Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 006449 20266108 na godz. na dobę w sumie
Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947–2017 - ebook/pdf
Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947–2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3850-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W swojej istocie fotografia to proces automatycznego tworzenia obrazu przez sam przedmiot, poprzez działanie światła na materiał światłoczuły. Fotografia to także humanistyczna dyscyplina, która od kilkunastu dekad rozwija rozmaite techniki i technologie, style i tendencje. Obecnie żyjemy w czasach, gdy fotografia jest dostępna niemal zawsze i wszędzie. Doświadczamy wielu porządków, cyrkulacji obrazów fotograficznych, na ekranach rozmaitych wyświetlaczy, w codziennej prasie drukowanej, w albumach i katalogach oraz na ścianach galerii czy muzeów.

Niniejsza publikacja stanowi próbę odniesienia się do wybranych zagadnień dotyczących fotografii artystycznej w Polsce. Autorzy tekstów wywodzą się z różnych tradycji badań nad medium fotografii, są teoretykami oraz praktykami, co owocuje ukazaniem różnych perspektyw rozwoju twórczości fotograficznej w naszym kraju. Monografia stawia sobie za cel naświetlenie wyłonionych aspektów związanych z medium fotografii w Polsce w latach 1947–2017. Tworzy panoramę wybranych wydarzeń, faktów, działań, osobowości i tendencji, które zaistniały w ostatnich siedmiu dekadach – od 1947 roku. Kolejne teksty budują pomost pomiędzy tradycjami przedwojennego Fotoklubu Polskiego, aktywnością Jana Bułhaka, zorganizowaną działalnością Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF), intermedialnymi zjawiskami w fotografii przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, twórczością artystów osobnych m.in.: Andrzeja Różyckiego, Zygmunta Rytki, Stefana Wojneckiego, Zbigniewa Dłubaka, fotografią reporterską na Górnym Śląsku, praktyką wystawienniczą Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, plenerem jako formą artystycznego spotkania oraz dokumentacją filmową jako portretem artysty fotografa.

Publikacja jest adresowana do studentów kierunków artystycznych, którzy pracują z medium fotografii zarówno na polu praktycznym, jak i naukowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYBRANE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII W POLSCE 1947–2017 Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych Publikacja dofinansowana z subwencji na utrzymanie potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach WYBRANE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII W POLSCE 1947–2017 Redakcja naukowa Janusz Musiał Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2020 Redaktor serii – Fotografia, film, sztuka mediów Janusz Musiał Recenzent tomu Piotr Komorowski Spis treści Janusz Musiał Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947–2017 Jerzy Piwowarski Jan Bułhak i jego udział w powojennej odbudowie życia fotograficznego w Polsce Marek Janczyk Inicjowanie negocjacji tożsamościowych w projektach artystów należących do ZPAF: Andrzeja Różyckiego, Zygmunta Rytki i Stefana Wojneckiego Arkadiusz Gola Czas rewolucji. Fotografia prasowa na Śląsku od 1989 roku do współczesności na podstawie dwóch największych dzienników regionalnych: „Dziennika Zachodniego” i „Trybuny Śląskiej” Małgorzata Malinowska-Klimek Członkowie ZPAF w praktyce wystawienniczej Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, wybór Andrzej Dudek-Dürer Plener jako forma spotkania i twórczej inspiracji artystycznej. Wobec miejsca i czasu... I–V, 2010–2016 Janusz Musiał Leksykon fotografii – film dokumentalny i zapis wideo jako portret artysty fotografa Lech Lechowicz Intermedialne zjawiska w fotografii i sztuce w Polsce w latach 1945–1988 Zbigniew Tomaszczuk Fotografia w świecie intermediów 7 15 27 55 75 119 149 169 189 209 Biogramy autorów 215 Spis ilustracji Biogramy autorów Andrzej Dudek-Dürer fotograf, performer, artysta sztuki mediów. Od 1969 roku realizuje life performance w miejscach w których się pojawia. Członek ZPAP, ZPAF. Prezentował swoją twórczość i prowadził wykłady m.in. w: The Art Institute w Chicago; Academy of Art College w San Francisco; Conservatorio National de Mu- sica w Mexico City; School of Art Otago Polytechnic w Dunedin – Nowa Zelandia; The City Art Institute w Sydney; University of California, Berkeley; ASP w Gdań- sku; Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Stypendysta Ministerstwa Kultury w 2002 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011. Jego prace znajdują się w kolekcjach: Muzeum Narodowego w Warszawie; Muzeum Narodowego we Wrocławiu; Muzeum Sztuki w Łodzi; Kolekcja Za- chęty Dolnośląskiej; Stedlijk Museum w Amsterdamie; Museum of Modern Art w Nowym Yorku; Tate Gallery w Londynie; City Art Institute Library w Sydney; The School of the Art Institute of Chicago. Arkadiusz Gola absolwent Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Zajmuje się fotografią dokumentalną, głównie rejestrując zmiany za- chodzące w społeczeństwie na Górnym Śląsku po 1989 roku. Szczególnie inte- 216 Biogramy autorów resują go miejsca związane z przemysłem ciężkim, który pod koniec XX wieku w Polsce znacznie się skurczył. Jako fotoreporter pracuje od 1991 roku, a od 1996 roku w redakcji „Dziennika Zachodniego”. W 2010 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kul- tury. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2007 rok). Jego zdjęcia znajdują się w zbiorach muzeów w Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Zabrzu, Krakowie, czeskim Ołomuńcu i Nord Pas de Calais. Jest członkiem ZPAF. Marek Janczyk historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, kurator wystaw monograficznych i zbiorowych oraz projektów, m.in.: Krakowskiej Dekady Fotografii 2004 i 2006 oraz I Projek- tu Wyszehradzkiego „Fotografia w Europie Środkowej” (2012–2013). Prowadził zajęcia z historii fotografii m.in. w Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wykłada na Podyplomowym Studium Muzeal- nym UJ oraz Studiach Podyplomowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publikował m.in. w „Kwartalniku Fotografia”, „Art Business”, „Camer@Obscura”, „Biuletynie Fotograficznym”. Należy do Stowa- rzyszenia Historyków Fotografii w Warszawie. Lech Lechowicz zajmuje się historią i teorią fotografii oraz relacji między tradycyjnymi dyscypli- nami artystycznymi a mediami mechanicznymi (fotografią, filmem, wideo, tech- nikami cyfrowymi). Autor wielu wystaw, katalogów oraz tekstów dotyczących tych problemów. W latach 1977–1996 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi jako kustosz w Dziale Fotografii i Technik Wizualnych Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Od roku 1992 wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Fil- mowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Małgorzata Malinowska-Klimek ukończyła kierunek historia sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studia podyplomowe muzealnictwo na Wydzia- le Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurator, krytyk, pedagog. Od 2001 roku pracuje w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki jako samodzielny pracownik merytoryczny, najpierw na stanowisku historyka sztuki, następnie kuratora. Kurator wystaw sztuki współczesnej, organizator wielu wydarzeń artystycz- nych, m.in. dziesięciu edycji Dni Fotografii, warsztatów na temat sztuki współ- czesnej dla dorosłych i młodzieży. Biogramy autorów Janusz Musiał 217 fotograf, filmowiec, kulturoznawca, autor posługujący się różnymi mediami (fo- tografia, krótka forma filmowa, animacja, instalacja, obiekt, słowo, projekty sie- ciowe) w celu realizacji tematycznych projektów, wystaw, filmów, katalogów i albumów. Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych (2013): Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schil- lera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej. Praca: Archeologia nowych mediów – kultura, pamięć, czas, fotografia. Od 2005 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2016 roku). Od 2006 roku nauczyciel akademicki (foto- grafia, film, multimedia), a od 2015 roku adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jerzy Piwowarski nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Humanistyczno­Przyrod- niczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie prowadzi badania głównie dotyczące polskiej fotografii artystycznej w okresie międzywojennym oraz wy- branych zagadnień po 1945 roku. Ponadto jest dydaktykiem fotografii, redakto- rem naczelnym „Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Plastyczna. Fotografia”, a także organizatorem i uczestnikiem ogólno- polskich oraz międzynarodowych sympozjów o tematyce fotograficznej. Zajmuje się również własną twórczością w zakresie fotografii. Zbigniew Tomaszczuk od 2011 roku profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warsza- wie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Rady Programowej „Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”. Redaktor na- czelny (w latach 2000–2003) „Kwartalnika Fotografia” oraz naukowo­artystycz- nego pisma o fotografii „Camera@Obscura” (w latach 2006–2012). Autor książek: Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii (Warszawa 1998), Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii (Września 2003), Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej (Wrocław 2004), Déjà vu. Kolekcja Wrzesińska (Września 2014) oraz tekstów o fo- tografii w pismach branżowych i artystycznych. Zajmuje się twórczością związa- ną ze sztukami wizualnymi. Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Sztu­ ki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Musee de l’Elisee w Lozannie. Redakcja naukowa Janusz Musiał Redakcja językowa Ada Grzelewska Korekta Adriana Szaforz Koncepcja plastyczna projektu książki Janusz Musiał Opracowanie graficzne, skład Aleksandra Kiełkowska Projekt okładki Aleksandra Kiełkowska Współpraca Tomasz Kiełkowski Copyright © 2020 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978­83­226­3849­1 (wersja drukowana) ISBN 978­83­226­3850­7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 B, 40–007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e–mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14 . Ark. wyd. 15 PN 3917 Cena: 109,90 (w tym VAT) Druk i oprawę wykonano w drukarni: Mazowieckie Centrum Poligrafii Wojciech Hunkiewicz (ul. Lisi Jar 29, 05­270 Marki)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947–2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: