Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 004851 18973384 na godz. na dobę w sumie
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc - książka
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2625-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Wymiana Worda na nowszą wersję spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba? Wcale nie chciałeś tego robić, ale Twój szef się uparł - albo po prostu zmieniłeś komputer i dałeś się na to namówić... Zanim zaczniesz pluć sobie w brodę, w panice szukać znajomego interfejsu i gubić wątek, zatrzymaj się na chwilę! Właśnie znalazłeś cudowny lek na swoje zmartwienie.

Z tą książką uda Ci się błyskawicznie zdobyć i uporządkować wiedzę o Wordzie 2010, niezależnie od tego, czy w ogóle miałeś kiedyś do czynienia z edytorem tekstu. Nauczysz się tworzyć, zapisywać i formatować dokumenty, wprowadzać kolumny, sekcje i tabele, zmieniać wygląd czcionki i tła. Dowiesz się, jak wygenerować spis treści, jak działa Autokorekta oraz jakie czynności można wykonywać automatycznie. Opanujesz także wstawianie rysunków i komentarzy oraz metody efektywnej pracy w grupie nad jednym dokumentem. Czas start - tak przygotowany bez trudu poradzisz sobie z każdym zadaniem!

Word 2010 - wyciśnij z niego wszystko, co zawiera!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word 2010 PL. Pierwsza pomoc Autor: Magdalena Gunia ISBN: 978-83-246-2625-0 Format: 140×208, stron: 104 • Co z tą wstążką – czyli jak opanować korzystanie z nowego interfejsu Worda • Pomaluj swój świat – czyli jak ożywić nudną czcionkę, zmienić jej kolor i tło • Daj się zastąpić – czyli jak uniknąć ręcznego sortowania i tworzenia spisu treści • Kupą, mości panowie – czyli jak poradzić sobie z grupową pracą nad dokumentem Wymiana Worda na nowszą wersję spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba? Wcale nie chciałeś tego robić, ale Twój szef się uparł – albo po prostu zmieniłeś komputer i dałeś się na to namówić… Zanim zaczniesz pluć sobie w brodę, w panice szukać znajomego interfejsu i gubić wątek, zatrzymaj się na chwilę! Właśnie znalazłeś cudowny lek na swoje zmartwienie. Z tą książką uda Ci się błyskawicznie zdobyć i uporządkować wiedzę o Wordzie 2010, niezależnie od tego, czy w ogóle miałeś kiedyś do czynienia z edytorem tekstu. Nauczysz się tworzyć, zapisywać i formatować dokumenty, wprowadzać kolumny, sekcje i tabele, zmieniać wygląd czcionki i tła. Dowiesz się, jak wygenerować spis treści, jak działa Autokorekta oraz jakie czynności można wykonywać automatycznie. Opanujesz także wstawianie rysunków i komentarzy oraz metody efektywnej pracy w grupie nad jednym dokumentem. Czas start – tak przygotowany bez trudu poradzisz sobie z każdym zadaniem! • Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów • Używanie szablonów i opcje widoku strony • Dzielenie tekstu na kolumny i sekcje • Zmiana układu strony i drukowanie dokumentu • Zaznaczanie, kopiowanie, usuwanie i zamiana fragmentu tekstu • Formatowanie tekstu, tworzenie list i tabel • Stosowanie stylów nagłówkowych i spisy treści • Sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów • Formatowanie tabeli i wstawianie znaków niestandardowych • Używanie nagłówka i stopki oraz numerowanie stron • Przeszukiwanie dokumentu i wstawianie przypisów oraz rysunków • Rejestrowanie zmian w dokumencie i praca z komentarzami Word 2010 – wyciśnij z niego wszystko, co zawiera! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 WORD 2010 PL Spis treści Wstęp / 5 1. Jak uruchomić program Word 2010 PL? / 7 2. Jak utworzyć nowy dokument? / 9 3. Jak otworzyć już istniejący dokument? / 11 4. Jak używać gotowych szablonów dokumentów? / 13 5. Jak zapisać dokument? / 14 6. Jak zapisać dokument pod nową nazwą? / 15 7. Jak zamknąć okno programu Word 2010 PL? / 17 8. Opcje widoku strony / 19 9. Jak podzielić tekst na kolumny i sekcje? / 21 10. Jak zmienić układ strony dokumentu? / 22 11. Jak przygotować dokument do druku? / 24 12. Jak wydrukować dokument? / 26 13. Jak zaznaczyć fragment tekstu za pomocą myszy? / 28 14. Jak zaznaczyć tekst przy użyciu klawiatury? / 29 15. Jak skopiować, wyciąć i wkleić fragment tekstu? / 30 16. Jak cofnąć zmiany, a potem je przywrócić? / 31 17. Jak zmienić czcionkę? / 32 18. Jak zmienić czcionkę — opcje zaawansowane / 34 19. W jaki sposób sformatować akapit? / 37 20. Jak i po co używać stylów formatowania? / 40 21. Style nagłówkowe i ich zalety / 43 22. Jak wygenerować spis treści? / 45 23. Jak sprawdzić pisownię w dokumencie i poprawić w nim błędy? / 48 24. Jak sprawdzić błędy interpunkcyjne i gramatyczne? / 50   3 WORD 2010 PL 25. Czym jest Autokorekta i czy można ją wyłączyć? / 52 26. Jak podzielić wyrazy na końcu wierszy? / 54 27. Jak utworzyć listę numerowaną? / 56 28. Jak utworzyć listę wielopoziomową? / 59 29. Jak utworzyć listę punktowaną? / 61 30. Jak wstawić do tekstu tabelę? / 63 31. Jak dodać wiersze i kolumny do istniejącej tabeli? / 65 32. Jak połączyć komórki tabeli? / 67 33. Jak modyfikować istniejącą tabelę? / 69 34. W jaki sposób sformatować wygląd tabeli? / 71 35. Jak wstawiać litery, znaki i symbole niedostępne na klawiaturze? / 74 36. Jak sortować alfabetycznie? / 76 37. Jak używać nagłówka i stopki? / 79 38. Jak automatycznie numerować strony? / 81 39. Jak przeszukiwać dokument? / 82 40. Jak zamieniać fragmenty tekstu w całym dokumencie jednocześnie? / 84 41. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie? Komentarze / 86 42. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie? Usuwanie komentarzy / 88 43. Jak rejestrować zmiany wprowadzane w dokumentach? / 90 44. Jak przeglądać zarejestrowane zmiany? / 92 45. Jak wstawić przypis? / 93 46. Jak wstawić do dokumentu rysunek lub clipart? / 95 47. Jak używać kształtów Worda? / 97 48. Jak sformatować kształty Worda? / 99 49. Jak i po co używać pola tekstowego? / 101 50. Jak wstawić inicjał i jak zawinąć tekst wokół rysunku? / 103 4  4    Spis treści WORD 2010 PL 41. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie? Komentarze Jeżeli nad jednym dokumentem ma pracować kilka osób, konieczna będzie wymiana uwag i sugestii. Można je prze- kazać ustnie, telefonicznie lub mailem, jednak najlepiej byłoby, gdyby takie komentarze były związane integralnie z samym dokumentem. To nam ułatwi zorientowanie się, o co chodzi- ło współpracownikom, i prawdopodobnie przyspieszy cały proces. Rzecz jasna, nie pisalibyśmy o takich sprawach, gdyby nasz program nie posiadał wbudowanego narzędzia, które umożliwia pracę grupową. Aby używać komentarzy zapisywanych wraz z dokumentem, wykonujemy poniższe czynności. Rysunek 41.1. Wprowadzanie komentarza do wybranego fragmentu tekstu 1. Chcąc przekazać konkretną uwagę związaną z określonym miejscem w dokumencie, zazna- czamy w tym miejscu wyraz, zdanie bądź nawet cały akapit. 2. Przechodzimy do zakładki Recenzja i w sekcji Komentarze znajdujemy przycisk Nowy komentarz . 3. Kliknięcie tego przycisku spowo- duje, że obszar naszego doku- mentu zostanie powiększony o szeroki margines po prawej stronie. Na nim będzie prezen- towana treść wprowadzanych komentarzy w tzw. dymkach. Zaznaczony wcześniej fragment tekstu zostanie połączony kolo- rową linią z odpowiadającym mu dymkiem, a my możemy wpro- wadzić nasz pierwszy komentarz (rysunek 41.1). 86  Uwaga Obszar dokumentu, na którym wyświetlane są komentarze, nie będzie miał żadnego wpływu na to, jak nasz dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu.  WORD 2010 PL 4. Aby zakończyć edycję komentarza, wystarczy kliknąć myszą w części właściwej naszego doku- mentu — kursor tekstowy zostanie tam przenie- siony, a dopisany właśnie komentarz pozostanie na marginesie dokumentu (rysunek 41.2). Rysunek 41.2. Przeniesienie kursora tekstowego do właściwej części dokumentu kończy edycję komentarza Uwaga Każda z osób pracujących nad danym dokumentem może także dopisywać swoje uwagi, edytując komentarze innych użytkowników.  Uwaga Najłatwiejszą metodą zapoznania się ze wszystkimi komen- tarzami, bez ryzyka pominięcia któregoś z nich, jest skorzystanie z przycisków , znajdujących się w sekcji Komentarze.  41. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie? Komentarze  87 WORD 2010 PL 42. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie? Usuwanie komentarzy W sytuacji gdy liczba komentarzy znacząco się zwiększy, mogą one zacząć przeszkadzać w śledzeniu treści doku- mentu. Poza tym większość uwag została przekazana adresa- tom i niezależnie od tego, czy spotkała się z ich uznaniem, czy nie, przestała być aktualna. Czy można wyłączyć wyświetlanie komentarzy, a te już niepotrzebne wręcz usunąć? Oczywiście, że można. Aby wyłączyć wyświetlanie komentarzy, stosujemy się do poniższych wskazówek. Rysunek 42.1. Kliknięcie pozycji Komentarze (usunięcie jej zaznaczenia) spowoduje ukrycie komentarzy w dokumencie 1. Na zakładce Recenzja, w sek- cji Śledzenie używamy polecenia Pokaż adiustację . 2. Na wyświetlonej liście klikamy pozycję Komentarze (rysunek 42.1). 3. Powinno to spowodować usunię- cie zaznaczenia tej pozycji i wyłą- czenie wyświetlania komentarzy w naszym dokumencie. Aby usunąć wybrany komentarz, wy- konujemy następujące działania. 1. Znajdujemy komentarz przezna- czony do usunięcia. 2. Umieszczamy kursor tekstowy gdzieś w obrębie tekstu objętego komentarzem. 3. W sekcji Komentarze znajdu- jemy polecenie Usuñ komentarz i używamy go. Polecenie to nie będzie aktywne, jeżeli kursor teks- towy nie znajduje się w obrębie tekstu objętego komentarzem. 88  WORD 2010 PL Uwaga Identyczna sekwencja czynności (tym razem zakończona zaznaczeniem pozycji Komentarze) prowadzi do ponownego włączenia wyświetlania komentarzy.  Uwaga Jeżeli komentarz został przez nas znaleziony za pomocą przy- , nie musimy się martwić o umieszczanie kursora cisków tekstowego — możemy przejść do następnego punktu.  Uwaga Kliknięcie niewielkiej strzałki znajdującej się tuż pod ikoną polecenia Usuń komentarz spowoduje rozwinięcie krótkiej listy. Trzecia pozycja na liście umożliwia nam usunięcie wszyst- kich komentarzy z dokumentu.  42. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie? Usuwanie komentarzy  89 WORD 2010 PL 43. Jak rejestrować zmiany wprowadzane w dokumen- tach? Za pomocą komentarzy możemy przekazać wiele cennych informacji osobom współpracującym przy tworzeniu naszego dokumentu. Jednak czasem lepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy mogli po prostu wprowadzić kilka zmian, które naszym zdaniem powinny się znaleźć w dokumencie — z zastrzeżeniem, że nasi współpracownicy łatwo będą mogli je znaleźć i ustosunkować się do nich. Do tego celu wykorzystamy po raz kolejny narzędzia znajdujące się na zakładce Recenzja. Aby móc śledzić wprowadzane zmiany, wykonujemy poniż- sze polecenia. 1. Na zakładce Recenzja, w sekcji Śledzenie klikamy przycisk Śledź zmiany . 2. Ikona zmieni kolor na pomarańczowy, a od tej chwili każda zmiana w dokumencie będzie rejestrowana. Uwaga Dotyczy to zarówno tego, co dodamy, jak i tego, co usuniemy  z naszego dokumentu. Rysunek 43.1. Rejestracja zmian ułatwia zorientowanie się, w którym miejscu dokument został zmodyfi kowany Uwaga Dodatkowo na początku każdego wiersza zawierającego zarejestrowane zmiany program umieści pionową czarną kreskę.  3. Wprowadzany tekst będzie podkreślony, a tekst usunięty prze- kreślony. W obu przy- padkach będzie się róż- nił kolorem od reszty tekstu dokumentu (rysunek 43.1). 90  WORD 2010 PL Ciekawą opcją jest zmiana sposobu wyświetlania wprowa- dzonych zmian na znane nam już z komentarzy wyświetlanie w dymkach. Aby wprowadzić tę zmianę, musimy wykonać kilka prostych kroków. Rysunek 43.2. Zaznaczenie opcji Pokaż poprawki w dymkach Rysunek 43.3. Usunięte fragmenty są wyświetlane w dymkach 1. Na zakładce Recenzja, w menu ukrytym pod przyciskiem Pokaż adiu- stację dujemy opcję Dymki znaj- . 2. Kliknięcie jej spowoduje wyświetlenie listy, na któ- rej pojedynczym kliknię- ciem zaznaczamy opcję Pokaż poprawki w dym- kach (rysunek 43.2). 3. Spowoduje to wyświet- lanie także usunię- tych fragmentów tekstu w dymkach z pra- wej strony dokumentu (rysunek 43.3). 43. Jak rejestrować zmiany wprowadzane w dokumentach?  91
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2010 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: