Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00409 006999 14246630 na godz. na dobę w sumie
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop - reguły ustalania, obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop - reguły ustalania, obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 45
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3156-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zasady wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie zmieniają się zbyt często. Mimo tego pracodawcy mają wiele wątpliwości w tej kwestii, zwłaszcza gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, wypłacane w różnych terminach. Sygnalizowane wątpliwości i często, jak wykazują kontrole, błędy w ustalaniu wynagrodzeń urlopowych, a po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentów za niewykorzystany przez pracownika urlop, stały się inspiracją do przygotowania tego opracowania.
Publikacja omawia reguły ustalania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu oraz wskazuje odpowiedzi na pytania pojawiające się w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i ekwiwalent za niewykorzystany urlop Wynagrodzenie urlopowe – reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Leszek Skupski ISBN 978-83-269-3156-7 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Skład i łamanie: Triograf, Dariusz Kołacz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania pu- blikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. 2 Wynagrodzenia urlopoWe i ekWiWalent za nieWykorzystany urlop – reguły ustalania, oboWiązki pracodaWcy wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie urlopowe najpóźniej w terminie wypłaty pensji. Szczegółowe reguły dotyczące obliczania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego zosta- ły określone w  rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlo- pu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 3 SpiS treści Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował 6 Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego Stała pensja jest podstawą wynagrodzenia urlopowgo w wysokości należnej w miesiącu przebywania na urlopie Przy wynagradzaniu godzinowym czasem uwzględnia się zsumowane składniki z kwartału Zmiana składników stałych w trakcie miesiąca wpływa na sposób ustalenia wynagrodzenia urlopowego Wynagrodzenia za urlop w pierwszym miesiącu pracy ustala się w miesięcznej stawce Ekwiwalent za urlop przysługuje wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent w pytaniach i odpowiedziach Ekwiwalent urlopowy wypłaca się pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, jeśli nie wykorzystał urlopu Przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego przyjmuje się składniki zmienne z ostatnich 3 miesięcy Żołnierzowi przysługuje ekwiwalent nawet za 3 lata zaległego urlopu Po urlopie wychowawczym pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie urlopowe jak za pracę Wygaśnięcie stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem uzasadnia wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia godziny ponad pensum Stale wypłacanego bonusu pieniężnego nie wlicza się do wynagrodzenia urlopowego Wynagrodzenie za nadgodziny czasem uwzględnia się jako zmienne składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc Zaległy ekwiwalent wypłacony po zwolnieniu pracownika jest przychodem ze stosunku pracy 6 8 10 11 13 14 16 16 17 18 18 20 21 22 23 25 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop - reguły ustalania, obowiązki pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: