Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00445 006186 19035065 na godz. na dobę w sumie
Wyspa HopSiup i potęga radości - ebook/pdf
Wyspa HopSiup i potęga radości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 49
Wydawca: GWP dla dzieci Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60577-69-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> bajki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka z serii o uczuciach. Zawiera ciekawe opowiadanie, pięknie i bajkowo zilustrowane oraz „instrukcję obsługi” radości, jako ważnego dla wszystkich uczycia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czy po zna jesz mnie? Swo ją ra dość? Czy na pew no wiesz, co JA ci po ka zu ję? Prze ko nasz się o tym, za glą da jąc do tej książ ki... dla Joanki Wy spa Hop Siup i potęga ra do ści napisał i zilustrował Wojciech Kołyszko W nie zwy kłym tur ku so wym do mu miesz ka sze ś - cio ro dzie ci: Ha han na, Gry ziel da i Lwi sła wa oraz Li - rian, Po co ryk i Fi gna cy. Wszyst kie świet nie wie dzą, że tyl ko wte dy, gdy po tra fi my słu chać swej ra do ści, mo że my być na praw - dę szczę śli wi. Ja ko pierw si spo śród nich prze ko na li się o tym Ha ha nia i Fi gnaś. Jak to się sta ło, do wiesz się z tej baj ki… 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wyspa HopSiup i potęga radości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: