Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 005128 20010467 na godz. na dobę w sumie
Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej. Praca w oparciu o własne obserwacje - ebook/pdf
Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej. Praca w oparciu o własne obserwacje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 42
Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8119-769-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dorosłych, erotyka >> dla dorosłych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stworzona z pasją i wielkim zainteresowaniem dotyczącym budowy ludzkiej psychiki. Zawiera wiele podstawowych, a zarazem interesujących aspektów związanych z psychologią ludzkiego umysłu i jego zachowań w różnych sytuacjach.

Jakie są rodzaje osobowości? Kto z nas jest bardziej empatyczny, a kto bardziej asertywny? Co to jest depresja i zaburzenia lękowe? Jaki wpływ na działanie organizmu ma odżywianie?

Autorka porusza też bardzo ważny, a zarazem delikatny temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz dzieci i dorosłych z autyzmem.

Człowiek to istota złożona. Ma w sobie wiele obszarów tajemniczych, fascynujących i trudnych do zbadania. Mózg, umysł i psychika to sfery, które od lat interesowały pasjonatów chcących odkryć, co nas od siebie odróżnia. Każda jednostka ludzka posiada inny intelekt i kieruje się różnymi emocjami. W każdym z nas zachodzą odmienne procesy poznawcze i motywacyjne. Jak więc skonstruowana jest psychika, że zachowujemy się zupełnie inaczej w jednej konkretnej sytuacji?

Nauka o człowieku to ekscytująca dziedzina, a publikacja ta powstała w oparciu o własne obserwacje autorki.


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z n a K a c i ń s k a d r i a n n a K a t a r i e e a j n s a i i  k e n z l i o  z n i b a c s k z e r n r e e w s j a u .   c j e W p y y b c a w r h a o  o s c n l p o e a g r z i i c a g u o i a g d ó o P r a n n l  w o s k o k W d a w P s c h n K c i o t n w i n o Wersja DemonstracyjnaA y ł y y 2 0 2 0 Cop Adrianna K atarzyna K „ W ybr ane zagadnienia z zakresu psy i klinicznej. Pr aca w oparciu o własne obserw chosk atarzyna K acińska chologii ogólnej acje” acińska ok Sp gody wy , 2 . z o .o . 2 ej da wcy . yright © b Cop Wsz yright © b elkie pr może b yć reproduk jakiejk olwiek formie bez pisemnej z y Adrianna K da wnictwo Psy y W a w a zastrz eżone. Żadna część niniejsz publikacji nie ow ana, powielana i udostępniana w R edaktor prow adząca: utor zrezy Skład epub Projekt okładki: ISBN: gnow ał z k , mobi i pdf: 97 8-8 3-8 19-7 69-4 R K enata Grz amil Skitek orekt eśk owiak da wnictw a y wy K amil Skitek W da wnictwo Psy chosk ok Sp . z o 5, 6 2-5 0 K ul. Spółdzielców 3, pok. 3 tel. (6 3) 2 2 0 2 0 2, k http://www.psychoskok.pl/ http://wydawnictwo.psychoskok.pl/ e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl om. 695-94 3-7 . onin .o 30 2 0 y 0 2 0 A 1 y 2 1 4 0 6 Spis treści: Wstęp ................................................................................6 Rozdział pierwszy - Psychologia ogólna .......................7 Psychologia jako nauka ..................................................7 1. Etymologia i znaczenie nazwy:..........................................7 2. Czym zajmuje się psychologia? ........................................7 3. Podstawowe nurty psychologiczne....................................9 4. Podstawowe techniki badań psychologicznych.................9 5. Elementy procesów poznawczych...................................10 6. Podstawowe typy temperamentu i ich cechy...................14 7. Typy osobowości wg. Carola Gustawa Junga.................15 8. Składniki osobowości ......................................................16 9. Kompetencje interpersonalne..........................................16 10. Komunikacja interpersonalna ........................................18 11. Empatia .........................................................................20 12. Asertywność ..................................................................20 Rozdział drugi - Psychologia kliniczna........................22 Ogólne omówienie .........................................................22 1. Psychologię kliniczną dzielimy na: ..................................22 2. Zaburzenia funkcjonowania somatycznego.....................24 3. Wybrane zaburzenia zachowania....................................25 4. Wybrane zaburzenia przeżywania...................................26 5. Zaburzenia osobowości...................................................28 6. Objawy wybranych zaburzeń osobowości.......................28 7. Depresja - objawy i rodzaje .............................................30 8. Zaburzenia lękowe ..........................................................32 9. Zaburzenia odżywiania....................................................34 Rozdział trzeci - Rozwój oraz objawy wybranych zaburzeń rozwojowych..................................................35 1. Ogólne pojęcie rozwoju ...................................................35 2. Objawy wybranych zaburzeń rozwojowych .....................35 Rozdział czwarty - Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - Obserwacje własne.37 Rozdział piąty - Funkcjonowanie społeczne i 4 emocjonalne dzieci i dorosłych z autyzmem - Obserwacje własne........................................................39 Podziękowania ...............................................................40 Moje pozostałe książki ..................................................41 5 Od za w sz e jak w zachow najw za własn nie głąb ażniejsz wodowym odkryt ania duszy ch obserw W s t ę p , asjonow tajemniczy człowieka i e sytuacje. zagadnienia apeutą, acjach z różn ter ała W mnie ląd. i niniejsz z star zakresu ludzka Jestem a się ej swoją wiedzę ch sytuacji ż psy osobą, zrozumieć chologii. opier acy pr psy chika chcę am ciowy patrzy jestem tr aktuje a wszystkie z edsta któr pr Nie głównie ch. to wić na 6p y y y y Moje pozostałe książki: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/493 2/29-aspektow- zycia-spojrzenie-mlodej-kobiety 2/wprost-przed- https://lubimyczytac.pl/ksiazka/492 siebie-zbior-opowiadan-i-autorefleksji 5 6 7 2 6 7 Dziękujemy za skorz ystanie z ofert spędzonych chwil prz y naszego w ydawnict y kolejnych nasz ymy miło wa i życz ych publikacjach. W da wnictwo Psy chosk ok Koniec Wersji Demonstracyjnejy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej. Praca w oparciu o własne obserwacje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: