Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01298 013629 20609509 na godz. na dobę w sumie
Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa – analiza i rekomendacje - ebook/pdf
Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa – analiza i rekomendacje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 51
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63712-06-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> biznes it
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa - analiza i rekomendacje jest rezultatem projektu mającego na celu zbadanie stanu cyberbezpieczeństwa w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce oraz przedstawienie rekomendacji służących jego wzmacnianiu. Dodatkowo publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące ochrony cyberprzestrzeni, jak również omówienie działań w tym zakresie, podejmowanych na arenie NATO i UE. Stanowi wartościowy materiał dla decydentów, którzy w oparciu o przedstawioną analizę mają szansę budować odpowiednie rozwiązania polityczne. Jest także źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych nowymi trendami w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa – analiza i rekomendacje Tomas Rezek, Tomasz Szatkowski, Joanna Świątkowska, Jozef Vyskoč, Maciej Ziarek Redakcja: Joanna Świątkowska Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa – analiza i rekomendacje Tomas Rezek, Tomasz Szatkowski, Joanna Świątkowska, Jozef Vyskoč, Maciej Ziarek Redakcja: Joanna Świątkowska Jeżeli doceniają Państwo wartość merytoryczną niniejszej publikacji, zachęcamy do finansowego wsparcia przyszłych inicjatyw wydawniczych Instytutu. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa – analiza i rekomendacje Tomas Rezek, Tomasz Szatkowski, Joanna Świątkowska, Jozef Vyskoč, Maciej Ziarek Redakcja: Joanna Świątkowska © Instytut Kościuszki 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Krótkie partie tekstu, nieprzekraczające dwóch akapitów mogą być kopiowane w oryginalnej wersji językowej bez wyraźnej zgody, pod warunkiem zaznaczenia źródła. Publikacja współfinansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (http://visegradfound.org) Tłumaczenie: Karolina Gucko (rozdz. 3, 6), Renata Lasota (rozdz. 5), Bartosz Wójcik (rozdz. 7). Pomoc w edycji: Bartosz Wójcik, Karolina Gucko Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kopecka Druk: Dante Media Instytut Kościuszki ul. Lenartowicza 7/4 31-138 Kraków e-mail: ik@ik.org.pl +48 12 632 97 24 www.ik.org.pl ISBN: 978-83-63712-06-8 Spis treści Wstęp .......................................................................................................................................... 5 Wybrane tezy ........................................................................................................................... 7 1. Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata .......................................................13 2. Systematyzacja najpoważniejszych cyberzagrożeń........................................21 3. Cyberbezpieczeństwo Republiki Czeskiej ...........................................................31 4. Cyberbezpieczeństwo Polski ...................................................................................43 5. Cyberbezpieczeństwo Słowacji ..............................................................................55 6. Cyberbezpieczeństwo Węgier .................................................................................65 7. Cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej: aspekty prawne, plany, strategie, działania .......................................................75 8. NATO w walce z cyberzagrożeniami ....................................................................85 Rekomendacje .......................................................................................................................91 Autorzy .....................................................................................................................................95 Wstęp Izabela Albrycht – prezes zarządu Instytutu Kościuszki Rozwiązania teleinformatyczne wpływają na każdą sferę życia publicznego i  prywatnego, a także są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie państw współczesnych. Z jednej strony postęp technologiczny umożliwił niespotykany wcześniej rozwój cywilizacyjny, z  drugiej jednak strony doprowadził do wyłonienia nowych zagrożeń, które muszą stać się przedmiotem działań i decyzji podmiotów odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo nie zna granic – rozwiązania wyłącznie na poziomie państwowym nie są wystarczające. Aby sprostać cyberzagrożeniom konieczna jest międzynarodowa współpraca, a  sojusze regionalne takie jak Grupa Wyszehradzka, stanowią kluczowy komponent, a zarazem dopełnienie wielostronnej współpracy. Głównym celem niniejszej publikacji jest dokonanie analizy stanu cyberbezpieczeństwa w  państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawienie rekomendacji służących jego wzmacnianiu. Czechy, Słowacja, Węgry oraz Polska są członkami Unii Europejskiej oraz NATO. Oba te podmioty wzbogaciły swoją agendę o działania z zakresu ochrony cyberprzestrzeni. Publikacja zawiera nie tylko analizę działań podejmowanych przez NATO i UE w tej sferze, ale także prezentuje możliwe obszary solidarnych działań państw Grupy Wyszehradzkiej, służą- cych dalszemu umacnianiu cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej także w ramach tych organizacji. Jednym z istotnych celów publikacji jest także przybliżenie czytelnikowi podstawowych infor- macji z zakresu ochrony cyberprzestrzeni i uświadomienie jak bardzo istotny jest to obszar z punktu widzenia bezpieczeństwa każdego obywatela. Społeczna świadomość zagrożeń jest niezwykle ważnym elementem prewencji w obliczu globalizacji zagrożeń cybernetycznych. Publikacja z racji swoich parametrów omawia najważniejsze zagadnienia związane z cyberbez- pieczeństwem. Każdy z niniejszych rozdziałów stanowi punkt wyjścia do dalszych komplekso- wych analiz, niemniej jednak stanowi solidną porcję wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tematyką i problemami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie wszystkie opinie wyrażone w niniejszej publikacji przez jej autorów odzwierciedlają oficjalne stanowisko programowe Instytutu Kościuszki oraz partnerów publikacji. Stanowią one wkład w debatę publiczną. Tezy zawarte w publikacji odzwierciedlają stanowiska poszczególnych autorów, niekoniecznie stanowiąc opinie pozostałych. Wszystkie analizy oparte zostały o informacje jawne i skupiają się na nietechnicznych aspek- tach obrony cyberprzestrzeni. Zaletą takiego podejścia jest przystępność tekstu i możliwość uchwycenia politologicznego wymiaru problemu cyberbezpieczeństwa. Z  uwagi na taką perspektywę publikacja stanowi wartościowy i  użyteczny materiał dla decydentów, którzy w  oparciu o  jej rekomendacje mogą adresować odpowiednie rozwiązania polityczne – zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Raport jest również źródłem praktycznej wiedzy dla wszystkich zainteresowanych nowymi trendami w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękując naszym Partnerom za współpracę przy realizacji raportu, zapraszam Państwa do jego lektury, a także podjęcia dyskusji na temat kwestii cyberbezpieczeństwa, które stać się musi, obok bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i  militarnego, kluczowym kompo- nentem strategii bezpieczeństwa tak poszczególnych krajów, jak i naszej „globalnej wioski”. 6 Izabela Albrycht Wybrane tezy Instytut Kościuszki * Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata Autor: Joanna Świątkowska Żyjemy w  świecie, w  którym funkcjonowanie a  także rozwój jednostek, państw oraz orga- nizacji międzynarodowych opiera się na wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych. W wyniku rozwoju technologicznego, obok niebagatelnych korzyści, pojawiły się nowe typy zagrożeń, którym społeczność międzynarodowa musi stawić czoła. Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed państwami oraz innymi podmiotami jest zapewnienie bezpieczeń- stwa cyberprzestrzeni. Zagrożenia cyberprzestrzeni zrewolucjonizowały myślenie o bezpieczeństwie, zburzyły stare paradygmaty dotyczące metod jego zapewniania i  reguł związanych z  międzynarodowym konfliktem. Do głównych niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni należy: cyber- przestępstwo, cyberterroryzm oraz cyberwojna. Problemy wyżej opisane mogą zostać przezwyciężone wyłącznie dzięki współpracy międzyna- rodowej i międzysektorowej. (…) Jednym z celów tej publikacji jest zwrócenie uwagi, że cyber- bezpieczeństwo powinno być wspólnym celem także działań państw Grupy Wyszehradzkiej. Systematyzacja największych cyberzagrożeń Autor: Maciej Ziarek Od kiedy Internet stał się medium wykorzystywanym w  każdej niemal dziedzinie życia, wzrasta ryzyko wykorzystania go przez cyberprzestępców do ataków i nielegalnych zysków. (…) Szkodliwe oprogramowanie w wersji na tradycyjne systemy, w wersji na systemy mobilne, spam czy botnety to realia współczesnego Internetu. Botnety (…) są tworzone przez sieć zainfekowanych komputerów, których właściciele nie zdają sobie z tego sprawy. Tak zainfekowany komputer potocznie określa się mianem maszyny zombie. (…) Jego użycie jest zależne od intencji autora, czyli cyberprzestępcy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa – analiza i rekomendacje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: