u d o w a n i a w i z e r u n k u w i n t e r n e c i e 33 W moim przypadku grup(cid:218) docelow(cid:200) przedstawia nast(cid:218)puj(cid:200)cy wykres na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Grupy docelowe Powy(cid:285)szy wykres jest przyk(cid:239)adem zastosowania zasady podzia(cid:239)u klientów na kr(cid:218)gi. Pozwala mi to segmentowa(cid:202) klientów i dobiera(cid:202) odpowiednie techniki marketingowe zwi(cid:218)kszaj(cid:200)ce skuteczno(cid:258)(cid:202) sprze- da(cid:285)y moich us(cid:239)ug i produktów. Na przyk(cid:239)ad cz(cid:218)sto udzielam wypo- wiedzi dla ro(cid:285)nych mediów, co czyni(cid:218) bezp(cid:239)atnie (takie s(cid:200) warunki funkcjonowania ekspertów). Nieodp(cid:239)atnie umieszczam fragmenty swoich ksi(cid:200)(cid:285)ek lub poradników na stronie WWW. To z kolei przy- sparza mi czytelników, którzy zach(cid:218)ceni moim wyst(cid:218)pem medial- nym czy po przeczytaniu cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki decyduj(cid:200) si(cid:218) na jej zakup. Je(cid:258)li okaza(cid:239)a si(cid:218) ona pomocna, ale osoba oczekuje bezpo(cid:258)redniego kontaktu i informacji zwrotnej, mo(cid:285)e zamówi(cid:202) szkolenie. Uczestnik szkolenia mo(cid:285)e nast(cid:218)pnie zdecydowa(cid:202) si(cid:218) na sta(cid:239)(cid:200) wspó(cid:239)prac(cid:218). Oczy- wi(cid:258)cie mo(cid:285)e to dzia(cid:239)a(cid:202) w drug(cid:200) stron(cid:218), ale z biznesowego punktu widzenia ma to ju(cid:285) mniejsze znaczenie — je(cid:258)li kto(cid:258) od razu decyduje si(cid:218) na sta(cid:239)(cid:200) wspó(cid:239)prac(cid:218), ksi(cid:200)(cid:285)ki mog(cid:218) mu przekaza(cid:202) bezp(cid:239)atnie. Poleć książkęKup książkę 34 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E Z drugiej strony taki wykres pozwala mi dobra(cid:202) do poszczególnych grup docelowych odpowiedni sposób promocji mojego wizerunku, o czym b(cid:218)dzie mowa dalej. Pomy(cid:258)l, jakie s(cid:200) Twoje grupy docelowe. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... 3.3. Przekaz do odbiorców Z chwil(cid:200), gdy zidentyfikujesz w(cid:239)asne grupy docelowe, istotne staje si(cid:218) stworzenie krótkiego przekazu na temat w(cid:239)asnej osoby i oferowanych us(cid:239)ug lub produktów. Przekaz jest kompromisem mi(cid:218)dzy trzema czynnikami: (cid:132) oczekiwaniami odbiorców (klientów); (cid:132) Twoj(cid:200) wiarygodno(cid:258)ci(cid:200), kompetencjami i atrybutami marki osobistej; (cid:132) Twoj(cid:200) potrzeb(cid:200) odró(cid:285)nienia si(cid:218) od konkurencji. 3.3.1. Oczekiwania Czy wiem, czego ode mnie oczekuj(cid:200) moi odbiorcy/klienci? Czasami intuicja podpowiada nam, jakie s(cid:200) oczekiwania klientów. Na przyk(cid:239)ad od adwokata lub radcy prawnego wyst(cid:218)puj(cid:200)cego jako nasz pe(cid:239)no- Poleć książkęKup książkę S t r a t e g i a b u d o w a n i a w i z e r u n k u w i n t e r n e c i e 35 mocnik procesowy oczekujemy przede wszystkim, (cid:285)e wygra dla nas spraw(cid:218), a nie (cid:285)e b(cid:218)dzie bardzo mi(cid:239)y. Od doradcy finansowego — (cid:285)e pomno(cid:285)y nasze oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci, a nie (cid:285)e b(cid:218)dzie przystojny. Nie zawsze jednak jest to takie oczywiste. Czego oczekujemy od archi- tekta — czy tylko tego, (cid:285)e zaprojektuje nam (cid:239)adny dom, czy mo(cid:285)e akurat danemu klientowi zale(cid:285)y na funkcjonalno(cid:258)ci budynku albo jego ekonomiczno(cid:258)ci i energooszcz(cid:218)dno(cid:258)ci, a mo(cid:285)e chodzi o to, aby projekt by(cid:239) ta(cid:241)szy ni(cid:285) u konkurencji? Ciekawym przypadkiem s(cid:200) lekarze — oczywi(cid:258)cie oczekujemy, (cid:285)e lekarz prawid(cid:239)owo nas zdia- gnozuje i wyleczy, ale jednocze(cid:258)nie cz(cid:218)sto lekarze s(cid:200) opisywani w kategoriach „oddany pacjentom”, „reprezentuj(cid:200)cy wysok(cid:200) kultur(cid:218) osobist(cid:200)”, „empatyczny” etc. Je(cid:258)li jeste(cid:258) lekarzem i masz w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, jakie cechy s(cid:200) istotne, poczytaj fora oceniaj(cid:200)ce lekarzy. (cid:146)atwo mo(cid:285)na si(cid:218) zorientowa(cid:202), jakim lekarzom pacjenci daj(cid:200) pi(cid:218)(cid:202) gwiazdek, jak ich opisuj(cid:200), o kim wpisuj(cid:200) informacj(cid:218) typu „polecam, to naprawd(cid:218) tani lekarz” czy jakie inne przymioty akcentuj(cid:200). We(cid:283)my tak(cid:285)e przyk(cid:239)ad polityka — wyborcom powinno zale(cid:285)e(cid:202) na tym, aby zaspokoi(cid:239) ich interesy i potrzeby, ale czy jeste(cid:258)my przekonani, (cid:285)e do ko(cid:241)ca wiemy, co to oznacza? W tym ostatnim przypadku z pomoc(cid:200) mog(cid:200) przyj(cid:258)(cid:202) badania opinii publicznej czy te(cid:285) ankiety, w których politycy pytaj(cid:200) swych potencjalnych wyborców o opini(cid:218). A czego od Ciebie oczekuj(cid:200) Twoi odbiorcy? ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... Poleć książkęKup książkę 36 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E 3.3.2. Wiarygodno(cid:295)(cid:260), kompetencje i atrybuty marki osobistej Bardzo wa(cid:285)ne jest, (cid:285)eby(cid:258)my byli wiarygodni dla swoich odbiorców. Je(cid:285)eli kto(cid:258) pe(cid:239)ni(cid:239) przez kilka kadencji funkcj(cid:218) przewodnicz(cid:200)cego samorz(cid:200)du zawodowego, powiedzmy izby architektów, to zabiegaj(cid:200)c o reelekcj(cid:218), mo(cid:285)e podkre(cid:258)la(cid:202) swoje do(cid:258)wiadczenie w tych strukturach, kompetencje i skuteczno(cid:258)(cid:202). Z kolei kto(cid:258), kto staruje po raz pierw- szy, powinien akcentowa(cid:202) (cid:258)wie(cid:285)e spojrzenie, energi(cid:218), zaanga(cid:285)owanie i by(cid:202) mo(cid:285)e, walcz(cid:200)c o g(cid:239)osy osób niezadowolonych z poprzednich rz(cid:200)dów, podkre(cid:258)la(cid:202) swoj(cid:200) pozycj(cid:218) „spoza uk(cid:239)adu”. W praktyce jednak wiarygodno(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)emy uzyska(cid:202) zarówno dzi(cid:218)ki tytu(cid:239)owi naukowemu, na przyk(cid:239)ad zak(cid:239)adaj(cid:200)c, (cid:285)e profesor medycyny powinien by(cid:202) bardziej wiarygodny ni(cid:285) lekarz medycyny, jak i dzi(cid:218)ki opiniom na nasz temat funkcjonuj(cid:200)cym w internecie lub osobistej rekomendacji. Wreszcie znaczenie ma tak(cid:285)e aktywno(cid:258)(cid:202) medialna osoby — dla mediów bardziej wiarygodny b(cid:218)dzie ekspert, który na co dzie(cid:241) go(cid:258)ci na ekranie telewizora, ni(cid:285) taki, który wyst(cid:218)puje po raz pierwszy. Liczy(cid:202) si(cid:218) mog(cid:200) rzecz jasna konkretne kompetencje. Na przyk(cid:239)ad doradca podatkowy specjalizuj(cid:200)cy si(cid:218) w podatku VAT, który dodatkowo napisa(cid:239) na ten temat ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), b(cid:218)dzie uwa(cid:285)any za wi(cid:218)kszego specjalist(cid:218) w porównaniu z koleg(cid:200) niemog(cid:200)cym pochwali(cid:202) si(cid:218) podobnym osi(cid:200)gni(cid:218)ciem. Wreszcie — jakie s(cid:200) atrybuty marki osobistej? Mog(cid:200) nimi by(cid:202) cia(cid:239)o, ubiór, elokwencja, sposób mówienia lub nawet sposób bycia, co szczególnie istotne jest w show biznesie. Rozwa(cid:285)my wi(cid:218)c kilka przypadków. Je(cid:285)eli mamy do czynienia ze stylist(cid:200), to najwa(cid:285)niejszym atrybutem jego marki b(cid:218)dzie ubiór. Z kolei dla trenera personal- nego — cia(cid:239)o. Adwokat mo(cid:285)e wyró(cid:285)nia(cid:202) si(cid:218) elokwencj(cid:200) lub sposobem mówienia, o ekspercie za(cid:258) b(cid:218)dzie (cid:258)wiadczy(cid:202) wykszta(cid:239)cenie i do(cid:258)wiad- czenia zawodowe. Poleć książkęKup książkę S t r a t e g i a b u d o w a n i a w i z e r u n k u w i n t e r n e c i e 37 Teraz pomy(cid:258)l chwil(cid:218) i okre(cid:258)l, z jakiego powodu jeste(cid:258) wiarygodny dla swoich odbiorców. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... A jakie s(cid:200) atrybuty Twojej marki osobistej? ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... 3.3.3. Dzia(cid:227)ania konkurencji Swoj(cid:200) wiarygodno(cid:258)(cid:202) i swoje kompetencje zawsze nale(cid:285)y ocenia(cid:202) w relacji do konkurencji, zadaj(cid:200)c sobie pytanie, czy konkurenci s(cid:200) bardziej atrakcyjni i wiarygodni dla klientów. Trzeba równie(cid:285) uwa(cid:285)nie (cid:258)ledzi(cid:202) zachowania konkurencji. W zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, czy chc(cid:218) kon- kurowa(cid:202) cen(cid:200), jako(cid:258)ci(cid:200) us(cid:239)ug i produktów, wyj(cid:200)tkowo(cid:258)ci(cid:200) oferty czy kompleksow(cid:200) obs(cid:239)ug(cid:200), nale(cid:285)y reagowa(cid:202) na jej poczynania i dostoso- wywa(cid:202) w(cid:239)asne dzia(cid:239)ania. W takim razie zadaj sobie pytanie: co odró(cid:285)nia mnie od konku- rentów? Poleć książkęKup książkę 38 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... Bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) wymienione trzy elementy, czyli oczekiwania klienta, w(cid:239)asn(cid:200) wiarygodno(cid:258)(cid:202) i przewag(cid:218) w stosunku konkurencji, musimy nada(cid:202) odpowiedni(cid:200) form(cid:218) swojemu przekazowi. Musi on by(cid:202) sformu(cid:239)owany tak, aby potencjalny odbiorca móg(cid:239) (cid:239)atwo odpo- wiedzie(cid:202) na pytanie, dlaczego powinien wybra(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie nas. Przekaz powinien wywo(cid:239)ywa(cid:202) u klientów gotow(cid:200) odpowied(cid:283) typu „wybieram tego trenera personalnego, bo skoro on tak wygl(cid:200)da, to mo(cid:285)e ja wkrótce b(cid:218)d(cid:218) wygl(cid:200)da(cid:202) podobnie” (sk(cid:200)din(cid:200)d mo(cid:285)e by(cid:202) to niekiedy mylne przekonanie), „g(cid:239)osuj(cid:218) na burmistrza Kowalskiego, bo ma on ciekawy pomys(cid:239) na przyci(cid:200)gni(cid:218)cie nowych inwestorów”, „skoro potrze- bujemy w redakcji komentatora politycznego, to zadzwoni(cid:218) do Trze- ciaka, bo ma do(cid:258)wiadczenie medialne, tytu(cid:239) naukowy i jest autorem wielu ksi(cid:200)(cid:285)ek”. Sformu(cid:239)uj zatem swój przekaz, odpowiadaj(cid:200)c na pytanie, dlaczego klient powinien wybra(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie Ciebie. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... Poleć książkęKup książkę S t r a t e g i a b u d o w a n i a w i z e r u n k u w i n t e r n e c i e 39 3.3.4. Has(cid:227)o/motto dzia(cid:227)alno(cid:295)ci Jak by(cid:202) mo(cid:285)e ju(cid:285) zauwa(cid:285)y(cid:239)e(cid:258), nowym zjawiskiem w(cid:258)ród niektórych ekspertów, trenerów, coachów czy adwokatów jest pos(cid:239)ugiwanie si(cid:218) mottem dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. Jest to odpowiednik has(cid:239)a w tradycyjnej rekla- mie, tylko (cid:285)e w tym przypadku nie zach(cid:218)ca ono do zakupu okre- (cid:258)lonego produktu czy us(cid:239)ugi, lecz w formie syntetycznej przekazuje odbiorcy informacje o nas. Motto jest wi(cid:218)c syntez(cid:200) przekazu, który kszta(cid:239)tujemy w relacjach z potencjalnymi klientami. Motto powinno by(cid:202) krótkie i (cid:239)atwe do zapami(cid:218)tania. Mo(cid:285)e by(cid:202) zapo(cid:285)yczonym cytatem lub te(cid:285) has(cid:239)em wymy(cid:258)lonym przez nas. Wybieraj(cid:200)c swoje motto, postanowi(cid:239)em zbada(cid:202) atrybuty w(cid:239)asnej marki osobistej za pomoc(cid:200) kilku specjalistycznych narz(cid:218)dzi4. Jako (cid:285)e moi respondenci cz(cid:218)sto wskazywali takie jej elementy jak profesjonalizm, wiedza i wykszta(cid:239)cenie, skuteczno(cid:258)(cid:202), solidno(cid:258)(cid:202), konsekwencja w d(cid:200)(cid:285)eniu do celów, to na swoje pierwotne motto jako konsultanta politycznego wybra(cid:239)em: „Dr Sergiusz Trzeciak. Profesjonalizm w dzia(cid:239)alno(cid:258)ci publicznej”. Stopniowo jednak zacz(cid:200)(cid:239)em poszerza(cid:202) swój kr(cid:200)g klientów o ludzi ze (cid:258)rodowiska biznesu, co moim zdaniem wymaga(cid:239)o odpowiednich zmian w stosowanym przeze mnie przeka- zie, w zwi(cid:200)zku z czym zmieni(cid:239)em motto na: „Dr Sergiusz Trzeciak. Twoje cele. Moja pasja”. Mój przekaz mówi o tym, (cid:285)e jestem dobrze wykszta(cid:239)conym profe- sjonalist(cid:200) (doktorat jednej z najlepszych uczelni na (cid:258)wiecie), który potrafi z pasj(cid:200) i zaanga(cid:285)owaniem pomóc innym zrealizowa(cid:202) ich cele. A czy Ty masz ju(cid:285) swoje motto? Je(cid:258)li nie, to pomy(cid:258)l nad nim. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... 4 Narz(cid:218)dzia te, a tak(cid:285)e ich zastosowalno(cid:258)(cid:202) szczegó(cid:239)owo omawiam w ksi(cid:200)(cid:285)ce Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera, GWP, Sopot 2015. Poleć książkęKup książkę 40 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... 3.3.5. Przekaz ukierunkowany do wybranych odbiorców Jak ju(cid:285) wspomina(cid:239)em wcze(cid:258)niej, w(cid:239)a(cid:258)ciwe okre(cid:258)lenie i segmentacja klientów umo(cid:285)liwiaj(cid:200) odpowiednie ukszta(cid:239)towanie przekazu. Musi on by(cid:202) na tyle ogólny, aby obejmowa(cid:202) wszystkie potencjalne grupy odbiorców, ale z drugiej strony trafia(cid:202) w specyficzne zapotrzebowania ka(cid:285)dej z tych grup. Przyk(cid:239)ad zmiany mojego motta pokazuje, (cid:285)e przekaz nie jest czym(cid:258) statycznym, lecz musi by(cid:202) aktualizowany wraz ze zmian(cid:200) (cid:258)rodowiska, w którym funkcjonujemy (na przyk(cid:239)ad zmiana przekazu mo(cid:285)e by(cid:202) reakcj(cid:200) na przyj(cid:218)cie przez konkurencj(cid:218) nowej taktyki), ale tak(cid:285)e w zwi(cid:200)zku z obraniem przez nas nowej strategii dzia(cid:239)alno(cid:258)ci na rynku (na przyk(cid:239)ad rozszerzenie oferty, dotarcie do nowych grup klientów). Moje pierwsze motto mówi(cid:239)o o mnie jako osobie zaanga(cid:285)owanej w sprawy publiczne i (cid:258)wiadcz(cid:200)cej us(cid:239)ugi innym podmiotom z tej sfery. Tym samym osoby z sektora biznesowego mog(cid:239)y — pomimo mojej gotowo(cid:258)ci do wspó(cid:239)pracy z nimi — mie(cid:202) wra(cid:285)enie, (cid:285)e nadal sku- piam si(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie na politykach. Dostosowania do klientów wymagaj(cid:200) zatem zarówno tre(cid:258)(cid:202) prze- kazu i jego forma, jak i narz(cid:218)dzia jego rozpowszechniania. Inny spo- sób komunikowania wizerunku wybierzemy dla wspó(cid:239)pracowników czy prze(cid:239)o(cid:285)onych, a inny dla partnerów biznesowych czy mediów. Pomimo ró(cid:285)norodno(cid:258)ci tradycyjnych (cid:258)rodków komunikowania tak(cid:285)e internet oferuje nam wiele mo(cid:285)liwo(cid:258)ci do wyboru, a wraz z jego roz- wojem wybór ten tylko si(cid:218) powi(cid:218)ksza. Jeszcze w 2006 roku ma(cid:239)o Poleć książkęKup książkę S t r a t e g i a b u d o w a n i a w i z e r u n k u w i n t e r n e c i e 41 który z ameryka(cid:241)skich inwestorów wierzy(cid:239), (cid:285)e znajd(cid:200) si(cid:218) ch(cid:218)tni do tworzenia publicznych wiadomo(cid:258)ci ograniczonych 140 znakami, dzi(cid:258) natomiast blisko 300 milionów5 u(cid:285)ytkowników Twittera wysy(cid:239)a 0,5 miliarda wiadomo(cid:258)ci dziennie. W Polsce z Twittera korzysta ju(cid:285) oko(cid:239)o 3 milionów osób, zwyk(cid:239)a obserwacja za(cid:258) pokazuje, (cid:285)e nie s(cid:200) to tylko najwa(cid:285)niejszy politycy, których rzecznicy prasowi wykorzystuj(cid:200) konta na Twitterze, aby raportowa(cid:202) wyborcom o poczynaniach w(cid:239)adzy. Obecnie sta(cid:239) si(cid:218) on jednym z wielu pe(cid:239)noprawnych narz(cid:218)dzi komuni- kacji, a wi(cid:218)c i kszta(cid:239)towania wizerunku dla tysi(cid:218)cy gazet i poszcze- gólnych dziennikarzy, kancelarii prawnych i prawników, uczelni i wyk(cid:239)adowców, koncernów i ekspertów. Skoro ju(cid:285) wyznaczyli(cid:258)my sobie cel i grup(cid:218) docelow(cid:200) oraz sformu- (cid:239)owali(cid:258)my przekaz, czas podj(cid:200)(cid:202) decyzj(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) taktyki, czyli kon- kretnych narz(cid:218)dzi internetowych kszta(cid:239)towania naszego wizerunku. O tym b(cid:218)dzie mowa w nast(cid:218)pnej cz(cid:218)(cid:258)ci tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. 5 Dane z grudnia 2014 roku, https://about.twitter.com/company. Poleć książkęKup książkę 42 W I Z E R U N E K P U B L I C Z N Y W I N T E R N E C I E Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: