Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 005753 20329629 na godz. na dobę w sumie
Wykłady z Fizyki – Elektryczność - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Elektryczność - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3895-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

„Wykłady z fizyki – Elektryczność” są szóstym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady z Fizyki 06 Elektryczność k a i s O w e i n g b Z i OZҭACZEҭIA B – notka biograficzna C – ciekawostka D – propozycja wykonania doświadczenia H – informacja dotycząca historii fizyki I – adres strony internetowej K – komentarz P – przykład U – uwaga Zbigniew Osiak (Tekst) WYKŁADY Z FIZYKI Elektryczność Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3895-5 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 “Wykłady z Fizyki – Elektryczność” są szóstym z piętnastu tomów pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. Uzupełnieniem szóstego tomu są eBooki: Z. Osiak: Elektryczność. Virtualo 2011. Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Z. Osiak: Zadania Problemowe z Fizyki. Virtualo 2011. Z. Osiak: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych. Virtualo 2011. Zapis wszystkich trzydziestu wykładów zgrupowanych w piętnastu tomach zostanie zamieszczony w postaci eBooków na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo. Wstęp 06 Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Mechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Akustyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Hydromechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Grawitacja. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Termodynamika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektryczność. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Magnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Optyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Kwanty. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Ciało Stałe. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Jądra. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Teoria Względności. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Stałe Uniwersalne i Jednostki. Wykład 11 Pole elektrostatyczne dr Zbigniew Osiak Rysunki wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 09 •Elektryczność 09 •Ładunek elektryczny 10 •Prawo Coulomba 16 •Natężenie pola elektrycznego 24 •Przykładowe pola elektryczne 32 •Indukcja elektryczna 39 •Potencjał pola elektrycznego 46 •Metal w polu elektrycznym 58 •Wybrane urządzenia i przyrządy 81 •Ruch ładunku w polu elektrycznym 86 Elektryczność 09 •Elektryczność ⇔⇔⇔⇔ dział fizyki zajmujący się badaniem •stałych pól elektrycznych, których źródłem są spoczywające ładunki elektryczne, •oddziaływania ładunków ze stałym polem elektrycznym, •właściwości przewodników i dielektryków znajdujących się w stałym polu elektrycznym, •zjawisk towarzyszących przepływowi prądu stałego, •obwodów prądu stałego. Ładunek elektryczny 10 •Ładunek elektryczny 11 •Zasada zachowania ładunku elektrycznego 12 •Gęstość liniowa ładunku elektrycznego 13 •Gęstość powierzchniowa ładunku elektrycznego 14 •Gęstość objętościowa ładunku elektrycznego 15 Ładunek elektryczny 11 •Ładunek elektryczny (q, Q) ⇔⇔⇔⇔ wielkość skalarna charakteryzująca cząstki elementarne, będące źródłami pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych, oraz ich oddziaływania z tymi polami. Spoczywające cząstki obdarzone ładunkiem wytwarzają stałe pola elektryczne; cząstki poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym – pola elektryczne i magnetyczne, a poruszające się ruchem przyspieszonym – pola elektromagnetyczne. Wyróżniamy dwa rodzaje ładunków – dodatnie i ujemne. Ładunek elektryczny jest wielkością skwantowaną, tzn. jest całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego. Jednostką ładunku w układzie SI jest kulomb [C]. [ ] Cq = U W teorii kwarków postuluje się istnienie ładunków co do bezwzględnej wartości mniejszych od ładunku elementarnego. Zasada zachowania ładunku elektrycznego 12 •Zasada zachowania ładunku elektrycznego ⇔⇔⇔⇔ zasada stwierdzająca, że w układzie niewymieniającym ładunków elektrycznych z otoczeniem suma algebraiczna wszystkich ładunków znajdujących się w układzie jest wielkością stałą. Gęstość liniowa ładunku elektrycznego 13 •Gęstość liniowa ładunku elektrycznego (λ) ⇔⇔⇔⇔ wielkość skalarna będąca stosunkiem ładunku elektrycznego (∆Q) równomiernie rozmieszczonego wzdłuż elementu linii do długości (∆l) tego elementu. =λ ∆ Q l ∆ , [ ] =λ C m Gęstość powierzchniowa ładunku elektrycznego 14 •Gęstość powierzchniowa ładunku elektrycznego (σ) ⇔⇔⇔⇔ wielkość skalarna będąca stosunkiem ładunku elektrycznego (∆Q) równomiernie rozmieszczonego na elemencie powierzchni do pola (∆S) tego elementu. =σ ∆ Q ∆ S , [ ] =σ C 2m Gęstość objętościowa ładunku elektrycznego 15 •Gęstość objętościowa ładunku elektrycznego (ρ) ⇔⇔⇔⇔ wielkość skalarna będąca stosunkiem ładunku elektrycznego (∆Q) równomiernie rozmieszczonego w elemencie przestrzeni do objętości (∆V) tego elementu. =ρ ∆ Q ∆ V [ =ρ , ] C 3m Prawo Coulomba 16 •Pole elektryczne 17 •Stała dielektryczna 18 •Przenikalność elektryczna 19 •Prawo Coulomba 20 •Siła kulombowska 22 •Siły elektryczne 23 Pole elektryczne 17 •Pole elektryczne ⇔⇔⇔⇔ przestrzeń, w której między innymi: •Działają siły elektryczne na spoczywające i poruszające się ładunki elektryczne. •Indukują się ładunki elektryczne na powierzchniach nienaładowanych metali (indukcja elektrostatyczna). •Indukują się ładunki elektryczne na powierzchniach nienaładowanych dielektryków (polaryzacja dielektryków). •Pole elektrostatyczne ⇔⇔⇔⇔ pole elektryczne, którego źródłem są spoczywające ładunki elektryczne. •Stałe pole elektryczne ⇔⇔⇔⇔ pole elektryczne, którego wektory natężeń są stałe w czasie. Stała dielektryczna 18 •Stała dielektryczna (εr) ⇔⇔⇔⇔ liczba informująca ile razy siła działająca między dwoma ładunkami elektrycznymi w danym ośrodku jest mniejsza od siły działającej między tymi ładunkami w próżni. ≥ε r 1 =ε r t1 ylko dla próżni ε r =ε r dla ws 1 zystkich d ielektrykó w ,1 00059 dla po wietrza •Stała dielektryczna nazywana jest też względną przenikalnością elektryczną. Przenikalność elektryczna 19 •Przenikalność elektryczna (ε) ⇔⇔⇔⇔ wielkość skalarna mierzona w faradach na metr [F/m], będąca iloczynem przenikalności elektrycznej próżni (ε0) i względnej przenikalności elektrycznej (εr) ośrodka. εε=ε ,r0 [ ] =ε F m Prawo Coulomba 20 •Prawo Coulomba ⇔⇔⇔⇔ prawo sformułowane przez Coulomba, głoszące, że każde dwa spoczywające punktowe ładunki elektryczne oddziałują na siebie wzajemnie siłą, której wartość (F) jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich wartości (Q) i (q) oraz odwrotnie proporcjonalna do iloczynu kwadratu odległości (r) między nimi i stałej dielektrycznej ośrodka (εr), w którym się znajdują. F = 1 4 πε 0 ⋅ Qq 2 rε r 1 4 πε 0 ⋅≈ 109 9 2 ⋅ mN 2 C •ε0 = 8,85⋅10–12 C/Vm – przenikalność elektryczna próżni •Siła ta jest skierowana wzdłuż prostej łączącej oba oddziałujące ładunki. Dwa ładunki jednoimienne odpychają się, a dwa różnoimienne przyciągają się. B Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), francuski fizyk. Prawo Coulomba 21 F r •Wykres zależności wartości siły elektrycznej (F), działającej między dwoma punktowymi ładunkami elektrycznymi, od odległości (r) między nimi Siła kulombowska 22 •Siła kulombowska ⇔⇔⇔⇔ siła wynikająca z prawa Coulomba, z jaką oddziałują na siebie wzajemnie dwa spoczywające ładunki punktowe. B Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), francuski fizyk.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykłady z Fizyki – Elektryczność
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: