Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 006570 18458194 na godz. na dobę w sumie
Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-227-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta ma na celu wprowadzenie czytelnika w arkana edycji tekstu z użyciem jednego z najpopularniejszych programów komputerowych -- edytora Microsoft Word 2003, wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office 2003 PL. Jeżeli używałeś już poprzedniej wersji tego programu, znajdziesz w tej książce podstawowe informacje o zmianach, których dokonano w jego najnowszej edycji.

Książka ma na celu przygotowanie czytelnika do tworzenia tekstów, z którymi spotyka się na co dzień w pracy, domu lub w szkole, czyli sprawozdań, raportów, listów i wypracowań. Znajdziesz w niej dziesiątki ćwiczeń wraz z rozwiązaniami przedstawionymi krok po kroku. Dzięki takiemu, ukierunkowanemu na praktykę podejściu, szybko będziesz mógł przystąpić do wykorzystania potężnego narzędzia, jakim jest najnowsza wersja Worda.

W książce omówiono m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-7361-227-0 Format: B5, stron: 156 Ksi¹¿ka ta ma na celu wprowadzenie czytelnika w arkana edycji tekstu z u¿yciem jednego z najpopularniejszych programów komputerowych — edytora Microsoft Word 2003, wchodz¹cego w sk³ad pakietu Microsoft Office 2003 PL. Je¿eli u¿ywa³eġ ju¿ poprzedniej wersji tego programu, znajdziesz w tej ksi¹¿ce podstawowe informacje o zmianach, których dokonano w jego najnowszej edycji. Ksi¹¿ka ma na celu przygotowanie czytelnika do tworzenia tekstów, z którymi spotyka siê na co dzieñ w pracy, domu lub w szkole, czyli sprawozdañ, raportów, listów i wypracowañ. Znajdziesz w niej dziesi¹tki æwiczeñ wraz z rozwi¹zaniami przedstawionymi krok po kroku. Dziêki takiemu, ukierunkowanemu na praktykê podejġciu, szybko bêdziesz móg³ przyst¹piæ do wykorzystania potê¿nego narzêdzia, jakim jest najnowsza wersja Worda. W ksi¹¿ce omówiono m.in.: • Uruchamianie Worda 2003 • Tworzenie i edycjê dokumentów • Zapisywanie dokumentów w plikach • Drukowanie • Formatowanie tekstu • Tworzenie tabel i list wypunktowanych Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Minimalne wymagania sprzętowe ...................................................y...............................................5 Rozdział 1. Uruchamianie Worda 2003...................................................y.............................................................. 9 Rozdział 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów...................................................y....................... 13 Tworzenie nowych dokumentów...................................................y............................. 13 Poruszanie się w dokumencie...................................................y.................................. 16 Usuwanie tekstu...................................................y...................................................y.... 16 Zaznaczanie tekstu...................................................y...................................................y 17 Wstawianie bieżącej daty i czasu ...................................................y............................ 20 Wstawianie symboli i znaków specjalnych ...................................................y............. 22 Wycofywanie i powtarzanie ostatnich poleceń ...................................................y....... 25 Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementów ...................................................y. 27 Wyszukiwanie i zamiana tekstu ...................................................y.............................. 31 Tworzenie dokumentów opartych na istniejących szablonach .................................. 38 Rozdział 3. Zapisywanie dokumentów...................................................y..............................................................43 Zapisywanie informacji potrzebnych do odzyskania pliku ........................................ 46 Zapisywanie dokumentów w tle ...................................................y.............................. 48 Zapisywanie wielu wersji dokumentu w jednym pliku.............................................. 50 Rozdział 4. Drukowanie dokumentów...................................................y.............................................................. 53 Drukowanie — ustawienia strony ...................................................y........................... 53 Drukowanie — podgląd wydruku ...................................................y........................... 55 Drukowanie dokumentów...................................................y........................................ 57 Rozdział 5. Otwieranie i zamykanie dokumentów ...................................................y...................................... 61 Zamykanie dokumentów i kończenie pracy z edytorem ............................................ 67 Rozdział 6. Formatowanie tekstu — podstawy...................................................y........................................... 69 Formatowanie tekstu — atrybuty i kolory czcionek .................................................. 69 Formatowanie tekstu — zmiana kroju i rozmiaru czcionek....................................... 72 Formatowanie tekstu — zaawansowane formatowanie czcionek .............................. 76 4 Rozdział 7. Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Zaawansowane formatowanie tekstu ...................................................y...................................... 79 Formatowanie akapitów ...................................................y.......................................... 79 Wyrównywanie akapitów ...................................................y........................................ 80 Wcięcia tekstu...................................................y...................................................y....... 81 Ustalanie odstępów pomiędzy wierszami (tzw. interlinia) ........................................ 84 Ustalanie odstępów pomiędzy akapitami ...................................................y................ 86 Ustalanie odstępów pomiędzy tabulatorami domyślnymi.......................................... 86 Tworzenie obramowania stron ...................................................y................................ 87 Tworzenie obramowania akapitu...................................................y............................. 89 Zmiana koloru tła akapitu...................................................y........................................ 90 Sterowanie podziałem dokumentu na strony...................................................y........... 92 Podział dokumentu na sekcje ...................................................y.................................. 95 Podział dokumentu na kolumny ...................................................y............................ 100 Wstawianie przypisów do tekstu ...................................................y........................... 106 Wstawianie nagłówka i stopki...................................................y............................... 114 Rozdział 8. Listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne ...................................................y....... 121 Tworzenie list wypunktowanych...................................................y........................... 121 Tworzenie list numerowanych...................................................y............................... 126 Tworzenie list hierarchicznych...................................................y.............................. 131 Rozdział 9. Tworzenie tabel...................................................y................................................................................. 135 Rozdział 10. Tworzenie pozycji Autotekstu...................................................y.................................................... 155 Rozdział 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów W jaki sposób najlepiej rozpocząć pracę z nowym programem? Cóż, na to pytanie nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Niektórym odpowiada bardzo szczegółowe studiowanie dokumentacji programu i sprawdzanie kolejno jego funkcji. Inni wolą samodzielnie rozgryzać problemy i do dokumentacji sięgają dopiero wtedy, gdy program zapędzi ich w kozi róg. Wybór metody należy oczywiście do Ciebie i mam nadzieję, że niniejsza książeczka będzie Ci bardzo pomocna przy wyborze sposobu postępowania. Jeżeli wcześniej pracowałeś już z jedną z wcześniejszych wersji edytora Word, to Microsoft Word 2003 nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Jeżeli jednak Microsoft Word 2003 jest programem, od którego rozpoczynasz swoją przygodę z edytorami tekstu, to również nie powinieneś się przejmować — nie taki diabeł straszny, jak go malują i z pewnością po zakończeniu lektury niniejszej książeczki nie będziesz miał żadnych problemów z tworzeniem nawet bardzo zaawansowanych dokumentów. Tworzenie nowych dokumentów Ćwiczenie 2.1. Jak mogę otworzyć nowy czysty dokument i kiedy mogęw rozpocząć pisanie? Nowy dokument został automatycznie utworzony w momencie uruchamiania Worda (patrz rysunek 2.1). Praktycznie rzecz biorąc, wpisywanie treści nowego dokumentu możesz rozpocząć od momentu, w którym na ekranie edytora pojawi się biała pusta strona z mi- gającym kursorem w pierwszym wierszu. 14 Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.1. Tworzenie nowego pustego dokumentu przy użyciu okienka zadań Nowy dokument Jeżeli chcesz utworzyć kolejny pusty dokument, to możesz tego dokonać w następujący sposób: 1. Jeżeli okienko zadań jest widoczne, to przejdź od razóu do punktu 4. 2. Jeżeli okienko zadań nie jest widoczne, to z menu Plik wybierz polecenie Nowy… — na ekranie pojawi się okienko zadań Nowy dokument. Alternatywnym sposobem otwarcia okienka zadań jest kliknięcie prawym przycóiskiem myszki na pustym obszarze dowolnego paska narzędzi i wybranie z menuó podręcznego polecenia Okienko zadań. Następnie powinieneś kliknąć lewym przyciskiem myszóki małą czarną strzałkę znajdującą się po prawej stronie pasóka tytułu tego okienka i z menu, które się pojawi, wybrać opcję Nowy dokument. 3. Okienko zadań Nowy dokument pozwala na tworzenie różnego rodzaju pustych dokumentów. Aby utworzyć nowy dokument, odszukaj poleceónie Pusty dokument i kliknij na nim lewym przyciskiem myszki (patrz ryósunek 2.1). Najszybszą metodą otwarcia okienka zadań na ekraniem jest po prostu naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+F1. Aby szybko stworzyć nowy dokument oparty na domyślnmym szablonie, kliknij ikonę (Plik Nowy Domyślny), znajdującą się na standardowym pasku narzędzi. Jemżeli wolisz używać klawiatury (a czasem jest to szybsze i wygodniejsze mrozwiązanie), to możesz po prostu nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+N — efekt będzie ten sam! Ćwiczenie 2.2. Opierając się na informacjach z poprzednich ćwiczeń, utwórz nowy pusty dokument, a na- stępnie wpisz poniższy fragment tekstu, zachowując jego układ. Z tego tekstu będziemy korzystali podczas następnych ćwiczeń. 1YECTGMPKGOKGEMK -TCLRQEJQFGPKC0KGOE[ CVCRWDNKMCELKYQTECQT[IKPCNPGIQ -NCU[HKMCELC( +)TWRC 1YECTMKY[LæVMKGOUYCLECTUMPKEJRUÎYRCUVGTUMKEJ  5GMELC 1YECTMK 4CUCYMVÎTGLQDQYKæWLæRTÎD[RTCE[P 2T[FCVPQħè2KGUWľ[VMQY[RCUVGTUMKY[MQT[UV[YCP[YTÎľP[EJTQFCLCEJUđWľD[ Rozdział 2. (cid:1) Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 15 -TÎVMKT[UJKUVQT[EP[ ŗ 1YECTGMPKGOKGEMKMVÎTGIQPRNCPQYCJQFQYNCTQRQEúđCUKú YTCCđQľGPKGO-NWDWYTD[đUGNGMELQPQYCP[URQħTPÎFTÎľP[EJTCUWľ[VMQYCP[EJ PCVGTGPCEJEGPVTCNP[EJKRQđWFPKQY[EJ0KGOKGE GNGOJQFQYNKD[đQUVYQTGPKGRUC QY[UQMKEJYCNQTCEJWľ[VMQY[EJ NCVGIQVGľYQTGEDPKGTGRQFWYCIúCTÎYPQEGEJ[ Y[INæFWLCMKEJCTCMVGTQTCCEJQYCPKGRUC CEJQYCPKGKEJCTCMVGT9UY[OCEJQYCPKWKEJCTCMVGTPGQYECTGMPKGOKGEMKRQYKPKGP D[èTÎYPQYCľQP[RGYP[UKGDKGCDUQNWVPKGPCVWTCNP[KPKGCITGU[YP[ RQCU[VWCELæ IF[QUVCđRQDWFQP[ EWLP[KRQUđWUP[2QYKPKGPEGEJQPYCèUKúQFYCIæUKNP[O EJCTCMVGTGOKRQRúFGOYCNMK6GEGEJ[E[PKæGēFQDTPGIQRUCVQYCT[UæEGIQ UVTÎľWLæEGIQQDTQPPGIQUđWľDQYGIQKRCUVGTUMKGIQ Podczas wpisywania tekstu nie naciskaj klawisza Enter na końcu każdej linii tekstu (tzw. błąd maszynistki). Pisząc w taki sposób, otrzymamłbyś tekst, w którym każda linia była by osobnym akapitem, co później, w trakcie formatowanmia dokumentu, sprawiłoby Ci wiele kłopotu. Pamiętaj — taki sposób wpisywania tekstu jesmt poważnym błędem. Przeniesienie nie mieszczących się wyrazów do następnej linii jest zadmaniem edytora tekstu — klawisza Enter używaj tylko wtedy, gdy chcesz świadomie rozpocząć nomwy akapit. Jeżeli chcesz wprowadzić do tekstu polskie znaki, mumsisz użyć kombinacji klawiszy Prawy Alt + literka odpowiadająca polskiemu znakowi: Aby uzyskać znak... ...naciśnij kombinację klawiszy ą ć ę ł ń ó ś ż ź Prawy Alt + a Prawy Alt + c Prawy Alt + e Prawy Alt + l Prawy Alt + n Prawy Alt + o Prawy Alt + s Prawy Alt + z Prawy Alt + x Jak zapewne zauważyłeś, jedynym wyjątkiem od tej regumły jest literka ź, którą uzyskujemy przy użyciu kombinacji klawiszy: prawy Alt + x Aby uzyskać duże polskie literki (np. Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ż, Ź), podczas wpisywania odpowiedniej kombinacji klawiszy powinieneś dodatkomwo trzymać wciśnięty klawisz Shift. Uwaga. Przedstawione sposoby uzyskiwania polskich znaków są mwłaściwe dla polskiej klawiatury w układzie programisty. Jeżeli pomimo usilnych prób nie jesteś w stanie uzyskmać polskich znaków na ekranie, to najlepiej będzie, jeżeli poprosisz o pomoc znajommego informatyka. Być może Twój komputer nie ma zainstalowanej polskiej klawiatury mi trzeba to będzie zrobić, zanim zaczniesz pisać po polsku. 16 Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Poruszanie się w dokumencie W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe kombinacje klawiszy umożliwiające nawi- gację i poruszanie się w dokumencie: Aby przenieść kursor… …naciśnij klawisz (kombinację klawiszy) O jeden znak w lewo O jeden znak w prawo O jeden wyraz w lewo O jeden wyraz w prawo O jeden akapit w górę O jeden akapit w dół O jeden wiersz w górę O jeden wiersz w dół Na koniec wiersza Na początek wiersza O jeden ekran w górę (przewijanie) O jeden ekran w dół (przewijanie) Na początek następnej strony Na początek poprzedniej strony Na koniec dokumentu Na początek dokumentu Strzałka w lewo Strzałka w prawo Ctrl+Strzałka w lewo Ctrl+Strzałka w prawo Ctrl+Strzałka w górę Ctrl+Strzałka w dół Strzałka w górę Strzałka w dół End Home Page Up Page Down Ctrl+Page Down Ctrl+Page Up Ctrl+End Ctrl+Home Usuwanie tekstu Jeżeli podczas wprowadzania tekstu pomylisz się, możesz skorygować tekst, używając klawiszy opisanych w poniższej tabeli: Usuwanie tekstu i grafiki Aby… Usunąć jeden znak …naciśnij Backspace Usunąć jeden wyraz na lewo Ctrl+Backspace Usunąć jeden znak na prawo Delete Usunąć jedno słowo na prawo Ctrl+Delete Rozdział 2. (cid:1) Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 17 Ćwiczenie 2.3. Korzystając z klawiszy podanych w powyższych tabelach, popraw ostatni akapit tekstu (ćwiczenie 2.2) do poniższej postaci: CEJQYCPKGKEJCTCMVGT2QYKPKGPEGEJQYCèUKúQFYCIæUKPNP[OEJCTCMVGTGOKRQRúFGOYCNMK Zaznaczanie tekstu Jeżeli chcesz szybko wykonać wybraną operację na danym fragmencie tekstu, to powi- nieneś najpierw go zaznaczyć. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci zapoznać się z wybranymi sposobami zaznaczania tekstu przy użyciu myszki. Aby zlikwidować zaznaczenie, wystarczy nacisnąć któryś z klawiszy kursora lub kliknąć myszką w dowolnym miejscu dokumentu. Ćwiczenie 2.4. Korzystając z naszego tekstu (ćwiczenie 2.2), zaznacz kolejno: dowolny fragment tekstu, wybrany wyraz, wybrany wiersz tekstu, kilka kolejnych wwierszy tekstu. 1. Aby zaznaczyć dowolny fragment tekstu, ustaw wskaźnik ómyszki na początku wybranego obszaru, wciśnij i przytrzymaj lewy przyciósk myszki, a następnie przeciągnij wskaźnik myszki na koniec zaznaczanego óobszaru. 2. Aby zaznaczyć dany wyraz, ustaw wskaźnik myszki nad wóybranym wyrazem, a następnie dwukrotnie kliknij na nim lewym przycisókiem myszki. 3. Aby zaznaczyć wybrany wiersz tekstu, przesuń wskaźnik ómyszki na obszar marginesu na lewo od tego wiersza (kształt wskaźnika myszki zmióeni się na strzałkę skierowaną w prawo), a następnie kliknij lewym przyciskiem mysózki. 4. Aby zaznaczyć kilka kolejnych wierszy tekstu, powinióeneś zaznaczyć pierwszy wiersz (patrz punkt 3.), wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk,ó a następnie przeciągnąć wskaźnik myszki w górę lub w dół. Ćwiczenie 2.5. Korzystając z naszego tekstu (ćwiczenie 2.2), zaznacz kolejno: wybrane zdanie, akapit, kilka kolejnych akapitów. 1. Aby zaznaczyć wybrane zdanie, wciśnij i przytrzymaj óklawisz Ctrl, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki gdziekolwiek w obsózarze wybranego zdania. 2. Aby zaznaczyć wybrany akapit, przesuń wskaźnik myszki óna obszar marginesu na lewo od tego wiersza (kształt wskaźnika myszki zmióeni się na strzałkę skierowaną w prawo), a następnie dwukrotnie kliknij lewym przycóiskiem myszki. Alternatywną metodą zaznaczenia akapitu jest trzykrotne kliknięcóie lewym przyciskiem myszki gdziekolwiek w obszarze wybranego akapitu. 18 Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne 3. Aby zaznaczyć kilka kolejnych akapitów, powinieneś zóaznaczyć pierwszy akapit (patrz punkt 2.), wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk,ó a następnie przeciągnąć wskaźnik myszki w górę lub w dół. Ćwiczenie 2.6. Korzystając z naszego tekstu (ćwiczenie 2.2), zaznacz kolejno: wybrany, duży fragment tekstu, a następnie cały dokument. 1. Aby zaznaczyć duży fragment tekstu, ustaw kursor na pocózątku danego fragmentu tekstu, następnie — korzystając z suwaka pionowego — przewiń dokument do końca tego fragmentu, ustaw wskaźnik myszki w miejscu, w któórym chcesz zakończyć zaznaczanie, wciśnij klawisz Shift i kliknij lewym przyciskiem myszki. 2. Aby zaznaczyć cały dokument, przesuń wskaźnik myszki naó obszar marginesu na lewo od tekstu (kształt wskaźnika myszki zmieni sięó na strzałkę skierowaną w prawo), a następnie wciśnij klawisz Ctrl i kliknij lewym przyciskiem myszki. Microsoft Word 2003 pozwala również na zaznaczanie kilku mniezależnych fragmentów tekstu (komórek tabeli, tabel, obiektów graficznych — muszą tom być jednak obiekty tego samego typu). Aby tego dokonać, wystarczy zaznaczyć pierwszmy wybrany element, następnie wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a potem już do woli można zaznaczać kolejne fragmentmy. Zaznaczania fragmentów tekstu możesz również dokonywać mprzy użyciu klawiatury. Jeśli znasz kombinację klawiszy, za pomocą których mmożna przesuwać punkt wstawiania (kursor), to możesz zaznaczyć tekst, używając tej samej kombinacji, jednocześnie przytrzymując klawisz Shift. Aby zlikwidować zaznaczenie, wystarczy nacisnąć kmtóryś z klawiszy kursora lub po prostu kliknąć myszką w dowolnym miejscu dokmumentu. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kombinacje klawiszy umożliwiające zaznacmzanie tekstu w dokumencie. Aby przenieść kursor… …naciśnij klawisz (kombinację klawiszy) O jeden znak w lewo O jeden znak w prawo O jeden wyraz w lewo O jeden wyraz w prawo O jeden akapit w górę O jeden akapit w dół O jeden wiersz w górę O jeden wiersz w dół Na koniec wiersza Na początek wiersza O jeden ekran w górę (przewijanie) O jeden ekran w dół (przewijanie) Na początek następnej strony Na początek poprzedniej strony Na koniec dokumentu Na początek dokumentu Strzałka w lewo Strzałka w prawo Ctrl+ Strzałka w lewo Ctrl+Strzałka w prawo Ctrl+Strzałka w górę Ctrl+Strzałka w dół Strzałka w górę Strzałka w dół End Home Page Up Page Down Ctrl+Page Down Ctrl+Page Up Ctrl+End Ctrl+Home Rozdział 2. (cid:1) Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 19 Ćwiczenie 2.7. Usuń z dokumentu wybrany zaznaczony fragment tekstu. 1. Korzystając z metod opisanych powyżej, zaznacz wybróany fragment tekstu. 2. Naciśnij klawisz Delete. Gotowe! Ćwiczenie 2.8. Zastąp wybrany fragment tekstu innym. 1. Korzystając z metod opisanych powyżej, zaznacz fragmóent tekstu, który chcesz zastąpić. 2. Wpisz nowy tekst. Gotowe! Word standardowo oferuje dwa tryby wpisywania tekstum: wstawianie i nadpisywanie. W trybie wstawianie wyrazy wpisywane z klawiatury rozsuwają istniejącym tekst, natomiast w trybie nadpisywanie (inaczej zastępowanie) wyrazy wpisywane z klawiaturmy zastępują istniejący tekst. Jeżeli chcesz zmienić tryb pracy Womrda, wystarczy, że dwukrotnie klikniesz na wskaźniku ZAS znajdującym się na pasku statusu edytora. Tak wygląda wskaźnik w trybie wstawiania: A tak w trybie nadpisywania: Ćwiczenie 2.9. Chciałbym utworzyć stronę tytułową mojego dokumentu. Jak najszybciej wstawić tekst na środku strony? Microsoft Word 2003 udostępnia funkcję Kliknij i wpisz, która umożliwia szybkie wsta- wianie tekstu, elementów graficznych, tabel i innych elementów do pustych obszarów do- kumentu. Z funkcji Kliknij i wpisz możesz korzystać, pracując w widoku układu wydruku1 lub w widoku układu strony sieci Web.. 1. Utwórz nowy dokument lub przejdź do strony, na której óchcesz napisać tytuł. 2. Przełącz się na widok układu wydruku (z menu głównego wybióerz polecenie Widok/Układ wydruku). 3. Włącz podgląd całej strony — w tym celu musisz z listyó Powiększenie widoku znajdującej się na standardowym pasku narzędzi wybraóć opcję Cała strona (patrz rysunek 2.2). Na ekranie pojawi się podgląd całej óstrony dokumentu. 4. Ustaw wskaźnik myszki wybranym miejscu (np. w pobliżu śróodka strony) — zauważ, że w zależności od położenia kształt wskaźnikóa zmienia się — a następnie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem móyszki. 1 Jest to taki widok dokumentu, który najdokładniej odmzwierciedla jego wygląd, w jakim pojawi się on na wydruku — przykładowo takie elementy jak nagłówkmi, stopki, kolumny i pola tekstowe w widoku układu wydruku pojawiają się w swoich rzeczywistych pmołożeniach. 20 Rysunek 2.2. Przełączanie podglądu całej strony Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne W wybranym miejscu pojawi się kursor — pozostaje Ci jóuż tylko wpisać żądany tekst. Gotowe! Kształt wskaźnika myszki informuje o sposoóbie formatowania wstawianego elementu. Na przykład, jeśli wskażesz środeók strony, to wskaźnik oznacza, że element zostanie wyśrodkowany. Jeżeli kształt wskaźnika myszki nie zmienia się, to mmoże to oznaczać, że funkcja Kliknij i wpisz jest wyłączona. Aby ją włączyć, z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje, przejdź do karty Edycja, zaznacz pole wyboru Włącz klikanie i wpisywanie, a następnie kliknij przycisk OK. Funkcja Kliknij i wpisz nie jest dostępna w następujących obszarach: układy mwielokolumnowe, listy wypunktowane i numerowane, w pobliżu obiektów mprzestawnych2, na lewo lub na prawo od rysunków otoczonych tekstem od góry i od dołu, na lmewo lub na prawo od wcięć oraz podczas rejestrowania makr programu Word. Wstawianie bieżącej daty i czasu W wielu dokumentach, które przyjdzie Ci kiedyś utworzyć, będzie potrzebna bieżąca data bądź czas. Microsoft Word 2003 pozwala na wstawianie bieżącej daty i godziny w różnych konwencjach i wielu wersjach językowych, umożliwia też stosowanie automatycznie aktu- alizowanych pól danych, oraz daje możliwość rejestracji takich informacji, jak całkowity czas edycji, data i czas utworzenia dokumentu, data i czas ostatniego drukowania czy też zapisywania dokumentu. Oczywiście, w najprostszym wypadku możesz po prostu wpisać odpowiednią datę ręcznie — ale poniższe ćwiczenia pozwolą Ci zapoznać się z nieco bar- dziej zaawansowanymi sposobami umieszczania daty i czasu w dokumentach. Ćwiczenie 2.10. Chciałbym umieścić w moim dokumencie pole daty, które podczas wydruku będzie się automatycznie aktualizowało. Jak mogę tego dokonać? 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić datę ói (lub) godzinę. 2. Z menu Wstaw wybierz polecenie Data i godzina… — na ekranie pojawi się okienko zatytułowane Data i godzina. 2 Obiekt przestawny jest to, inaczej mówiąc, dowolny dmozwolony obiekt wstawiony w warstwie rysunkowej dokumentu, dzięki czemu można go precyzyjnie pozycjomnować na stronie albo przed lub za tekstem bądź innymi obiektami. Rozdział 2. (cid:1) Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów 21 3. Domyślnie Microsoft Word 2003 PL wstawia datę w polskiej wóersji językowej. Jeżeli chcesz wstawić datę w innym języku, to rozwiń ólistę Język i wybierz odpowiednią opcję (patrz rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Microsoft Word 2003 podczas wstawiania daty i czasu pozwala na wybór języka 4. Aby określić format wstawianej daty lub godziny, kliknij odpowiednią opcję w polu Dostępne formaty…. 5. Aby wstawić datę i godzinę jako pole automatycznie uaóktualniane w przypadku drukowania dokumentu, zaznacz pole wyboru Aktualizuj automatycznie. Jeżeli pozostawisz to pole puste, to po prostu zamiast polaó zostanie wstawiona data w wersji tekstowej. 6. Naciśnij przycisk OK. Word w miejscu położenia kursora wstawił datę do Twojóego dokumentu. Ćwiczenie 2.11. Jak mogę umieścić w dokumencie takie informacje, jak całkowity czas edycji, datę utworze- nia, datę i czas ostatniego drukowania czy też datę ostatniego zapisywania dokumentu? Chciałbym, aby poszczególne pola aktualizowały się automwatycznie. 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić datę ólub godzinę. 2. Z menu Wstaw wybierz polecenie Pole… — w okienku, które się pojawi, w polu Kategorie wybierz opcję Data i godzina (patrz rysunek 2.4). 3. Wybierz z listy Nazwy pól pożądaną opcję: (cid:1) CreateDate — wstawia datę utworzenia dokumentu (cid:1) Date — wstawia bieżącą datę (cid:1) EditTime — wstawia całkowity czas edycji dokumentu (cid:1) PrintDate — wstawia datę ostatniego drukowania dokumentu (cid:1) SaveDate — wstawia datę ostatniego zapisywania dokumentu (cid:1) Time — wstawia bieżącą godzinę Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne 22 Rysunek 2.4. Microsoft Word 2003 pozwala na umieszczanie w dokumencie całego szeregu różnych pól informacyjnych 4. Z listy Formaty dat wybierz żądany format daty, a następnie zaznacz poótrzebne pola w sekcji Opcje pola (a swoją drogą, warto zwrócić uwagę na dostępne opcóje ☺: z pewnością na co dzień używasz kalendarza księżycoweógo lub Hidżry — opcje kalendarza ery Saka pominę już milczeniem☺☺☺). 5. Wybierz odpowiednie pole i naciśnij klawisz OK. Wstawione pola daty i godziny będą automatycznie aktualizowane podczas drukowania, óotwierania lub zapisywania dokumentu. Aby ręcznie zaktualizować wybrane pole, musiósz ustawić wskaźnik myszki nad takim polem, kliknąć prawym przyciskiem ómyszki, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję Aktualizuj pole — możesz również zaznaczyć wybrane pole i po prostu nacisnąć klawisz F9.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: