Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00546 009699 17909596 na godz. na dobę w sumie
Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów - ebook/pdf
Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 105
Wydawca: Grupa Medium Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64094-21-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poprzednie wydanie książki oparte było o stan prawny aktualny wg daty 1 stycznia 2010 r. Od tamtego czasu nastąpiły na tyle znaczące zmiany w przepisach norm technicznych i prawnych, że dla jej dobra należało mieć nowe spojrzenie na dotychczasową merytorykę.
Najważniejszym powodem weryfikacji stał się fakt obowiązywania od dnia 1 stycznia 1992 r. postanowień wieloarkuszowej Polskiej Normy PN-92/E-05009 (później PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”), będącej ścisłym odpowiednikiem międzynarodowej normy wieloarkuszowej IEC 364 o identycznym tytule, zakresie, treści i układzie, która jest ostatnio nowelizowana, a poszczególne arkusze wydawane są jako dokumenty harmonizacyjne (HD) – w Polsce jako PN-HD 60364.
Zmiany w książce wynikły również z nowelizacji kilka ważnych aktów normatywnych związanych z wykonywaniem pomiarów ochronnych i z przyrządami stosowanymi do wykonywania pomiarów, które nastąpiły po ukazaniu się I wydania. Autor za najważniejsze wymienia tu zmiany przepisów w następujących aktach normatywnych:
1) ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, która wprowadziła zasadę, że od 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne i można je powoływać w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim (wówczas stają się dokumentami, których stosowanie jest obowiązkowe);
2) ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, znowelizowanej w styczniu 2004 r. i obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. Jej celem jest zapewnienie na obszarze Polski jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych Ustawa reguluje zagadnienia legalnych jednostek miar i ich państwowych wzorców, prawnej kontroli metro-logicznej przyrządów pomiarowych, kompetencji i zadań organów administracji rządowej właściwych w sprawach miar, sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy,
3) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła wymaganie, że kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych,
4) ustawie z 4 marca 2005 r. o zmianie ustaw Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska, które wprowadziły zmiany do tekstu obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
5) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli;
7) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
8) zmian w prawie energetycznym, które weszły w życie w październiku 2011 r., gdzie znowelizowano przepisy dotyczące: kwalifikacji zawodowych energetyków powodując ograniczenie obowiązkowego powtarzania egzaminów dla energetyków w dużych przedsiębiorstwach i usunęły wprowadzony w 2005 roku, obowiązek cyklicznego potwierdzania kwalifikacji dla wszystkich osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW – NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni znajdziecie Państwo książki z dziedziny: □ □ □ □ □ □ □ projektowania instalacji elektrycznych ochrony odgromowej doboru kabli i przewodów jakości energii elektrycznej zasilania urządzeń pożarowych ochrony przeciwporażeniowej oraz programy, słowniki, poradniki Mirosław Giera Mirosław Giera Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. Vademecum Vademecum Księgarnia Techniczna Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa tel.: 22 810 21 24 faks 22 810 27 42 e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl www.ksiegarniatechniczna.com.pl Niewyczerpane źródło fachowej wiedzy na temat zagadnień związanych z elektrotechniką i elektroenergetyką y zim d a m ro g y m y z r o tw y m a z rc sta o d RZETELNE RZETELNE INFORMACJE INFORMACJE Wydawca: GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa tel. 22 810 65 61, faks 22 810 27 42 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DO ZASILANIA REZERWOWEGO I PRACY CIĄGŁEJ • Stacjonarne, przewoźne, również wyciszone, sterowanie ręczne lub automatyczne, SZR • Zakres mocy od 10 do 2000 kVA • Przygotowywanie dokumentacji, uzgodnienia, instalacja, serwis Szwedzkie Biuro Techniczne Sp. z o.o. 04-664 Warszawa • ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12 • fax 22 815 31 16 81-340 Gdynia • ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01 • fax 58 627 63 76 e-mail: agregaty@sbt.com.pl www.sbt.com.pl SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW – NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Recenzenci Leszek Bożek Julian Wiatr – redaktor naczelny miesięcznika „elektro.info” Kierownik projektu Michał Grodzki Korekta Anna Kuziemska Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Grupa MEDIUM ISBN 978-83-64094-24-8 Wydawca i rozpowszechnianie Grupa MEDIUM 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. 22 512 60 60 Sprzedaż: księgarnia wysyłkowa www.ksiegarniatechniczna.com.pl Skład i łamanie Studio Warszawa 2014 Książka wydana pod patronatem miesięcznika SPIS TREŚCI 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1. Akty prawne związane z wykonywaniem sprawdzań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Zasada obowiązująca w ochronie przeciwporażeniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Najczęściej popełniane błędy przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Wymagania dotyczące sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1. Efekty pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2. Rodzaje wykonywanych pomiarów – podział. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3. Prawna kontrola metrologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Dokładność wykonywania pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.1. Klasa dokładności przyrządu pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.2. Dobór właściwej metody pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.3. Wymagania co do dokładności pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.4. Zasady wykonywania pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.5. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. Zakres wykonywania okresowych sprawdzań instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.1. Dwie części pomiarów ochronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.2. Oględziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.2.1. Przykłady elementów wyposażenia, na które należy zwrócić uwagę podczas oględzin i sprawdzenia instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.3. Próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.4. Zakres wykonywania pomiarów okresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. Częstość wykonywania pomiarów i badań okresowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.1. Wymagania określające częstość wykonywania pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2. Częstość wykonywania badań okresowych na terenach budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6. Dokumentowanie wykonywanych prac kontrolno-pomiarowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.1. Sposób dokumentowania pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.2. Błędy w dokumentowaniu pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 w w w. e l e k t r o . i n f o . p l 3 wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów 7.2. Błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.3. Pomiar rezystancji izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.3.1. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.3.2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.3.3. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.3.4. Pomiar rezystancji izolacji kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.3.5. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.3.6. Błędy popełniane przy pomiarze rezystancji izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.4. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.5. Próba wytrzymałości elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.6. Rezystancja podłóg i ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8.1. Warunek skuteczności ochrony w sieci TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8.2. Pomiar metodą techniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8.3. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8.4. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8.5. Skuteczność ochrony w układzie IT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 8.6. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi . . . . . . . . . 47 8.6.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8.6.2. Ochrona przy użyciu połączeń wyrównawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 8.6.3. Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 8.7. Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowoprądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8.8. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9.2. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9.3. Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9.4. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych testerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9.5. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami mikroprocesorowymi . . . 56 9.6. Budowa wyłącznika różnicowoprądowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 9.6.1. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST . . . . . . . . . . . . 58 9.7. Przyczyny błędnych wyłączeń wyłączników różnicowoprądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 9.7.1. Połączenie przewodu neutralnego z ochronnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 9.7.2. Połączenie równoległe przewodów neutralnych dwóch odbiorników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9.7.3. Zamiana przewodów neutralnych sąsiednich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9.7.4. Przeciwstawne połączenie przewodów fazowego i neutralnego w wyłączniku . . . . . . . . . . . 60 10. Dodatkowe sprawdzenia wymagane przez normę PN-HD 60364-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10.1. Ochrona uzupełniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10.2. Sprawdzenie biegunowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10.3. Sprawdzenie kolejności faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10.4. Próby funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4 w w w. e l e k t r o . i n f o . p l 10.5. Spadek napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11. Pomiar rezystancji uziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11.2. Rezystancja uziomów pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 11.3. Czynniki wpływające na jakość uziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 11.4. Metoda B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych . . . . . . . . . . 70 11.5. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 11.5.1. Zasada ochrony zastanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 11.6. Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 11.7. Pomiar rezystywności gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 11.8. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 11.8.1. Parametry impulsu pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 11.8.2. Właściwości udarowe uziemień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 11.9. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 11.9.1. Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 11.9.2. Metoda czteroprzewodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 11.9.3. Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 11.9.4. Metoda techniczna z użyciem dodatkowych cęgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 11.10. Metryka urządzenia piorunochronnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 11.11. Protokół badań urządzenia piorunochronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 11.12. Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 12. Pomiary natężenia oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 12.1. Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 12.2. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 13. Pomiar prądów upływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 13.1. Sposób wykonania pomiaru prądu upływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 13.2. Przygotowanie instalacji w układzie TN-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 13.3. Przygotowanie instalacji w układzie TN-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 14. Kontrola elektronarzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 14.1. Częstość badań elektronarzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 14.2. Zakres prób elektronarzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 15. Badania spawarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 16. Badania zgrzewarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 17. Badania sprzętu ochronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 17.1. Wymagania dla izolacyjnego sprzętu ochronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 17.2. Terminy okresowych badań sprzętu ochronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 17.3. Czynności przy bieżącym użytkowaniu sprzętu ochronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 w w w. e l e k t r o . i n f o . p l 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: