Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 007283 19933077 na godz. na dobę w sumie
Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe - ebook/pdf
Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-285-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe przedstawia tematykę wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym.
Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W obecnym wydaniu książki zostały uwzględnione zmiany dotyczące definiowania pojęcia wartości nieruchomości, stosowania podejść, metod i technik wyceny, określania wartości nieruchomości i niektórych praw do niej. Zmiany te są wynikiem ostatnich nowelizacji: ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.
Wiele miejsca poświęcono także omówieniu podstawowych zasad wyceny nieruchomości, co stało się bazą dla opracowania problematyki podejmowania decyzji przez organy administracji na podstawie  określonej w operacie szacunkowym  wartości nieruchomości. Z tych względów książka ta może stanowić cenne źródło informacji nie tylko dla prawników, rzeczoznawców majątkowych, studentów studiów podyplo-mowych w zakresie wyceny nieruchomości, ale również dla podmiotów zlecających sporządzenie operatu szacunkowego oraz adresatów decyzji administracyjnych.
Monografia zawiera ponadto porównanie polskiego prawa z prawem niemieckim i brytyjskim, co stanowi istotne uzupełnienie informacji dotyczących wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego oraz może być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Dorota Wilkowska-Kołakowska  doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki War-szawskiej. Specjalizuje się w tematyce prawa administracyjnego i wyceny nieruchomości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wycena nieruchomoÊci Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majàtkowe Dorota Wilkowska-Ko∏akowska Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Anna Wiktorzak Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-285-1 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Określanie wartości nieruchomości (wycena nieruchomości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Defi nicja i rodzaje wartości nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Wartość rynkowa nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wartość odtworzeniowa nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wartość katastralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Wartość bankowo-hipoteczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Charakterystyka podstawowych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Określanie wartości rynkowej nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Określanie wartości rynkowej nieruchomości w podejściu porównawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Określanie wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Określanie wartości odtworzeniowej nieruchomości w podejściu kosztowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Określanie wartości nieruchomości w podejściu mieszanym . . . 2.5. Określanie wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości . . . . . 3. Podstawowe etapy procesu wyceny nieruchomości do czasu opraco - wania redakcyjnego operatu szacunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Pojęcie i charakter prawny operatu szacunkowego . . . 1. Operat szacunkowy w świetle obowiązujących przepisów prawnych i norm zawodowych rzeczoznawców majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Operat szacunkowy jako opinia autorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rola operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym . . . 9 11 17 17 18 23 25 26 29 29 31 31 34 36 39 40 41 43 43 50 55 5 Spis treści 2.1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Operat szacunkowy jako jeden ze środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym – dokument urzędowy czy opinia biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Instytucja współdziałania w nauce prawa i postępowania administracyjnego a podejmowanie decyzji „na podstawie” i „według” wartości nieruchomości okreś lonej w operacie szacunkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Współdziałanie w administracji – zagadnienia ogólne . . . 2.3.2. Wycena obligatoryjna – przegląd wybranych przepisów prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Wycena warunkowa i fakultatywna – przegląd wybranych przepisów prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 69 69 73 95 2.4. Rola rzeczoznawcy majątkowego w podejmowaniu decyzji przez organy administracji w przypadku wyceny obligatoryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.4.1. Rola operatu szacunkowego w niemieckim postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2.4.2. Pozycja ustrojowa i zadania komisji rzeczoznawców dokonujących wyceny nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2.5. Problemy wynikające z podejmowania decyzji i wydawania innych aktów na podstawie lub według wartości nieruchomości . . 120 ROZDZIAŁ III. Rzeczoznawstwo majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa . . . . . . . . . 132 2. Regulacja dostępu i wykonywania zawodu – zagadnienia ogólne . . . 135 2.1. Wolność gospodarcza, wolność wyboru i wykonywania zawodu a regulacyjna funkcja państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2.2. Charakter prawny aktu nadania uprawnień zawodowych . . . . . 147 3. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym według ustawy o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.1. Charakter prawny świadectwa nadania uprawnień zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 3.2. Wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych . . . 164 3.3. Akt nadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym jako decyzja administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ROZDZIAŁ IV. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych . . . . . 179 6 www.lexisnexis.pl Spis treści 3. Rola samorządów gospodarczych w Niemczech w zakresie organizacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4. Rola organizacji profesjonalnej RICS w zakresie organizacji zawodu rzeczoznawcy w Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5. Perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 5.1. Pojęcie samorządu zawodowego – zagadnienia ogólne . . . . . . . . 198 5.2. Zadania samorządu zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 5.3. Kształt i zadania samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych według projektu ustawy o rzeczoznawcach majątkowych i ich samorządzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Wykaz aktów normatywnych, orzeczeń i stron internetowych . . . . 251 Akty normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 7 Wykaz skrótów k.c. k.p.a. k.p.c. KSWP KSWS LexPolonica l.z.b.h. NSA ONSA OSNAP OTK ZU PiP pr.aut. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe – Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne – Serwis Prawniczy LexisNexis – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipo- tecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna i Izba Pracy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – „Państwo i Prawo” – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 641 ze zm.) – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” PUG rozporządzenie – rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) SN TK u.g.n. WSA BauGB GewO MSVO RICS – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – wojewódzki sąd administracyjny * – Baugesetzbuch (niem. Kodeks budowlany) – Gewerbeordnung (niem. ustawa przemysłowa) – Mustersachverständigenordnung (niem. wzorcowy regulamin dzia- łalności rzeczoznawców) – The Royal Institution of Chartered Surveyors (Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców) 9 Wstęp Przekształcenia gospodarcze w Polsce, rozwój wolności gospodarczej, swobodny przepływ towarów i usług, a także przekształcenia własnoś- ciowe przyczyniły się do rozwoju rynku nieruchomości, a tym samym wzrostu znaczenia nieruchomości jako towaru na rynku, przedmiotu transakcji rynkowych i podstawy zabezpieczenia kredytu. Jednym ze skutków tych zmian było zwiększenie zapotrzebowania na dokony- wanie wycen nieruchomości, czyli określania wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych. Na rynku wzrosła liczba osób mających uprawnienia państwowe z zakresu rzeczoznawstwa mająt- kowego, które rozpoczęły działalność w obrocie gospodarczym na za- sadach wolnej konkurencji. Wycenę nieruchomości można zdefi niować jako proces prowadzący do określania wartości nieruchomości przy użyciu różnych podejść, metod i technik. Na proces ten składa się wiele etapów, z których ostatnim jest opracowanie redakcyjne operatu szacunkowego. Według ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1 podmio- tami uprawnionymi do szacowania nieruchomości są wyłącznie osoby mające nadane przez ministra właściwego do spraw budownictwa go- spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w trybie powołanej ustawy, uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i le- gitymujące się stosownym świadectwem. Zasady wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczo- znawców majątkowych są uregulowane w przepisach rangi ustawowej 1 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. 11 Wstęp oraz w przepisach innych aktów wydanych na podstawie ustaw. W na- szym systemie prawnym przepisy regulują nie tylko techniki wyceny nieruchomości bądź działalność zawodową z tym związaną, ale także wskazują, z jakich przyczyn i do jakich celów wartość nieruchomości powinna zostać okreś lona. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wycena nieruchomości nie jest wykonywana jedynie w celu zaspokojenia indywidualnych po- trzeb prywatnych zleceniodawców. W obrót nieruchomościami zaan- gażowane są także, a może przede wszystkim, podmioty publiczne. Przyczyniła się do tego m.in. konieczność rozwoju infrastruktury i związane z tym wzmożone nabywanie nieruchomości przez państwo i inne podmioty publiczne w drodze umów cywilnoprawnych lub wy- właszczenia, a także inne czynności podmiotów publicznych mające za przedmiot nieruchomości. Dlatego też prawidłowe sporządzanie wycen nabrało szczególnego znaczenia z punktu widzenia interesu publicznego, szczególnie w sytuacji nierównorzędności stron stosunku prawnego, z którą w wielu przypadkach mamy do czynienia. Nie ulega wątpliwości, że wycena nieruchomości jest, pod względem wielości metod, jakimi się posługuje, dziedziną kompleksową. Można przytoczyć słowa Z.J. Boczka, że jest „sztuką opartą na znajomości prawa, ekonomii, przepisów budowlanych i w dużej mierze na włas- nych doświadczeniach rzeczoznawcy majątkowego”2. Autorzy wielu monografi i i artykułów, będący również przedstawicie- lami zawodów nieprawniczych, koncentrowali się głównie na oma- wianiu problemów technicznych wyceny nieruchomości (A. Hopfer, R. Cymerman, Z.J. Boczek i inni), aspektów ekonomicznych wyceny, w tym zagadnień dotyczących funkcjonowania rynku nieruchomości (E. Kucharska-Stasiak). Z zakresu zaś nauk prawnych przedmiotem zainteresowania były aspekty cywilistyczne, dotyczące m.in. charak- teru prawnego umowy o sporządzenie operatu szacunkowego i od- powiedzialności rzeczoznawców (S. Kalus). Z punktu widzenia opisu obowiązujących rozwiązań prawnych kwestie dotyczące wyceny nie- 2 Z.J. Boczek, Wycena nieruchomości, Sopot 2001, s. 15. 12 www.lexisnexis.pl Wstęp ruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego były także omawiane w komentarzach do ustawy o gospodarce nieruchomościami (G. Bie- niek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, J. Szachułowicz). Liczne opracowania w formie artykułów i referatów z konferencji, prezentujące interesujące z punktu widzenia niniejszego opracowania zagadnienia, dotyczyły m.in. pozycji prawnej i roli samorządów za- wodowych w ujęciu praktycznym, przedstawiając obowiązujący stan prawny, formułując wnioski de lege ferenda oraz zawierając propozycje zmian stanu prawnego. Autorzy koncentrowali się jednak na zawo- dach zaliczanych powszechnie do tak zwanych wolnych zawodów lub zawodów zaufania publicznego, mających ugruntowaną w na- szym systemie prawnym pozycję i szczycących się bogatą tradycją. Przedmiotem zainteresowania były więc przede wszystkim zawody prawnicze (M. Kulesza, H. Izdebski, W.J. Wołpiuk) oraz medyczne (G. Szpor). W ostatnich latach zaczęły się pojawiać także opracowania, m.in. w formie referatów z konferencji, dotyczące nowo organizują- cych się zawodów, które rozpoczęły tworzenie korporacji zawodowych (samorządów). Dotyczy to np. zawodu psychologa (M. Waligórski), doradcy podatkowego (M. Kulesza) czy wreszcie jedynego jak do tej pory przedstawiciela zawodów technicznych w tej grupie – zawodu ar- chitekta, inżyniera budownictwa i urbanisty (P. Rączka, a wcześniej Z. Leoński). W literaturze nie zajmowano się także problematyką szczególnej roli operatu szacunkowego i biegłego rzeczoznawcy w postępowaniu ad- ministracyjnym i innych postępowaniach prowadzonych przed orga- nami administracji. Jak wynika z powyższego, wiele ważnych problemów prawnych do- tyczących wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego zostało pozostawione do rozwiązania ustawodawcy, który, mimo przymiotu „racjonalny”, nie zawsze racjonalnie stanowi prawo, czego skutkiem są istniejące luki prawne i sprzeczności występujące w regu- lacjach dotyczących wyceny. Gdy po przełomie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zwiększyło się znaczenie wycen, a podmioty je wyko- nujące zaczęły dążyć do zmian w organizacji swego zawodu, stało się 13 Wstęp konieczne omówienie istotnych aspektów tej problematyki, mających niewątpliwe znaczenie praktyczne w obliczu dokonanych zmian ustro- jowych. Regulacja będąca podstawą wyceny nieruchomości została włączona przez ustawodawcę do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 149–197), tj. ustawy zaliczanej do zakresu prawa administracyjnego materialnego. Wyznacznikiem administra- cyjnoprawnego charakteru regulacji ustawy o gospodarce nierucho- mościami nie jest więc odniesienie jej m.in., chociaż nie tylko, do nieruchomości publicznych, tzn. Skarbu Państwa lub jednostek sa- morządu terytorialnego, ale przedmiotowe ujęcie gospodarowania nieruchomościami mające na celu ochronę interesu publicznego i społecznego3. Tej ochronie ma również służyć regulacja zawarta w ustawie o go- spodarce nieruchomościami, dotycząca wyceny nieruchomości i dzia- łalności zawodowej z tym związanej. Ustawa stanowi podstawę do wyodrębnienia różnych administracyjnoprawnych aspektów wyceny nieruchomości, będących podstawą jej prawnego funkcjonowania, do których należą: nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, okreś lenie roli organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, jak też wykonywanie różnych czynności przez organy administracji. W tym ostatnim aspekcie należy podkreślić, że wy- cena nieruchomości stanowi też podstawę do ustalenia opłat znajdu- jących się na pograniczu prawa cywilnego i administracyjnego (np. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego) czy opłat i odszkodowań ustalanych w drodze decyzji administracyjnych lub uchwały właści- wego organu administracji (np. opłat z tytułu trwałego zarządu nie- ruchomości, odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, opłat adiacenckich, odszkodowań lub opłat z tytułu zmniejszenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zago- spodarowania przestrzennego i innych), czyli staje się często obligato- ryjnym elementem treści stosunku administracyjnoprawnego. 3 Por. także J. Szachułowicz (red.), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, War- szawa 2003, s. 12. 14 www.lexisnexis.pl Wstęp W niniejszym opracowaniu zostaną również przedstawione, obok roz- wiązań przyjętych w prawie polskim, regulacje obowiązujące w usta- wodawstwie niemieckim i brytyjskim. W tych państwach bowiem wycena nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe mają długą tra- dycję, sięgającą XIX wieku, a wiele problemów dotyczących wyceny i różnych aspektów związanych z zawodem rzeczoznawcy zostało w prawie tych państw przezwyciężonych poprzez próby znalezienia najlepszych z możliwych modeli prawnej organizacji zawodu rze- czoznawcy i wyceny nieruchomości. Rozwiązania te mogą stanowić znakomitą inspirację dla ustawodawcy polskiego, a tym samym ułat- wiają formułowanie wniosków de lege ferenda co do możliwych metod i sposobów prawnej regulacji zagadnień stanowiących przedmiot tego opracowania. 15 Rozdział I Określanie wartości nieruchomości (wycena nieruchomości) 1. Defi nicja i rodzaje wartości nieruchomości1 Podstawowe uregulowania dotyczące pojęcia wartości nieruchomości znajdują się w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho- mościami2, w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunko- wego (zwanym dalej rozporządzeniem)3, a także wydanych na pod- stawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Standardach Zawo- dowych Rzeczoznawców Majątkowych (od 1 marca 2008 r. w części zastąpionych przez nowe Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – PKZW)4, które stanowią normy zawodowe w dziedzinie wyceny nie- 1 Patrz więcej D. Wilkowska-Kołakowska, Wycena nieruchomości, w: H. Kisilowska (red.), Nieruchomości – zagadnienia prawne, Warszawa 2011. 2 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. 3 Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm. 4 Od 1 marca 2008 r. obowiązują w ramach Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny nowo opracowane Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe (KSWP) i Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne (KSWS) oraz część Standardów dotychczasowych, które na pod- stawie uchwały Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Ma- jątkowych uzyskały status tymczasowych not interpretacyjnych włączonych do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW). Nowe Standardy przyjęte w drodze uchwał Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z 12–13 grudnia 2007 r. i z 9 grudnia 2008 r. to: KSWP 1 – „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa” (uchylone dotychczasowe Standardy III.1 i III.2); KSWP 2 – „Wartości inne niż wartość rynkowa”; KSWP 3 – „Operat szacunkowy” (uchylony dotychczasowy Standard VII.7.1. i 7.2); KSWS 1 – „Standardy wyceny dla celów publicznych”; KSWS 1.1 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: