Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00794 010278 16950349 na godz. na dobę w sumie
Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej - ebook/pdf
Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 374
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9742-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> religioznawstwo i teologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W książce na przykładzie diaspory asyryjsko-aramejskiej pokazano, jak funkcjonują mechanizmy tożsamości, w jaki sposób jest ona utrwalana, co działa na jej korzyść, co zaś burzy jej podstawowy budulec. Autorka sięga nie tylko do historii, ale też, a może przede wszystkim, koncentruje się na współczesności Asyryjczyków i Aramejczyków. Dla nich właśnie tożsamość stała się nową ojczyzną, którą pielęgnują w swoich umysłach i sercach. Dużym walorem książki jest przypomnienie nader skomplikowanych i właściwie zupełnie zapomnianych dziejów starożytnego narodu bądź dwóch narodów (nie jest to do końca jasne), które są przykładem, z jednej strony, żywotności idei narodu, a z drugiej tragiczną ilustracją fatalnych konsekwencji splotu religii z polityką i dziejami militarnymi Bliskiego Wschodu. Dzieje najnowsze są natomiast przykładem, jak dalece Asyryjczycy i Aramejczycy dzielą losy innych małych narodów, które w dużej mierze są wyznaczone dynamiką relacji mieszkańców terytoriów Bliskiego Wschodu z diasporą. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marta Woźniak – Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59a RECENZENCI Marek M. Dziekan, Stanisław Obirek EDYCJA TEKSTU, SKŁAD, ŁAMANIE Ibidem s.c. B. Walicka, A. Łopatka PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak Na okładce wykorzystano grafikę autorstwa Pawła Piekarskiego Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ przez Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06653.14.0.D ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-264-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-742-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Rodzicom i Bratu Spis treści Podziękowania ...................................................................................................... 11 Wstęp ................................................................................................................... 13 Rozdział 1. Wprowadzenie do obszaru badań ................................................... 21 1.1. Metodologiczne podstawy badań ................................................................... 21 1.1.1. Teoria ugruntowana ................................................................................. 21 1.1.2. Cel badań, problemy badawcze ................................................................ 23 1.2. Badania narodowościowe ............................................................................... 25 1.2.1. Naród ...................................................................................................... 26 1.2.1.1. Naród jako demos i etnos .................................................................. 27 1.2.1.2. Narodziny narodu.............................................................................. 29 1.2.2. Nacjonalizm ............................................................................................ 30 1.2.3. Ojczyzna i patriotyzm .............................................................................. 32 1.2.4. Diaspora .................................................................................................. 34 1.2.5. Historia badań narodowościowych ........................................................... 34 1.2.6. Asyrianizm i arameizm ............................................................................. 41 1.2.7. Podsumowanie ......................................................................................... 43 1.3. Problematyka tożsamości ............................................................................... 45 1.3.1. Tożsamość – główne teorie ....................................................................... 47 1.3.2. Rozróżnienia tożsamości .......................................................................... 51 1.3.2.1. Tożsamość jednostkowa i społeczna.................................................... 53 1.3.2.2. Tożsamość etniczna i narodowa .......................................................... 56 1.3.3. Mit a tożsamość ....................................................................................... 58 1.3.4. Tożsamość a globalizacja .......................................................................... 60 1.3.5. Podsumowanie ......................................................................................... 62 1.4. Kontrowersje wokół nazwy ............................................................................ 63 1.4.1. Argumenty zwolenników tezy asyryjskiej ................................................. 66 1.4.2. Argumenty przeciwników tezy asyryjskiej ................................................ 69 1.4.3. Spory w łonie samej wspólnoty oraz nazewnictwo w krajach imigracji ..... 73 1.5. Język .............................................................................................................. 75 1.6. Religia ........................................................................................................... 79 Rozdział 2. Asyryjczycy/Aramejczycy na Bliskim Wschodzie. Zarys historyczny i współczesność ...................................................................... 84 2.1. Początki ......................................................................................................... 84 2.2. Pod panowaniem arabskim ............................................................................ 87 8 2.3. Wiek XIX ...................................................................................................... 92 2.4. I wojna światowa ........................................................................................... 99 2.5. Lata międzywojenne .................................................................................... 104 2.5.1. Turcja po I wojnie światowej .................................................................. 105 2.5.2. Persja po I wojnie światowej................................................................... 105 2.5.3. Irak po I wojnie światowej ..................................................................... 106 2.5.4. Asyryjczycy po I wojnie światowej ......................................................... 108 2.6. II wojna światowa ........................................................................................ 119 2.6.1. Turcja po II wojnie światowej ................................................................ 121 2.6.2. Iran po II wojnie światowej .................................................................... 122 2.6.3. Irak po II wojnie światowej .................................................................... 125 2.6.4. Syria po II wojnie światowej .................................................................. 129 Rozdział 3. Współcześni Asyryjczycy/Aramejczycy w diasporze ..................... 130 3.1. Diaspora ...................................................................................................... 130 3.1.1. Ameryka Północna ................................................................................. 132 3.1.1.1. Stany Zjednoczone .......................................................................... 132 3.1.1.2. Kanada ............................................................................................ 136 3.1.2. Europa i Azja ......................................................................................... 136 3.1.2.1. Szwecja ............................................................................................ 136 3.1.2.2. Niemcy ............................................................................................ 137 3.1.2.3. Holandia ......................................................................................... 138 3.1.2.4. Francja ............................................................................................. 138 3.1.2.5. Rosja ............................................................................................... 139 3.1.2.6. Grecja .............................................................................................. 139 3.1.2.7. Belgia .............................................................................................. 140 3.1.2.8. Szwajcaria ........................................................................................ 140 3.1.2.9. Wielka Brytania ............................................................................... 140 3.1.2.10. Armenia ......................................................................................... 141 3.1.2.11. Gruzja ........................................................................................... 141 3.1.3. Ameryka Południowa ............................................................................. 143 3.1.3.1. Brazylia ............................................................................................ 143 3.1.3.2. Argentyna ........................................................................................ 143 3.1.4. Australia i Nowa Zelandia ...................................................................... 144 3.1.5. Religia a polityka w diasporze ................................................................ 145 3.1.6. Organizacje asyryjskie oraz aramejskie ................................................... 149 3.1.7. Problem asymilacji ................................................................................. 153 3.1.8. Podsumowanie ....................................................................................... 155 3.2. Internet jako narzędzie kształtowania tożsamości ......................................... 156 3.2.1. Cyber-Asyria/Cyber-Aram ..................................................................... 157 Rozdział 4. Tożsamość i historia w świadomości współczesnych Asyryjczyków/Aramejczyków w świetle badań ankietowych ........................... 161 4.1. Metoda, techniki badań i procedura opracowywania wyników ..................... 161 4.2. Charakterystyka badanych osób ................................................................... 167 4.2.1. Płeć ....................................................................................................... 167 4.2.2. Wiek ...................................................................................................... 167 4.2.3. Kraje pochodzenia ................................................................................. 169 9 4.2.4. Kraje zamieszkania ................................................................................. 171 4.2.5. Wykształcenie ........................................................................................ 173 4.2.6. Struktura zawodowa .............................................................................. 174 4.2.7. Pochodzenie rodziców respondentów ..................................................... 176 4.2.8. Stan cywilny .......................................................................................... 180 4.2.9. Kraje pochodzenia partnerów ................................................................ 181 4.2.10. Pochodzenie partnerów ........................................................................ 183 4.2.11. Dzieci .................................................................................................. 184 4.3. Badania właściwe ......................................................................................... 185 4.3.1. Tożsamość .............................................................................................. 185 4.3.2. Kwestie językowe ................................................................................... 187 4.3.2.1. Znajomość syryjskiego języka klasycznego ....................................... 187 4.3.2.1.1. Stopień opanowania klasycznego języka syryjskiego ................... 188 4.3.2.2. Znajomość języka aramejskiego .................................................... 188 4.3.2.2.1. Stopień opanowania języka aramejskiego ................................ 189 4.3.2.2.2. Znajomość dialektów aramejskiego ......................................... 190 4.3.2.2.3. Sposoby uczenia się aramejskiego ............................................ 191 4.3.2.3. Znajomość języków używanych w konkretnych interakcjach ........ 191 4.3.2.3.1. Język komunikacji z rodzicami ................................................ 191 4.3.2.3.2. Język komunikacji z dziadkami ............................................... 192 4.3.2.3.3. Język komunikacji z rodzeństwem ........................................... 194 4.3.2.3.4. Język komunikacji w szkole/pracy ........................................... 196 4.3.2.3.5. Język komunikacji w innych sytuacjach .................................. 197 4.3.2.4. Rodzaje znajomości języków ......................................................... 199 4.3.2.4.1. Pisanie .................................................................................... 199 4.3.2.4.2. Czytanie ................................................................................. 200 4.3.2.4.3. Myślenie ................................................................................. 200 4.3.3. Uczestnictwo w kulturze ........................................................................ 203 4.3.3.1. Prasa ................................................................................................ 203 4.3.3.2. Telewizja .......................................................................................... 206 4.3.3.3. Radio ............................................................................................... 209 4.3.3.4. Internet ........................................................................................... 210 4.3.3.5. Książki ............................................................................................. 215 4.3.3.6. Znani rodacy ................................................................................... 218 4.3.4. Tradycja i historia .................................................................................. 223 4.3.4.1. Znaczenie tradycji ............................................................................ 223 4.3.4.2. Istotność tradycji ............................................................................. 226 4.3.4.3. Elementy tradycji ............................................................................. 227 4.3.4.4. Przestrzeganie tradycji ...................................................................... 229 4.3.4.5. Sposoby pielęgnowania tradycji........................................................ 230 4.3.4.6. Znajomość historii rodzinnej ........................................................... 232 4.3.5. Spotkania rodzinne i święta.................................................................... 232 4.3.5.1. Okazje do spotkań rodzinnych ......................................................... 233 4.3.5.2. Istotność świąt ................................................................................. 234 10 4.3.6. Religijność ............................................................................................. 236 4.3.6.1. Przynależność religijna ..................................................................... 236 4.3.6.2. Praktyki religijne .............................................................................. 238 4.3.6.3. Nasilenie praktyk religijnych ............................................................ 239 4.3.7. Więzi społeczne ..................................................................................... 240 4.3.7.1. Zainteresowanie życiem rodaków ..................................................... 240 4.3.7.1.1. Geograficzne rozłożenie zainteresowania .................................... 241 4.3.8. Symbole narodowe ................................................................................ 243 4.3.9. Stopień asymilacji .................................................................................. 246 4.3.9.1. Poparcie dla organizacji .................................................................... 246 4.3.9.2. Poparcie dla klubów sportowych ...................................................... 247 4.3.9.3. Integracja w krajach zamieszkania .................................................... 249 4.3.10. Przekonania i emocje ........................................................................... 251 4.3.10.1. Świadomość pochodzenia ........................................................... 251 4.3.10.2. Poczucie szczęścia z przynależności do wspólnoty ........................ 252 4.3.10.3. Pochodzenie od starożytnych imienników ................................... 252 4.3.10.4. Poczucie przynależności do rdzennych ziem ................................ 253 4.3.10.5. Indywidualne dociekania historii przodków ................................ 254 4.3.10.6. Preferencja tradycyjnej kuchni, muzyki, zwyczajów ..................... 254 4.3.10.7. Duma ze wspólnoty .................................................................... 255 4.3.11. Tożsamość ............................................................................................ 255 4.3.11.1. Najważniejsze zagrożenia dla tożsamości ........................................ 255 4.3.11.2. Istotność zachowania tożsamości .................................................... 258 4.3.11.3. Sposoby zachowania tożsamości ..................................................... 259 4.3.12. Wolne wnioski ..................................................................................... 262 4.4. Analiza......................................................................................................... 263 Zakończenie ....................................................................................................... 274 Spis tabel ............................................................................................................ 279 Spis wykresów ..................................................................................................... 281 Spis ilustracji ...................................................................................................... 285 Bibliografia ......................................................................................................... 291 Aneks 1. Ankieta „Tożsamość asyryjska” ............................................................. 310 Aneks 2. Ankieta „Tożsamość aramejska” ............................................................ 319 Aneks 3. Ankieta „Assyrian Identity” .................................................................. 328 Aneks 4. Ankieta „Aramean (Suryoyo) Identity” ................................................. 337 Aneks 5. Ankieta „Assyrische Identität” .............................................................. 346 Podziękowania Moja przygoda z tymi, którzy samych siebie zwą Asyryjczykami lub Ara- mejczykami, zaczęła się w 2001 roku w Södertälje w Szwecji – ich nieofi- cjalnej stolicy w Europie. To wtedy po raz pierwszy doświadczyłam gościn- ności i uprzejmości chrześcijańskiej mniejszości, dumnie wywodzącej swój rodowód od starożytnych imienników z Bliskiego Wschodu. Zaintrygo- wana obrazami, na których patriarchowie w turbanach dzierżyli pastorały oplecione złotymi wężami, postanowiłam znaleźć odpowiedź na pytanie: „Kim są owi wygnańcy z kolebki cywilizacji znad Tygrysu i Eufratu?” Przez kolejne lata jeszcze wiele razy byłam gościem w asyryjskich/aramej- skich domach i kościołach, rozrzuconych po całym świecie – wsłuchiwałam się w głosy, które kreśliły różne wizje przeszłości i przyszłości. Niezastąpio- nym źródłem informacji były też asyryjskie i aramejskie strony interneto- we, których rozwój i dywersyfikację w ciągu ponad dekady obserwowałam z wielką ciekawością, zastanawiając się, czy i w jakim stopniu rodzące się w przestrzeni wirtualnej „Cyber-Asyria” oraz „Cyber-Aram” mogą zastąpić opisywanemu przeze mnie ludowi ojczyznę. Swoje przemyślenia zawarłam w kilku artykułach, a wreszcie w pracy doktorskiej. Książka niniejsza jest nieco zmodyfikowaną, mam nadzieję, że lepszą, wersją tej ostatniej. Nie powstałaby ona, gdyby nie pomoc i wsparcie wielu osób – przede wszystkim mojego promotora i Mistrza, prof. Marka M. Dziekana, któremu pragnę podziękować jako pierwszemu – pisanie pracy pod jego kierunkiem było zaszczytem, a jednocześnie przyjemnością. Następnie podziękowania należą się mojemu recenzentowi, prof. Michaelowi Abdalli, oddanemu propagatorowi sprawy asyryjskiej, który ułatwił mi kontakt ze swoimi ro- dakami i krewnymi w Szwecji, Niemczech oraz na Ukrainie, a także wraz z małżonką gościł mnie u siebie w Poznaniu. Profesor Witold Witakowski z Uniwersytetu w Uppsali dwukrotnie zaprosił mnie do Szwecji na słynne wśród młodych orientalistów „stypendium Witakowskiego”; oboje wraz 12 z żoną, dr Ewą Balicką-Witakowską, udostępnili mi swoje materiały oraz służyli bezcennymi radami. Na gruncie polskim moje zainteresowanie losami chrześcijan bli- skowschodnich podzielali życzliwi mi arabiści – doktorzy Michał Moch, Bartłomiej Grysa oraz Sebastian Bednarowicz. Pod względem socjologicz- nym pracę tę na wczesnym etapie konsultował prof. Andrzej Flis z Uni- wersytetu Jagiellońskiego, zaś na późniejszym prof. Ryszard Machnikow- ski z Uniwersytetu Łódzkiego. Pracy dr Bożeny Walickiej oraz dr. Jacka Walickiego książka zawdzięcza swój ostateczny kształt. Koleżanki i koledzy z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego motywowali mnie i inspirowali – za co im bardzo dziękuję. Z zagranicz- nych naukowców wymienić muszę poznanych w Grenadzie na X Sym- posium Syriacum dr. George’a A. Kiraza, współzałożyciela Gorgias Press, prof. Edwarda Y. Odisho z Northeastern Illinois University, dr Naures Atto z Uniwersytetu w Lejdzie oraz Sonera Öndera z Uniwersytetu w Sztokhol- mie, którzy zechcieli mi udostępnić swoje teksty. Johny Messo, przewodni- czący Syriac Universal Alliance (obecnie World Council of Arameans), oraz jego współpracownik, Emanuel Barhaido, pomogli mi dotrzeć do aramej- skich respondentów. Żałuję, że nie było mi dane poznać osobiście dr. Fuata Deniza z Uniwersytetu w Örebro, na którego publikacjach częściowo się opierałam, a który został tragicznie zamordowany w Szwecji w 2007 roku. Osobne podziękowania składam Eliasowi Mardiniemu za napisanie listu, od którego wszystko się zaczęło, oraz jego rodzinie w Södertälje za życzli- wość okazaną nieznanej polskiej studentce. Nigdy nie napisałabym tej książki, gdyby nie wsparcie mojej rodziny. W skonstruowaniu elektronicznej wersji kilkujęzycznego kwestionariusza pomógł mi Brat, Tata był pierwszym recenzentem, Mama i Babcie zawsze we mnie wierzyły. Na końcu pragnę podziękować wszystkim respondentom asyryjskim i ara- mejskim, z którymi rozmawiałam bezpośrednio oraz tym, którzy zechcieli poświęcić swój czas na wypełnienie długiej ankiety – bez ich odpowiedzi moja praca byłaby wyłącznie kompilacją tego, co napisano wcześniej. Łódź, sierpień 2012 roku Wstęp Niniejsza książka stanowi studium współczesnego doświadczenia aramej- skojęzycznych chrześcijan wywodzących się z Bliskiego Wschodu. Ta jedna z najdawniejszych chrześcijańskich mniejszości na świecie, będąca histo- rycznie ważną, a zarazem tragiczną ofiarą regionalnych konfliktów i na- cjonalizmów, której liczebność według różnych źródeł waha się od 1 mln do 4 mln1, jest obecnie podzielona na kilka odłamów, zamieszkujących zarówno swoje rdzenne tereny (Irak, Iran, Syrię, Turcję), jak i diasporę. Spośród nich najistotniejsze są rywalizujące ze sobą frakcje asyryjska oraz aramejska2, które – co staram się wykazać na bazie przeprowadzonych przez mnie badań komparatystycznych – łączy bardzo wiele, lecz i dzieli niemało – podgrupy różni przede wszystkim percepcja pochodzenia i wizja przy- szłości. Jeszcze ponad stulecie temu opisywaną wspólnotę charakteryzowała sil- na świadomość etniczno-religijna, którą na ojczystych terenach umacniały: autorytet Kościoła, rolnicza struktura społeczna, życie blisko siebie, endo- gamia, brak integracji ze społeczeństwem regionu, dodatkowo prześlado- wania lub wspomnienia o nich. Pojawienie się chrześcijańskich misjonarzy z Zachodu zaowocowało wykształceniem nowej grupy społecznej – nacjo- nalistycznie nastawionych działaczy, którzy założyli pierwsze organizacje o profilu narodowościowym. Transformacja tradycyjnej tożsamości w kierunku etniczno-narodowym rozpoczęła się pod wpływem zmian strukturalnych zachodzących w spo- 1 Realistycznie są to 2 mln osób. 2 Z tego względu piszę o „Asyryjczykach” i „Aramejczykach”; nie rozstrzygam, czy na- leżą oni do jednej i tej samej grupy etnicznej czy też do dwóch grup bardzo blisko ze sobą spokrewnionych. W fragmentach dotyczących całej wspólnoty stosuję zapis z ukośnikiem (Asyryjczycy/Aramejczycy) bądź z myślnikiem (np. mniejszość asyryjsko-aramejska). Zda- ję sobie przy tym sprawę, że jest to rozwiązanie arbitralne, a jednocześnie kompromisowe – pomiędzy ekonomią języka (preferującą jak najkrótsze nazwy, stąd decyzja o pominięciu jeszcze jednej nazwy – „Chaldejczycy”), a chęcią objęcia jak najszerszego spektrum postaw i identyfikacji. Na temat nazwy zob. więcej w podrozdziale 1.4. 14 łecznościach na Bliskim Wschodzie, a nasiliła się w diasporze. W XX wieku nastąpiła masowa emigracja Asyryjczyków/Aramejczyków z rdzennych te- renów, która rzuciła ich w wir modernizacji. Mimo że pierwsze pokolenie imigrantów było niemal zupełnie nieprzygotowane na wyzwania współcze- sności, szybko wypracowało pewne mechanizmy utrzymania dawnej tożsa- mości, rozwijane następnie przez kolejne pokolenia. Do tych mechanizmów należały: odwiedziny ojczystych ziem, moralne i finansowe wspieranie ro- daków, którzy zostali na Bliskim Wschodzie, częste spotkania w rodzin- nym gronie, aktywna partycypacja w inicjatywach asyryjskich/aramejskich klubów, promowanie endogamii, wreszcie kontrola społeczna (wpisująca się w kolektywistyczną „kulturę wstydu” poprzez stanie na straży honoru poszczególnych członków mniejszości3). Z drugiej strony nasiliły się, szcze- gólnie wśród elit intelektualnych, tendencje do budowania asyryjskiego, a potem także aramejskiego narodu. Na przeszkodzie wykrystalizowaniu się nowej, jednolitej tożsamości na- rodowej – oprócz czynników zewnętrznych – stoi multietniczność badanej grupy, przejawiająca się w używaniu przez jej członków wielu języków (tu- reckiego, perskiego, arabskiego, rozmaitych dialektów aramejskiego, ostat- nio również języków zachodnich) oraz przynależność do kilku Kościołów orientalnych. Wymienione różnice przekładają się na odmienne postrzega- nie własnego pochodzenia oraz tożsamości grupowej, sprawiając, że szcze- gólnie w Europie pogłębia się podział na Asyryjczyków i Aramejczyków. Wielu Asyryjczyków kultywuje bowiem etniczną mitologię odwołującą się do tradycji imperium asyryjskiego (zniszczonego przez Babilończyków, Medów i Scytów w VII wieku p.n.e.4), która przekształca ich pierwotną re- ligijną i językową tożsamość w etniczny nacjonalizm5, tzw. asyrianizm. Ideę pochodzenia od Asyryjczyków z epoki żelaza odrzuca grupa identyfikująca się jako Aramejczycy (arameizm), wywodząca swoje pochodzenie od lewan- tyńskich imienników. 3 O społecznym odczuwaniu wstydu przez członków opisywanej wspólnoty w Europie zob. N. Atto, „»We have come here and left all the shame and sin behind there«: Changes in the understanding of Shame and Sin among Suryoye in Europe”, Presentation Sympo- sium Syriacum, Malta 2012. 4 Co prawda, jeszcze przez trzy lata wojska asyryjskie, wspierane przez Egipcjan, stawia- ły gdzieniegdzie opór, ale zburzenie Niniwy w 612 roku p.n.e. stało się symbolem upadku Asyrii. 5 Por. K. L. Ross, Note on the Modern Assyrians, „The Proceedings of the Friesian School”, http://web.archive.org/web/20000816221217/http://www.friesian.com/notes/note-n.htm, data wejścia 14.08.2009. 15 W rzeczywistości mieszanie ras – starożytnych Asyryjczyków z napły- wowymi Aramejczykami oraz wieloma innymi semickimi ludami – które dokonywało się przez stulecia, nie pozwala na jasne stwierdzenie, która grupa „ma rację”. Nie jest to zresztą celem mojej pracy. Pragnę jedynie spróbować prześledzić, w jaki sposób kształtuje się współczesna tożsamość asyryjska i/lub aramejska, w jaki sposób linie z przeszłości przebiegają, transformują się, jakie nowe elementy są dodawane w postrzeganiu wła- snej tożsamości przez Asyryjczyków i Aramejczyków6. Stoję na stanowisku, że wszystkie tożsamości są konstruowane, tym samym ich „prawdziwość” bądź „fałszywość” uznaję za określenia irrelewantne. Zresztą, jak stwierdził Zygmunt Bauman, epoka, w której żyjemy, to „czasy ponowoczesne”, charakteryzujące się m.in. kryzysem, wręcz dekon- strukcją wielkich pojęć, takich jak: naród, narodowość, nacjonalizm czy właśnie tożsamość. W epoce nowożytnej nauki społeczne nie poświęciły powyższym zagadnieniom pogłębionej refleksji, dopiero globalizacja wy- mogła próbę osadzenia ich w nowym, krytycznym kontekście7. Współcze- sne debaty o tożsamościach zbiorowych i kulturze dobitnie zaświadczają, jak istotne są nadal w skali społecznej problemy identyfikacji narodowej i etnicznej. Nacjonalizm to bodajże jedyna dzisiaj globalna ideologia, któ- ra, wbrew prognozom sprzed lat, wcale nie traci na popularności, a wręcz przeciwnie – jej atrakcyjność wzrasta. Niesie to ze sobą zarówno szanse, jak i potencjalne zagrożenia. Troska o zachowanie różnorodności kulturo- wej narodów świata, a zarazem lęk przed konfliktogennymi separatyzmami, to tylko niektóre przykłady wskazujące na aktualność i wagę problemu8. Jednym z obszarów wstrząsanych od wieków konfliktami na tle etnicz- nym i narodowym jest Bliski Wschód, którego dzieje długo opowiadane były niemal wyłącznie z punktu widzenia muzułmanów. Argument stano- wienia przez nich większości w regionie nie usprawiedliwia pomijania per- spektywy mniejszości religijnych. Islam bowiem nie istniał nigdy w kon- tekście wolnym od wpływów innych religii. Tak jak jego wyznawcy mieli olbrzymi i niepodważalny wpływ na niemuzułmanów, tak ci ostatni stano- wili – dzięki samemu swemu istnieniu – jeden z powodów ciągłego rozwoju 6 N. Atto, „Perception of Identity Among Suroye in European Diaspora”, Presentation Symposium Syriacum, Sayyidat al-Bir 2004. 7 M. Dudziak, rec. pracy Naród – tożsamość – kultura. Między koniecznością a wyborem, W. J. Burszta, K. Jaskułowski, J. Nowak (red.), Warszawa 2005, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 41/2006, s. 253. 8 Por. Dylematy tożsamości, „Horyzonty Wychowania”, 4/2005 (7), s. 237–257. 16 muzułmańskich społeczeństw i reżimów, a nawet całej cywilizacji islamu. Prezentowane w książce ujęcie rozwoju tożsamości i nacjonalizmu wśród wspólnoty asyryjsko-aramejskiej ilustruje wielowymiarową dynamikę histo- rii i podważa pogląd o jednokierunkowości relacji większości-mniejszości czy silniejszego-słabszego9. Co więcej, wpisuje się w nader aktualne badania nad rolą jednostek i grup tworzących narodowy margines (mniejszości na- rodowych, imigrantów, pracowników-obcokrajowców). Celem moich badań było zidentyfikowanie i opisanie tożsamości Asy- ryjczyków i Aramejczyków w krajach ich pochodzenia oraz w diasporze, jak również zrozumienie i wyjaśnienie, w jaki sposób owa tożsamość jest przekształcana przez wspólnotę, zwłaszcza przez elity używające jako bu- dulca historii etnicznych stosunków z innymi grupami oraz polityki tożsa- mościowej. U podstaw pracy legło założenie, że transformacja tożsamości etnicz- nej/narodowej zachodzi w określonych historycznych, społeczno-ekono- micznych, politycznych i kulturowych okolicznościach, zaś ludzie sami się definiują, szukają znaczenia i sensu, mają własne koncepcje tożsamości. Innymi słowy, tożsamość narodowa ma charakter relacyjny i dialogowy – jest aktywnie utrzymywana i przekształcana przez jednostki w konkret- nych historycznych i społecznych warunkach. Takie założenie przekłada się na wybór metodologii – zarówno histo- rycznej, jak i socjologicznej, gdyż zastosowanie tylko jednej z nich unie- możliwiłoby holistyczne zrozumienie zagadnienia. Komparatystyczna perspektywa historyczna jest konieczna, by pojąć ciągły i zmieniający się charakter tożsamości, ukazać, w jaki sposób identyfikacja asyryjsko-ara- mejska kształtowała się w różnych okresach i krajach. Bez perspektywy socjologicznej z kolei niemożliwe byłoby uzyskanie nowego materiału badawczego i zweryfikowanie tezy o transformacji tożsamości omawianej grupy w kierunku bardziej narodowej. Zastosowanie dwóch komplemen- tarnych perspektyw wymogło podział pracy na część teoretyczno-histo- ryczną oraz socjologiczną. Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, któ- ry ma charakter wprowadzający do zagadnienia, zostaną omówione cele i problemy badawcze, jak również badania narodowościowe, z kluczowymi 9 Por. A. I. Laing-Marshall, „Modern Assyrian Identity and the Church of the East: An Exploration of Their Relationship and the Rise of the Assyrian Nationalism, From the World Wars to 1980”, niepublikowana praca magisterska, Department of History, Univer- sity of Saint Michael’s College, Toronto School of Theology, Toronto 2001, s. 131–132. 17 dla pracy pojęciami narodu, nacjonalizmu, ojczyzny ideologicznej, diaspo- ry, asyrianizmu oraz arameizmu. Zawiera on również historię badań naro- dowościowych. Podrozdział poświęcony tożsamości przedstawia różnorakie podejścia do tożsamości narodowej, albowiem książka pod względem me- todologicznym nie czerpie z jednej teorii tożsamości, a z kilku uzupełnia- jących się koncepcji. Mit oraz globalizacja to zagadnienia, które zasłużyły na odrębne omówienia ze względu na ich istotność dla badanej wspólnoty – wokół mitu powrotu koncentruje się bowiem wiele asyryjsko-aramejskich narracji, zaś globalizacja przyśpiesza proces transformacji tożsamości. Niezwykle ważną kwestię stanowi sprawa nazwy, gdyż jest ona jedną z najbardziej antagonizujących wspólnotę. W tej części książki zaprezen- towane zostały argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników obu nazw – „asyryjskiej” oraz „aramejskiej”. Grupę na tle innych mniejszości bliskowschodnich wyróżnia unikatowy język i przynależność do syryjskich Kościołów orientalnych – tym dwóm zagadnieniom poświęcone są ostatnie podpunkty omawianego rozdziału. Rozdział drugi szkicuje historię wspólnoty od przyjęcia chrześcijaństwa w pierwszych wiekach naszej ery do czasów współczesnych, przy czym naj- więcej uwagi poświęcono kluczowym dla Asyryjczyków/Aramejczyków momentom minionego wieku, takim jak rozpad imperium osmańskiego i stworzenie narodowego państwa tureckiego, które były związane z wymu- szonymi migracjami i masową eksterminacją omawianej populacji. Odręb- ne punkty opisują sytuację Asyryjczyków/Aramejczyków w Iraku, Iranie i Syrii, czyli we wszystkich państwach, których tereny tradycyjnie zamiesz- kiwali. Ramy chronologiczne wyznaczają dwie wojny światowe. Dociekania historyczne kontynuowane są w rozdziale trzecim, który bada asyryjsko-aramejską diasporę żyjącą w Ameryce Północnej (w Sta- nach Zjednoczonych i Kanadzie), Europie i Azji (w Szwecji, Niemczech, Holandii, Francji, Rosji, Grecji, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Ar- menii i Gruzji), Ameryce Południowej (w Brazylii i Argentynie) oraz w Au- stralii i Nowej Zelandii. Kwestie dotyczące diaspory jako całości zostaną omówione w odrębnych podpunktach, mianowicie: powiązania między religią a polityką ze szczególnym uwzględnieniem roli patriarchów peł- niących funkcję tradycyjnych przywódców, następnie przykładowe orga- nizacje asyryjskie i aramejskie, wreszcie problem asymilacji, który stanowi największe zagrożenie dla tożsamości asyryjsko-aramejskich emigrantów i ich potomków. Rozdział zamykają rozważania nad Internetem jako na- 18 rzędziem kształtowania dwóch wirtualnych rzeczywistości: Cyber-Asyrii i Cyber-Aramu, wraz z opisem najważniejszych stron internetowych, któ- re odwiedzają członkowie obu podgrup. Te rozważania, mimo że niezbyt obszerne ilościowo, uznaję za nader istotne dla zrozumienia procesów toż- samościowych, jakim podlegają Asyryjczycy i Aramejczycy. Najobszerniejszy rozdział, czwarty, napisany z perspektywy socjologicz- nej, zaczyna się od części teoretycznej – przedstawiającej model triangula- cyjny, techniki badań i procedurę opracowania danych. Te ostatnie pozy- skane zostały za pomocą elektronicznych ankiet poświęconych asyryjskiej oraz aramejskiej tożsamości, wywiadów, obserwacji uczestniczących i ana- lizy tekstów pisanych; różne źródła i metody zostały użyte świadomie, aby zwiększyć wiarygodność badań własnych. Wybór wątków poruszanych pod- czas wywiadów i ankiet został teoretycznie umocowany w cytowanej w roz- dziale pierwszym literaturze o kształtowaniu się narodów i tożsamości. W tej części książki, oprócz charakterystyki badanych (m.in. państw ich pochodzenia i zamieszkania, struktury zawodowej, endogamii), przed- stawione i przeanalizowane zostaną następujące zagadnienia: czynniki de- cydujące o przynależności do wspólnoty, używanie unikatowego języka a wielojęzyczność grupy, organizacja społeczna, uczestnictwo w kulturze, znajomość historii, pielęgnowanie tradycji, formalna przynależność religij- na i deklarowana religijność, więzi społeczne, internalizacja symboli naro- dowych, stopień asymilacji (selektywny wybór elementów z innych kultur), poparcie dla organizacji i klubów sportowych, poglądy i emocje, w końcu zagrożenia dla tożsamości zbiorowej i sposoby jej chronienia. Odpowiedzi na pytania otwarte oraz wpisy w rubryce „wolne wnioski” ujawniają do- datkowo społeczne podziały, które w pytaniach zamkniętych rozmyślnie nie zostały zasugerowane. W aneksie znajdują się ankiety w trzech wersjach językowych – angielskiej i niemieckiej (które zostały użyte w badaniach) oraz ich tłumaczenia na język polski. Jeśli chodzi o literaturę, to tematowi ewolucji asyryjsko-aramejskiej toż- samości poświęcono wyjątkowo niewiele analiz, poza studiami dotyczącymi konkretnych diaspor. Zdecydowanie więcej materiałów publikuje strona asyryjska (przede wszystkim na łamach JAAS – „Journal of Assyrian Acade- mic Studies”), starałam się jednak pokazać poglądy obu opisywanych frakcji; cytuję więc zarówno proaramejskiego Jeana M. Fiey’a, jak i proasyryjskiego Simo Parpolę. Część historyczną pracy oparłam głównie na dwóch książkach Johna Josepha: The Nestorians and Their Muslim Neighbors. A Study of Western 19 Influence on Their Relations z 1961 roku oraz The Modern Assyrians of the Middle East. Encounters with Western Christian Missions, Archeologists, and Colonial Powers z 2000 roku, jak również na klasycznym dziele Aziza S. Atiyi A History of Eastern Christianity z 1968 roku (polskie tłumaczenie: Histo- ria Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978). Natomiast rozdział poświęcony diasporze w dużej mierze powstał na bazie książki Madawi Al-Rasheed Iraqi Assyrian Christians in London: The Construction of Ethnicity z 1998 roku, pracy magisterskiej Andrei I. Laing-Marshall „Modern Assyrian Identity and the Church of the East: An Exploration of Their Relationship and the Rise of the Assyrian Nationalism, From the World Wars to 1980” z 2001 roku oraz niepublikowanego tekstu referatu Naures Atto „Perception of Iden- tity Among Suroye in European Diaspora”, wygłoszonego na Symposium Syriacum w 2004 roku10. Należy również wspomnieć o polskiej literaturze przedmiotu – na rodzi- mym gruncie tematyką asyryjską od lat zajmuje się Michael Abdalla, którego publikacje, choć dotyczą głównie kwestii związanych z kulturą żywienia na Bli- skim Wschodzie, dotykają również problemów tożsamości Asyryjczyków11. 10 Już po zakończeniu przeze mnie badań i zbierania materiałów do książki wyszedł drukiem doktorat N. Atto, Hostages in the Homeland, Orphans in the Diaspora: Identity Discourses Among the Assyrian/Syriac Elites in the European Diaspora, Leiden 2011. W tym samym roku została obroniona praca magisterska A. Burçaka, „Assyrian Transnational Politics: Activism From Europe Towards Homeland”, Middle East Technical University, Cypr Północny 2011. 11 M. Abdalla: W kręgu asyryjskiej tradycji, „Poznaj świat”, nr 1, 1985, s. 8–10; Z kręgu folkloru chrześcijańskich Asyryjczyków, „Literatura Ludowa”, nr 4–6, 1986, s. 63–76; Losy Asyryjczyków, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2/1 (2), 1993, s. 67–82; Asyryjska diaspora, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 3/1 (4), 1994, s. 55–75; Problemy kultury ludności asyryjskiej na pograniczu syryjsko-turecko-irackim [w:] T. Smolińska (red.), Pograni- cze jako problem kultury, Opole 1994, s. 131–139; Asyryjczycy w Tur Abdinie między kur- dyjskim młotem a tureckim mieczem [w:] I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Kon- flikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996, s. 271–282; Asyryjscy imigranci w Szwecji między tradycją a współczesnością [w:] J. Mucha, W. Olszewski (red.), Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Toruń 1997, s. 197–218; O Kościele asyryjskim i męczeństwie chrześcijan Kościołów Wschodnich, „Mozaika Obrzańska” nr 40/1, 1999, s. 10–15; Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków. Uwarunko- wania społeczno-kulturowe, Warszawa 2001, O chrześcijaństwie asyryjskim wśród Arabów przed islamem. Zarys problematyki [w:] S. Wojciechowski (red.), Irak wczoraj i dziś, Poznań 2005, s. 31–45. Tematyką asyryjską zajmuje się ponadto uczeń M. Abdalli – B. Grysa: Asyryjski klasztor Mār Mātāy (św. Mateusza) w północnym Iraku [w:] M. Abdalla (red.), Niemu- zułmańskie mniejszości Iraku. Historia – kultura – problemy przetrwania, Poznań 2008, s. 167–175; Sytuacja Asyryjczyków w północnym Iraku po obaleniu Saddama Husajna [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian, Kraków 2008, s. 205–217. 20 Co się tyczy części teoretycznej opracowania, to spośród licznych źródeł dotyczących tożsamości na uwagę zasługują dwie prace zbiorowe: Kłopoty z tożsamością pod redakcją Mariana Golki z 2006 roku oraz wydane rok później Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, zredagowane przez Irenę Borowik i Katarzynę Leszczyńską, ponadto publikacje Zygmunta Bauma- na i Zbigniewa Bokszańskiego. Z kolei prace Ernesta Gellnera i Benedicta Andersona wnoszą najwięcej do rozdziału o badaniach narodowościowych – jeśli nie pod względem ilościowym, to jakościowym. Artykuły Krzysz- tofa T. Koneckiego i Lecha M. Nijakowskiego stanowią zaś punkt wyjścia dla omówienia metodologii badań. Refleksje prezentowane w toku pracy nie pretendują do całościowego opisu złożonego zjawiska rodzącej się tożsamości narodowej Asyryjczyków i Aramejczyków; mają jedynie zarysować niektóre wybrane, emblematycz- ne przejawy tejże, jej blaski, ale również cienie, będące znakiem pewnego kryzysu obecnego w społeczności asyryjsko-aramejskiej. Rozdział 2 Asyryjczycy/Aramejczycy na Bliskim Wschodzie. Zarys historyczny i współczesność Proces ewolucji tożsamości asyryjsko-aramejskiej przedstawiony zostanie w kontekście historycznym, ponieważ rozważanie i przeformułowywanie przez Asyryjczyków/Aramejczyków swojej samoświadomości wspólnotowej wynikało w dużej mierze z presji wywieranych na nich na przestrzeni dzie- jów przez sąsiadów, lokalne rządy czy obce siły. Fakt, że różne władze pro- wadziły wobec Asyryjczyków/Aramejczyków politykę tłumienia, ekstermi- nacji bądź koegzystencji, wskazuje na to, iż stanowili oni cele określonych działań ze strony większości. Z drugiej strony nie byli jedynie biernymi odbiorcami zewnętrznych wpływów, lecz również świadomymi autorami zmian. Innymi słowy, historia Asyryjczyków/Aramejczyków powinna być postrzegana jako wzajemne interakcje wspólnoty asyryjsko-aramejskiej z tymi grupami, które ją otaczały1. 2.1. Początki Położenie geopolityczne w istotny sposób wpłynęło na ukształtowanie się współczesnej tożsamości asyryjsko-aramejskiej. Na początku XIX wie- ku Asyryjczycy/Aramejczycy zamieszkiwali obszary Tur Abdinu, Van, Siirt, Hakkari (w dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji), Salmas i Urmii w perskim Azerbejdżanie (w północno-zachodnim Iranie) oraz część po- łudniowego Kurdystanu, włącznie z równiną na północ od Mosulu2. Naj- 1 Por. A. I. Laing-Marshall, op. cit., s. 6. 2 J. Joseph, The Nestorians…, s. 23. Wymienione tereny zajmują powierzchnię o wiele większą niż „pierwotna Asyria, która była bardzo niewielkim krajem. Nie większym od (…) Walii czy Palestyny. Z grubsza zajmowała tereny wzdłuż środkowego Tygrysu. Jej północny kraniec sięgał Mosulu”, cyt. za: H. Saggs, The Might That Was Assyria, London 1984, s. 2. 85 wyższym wzniesieniem ich rdzennych ziem była góra Dżilu (obecnie Cilo Dağı) o wysokości 4168 m n.p.m.3 Region ten był zaludniony od niepamiętnych czasów – stąd jego okre- ślenie jako „kolebki cywilizacji”. Trudno określić dokładną chronologię przyjmowania chrześcijaństwa przez zamieszkałych te ziemie Syryjczyków z powodu braku danych historycznych4. Legendarne przekazy mówią o ko- respondencji pomiędzy królem Abgarem Czarnym z Osroene (Edessy) i Chrystusem5. W jej wyniku oraz w rezultacie wizyty św. Tadeusza Aposto- ła (utożsamianego z Judą Tadeuszem – jednym z siedemdziesięciu dwóch uczniów Jezusa) władca miał się nawrócić, zaś chrześcijaństwo miało stać się oficjalną religią jego państwa, a wkrótce także okolicznych królestw6. Inne legendy mówią o św. Tomaszu7, który w drodze do Indii zatrzymał się nad jeziorem Urmia i ochrzcił niektórych spośród tamtejszych mieszkań- ców8. Jeszcze inny przekaz wspomina Bartłomieja i Addeusza (Tadeusza) i utrzymuje, że św. Mari, konwertyta pochodzący ze szlachetnego perskie- go rodu, zastąpił tego ostatniego wśród perskich chrześcijan. Najbardziej romantyczna legenda przypisuje pochodzenie Syryjczyków mędrcom ze Wschodu, którzy podążali za gwiazdą do Betlejem9. Choć początki historii Syryjczyków nikną w pomroce dziejów, pewne jest, że na przełomie II/III wieku chrześcijanie zamieszkiwali tereny na wschód od Antiochii10. Niektórzy autorzy sugerują, że chrześcijańscy misjonarze 3 N. Awde, N. Lamassu, N. Al-Jeloo, op. cit., s. 5. 4 A. I. Laing-Marshall, op. cit., s. 17. 5 Abgar (lub Agbar) V miał cierpieć na trąd. Zwrócił się do Jezusa, jako sławnego uzdrowiciela, z prośbą o nawiedzenie jego królestwa. Chrystus odpowiedział, że nie może tego uczynić, gdyż ma zadanie do wykonania, lecz przyśle swych uczniów. Obietnicę wypełnił Addaj (Tadeusz), uczeń Tomasza, który ofiarował królowi Mandylion (tkaninę z wizerunkiem Jezusa), po czym ochrzcił go wraz z poddanymi. Przed śmiercią Tadeusz wyznaczył swego następcę, ustanawiając tradycję apostolskiej sukcesji, zob. A. S. Atiya, op. cit., s. 211–212. Rozbudowaną wersję legendy zawiera kontrowersyjna Doktryna Ad- daja. Pierwszy raz zrelacjonował ją w IV wieku Euzebiusz z Cezarei, następnie historię powtórzył Efrem Syryjczyk. 6 N. Awde, N. Lamassu, N. Al-Jeloo, op. cit., s. 6. 7 Zob. apokryficzne Dzieje św. Tomasza, przypisywane edeskiemu autorowi Bardesane- sowi (154–222). 1995, s. 21. 8 R. Le Coz, Historie de L’Église d’Orient: Chrétiens d’Irak, d’Iran et de Turquie, Paris 9 J. Joseph, The Nestorians…, s. 24. Pierwszym bez wątpienia chrześcijańskim królem Edessy był Abgar IX (179–214). 10 Źródła potwierdzające ten fakt to m.in.: 1) epitafium biskupa Hieropolis (we Frygii), który podróżował pod koniec II stulecia do Syrii i północnej Mezopotamii, 2) Kronika Edessy, która podaje, że powódź zniszczyła chrześcijański kościół w 201 roku, 3) opowieść Euzebiusza o kontrowersjach wokół obchodów Wielkanocy z drugiej połowy II wieku. 86 zamierzali pierwotnie nawrócić wspólnoty żydowskie na Wschodzie11, jed- nak wydaje się, iż to głównie syryjska oraz perska ludność odpowiedziała na ewangelizację12. Pół tysiąclecia panowania Partów zakończyli w 224 roku Sasanidzi, ge- neralnie tolerancyjni wobec swych chrześcijańskich poddanych, choć spo- radycznie dopuszczający się prześladowań, podczas których Syryjczycy nie mogli liczyć na wsparcie Rzymian, widzących w nich sektę żydowską13. Zresztą do czasu wydania przez Konstantyna Wielkiego edyktu mediolań- skiego w 313 roku chrześcijanie podlegali falom represji również ze strony Rzymu14. W latach 330–379 sasanidzki władca Szapur II próbował narzucić swym poddanym zaratusztrianizm jako religię państwową15; zginęło wtedy trzech katolikosów16, wielu księży oraz ponad 16 tys. świeckich17. Podejrzliwość względem Syryjczyków – jako potencjalnych konspirato- rów – nasiliła się po ogłoszeniu przez Teodozjusza chrześcijaństwa oficjalną religią imperium rzymskiego. Chrześcijanie w Persji, chcąc umocnić swoją osłabioną pozycję, odcięli się od współwyznawców na zachodzie na płasz- czyźnie hierarchii i doktryny. W 424 roku synod w Markabacie ogłosił katolikosa Seleucji-Ktezyfontu najwyższym autorytetem kościelnym18, zaś w 498 roku Kościół w Persji oderwał się ostatecznie – katolikos Babaj II przyjął bowiem tytuł patriarchy Wschodu, odrzucając wszelką zwierzch- ność Antiochii i Rzymu19. Dystans pogłębiał fakt, że Kościół Wschodu zbliżył się do doktryny ne- storiańskiej, a wielu prześladowanych na zachodzie zwolenników Nestoriu- W. Hage zapewnia, że chrześcijaństwo przyjęło się wśród Syryjczyków już w pierwszej poło- wie II wieku, choć przyznaje, iż swoją opinię opiera na kwestionowanej Kronice Arbeli (Syriac Christianity in the East, Kottayam 1988, s. 2), cyt. za: A. I. Laing-Marshall, op. cit., s. 18. 11 Por. R. Le Coz, op. cit., s. 22. 12 Ibidem, s. 23; Ch. M. Drennon, „(Re)Inventing Macedonia: The Passage from Re- ligious to Territorial Identity”, dysertacja obroniona na University of Texas, Austin 1998, s. 179, cyt. za: A. I. Laing-Marshall, op. cit., s. 18. 13 W. S. McCullough, op. cit., s. 10–11, 18. 14 Ibidem, s. 38. 15 Władca działał z poduszczenia zaratusztriańskiego kleru, ibidem, s. 102–103. 16 Katolikos (gr. katholikós – „powszechny”) to tytuł patriarchów Kościołów związanych historycznie z patriarchatem antiocheńskim poza Cesarstwem Rzymskim, m.in. nestoriań- skiego, jakobickiego i syro-malabarskiego. Oznaczał pierwotnie hierarchę sprawującego władzę nad częścią Kościoła powszechnego. Obecnie bywa zwykle rozumiany jako tytuł zwierzchnika danego Kościoła i traktowany jest jako nadrzędny wobec tytułu patriarchy. 17 N. Awde, N. Lamassu, N. Al-Jeloo, op. cit., s. 7. 18 M. Moberg, The Patriarchal See of Antioch and Seleucia/Ktesiphon: Pattern of a Deve- lopment that Frightens and Inspires Today, „The Harp 5”, No. 1–3, lipiec 1992, s. 106, cyt. za: A. I. Laing-Marshall, op. cit., s. 24. 19 A. S. Atiya, op. cit., s. 219. 87 sza znalazło schronienie pośród chrześcijan Persji. To właśnie teologiczny wybór, a nie kultura czy język20, stał się podstawą identyfikacji wyznawców Kościoła Wschodu. Ten ostatni stanowił tygiel różnych ludów: syryjsko- i greckojęzycznych chrześcijan z imperium rzymskiego, którzy trafili do państwa Sasanidów jako jeńcy21, etnicznych Persów, Aramejczyków, Ara- bów itp. – wszyscy oni „zapomnieli” swe przedchrześcijańskie tożsamości do tego stopnia, że badacze nie są w stanie określić proporcji poszczegól- nych grup etnicznych22. Podobnie teologiczny wybór (za monofizytyzmem lub raczej miafizy- tyzmem) stał się podstawą tożsamości zachodnich Syryjczyków. Duchowa i religijna tożsamość wczesnych Syryjczyków, będąca uniwersalną tożsa- mością chrześcijańską, widoczna jest w ich pismach, które przedstawiają wspólnotę jako „Nowy Lud” bądź „Naród”, zbiór członków różnych lu- dów i „narodów”23. Sasanidzi widzieli jednak w nestorianach i jakobitach wspólnoty kompetentne, by rozstrzygać sprawy nie tylko religijne, ale też świeckie czy polityczne. Gdy armie perskie okupowały Edessę, chrześcija- nom dano wybór – mieli stać się nestorianami albo jakobitami (ponieważ ci nie mieli żadnych powiązań z zewnętrznymi potęgami) lub też zostać zabici24. W ten sposób wydarzenia polityczne wpłynęły na kształtowanie się tożsamości syryjskiej. 2.2. Pod panowaniem arabskim Bezpośrednio po podboju arabskim w VII wieku sytuacja chrześcijan obrządków wschodnich, którzy dobrze przyjęli zwycięzców25, nie zmieniła 20 S. Brock zauważa, że choć syryjski był głównym językiem liturgii, to inne języki były ciągle używane, a nowe przyswajane (czasem nawet do celów kościelnych) przez sy- ryjskich chrześcijan w odpowiedzi na wymagania otoczenia, cyt. za: idem, Christians in the Sasanian Empire: A Case of Divided Loyalties, „Syriac Perspectives on Late Antiquity”, IV, London 1984, s. 17–18. 21 W. S. McCullough, op. cit., s. 113. 22 H. Hill, The Assyrians: The Church of the East [w:] H. Hill (red.), Light From the East: A Symposium on the Oriental Orthodox and Assyrian Churches, Toronto 1988, s. 103, cyt. za: A. I. Laing-Marshall, op. cit., s. 25. 23 S. Brock, Christians in the Sasanian…, s. 12; R. Murray, Symbols of Church and Kingdom: A Study in Early Syriac Tradition, London 1975, s. 41; S. J. Beggiani, Early Syriac Theology: With Special Reference to the Maronite Tradition, Lanham 1983, s. 79–80. 24 J. Joseph, The Nestorians…, s. 25. 25 Patriarcha Jeszujab III (zm. 659) pisał, iż „to Bóg dał Arabom zwycięstwo” oraz że „są oni powiernikami naszej wiary”. Odrzucał zarzuty, że Arabowie chcą nawracać chrześcijan; konwersje na islam według niego powodowała słabość chrześcijańskiego kleru, cyt. za:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: