Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 006578 18458205 na godz. na dobę w sumie
Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV i błędy popełniane przy ich realizacji  - ebook/pdf
Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV i błędy popełniane przy ich realizacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 13
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7468-641-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nasz ebook pokaże, jak właściwie sprawdzić testerem wyłączniki ochronne różnicowoprądowe oraz zmierzyć rezystancję izolacji. Dzięki naszej publikacji skutecznie przeprowadzisz pomiary uziemień, a także dokonasz oceny wyników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 2 mgr inż. Fryderyk Łasak Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV i błędy popełniane przy ich realizacji www.elektryczneinstalacje.eu Błędy popełniane przy wykonywaniu pomiarów odbiorczych Błędy popełniane przy wykonywaniu pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV wstęp W następstwie zmian w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach  budowlanych i zasadach ochrony od porażeń prądem elektrycznym, zmianie  uległy także zapisy w rozporządzeniu o „Warunkach Technicznych, jakim po- winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz w przepisach dotyczących  ochrony przeciwporażeniowej (wieloarkuszowa PN-IEC 60364 – Obecnie prze- prowadzana jest modyfikacja i uaktualnienie tej nory i powstają tzw. Dokumenty  Harmonizacyjne PN-HD). Zmiany te dotyczą wymagań odnośnie wykonywania  pomontażowych pomiarów odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych  w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o znamionowym napięciu do 1  kV. W tym zakresie obowiązuje już obligatoryjnie norma PN-HD 60364-6:2008  Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie. 2 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu Błędy popełniane przy wykonywaniu pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV Nowe przepisy ochroNy przeciwporażeNiowej wprowadziły zasadę: najpierw chronić, potem zasilać Z tej zasady wynika kilka wymagań zwiększających bezpieczeństwo użytkowania  urządzeń elektrycznych. Należą do nich: 1)   sposób przyłączania przewodu ochronno-neutralnego w gniazdach wtyczko- wych i do obudowy urządzeń I klasy ochronności, pokazany na rysunku 1. Rys.1   Sposób przyłączania przewodu ochronno-neutralnego do obudowy urzą- dzeń I klasy ochronności 2)   sposób przyłączania przewodów w gniazdach bezpiecznikowych – przewód  L na śrubę stykową, przewód PEN na gwint i w oprawach oświetleniowych –  przewód L – środkowy styk, PEN – gwint. Błędy popełNiaNe przy podłączaNiu urządzeń w układzie sieci tN-c Podłączanie gniazd wtyczkowych w układzie sieci TN-C najczęściej wykonywane  jest w sposób stwarzający zagrożenie porażenia, gdy przewód PEN przyłączany  jest do styku N a dopiero potem do styku ochronnego PE (bolca). Na rysunku 1.  pokazano to cienką linią. Taki sposób łączenia stwarza niebezpieczeństwo pora- żenia po uszkodzeniu zasilanego odbiornika przy przerwanym połączeniu N-PE.  Niebezpieczne napięcie dotykowe będzie utrzymywać się na jego obudowie,  a zabezpieczenie nie zadziała. Łączenie zgodnie z rys. 1. powoduje nie działanie  odbiornika, gdy powstanie przerwa N-PE i napięcie nie pojawi się na obudowie  odbiornika, co eliminuje występujące zagrożenie. © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu 3 Błędy popełniane przy wykonywaniu pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV Inne błędy to łączenie przewodu fazowego L z gwintem gniazd bezpiecznikowych  oraz łączenie przewodu fazowego L z gwintem w oprawkach oświetleniowych. Umieszczenie wyłącznika oświetleniowego w przewodzie PEN uniemożliwia zre- alizowanie ochrony metalowych opraw oświetleniowych w układzie sieci TN-C. urządzeNia pomiarowe Przyrządy do pomiarów małych rezystancji oraz rezystancji połączeń ochronnych Pomiary małych rezystancji wykonuje się przy badaniu połączeń ochronnych,  przy pomiarze rezystancji styków, szyn wyrównawczych, połączeń kabli oraz  cewek o małej rezystancji. Przyrządami do tych pomiarów są:  1)  mostek Thomsona, którego podłączenie przedstawia rys 4.2. 2)   metoda techniczna czyli woltomierz i amperomierz klasy dokładności 0,5 lub  1 oraz źródło niskiego napięcia o obciążalności do 25 A, 3)   mierniki małych rezystancji (np. miernik MMR-600 produkcji Sonel). Przyrządy do pomiarów rezystancji izolacji urządzeń Do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji stosuje się mierniki izolacji tzw.  megaomomierze. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tych mierników mierniki  induktorowe i elektroniczne mierniki izolacji. Mierniki induktorowe ze względu na rodzaj stosowanego układu i ustroju pomia- rowego dzielą się na: 1)   mierniki magnetoelektryczne ilorazowe, z ustrojem pomiarowym ilorazowym  mierzącym rezystancje, 2)   mierniki z ustrojem pomiarowym szeregowym, mierzące prąd upływający  przez izolację wyskalowane w MΩ~. Przykładem megaomomierzy ilorazowych są mierniki typu IMI-11, IMI-21, IMI-31  o napięciu pomiarowym odpowiednio 500, 250 i 1000 V, oraz miernik typu IMI- 33 posiadający możliwość wyboru napięcia spośród wartości: 250, 500 i 1000 V.  Są to mierniki o małym zakresie pomiarowym do 10, 20, 50 lub 100 MΩ. Do częściej stosowanych mierników izolacji o układzie szeregowym należą dwu- zakresowe mierniki typu IMI-41 w tym najczęściej spotykany IMI-413 o napięciu  pomiarowym 2500 V. Mierniki induktorowe są miernikami niezawodnymi i pewnymi w eksploatacji.  Wadą tych mierników jest konieczność kręcenia korbką podczas wykonywania  pomiarów. 4 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV i błędy popełniane przy ich realizacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: