Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 004035 18634978 na godz. na dobę w sumie
Wykłady z Fizyki – Kwanty - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Kwanty - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 198
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3938-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

„Wykłady z fizyki – Kwanty” są dziesiątym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady z Fizyki 10 Kwanty k a i s O w e i n g b Z i OZҭACZEҭIA B – notka biograficzna C – ciekawostka D – propozycja wykonania doświadczenia H – informacja dotycząca historii fizyki I – adres strony internetowej K – komentarz P – przykład U – uwaga Zbigniew Osiak (Tekst) WYKŁADY Z FIZYKI Kwanty Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3938-9 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 “Wykłady z Fizyki – Kwanty” są dziesiątym z piętnastu tomów pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady. Uzupełnieniem dziesiątego tomu są eBooki: Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Z. Osiak: Zadania Problemowe z Fizyki. Virtualo 2011. Z. Osiak: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów fizycznych. Virtualo 2011. Zapis wszystkich trzydziestu wykładów zgrupowanych w piętnastu tomach zostanie zamieszczony w postaci eBooków na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo. Wstęp 06 Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Mechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Akustyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Hydromechanika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Grawitacja. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Termodynamika. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektryczność. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Magnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Optyka. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Kwanty. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Ciało Stałe. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Jądra. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Cząstki Elementarne. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Teoria Względności. Z. Osiak: Wykłady z Fizyki – Stałe Uniwersalne i Jednostki. Wykład 23 Fizyka kwantowa I dr Zbigniew Osiak Rysunki wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 08 •Podstawowe pojęcia i prawa fizyki kwantowej 09 •Podstawowe doświadczenia fizyki kwantowej 28 •Równanie falowe Schrödingera 32 •Działy fizyki kwantowej 39 •Promieniowanie ciała doskonale czarnego 45 •Widma 62 •Kwantowy model atomu wodoru 73 •Serie widmowe wodoru 92 Podstawowe pojęcia i prawa fizyki kwantowej 09 •Kwant 10 •Fale de Broglie’a 11 •Zasada nieokreśloności Heisenberga 13 •Spin elektronu 15 •Fermiony 18 •Bozony 19 •Zakaz Pauliego 20 •Statystyka Bosego-Einsteina 21 •Statystyka Fermiego-Diraca 22 •Bariera potencjału 23 •Poziom energetyczny 24 •Energia Fermiego 25 •Gaz Fermiego 26 •Ciecz Fermiego 27 Kwant 10 •Kwant ⇔⇔⇔⇔ porcja, minimalna wartość zmiany danej nieciągłej wielkości. Fale de Broglie’a 11 •Fale de Broglie’a ⇔⇔⇔⇔ fale o długości (λ) odwrotnie proporcjonalnej do wartości pędu (p) cząstki. λ = h p •h – stała Plancka •Według hipotezy fal materii, sformułowanej przez de Broglie’a w 1923, cząstki elementarne zachowują się tak jak fale o długości określonej powyższym wzorem. B Louis Victor Pierre Raymond de Broglie (1892-1987), francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1929. Fale de Broglie’a 12 P Neutronowi (termicznemu) o energii kinetycznej (Ek) E k = 3kT 2 T , = K 293 •k – stała Boltzmanna •T – temperatura bezwzględna odpowiada długość fali de Broglie’a około 2⋅10–10 m. Zasada nieokreśloności Heisenberga 13 •Zasada nieokreśloności Heisenberga ⇔⇔⇔⇔ zasada głosząca, że istnieją pary wielkości, których nie można jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. Parami tymi są m.in. położenie i pęd cząstki oraz energia i czas. ∆x ⋅ ∆p x ∆E ⋅ ∆t ≥ ≥ h 4π h 4π •h – stała Plancka •∆x – nieokreśloność pomiaru położenia cząstki •∆px – nieokreśloność pomiaru pędu cząstki •∆E – nieokreśloność pomiaru energii •∆t – nieokreśloność pomiaru czasu Zasada nieokreśloności Heisenberga 14 K Zasada nieokreśloności nie ma nic wspólnego z dokładnością przyrządów pomiarowych. Jest ona związana z wpływem aktu pomiaru na przebieg zjawiska. H Zasadę nieokreśloności sformułował Heisenberg w 1927. B Werner Karl Heisenberg (1901-1976), niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1932. Spin elektronu 15 •Spin elektronu (Ks) ⇔⇔⇔⇔ wielkość wektorowa charakteryzująca elektron, której wartość określona jest poniżej. K s = 3 2 =⋅ h ( ) 1ss ⋅+ h s , = K , [ ] s ⋅= sJ 1 2 •ħ = h/2π •h – stała Plancka •s – spinowa liczba kwantowa •W zewnętrznym polu magnetycznym spin ustawia się tak, aby jego rzut (KsB) na kierunek wektora indukcji (B) przyjmował jedną z dwóch dozwolonych wartości (+0,5 ħ) lub (–0,5 ħ). K sB = s ,m h ⋅ m ±= s 1 2 •ms – spinowa magnetyczna liczba kwantowa Spin elektronu 16 •Spin nazywany jest też własnym momentem pędu. U Spinowa liczba kwantowa nazywana jest potocznie spinem. K Pojęcie spinu można rozszerzyć na inne cząstki elementarne oraz jądra atomowe. K s = ( 1ss ) h⋅+ •Spinowe liczby kwantowe (s) •bozonów są dodatnimi liczbami całkowitymi lub zerem (0, 1, 2, 3,⋅⋅⋅), •fermionów są dodatnimi liczbami połówkowymi (1/2, 3/2, 5/2,⋅⋅⋅). •Rzut (KsB) spinu na kierunek wektora indukcji (B) zewnętrznego pola magnetycznego może przyjmować jedną z (2s+1) wartości. K sB = m s ⋅ h m , = s ) ,2s ,1s s, ) ( − ( − L ( , − )s Spin elektronu 17 H Pojęcie spinu elektronu wprowadzili Uhlenbeck i Goudsmit w 1925. B George Eugene Uhlenbeck (1900-1988), amerykański fizyk pochodzenia holenderskiego. B Samuel Abraham Goudsmit (1902-1978), amerykański fizyk pochodzenia holenderskiego. Fermiony 18 •Fermiony ⇔⇔⇔⇔ cząstki elementarne mające spiny połówkowe. Fermionami są leptony, kwarki oraz bariony. Najbardziej znanym fermionem jest elektron, którego spin ma wartość 1/2. C Nazwa fermion pochodzi od nazwiska Fermi. B Enrico Fermi (1901-1954), włoski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1938. Bozony 19 •Bozony ⇔⇔⇔⇔ cząstki elementarne o spinach całkowitych. Bozonami są mezony oraz nośniki oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych. Najbardziej znanym bozonem jest foton, którego spin ma wartość równą 1. C Nazwa bozon pochodzi od nazwiska Bose. B Satyendra Nath Bose (1894-1974), hinduski fizyk-teoretyk. Zakaz Pauliego 20 •Zakaz Pauliego ⇔⇔⇔⇔ zasada głosząca, że w danym stanie kwantowym może znajdować się tylko jeden fermion. Z zakazu Pauliego wynikają m.in. reguły dotyczące rozmieszczenia elektronów w atomach. Na danej powłoce elektronowej, określonej główną liczbą kwantową (n), może znajdować się nie więcej niż (2n2) elektronów. H Zasadę zakazu sformułował Pauli w 1925. B Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958), szwajcarski fizyk teoretyk pochodzenia austriackiego, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1945. Statystyka Bosego-Einsteina 21 •Statystyka Bosego-Einsteina ⇔⇔⇔⇔ statystyka kwantowa, której podlega układ identycznych bozonów. H Statystykę Bosego-Einsteina podał dla fotonów Bose w 1924, a następnie uogólnił Einstein w latach 1924-1925. B Satyendra Nath Bose (1894-1974), hinduski fizyk teoretyk. B Albert Einstein (1879-1955), genialny fizyk teoretyk, laureat nagrody Nobla z fizyki w 1921. Statystyka Fermiego-Diraca 22 •Statystyka Fermiego-Diraca ⇔⇔⇔⇔ statystyka kwantowa, której podlega układ identycznych fermionów. H Statystykę Fermiego-Diraca wprowadzili Fermi i Dirac w 1926. B Enrico Fermi (1901-1954), włoski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1938. B Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984), angielski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1933.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykłady z Fizyki – Kwanty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: