Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 011938 20225542 na godz. na dobę w sumie
Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3910-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Wykłady z fizyki – Elektromagnetyzm” są ósmym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady z Fizyki 08 Elektro- magnetyzm k a i s O w e i n g b Z i OZҭACZEҭIA B – notka biograficzna C – ciekawostka D – propozycja wykonania doświadczenia H – informacja dotycząca historii fizyki I – adres strony internetowej K – komentarz P – przykład U – uwaga Zbigniew Osiak (Tekst) WYKŁADY Z FIZYKI Elektromagnetyzm Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3910-5 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 “Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm” są ósmym z piętnastu tomów pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. Uzupełnieniem ósmego tomu są eBooki: Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Zadania Problemowe z Fizyki. Virtualo 2011. Z. Osiak: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych. Virtualo 2011. Zapis wszystkich trzydziestu wykładów zgrupowanych w piętnastu tomach zostanie zamieszczony w postaci eBooków na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo. Wstęp 06 Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Mechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Akustyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Hydromechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Grawitacja. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Termodynamika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektryczność. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Magnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Optyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Kwanty. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Ciało Stałe. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Jądra. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Teoria Względności. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Stałe Uniwersalne i Jednostki. Wykład 18 Indukcja elektromagnetyczna dr Zbigniew Osiak Rysunki wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 08 •Indukcja elektromagnetyczna 09 •Transformatory i prądnice 26 Indukcja elektromagnetyczna 09 •Elektromagnetyzm 10 •Siła elektromotoryczna 11 •Strumień indukcji magnetycznej 13 •Indukcja elektromagnetyczna 15 •Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya 16 •Prąd indukcyjny 19 •Prądy wirowe 20 •Reguła Lenza 21 •Samoindukcja 22 •Indukcyjność 24 •Indukcja wzajemna 25 Elektromagnetyzm 10 •Elektromagnetyzm ⇔⇔⇔⇔ dział fizyki zajmujący się badaniem •pól elektromagnetycznych i zachodzących w nich zjawisk opisywanych przez równania Maxwella i wynikające z nich prawa szczegółowe, •obwodów prądu zmiennego. Siła elektromotoryczna 11 •Siła elektromotoryczna (Ɛ, SEM) ⇔⇔⇔⇔ wielkość skalarna mierzona w woltach (dżulach na kulomb) będąca całką krzywoliniową wzdłuż krzywej zamkniętej (znajdującej się w polu elektromagnetycznym) z natężenia pola elektrycznego (E). SEM lE d ⋅ df = ∫ l •Siła elektromotoryczna powstająca w realnym obwodzie zamkniętym powoduje w nim przepływ prądu elektrycznego. •SEM jest równa liczbowo pracy wykonanej przez siły elektryczne podczas jednorazowego obiegu obwodu przez jednostkowy ładunek elektryczny. Siła elektromotoryczna 12 •W przypadku jedno-oczkowego obwodu prądu stałego siła elektromotoryczna jest równa różnicy potencjałów elektrycznych (napięciu elektrycznemu) na biegunach nieobciążonego źródła. ε + Rw •Symbol źródła stałej sił elektromotorycznej (Ɛ) o oporze wewnętrznym (Rw); strzałka oznacza umowny kierunek siły elektromotorycznej. Strumień indukcji magnetycznej 13 •Strumień indukcji magnetycznej (ΦB) ⇔⇔⇔⇔ wielkość skalarna mierzona w weberach [Wb], której definicję podamy dla przypadku, gdy w każdym punkcie płaskiej powierzchni indukcja magnetyczna (B) ma taką samą stałą wartość, ustalony kierunek i zwrot, inaczej mówiąc, gdy pole magnetyczne jest jednorodne, a powierzchnia jest fragmentem płaszczyzny. B Φ Φ B [ Φ B ⋅= SB ⋅= SB ] Wb = ( ∠⋅ cos SB , ) •S – wektor o wartości równej polu (S) płaskiej powierzchni, prostopadły do tej powierzchni, o zwrocie na zewnątrz obszaru ograniczonego przez rozważaną powierzchnię Strumień indukcji magnetycznej 14 •W przypadku gdy indukcja magnetyczna jest prostopadła do powierzchni SBΦ ⋅= •Strumień indukcji magnetycznej nazywany jest też strumieniem magnetycznym. Indukcja elektromagnetyczna 15 •Indukcja elektromagnetyczna ⇔⇔⇔⇔ zjawisko polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie, w którym zmienia się w czasie strumień indukcji magnetycznej. Ilościowy opis tego zjawiska podaje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. P Zjawisko to jest podstawą działania między innymi prądnic i transformatorów. H Indukcję elektromagnetyczną odkrył Faraday w 1831. B Michael Faraday (1791-1867), brytyjski fizyk i chemik. Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya 16 •Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya ⇔⇔⇔⇔ prawo opisujące ilościowo zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Siła elektromotoryczna (Ɛ), powstająca w obwodzie znajdującym się w polu magnetycznym dana jest poniższym równaniem. ε −= dΦB dt •ΦB – strumień indukcji magnetycznej przenikający przez powierzchnię ograniczoną obwodem ε ε ε 0 ⇔= ⇔ ⇔ 0 0 Φ Φ Φ const = ↓ ↑ B B B Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya 17 •W przypadku gdy strumień indukcji magnetycznej zmienia się liniowo w czasie ε −= ∆ΦB ∆t •Siła elektromotoryczna powstała w obwodzie zamkniętym powoduje przepływ prądu. Kierunek prądu indukcyjnego można wyznaczyć, posługując się regułą Lenza. H Prawo indukcji elektromagnetycznej zostało odkryte przez Faradaya w 1831. B Michael Faraday (1791-1867), brytyjski fizyk i chemik. Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya 18 Φ Φ t t •Strumień indukcji magnetycznej (Φ) zwiększający się liniowo w czasie (t) •Strumień indukcji magnetycznej (Φ) zmniejszający się liniowo w czasie (t) Prąd indukcyjny 19 •Prąd indukcyjny ⇔⇔⇔⇔ prąd elektryczny, powstający w wyniku indukcji elektromagnetycznej. Prądy wirowe 20 •Prądy wirowe ⇔⇔⇔⇔ prądy w postaci wirów otaczających linie sił pola magnetycznego powstające w przewodniku znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym lub poruszającym się w stałym polu magnetycznym. Prądy wirowe nazywane są też prądami Foucaulta. P Rdzenie transformatorów wykonywane są z wielu cienkich odizolowanych od siebie blaszek. Ogranicza to powstawanie prądów wirowych. B Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868), francuski fizyk, astronom i wynalazca. Reguła Lenza 21 •Reguła Lenza ⇔⇔⇔⇔ reguła umożliwiająca wyznaczenie kierunku prądu indukcyjnego. Głosi ona, że prąd indukcyjny wytwarza pole magnetyczne, które przeciwdziała zmianom strumienia indukcji magnetycznej będącym przyczyną powstania tego prądu. H Reguła ta została sformułowana przez Lenza w 1833. B Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865), rosyjski fizyk pochodzenia niemieckiego. Samoindukcja 22 •Samoindukcja ⇔⇔⇔⇔ zjawisko polegające na tym, że prąd zmienny płynący przez cewkę indukuje w niej siłę elektromotoryczną (Ɛsam), nazywaną silą elektromotoryczną samoindukcji. samε −= L dI dt − I dL dt •I – natężenie prądu elektrycznego •L – indukcyjność •W przypadku gdy natężenie prądu zmienia się liniowo w czasie, a indukcyjność cewki jest stała, siła elektromotoryczna samoindukcji dana jest prostszym równaniem. samε −= L ∆I ∆t
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: