Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 003374 18800292 na godz. na dobę w sumie
Wstęp do HTML5 i CSS3 - książka
Wstęp do HTML5 i CSS3 - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3076-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyjdź z cienia, opracuj własną stronę WWW!

Internet znajdziesz dziś wszędzie i wszyscy w jakiś sposób korzystamy z jego zasobów. Niestety, stosunkowo niewielu używa go aktywnie ... zaledwie mały procent osób wnosi coś do wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej, a cała reszta tylko biernie przegląda treści udostępniane w sieci. Jeśli chcesz wyrwać się z bezimiennej masy konsumentów i dołączyć do elitarnego grona twórców stron internetowych, musisz poznać podstawowe narzędzia ich pracy, którymi są ... i z pewnością długo jeszcze pozostaną ... języki HTML i CSS. Oczywiście najlepiej będzie, gdy od razu przystąpisz do nauki ich najnowszych wersji, czyli HTML5 i CSS3, które na naszych oczach powoli stają się standardami sieciowymi i już dziś wyznaczają przyszłe trendy rozwoju technologii WWW.

Doskonałą okazję ku temu oferuje książka 'Wstęp do HTML5 i CSS3'. Bezboleśnie i bez niepotrzebnej teorii wprowadzi Cię ona w podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem treści internetowych, zaprezentuje niezbędne narzędzia oraz przedstawi najlepsze praktyki pisania stron WWW. Znajdziesz w niej szczegółowy opis podstawowych konstrukcji i znaczników HTML5 oraz sposobów ich wykorzystania do osiągnięcia określonych celów. Nauczysz się też używać stylów CSS i poznasz wpływ poszczególnych elementów na ostateczną prezentację dokumentu HTML w oknie przeglądarki internetowej. Okazją do praktycznego przećwiczenia nowych umiejętności i utrwalenia zdobytej wiedzy będzie opis konkretnego przypadku, a dokładniej metody tworzenia prostej strony WWW w języku HTML5 i formatowania jej za pomocą CSS3.

Dołącz do znawców najnowszych technologii sieciowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Wstęp do HTML5 i CSS3 • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-3076-9 Format: 158×235, stron: 296 Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Wyjdź z cienia, opracuj własną stronę WWW! • Poznaj najnowsze technologie tworzenia stron internetowych • Naucz się prawidłowo korzystać z możliwości współczesnych narzędzi • Dowiedz się, jak łatwo uatrakcyjnić wygląd stron WWW Internet znajdziesz dziś wszędzie i wszyscy w jakiś sposób korzystamy z jego zasobów. Niestety, stosunkowo niewielu używa go aktywnie – zaledwie mały procent osób wnosi coś do wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej, a cała reszta tylko biernie przegląda treści udostępniane w sieci. Jeśli chcesz wyrwać się z bezimiennej masy konsumentów i dołączyć do elitarnego grona twórców stron internetowych, musisz poznać podstawowe narzędzia ich pracy, którymi są – i z pewnością długo jeszcze pozostaną – języki HTML i CSS. Oczywiście najlepiej będzie, gdy od razu przystąpisz do nauki ich najnowszych wersji, czyli HTML5 i CSS3, które na naszych oczach powoli stają się standardami sieciowymi i już dziś wyznaczają przyszłe trendy rozwoju technologii WWW. Doskonałą okazję ku temu oferuje książka „Wstęp do HTML5 i CSS3”. Bezboleśnie i bez niepotrzebnej teorii wprowadzi Cię ona w podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem treści internetowych, zaprezentuje niezbędne narzędzia oraz przedstawi najlepsze praktyki pisania stron WWW. Znajdziesz w niej szczegółowy opis podstawowych konstrukcji i znaczników HTML5 oraz sposobów ich wykorzystania do osiągnięcia określonych celów. Nauczysz się też używać stylów CSS i poznasz wpływ poszczególnych elementów na ostateczną prezentację dokumentu HTML w oknie przeglądarki internetowej. Okazją do praktycznego przećwiczenia nowych umiejętności i utrwalenia zdobytej wiedzy będzie opis konkretnego przypadku, a dokładniej metody tworzenia prostej strony WWW w języku HTML5 i formatowania jej za pomocą CSS3. • Podstawowe informacje o stronach WWW i technologiach stosowanych do ich tworzenia • Przegląd narzędzi ułatwiających pracę twórcy stron internetowych • Struktura dokumentu w języku HTML5 • Przegląd konstrukcji i znaczników HTML5 • Podstawowe cechy i konstrukcje CSS3 • Sposoby osadzania stylów i korzystania z selektorów • Opis klas, pseudoklas i pseudoelementów • Przegląd właściwości • Pozycjonowanie elementów i definiowanie ich otoczenia • Praktyczny przykład zastosowania HTML5 i CSS3 • Zestawienia znaczników HTML5 oraz właściwości i stylów CSS3 Dołącz do znawców najnowszych technologii sieciowych! Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Podstawowe informacje .................................................................... 9 Czym jest internet ............................................................................................................. 9 Czego potrzebujemy do tworzenia stron WWW ............................................................ 10 Rozdziaä 2. Wprowadzenie do HTML5 ............................................................... 15 Podstawowe róĪnice pomiĊdzy HTML5 a HTML4 ........................................................ 15 Elementy jĊzyka HTML5 ............................................................................................... 16 Znaczniki i atrybuty ................................................................................................. 16 Podstawowa struktura dokumentu ............................................................................ 17 Nagáówek dokumentu ............................................................................................... 18 Ciaáo i sekcje dokumentu HTML ............................................................................. 24 Elementy blokowe .................................................................................................... 26 Elementy wstawiane ................................................................................................. 36 Elementy osadzone (grafika, multimedia, aplikacje) ................................................ 44 Hiperáącza ................................................................................................................ 56 Tabele ....................................................................................................................... 66 Formularze ............................................................................................................... 74 Komentarze .............................................................................................................. 91 Rozdziaä 3. Wprowadzenie do CSS3 .................................................................. 93 Podstawowe pojĊcia ....................................................................................................... 94 Budowa stylu ............................................................................................................ 94 Osadzanie stylów na stronie ..................................................................................... 95 Jednostki miar stosowane w CSS ............................................................................. 99 Nazewnictwo kolorów uĪywane w CSS ................................................................. 101 Moduáy ................................................................................................................... 103 Selektory ....................................................................................................................... 105 Selektory proste ...................................................................................................... 105 Selektory uniwersalne ............................................................................................ 105 Selektory „potomka” .............................................................................................. 107 Selektory „dziecka” ................................................................................................ 108 Selektory „rodzeĔstwa” .......................................................................................... 109 Selektor ogólnego rodzeĔstwa ................................................................................ 109 Selektor atrybutu .................................................................................................... 110 Selektor atrybutu z moĪliwoĞcią dopasowania ciągu znaków ................................ 111 Identyfikatory ......................................................................................................... 113 Klasy ...................................................................................................................... 114 4 Wstöp do HTML5 i CSS3 Pseudoklasy ............................................................................................................ 115 Pseudoelementy ...................................................................................................... 136 Grupowanie selektorów .......................................................................................... 139 Dziedziczenie ............................................................................................................... 140 KaskadowoĞü ................................................................................................................ 143 WáaĞciwoĞci tekstu ....................................................................................................... 145 Wyrównanie tekstu ................................................................................................. 145 Pionowe wyrównanie ............................................................................................. 146 WciĊcie pierwszego wiersza akapitu ...................................................................... 147 OdstĊpy pomiĊdzy literami ..................................................................................... 148 OdstĊpy pomiĊdzy wyrazami ................................................................................. 149 OdstĊpy miĊdzy liniami .......................................................................................... 150 àamanie dáugiego ciągu znaków ............................................................................ 151 Dekoracja tekstu ..................................................................................................... 152 Przeksztaácanie — maáe i duĪe litery ..................................................................... 152 Kontrola pustej przestrzeni ..................................................................................... 153 Cieniowanie tekstu ................................................................................................. 154 WáaĞciwoĞci czcionki ................................................................................................... 155 Rodzina czcionek ................................................................................................... 155 Rozmiar czcionki .................................................................................................... 158 Waga czcionki ........................................................................................................ 158 Style czcionki ......................................................................................................... 160 Wariant czcionki .................................................................................................... 161 Osadzanie czcionki na stronie ................................................................................ 161 Zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci czcionki ..................................................................... 162 WáaĞciwoĞci list ............................................................................................................ 163 Typ listy ................................................................................................................. 163 Dowolny obraz jako wypunktowanie listy ............................................................. 166 Zawijanie tekstu ..................................................................................................... 167 Zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci list .............................................................................. 167 Kolor, táo i przezroczystoĞü .......................................................................................... 168 Nowe modele barw i przeĨroczystoĞci w CSS3 ..................................................... 168 Kolor elementu ....................................................................................................... 172 Kolor táa ................................................................................................................. 172 Element graficzny jako táo ..................................................................................... 174 Rozmiar táa ............................................................................................................. 175 Zatrzymanie táa ....................................................................................................... 176 Kontrola powielania táa .......................................................................................... 176 Pozycjonowanie táa ................................................................................................ 178 Wieloelementowe táo .............................................................................................. 180 Kontrola styku táa i obramowania .......................................................................... 181 Zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci táa ............................................................................... 182 Marginesy, obramowanie i dopeánienia ........................................................................ 182 Pudeákowy model formatowania elementów .......................................................... 182 Marginesy ............................................................................................................... 183 Dopeánienie ............................................................................................................ 186 Obramowanie ......................................................................................................... 188 Wymiary ................................................................................................................. 193 Tabele ........................................................................................................................... 194 OdstĊpy we wnĊtrzu tabeli ..................................................................................... 197 Pojedyncze obramowanie ....................................................................................... 197 Kontrola pustych komórek ..................................................................................... 198 Generowanie tabeli ................................................................................................. 199 Podpis tabeli ........................................................................................................... 200 Spis treĈci 5 Pozycjonowanie elementów ......................................................................................... 200 Rodzaje pozycjonowania ........................................................................................ 201 OkreĞlanie pozycji .................................................................................................. 204 Warstwy ................................................................................................................. 204 Páywanie i tamowanie elementów ................................................................................ 206 Páywanie elementów .............................................................................................. 206 Tamowanie elementów ........................................................................................... 208 Efekty wizualne ............................................................................................................ 209 Kadrowanie ............................................................................................................ 209 Ukrywanie elementów ............................................................................................ 210 Sterowanie wymiarowanymi elementami ............................................................... 211 Interfejs uĪytkownika ................................................................................................... 213 Kursory ................................................................................................................... 213 Kontury elementów ................................................................................................ 213 ZawartoĞü generowana i liczniki .................................................................................. 215 ZawartoĞü generowana ........................................................................................... 215 Liczniki .................................................................................................................. 216 Cytaty ........................................................................................................................... 219 Rozdziaä 4. Poznaj moĔliwoĈci HTML5 i CSS3 na konkretnym przykäadzie ......... 221 Szkielet strony .............................................................................................................. 221 Obstylowanie ................................................................................................................ 224 Walidacja ...................................................................................................................... 228 Dodatek ....................................................................................... 233 Zestawienie znaczników HTML5 ................................................................................. 233 Standardowe atrybuty jĊzyka HTML5 .......................................................................... 251 Zestawienie wáaĞciwoĞci stylów CSS3 ......................................................................... 253 WáaĞciwoĞci tekstu ................................................................................................. 253 WáaĞciwoĞci czcionki ............................................................................................. 257 WáaĞciwoĞci list ..................................................................................................... 258 Kolor i táo ............................................................................................................... 259 Marginesy ............................................................................................................... 261 Dopeánienie ............................................................................................................ 263 Obramowanie ......................................................................................................... 264 Wymiary ................................................................................................................. 270 Tabele ..................................................................................................................... 272 Pozycjonowanie elementów ................................................................................... 273 Efekty wizualne ...................................................................................................... 275 Drukowanie ............................................................................................................ 276 Interfejs uĪytkownika ............................................................................................. 278 ZawartoĞü generowana i liczniki ............................................................................ 279 Podsumowanie ............................................................................. 281 Skorowidz .................................................................................... 283 Rozdziaä 4. Poznaj moĔliwoĈci HTML5 i CSS3 na konkretnym przykäadzie Mamy za sobą niezbĊdną czĊĞü teoretyczną, nadszedá zatem czas, by zająü siĊ prak- tycznym przykáadem poáączenia HTML5 i CSS3. W niniejszym rozdziale przestawiáem projekt bardzo prostej strony opartej w caáoĞci o najnowsze specyfikacje omawianych technologii. Wspólnie przygotujemy szkielet prostej strony domowej zawierającej in- formacje o jej wáaĞcicielu oraz podstrony z formularzem kontaktowym. Szkielet strony Na wstĊpie zaáoĪyáem sobie, Īe na stronie znajdą siĊ nastĊpujące elementy:  nagáówek,  menu nawigacyjne,  dwie kolumny w gáównej czĊĞci,  stopka. W związku z takimi planami potrzebujĊ ogólnego szkieletu strony, który zapewni mi moĪliwoĞü stworzenia planowanej strony. Listing szkieletu zamieĞciáem poniĪej. My- ĞlĊ, Īe jego omawianie nie jest konieczne, poniewaĪ kaĪdy z elementów powinien byü Ci znany. !doctype html html head meta charset= UTF-8 / meta name= description content= Galeria witraľy Anny Danowskiej / 222 Wstöp do HTML5 i CSS3 meta name= keywords content= witraľ, witraľe, galeria witraľy”/ title Galeria witraľy wykonanych metodæ Tiffany ego - Anna Danowska /title link rel= stylesheet href= arkusz.css type= text/css media= screen / /head body div class= contener header /header nav /nav article section /section /article aside /aside /div footer /footer /body /html Teraz pora wypeániü nasz szkielet uprzednio przygotowanymi treĞciami. Zacznijmy od nagáówka strony, w którym znajdą siĊ logo oraz graficzne táo. header a href= index.html img src= images/logo.png alt= Galeria witraľy Anny Danowskiej / /a /header Jak widzisz na powyĪszym listingu, logo zostaáo dodane w klasyczny sposób. Natomiast táem zajmiemy siĊ w kolejnym podrozdziale, gdzie bĊdziemy dodawaü odpowiednie style do strony. NastĊpnym elementem, którym powinniĞmy siĊ zająü, jest menu nawigacyjne. Do stwo- rzenia najwaĪniejszego elementu strony wykorzystamy listĊ wypunktowaną, a przykáa- dowy fragment kodu ma postaü: nav ul class= menu li a href= index.html title= Strona gđówna Strona gđówna /a /li li a href= galeria.html title= Oferta Galeria /a /li li a href= kgosci.php title= Kontakt Ksiúga goħci /a /li li a href= kontakt.html title= Kontakt Kontakt /a /li /ul /nav Kolejnym elementem strony jest lewa kolumna, w której zamieĞcimy tekst. Kod pre- zentujący zawartoĞü gáównej czĊĞci strony znajduje siĊ poniĪej. article section h1 Anna Danowska /h1 p Tekst /p p Tekst /p p Tekst /p /section /article Rozdziaä 4. i Poznaj moĔliwoĈci HTML5 i CSS3 na konkretnym przykäadzie 223 W prawej kolumnie postanowiáem umieĞciü graficzny ozdobnik, który w przyszáoĞci zostanie zastąpiony przez system galerii. Jednak w tej chwili kod odpowiedzialny za prawą kolumnĊ ma nastĊpującą postaü: aside img src= images/aniol.jpg / /aside Ostatnim elementem strony jest stopka, do utworzenia której wykorzystaáem poniĪszy listing: footer Copyright copy; 2011 Anna Danowska. Wszystkie prawa zastrzeľone. /footer Na rysunku 4.1 widaü efekt dziaáania kodu, który stworzyáem w niniejszym podroz- dziale. Jak widzisz, strona nie wygląda zbyt ciekawie, ale zmieni siĊ to z chwilą do- dania arkusza stylów. Rysunek 4.1. Przykáad strony przed dodaniem arkusza stylów Podstrona z formularzem kontaktowym bĊdzie wykorzystywaü ten sam szkielet strony. Zmianie poddamy jedynie zawartoĞü umieszczoną pomiĊdzy znacznikami article /article . Odpowiedni kod moĪe mieü nastĊpującą postaü. article section p Miđy goħciu...jeħli czujesz potrzebú i chúè skontaktowania siú ze mnæ, wypeđnij 224 Wstöp do HTML5 i CSS3 poniľszy formularz ( b wszystkie pola sæ obowiæzkowe /b )...z przyjemnoħciæ odpowiem na kaľdy powaľny e-mail. /p form action= formmail.php method= post fieldset legend Formularz kontaktowy /legend input type= hidden name= subject value= Wiadomoħè ze strony / input type= hidden name= require value= email,name,wiadomosc / input type= hidden name= redirect value= ok.html / input type= hidden name= missing_fields_redirect value= bad.html / dl dt strong Imiú: /strong /dt dd input type= text name= name / /dd dt strong Email: /strong /dt dd input type= text name= email / /dd dt strong Wiadomoħè: /strong /dt dd textarea name= wiadomosc /textarea /dd /dl p class= przycisk input type= submit value= Wyħlij / /p /fieldset /form /section /article Obstylowanie Po stworzeniu struktury strony i dodaniu do niej odpowiednich treĞci pora na przygo- towanie arkusza stylu. Zaczynamy od kilku podstawowych wpisów, które odpowiadają za modyfikacjĊ ogól- nych marginesów dokumentu, kolor táa oraz wyáączają obramowanie dla obrazków, które bĊdą odsyáaczami do innych podstron. Przy okazji nieznacznie zmienimy wygląd odsyáaczy. Odpowiedni fragment arkusza ma postaü: body { background-color:black; margin:0; margin-top:20px; } img { border:0; } a { text-decoration:none; font-weight:bold; color:red; } a:hover { color:green; } Rozdziaä 4. i Poznaj moĔliwoĈci HTML5 i CSS3 na konkretnym przykäadzie 225 NastĊpne zmiany dotyczą okreĞlenia szerokoĞci strony. ZaáoĪyáem, Īe moja przykáa- dowa strona bĊdzie mieü staáą szerokoĞü wynoszącą 1000 pikseli. Dodatkowo caáoĞü ma zostaü wyĞrodkowana. Analizując listing struktury strony, zapewne zauwaĪyáeĞ znacznik div class=”conterner” /div , który swoim zasiĊgiem obejmuje caáy do- kument. To wáaĞnie do niego musimy podpiąü niezbĊdne style. Omawiany efekt mo- Īemy uzyskaü za pomocą nastĊpującego arkusza stylów: div.contener { width:1000px; margin-left:auto; margin-right:auto; color:white; } Kolejne zmiany, które musimy wprowadziü, dotyczą menu, które w chwili obecnej ma postaü zwyczajnej listy wypunktowanej. Tym razem przykáadowy arkusz stylów bĊdzie bardziej rozbudowany, poniewaĪ za jego pomocą:  przeksztaácimy listĊ w klasyczny element blokowy,  okreĞlimy rozmiary poszczególnych pozycji,  zdefiniujemy rozmiar czcionki,  zdefiniujemy kolor táa i odsyáaczy menu,  popracujemy nad páywaniem elementów. Gotowy arkusz, za pomocą którego przeksztaácimy listĊ w efektowne menu, ma postaü: ul.menu { height: 43px; width:100 ; font-size: 0.8em; font-family: lucida grande , verdana, sans-serif; font-weight: bold; list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; background-color:#dbdbdb; } ul.menu li { display: block; float: left; margin: 0 0 0 5px; } ul.menu li a { height: 43px; color: #777; text-decoration: none; display: block; 226 Wstöp do HTML5 i CSS3 float: left; line-height: 200 ; padding: 8px 15px 0; } ul.menu li a:hover { color: #fff; background:red; padding: 5px 15px 0; } Tworzona strona w swojej gáównej czĊĞci ma posiadaü dwie kolumny, okreĞlone przez znaczniki article /article oraz aside /aside . Tym razem za pomocą kaska- dowych arkuszy stylów musimy zmieniü sposób interpretacji obu elementów, tak by przeglądarka traktowaáa je jako tabelĊ (styl display:table-cell;), oraz zająü siĊ wy- równaniem tekstu, odstĊpami i wymiarowaniem. article, aside { display: table-cell; vertical-align: top; padding:15px; text-align:justify; } article { width: 70 ; padding-right:45px; } aside { width: 30 ; height:400px; padding:0; } Ostatnim elementem, który poddamy formatowaniu, jest stopka. Tutaj arkusz stylów wygląda w sposób nastĊpujący: footer { clear:both; width:100 ; text-align:center; padding-top:10px; font-size:smaller; height:30px; color:white; margin-top:15px; } Na rysunku 4.2 zamieĞciáem przykáadowy efekt koĔcowy, na którym widaü finalną wersjĊ strony. Rozdziaä 4. i Poznaj moĔliwoĈci HTML5 i CSS3 na konkretnym przykäadzie 227 Rysunek 4.2. Finalna wersja strony Kolejne zmiany dotyczą podstrony z formularzem kontaktowym. Tutaj arkusz stylów od- powiedzialny za formatowanie wyglądu formularza moĪe przybraü nastĊpującą postaü. fieldset { width:80 ; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color:red; } legend { font-weight:bold; padding:5px; } textarea { width:400px; height:200px; background-color:silver; } input { width:400px; background-color:silver; } p.przycisk input { width:100px; 228 Wstöp do HTML5 i CSS3 } p.przycisk { text-align:center; } Rysunek 4.3 przedstawia widok efektu koĔcowego. Rysunek 4.3. Finalna wersja strony kontaktowej Walidacja Po zakoĔczeniu pracy nad stroną konieczne jest sprawdzenie, czy nie popeániliĞmy báĊ- dów w kodzie. RĊczna kontrola kodu jest bardzo niewygodna i maáo skuteczna, wiĊc takie rozwiązanie odpada juĪ na wstĊpie. Na szczĊĞcie konsorcjum W3C na swoich stronach pod adresem http://validator.w3.org/ udostĊpnia specjalne narzĊdzie do ana- lizy poprawnoĞci kodu HTML. Rozdziaä 4. i Poznaj moĔliwoĈci HTML5 i CSS3 na konkretnym przykäadzie 229 Po wejĞciu na stronĊ dostĊpną pod adresem http://validator.w3.org/ kliknij w zakáad- kĊ Validate by File Upload. NastĊpnie kliknij w przycisk Wybierz plik, wskaĪ plik HTML, który chcesz poddaü kontroli, i kliknij przycisk Check (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Walidacja kodu HTML — etap pierwszy Po chwili w oknie przeglądarki pojawi siĊ wynik kontroli (rysunek 4.5). JeĪeli w kodzie nie znaleziono báĊdów, na górze strony z rysunku 4.5 pojawi siĊ zielo- na belka z napisem This document was successfully checked as HTML5. W przypadku báĊdów belka bĊdzie mieü kolor czerwony, a na dole powinny zostaü wyĞwietlone po- peánione przez Ciebie báĊdy (rysunek 4.6). JeĔeli znajdziesz na swojej stronie bäödy w kodzie, popraw je, a nastöpnie ponow- nie dokonaj walidacji. Pamiötaj, Ĕe w tej chwili walidator kodu HTML5 dziaäa w try- bie testowym i coĈ, co dzisiaj jest interpretowane poprawnie, za jakiĈ czas moĔe powodowaè bäödy. 230 Rysunek 4.5. Walidacja kodu HTML — etap drugi Wstöp do HTML5 i CSS3 Rozdziaä 4. i Poznaj moĔliwoĈci HTML5 i CSS3 na konkretnym przykäadzie 231 Rysunek 4.6. Wynik báĊdnej walidacji Skorowidz !important, 143 ::selection, 138 :active, 115 :after, 137, 215 :before, 137, 215 :checked, 122 :disabled, 121 :empty, 134 :enabled, 121 :first-child, 119 :first-letter, 136 :first-line, 136 :first-of-type, 130 :focus, 115 :hover, 115, 116 :lang, 118 :last-child, 129 :last-of-type, 131 :link, 115 :not(), 135 :nth-child(), 124 :nth-last-child(), 126, 130 :nth-last-of-type(), 128, 129 :nth-of-type(), 127 :only-child, 132 :only-of-type, 132, 133 :root, 123 :target, 120 :visited, 115 @font-face, 162 @import, 99 @media, 276 !-- -- , 91 !doctype , 233 !doctype html , 17 a , 56, 233 href, 56 name, 64 abbr , 38, 233 address , 234 applet , 53 area / , 60, 62, 234 article , 25, 26, 226 aside , 25, 26, 223, 226, 234 audio , 50, 234 autoplay, 51 controls, 50 loop, 51 preload, 51 b , 41, 234 base / , 23, 234 bdo , 235 blockquote , 29, 37, 235 body , 18, 235 br / , 43, 235 button , 235 canvas , 55, 235 height, 55 width, 55 caption , 73, 235 cite , 37, 236 code , 39, 236 col / , 236 datalist , 82, 236 dd , 31, 236 del , 44, 236 dfn , 38, 237 div , 36, 237 dl , 31, 237 dt , 31, 237 em , 36, 237 embed / , 51, 237 fieldset , 86, 89, 238 figcaption , 35, 73, 238 figure , 35, 73, 238 footer , 25, 26, 223, 238 284 Wstöp do HTML5 i CSS3 form , 74, 238 action, 74 autocomplete, 75, 80 method, 74 novalidate, 75 head , 18, 143, 239 header , 24, 26, 239 hgroup , 239 hr / , 34, 239 html , 18, 240 hx , 27, 47, 239 i , 41, 240 iframe , 53, 240 name, 53 sandbox, 54 seamless, 54 src, 53 srcdoc, 54 target, 53 width, 54 alt, 45 height, 46 src, 45 width, 46 img / , 45, 240 input / , 76, 240 autofocus, 80 disabled, 81 height, 81 list, 82 max, 81 min, 81 name, 78 placeholder, 83 required, 83 step, 81 type= button , 78 type= checkbox , 78 type= color , 78 type= date , 77 type= datetime , 76 type= datetime-local , 77 type= email , 76, 79 type= file , 78 type= hidden , 78 type= image , 78 type= month , 77 type= number , 77 type= password , 78 type= radio , 78 type= range , 77, 81 type= reset , 78 type= search , 76, 80 type= submit , 78 type= tel , 76 type= text , 76, 78 type= time , 77 type= url , 76 type= week , 77 value, 80, 83 width, 81 ins , 44, 240 kbd , 40, 241 label , 89, 90, 241 legend , 89, 241 li , 30, 241 link / , 23, 97, 241 href, 97 rel, 97 map , 60, 242 mark , 41, 242 menu , 242 meta / , 20, 21, 242 charset= , 19 http-equiv= , 22 http-equiv= creation-date , 22 http-equiv= refresh , 22 http-equiv= reply-to , 22 name= author , 21 name= copyright , 21 name= description , 20 name= generator , 21 name= keywords , 20 name= konwerter , 21 name= language , 21 name= robots , 22, 23 meter , 90, 242 nav , 24, 26, 243 noscript , 243 object / , 52, 243 ol , 30, 243 optgroup , 85, 243 option , 83, 244 output , 90, 91, 244 p , 27, 28, 244 param / , 52, 244 pre , 34, 153, 244 progress , 90, 244 q , 37, 245 rt , 42, 245 ruby , 42, 245 samp , 40, 245 script , 245 section , 25, 26, 245 select , 83, 246 multiple, 85 small , 37, 246 source , 49, 246 Skorowidz 285 span , 42, 108, 109, 246 strong , 37, 246 style , 96, 246 sub , 41, 247 sup , 41, 247 table , 68, 69, 247 tbody , 72, 247 td , 68, 69, 70, 247 textarea , 86, 248 tfoot , 72, 248 th , 69, 248 thead , 72, 249 time , 39, 249 title , 19, 249 tr , 68, 69, 250 ul , 30, 250 var , 40, 250 video , 48, 250 autoplay, 49 controls, 49 height, 48 loop, 49 preload, 49 width, 48 wbr / , 43, 250 A a:hover, 116 a:link, 116 a:visited, 116 AAC, 47 accesskey, 251 Adobe Flash, 51 adres autora witryny, 22 adres bazowy dokumentu, 23 adres bezwzglĊdny, 64 adres URL, 64 adres wzglĊdny, 64 adresowanie odsyáaczy do ramek, 66 akapity, 27 alt, 45 animacje Flash, 51 aplety, 52 parametry, 52 aplikacje, 44 aplikacje Java, 52 atrybuty, 16, 251 class, 114 selektor atrybutu, 110 style, 96 audio, 49 autocomplete, 75, 80 autofocus, 80 automatyczne odĞwieĪanie dokumentu, 22 autoplay, 49, 51 autor strony, 21 B background, 182, 261 background-attachment, 176, 260 background-clip, 181 background-color, 172, 173, 259 background-image, 174, 175, 180, 260 background-position, 178, 180, 261 background-repeat, 176, 177, 180, 260 background-size, 175, 261 bazowy adres dokumentu, 23 border, 192, 270 border-bottom, 269 border-bottom-color, 190, 267 border-bottom-left-radius, 191, 268 border-bottom-right-radius, 191, 192, 268 border-bottom-style, 264 border-bottom-width, 190, 266 border-box, 181 border-collapse, 197, 198, 272 border-color, 190, 267 border-left, 270 border-left-color, 190, 267 border-left-style, 265 border-left-width, 190, 266 border-radius, 191, 192, 269 border-right, 269 border-right-color, 190, 267 border-right-style, 264 border-right-width, 190, 265 border-spacing, 197, 273 border-style, 188, 265 border-top, 269 border-top-color, 190, 266 border-top-left-radius, 191, 268 border-top-right-radius, 191, 268 border-top-style, 264 border-top-width, 189, 265 border-width, 190, 266 bottom, 204, 274 C caption, 196 caption span, 196 caption-side, 200, 272 checkbox, 78, 80 ciaáo dokumentu HTML, 24 cieniowanie tekstu, 154 286 Wstöp do HTML5 i CSS3 class, 114, 251 clear, 208, 275 clip, 209, 275 cm, 100 color, 172, 259 colspan, 70 content, 215, 216, 279 content:counter, 218 content:no-close-quote, 220 content:no-open-quote, 220 contenteditable, 251 controls, 49, 50 counter, 218 counter-increment, 217, 280 counter-reset, 217, 280 CSS3, 7, 8, 93, 224 !important, 143 cytaty, 219 czcionki, 155, 257 dopeánienie, 182, 186, 263 drukowanie, 276 dziedziczenie, 140 efekty wizualne, 209, 275 grupowanie selektorów, 139 identyfikatory, 113 importowanie arkusza, 98 interfejs uĪytkownika, 213, 278 jednostki miar, 99 kadrowanie, 209 kaskadowoĞü, 143 klasy, 114 kolejnoĞü nakáadanych elementów, 205 kolor elementu, 172 kolor táa, 172 kolory, 101, 168, 259 kontrola powielania táa, 176 kontrola pustej przestrzeni, 153 kontury elementów, 213 kursory, 213 liczniki, 216, 279 listy, 163, 258 marginesy, 182, 183, 261 modele barw, 168 moduáy, 103 obramowanie, 182, 188, 264 okreĞlanie pozycji, 204 osadzanie czcionki na stronie, 161 osadzanie stylów na stronie, 95 páywanie elementów, 206 pozycjonowanie elementów, 200, 273 pozycjonowanie táa, 178 przezroczystoĞü, 172 pseudoelementy, 136 pseudoklasy, 115 pudeákowy model formatowania elementów, 182 rozmiar táa, 175 selektory, 94, 105 sterowanie wymiarowanymi elementami, 211 style, 94 style lokalne, 95 style wewnĊtrzne, 95 style zagnieĪdĪone, 96 style zewnĊtrzne, 96 Ğredniki, 95 tabele, 194, 272 tamowanie elementów, 208 tekst, 145, 253 táo dokumentu, 174, 259 ukrywanie elementów, 210 warstwy, 204 wieloelementowe táo, 180 wáaĞciwoĞci, 253 wymiary, 193, 270 wyrównanie tekstu, 145 zatrzymanie táa, 176 zawartoĞü generowana, 215, 279 cursive, 156 cursor, 213, 278 cytaty, 29 CSS3, 219 czas, 39 czcionki, 155, 257 osadzanie czcionki na stronie, 161 rodzina czcionek, 155 rozmiar czcionki, 158 style czcionki, 160 waga czcionki, 158 wariant czcionki, 161 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci, 162 D data, 39 datatime, 39 deg, 101 dekoracja tekstu, 152 dir, 251 direction, 256 disabled, 81 display, 276 dokumenty HTML, 16 adres bazowy, 23 akapity, 27 ciaáo, 24 cytaty, 29 elementy osadzone, 44 elementy wstawiane, 36 formularze, 74 Skorowidz 287 dolne dopeánienie, 187 dolny margines, 183 doáączanie zewnĊtrznego arkusza stylów, 23 dopeánienie, 182, 186, 263 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci, 187 hiperáącza, 56 komentarze, 91 listy, 29 nagáówek dokumentu, 18 nagáówki, 27 opis strony, 20 rodzaj jĊzyka, 17 sekcje, 24 sáowa kluczowe, 20 strona kodowa, 18 struktura, 17 tabele, 66 tytuá strony, 19 draggable, 251 DrawPlus 4, 11 drukowanie, 276 dziedziczenie, 140 !important, 143 dĨwiĊki, 49 E edytor grafiki, 11 edytor tekstu, 10 efekty wizualne, 209, 275 kadrowanie, 209 ukrywanie elementów, 210 element graficzny jako táo, 174 elementy jĊzyka HTML5, 16 elementy blokowe, 26 elementy osadzone, 44 elementy wstawiane, 36 em, 100 e-mail, 58 empty-cells, 198, 199, 273 ex, 100 F fantasy, 156 filmy, 47 First Page 2006, 10 float, 206, 207, 274 font, 157, 162, 258 font-family, 155, 162, 257 font-size, 158, 257 font-style, 160, 257 font-variant, 161, 258 font-weight, 159, 257 formatowanie hiperáącza, 116 komórki tabeli, 196 pola formularza, 121 tabele, 195 formaty plików pliki dĨwiĊkowe, 50 pliki graficzne, 45 pliki wideo, 47 FormMail, 88 formularze, 74 formatowanie wyglądu pól, 121 grupowanie pól, 89 kontrola wyglądu aktywnych pól, 122 kontrolki, 76 listy wyboru, 83 metody przesyáania, 74 obrazowanie postĊpu czynnoĞci, 90 opis pól, 90 pole typu input, 76 pole typu select, 83 pole typu textarea, 86 przesyáanie treĞci, 88 przyciski obsáugi, 78 ramy formularza, 74 wskaĨniki graficzne, 90 wyniki obliczeĔ, 91 znaczniki porządkowe, 89 fragment tekstu, 38 G Gecko, 13 generowanie tabeli, 199 get, 74 GIMP, 11 górne dopeánienie, 187 górny margines, 183 grad, 101 grafika, 44, 55 gruboĞü konturu, 214 grupowanie pól formularza, 89 grupowanie selektorów, 139 grupowanie znaczników, 36 H H.264, 47 height, 46, 70, 193, 271 hidden, 251 hiperáącza, 56 adres URL, 64 adresy bezwzglĊdne, 64 adresy wzglĊdne, 64 288 Wstöp do HTML5 i CSS3 hiperáącza formatowanie, 116 hiperáącza graficzne, 59 hiperáącza tekstowe, 56 kotwice, 63 mapy odsyáaczy, 60 poczta e-mail, 58 HSL, 168 hsl(), 168 HSLA, 169 hsla(), 169 HTML4, 7, 15 HTML5, 7, 15 atrybuty, 16 kompatybilnoĞü, 15 znaczniki, 16 http-equiv, 22 I id, 252 identyfikatory, 113 importowanie arkusza, 98 in, 100 indeks górny lub dolny, 41 informacje o autorze strony, 21 interfejs uĪytkownika, 213, 278 internet, 9 ISO 8859-2, 18 item, 252 itemprop, 252 J jednostki miar, 99 , 100 cm, 100 czas, 101 deg, 101 em, 100 ex, 100 grad, 101 in, 100 jednostki bezwzglĊdne, 100 jednostki wzglĊdne, 99 kąty, 101 mm, 101 ms, 101 pc, 101 procenty, 100 pt, 100 px, 99 rad, 101 s, 101 jĊzyk, 21 jĊzyk HTML5, 15 K kadrowanie, 209 kaskadowe arkusze stylów, 93 kaskadowoĞü, 143 klasy, 114 kod programu, 39 kodeki, 47 kodowanie znaków, 18 kolejnoĞü nakáadanych elementów, 205 kolory, 101, 168, 259 kolor elementu, 172 kolor konturu, 214 kolor obramowania, 190 kolor táa, 172 modele barw, 168 przezroczystoĞü, 172 komentarze, 91 kontrola indeksowania strony, 22 kontrola powielania táa, 176 kontrola pustej przestrzeni, 153 kontrolki formularza, 76 kontury elementów, 213 gruboĞü, 214 kolor, 214 offset, 214 styl, 214 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci, 214 kotwice, 63 kursory, 213 kursywa, 41 L lang, 252 large, 158 larger, 158 left, 204, 274 letter-spacing, 148, 255 lewe dopeánienie, 187 lewy margines, 183 liczniki, 216, 279 podáączenie licznika, 217 resetowanie licznika, 217 wielkoĞü wzrostu wartoĞci, 217 line-height, 150, 151, 256 linia pozioma, 34 list-style, 259 list-style-image, 166, 258 list-style-position, 167, 259 Skorowidz 289 list-style-type, 164, 165, 258 listy, 29 CSS3, 163, 258 listy definicji, 31 listy numerowane, 30 listy wypunktowane, 29, 30, 225 obraz jako wypunktowanie, 166 typ listy, 163 zagnieĪdĪanie list, 32 zawijanie tekstu, 167 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci, 167 loop, 49, 51 ã áamanie dáugiego ciągu znaków, 151 áącza, 56 áączenie kilku elementów w logiczną, 35 M mailto:, 58 mapy odsyáaczy, 60 obszary aktywne, 63 margin, 186, 262 margin-bottom, 183, 262 marginesy, 182, 183, 261 wartoĞci ujemne, 184 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci, 186 margin-left, 183, 184, 261 margin-right, 183, 262 margin-top, 183, 262 max-height, 193, 271 max-width, 193, 271 medium, 158, 190 menu nawigacyjne, 222 min-height, 193, 271 min-width, 193, 270 mm, 101 modele barw, 168 HSL, 168 HSLA, 169 RGBA, 171 moduáy CSS, 103 monospace, 156 mp4, 47, 48 ms, 101 MSIE, 13 multimedia, 44 muzyka, 49 N nagáówek dokumentu, 18 nagáówki, 27 nazwy kolorów, 101 novalidate, 75 O obramowanie, 181, 182, 188, 264 kolor, 190 styl, 188 szerokoĞü, 189 tabele, 197 zaokrąglenie naroĪników, 191 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci, 192 obrazki, 44 hiperáącza graficzne, 59 rozmiar, 46 skalowanie, 46 tekst alternatywny, 45 obrazowanie postĊpu czynnoĞci, 90 obróbka grafiki, 11 obsáuga formatów audio, 50 obsáuga formatów wideo, 48 obszary aktywne, 63 odnoĞniki, 56 odstĊpy miĊdzy liniami, 150 odstĊpy miĊdzy literami, 148 odstĊpy miĊdzy wyrazami, 149 odstĊpy we wnĊtrzu tabeli, 197 odsyáacze, 58 offset konturu, 214 ogg, 47, 48 okreĞlanie pozycji, 204 opacity, 172, 260 Opera, 13 opis pól formularza, 90 opis strony, 20 orphans, 277 osadzanie aplikacji Java, 52 osadzanie czcionki na stronie, 161 osadzanie filmów, 47 osadzanie stylów na stronie, 95 importowanie arkusza, 98 style wewnĊtrzne, 95 style zagnieĪdĪone, 96 style zewnĊtrzne, 96 outline, 214, 279 outline-color, 214, 278 outline-offset, 214, 279 outline-style, 214, 278 outline-width, 214, 278 overflow, 194, 211, 212, 275 290 Wstöp do HTML5 i CSS3 P padding, 187 padding-bottom, 187, 263 padding-box, 181 padding-left, 187, 263 padding-right, 187, 263 padding-top, 187, 263 page-break-after, 277 page-break-before, 276 page-break-inside, 277 Paint.NET, 11 pc, 101 pica, 101 piksele, 99 pionowe wyrównanie tekstu, 146 placeholder, 83 páywanie elementów, 206 poczta e-mail, 58 podáączenie licznika, 217 podpis tabeli, 73, 200 pojedyncze obramowanie tabeli, 197 pole tekstowe, 76 pole typu input, 76 pole typu select, 83 pole typu textarea, 86 pole ukryte, 78 pole wprowadzania hasáa, 78 position, 201, 273 position:absolute, 201 position:fixed, 201, 203 position:relative, 201, 202 position:static, 201 post, 74 powielanie táa, 176 pozycjonowanie elementów, 200, 273 okreĞlanie pozycji, 204 pozycjonowanie bezwzglĊdne, 201 pozycjonowanie statyczne, 201 pozycjonowanie ustalone, 203 pozycjonowanie wzglĊdne, 202 warstwy, 204 pozycjonowanie táa, 178 prawa autorskie strony, 21 prawe dopeánienie, 187 prawy margines, 183 preload, 49, 51 prezentacja tekstu, 27 przeglądarki, 12 przeksztaácanie wielkoĞci liter tekstu, 152 przesyáanie treĞci formularza, 88 przezroczystoĞü, 172 pseudoelementy, 136 ::selection, 138 :after, 137, 215 :before, 137, 215 :first-letter, 136 :first-line, 136 pseudoklasy, 115 :active, 115 :checked, 122 :disabled, 121 :empty, 134 :enabled, 121 :first-child, 119 :first-of-type, 130 :focus, 115 :hover, 115 :lang, 118 :last-child, 129 :last-of-type, 131 :link, 115 :not(), 135 :nth-child(), 124 :nth-last-child(), 126 :nth-last-of-type(), 128, 129 :nth-of-type(), 127 :only-child, 132 :only-of-type, 132, 133 :root, 123 :target, 120 :visited, 115 PSPad, 11 pt, 100 publikacja animacji Flash, 51 publikacja filmów, 47 publikacja obrazków, 44 publikacja plików audio, 49 pudeákowy model formatowania elementów, 182 px, 99 quotes, 219, 279 Q R rad, 101 radio, 80 ramki osadzone, 53 adresowanie, 66 restrykcje dla treĞci, 54 rozmiary, 53 ramki páywające, 53 ramy formularza, 74 rel, 97 resetowanie licznika, 217 Skorowidz resize, 194, 272 rgb(), 169 RGBA, 171 rgba(), 171 right, 204, 274 rodzina czcionek, 155 rowspan, 70 rozmiar czcionki, 158 rozmiar táa, 175 S s, 101 sandbox, 54 sans-serif, 156, 157 seamless, 54 sekcje dokumentu HTML, 24 selektory, 94, 105 osadzanie na stronie, 95 style lokalne, 95 style wewnĊtrzne, 95 style zagnieĪdĪone, 96 style zewnĊtrzne, 95, 96 stylesheet, 97 subject, 252 szkielet strony, 221 grupowanie selektorów, 139 selektor ogólnego rodzeĔstwa, 109 selektory atrybutu, 110 selektory atrybutu z moĪliwoĞcią dopasowania ciągu znaków, 111 selektory dziecka, 108 selektory potomka, 107, 140 selektory proste, 105 selektory rodzeĔstwa, 109 selektory uniwersalne, 105 serif, 156 skalowanie obrazka, 46 sáowa kluczowe, 20 small, 158 smaller, 158 spellcheck, 252 src, 45 srcdoc, 54 sterowanie wymiarowanymi elementami, 211 stopka strony, 223 strona kodowa, 18 strona WWW, 10 struktura dokumentu HTML, 17 styl czcionki, 160 styl konturu, 214 styl obramowania, 188 style, 96, 252 style CSS3, 94, 224 291 T tabele, 66, 68 ciaáo, 72 CSS, 194 CSS3, 272 formatowanie komórek, 196 formatowanie tabeli, 195 generowanie tabeli, 199 kontrola pustych komórek, 198 marginesy, 70 nagáówek tabeli, 69, 72 odstĊpy pomiĊdzy komórkami, 70 odstĊpy we wnĊtrzu tabeli, 197 podpis, 73, 200 pojedyncze obramowanie, 197 stopka, 72 tabele niesymetryczne, 70 wcinanie kodu, 69 wymiarowanie, 69 zagnieĪdĪanie tabel, 71 znaczniki, 68 tabindex, 253 table, 197 table-layout, 199, 272 tamowanie elementów, 208 target, 66 tbody, 195 td, 196 tekst, 27 akapity, 27 cieniowanie, 154 CSS3, 145, 253 cytaty, 29, 37 czcionki, 155 definicje, 38 dekoracja tekstu, 152 indeksy, 41 kod programistyczny, 39 kontrola pustej przestrzeni, 153 kursywa, 41 listy, 29 áamanie dáugiego ciągu znaków, 151 nagáówki, 27 odstĊpy miĊdzy liniami, 150 odstĊpy miĊdzy literami, 148 odstĊpy miĊdzy wyrazami, 149 odwoáanie do tytuáu konkretnej pracy, 37 oznaczanie operacji edytorskich, 44 pionowe wyrównanie, 146 pochyáa czcionka, 36 pogrubienie, 41 przeksztaácanie — maáe i duĪe litery, 152 przypisy, 42 292 Wstöp do HTML5 i CSS3 tekst tekst dodany, 44 tekst przydatny lub waĪny dla czytelnika strony, 41 tekst usuniĊty, 44 tekst wprowadzany za pomocą klawiatury, 40 wciĊcie pierwszego wiersza akapitu, 147 wáaĞciwoĞci czcionki, 155 wymuszenie záamania linii, 43 wyrównanie, 145 wyróĪnienie fragmentu, 37 zachowanie pierwotnego formatowania, 33 zmienne, 40 text-align, 146, 253 text-decoration, 152, 254 text-indent, 148, 254 text-overflow, 255 text-shadow, 154, 254 text-transform, 152, 254 tfoot, 196 thead, 195 Thedora, 47 thick, 190 thin, 190 title, 253 táo dokumentu, 174, 259 grafika, 174 kontrola powielania, 176 pozycjonowanie, 178 rozmiar táa, 175 styk táa, 181 wieloelementowe táo, 180 zatrzymanie táa, 176 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci táa, 182 top, 204, 273 tworzenie stron WWW, 10 tytuá strony, 19 U ukrywanie elementów, 210 unicode-bidi, 256 UTF-8, 18 V vertical-align, 146, 253 visibility, 210, 276 Vorbis, 47 W waga czcionki, 158 walidacja kodu HTML, 228, 229 wariant czcionki, 161 warstwy, 204 wciĊcie pierwszego wiersza akapitu, 147 wcinanie kodu, 69 WebKit/KHTML, 13 white-space, 153, 154, 256 wideo, 48 widows, 277 width, 46, 70, 193, 270 wieloelementowe táo, 180 Windows-1250, 18 wáaĞciwoĞci atrybutów, 16 wáaĞciwoĞci CSS3, 253 wáaĞciwoĞci list, 163 word-spacing, 149, 255 word-wrap, 151, 255 wymiarowanie tabel, 69 wymiary, 193, 270 maksymalna szerokoĞü, 193 maksymalna wysokoĞü, 193 minimalna szerokoĞü, 193 minimalna wysokoĞü, 193 szerokoĞü, 193 wysokoĞü, 193 zmiana rozmiaru wymiarowanego elementu, 194 wymuszenie záamania linii, 43 wyrównanie tekstu, 145 wyĞwietlanie grafiki, 55 XHTML2, 7 x-large, 158 x-small, 158 xx-large, 158 xx-small, 158 X Z zagnieĪdĪanie list, 32 zagnieĪdĪanie tabel, 71 zaokrąglenie naroĪników obramowania, 191 zapis znaczników, 16 zatrzymanie táa, 176 zawartoĞü generowana, 215, 279 zbiorczy zapis wáaĞciwoĞci CSS3 czcionki, 162 dopeánienie, 187 kontury, 214 Skorowidz 293 listy, 167 marginesy, 186 obramowanie, 192 táo, 182 zewnĊtrzne arkusze stylów, 23 z-index, 205, 275 zmiana rozmiaru elementu, 194 zmienne, 40 znaczniki, 16, 233 elementy osadzone, 44 elementy wstawiane, 36 grupowanie znaczników, 36 znaczniki zamykające, 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstęp do HTML5 i CSS3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: