Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00276 004774 18972396 na godz. na dobę w sumie
Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku - ebook/pdf
Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 62
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3200-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 czerwca 2014 roku bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Wystarczy kliknąć w odpowiedni wskaźnik w spisie treści, aby szybko znaleźć go na jednej z 62 stron publikacji. Dodatkową wartością jest obliczenie kwoty do wypłaty przy wynagrodzeniu minimalnym przy różnych wymiarach czasu pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska Nr produktowy: 1BW08 ISBN 978-83-269-3200-7 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Skład i łamanie: 6AN Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie do- tyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytu- acji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wyma- gać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić od- powiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wska- zówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści W y n a g r o d z e n i a 7 8 9 10 11 12 Wynagrodzenie minimalne Kwota netto płacy minimalnej przy całym etacie (podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa) Kwota netto płacy minimalnej przy całym etacie (podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej) Kwota netto płacy minimalnej przy całym etacie (podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa) Kwota netto płacy minimalnej przy całym etacie (podwyższone koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/3 etatu (koszty podstawowe i kwota zmniejszająca podatek) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/3 etatu (przy kosztach podstawowych, ale bez kwoty zmniejszającej podatek) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/3 etatu (przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/3 etatu (przy zastosowaniu podwyższonych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/4 etatu (przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/4 etatu (przy zastosowaniu podstawowych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/4 etatu (przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek) Kwota netto wynagrodzenia minimalnego dla 1/4 etatu (przy zastosowaniu podwyższonych kosztów, ale bez kwoty zmniejszającej podatek) Dodatek za pracę w porze nocnej Dodatek za godziny nadliczbowe Współczynnik urlopowy Przeciętne wynagrodzenie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kwota wolna od potrąceń przymusowych i dobrowolnych dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy Kwota wolna od potrąceń – potrącenia obligatoryjne 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 Magazyn dostępny online. Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/formularz 3 2014 Kwota wolna od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika Odprawa pośmiertna S k ł a d k i Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki na FGŚP i FP Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych Składki na ZUS dla nowych firm Składki pracowników młodocianych Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE Składki od umów cywilnoprawnych Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym Graniczne kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne z a S i ł k i Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (pełny wymiar czasu) Świadczenie rehabilitacyjne Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego Zasiłek pogrzebowy 25 25 26 27 27 28 30 30 30 31 32 32 33 33 34 36 36 36 37 37 37 38 2014 4 Magazyn dostępny online. Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/formularz Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy Kwota bazowa Kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 2014 r. Dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, za tajne nauczanie Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2014 r. Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty Refundacje uzależnione od kwoty wynagrodzenia minimalnego C z a S p r a C y Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy Dni świąteczne Wymiar czasu pracy dla 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych Wymiar czasu pracy dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych Wymiar czasu pracy dla 6-miesięcznych okresów rozliczeniowych Wymiar czasu pracy dla 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych U r l o p y p r a C o W n i C z e Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) Urlop proporcjonalny Urlop okolicznościowy Urlopy rodzicielskie p o d at k i Oświadczenia, deklaracje i informacje PIT Skala podatku dochodowego Kwota zmniejszająca podatek Koszty uzyskania przychodu Limit kosztów autorskich Limit wpłat na IKE 38 39 40 41 41 41 41 42 42 44 45 45 46 46 46 47 48 48 49 52 57 57 57 58 58 Magazyn dostępny online. Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/formularz 5 2014 o d S e t k i Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) Obniżone odsetki od zaległości podatkowych Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym) p o d r ó ż e S ł U ż b o W e Wysokość diety w przypadku podróży krajowych nieprzekraczających doby od 1 marca 2013 r. Wysokość diety w przypadku podróży krajowych trwających dłużej niż dobę Kwoty ryczałtów na noclegi i dojazdy S a m o C h ó d Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych z F Ś S Wysokość odpisów Świadczenie urlopowe odpowiadające wysokości odpisu podstawowego 59 59 59 60 60 60 61 61 62 62 2014 6 Magazyn dostępny online. Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/formularz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: