Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 006456 13890674 na godz. na dobę w sumie
Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne - ebook/pdf
Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2762-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka stanowi zbiór esejów przybliżających ideę oikologicznego namysłu nad ludzkim doświadczeniem i „tranzytywną” przestrzenią, gromadzącą w kolejnych historycznych nawarstwieniach bogate złoża lokalnych tradycji. Prywatny szkicownik odsłania mapę ważnych dla autora topograficznych i kulturowych punktów orientacyjnych (dom, rzeka, cmentarz, góra, granica), pozwalających wciąż „od nowa” (inaczej?) poruszać się w najmniejszym świecie śląskich spraw.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA Mariusz Jochemczyk Wobec tradycji Śląskie szkice oikologiczne M a r i u s z J o c h e m c z y k W o b e c t r a d y c j i . Ś l ą s k i e s z k i c e o i k o l o g i c z n e 2 8012-762-3 5 Wobec tradycji Śląskie szkice oikologiczne BiBliotheca: alia Universa tom XiX mariusz Jochemczyk Wobec tradycji Śląskie szkice oikologiczne WydaWnictWo UniWersytetU Śląskiego katoWice 2015 redaktor serii: Bibliotheca: alia Universa Marek Pytasz recenzent Inga Iwasiów Nota bibliograficzna Cztery pomieszczone w książce teksty przeszły już wcześniej próbę druku, w niektórych fragmentach poddane zostały nieznacznym modyfi- kacjom i uzupełnieniom. Oto zestaw premierowych wykonań: Dom z piasku i mgły. „Anthropos?” 2011, nr 16—17, s. 95—104. Super flumina Silesiae Superioris. W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jo c h e m c z y k  i  M. P i o t r o w i a k.  Katowice 2013, s. 177—189. Ida na smyntorz… „FA-art” 2015, nr 1—2, s. 86—95. Widok z Hugobergu — tekst niepublikowany. Trójkąt trzech cesarzy — tekst opublikowany pierwotnie pod innym tytu- łem: Mysłowicki genius loci (dwie interpretacje „graniczne”). W: Zamieranie. Interpretacje. Red.  G. O l s z a ń s k i.  Katowice 2007, s. 206—218.  D. Paw e l e c  i Indeks osobowy A Abrams Meyer Howard  84, 85, 127 Adorno Theodor W.  12, 121, 127 Alichnowicz Karol  122, 127 Augé Marc  32 B Bachtin Michaił  117 Baildon John  79 Ballestrem Karol Franciszek von  77 Barcińska Izabela  108 Barciński Antoni  108 Barrès Maurice  119 Bataille Georges  61, 127 Batory Stefan  27 Bąk Stanisław  32 Bécu Salomea (primo voto Słowacka)  88 Benjamin Walter  91, 127 Bereska Henryk  66, 127 Berezowski Stanisław  74, 75 Bessarion Abba  121 Bielas Leon  60 Bienek Horst  37—39, 45—47, 50—54, 61, 65, 66, 122, 127 Bierut Bolesław  60 Bonczyk Norbert  71 Borek Henryk  32 Borkowska Małgorzata  121 Brakoniecki Kazimierz  119 Brückner Aleksander  19, 127 Buczek Karol  118, 127 Buczyńska-Garewicz Hanna  15, 127 Buszman Barbara M.  73, 74, 127 C Cabała Stanisław  73, 128 Camon Ferdinando  114, 128 Chopin Fryderyk  101, 106—108, 110 Cichy Wojciech  107 Crocioni Giovanni  119 Cybulski Zbigniew  63 Cyryl i Metody (święci, misjonarze)   72 Cząstka-Szymon Bożena  32 Czechowicz Józef  113 D Dąbrowski Jacek  120, 130 Debray Regis  63, 128 Demandt Alexander  89, 128 Dobosz Tadeusz  108 Domański Grzegorz  70, 128 Dorval Maria  110 Doś Marcin  43 Drozdowska Izabela  32, 131 Drzazgowska Ewa  91, 127 Dubus Andre  21, 36, 128 Dumas Aleksander 105—107, 109 (syn)  101—103, ~  133  ~ Dutka Elżbieta  11 Dworak Jan Stefan  76—79, 82, 128 Dziuban Zuzanna  20 I Ichii Saburo  7, 129 Iwasiów Inga  15, 129 F Fac Bolesław  52, 127 Fedewicz Maria Bożenna  85, 127 Fiedorczuk Julia  64 Filip Ota  42, 128 Florienski Paweł (Pawieł Aleksandro- wicz Fłorienski)  117 Foucault Michel  7, 8, 128 Fryderyk Wilhelm III (król pruski) 71, 81 G Gadamer Hans-Georg  8, 112, 128 Gauß Karl Markus  39, 128 German Franciszek  107, 108, 128 Godula Karol  76—85, 87—89, 119 Gowarzewski Andrzej  26, 128 Górecki Jan  71, 128 Greiner Piotr  77, 78, 128 Grochowski Maciej  32, 128 Grygierczyk Stanisław  73 Gryzik Joanna  80, 88 H Hanich Andrzej  71, 128 Hartley Leslie Poles  117 Hauptmann Gerhart  69 Heidegger Martin  8, 15, 20, 128 Henckel von Donnersmarck Hugon  Herodot z Halikarnasu  111 Hudzik Jan P.  11, 128 Hugon Bonnevaux (błogosławiony)  72 113 Hugon z Avalon (święty)  114 Hugon z Cluny (święty)  113 Hugon z Grenoble (święty)  113 J Jabłoński Mirosław P.  21, 128 Janeczek Zdzisław  77, 128 Janosch (właśc. Horst Eckert)  60, 129 Janssen Horst  121 Jastrzębski Krzysztof  21, 22, 129 Jedlicki Jerzy  84, 129 Jędrzejewiczowa Ludwika (de domo Chopin)  102, 106—109 Jochemczyk Mariusz  112—115, 116, 117, 119—123, 125 K Kabatc Eugeniusz  114 Kaczmarzyk Izabela  83, 129 Kadłubek Zbigniew  12, 18, 20, 25, 26, 59, 62, 121, 123, 129, 131 Kafka Franz  14, 129 Kalergis Maria  102 Kaletowa Stanisława  72, 129 Kamiński Ludwik  86 Kania Ireneusz  61, 127 Karst Roman  14, 129 Kolbuszewski Jacek  70, 131 Kołodziej Jan  31, 129 Kołtuniak Jerzy  42, 129 Konofał Katarzyna  43, 129 Kortko Dariusz  35, 129 Kościuszko Tadeusz  92 Krasiński Zygmunt  102 Kraszewski Józef Ignacy  102 Krawczuk Aleksander  42, 129 Kristeva Julia  117 Krzemień-Ojak Krystyna  12, 127 Krzyżanowska Zofia  87, 131 Krzyżanowski Aleksander (ps. Wilk) 23 Krzyżanowski Julian  29, 87, 130, 131 ~  134  ~ Kubac Ruta  33, 34, 129 Kunce Aleksandra  12, 18, 116, 130 Kunicki Wojciech  7, 57, 69, 76, 130, 131, 132 Kurczewska Joanna  7, 129 Kurek Jacek  28, 43, 129 Kutz Kazimierz  66, 122, 129 L Lachmann Piotr  102, 129 Lam Andrzej  43, 48, 130, 131 Lelewel Joachim  9, 129 Lenz Siegfried  121, 129 Lessing Gotthold Ephraim  88 Lewandowski Jan F.  42, 44, 130 Lisiecka Sława  39 Ludwig Jerzy  32 Ł Łukasiewicz Małgorzata  9, 83, 91, 128, 130 M Mańka Antoni  31, 130 Mańka Jerzy  79, 128 Margański Janusz  13, 131 Maurois André  103, 105 Miarka Karol  72, 130 Michalski Krzysztof  9, 128 Mickiewicz Adam  29, 130 Mielęcki Edmund  86 Mikulski Stanisław  86, 88, 130 Mikurda Kuba  64 Miłosz Czesław  37, 130 Mizera Janusz  8, 128 Morawińska Agnieszka  7, 131 Morcinek Gustaw  80, 81, 130 Musiał Łukasz  32, 131 Musioł Ludwik  26, 31, 130 N Nawarecki Aleksander  43, 68, 72, 102, 130 Nawrocka Ewa  88, 130 Nesselrode Dymitr  105 Nesselrode Friedrich Karl von  102 Nesselrode Lidia  102, 103, 105 Niedenthal Karolina  121, 130 Niekrawietz Hans (właśc. Niekrawietz Johann)  43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 130, 131 Nietzsche Friedrich  53, 54, 130 Novalis (właśc. Georg Philip Friedrich Freiherr von Hardenberg)  7, 76, 82, 130 Nowak Zygfryd  79 O Ochab Maryna  63, 128 Ogrodziński Wincenty  71, 127 Olejniczak Józef  102 Olszański Grzegorz  125 Ossowski Stanisław  118 P Pabis Henryk  23 Paskiewicz Iwan Fiodorowicz  109 Pawelec Dariusz  125 Paździor Bolesław  32 Petrykowski Piotr  118 Piotrowiak Miłosz  125 Pochmara Władysław  92 Podgórska Barbara  32 Podgórski Adam  32 Podlasek-Ziegler Maria  39, 66 Podsiadło Jacek  55—57, 122 Pollack Martin  121 Pollak Roman  42, 131 Pott Hans Georg  120, 130 Przybyłowska Maria  47, 54, 61, 122, 127 ~  135  ~ R Radwan Mieczysław  42, 131 Reden Friedrich Wilhelm von  79, 12800 Rejniak-Majewska Agnieszka  7 Remak Henry  83, 131 Rewers Ewa  121, 129 Ricoeur Paul  13, 131 Rosiek Stanisław  63 Rospond Stanisław  32, 42, 131 Rostropowicz Joanna  48, 51, 130, 131 Roździeński Walenty  42, 131 S Sand George (właśc. Amantine Aurore Lucile Dupin)  101, 102, 106, 107, 109, 110 Sauerland Karol  12, 127 Sawrymowicz Eugeniusz  85, 129 Schenke Ernst  70, 131 Schlögel Karl  32, 131 Schubbarth Mateus  28, 30 Sebald Winfried Georg  91, 131 Sendobry Kazimierz  73, 128 Siwicka Dorota  88, 130 Skalska Maria  89, 128 Sławek Tadeusz  12, 16—18, 24, 25, 38, 45, 54, 116, 131 Słowacki Juliusz  84—89, 113, 131 Smereka Joanna  69, 132 Sobociński Wacław  70, 131 Sówka Erwin  34, 35 Stachowski Jan  42, 128 Staff Leopold  54, 130 Stasiuk Andrzej  16, 17, 66, 131 Steinbeck John  116, 131 Sterne Laurence  87 Strykowski Konstanty  23 Sulik Alfred  95—99, 131 Sydow Bronisław Edward  106, 129 Synowiec Helena  32 Szacki Jerzy  7, 129 Szejnert Małgorzata  33, 35, 131 Szewczyk Wilhelm  38, 47, 61, 127 Szklarski Alfred  63 Szołtysek Marek  32 Szumańska-Grossowa Hanna  103, 130 Szymani Ewa  7, 76, 130 Szymutko Stefan  55, 91, 131 Ś Ślęzak Władysława  80, 131 Świerad Józef  73, 128 T Thoreau Henry David  38, 54 Tieck Johann Ludwig  123 Tomaszewski Mieczysław  110, 131 Traba Robert  12, 13, 119, 131 Tuan Yi-Fu  7, 9, 131 Twardoch Szczepan  55, 114, 131 V Vidler Anthony  20 W Waloszek Joachim  26, 128 Waniek Henryk  10, 11, 55, 69, 91, 132 Wawryszuk Bartosz  88, 132 Weichmann Max  95—97 Westphal Bertrand  117 Węgierska Zofia (primo voto Mielęc- ka)  86 Węgierski Feliks Szczęsny  86 White Kenneth  119, 121 Wieland Johann Wolfgang  28, 30 Wilczyński Kurus Piotr von  43, 132 Wojciechowski Jerzy  11 Wojciechowski Krzysztof  7, 132 Wolny Grzegorz B.  28, 132 Wróbel Rudolf  35 Wultz Wilhelm  33 ~  136  ~ Z Zakrzewski Jan  116, 131 Zielińska Marta  88, 130 Zub-Zdanowicz Leonard (ps. Ząb)  23 Zweig Arnold  57, 132 Zybura Marek  120, 130 Ż Żarska Natalia  57, 69, 131, 132 Żarski Krzysztof  57, 69, 131, 132 Mariusz Jochemczyk Facing Tradition Sketches in Silesian Oikology S u m m a r y The title of this book (Facing Tradition. Sketches in Silesian Oikology) announces three main lines of thought, enabling and pointing out three possible readings. The word “tradition” calls for a reinterpretation of the Latin word tradere, which originally referred to the acts of sharing, returning rightful property and hand- ing down a valuable deposit. Invoked by the corresponding adjective, “Silesia” becomes such a valuable deposit for the author of the book, a value in itself, and a demanding commitment. Looking for various means to express the mystery of “locality” and following the assumptions of “new regionalism”, he purposefully refuses to ignore the specific nature of the Upper Silesian fate. A reflection on the idea of regionalism from the most intimate and disinterested perspective of home (oikos) guards against the temptations of reductionism and biased cogni- tive usurpation. This book has been planned as a collection of five sketches introduced by a lead-in, which presents the main goals of the project. Each part refers to an- other area of the experience called “Silesia”. The opening essay shows a certain “non-space” in the ghostly institution of a workers’ hotel: a point outside the oppressive, linear discipline of time, where human fates come together and part. The second sketch points to what frequently escapes unnoticed — the discreet presence of Silesian rivers hidden under the surface of the ground and concrete crust. The third — a trip to a local cemetery — seeks a possible link between the Latin word mors and the Silesian word maras. The sketch closing the volume takes the reader to the former border of three superpowers. “Three Emperors’ Corner” becomes a transitive space of exchange: of people, of objects, of texts… ~  139  ~ Mariusz Jochemczyk Angesichts der Tradition Schlesische oikologische Skizzen Zu s a m m e n f a s s u n g Der Titel von der Publikation (Angesichts der Tradition. Schlesische oikologische Skizzen) kündigt drei Hauptmotive an und schlägt zugleich deren eventuel- le Lesart vor. Besagtes Wort „Tradition“ lässt die Bedeutung des lateinischen Wortes tradere, neu erwägen. Das Wort verschlüsselt zwar die folgenden Gesten: sich mit anderen zu teilen, zustehendes Eigentum zurückzugeben und das wert- volle Depot weiter zu übermitteln. Das im Titel erscheinende „Schlesien“ ist für den Autor des Buches gerade ein solches wertvolles „Depot“: ein eigenständi- ger Wert und eine schwierige Pflicht. In der Suche nach anderen Mitteln, das Geheimnis der „Regionalität“ auszudrücken will er mit den Grundsätzen des „neuen Regionalismus“ im Einklang stehend die Spezifizität des oberschlesi- schen Schicksals nicht vergessen. Um der Versuchung durch Reduktionismus und parteiische Erkenntnisusurpation zu widerstehen versucht der Autor, die regionale Idee aus intimster und uneigennütziger Sicht — aus Perspektive des Hauses (oikos) zu betrachten. Das Buch besteht aus fünf Skizzen und der sie vorangehenden Einleitung, die allgemeine Grundsätze des Vorhabens präsentiert. Jeder Teil verweist den Leser in einen anderen Bereich der Erfahrung, deren Name „Schlesien“ ist. Das Anfangsessay ermöglicht, in einer gespenstischen Institution des Arbeiterwohnheims einen spezifischen „Nicht-Ort“ zu entdecken: Punkt der sich kreuzenden menschlichen Schicksale außerhalb dem linearen System von zeitlichen Begrenzungen. Die zweite Skizze erlaubt, das meistens Unsichtbare — diskretes Vorhandensein von den unter der Erde und Betonschale versteck- ten schlesischen Flüssen zu bemerken. Der dritte Teil betrifft die Expedition zum einheimischen Friedhof; der Autor bemüht sich, die Frage zu beantworten, was für Gemeinsamkeiten das lateinische mors und das schlesische maras ha- ben? Die letzte Skizze versetzt den Leser an die Grenze dreier Teilungsgebiete. Das „Dreikaisereck“ wird zum transitiven Austauschraum: von Menschen, Gegenständen, Texten… ~  141  ~ Spis treści Śląski óikos. Introdukcja w jedenastu fragmentach . . . . .    7 Dom z piasku i mgły . . . . . . . . . . . . . . . .   21 Super flumina Silesiae Superioris… . . . . . . . . . . .   37 Ida na smyntorz… . . . . . . . . . . . . . . . . .   55 Widok z Hugobergu . . . . . . . . . . . . . . . .   69 Trójkąt trzech cesarzy . . . . . . . . . . . . . . .   91 Dobroć miejsca, czyli posłowie (Zbigniew Kadłubek) . . . . .  111 Nota bibliograficzna . . . . . . . . . . . . . . . .  125 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . .  141 Na okładce zamieszczono reprodukcję obrazu Pawła Wróbla Łowienie ryb (olej, płótno) ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach Redaktor: Małgorzata Pogłódek Projektant okładki: Aleksandra Gaździcka Redaktor techniczy: Barbara Arenhövel Korektor: Ligia Dziadas Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-761-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-762-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,0. Ark. wyd. 8,0. Papier Sora Matt Plus 90 g, vol. 1.2 Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA Mariusz Jochemczyk Wobec tradycji Śląskie szkice oikologiczne M a r i u s z J o c h e m c z y k W o b e c t r a d y c j i . Ś l ą s k i e s z k i c e o i k o l o g i c z n e 2 8012-762-3 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: