Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00621 008447 20652313 na godz. na dobę w sumie
Wygraj klienta - ebook/pdf
Wygraj klienta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377015032 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeżeli zajmujesz się sprzedażą, to wiesz, jak często klienci ukrywają swoje prawdziwe myśli i emocje. Boją się, że wykorzystasz je przeciwko nim i nakłonisz do wydawania pieniędzy na coś, czego naprawdę nie potrzebują.

Nowe metody sprzedaży opierają się na współczesnych badaniach psychologicznych i neurologicznych. Naukowcy przebadali powiązanie aktywności mózgu z najróżniejszymi zachowaniami. I ostatecznie odkryli zadziwiające reguły, jakimi kierują się klienci podczas zakupów.

Otóż okazuje się, że zakupy to rodzaj gry. Czego więc dowiesz się z publikacji 'Wygraj klienta'?

Autor książki odkryje przed tobą niewidoczny świat gier klientów.  Poznasz podstawowe zasady gier

i dowiesz się, co wpływa na ich ostateczny wynik.

Zdobędziesz m.in. wiedzę o tym:

    * jak wykorzystać nieodpartą siłę pierwszego wrażenia;

    * dlaczego musisz znać prawdziwe potrzeby klientów;

    * jak przyciągnąć uwagę klienta;

    * co ma wpływ na wydawanie pieniędzy (oczywiście u ciebie, sprzedawco);

    * jak dopasować się do płci biologicznej i kulturowej klienta, by twój sposób sprzedaży przynosił

najlepsze efekty.

Dowiesz się, jak zbadać i “rozgryźć” zachowania klientów, by zdobyć 20% najlepiej płacących konsumentów.

Chcesz wiedzieć, co myślą twoi klienci i dzięki tej wiedzy sprzedawać im więcej i więcej, i więcej...? Zapoznaj się z publikacją 'Wygraj klienta'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? biznes www.pigulkiwiedzy.tv Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? Czym są emocje? Nie znamy do końca odpowiedzi. To jedna z tych rzeczy, prócz zdrowia i piłki nożnej, na których znają się wszyscy. Psychologowie charakteryzują je jako szereg wewnętrznych procesów, które dalej uaktywniają ciąg reak- cji fizjologicznych. Paul Young mówił, że tak naprawdę 8 rodzajów zjawisk moż- na by nazwać emocjami:  proste uczucia przyjemności i nieprzyjemności związane z zapachami, smakami, kolorami, bodźcami,  negatywne odczucia głodu, chłodu, pragnienia, zmęcze- nia, i pozytywne odczucia: jedzenia, wypróżnienia itp.,  uczucia związane z podejmowanymi czynnościami (pra- gnienie zaspokojenia popędu, uczucia związane z obu- rzeniem, zadowoleniem itp.),  uczucia moralne, estetyczne, społeczne, religijne, intelek- tualne, np. sentymenty, te które bazują na wcześniejszym zachowaniu, doświadczeniu,  nastroje — radości, smutku, uniesienia, 2 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów?  patologiczne afekty — głęboka depresja, strach, mania,  śmiech, płacz, zakłopotanie, wstyd, cierpienie, poniżenie (czyste stany emocjonalne),  typu temperamentalnego — procesy emocjonalne — me- lancholijny, depresyjny, flegmatyczny, nastrojowy itp. Wiele lat temu jedni z pierwszych psychologów na świecie ustalili, iż wobec emocji człowiek staje się bezsilny. Więk- szość decyzji zakupowych to decyzje związane z emocjami. Wśród nich najważniejsze są emocje pozytywne takie jak ra- dość. Istnieje wiele typów i opisów emocji, jednakże każdy z nas rozpoznaje 6 podstawowych typów. Gdy do sklepu wejdzie ktoś, kogo interesuje bądź nie interesuje dany przedmiot, na pewno zobaczymy na jego twarzy radość, odrazę, gniew, smu- tek, zdziwienie lub czasami strach. Te podstawowe emocje oddają większość nastawienia, jakie klient ma do produktu, sklepu, strony internetowej lub samej osoby sprzedawcy. Rozpozna- je je nawet 3-letnie dziecko, więc bez trudu można dociec, 3 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? obserwując mimikę, co takiego klient myśli o danym towa- rze. Zaniechanie tej czynności w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem jest jednym z najczęściej powtarza- nych błędów w komunikacji. Emocje się zmieniają w trakcie kontaktu z czymś lub kimś, ale najczęściej ta, która pojawiła się jako pierwsza, zostanie zapamiętana do końca i ma naj- większe znaczenie. U każdego z nas emocje „działają” zupełnie inaczej, zależy to od całej złożonej struktury psychicznej. Niektórzy jednak są bardziej skłonni do emocjonalnego reagowania niż inni. To najlepsi klienci. Osoby łatwo poddające się emocjom często — jeżeli nie zawsze — podejmują szybkie, nieprzemyślane decyzje. Osoby takie nazywamy osobowościami „wielkie T”. „T”, po- dejmując ryzyko, nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeń- stwa, jakie wiąże się z jego wyborem. Nie zna granic swojej samokontroli, bo nie ma samokontroli. Ci obdarzeni oso- bowością „małego t” wręcz przeciwnie. Kontrolują zawsze swoje emocje, nie poddają się nag łym porywom uczuć czy zafascynowania. „Małe t” trud- no wyprowadzić z równowa- gi, rozgniewać czy wywołać 4 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? u niego zdziwienie — jest najczęściej sangwinikiem czy człowiekiem o jasno sprecyzowanych poglądach na to, cze- go potrzebuje i co może osiągnąć. Na szczęście większość z nas kontroluje emocje mniej więcej w połowie skali między „T” a „t”. Dajemy się ponieść uczuciom równie często jak przeciwstawiamy im się. Czasem podejmu- jemy decyzję pod wpływem emocji. Innym razem zaś dokład- nie ją przemyślimy. Strukturę emocji można przedstawić jako bryłę złożoną z wie- lu ścianek. Gdy na jednej ściance jest emocja reprezentująca gniew, na drugiej, przeciwległej, będzie zgoda; gdy na innej ściance będzie radość — na przeciwległej będzie smutek itd. Ta zasada ma olbrzymi wpływ na każdą formę sprzedaży. Bryła emocji ciągle pozostaje w ruchu i im bardziej skrajne emocje potrafimy wywołać, tym większa jest szansa na to, iż zachęcimy do zakupu. Należy jednak uważać, żeby zaczynać od emocji negatywnych, a kończyć na pozytywnych — nigdy odwrotnie. Można zasugerować w prezentacji produktu takie zjawisko: „Czy boisz się rachunków za prąd? Czy przeszkadza ci hałas, który powoduje twoja pralka? Czy w pewnym mo- mencie nie wyciągniesz z niej kompletnie zniszczonej swej 5 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? najlepszej koszuli? Jeżeli nie zadajesz sobie tych pytań, na pewno powinieneś. Jest na to jednak rada. Nasz produkt jest energooszczędny, cichy i całkowicie bezpieczny dla twoich ubrań”. Emocje bywają często niejednoznaczne. Trudno powiedzieć, co w danej chwili odczuwamy. Kiedy przyjeżdża do nas nie- proszony gość, wtedy z jednej strony chcielibyśmy być uprzej- mi, z drugiej zaś nie możemy ukryć negatywnych uczuć, jakie kojarzą się z tą osobą. Takie zjawisko nazywamy dysonan- sem poznawczym. Dysonans odczuwamy zawsze, gdy mamy sprzeczne uczucia na temat sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czasami chcielibyśmy kupić drogie ubranie, lecz wiemy, że gdy je kupimy, nie będziemy mieli pieniędzy na nic innego. Jest to bardzo niemiłe uczucie. Zawsze staramy się go unik- nąć. Takie zachowanie psychologowie społeczni nazywają redukcją dysonansu poznawczego. Nie będąc pewni, co czujemy, staramy się wybrać to, co jest dla nas bardziej pozytywne. Gdy zastanawiamy się, czy skła- mać i nie powiedzieć mamie, że spotykamy się z chłopakiem, którego ona nie lubi, wtedy, choć bardzo się staramy, i tak prawdopodobnie skłamiemy. 6 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? Myślimy sobie, że jedno niewinne spotkanie nie zaszkodzi, a przecież to tak naprawdę nie jest kłamstwo. Mama nie za- wsze musi wiedzieć, gdzie wychodzę, a przede wszystkim nie zawsze musi znać całą prawdę. Tego typu tok myślenia spotykamy na zakupach niezwykle często. Czasem wolimy ukryć prawdę sami przed sobą, dla- czego kupujemy dany przedmiot. Oszukujemy się po to, żeby nie odczuwać dysonansu poznawczego, np. mówimy sobie, że kupując jakieś drogie urządzenie stereo, tak naprawdę ro- bimy przysługę innym. Przecież posiadając takie urządzenie, będziemy w lepszym nastroju i dlatego inni będą nas lepiej postrzegać. Tłumaczenie jest za każdym razem inne i właści- wie nie ma takiego człowieka, który nie usprawiedliwiałby swoich emocji. Sprzedawca musi wiedzieć, że zakupy robimy, zawsze zadając pytanie: „Kupuję to, gdyż…”. I tu następuje cała litania powodów. Prawie nigdy nie kupujemy bez emo- cji. Większy dysonans poznawczy odczuwamy też w obecności drugiej osoby. Pan Sławek, kupując z żoną telewizor, musi wytłumaczyć dlaczego ten, a nie inny model wybrał. Przekonuje, iż duży 46-calowy jej, 7 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? ekran jest niezbędny do tego, aby dokładnie widzieć sceny najnowszych odcinków telenoweli, choć tak naprawdę myśli o meczu lub gorących programach po północy. Nawet gdy nie jesteśmy spokrewnieni, staramy się wytłumaczyć nasze intencje osobie, która z nami przebywa. Jest to najbardziej naturalny sposób redukcji mieszanych uczuć czy, jak kto woli, dysonansu poznawczego. Sprzedawca także powinien redukować dysonans poznaw- czy, czyli sprzeczne emocje związane z zakupami. Nawet nie odzywając się do drugiej osoby, można nakłonić ją do za- kupu. Można np. sugerować przydatność produktu rodzinie, pokazując zdjęcia na ulotkach reklamowych lub też zwrócić uwagę na takie pozytywne aspekty, jak bezpieczeństwo czy bezawaryjność — to zawsze redukuje dysonans poznawczy. Dokonując zakupów za kilka tysięcy złotych lub inną znaczną dla nas sumę, czujemy burzę emocji większą, niż czulibyśmy, kupując coś za 10 złotych. Strach, niepewność, roztargnienie to najczęstsze emocje, jakie można zauważyć wśród ludzi rzadko dokonujących drogich zakupów. Wszystkie te emocje związane są w jakiś sposób ze stresem. Stres będziemy okre- ślać tutaj jako stan gotowości 8 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? na jakąś reakcję emocjonalną. Istnieją dwa rodzaje stresu: eustres i dystres. Eustres to stres pozytywny, związany z po- zytywnymi emocjami. Czujemy go wtedy, gdy kupujemy coś, co nam się bardzo podoba lub gdy mamy możliwość obejrze- nia jakiegoś bardzo pożądanego produktu. Dystres odczuwa- my w sytuacjach odwrotnych. Negatywny stres na zakupach można porównać z tym poja- wiającym się podczas egzaminów, gdyż często zakupy przy- pominają swoisty egzamin. „Czy dobrze wybrałem?”, „Czy będzie to działać długo?”, „Czy będę to umiał obsługiwać?” — te pytania stawiamy sobie sami przed każdym większym wydatkiem. Boimy się przegranej. Nie chcemy, by nas więcej pytano, nawet jeśli sami pytamy o coś siebie. Pragniemy, żeby dystres jak najszybciej minął. Wskazówka dla sprzedawcy jest taka, żeby zakupy nigdy nie przypominały egzaminu. Nie pytamy: „Co wie pan o danym towarze?”, bo jeśli klient nic nie wie, będzie mu głupio i się zniechęci. Starajmy się znaleźć takie pytania, które może za- dać sobie bądź innym klient, i odpowiadajmy na nie, nim one padną. Stres (podobnie jak wszyst- kie inne negatywne emocje) 9 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? można wywołać bardzo łatwo — trudniej go stłumić. Jeże- li zdenerwujemy czymś klienta, nie liczmy na to, że szybko wprowadzimy go z powrotem w dobry nastrój. Jakiś stres to- warzyszy zakupom bezustannie, lecz zawsze dbajmy o to, by był to stres pozytywny. Zadbajmy, by wszyscy doświadczali tylko dobrych emocji, np. dzięki muzyce, wesołym kolorom czy uśmiechowi. Nigdy nie pozwólmy na emocje negatywne. Dziecko na zakupach doświadcza wielu emocji. Najpierw, gdy przychodzi oglądać towary, jest rozradowane i szczęśliwe. Później, gdy rodzice odmówią mu zakupu tego, czego tak pra- gnie, jest ono bardzo smutne. W żadnym wypadku nie moż- na pozwolić na smutek lub gniew na zakupach. Są to emocje skrajne, które bardzo ciężko zmienić. Gdy jesteśmy smutni, mniej kupujemy, a już najgorsze jest to, gdy zniechęcimy się do sklepu czy też sprzedawcy. Każdy z nas jest w głębi duszy dzieckiem, które kaprysi i wybrzydza. Bardzo łatwo wprowa- dzić nas w gniew lub spowodować rozczarowanie. Cała sztuka polega na tym, by klient w naszym sklepie zawsze odczuwał pozytywne emocje. Nie jest istotne, czy coś kupi czy nie. Czasem nasze emocje szybko stają się bardzo silne, wzra- stają z dynamiką charaktery- 10 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? styczną dla kuli śniegowej. Jeśli coś nam się spodoba, jeste- śmy w stanie przekonywać samych siebie, że przyniesie nam to duże korzyści. Na początku przekonujemy się zazwyczaj delikatnie. Z biegiem czasu robimy to intensywniej i nasze emocje narastają. Kuli śniegowej nie da się zatrzymać. Po- dobnie z naszą chęcią do zakupów. Jeżeli bardzo się „nakrę- cimy” — używając języka młodzieżowego — wtedy trudno nas powstrzymać. Zadaniem sprzedawcy jest potęgować każdą pozytywną emocję, jaką zauważy w kliencie, tak żeby z małej śnieżki powstała wielka tocząca się kula śniegowa. Odpo- wiednio nastrojony klient kupi wszystko, niezależnie od tego, ile ma pieniędzy. Każdy z nas miał chyba tego typu doświad- czenia. Emocje dla każdego sprzedawcy są lepsze niż wygrana mi- liona w lotto. Ani sprzedawca, ani produkt nie mogą sobie pozwolić na bycie nudnym — niewzbudzającym żadnych emocji. Lepiej powodować emocje negatywne, niż nie wywo- łać żadnych. Najlepiej jednak zawsze wzmacniać te bardziej pozytywne. Jest na to masa sposobów. Emocje najczęściej są najsil- niejsze, gdy dotyczą spraw naj- bliższych danej osobie, takich 11 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? jak jej rodzina, dzieci, dom, zdrowie. Warto wiedzieć, co klien- ta w danym momencie poruszy. Można to zrobić, np. cytując takie oto zdanie: „Brakuje ci czasu dla rodziny? Jest na to proste rozwiązanie — kup zmywarkę”. Emocje odpowiadają nie tylko za nasz stan w danej chwi- li, ale także za to, jak zapamiętaliśmy dane miejsce lub wy- darzenie. Trudno zapomnieć przede wszystkim negatywne emocje. Jeżeli choć raz zniechęcimy klienta, wtedy będzie on źle postrzegał nasz sklep przez wiele lat. Może nawet już do niego nie wrócić. Inteligencja emocjonalna to nauka o naszym praktycznym podejściu do emocji. Jej autor, Daniel Goleman, twierdzi, iż emocje są zapisane w naszym kodzie genetycznym. Dzięki temu łatwo można przewidzieć, jak się w danej sytuacji za- chowamy. Np. strażak, który widzi płonący budynek, niezależ- nie od pory dnia będzie próbował ratować ofiarę. Podobnie jest na zakupach — albo do czegoś czujemy afekt, albo nie. Nie zależy to w żadnej mierze od jakości produktu czy usługi. Jest to jedynie sprawa naszych preferencji, z których możemy nawet nie zdawać sobie spra- wy. Gdy doświadczamy silnych emocji, nasze ciało funkcjonu- je zupełnie inaczej. Przełącza 12 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? się na tryb neutralny bądź na tryb walki lub ucieczki. Walka i ucieczka to ostatnie rzeczy, na jakie sprzedawca bądź sklep powinni nakierować klienta. Trudno powstrzymać nasz gniew, ale i trudno też uniknąć walki. Np. gdy klient przycho- dzi do sklepu z pretensjami na temat niewykonanej usługi bądź wybrakowanego produktu, zasada jest jedna: ten, kto potrafi bardziej kontrolować swoje emocje, wygrywa. Jest to o tyle trudne, że czasem biorą one nad nami górę, ale pod- świadomie wiemy, gdzie jest nasza granica, którą przekracza- jąc, ławo tracimy równowagę. Zbliżywszy się do tej granicy, lepiej przerwać rozmowę nawet brutalnie, niż kontynuować ją pod wpływem emocji. Pomaga w tym zjawisko empatii, nazywane powszechnie współodczuwaniem. Badania nad empatią doprowadziły do tego, iż potrafimy stwierdzić, co drugi człowiek czuje, kiedy kłamie, a gdy jest szczególnie zainteresowany. Duże, bogate markety mają już zainstalowane urządzenia do mierzenia wielkości źrenicy oka. Udowodniono bowiem, że źrenica jest lustrem tego, co w danej chwili czujemy. Empatia jest zjawiskiem, którego można się nauczyć. Słynne ćwi- czenie, w którym w czasie te- rapii uczestnicy łapią jednego 13 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? ochotnika przewracającego się do tyłu, jest tego najlepszym przykładem. Klient zachowuje się w większości jak ten czło- wiek, który ufa, że inni za jego plecami udzielą mu pomo- cy. Często szuka wsparcia, lecz nie wie, do kogo zwrócić się o pomoc. Czasem po prostu wstydzi się o nią poprosić. Jed- nym z takich przykładów jest to, że mało kto umie przyznać się do tego, że czegoś nie wie lub — co jest jeszcze gorsze — nie umie. Dobry sprzedawca powinien wiedzieć, kiedy takie uczucia rodzą się w kliencie. Empatia to forma dialogu. Uczucia łatwo się rozprzestrzeniają. Przekazujemy sobie za- równo strach, radość, jak i zniechęcenie. Łatwo przenieść jedną emocję na wielu ludzi, co widać bardzo dobrze w re- klamach telewizyjnych. Lider prezentujący tam np. mopa potrafi go przedstawić tak, że publiczność przyjmie go nie- mal jak gwiazdę filmową. Mop staje się człowiekiem, ma osobowość i swoje potrzeby. Zawsze przyrównuje się pole- cany przedmiot do czegoś miłego i użytecznego. Sprzedajemy także emocje, godziny kibicowania przed tele- wizorem bądź czas spędzony na byciu z najbliższymi. Zawsze podkreślajmy to, jakie pozytyw- ne emocje kojarzą się z danym zakupem. Mikser to nie tylko 14 Jak emocje wpływają na decyzje zakupowe klientów? urządzenie do mieszania i ubijania, ale także godziny spę- dzone przy pysznym deserze z przyjaciółmi. Nastawienie klienta do danego produktu można podzielić zawsze na 3 grupy: to, co się w produkcie podoba, to, cze- go w nim nie lubię oraz to, co jest mi obojętne. W każdej z tych kategorii można znaleźć elementy, które do niej pa- sują. Telewizor może nam się podobać, bo ma duży ekran, ale może nam się nie podobać to, że ma duży pilot, któ- ry ciężko się obsługuje i który często spada na podłogę. Sprzedawca musi uwypuklić zawsze te cechy, które kojarzą się pozytywnie i od nich zaczynać sprzedaż. Marginalizuje to wady przedmiotu. Klient może nie chcieć go kupić, ale pod wpływem wyolbrzymienia pozytywnych emocji zrobi to choćby z ciekawości. Każda emocja ma swój kierunek i siłę. Trudno jest zmienić kierunek, ale łatwo można zmienić siłę. Jeżeli nie lubimy da- nej pralki, to bardzo trudno jest nas przekonać do tego, że- byśmy ją polubili (czyli zmienić kierunek emocji), ale za to bardzo łatwo jest zmienić natężenie emocji, czyli sprawić, że danej pralki nie będziemy lubić mniej, a może będziemy nawet w stosunku do niej neutralni. 15 Na pytanie odpowiedział: Marcin Paweł Panek Wygraj klienta Jeżeli zajmujesz się sprzedażą, to wiesz, jak często klienci ukrywają swoje prawdziwe myśli i emocje. Boją się, że wykorzystasz je prze- ciwko nim i nakłonisz do wyda- wania pieniędzy na coś, czego na- prawdę nie potrzebują. Poznaj nowe metody sprzedaży. Opierają się one na współczes- nych badaniach psychologicz- nych i neurologicznych. Naukowcy przebadali powiązanie aktywno- ści mózgu z najróżniejszymi zachowaniami. I ostatecznie od- kryli zadziwiające reguły, jakimi kierują się klienci podczas zakupów. Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli: http://psychologia-w-sprzedazy.zlotemysli.pl 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wygraj klienta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: