Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00665 012018 17892053 na godz. na dobę w sumie
Wokół problematyki stosowania prawa - ebook/pdf
Wokół problematyki stosowania prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 325
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-49-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza Księga, dar przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz osób, które na swojej drodze naukowej spotkały Pana Profesora Stanisława Malarskiego, stanowi wyraz szacunku, wdzięczności i uznania dla osiągnięć Pana Profesora - wybitnego polskiego uczonego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejsza Księga, dar przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz osób, które na swojej drodze naukowej spotkały Pana Profesora Stanisława Malarskiego, stanowi wyraz szacunku, wdzięczności i uznania dla osiągnięć Pana Profesora – wybitnego polskiego uczonego. Wniósł Pan Profesor wielki i cenny wkład w rozwój, a także nauczanie dyscyplin prawa takich jak prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, samorządowe, jak również prawo międzynarodowe. Godna podziwu jest interdyscyplinarność Pana Profesora przejawiająca się w wielu pracach, będąca wyrazem ogromnej wiedzy i umiejętności podejmowania różnych zagadnień. Fragment Od Redaktorów Dorobek naukowy Jubilata obejmuje kilkaset pozycji, na który składają się prace mono- graficzne, współautorskie, skrypty, artykuły i komunikaty naukowe. Zakres badań i zainteresowań naukowych Pana Profesora jest i był bardzo zróżnicowany, niejednorodny, a tym samym bogaty pod względem treści merytorycznych. Zróżnicowanie to świadczy o rozległości i złożoności a tym samym o nietuzinkowości Jego zainteresowań badawczych. Działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna obejmuje bowiem zagadnienia związane z szeroko postrzeganym prawem cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, samorządowym oraz międzynarodowym. Za element charakterystyczny działalności naukowej i badawczej Jubilata można uznać zarówno określoną interdyscyplinarność, jak i wielowątkowość prac, zagadnień czy przyjętej tematyki badań. Cechy te wskazują na wielopłaszczyznowość obszarów naukowo-badawczych, ich wzajemne oddziaływanie i przenikanie merytoryczne. Wskazana interdyscyplinarność świadczy o umiejętności podejmowania przez Pana Profesora nowych problemów badawczych, łączenia ich z dotychczas funkcjonującymi, a w konsekwencji formułowania i wyznaczania określonych kierunków, trendów czy tendencji naukowo-badawczych.Fragment Słowa o Jubilacie wokółproblematykistosowania prawapod red. Doroty Fleszer i Anny Rogackiej-Łukasik Wokół problematyki stosowania prawapod red. Doroty Fleszer i Anny Rogackiej-Łukasik Oficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJAOFICYNY:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę na WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA POD REDAKCJĄ DOROTY FLESZER I ANNY ROGACKIEJ-ŁUKASIK WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA POD REDAKCJĄ DOROTY FLESZER I ANNY ROGACKIEJ-ŁUKASIK A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2016 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki: Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-65682-49-9 Sfinansowano z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r. Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 2016 KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI STANISŁAWOWI MALARSKIEMU W 85. ROCZNICĘ URODZIN Spis treści Profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85-lecie Jego urodzin Od Redaktorów ...........................................................................................................................11 Od Władz Dziekańskich Wyższej Szkoły Humanitas ............................................................12 Słowo o Jubilacie .........................................................................................................................13 Życiorys i wykaz wybranych publikacji Profesora Stanisława Malarskiego .......................17 Część I. Wokół stosowania prawa pracy Bolesław Maciej Ćwiertniak O  prawie zatrudnienia (kilka refleksji) ...................................................................................31 Żaneta Grygiel-Kaleta Odpowiedzialność karna pracodawcy w związku z niedopełnieniem obowiązków z zakresu BHP ....................................................................51 Zuzanna Jęcek Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy ...........................................................................60 Piotr Kruk Umowa o pracę na czas określony po 22 lutego 2016 r. ........................................................81 Dominika Krupa Wartości sądowej próby ugodowej przeprowadzanej w sprawach z zakresu prawa pracy .........................................................................................106 Agata Ludera-Ruszel Stosowanie konstrukcji nadużycia prawa w sprawach o rozwiązanie stosunku pracy – uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego .......................................118 Mariola Mazur Utrata zaufania wobec pracownika przyczyną rozwiązania stosunku pracy ....................136 Małgorzata Mędrala Socjalność w prawie pracy ......................................................................................................148 Kinga Moras-Olaś Zgodność ugody zawartej z pracownikiem z jego słusznym interesem ............................161
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wokół problematyki stosowania prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: