Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 006508 19008069 na godz. na dobę w sumie
Własność w systemie prawa - ebook/pdf
Własność w systemie prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 217
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-65-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsze opracowanie jest zbiorem publikacji z różnych dziedzin prawa, które odnoszą się do różnorakich problemów związanych z własnością. Stąd też tytuł niniejszego opracowania, który w założeniu ma odzwierciedlać różnorodne dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowania Autorów. Lektura spisu treści utwierdza w przekonaniu, że Autorzy patrzyli na własność z różnych, nierzadko odległych względem siebie perspektyw, a ich zainteresowania znalazły odzwierciedlenie w szerokim spektrum problemów, jakie zostały poruszone w poszczególnych opracowaniach. Nie pretendując do stawiania kategorycznych tez, liczymy, że lektura niniejszej publikacji skłoni Czytelników do refleksji nad prawem własności, ta zaś być może znajdzie upust w polemicznych opracowaniach. Dyskusja na temat własności toczyła się i toczyć się będzie nadal z różnym natężeniem, a inwencja ustawodawcy daje niemalże nieograniczone pole do popisu w tym zakresie. Nie da się bowiem ukryć, że własność stanowiła i stanowić będzie niemal niewyczerpane źródło zagadnień i problemów wartych ożywionej dyskusji naukowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWApod red. Doroty Fleszer Magdaleny Gurdek Łukasza StrzępkaWŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWApod red. Doroty Fleszer Magdaleny Gurdek Łukasza StrzępkaOficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJAOFICYNY:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę na Niniejsze opracowanie jest zbiorem opracowań z różnych dziedzin prawa, które odnoszą się do różnorakich problemów związanych z własnością. Stąd też tytuł niniejszej publikacji, która w założeniu ma odzwierciedlać różnorodne dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowania Autorów. Lektura spisu treści utwierdza w przekonaniu, że Autorzy patrzyli na własność z różnych, nierzadko odległych względem siebie perspektyw, a ich zainteresowania znalazły odzwierciedlenie w szerokim spektrum problemów, jakie zostały poruszone w poszczególnych opracowaniach. Nie pretendując do stawiania kategorycznych tez, liczymy, że lektura niniejszej publikacji skłoni Czytelników do re(cid:24)eksji nad prawem własności, ta zaś być może znajdzie upust w polemicznych opracowaniach. Fragment Wstępu WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA pod redakcją Doroty Fleszer Magdaleny Gurdek Łukasza Strzępka A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2017 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-65682-65-9 Sosnowiec 2017 Spis treści Wprowadzenie ............................................................................................................................... 7 Rozdział I. Prywatnoprawne ujęcie własności Katarzyna Czerwińska-Koral Koncepcja ochrony gospodarstwa rodzinnego a uprawnienia właściciela ........................... 11 Marcin Mazgaj Tak zwana ukryta własność akcji na tle zjawiska obejścia statutowych ograniczeń rozporządzania akcjami .................................................................... 23 Anna Rogacka-Łukasik Wynagrodzenie z tytułu korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwo przesyłowe ....................................................... 35 Rozdział II. Publicznoprawne ujęcie własności Leszek Bielecki Charakter rzeczy publicznej w kontekście analizy instytucji własności. Publiczne (administracyjne) prawo rzeczowe i jego realizacja .............................................. 49 Piotr Dobosz Wpływ konstrukcji prawnej Listy Skarbów Dziedzictwa na prawo własności..................... 61 Dorota Fleszer Gminny zasób mieszkaniowy ..................................................................................................... 75 Joanna Jagoda Własność samorządowa jako szczególna kategoria własności publicznej ............................ 87 Mariusz Paradowski Zawód rzeczoznawcy majątkowego w Polsce i na świecie .................................................... 107 Katarzyna Płonka-Bielenin Ograniczenie prawa własności w kontekście stanu klęski żywiołowej ................................ 119 Tomasz Moll Właściwość organów w zakresie mienia powiatu .................................................................. 133 Łukasz Strzępek Kształtowanie treści i zakresu prawa własności nieruchomości mocą indywidualnych aktów administracyjnych – zarys problemu ................................... 149 Rozdział III. Antropologiczne ujęcie własności Dariusz Rozmus U źródeł własności… intelektualnej ........................................................................................ 165 Wstęp Własność jako kategoria pojęciowa towarzyszy człowiekowi właściwie od zara- nia dziejów. Nie da się chyba wskazać żadnej rozwiniętej cywilizacji bądź kultury, w której pojęcie własności, rozumianej w sposób mniej lub bardziej zbliżony do współczesnego, nie byłoby znane. Historia ludzkości to również historia własności, o czym zresztą znakomicie opowiada jeden z Autorów. Jest przy tym rzeczą oczywi- stą, że własność ewoluowała równolegle do rozwoju cywilizacji – od pierwotnego, intuicyjnego postrzegania tego, „co moje”, aż do jej zaawansowanych form charakte- ryzujących czasy współczesne. Nie wiemy, jak będą wyglądały dalsze etapy rozwoju prawa własności, niemniej jednak można, na podstawie doświadczeń historycznych oraz obserwacji kierunków działań ustawodawcy, wysnuć pewne wnioski na temat przynajmniej niektórych tendencji rozwoju tego prawa, jakie będą się kształtować w nieodległej przyszłości. Nie ulega również wątpliwości, że własność jest kategorią wielowymiarową, która wymyka się jednoznacznej klasyfikacji. Można bowiem mówić o własności w znaczeniu ekonomicznym, prawnym, socjologicznym, psychologicznym, histo- rycznym czy też filozoficznym, a żadna z tych dziedzin z osobna, jak i wszystkie razem, nie są w stanie dać wyczerpującej odpowiedzi, czym w istocie jest własność. Taka konstatacja nie może jednak prowadzić do kapitulacji i zaniechania poszuki- wania odpowiedzi na szereg pytań, jakie rodzi bliższe przyjrzenie się własności. Niniejsze opracowanie jest zbiorem publikacji z różnych dziedzin prawa, któ- re odnoszą się do różnorakich problemów związanych z własnością. Stąd też tytuł niniejszego opracowania, który w założeniu ma odzwierciedlać różnorodne dzie- dziny prawa będące przedmiotem zainteresowania Autorów. Lektura spisu treści utwierdza w przekonaniu, że Autorzy patrzyli na własność z różnych, nierzadko odległych względem siebie perspektyw, a ich zainteresowania znalazły odzwiercie- dlenie w szerokim spektrum problemów, jakie zostały poruszone w poszczególnych opracowaniach. Nie pretendując do stawiania kategorycznych tez, liczymy, że lek- tura niniejszej publikacji skłoni Czytelników do refleksji nad prawem własności, ta zaś być może znajdzie upust w polemicznych opracowaniach. Dyskusja na temat własności toczyła się i toczyć się będzie nadal z różnym natężeniem, a inwencja ustawodawcy daje niemalże nieograniczone pole do popisu w tym zakresie. Nie da się bowiem ukryć, że własność stanowiła i stanowić będzie niemal niewyczerpane źródło zagadnień i problemów wartych ożywionej dyskusji naukowej. Z tego też powodu mamy nadzieję, że prezentowane zagadnienia wzbogacą toczący się dys- kurs i okażą się pomocne w lepszym zrozumieniu tak złożonego zjawiska, jakim jest własność. 8 Redaktorzy naukowi niniejszej monografii pragną serdecznie podziękować wszystkim Autorom tekstów za wkład naukowy, dzięki któremu niniejsza mono- grafia mogła powstać. Serdeczne podziękowania kierują również do prof. dr. hab. Jerzego Paśnika za podjęcie wysiłku sprawnego zrecenzowania tekstów zawartych w monografii. Dziękujemy również Uczelni, a przede wszystkim Oficynie Wydaw- niczej „Humanitas” i Pani Redaktor Danucie Dziewięckiej za pomoc w opracowa- niu tej publikacji. Dorota Fleszer Magdalena Gurdek Łukasz Strzępek Własność w systemie prawa Rozdział I  Prywatnoprawne ujęcie własności
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Własność w systemie prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: