Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 005055 14054179 na godz. na dobę w sumie
Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-488-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Usprawnij pracę z Wordem 2003 PL

Poznawanie każdego programu można podzielić na kilka etapów: opanowanie podstaw jego obsługi, poznanie zasad posługiwania się dostępnymi w nim narzędziami i naukę korzystania z zaawansowanych możliwości.

Prędzej czy później każdy użytkownik programu zaczyna zastanawiać się, czy jego praca nie mogłaby przebiegać szybciej i sprawniej. Zaczyna szukać skrótów klawiaturowych, sposobów szybszego wykonania różnych zadań czy też ich zautomatyzowania.

Książka 'Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików' jest doskonałym poradnikiem dla wszystkich użytkowników Worda, którzy chcą pracować szybciej i efektywniej. Opisuje ona 100 najciekawszych i najbardziej użytecznych możliwości programu, które pozwolą znacznie usprawnić pracę z Wordem. Niektóre ze sztuczek to po prostu niekonwencjonalne sposoby wykorzystania znanych funkcji, inne opisują głęboko ukryte narzędzia, o których nie wspomniano w dokumentacji Worda.

W książce znajdziesz wskazówki dotyczące:

Przekonaj się, ile czasu możesz zaoszczędzić, usprawniając swoją pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików Autor: Jinjer Simon T³umaczenie: Joanna Janas ISBN: 83-7361-488-5 Tytu³ orygina³u: Word 2003 Top 100 Simplified Tips Tricks Format: B5, stron: 240 Usprawnij pracê z Wordem 2003 PL • Przyspiesz obs³ugê programu • Wykorzystaj ukryte funkcje i skróty klawiaturowe • Zautomatyzuj pracê za pomoc¹ makropoleceñ Poznawanie ka¿dego programu mo¿na podzieliæ na kilka etapów: opanowanie podstaw jego obs³ugi, poznanie zasad pos³ugiwania siê dostêpnymi w nim narzêdziami i naukê korzystania z zaawansowanych mo¿liwoġci. Prêdzej czy póĥniej ka¿dy u¿ytkownik programu zaczyna zastanawiaæ siê, czy jego praca nie mog³aby przebiegaæ szybciej i sprawniej. Zaczyna szukaæ skrótów klawiaturowych, sposobów szybszego wykonania ró¿nych zadañ czy te¿ ich zautomatyzowania. Ksi¹¿ka „Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików” jest doskona³ym poradnikiem dla wszystkich u¿ytkowników Worda, którzy chc¹ pracowaæ szybciej i efektywniej. Opisuje ona 100 najciekawszych i najbardziej u¿ytecznych mo¿liwoġci programu, które pozwol¹ znacznie usprawniæ pracê z Wordem. Niektóre ze sztuczek to po prostu niekonwencjonalne sposoby wykorzystania znanych funkcji, inne opisuj¹ g³êboko ukryte narzêdzia, o których nie wspomniano w dokumentacji Worda. W ksi¹¿ce znajdziesz wskazówki dotycz¹ce: • Pracy z pojedynczymi dokumentami • Formatowania tekstu • Tworzenia tabel • Korzystania z elementów graficznych • Tworzenia i wykorzystywania makropoleceñ • Pracy z rozbudowanymi dokumentami • Drukowania dokumentów • Korzystania z Autotekstu i narzêdzi korekty • Tworzenia stron WWW w Wordzie • Wykorzystywania funkcji korespondencji seryjnej SPIS TREŚCI 11 Zadanie #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 Tworzenie dokumentu w Wordzie i określanie jego wyglądu Stosowanie stylów zapisanych w innym szablonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Otwieranie plików tekstowych z niestandardowymi stronami kodowymi . . . . . . . . . 18 Korzystanie z dwóch różnych schematów numerowania stron . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rozpoczęcie numerowania stron od nowa w każdym rozdziale lub sekcji . . . . . . . . 22 Umieszczanie numerów stron poza nagłówkiem i stopką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tworzenie marginesów na oprawę dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Numerowanie własnych poziomów nagłówków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tworzenie własnych punktorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zmiana formatu pliku dla wielu dokumentów jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zastępowanie czcionki w konwertowanym dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 22 Zadanie #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 Formatowanie tekstu Umieszczanie list numerowanych wewnątrz akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Dodawanie numerów wierszy na marginesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kontynuowanie numeracji wewnątrz dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Usuwanie automatycznego formatowania hiperłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Podwójny odstęp w listach wypunktowanych i numerowanych. . . . . . . . . . . . . . . . 46 Zmiana formatu planu dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Edytowanie układu dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Porównywanie formatowania w dwóch sekcjach tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Wstawianie inicjału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sortowanie tekstu napisanego w innym języku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 33 Tabele i kolumny Zadanie #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 Rysowanie tabeli złożonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tworzenie tabel zagnieżdżonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Kontrolowanie podziału tabeli na wielu stronach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Edycja danych za pomocą Formularza danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wykonywanie obliczeń na komórkach tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sortowanie kolumn w tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Powtarzanie nagłówków tabeli na kolejnych stronach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Nadawanie wierszom w tabeli tej samej wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Zawijanie tekstu dookoła tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Równomierne rozmieszczanie tekstu w kolumnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 44 Dodawanie grafiki i obiektów Zadanie #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 Przycinanie obrazu tak, aby przyciągał uwagę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Wyrównanie kilku obiektów na stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Korzystanie z linii siatki do wyrównywania kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Wstawianie podpisów pod tabelami, równaniami i grafikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Przekształcanie obiektu graficznego w znak wodny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Zawijanie tekstu wokół grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nadawanie koloru przezroczystego niektórym elementom grafiki. . . . . . . . . . . . . . . 92 Dodawanie nowych obrazów do Clip Organizera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Wstawianie arkuszy Excela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Tworzenie równania prezentującego matematyczne obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . 98 SPIS TREŚCI 55 Zadanie #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 Pola i makra Określenie poziomu zabezpieczeń makr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zautomatyzowanie pracy poprzez zarejestrowanie makra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Dodawanie przycisku makra do paska narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Usuwanie kroków z zarejestrowanego makra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Automatyczne uruchamianie makra podczas otwierania dokumentu . . . . . . . . . . . 110 Tworzenie makra, które zmienia pole formularza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Przypisywanie makra do pola dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Tworzenie pola AutoText dla często powtarzanego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Dodawanie pól, które żądają odpowiedzi od użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Zastosowanie stylu słownikowego w nagłówkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 66 Praca na dużych dokumentach Zadanie #51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60 Tworzenie głównego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Przestawianie dokumentów podrzędnych w dokumencie głównym . . . . . . . . . . . . 126 Scalanie i dzielenie dokumentów podrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Tworzenie haseł indeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Tworzenie indeksu na podstawie haseł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Tworzenie spisu treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Tworzenie spisu ilustracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Tworzenie wykazu źródeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Dodawanie odsyłaczy do dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Wstawianie zakładki w dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 77 Zadanie #61 #62 #63 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 88 Zadanie #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80 Drukowanie dokumentów Drukowanie dokumentu głównego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Drukowanie zakresu stron należących do różnych sekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Ukrywanie światła między stronami w widoku Układ wydruku . . . . . . . . . . . . . . . 150 Edycja tekstu w trybie podglądu wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zmiana ustawień domyślnych drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Drukowanie do pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Drukowanie pozycji Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Tworzenie składanej broszury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Aktualizowanie łącza przed wydrukowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Drukowanie symboli zastępczych obrazów w roboczych wersjach dokumentu . . . 164 Automatyzacja czynności w Wordzie oraz narzędzia korekty Wysyłanie dokumentu do przeglądu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Korzystanie z Autotekstu do wstawiania często używanych zwrotów. . . . . . . . . . . 170 Scalanie dwóch wersji dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Automatyczne wstawianie często używanego tekstu przy użyciu opcji Autokorekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Tworzenie niestandardowego słownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Określanie pisowni wybranych słów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Tłumaczenie dokumentu na inny język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Ograniczanie zmian dokonywanych w dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Automatyczne podsumowanie długiego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Wyłączanie tagów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 99 Tworzenie stron WWW Zadanie #81 #82 #83 #84 #85 #86 #87 #88 #89 #90 Tworzenie dokumentu ze stroną WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Projektowanie formularzy sieci Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Otrzymywanie informacji z formularza pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Tworzenie reklamy na stronie WWW w postaci tekstu przewijanego . . . . . . . . . . . 196 Tworzenie hiperłącza w dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Definiowanie alternatywnego tekstu dla obrazów na stronie WWW . . . . . . . . . . . . 200 Projektowanie ramek na stronie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Definiowanie właściwości ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Tworzenie spisu treści dla strony WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Usuwanie zbędnych tagów w pliku HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 1010 Zadanie #91 #92 #93 #94 #95 #96 #97 #98 #99 #100 Korespondencja seryjna Tworzenie listy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Adresowanie kopert w Wordzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Wczytywanie listy adresowej ze źródła danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wybieranie adresatów z listy nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Żądanie podania informacji w korespondencji seryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Warunkowe określanie treści korespondencji seryjnej w pliku . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Drukowanie na kopercie adresu z programu Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Tworzenie etykiet o niestandardowym rozmiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Określanie formatowania wartości liczbowych w korespondencji seryjnej . . . . . . . 228 Drukowanie zakresu dokumentów korespondencji seryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 AA Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Automatyzacja czynności w Wordzie oraz narzędzia korekty Word oferuje kilka przydatnych narzędzi, których zadaniem jest ułatwienie pracy nad dokumentem. Korzystanie z opcji automatyzujących wykonywanie niektórych czynności przyspiesza proces tworzenia dokumentu. Służą one między innymi do wstawiania często używanych zwrotów oraz do poprawiania błędów w pisowni. Jeżeli przed wydrukowaniem dokumentu chcesz przekazać go do przejrzenia innym użytkownikom, możesz go wysłać przy pomocy poczty elektronicznej, korzystając z opcji Wyślij do. Opcja ta uruchamia program obsługujący pocztę elektroniczną, w którym następnie tworzona jest wiadomość. Gdy otrzymasz z powrotem dokument wraz z poprawkami, możesz porównać poszczególne recenzje z oryginalnym dokumentem. Jeżeli musisz wielokrotnie wpisywać w dokumencie jakiś tekst (zwłaszcza długie wyrażenie), możesz skorzystać z opcji Autotekstu i Autokorekty, które znacznie ułatwią ten proces. Gdy naciśniesz określoną kombinację klawiszy, opcja Autokorekty wstawi w dokumencie odpowiadający jej tekst. Word oferuje wprawdzie dość obszerny słownik, jednak nie znajdziesz w nim specjalistycznego słownictwa, na przykład z dziedziny medycyny. Dlatego masz możliwość tworzenia niestandardowych słowników, które będą zawierały zdefiniowane przez Ciebie słowa. Jeżeli w słowniku znajdują się słowa, których nie chcesz zaakceptować, możesz utworzyć listę wyjątków – słowa te będą ignorowane podczas sprawdzania pisowni. Word oferuje również narzędzia umożliwiające tłumaczenie na inny język pojedynczych słów albo nawet całych dokumentów. Opcja ta przydaje się bardzo podczas tworzenia międzynarodowej korespondencji. W tym rozdziale znajdziesz wskazówki związane z automatyzacją procesu tworzenia dokumentów i przeprowadzaniem korekty w dokumentach. #71 Wysyłanie dokumentu do przeglądu . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 #72 #73 Korzystanie z Autotekstu do wstawiania często używanych zwrotów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Scalanie dwóch wersji dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 #74 #75 #76 #77 #78 #79 Automatyczne wstawianie często używanego tekstu przy użyciu opcji Autokorekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Tworzenie niestandardowego słownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Określanie pisowni wybranych słów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Tłumaczenie dokumentu na inny język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Ograniczanie zmian dokonywanych w dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Automatyczne podsumowanie długiego dokumentu . . . . . . . . . . . . 184 #80 Wyłączanie tagów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Wysyłanie DOKUMENTU DO PRZEGLĄDU Możesz wysłać dokument do przeglądu innym użytkownikom. Jeżeli zamierzasz opublikować swój dokument, możesz go najpierw przesłać do zrecenzowania innym osobom, które również za pomocą Worda prześlą Ci go z powrotem wraz z naniesionymi poprawkami. Jeżeli chcesz skorzystać z opcji przeglądu, musisz mieć odpowiednio skonfigurowany program Microsoft Outlook, tak aby można było za jego pomocą wysyłać i odbierać wiadomości poczty elektronicznej. Opcja ta jest również obsługiwana przez programy Microsoft Outlook Express oraz Microsoft Exchange. Gdy zaznaczysz opcję wysłania dokumentu do przeglądu, Word połączy się z programem Outlook i otworzy wiadomość e-mail. Gdy odbiorca otworzy wiadomość, Word automatycznie uruchomi narzędzia recenzji. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystkie zmiany dokonane w dokumencie zostaną odnotowane. Po otrzymaniu z powrotem kopii dokumentu, uzupełnionych o naniesione poprawki, możesz scalić zmiany dokonane przez wszystkich recenzentów. Za każdym razem, gdy przeglądasz dokument przeznaczony do zrecenzowania, na ekranie pojawia się pasek narzędzi Recenzja. Gdy otrzymasz wszystkie recenzje dokumentu, możesz zakończyć proces jego przeglądania, klikając przycisk Zakończ przegląd. 1 Wybierz menu Plik. 2 Wybierz opcję Wyślij do. 168168 3 Zaznacz opcję Adresat poczty Word otworzy wiadomość poczty Word automatycznie utworzy (do przeglądu). elektronicznej, umieszczając dokument w załączniku. 4 Wpisz adres e-mail recenzenta. Uwaga: Jeżeli chcesz wysłać dokument do kilku osób, oddziel poszczególne adresy przecinkami. tekst wiadomości. 5 Jeśli chcesz, dodaj własną wiadomość. 6 Kliknij przycisk Wyślij. Uwaga! Staraj się unikać wysyłania do przeglądu dokumentu głównego, ponieważ zawiera on łącza do dokumentów podrzędnych. Jeżeli wyślesz taki dokument, Word nie dołączy do niego dokumentów podrzędnych. Recenzent otrzyma dokument główny, zawierający nieaktywne łącza. Jeżeli chcesz oddać do recenzji dokument główny, musisz razem z nim wysłać wszystkie dokumenty podrzędne. W rozdziale 6. znajdziesz więcej informacji na temat pracy na dokumentach głównych. Gdy odbierasz wiadomość ze zrecenzowanym dokumentem, możesz zaakceptować lub odrzucić Czy wiesz? zmiany dokonane w nim przez recenzenta, korzystając Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI z opcji znajdujących się na pasku narzędzi Recenzja. Kliknij przycisk Akceptuj zmiany ( je zaakceptować lub Odrzuć zmiany ( aby zostały one wprowadzone w dokumencie. ), jeśli chcesz ) – jeżeli nie chcesz, Word wyśle wiadomość do wszystkich recenzentów za pomocą programu Outlook. Podczas przeglądania dokumentu na ekranie pojawi się pasek narzędzi Recenzja. 7 Kliknij przycisk Zakończ przegląd, aby zakończyć proces przeglądania dokumentu i zamknąć pasek narzędzi. Wiadomości otrzymane przez recenzenta są oznaczone flagą. Recenzent otrzymuje wiadomość wraz z dokumentem zapisanym w załączniku. 169169 Korzystanie z Autotekstu DO WSTAWIANIA CZĘSTO UŻYWANYCH ZWROTÓW Opcja Autotekstu umożliwia przechowywanie często używanych zwrotów i obiektów graficznych. Aby z niej skorzystać, wystarczy wpisać w dokumencie unikalną nazwę danego Autotekstu. Przed zapisaniem Autotekstu pamiętaj, aby zastosować w tekście odpowiednie formatowanie. Później nie będziesz mieć już możliwości jego modyfikacji. Jedynym sposobem zmiany opcji formatowania będzie ponowne utworzenie i zapisanie danej pozycji Autotekstu. Podczas zapisywania pozycji Autotekstu nadaj jej nazwę, którą łatwo zapamiętać. Nie powinien to być tekst często używany w dokumencie, ponieważ za każdym razem, gdy go wpiszesz, Word wyświetli okienko z pytaniem, czy chcesz wstawić Autotekst. Word automatycznie proponuje dla nowego Autotekstu nazwę składającą się z pierwszych jego znaków. Jeżeli utworzysz pozycję Autotekstu dla grafiki, wybrany obiekt graficzny nie będzie widoczny w oknie Podgląd, ponieważ okno to wyświetla wyłącznie tekst. TWORZENIE POZYCJI AUTOTEKSTU 2 Wybierz menu Narzędzia. Pojawi się okno dialogowe 5 Wpisz nazwę pozycji Autotekstu. 1 Zaznacz tekst, którego chcesz 3 Wybierz Opcje Autokorekty. użyć do utworzenia nowej pozycji Autotekstu. Autokorekta. 4 Kliknij kartę Autotekst, jeżeli nie jest ona wyświetlona. W oknie Podgląd uwidoczni się podgląd Autotekstu. 6 Kliknij przycisk Dodaj. Word utworzy nową pozycję Autotekstu. 170170 Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 Czy wiesz? Jeśli chcesz utworzyć nową pozycję Autotekstu, możesz ją również wpisać bezpośrednio w panelu Autotekst. Word zastosuje w niej domyślne formatowanie dokumentu, który jest aktualnie otwarty i nada jej nazwę, odpowiadającą pierwszym znakom wpisanego tekstu. Jeżeli nie chcesz, aby w dokumencie były wprowadzane niektóre STOPIEŃ TRUDNOŚCI Zastosowanie Zastosowanie pozycje Autotekstu, wybierz kartę Autotekst, zaznacz na niej odpowiednie pozycje i kliknij przycisk Usuń. Opcja Autotekstu jest bardzo przydatna, gdy pracujesz nad tekstem, który zawiera specjalne znaki, na przykład obce słowa. Wystarczy, że raz wpiszesz tekst zawierający specjalne znaki, a następnie utworzysz dla niego pozycję Autotekstu. Za każdym razem, gdy wybierzesz tę pozycję, Word wstawi w dokumencie specjalne znaki. WSTAWIANIE AUTOTEKSTU Pojawi się okno zawierające Word wstawi zaznaczoną pozycję 1 Wpisz nazwę pozycji Autotekstu. Autotekst. 2 Naciśnij klawisz Enter. Autotekstu. 171171 SCALANIE DWÓCH WERSJI dokumentu Możesz scalić dwie wersje dokumentu i utworzyć z nich nowy dokument, w którym będą widoczne wszystkie dokonane zmiany. Opcja ta jest przydatna, gdy pracujesz na dokumencie zmodyfikowanym przez innego użytkownika. Podczas scalania dwóch dokumentów Word dokonuje porównania i odnotowuje wszystkie różnice między nimi, co znacznie ułatwia wprowadzanie poprawek. Po scaleniu dokumentów możesz skorzystać z paska narzędzi Recenzja, aby zaakceptować lub odrzucić zmiany. Jeśli chcesz scalić dwa dokumenty, masz do wyboru trzy opcje. Aby scalić pierwszy dokument z drugim, wybierz opcję Scal. Różnice między nimi zostaną uwidocznione w nowym dokumencie, w formie śledzonych zmian. Możesz również scalić dokumenty przy użyciu opcji Scal z bieżącym dokumentem. Trzecia możliwość to zaznaczenie opcji Scal z nowym dokumentem, która połączy oba dokumenty w trzecim i wskaże różnice między nimi w formie śledzonych zmian. 1 Otwórz pierwszy z dokumentów, 2 Wybierz menu Narzędzia. które chcesz porównać. 3 Wybierz opcję Porównaj i scal dokumenty. Pojawi się okno dialogowe Porównywanie i scalanie dokumentów. 4 Zaznacz dokument, który chcesz scalić. 5 Kliknij strzałkę w dół, znajdującą się na przycisku Scal. 6 Wybierz odpowiednią opcję scalania. 172172 Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Dodaj to! W oryginalnym dokumencie możesz scalić zmiany dokonane przez kilku recenzentów. W zadaniu #71 znajdziesz więcej informacji na temat oddawania dokumentu do przeglądu. Aby scalić zmiany, otwórz oryginalny dokument i scal go z pierwszą recenzją. Nie zamykaj go i kontynuuj scalanie kolejnych recenzji. Czy wiesz? Word może również dokonać porównania dwóch dokumentów, a następnie wyświetlić tekst wspólny dla nich obu. Każdy tekst, który znajduje się tylko w jednym z nich, zostanie usunięty. Aby przeprowadzić takie porównanie, zaznacz opcję Tylko ostatnie zmiany, znajdującą się w oknie Porównywanie i scalanie dokumentów. Gdy to zrobisz, napis na przycisku Scal zmieni się na Porównaj. Kliknij przycisk Porównaj, aby utworzyć nowy dokument, który będzie zawierać tylko tekst wspólny dla obu dokumentów. Pojawi się okno dialogowe Jeżeli chcesz użyć formatowania Word dokona scalenia obu z pytaniem, jakie zmiany w formatowaniu chcesz zastosować. zastosowanego w drugim dokumencie, zaznacz opcję Inny dokument. 7 Wybierz opcję Ten dokument, 8 Kliknij przycisk Kontynuuj aby użyć formatowania zastosowanego w oryginalnym dokumencie. scalanie. dokumentów i wyświetli jego rezultaty. 173173 Automatyczne wstawianie CZĘSTO UŻYWANEGO TEKSTU przy użyciu opcji Autokorekty Opcja Autokorekty służy do automatycznego wstawiania tekstu w dokumencie, na przykład wstawiania zwrotu, którego często używasz. Gdy utworzysz pozycję Autokorekty, Word automatycznie wstawi określony tekst za każdym razem, gdy wpiszesz odpowiadające mu hasło. Opcja ta pozwala na znaczne przyspieszenie pracy w Wordzie, ponieważ wystarczy wpisać tekst odpowiadający określonej pozycji Autokorekty, aby Word wprowadził ją w dokumencie. Program oferuje kilka wbudowanych pozycji Autokorekty; jeśli na przykład wpiszesz (r), Word automatycznie wstawi w tym miejscu symbol zarejestrowanego znaku towarowego (®). Word automatycznie wstawia pozycje Autokorekty, dlatego staraj się unikać stosowania kombinacji znaków, które są często używane. Jeżeli na przykład utworzysz pozycję Autokorekty dla słowa „ale”, to za każdym razem, gdy wpiszesz w dokumencie tekst „ael”, zostanie on automatycznie zmieniony na odpowiednią pozycję Autokorekty. Nowe pozycje Autokorekty mogą być zapisywane w postaci sformatowanej lub niesformatowanej. Jeżeli chcesz utworzyć sformatowaną pozycję Autokorekty, Word zapisze tekst wraz z zastosowanym formatowaniem. Jeśli zaś chcesz zapisać niesformatowany tekst, jakiekolwiek zastosowane w nim formatowanie zostanie pominięte. 1 Zaznacz tekst, który chcesz zapisać jako nową pozycję Autokorekty. 2 Wybierz menu Narzędzia. Pojawi się okno dialogowe 5 W polu Zamień wpisz tekst, który 3 Wybierz Opcje Autokorekty. Autokorekta. chcesz zastąpić. 4 Kliknij kartę Autokorekta, jeżeli nie jest ona wyświetlona. Zaznaczony tekst jest widoczny w polu Na. Jeżeli chcesz zapisać tekst wraz z formatowaniem, zaznacz opcję Sformatowany tekst. 6 Kliknij przycisk Dodaj. 174174 Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Jeżeli nie chcesz, aby dana pozycja Autokorekty była stosowana w Twoim dokumencie, naciśnij klawisz Backspace zaraz po dokonaniu zmiany (w ten sposób cofasz Autokorektę). Czy wiesz? Autokorekta oferuje również opcje, których zadaniem jest poprawianie błędów w pisowni. Jeżeli na przykład chcesz mieć pewność, że każde nowe zdanie zostanie rozpoczęte wielką literą, zaznacz opcję Początek zdania wielką literą. W panelu Autokorekta znajdziesz również inne opcje – zaznacz te, które chcesz zastosować w swoim dokumencie. Aby wyłączyć wszystkie opcje Autokorekty, usuń zaznaczenie opcji Czy wiesz? Zamieniaj tekst podczas pisania. Żadne pozycje Autokorekty nie zostaną wstawione w dokumencie. Word dodaje do listy nową pozycję Autokorekty. 7 Powtórz kroki (5) i (6), aby zdefiniować inny tekst, który chcesz zastąpić tą samą pozycją Autokorekty. 8 Kliknij przycisk OK. Word automatycznie wstawi pozycję Autokorekty w tym miejscu, w którym wpiszesz odpowiadający jej tekst. 175175 Tworzenie NIESTANDARDOWEGO SŁOWNIKA Możesz utworzyć własny słownik, w którym wpiszesz słowa nieuwzględnione w domyślnym słowniku Worda. Opcja ta przyda Ci się, jeśli używasz w dokumencie specjalistycznego słownictwa, którego Word nie rozpoznaje. Utworzenie słownika niestandardowego daje Ci pewność, że jeżeli użyjesz dokumencie słów w nim zawartych, będą miały one poprawną pisownię. Słownik niestandardowy to w rzeczywistości lista słów, które pozwalasz umieszczać w dokumencie. Jeżeli Word znajdzie słowo w Twoim słowniku, nie oznaczy go jako błędu. Możesz dodawać do słownika dowolne słowa, pod warunkiem, że mają długość nie większą niż 64 znaki i nie zawierają spacji. Do tworzenia i modyfikowania słowników niestandardowych służą opcje znajdujące się w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe. Microsoft przechowuje wszystkie utworzone przez Ciebie słowniki w katalogu Proof, ale możesz określić dla nich inne położenie, jeżeli na przykład chcesz dzielić słownik z innymi użytkownikami. Word korzysta ze słowników niestandardowych podczas sprawdzania pisowni. Pamiętaj, aby zaznaczyć wszystkie słowniki, których chcesz używać w danym dokumencie. 1 Wybierz menu Narzędzia. 3 Kliknij kartę Pisownia i gramatyka. 2 Wybierz polecenie Opcje. Pojawi się okno dialogowe Opcje. 4 Kliknij przycisk Słowniki niestandardowe. Pojawi się okno dialogowe Słowniki niestandardowe. 5 Kliknij przycisk Nowy. 176176 Czy wiesz? Możesz dodać do dokumentu słownik utworzony przez innego użytkownika, zawierający na przykład terminy medyczne. Aby załadować istniejący słownik, kliknij przycisk Dodaj, znajdujący się w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe. W oknie dialogowym Dodaj słownik niestandardowy zaznacz słownik, który chcesz zastosować w Twoim dokumencie. Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Jeżeli tworzysz słowniki dla różnych języków, zostaną one posortowane w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe właśnie według języków. Język danego słownika określasz w oknie dialogowym, które otwiera się po kliknięciu przycisku Modyfikuj. Domyślnie Word korzysta z danego słownika dla wszystkich języków. Jeżeli chcesz wyłączyć stosowanie słowników niestandardowych, zaznacz opcję Sugeruj tylko z głównego słownika, która znajduje się w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka. Czy wiesz? Pojawi się okno dialogowe 6 Wpisz nazwę nowego Tworzenie słownika niestandardowego. słownika. 7 Kliknij przycisk Zapisz. Word utworzy nowy słownik. 8 Zaznacz nowy słownik. 9 Kliknij przycisk Modyfikuj. 10 Wpisz nowe słowo. 11 Kliknij przycisk Dodaj. 12 Powtórz kroki (10) i (11), aby dodać kolejne słowa. 13 Klikaj przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe. 177177 OKREŚLANIE PISOWNI wybranych słów Word umożliwia zdefiniowanie pisowni danego słowa, której nie chcesz stosować w dokumencie. Opcja ta jest przydatna szczególnie podczas pisania dokumentów w języku angielskim, gdzie dla jednego słowa dostępnych jest kilka możliwych pisowni (na przykład angielskie słowo „centrum” można napisać na dwa sposoby: jako „centre” albo „center”). Możesz określić, które słowa mają być traktowane jako niepoprawne, dzięki utworzeniu listy wyjątków. Aby utworzyć taką listę, napisz tekst zawierający słowa, które chcesz potraktować jako wyjątki. Po każdym z nich naciśnij klawisz Enter, tak aby w jednym wierszu znajdowało się tylko jedno słowo. Listę wyjątków zapisz w pliku z rozszerzeniem .exc, w tym samym katalogu, w którym znajdują się Twoje słowniki niestandardowe. Standardowo słowniki te są zapisywane w następującym katalogu: +,?KAJI=@IAJJECI =M=K(cid:21)OJME=,=A=FE=?E E?HIBJ2HB gdzie =M=K(cid:21)OJME= to Twoja nazwa użytkownika w systemie Windows. Nazwa listy wyjątków musi odpowiadać nazwie głównego słownika. Na przykład nazwa angielskiego słownika to Mssp3en.lex, a zatem lista wyjątków do tego słownika musi nosić nazwę Mssp3en.exc. 1 Otwórz pusty dokument Worda. 2 Wpisz słowa, które chcesz 5 Wybierz menu Plik. 6 Kliknij polecenie Zapisz jako. Pusty dokument utworzysz poprzez kliknięcie przycisku Plik Nowy Domyślny. wyłączyć ze słownika. 3 Naciśnij klawisz Enter. 4 Powtórz kroki (2) i (3), aby dołączyć kolejne słowa do listy wyjątków. 178178 Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Dopóki nie uruchomisz ponownie Czy wiesz? programu Word, lista wyjątków nie zostanie dołączona do słownika. Wyjątki dodane do słownika są dostępne tylko dla użytkowników zalogowanych pod tą samą nazwą użytkownika. Jeżeli system Windows przewiduje również inne opcje logowania, zapisz słownik w odpowiednim katalogu każdego użytkownika. Jeżeli używasz słowników obcojęzycznych, musisz Zastosowanie określić nazwę danego słownika. Microsoft przechowuje wszystkie wbudowane słowniki w katalogu C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedProof. Wszystkie nazwy słowników rozpoczynają się od znaków MSSP3, po których wpisane są dwie litery, symbolizujące dany język. Na przykład słownik polski nosi nazwę Mssp3pl.lex, a hiszpański – Mssp3es.lex. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. 7 Znajdź katalog Proof. 8 Kliknij strzałkę w dół i zaznacz opcję Zwykły tekst. 9 Wpisz Mssp3en.exc, przy czym „Mssp3en.exc” to nazwa odpowiedniego słownika głównego. 10 Kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się okno dialogowe Word utworzy listę wyjątków. Konwersja pliku. 11 Kliknij przycisk OK. 179179 TŁUMACZENIE DOKUMENTU na inny język Przy użyciu opcji Przetłumacz możesz dokonać tłumaczenia dokumentu na inny język. Jeżeli na przykład chcesz wysłać list do klienta z Hiszpanii, możesz przetłumaczyć dokument z języka angielskiego na hiszpański. cały dokument upewnij się, że Twój komputer jest podłączony do internetu. Gdy klikniesz ten przycisk, Word wyśle Twój dokument do maszyny tłumaczącej, a następnie przetłumaczona jego wersja pojawi się w Twojej przeglądarce internetowej. Microsoft Office oferuje słowniki innych języków, z których możesz korzystać, aby przetłumaczyć poszczególne słowa i sprawdzić pisownię. Jeżeli chcesz przetłumaczyć cały dokument, Word zastosuje opcję tłumaczenia mechanicznego przez internet. Dlatego przed wybraniem przycisku Przetłumacz Jeżeli chcesz przetłumaczyć inny tekst, skopiuj go i wklej do dokumentu Worda. Pamiętaj jednak, że tłumaczenie odbywa się komputerowo, i, co za tym idzie, może zawierać błędy. Jeżeli chcesz przetłumaczyć ważny dokument, lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza. 1 Wybierz menu Narzędzia. 2 Wybierz opcję Język. 3 Wybierz opcję Przetłumacz. Pojawi się okienko zadań Badanie, zawierające opcję tłumaczenia. 4 Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić listę dostępnych języków. W polu Z Word automatycznie określi język użyty w dokumencie. 5 Zaznacz język, na który chcesz przetłumaczyć dokument. 180180 Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Twój dokument może również zostać przetłumaczony przez człowieka. Podczas tłumaczenia tekstu Word wyświetla opcję przekazania tekstu do przetłumaczenia przez człowieka. Czy wiesz? Możesz przetłumaczyć zwrot lub pojedyncze słowo, znajdujące się w Twoim dokumencie. Aby to zrobić, zaznacz tekst, który chcesz przetłumaczyć, naciśnij klawisz Alt i kliknij tekst. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Wyszukaj, znajdującym się w okienku zadań Badanie. Po chwili w okienku ukaże się przetłumaczony tekst. Możesz również tłumaczyć słowa, których nie ma w Twoim dokumencie. Czy wiesz? Aby to zrobić, wpisz je w polu Wyszukaj i kliknij strzałkę, znajdującą się obok tego pola. 6 Kliknij przycisk Przetłumacz cały dokument. Word przekaże dokument do maszynowego tłumaczenia przez internet i wyświetli jego rezultat w Twojej przeglądarce internetowej. 181181 OGRANICZANIE ZMIAN dokonywanych w dokumencie Jeśli nie chcesz, aby w Twoim dokumencie były dokonywane określone zmiany, możesz go chronić. Opcja ta przyda Ci się, gdy pracujesz na dokumencie, który zawiera istotne informacje i nie chcesz, aby ktokolwiek je zmieniał. Możesz z niej również skorzystać podczas tworzenia formularza, gdy chcesz, aby użytkownicy dokumentu nie mieli możliwości modyfikacji określonych jego części. Do określenia ochrony dokumentu służy okienko zadań Chroń dokument. Możesz ograniczyć możliwość formatowania i wprowadzania w nim innych zmian. Masz do wyboru cztery opcje: Bez zmian, Komentarze, Prześledzone zmiany oraz Wypełnianie formularzy. Jeżeli nie chcesz, aby w dokumencie dokonywano jakichkolwiek zmian, wybierz opcję Bez zmian. Gdy zaznaczysz opcję Bez zmian lub Komentarze, możesz określić, które części dokumentu mogą być modyfikowane przez innych użytkowników. Aby to zrobić, zaznacz te części, a następnie kliknij pola wyboru, znajdujące się obok wybranych użytkowników. Zaznacz pole Wszyscy, jeśli chcesz, aby każdy użytkownik mógł dokonywać zmian w określonych przez Ciebie częściach dokumentu. 1 Wybierz menu Narzędzia. 2 Wybierz opcję Chroń dokument. Pojawi się okienko zadań Chroń 4 Kliknij strzałkę w dół, aby dokument. wyświetlić listę. 3 Kliknij tutaj, aby ograniczyć możliwości edycji całego dokumentu ( zmieni się na ). 5 Wybierz opcję Bez zmian, jeżeli chcesz, aby dokument był tylko do odczytu. 182182 Czy wiesz? Jeżeli chcesz ograniczyć możliwości formatowania dokumentu, musisz najpierw określić style, które mogą być w nim stosowane przez innych użytkowników. Jeżeli zaznaczysz opcję Ograniczenia formatowania, Word domyślnie zaznaczy wszystkie style. Aby określić style, które mają podlegać ochronie, kliknij opcję Ustawienia i zaznacz tylko te style, które chcesz zastosować w dokumencie. Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Zastosowanie Gdy przeglądasz dokument, który podlega ochronie, okienko zadań Chroń dokument wyświetla informację o ochronie. Jeśli chcesz przejrzeć te części dokumentu, które nie podlegają ochronie, kliknij opcję Zaznacz wszystkie regiony, które mogę edytować, znajdującą się w okienku zadań Chroń dokument. Wówczas wszystkie części dokumentu, które nie podlegają ochronie, zostaną wyróżnione żółtymi nawiasami kwadratowymi. W okienku pojawi się opcja Wyjątki. 6 Zaznacz te części dokumentu, w których chcesz umożliwić dokonywanie zmian. 7 Wybierz użytkowników, którzy mogą dokonywać zmian w Twoim dokumencie ( zmieni się na ). 8 Kliknij przycisk Tak, zacznij wymuszanie ochrony. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem o hasło, mające chronić dokument. 9 Wpisz hasło, które będzie wyłączało ochronę dokumentu. 10 Wpisz hasło ponownie. 11 Kliknij przycisk OK. Word będzie chronić dokument przed dokonywaniem w nim zmian. 183183 AUTOMATYCZNE PODSUMOWANIE długiego dokumentu Możesz sprawić, aby Word dokonał za Ciebie automatycznego podsumowania długiego dokumentu. Opcja ta umożliwia szybkie zdefiniowanie głównych punktów dokumentu napisanego przez innego użytkownika, bez konieczności czytania całości. Zanim Word dokona Autopodsumowania, musisz określić, jaki procent całego dokumentu ma być w nim uwzględniony. Word użyje zdefiniowanej przez Ciebie liczby do wyświetlenia zdań, zawierających odpowiedni procent słów kluczowych. Word analizuje wybrany dokument i określa jego główne punkty na podstawie słów, które najczęściej w nim występują. Następnie przypisuje punkty poszczególnym zdaniom, opierając się na częstotliwości występowania w nich zdefiniowanych słów kluczowych. Te zdania, w których występuje najwięcej słów kluczowych, otrzymują najwyższą punktację. Masz do wyboru cztery metody podsumowywania. Word może zaznaczyć kluczowe kwestie bezpośrednio w dokumencie lub utworzyć oddzielne podsumowanie. Podsumowanie takie możesz wstawić u góry dokumentu albo umieścić je w osobnym pliku. Możesz również ukryć wszystkie elementy dokumentu, pozostawiając widoczne jedynie podsumowanie. 1 Wybierz menu Narzędzia. 2 Wybierz opcję Autopodsumowanie. Pojawi się okno dialogowe Autopodsumowanie. Jeżeli chcesz, wybierz inny typ podsumowania. 3 Zaznacz opcję Podświetl kwestie 4 Kliknij strzałkę w dół. kluczowe. 184184 Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 Czy wiesz? Informacje zawarte w podsumowaniu możesz dodać do właściwości dokumentu. Aby utworzyć taką informację, kliknij przycisk Aktualizuj statystykę dokumentu, znajdujący się w oknie dialogowym Autopodsumowanie. Word automatycznie zaktualizuje pola Słowa kluczowe i Komentarze, znajdujące się w panelu Podsumowanie okna dialogowego Właściwości. Czy wiesz? Jeżeli chcesz zakończyć proces podsumowywania dokumentu, STOPIEŃ TRUDNOŚCI naciśnij klawisz Esc. Uwaga! Zwróć uwagę, że podczas dokonywania podsumowania w formie podświetlenia kwestii kluczowych Word zaznacza je kolorem żółtym. Jeżeli w Twoim dokumencie znajduje się już tekst wyróżniony w ten sposób, możesz mieć problem z odróżnieniem tych zaznaczeń. Koloru Autopodsumowania nie można zmienić, dlatego przed użyciem tej opcji upewnij się, czy w dokumencie nie znajdują się inne elementy tak zaznaczone. Pojawi się menu zawierające 5 Zaznacz wybrany procent Word zaznaczy najbardziej istotne Kliknij strzałkę w lewo lub różne opcje. dokumentu. 6 Kliknij przycisk OK. fragmenty dokumentu. Na ekranie pojawi się pasek narzędzi Autopodsumowanie. w prawo, aby zmienić procent dokumentu uwzględniony w podsumowaniu. 185185 Wyłączanie TAGÓW INTELIGENTNYCH Możesz wyłączyć wyświetlanie tagów (znaczników) inteligentnych w Twoich dokumentach. Opcja ta przyda Ci się podczas przeglądania dokumentu w trybie online, a także wtedy, gdy chcesz zwiększyć jego przejrzystość. Tagi inteligentne to w rzeczywistości wartości tekstowe, które Word rozpoznaje w dokumencie jako określony typ danych. Na przykład, rozpoznaje on wszystkie kontakty zapisane w programie Outlook i oznacza je jako tagi inteligentne. Elementy te są oznaczane fioletową kropkowaną linią, umieszczaną pod danym tekstem. Gdy umieścisz na którymś z nich kursor myszy, pojawi się przycisk Akcje tagów inteligentnych. Kliknij ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić opcje dostępne dla danego taga. Możesz wyłączyć pojedyncze lub wszystkie tagi inteligentne, znajdujące się w dokumencie. Pamiętaj jednak, że wówczas Word nie będzie już ich rozpoznawał. Czynności ich wyłączenia nie można cofnąć, możesz jednak sprawić, aby Word ponownie zbadał dokument i zastosował w nim te elementy. Pojawi się przycisk Akcje tagów Zostanie wyświetlona lista opcji. Word usunie zaznaczony tag 3 Wybierz opcję Usuń ten tag inteligentny. inteligentny, a fioletowa kropkowana linia zniknie. WYŁĄCZANIE TAGÓW INTELIGENTNYCH inteligentnych. 1 Umieść kursor myszy ( ) na wybranym tagu. 2 Kliknij przycisk Akcje tagów inteligentnych. 186186 Automatyzacja czynności Automatyzacja czynności w Wordzie oraz w Wordzie oraz narzędzia korekty narzędzia korekty 88 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Dodaj to! Jeżeli po wyłączeniu wszystkich tagów inteligentnych chcesz je z powrotem wyświetlić, kliknij przycisk Sprawdź ponownie dokument, znajdujący się w panelu Tagi inteligentne. Word przeszuka cały dokument i wstawi je na nowo. Zastosowanie Możesz dodać tagi inteligentne z innych źródeł. Microsoft oferuje różne ich rodzaje, nadające się do załadowania na Twoim komputerze. Aby dodać nowe tagi, kliknij przycisk Więcej tagów inteligentnych, znajdujący się w panelu Tagi inteligentne. Word otworzy przeglądarkę internetową i wyświetli w niej odpowiednią listę. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać tagi z serwera na Twój komputer. Czy wiesz? Word zaznacza tylko te tagi, które odpowiadają aparatom rozpoznawania, umieszczonym w panelu Tagi inteligentne. Jeśli nie chcesz, aby tagi określonego typu pojawiały się podczas dalszej pracy nad dokumentem, usuń zaznaczenie odpowiednich aparatów rozpoznawania. WYŁĄCZENIE WSZYSTKICH TAGÓW INTELIGENTNYCH 1 Wybierz menu Narzędzia. 2 Wybierz Opcje Autokorekty. Pojawi się okno dialogowe Autokorekta. 3 W panelu Tagi inteligentne kliknij przycisk Usuń tagi inteligentne. Pojawi się okno dialogowe z zapytaniem, czy chcesz kontynuować. 5 Kliknij przycisk Tak. 4 Kliknij przycisk OK. Word usunie wszystkie tagi inteligentne, znajdujące się w dokumencie. 187187
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: