Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00705 010871 10764017 na godz. na dobę w sumie
Wymowa prawnicza - ebook/pdf
Wymowa prawnicza - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 245
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6821-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Wyróznia ja wysoki poziom opracowania merytorycznego i redakcyjnego oraz aktualny stan prawny.


Czwarte wydanie „Wymowy prawniczej” zawiera dziewiętnaście wykładów wygłoszonych w ramach zorganizowanych m.in. przez Wydawnictwo C.H.Beck szesnastu edycji Seminarium Wymowy Prawniczej prowadzonego przez wybitnych adwokatów, aktorów i specjalistów. Skrypt ma za zadanie poszerzyć wiedzę studentów i aplikantów o elementy erystyki i sztuki oratorskiej. Całość dopełnia wybór dziewięciu słynnych mów końcowych wygłoszonych m.in. przez: Sokratesa, Cycerona, Henryka Krajewskiego, Emila Zole, Ludwika Domańskiego czy Stanisława Szurleja.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Jerzy Bralczyk, Jacek Dubois, Gustaw Holoubek, Czesław Jaworski, Zdzisław Krzemiński, Grażyna Matyszkiewicz, Jerzy Naumann, Krzysztof Piesiewicz, Marcin Radwan-Röhrenschef, Andrzej Rościszewski, Jerzy Stuhr, Andrzej Tomaszek, Jacek Wasilewski, Edward Wende, Tadeusz de Virion, Jerzy Zajadło, Zbigniew Zapasiewicz, Kamil Zeidler, Adam Zienkiewicz Wymowa prawnicza 4. wydanie SKRYPTY BECKA Wymowa prawnicza Polecamy nasze publikacje z serii: Skrypty Becka prof. Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 5 dr Tatiana Chauvin, prof. dr hab. Tomasz Stawecki, prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 9 prof. dr hab. Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. 14 dr Piotr Zapadka, dr Agnieszka Mikos-Sitek Prawo finansów publicznych, wyd. 3 dr Marzena Lipska-Toumi Powszechna historia ustroju państw – ćwiczenia dr Marzena Lipska-Toumi Historia ustroju Polski do 1939 r. – ćwiczenia www.ksiegarnia.beck.pl Wymowa prawnicza Autorzy: Prof. Jerzy Bralczyk, Adw. Jacek Dubois, Gustaw Holoubek, Adw. Czesław Jaworski, Adw. Zdzisław Krzemiński, Grażyna Matyszkiewicz, Adw. Jerzy Naumann, Adw. Krzysztof Piesiewicz, Adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef, Adw. Andrzej Rościszewski, Jerzy Stuhr, Adw. Andrzej Tomaszek, Dr Jacek Wasilewski, Adw. Edward Wende, Adw. Tadeusz de Virion, Prof. Jerzy Zajadło, Zbigniew Zapasiewicz, Dr Kamil Zeidler, Dr Adam Zienkiewicz 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serafin Wydawnictwo C.H.Beck wyraża podziękowanie Pani Krystynie Łyczywek za wyrażenie zgody na przedruk tekstów książki Pana Romana Łyczywka: Słynne mowy sądowe. Analogia, Szczecin 1998 © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-6820-7 ISBN e-book 978-83-255-6821-4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie ............................................................................................................... Wykłady o mówcy ........................................................................................................ 1. Adw. Czesław Jaworski, Znaczenie wymowy i rola adwokata w życiu publicznym ... 2. Adw. dr Zdzisław Krzemiński, Sławni mówcy sądowi ............................................. 3. Adw. Krzysztof Piesiewicz, Osobowość mówcy ....................................................... 4. Prof. Jerzy Zajadło, Terminologia łacińska w pracy współczesnego prawnika: retoryczny ozdobnik czy warsztatowa konieczność? ............................................... Wykłady o mówieniu ................................................................................................... 1. Grażyna Matyszkiewicz, Wybrane problemy prawideł wymowy polskiej .............. 2. Zbigniew Zapasiewicz, Sztuka mówienia ................................................................ 3. Prof. Jerzy Bralczyk, Środki wyrazu ........................................................................ 4. Gustaw Holoubek, Środki ekspresji ......................................................................... 5. Prof. Jerzy Stuhr, Ekspresja słowa – jak jej używać? .............................................. 6. Dr Jacek Wasilewski, Czarne dziury w komunikacji prawników ............................ 1 3 5 11 20 32 45 47 56 62 79 89 97 Wykłady o przemawianiu ............................................................................................ 107 1. Adw. Edward Wende, Przygotowanie przemówienia. Konstrukcja i krytyka przemówienia ............................................................................................................ 109 2. Adw. Andrzej Rościszewski, Przemówienia w procesie cywilnym .......................... 118 3. Adw. Tadeusz de Virion, Przemówienie w procesie karnym .................................... 131 4. Adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef, Przemówienie pełnomocnika strony przed sądem administracyjnym ................................................................................ 141 5. Adw. Andrzej Tomaszek, Pochwała Schopenhauera, czyli o sztuce prowadzenia sporów ....................................................................................................................... 153 6. Adw. Jerzy Naumann, Rola adwokata w negocjacjach ............................................. 163 7. Dr Kamil Zeidler, Erystyka A. Schopenhauera i jej praktyczne zastosowanie ....... 169 8. Adw. Jacek Dubois, Wiem, że nic nie wiem – czyli jak wygłaszać przemówienie w sprawie karnej ....................................................................................................... 179 9. Dr Adam Zienkiewicz, Specyfika dyskursu integracyjnego ..................................... 189 VI Spis treści Słynne mowy sądowe .................................................................................................... 199 1. Sokrates, Obrona ....................................................................................................... 201 2. Cyceron, Mowa w obronie Mureny .......................................................................... 204 3. Charles de Montesquieu, Mowa do sędziów i adwokatów Bordeaux 11.11.1725 r. ... 207 4. Henryk Krajewski, Obrona Stanisława Hiszpańskiego ............................................ 210 5. Emil Zola, Oskarżam! ............................................................................................... 213 6. Raymond Poincare, W sprawie wynagrodzenia Aleksandra Milleranda ................ 216 7. Ludwik Domański, O prawach majątkowych mężatek ............................................. 219 8. Mieczysław Jarosz, Obrona Zygmunta Hofmokl-Ostrowskiego .............................. 223 9. Stanisław Szurlej, Obrona w procesie Huberta Lindego .......................................... 226 Indeks nazwisk .............................................................................................................. 231 Indeks rzeczowy ............................................................................................................ 235 WPROWADZENIE W semestrze wiosennym 2014 r. po raz szesnasty został zorganizowany wspólnym staraniem władz dziekańskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza- wie, redakcji „Edukacji Prawniczej” i Lagalisa (Wydawnictwo C.H.Beck) oraz Fundacji Adwokatury Polskiej cykl wykładów stanowiących Seminarium Wymowy Prawniczej. Założeniem, które towarzyszy od samego początku organizatorom jest chęć posze- rzenia wiedzy studentów i aplikantów o elementy erystyki i sztuki oratorskiej. Studia prawnicze z natury mają bardzo teoretyczny charakter i nie przygotowują przyszłych prokuratorów, sędziów, radców, a przede wszystkim adwokatów do wygłaszania swoich wystąpień. Program seminarium łączył kilka wątków: poprawność gramatyczną i stylistycz- ną, prawidłową wymowę, modulację głosu i akcentowanie, dobór trafnych argumentów, poprawność logiczną i wnioskowanie prawnicze. Wykładowcy poruszyli także sprawy związane z etyką zawodową na sali sądowej, emocjami mówców i ich antagonistów oraz sposobami, które pozwalają na panowanie nad słuchaczem i przyciągnięcie jego uwagi. O zapotrzebowaniu na tę wiedzę najlepiej świadczy ogromne zainteresowanie, które towarzyszy kolejnym edycjom seminarium. Będzie ono więc kontynuowane – z niewiel- kimi zmianami – i w kolejnych latach. Skrypt niniejszy, stanowiący zbiór wykładów wygłoszonych podczas seminarium (poszerzony w stosunku do wydania trzeciego o wy- kłady prof. Jerzego Zajadło, adw. Jacka Dubois i dr. Adama Zienkiewicza), ma służyć słuchaczom pomocą w przyswojeniu pewnych pojęć i trudniejszych tematów wchodzą- cych w zakres testu kończącego seminarium. Pewną pomocą może być również dziewięć wielkich mów sądowych, które – wraz z komentarzem – stanowią uzupełnienie skryptu. Redakcja Wykłady o mówcy 1. Adw. Czesław Jaworski, Znaczenie wymowy i rola adwokata w życiu publicznym .............................................................................................................. 2. Adw. dr Zdzisław Krzemiński, Sławni mówcy sądowi .......................................... 3. Adw. Krzysztof Piesiewicz, Osobowość mówcy .................................................... 4. Prof. Jerzy Zajadło, Terminologia łacińska w pracy współczesnego prawnika: retoryczny ozdobnik czy warsztatowa konieczność? ............................................ 5 11 20 32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: