Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 005908 13874959 na godz. na dobę w sumie
Wzory aktów notarialnych. Wydanie 8 - ebook/pdf
Wzory aktów notarialnych. Wydanie 8 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 580
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0747-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wzory aktów notarialnych to kolejna edycja tej cieszącej się powodzeniem u Czytelników publikacji. W książce uwzględniono zmiany, które zostały wprowadzone od czasu ukazania się poprzedniego wydania w zakresie prawa spadkowego, umów deweloperskich, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa o notariacie i tytułów egzekucyjnych. Uwzględniono również zmianę rozporządzeń w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym i w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a także zmiany w praktyce notarialnej wynikłe z uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej spółdzielczych własnościowych praw do lokali w budynkach położonych na gruncie, do którego spółdzielniom nie przysługuje tytuł prawny.

Zamieszczone wzory są zaopatrzone w uwagi wyjaśniające tematykę danego wzoru lub kilku wzorów; podano także podstawy prawne ich sporządzenia oraz przytoczono orzeczenia istotne w tym zakresie.

Walorem publikacji jest to, że dotyczy ona nie tylko czynności, które wymagają formy aktu notarialnego. W praktyce bowiem ze względu na żądania stron często występują akty, które nie wymagają formy notarialnej, a w takiej są zawierane. Książka ułatwi zatem pracę także w razie dokonywania czynności nietypowych, niewystępujących w danej kancelarii notarialnej. Będzie pomocna nie tylko pracownikom kancelarii notarialnych zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych przy sporządzaniu aktów notarialnych, lecz także osobom zainteresowanym nadaniem swoim czynnościom formy aktu notarialnego. Przydatna będzie także dla adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów.

Edward Janeczko – doktor nauk prawnych, wieloletni sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, był także m.in. zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku Naczelnika Wydziału Nadzoru nad Notariatem i Naczelnika Wydziału Rewizji Nadzwyczajnych w sprawach cywilnych, autor wielu opracowań z dziedziny prawa cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory aktów notarialnych Wydanie 8 Edward Janeczko Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treściWykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do wydania ósmego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I – Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 1 – Testament zawierający powołanie do spadku dziecka nienarodzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 2 – Zgoda na dokonanie czynności przez częściowo ubezwłasnowolnionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 3 – Umowa sprzedaży nieruchomości dokonana przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 4 – Umowa darowizny nieruchomości małoletniemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 5 – Zwolnienie małoletniego z długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 7 – Oferta darowizny nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 8 – Oświadczenie o przyjęciu oferty darowizny nieruchomości . . . . . . . . . Wzór nr 9 – Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 10 – Zobowiązanie nabywcy nieruchomości do niedokonania jej zbycia . . . Wzór nr 11 – Uchylenie się od skutków prawnych błędnego oświadczenia woli . . . . Wzór nr 12 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 13 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 14 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 15 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 16 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 17 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 18 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 19 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 20 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 21 – Odwołanie pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 22 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 15 15 17 20 24 27 29 33 36 39 47 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 5 Spis treści Wzór nr 23 – Pełnomocnictwo udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 24 – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II – Własność i inne prawa rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 25 – Ustanowienie odrębnej własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 26 – Sprzedaż i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez gminę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 27 – Sprzedaż nieruchomości przez gminę bez przetargu . . . . . . . . . . . . . . . Wzór nr 28 – Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze 75 77 82 82 91 97 przetargu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wzór nr 29 – Sprzedaż lokalu użytkowego (garażu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Wzór nr 30 – Nieodpłatne przeniesienie własności garażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wzór nr 31 – Umowa o przebudowę strychu na cele mieszkalne i umowa sprzedaży – przedwstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wzór nr 32 – Sprzedaż lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Wzór nr 33 – Darowizna lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wzór nr 34 – Darowizna udziału w lokalu mieszkalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Wzór nr 35 – Oddanie w użytkowanie wieczyste tzw. gruntu warszawskiego . . . . . 142 Wzór nr 36 – Sprzedaż użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Wzór nr 37 – Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . 151 Wzór nr 38 – Warunkowa umowa sprzedaży użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . 154 Wzór nr 39 – Umowa o przeniesienie użytkowania wieczystego (w wykonaniu umowy warunkowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Wzór nr 40 – Sprzedaż wydzielonej z nieruchomości rolnej nieruchomości położonej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym . . . . . . . . . . . . . . . 165 Wzór nr 41 – Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie rekreacyjno- -wypoczynkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Wzór nr 42 – Sprzedaż nieruchomości leśnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Wzór nr 43 – Sprzedaż nieruchomości cudzoziemcowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wzór nr 44 – Nabycie nieruchomości przez gminę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Wzór nr 45 – Umowa o wykupienie zajętej części gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wzór nr 46 – Umowa przeniesienia własności w trybie art. 231 k.c. . . . . . . . . . . . . . . 192 Wzór nr 47 – Sprzedaż części udziału w nieruchomości oraz praw i roszczeń z tytułu wzniesienia budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Wzór nr 48 – Darowizna udziału w nieruchomości rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Wzór nr 49 – Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości stanowiącej współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Wzór nr 50 – Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości stanowiącej współwłasność i zezwalająca na budowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Wzór nr 51 – Umowa wyłączająca zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wzór nr 52 – Zniesienie współwłasności nieruchomości budowlanej . . . . . . . . . . . . . 215 Wzór nr 53 – Częściowe zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Wzór nr 54 – Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6 www.lexisnexis.pl Spis treści Wzór nr 55 – Zniesienie wspólności i dział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Wzór nr 56 – Darowizna z ustanowieniem służebności mieszkania i prawa użytkowania gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Wzór nr 57 – Ustanowienie służebności gruntowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Wzór nr 58 – Ustanowienie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Wzór nr 59 – Darowizna z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania . . . . . . 248 Wzór nr 60 – Sprzedaż z ustanowieniem służebności mieszkania (na czas oznaczony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Wzór nr 61 – Zrzeczenie się służebności osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 ROZDZIAŁ III – Zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Wzór nr 62 – Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Wzór nr 63 – Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności wyrażonej w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Wzór nr 64 – Ustanowienie hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Wzór nr 65 – Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Wzór nr 66 – Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Wzór nr 67 – Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Wzór nr 68 – Zmiana umowy przedwstępnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Wzór nr 69 – Rozwiązanie umowy przedwstępnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Wzór nr 70 – Przelew wierzytelności pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Wzór nr 71 – Przejęcie długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Wzór nr 72 – Sprzedaż nieruchomości spółce w wykonaniu umowy przedwstępnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Wzór nr 73 – Sprzedaż udziału w nieruchomości z zobowiązaniem do spłaty długu określonego w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Wzór nr 74 – Sprzedaż rzeczy ruchomej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Wzór nr 75 – Sprzedaż rzeczy ruchomej z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz sprzedającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Wzór nr 76 – Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Wzór nr 77 – Sprzedaż pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przysługującego gminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wzór nr 78 – Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Wzór nr 79 – Wykonanie prawa pierwokupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Wzór nr 80 – Przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Wzór nr 81 – Umowa zamiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Wzór nr 82 – Umowa najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 7 Spis treści Wzór nr 83 – Umowa dzierżawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Wzór nr 84 – Umowa użyczenia samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Wzór nr 85 – Umowa pożyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Wzór nr 86 – Zabezpieczenie pożyczki przez zobowiązanie do przeniesienia użytkowania wieczystego i własności budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Wzór nr 87 – Przewłaszczenie na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Wzór nr 88 – Przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Wzór nr 89 – Przyjęcie depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Wzór nr 90 – Darowizna zawierająca obciążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Wzór nr 91 – Darowizna udziałów w nieruchomości gruntowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Wzór nr 92 – Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość . . . . . . . . . . . . 357 Wzór nr 93 – Oświadczenie o przyjęciu darowizny w imieniu małoletniego . . . . . . . 360 Wzór nr 94 – Odwołanie darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Wzór nr 95 – Przeniesienie własności nieruchomości wskutek odwołania darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Wzór nr 96 – Darowizna środków pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Wzór nr 97 – Umowa renty odpłatnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Wzór nr 98 – Umowa dożywocia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Wzór nr 99 – Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 ROZDZIAŁ IV – Spadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Wzór nr 100 – Testament zawierający powołanie do spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Wzór nr 101 – Testament zawierający zapis windykacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Wzór nr 102 – Testament z zapisem zwykłym (udział w nieruchomości) . . . . . . . . . 389 Wzór nr 103 – Testament z zapisem zwykłym wartości części spadku . . . . . . . . . . . . 391 Wzór nr 104 – Testament z zapisem zwykłym (suma pieniężna) . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Wzór nr 105 – Testament z zapisem zwykłym (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Wzór nr 106 – Testament negatywny i wydziedziczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Wzór nr 107 – Testament zawierający polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Wzór nr 108 – Testament zawierający podstawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Wzór nr 109 – Testament zawierający podwójne podstawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Wzór nr 110 – Testament z powołaniem wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Wzór nr 111 – Testament zawierający oświadczenie testatora co do podziału majątku spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Wzór nr 112 – Testament zawierający wydziedziczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Wzór nr 113 – Odwołanie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Wzór nr 114 – Testament zawierający odwołanie testamentu i powołanie do spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Wzór nr 115 – Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (ze skutkiem dla zstępnych zrzekającego się) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Wzór nr 116 – Poświadczenie dziedziczenia (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 8 www.lexisnexis.pl Spis treści Wzór nr 117 – Odrzucenie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Wzór nr 118 – Umowa o dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Wzór nr 119 – Zbycie udziału w spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Wzór nr 120 – Przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu zapisu zwykłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 ROZDZIAŁ V – Kodeks rodzinny i opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Wzór nr 121 – Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Wzór nr 122 – Nabycie użytkowania wieczystego do majątku objętego wspólnością ustawową – na podstawie umowy sprzedaży . . . . . . . . . 439 Wzór nr 123 – Nabycie nieruchomości gruntowej do majątku objętego wspólnością ustawową – na podstawie umowy sprzedaży . . . . . . . . . 443 Wzór nr 124 – Nabycie nieruchomości gruntowej przez jedno z małżonków do majątku osobistego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Wzór nr 125 – Darowizna dokonana przez małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Wzór nr 126 – Zgoda małżonka na sprzedaż majątku objętego wspólnością ustawową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Wzór nr 127 – Darowizna na rzecz małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Wzór nr 128 – Darowizna na rzecz osoby niepozostającej w związku małżeńskim . . 460 Wzór nr 129 – Powołanie do spadku małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Wzór nr 130 – Ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków . . 467 Wzór nr 131 – Ograniczenie wspólności ustawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Wzór nr 132 – Rozszerzenie wspólności ustawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Wzór nr 133 – Rozszerzenie wspólności ustawowej z wnioskiem o dokonanie wpisu w księdze wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Wzór nr 134 – Rozszerzenie wspólności ustawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Wzór nr 135 – Ustanowienie rozdzielności majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Wzór nr 136 – Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez jedno z małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Wzór nr 137 – Darowizna nieruchomości z majątku osobistego jednego z małżonków do ich majątku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Wzór nr 138 – Darowizna nieruchomości objętej wspólnością ustawową na rzecz małżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Wzór nr 139 – Odpłatny podział majątku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Wzór nr 140 – Nieodpłatny podział majątku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Wzór nr 141 – Umowa alimentacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Wzór nr 142 – Uznanie ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 ROZDZIAŁ VI – Inne ustawy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Wzór nr 143 – Umowa deweloperska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Wzór nr 144 – Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności w wykonaniu umowy deweloperskiej 514 9 Spis treści Wzór nr 145 – Umowa sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze uwłaszczenia . . 521 Wzór nr 146 – Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wykonaniu umowy przedwstępnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Wzór nr 147 – Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wykonaniu umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Wzór nr 148 – Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu osobie prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Wzór nr 149 – Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu osobie małoletniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Wzór nr 150 – Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu osobie częściowo ubezwłasnowolnionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Wzór nr 151 – Dział spadku obejmujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Wzór nr 152 – Dział spadku i zniesienie wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Wzór nr 153 – Zamiana lokali mieszkalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Wzór nr 154 – Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Wzór nr 155 – Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z wnioskiem o założenie księgi wieczystej i wpis hipoteki . . . . . . . . . 555 Wzór nr 156 – Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Wzór nr 157 – Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności (dotyczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Wzór nr 158 – Zbycie nieruchomości rolnych w celu otrzymania świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 10 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Biul. SN k.c. Wykaz skrótów k.p.a. k.p.c. k.r.o. k.z. Lexis.pl M.Podat. M.Prawn. ONSA OSA OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNP – Biuletyn Sądu Najwyższego – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598) – nie obo- wiązuje – serwis prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Podatkowy” – „Monitor Prawniczy” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Administracyjnego – Izba Administracyjna, Pra- cy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych (1964–1994) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych OSP OSPiKA OTK PiP Pr. Bank. Prawo o notariacie – ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – „Państwo i Prawo” – „Prawo Bankowe” Prok. i Pr. PS SN z 2014 r., poz. 164 ze zm.) – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – Sąd Najwyższy 11 Przedmowa do wydania ósmego Przedmowa do wydania ósmego Przedmowa do wydania ósmego Jak już stwierdzono we wprowadzeniu do poprzednich wydań, przedstawio- ne wzory aktów notarialnych niekoniecznie muszą być wzorami do naśladowania. Każdy notariusz bowiem może mieć – i w praktyce ma – wypracowany własny styl i właściwą sobie technikę dokumentowania oświadczeń woli i wiedzy stron dokonujących czynności w formie aktu notarialnego. Chodzi jedynie o to, aby opracowanie to stanowiło pewną pomoc w jego pracy i ułatwiało pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych przy sporządzaniu ak- tów notarialnych, a przede wszystkim adwokatom i radcom prawnym. Nie trzeba bliżej wyjaśniać, że opracowanie nie może zastąpić wiedzy wymaganej w pracy notariusza, po pierwsze, dlatego że poszczególne czynności mogą być podobne, ale nie są identyczne, po drugie, przy dokumentowaniu określonej czynności, któ- rej rodzaj przedstawiono we wzorze, może istnieć, ze względu na zabezpieczenie interesów stron albo wymagania przepisów, potrzeba udokumentowania dodatko- wych oświadczeń. Celem opracowania nie było ujednolicenie praktyki notarialnej, i to nie tylko dlatego, że autor nie ma do tego żadnego tytułu, lecz także dlatego, że nadmiernej jednolitości nie można – zdaniem autora – pogodzić z samodzielnością i niezależ- nością notariusza; ujednolicenie takie byłoby również czynnikiem powodującym zubożenie praktyki notarialnej. Całość opracowania dzieli się na sześć rozdziałów. Cztery odpowiadają po- szczególnym księgom Kodeksu cywilnego (część ogólna, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania, spadki), jeden dotyczy Kodeksu rodzinnego i opiekuń- czego, jeden przepisów szczególnych, a przede wszystkim prawa spółdzielczego odnoszącego się do spółdzielni mieszkaniowych. Opracowanie nie obejmuje wzorów z zakresu prawa handlowego i gospodar- czego, gdyż na temat tego prawa, a zwłaszcza szeroko pojętego prawa handlowe- go, ukazało się wiele publikacji, łącznie z wzorami umów. 13 Przedmowa do wydania ósmego Podział według przyjętego kryterium nie jest ścisły. Określone wzory bowiem dotyczą z reguły tematyki normowanej przez różne przepisy. O przynależności do określonego rodzaju musiała więc decydować problematyka przeważająca w da- nym wzorze. Opracowanie obejmuje wzory i uwagi stanowiące wyjaśnienie tematyki wzoru lub kilku wzorów. Uwagi, ze względu na charakter opracowania, zawierają tyl- ko podstawowe wiadomości dotyczące danej problematyki oraz przytaczają tylko niektóre pozycje literatury prawniczej i wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, zwłaszcza z okresu ostatnich kilku lat. Obecne wydanie książki, podobnie jak jej poprzednie wydania, nie jest kom- pletne w tym sensie, że nie obejmuje wszystkich czynności, które wymagają za- chowania formy aktu notarialnego. Różnorodność czynności, jakie mogą w prak- tyce występować, uniemożliwia zrealizowanie takiego celu. Opracowanie zawiera także wzory obejmujące czynności, które nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego, ale w praktyce notarialnej, ze względu na żądanie stron, występują. Obecne wydanie, w zakresie opracowanych wzorów i przytoczonych do wzo- rów uwag, uwzględnia nowe lub zmienione od czasu ukazania się poprzedniego wydania akty prawne – m.in. ustawę – Prawo prywatne międzynarodowe, ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, ponad- to znowelizowane brzmienie ustawy – Prawo o notariacie, Kodeksu cywilnego (księga czwarta), Kodeksu postępowania cywilnego (dotyczące tytułów egzeku- cyjnych) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 14 www.lexisnexis.pl Rozdział I Część ogólna Rozdział I. Część ogólna WZÓR nr 1 TESTAMENT ZAWIERAJĄCY POWOŁANIE DO SPADKU DZIECKA NIENARODZONEGO Wzór nr 1. Testament zawierający powołanie do spadku dziecka nienarodzonego Repertorium A nr 53/2014 AKT NOTARIALNY Dnia szesnastego lutego dwa tysiące czternastego roku (16.02.2014 r.) przed Teresą Nowak notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 20, stawił się: –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Stanisław Śliwiński, syn Wincentego i Kazimiery (PESEL 48092300258), uro- dzony w Kole ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– zamieszkały 01-926 Warszawa, ul. Karpacka 6 m. 30. –––––––––––––––––––– Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego ASJ 279187. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TESTAMENT § 1. Stanisław Śliwiński, okazując zaświadczenie lekarskie z dnia 15 lutego 2014 r., z którego wynika, że Jadwiga Wiśniewska, córka Adama i Heleny, za- mieszkała w Warszawie przy ul. Lipowej 3, jest w piątym miesiącu ciąży, oświad- cza, iż do całości spadku powołuje dziecko (lub w częściach równych dzieci), które urodzi się (lub które urodzą się) w następstwie obecnej ciąży Jadwigi Wiś- niewskiej. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 2. Notariusz poinformowała stawającego o skuteczności powołania do spad- ku w świetle art. 927 § 2 Kodeksu cywilnego. –––––––––––––––––––––––––––––– 15 Rozdział I. Część ogólna § 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi stawający Stanisław Śliwiński. ––––––– § 4. Stanisław Śliwiński oświadcza, że żąda rejestracji testamentu w notarial- nym rejestrze testamentów. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 5. Pobrano: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – taksę notarialną na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedli- wości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarial- nej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie ––––––––––––––––– 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – 23 VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie –––––––––––––––––––––––––––––––– 11,50 zł (jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy). ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z pod- stawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Stanisław Śliwiński Uwagi do wzoru nr 1 Teresa Nowak – notariusz Art. 8 § 2 k.c., wprowadzony przez ustawę z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78), ustalał zasadę, że dziecko nieurodzone (nasciturus) ma zdolność prawną już od chwili poczęcia. W zakresie stosunków majątkowych art. 8 § 2 k.c. przyznawał nascituru- sowi zdolność prawną obejmującą nie tylko prawa podmiotowe, ale i obowiązki. Art. 8 § 2 k.c. został uchylony przez ustawę z 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywa- nia ciąży oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 139, poz. 646 ze zm.). Obowiązuje jednak art. 927 § 2 k.c., według którego dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Przesądza to o możliwości dokonania rozrządzeń te- stamentowych na rzecz dziecka nieurodzonego. Zgodnie z art. 972 k.c. dziecko takie ma również możliwość nabycia zapisu. Por. również art. 75, 142 i 182 k.r.o. i art. 4461 k.c., zawierające regulacje szczególne dotyczące dziecka nieurodzonego. 16 www.lexisnexis.pl Wzór nr 2. Zgoda na dokonanie czynności przez częściowo ubezwłasnowolnionego WZÓR nr 2 ZGODA NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEZ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEGO Wzór nr 2. Zgoda na dokonanie czynności przez częściowo ubezwłasnowolnionego Repertorium A nr 152/2014 AKT NOTARIALNY Dnia jedenastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (11.04.2014 r.) przed Teresą Nowak notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 20, stawiła się: ––––––––––––––––––––––––––––––––– Aleksandra Anna Kowalska, córka Henryka i Jadwigi (PESEL 66091302519), –– zamieszkała we wsi Suchowola nr 71, gminie Natolin, w województwie war- mińsko-mazurskim. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tożsamość stawającej notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AWL 545972. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ZGODA NA DOKONANIE CZYNNOŚCI § 1. Aleksandra Anna Kowalska oświadcza, że jest kuratorem częściowo ubezwłasnowolnionego brata Andrzeja Kowalskiego, syna Henryka i Jadwigi, urodzonego dnia 15 lipca 1938 r., zamieszkałego razem z nią, kawalera, i oka- zuje wypis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30 maja 2005 r., sygn. II NS 153/05, o ustanowieniu jej kuratorem i zawiera- jący stwierdzenie, że jest ona upoważniona do reprezentowania Andrzeja Ko- walskiego i zarządu jego majątkiem, oraz wypis prawomocnego postanowienia tego Sądu z dnia 30 grudnia 2005 r., sygn. II NS 14423/05, zawierający zgodę na nabycie za cenę 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) lokalu miesz- kalnego numer 24 (dwadzieścia cztery), stanowiącego odrębną nieruchomość z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu, wybudowanego w Olsztynie przy al. Wyszyńskiego nr 96 (dziewięćdzie- siąt sześć). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 2. Stawająca oświadcza, że udziela Andrzejowi Kowalskiemu zgody na na- bycie lokalu mieszkalnego numer 24 (dwadzieścia cztery) o powierzchni 40 m2 (czterdzieści metrów kwadratowych), wybudowanego w budynku numer 96 (dziewięćdziesiąt sześć) przy al. Wyszyńskiego w Olsztynie za cenę 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi stawająca. ––––––––––––––––––––––––– § 4. Wypisy aktu można wydawać stawającej i Andrzejowi Kowalskiemu w do- wolnej liczbie. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 17 Rozdział I. Część ogólna § 5. Pobrano: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – taksę notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo- ści z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie –––––––––––––––––––– 200,00 zł (dwieście złotych), –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – 23 VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie ––––––––––––––––––––––––––––––– 46,00 zł (czterdzieści sześć złotych). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z pod- stawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Aleksandra Anna Kowalska Teresa Nowak – notariusz Uwagi do wzoru nr 2 Według art. 15 k.c. ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, któ- rzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Taką samą zdolność mają osoby, dla których sąd ustanowił doradcę tymczasowego (art. 549 k.p.c.). Przedstawicie- lem ustawowym częściowo ubezwłasnowolnionej osoby pełnoletniej jest kurator (art. 16 § 2 k.c., art. 181 k.r.o.). Do nabycia nieruchomości przez osobę częściowo ubezwłasnowol- nioną potrzebna jest – z mocy art. 17 k.c. – zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a więc kuratora. To samo dotyczy nabycia spółdzielczego prawa do lokalu. Są to ponadto czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu i dlatego wymagane jest również zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 101 § 3, art. 155 § 2, art. 178 § 2 k.r.o.). System dokonywania czynności prawnej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych nie wyklucza uprawnienia przedstawiciela ustawowego, a więc w tym przypadku kuratora, do dokonywania tych czynności w imieniu osoby przez siebie repre- zentowanej i ze skutkami bezpośrednio dla tej osoby (art. 95 § 2 k.c.). Należy jednak pod- kreślić, że według art. 181 § 1 k.r.o. kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W postanowieniu Sądu Najwyższego z 30 września 1977 r. (III CRN 132/77, OSNCP 1978, nr 11, poz. 204) czytamy, że kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest po- wołany do wyrażenia zgody na zaciąganie przez nią zobowiązań lub rozporządzania swo- im prawem (art. 17 k.c.) również w tym wypadku, gdy postanowienie sądu opiekuńczego nie zawiera uprawnienia kuratora do reprezentowania osoby częściowo ubezwłasnowol- nionej i zarządzania jej majątkiem (art. 181 § 1 k.r.o.). Wykładnia art. 66 k.p.c. w zw. z art. 65 § 2 k.p.c. prowadzi do wniosku, że zdolności procesowej nie ma nie tylko osoba pozbawiona całkowicie zdolności do czynności praw- nych, ale także osoba ograniczona w tej zdolności w czynnościach prawnych, których nie mogłaby dokonywać samodzielnie. W postanowieniu tym Sąd Najwyższy powołał się na wcześniejsze orzeczenie tego Sądu z 8 września 1970 r. (II CZ 115/70, OSNCP 1971, nr 6, poz. 104) i przytoczył argumentację przemawiającą za możliwością reprezentowania 18 www.lexisnexis.pl Wzór nr 2. Zgoda na dokonanie czynności przez częściowo ubezwłasnowolnionego w procesie osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przez kuratora nawet w wypadku braku postanowienia sądu opiekuńczego wydanego w trybie art. 181 § 1 k.r.o. Żaden przedstawiciel ustawowy, a więc również kurator, nie może, nawet za zezwole- niem sądu rodzinnego, dokonywać takich czynności, których możliwość dokonania przez przedstawiciela jest wyłączona przez ustawę (np. kurator nie może sporządzić lub odwołać testamentu – art. 944 § 2 k.c., lub dokonywać czynności w sytuacjach określonych w art. 98 § 2 w zw. z art. 155 § 2 i art. 178 § 2 k.r.o.). Według postanowienia Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r. (I CKN 299/98, OSP 2000, nr 12, poz. 186) umowa sprzedaży nieruchomości przez ojca na rzecz małoletniego syna działającego przez matkę wyłączoną z uprawnienia reprezentowania na mocy art. 98 § 2 k.r.o. jest nieważna (art. 58 § 1 k.c.) i nie może być potwierdzona przez syna po uzyska- niu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. 19 Rozdział I. Część ogólna WZÓR nr 3 UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOKONANA PRZEZ RODZICÓW W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA Wzór nr 3. Umowa sprzedaży nieruchomości dokonana przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka Repertorium A nr 146/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące czternastego roku (28.02.2014 r.) przed Teresą Nowak notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w War- szawie przy ul. Świeradowskiej 20, stawili się: –––––––––––––––––––––––––––––– 1) Józef Kowalski, syn Piotra i Jadwigi (PESEL 55020312778), –––––––––––– zamieszkały 52-213 Raszyn, ul. Bohaterów Ossowa 18, –––––––––––––––– 2) Czesława Kowalska, córka Feliksa i Józefy (PESEL 58042103698), ––––––– zamieszkała 52-213 Raszyn, ul. Bohaterów Ossowa 18, –––––––––––––––– 3) Stanisław Chmielewski, syn Andrzeja i Janiny (PESEL 59071302014), ––– według jego oświadczenia NIP 526-154-42-62, zamieszkały 52-213 Raszyn, ul. Chmielna 12. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych: ad 1) – ABR 874567, ad 2) – AXM 809468, ad 3) – ABR 563424. –––––––––––––– Józef i Czesława małżonkowie Kowalscy oświadczają, iż przy tym akcie dzia- łają w imieniu ich małoletniego syna Dariusza Kowalskiego, zamieszkałego razem z nimi, jako jego przedstawiciele ustawowi na podstawie prawomocnego posta- nowienia sądu rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 czerwca 2013 r., sygn. akt III Ns 926/13, zapewniając, iż władza rodzicielska im przysługu- jąca nie została ograniczona, zawieszona ani też nie zostali jej pozbawieni. –––– UMOWA SPRZEDAŻY § 1. Józef Kowalski i Czesława Kowalska oświadczają, że: ––––––––––––––––– – ich małoletni syn Dariusz Kowalski, urodzony 15 maja 1995 r. (PESEL 95051503237) jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w Ra- szynie przy ulicy Bohaterów Ossowa 18, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej jako działka numer 3641 (trzy tysiące sześćset czter- dzieści jeden) o obszarze 991 m2 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwa- dratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw WA1P/00064967/0, –––––––––––––––––––––––––– – własność opisanej wyżej nieruchomości ich małoletni syn nabył na pod- stawie umowy darowizny sporządzonej przez Magdalenę Janikowską, nota- riusza w Pruszkowie, w dniu 15 maja 1997 r. aktem notarialnym za Reperto- rium A nr 1516/1997, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 20 www.lexisnexis.pl Wzór nr 3. Umowa sprzedaży nieruchomości dokonana przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka – działy III i IV tej księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń, ––––––– – wpisy w powołanej księdze wieczystej do dnia dzisiejszego nie uległy zmia- nie, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – opisany przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi długami ani roszcze- niami osób trzecich, nie występują jakiekolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące spowodować obciążenie tego przedmiotu, ograniczenia w rozporządzaniu nim lub korzystaniu z niego; zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania pu- blicznoprawne związane z tym przedmiotem zostały uregulowane, ––––––––––– – nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem i sądem, w tym postępowa- nie egzekucyjne, upadłościowe lub inne, mogące mieć wpływ na nabycie opisane- go przedmiotu umowy, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – ich małoletni syn Dariusz Kowalski nie jest podatnikiem podatku VAT w ro- zumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie sprzedaży objętej tym aktem. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Przy sporządzeniu aktu załączono: –––––––––––––––––––––––––––––––––––– – odpis księgi wieczystej Kw WA1P/00064967/0, wydany przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych dnia 2 lute- go 2014 r., sygnatura wniosku WA1P/02.02/350/2014, –––––––––––––––––––––– – wypis z rejestru gruntów wydany przez Urząd Gminy w Raszynie nr G7410- -202/14, z którego wynika, że opisana nieruchomość położona jest w jednostce ewidencyjnej Raszyn, przy ul. Bohaterów Ossowa 18, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, oznaczona jako działka numerem 3641 (trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) o obszarze 991 m2 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – wypis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecz- nego Warszawy z dnia 15 czerwca 2013 r., sygn. akt III Ns 926/10, zezwalającego na dokonanie przez Józefa Kowalskiego i Czesławę Kowalską w imieniu ich mało- letniego syna Dariusza Kowalskiego sprzedaży opisanej nieruchomości. –––––––– Józef Kowalski i Czesława Kowalska oświadczają, iż nie są podatnikami podat- ku VAT w zakresie umowy objętej tym aktem w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 2. Józef Kowalski i Czesława Kowalska w imieniu małoletniego syna Dariu- sza Kowalskiego sprzedają opisaną w § 1 nieruchomość Stanisławowi Chmielew- skiemu, a Stanisław Chmielewski nieruchomość tę kupuje i oświadcza, że nabycia dokonuje, będąc wdowcem. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 3. Stawający oświadczają, iż cena wynosi 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i została w całości zapłacona, a przedstawiciele sprzedającego kwitują jej odbiór. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 4. Wydanie nieruchomości nabywcy już nastąpiło. ––––––––––––––––––––– 21 Rozdział I. Część ogólna § 5. Koszty sporządzenia aktu, w tym opłatę sądową, ponosi nabywca. ––––– § 6. Stanisław Chmielewski wnosi na podstawie umowy objętej tym aktem do Sądu Rejonowego w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisanie w księ- dze wieczystej Kw WA1P/00064967/0 jako właściciela Stanisława Chmielewskie- go, syna Adama i Janiny – PESEL 59071302014. –––––––––––––––––––––––––––– § 7. Notariusz uprzedziła stawających o treści art. 6 ustawy z dnia 9 wrześ- nia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) oraz poinformowała, że naczelnik urzędu skarbowego może podwyższyć podaną wartość przedmiotu umowy i pobrać brakujący podatek od czynności cywilnoprawnych wraz z odset- kami od dnia dzisiejszego. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 8. Pobrano gotówką od kwoty 400 000,00 zł: –––––––––––––––––––––––––– – 2 podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 7 pkt 1 lit. a usta- wy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) w kwocie –––––––––––– 8000,00 zł (osiem tysięcy złotych), ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – opłatę sądową na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) w kwocie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 200,00 zł (dwieście złotych), –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – taksę notarialną na podstawie § 5 w zw. z § 2 i 3 oraz § 16 rozporządze- nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymal- nych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie (2570,00 + 200,00) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2770,00 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych), –––––––––––––––––––––––––––– – 23 VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 637,10 zł (sześćset trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy). –––––––––––––––––––––––– Opłata sądowa od wniosku wieczystoksięgowego zawartego w tym akcie zo- stanie zarejestrowana pod numerem Repertorium A tego aktu. ––––––––––––––– Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z pod- stawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. ––––––––––––––– Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Józef Kowalski Czesława Kowalska Stanisław Chmielewski 22 Teresa Nowak – notariusz www.lexisnexis.pl Wzór nr 3. Umowa sprzedaży nieruchomości dokonana przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka Uwagi do wzoru nr 3 Osoby, które nie ukończyły 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie są po- zbawione zdolności do czynności prawnych (art. 12 k.c.). Takie osoby nie mogą własnym działaniem dokonywać skutecznie czynności prawnych. Według art. 14 § 1 k.c. czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nie- ważna. Jest to nieważność bezwzględna. Od tej zasady w art. 14 § 2 k.c. przewidziany jest wyjątek sankcjonujący powszechną praktykę w drobnych, bieżących sprawach życia co- dziennego. Umowa dotycząca takich spraw staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Poza tym wyjątkiem osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych działa przez swojego przedstawiciela. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są w zasadzie rodzice, w określonych zaś przypadkach – opiekun (art. 13 § 2 k.c.). W przypadkach określonych w przepisach – zamiast rodziców lub opiekuna – jako przedstawiciel osoby niemającej zdolności do czynności prawnych występuje kurator (art. 178 § 1 k.r.o.). Przykładowo chodzi o sytuację, gdy rodzice lub opiekun nie mogą re- prezentować osoby pozostającej pod ich władzą rodzicielską lub opieką wobec możliwej sprzeczności interesów (art. 98 § 2, art. 99, 155 § 2, art. 159, 175 k.r.o.). Przedstawiciel osoby niemającej zdolności do czynności prawnych przy reprezentacji tej osoby podlega określonym ograniczeniom. Według art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego za- rządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Dotyczy to rów- nież opiekunów i kuratorów (art. 155 § 2, art. 156, 175, 178 § 2 k.r.o.). Czynności dokonane bez takiego zezwolenia są nieważne i nie mogą być konwalidowane (uchwała SN z 24 czerw- ca 1961 r., 1 CO 16/61, OSNCP 1963, nr 9, poz. 187; por. też S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1985, s. 308, oraz powo- łane tam literaturę i orzecznictwo). Według uchwały Sądu Najwyższego z 29 maja 1990 r. (III CZP 29/90, OSNCP 1990, nr 12, poz. 150) zezwolenie sądu opiekuńczego przewidziane w art. 101 § 3 k.r.o. na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu wyłą- cza możliwość dokonania kontroli zamierzonej czynności (art. 81 Prawa o notariacie) tylko w zakresie objętym prawomocnym orzeczeniem sądowym. Por. również H. Ciepła, w: Ko- deks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 663–665. 23 Rozdział I. Część ogólna WZÓR nr 4 UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI MAŁOLETNIEMU Wzór nr 4. Umowa darowizny nieruchomości małoletniemu Repertorium A nr 245/2014 AKT NOTARIALNY Dnia siódmego lutego dwa tysiące czternastego roku (07.02.2014 r.) przed Te- resą Nowak notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 20, stawili się: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1) Jadwiga Wiśniewska, córka Józefa i Marii (PESEL 36091123567), ––––––– zamieszkała 01-156 Warszawa, ul. Puławska 16, –––––––––––––––––––––– 2) Stanisław Wiśniewski, syn Józefa i Anny (PESEL 65121325631), –––––––– zamieszkały 01-156 Warszawa, ul. Puławska 16, –––––––––––––––––––––– 3) Janina Wiśniewska, córka Władysława i Rozalii (PESEL 69071302014), –– zamieszkała 01-156 Warszawa, ul. Puławska 16. –––––––––––––––––––––– Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych: ad 1) – ACC 477422, ad 2) – AAB 343582, ad 3) – AXF 428639. ––––––––––––––– Stanisław i Janina małżonkowie Wiśniewscy oświadczają, iż przy tym akcie działają w imieniu ich małoletniego syna Macieja Wiśniewskiego, syna Stanisła- wa i Janiny urodzonego dnia 6 maja 1995 r., jako jego przedstawiciele ustawowi, zapewniając, iż władza rodzicielska im przysługująca nie została ograniczona, zawieszona ani też nie zostali jej pozbawieni, i okazują odpis skrócony aktu uro- dzenia tegoż syna wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Kozłowie przez podin- spektora tego urzędu w dniu 10 stycznia 2014 r. poświadczony za zgodność z tre- ścią aktu urodzenia Nr 400/1995. UMOWA DAROWIZNY § 1. Jadwiga Wiśniewska oświadcza, że: –––––––––––––––––––––––––––––––– – będąc wdową, w drodze zasiedzenia nabyła udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) części zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puław- skiej 16 (szesnaście), oznaczonej jako działka nr ew. 24 (dwadzieścia cztery), w ob- rębie 4-02-22, o obszarze 1479 m2 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Kw 142305 (obecny nr elektro- niczny WAZM/00142305/0), prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mo- kotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych, WA2M/00142305/0, ––––––––––––––––– – działy III i IV w tejże księdze wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń, –– – wpisy w powołanej księdze wieczystej do dnia dzisiejszego nie uległy zmia- nie, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – opisany przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi długami ani roszcze- niami osób trzecich, nie występują jakiekolwiek prawne lub faktyczne okoliczności 24 www.lexisnexis.pl Wzór nr 4. Umowa darowizny nieruchomości małoletniemu mogące spowodować obciążenie tego przedmiotu, ograniczenia w rozporządzaniu nim lub korzystaniu z niego; zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania pu- blicznoprawne związane z tym przedmiotem zostały uregulowane, ––––––––––– – nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem i sądem, w tym postępowa- nie egzekucyjne, upadłościowe lub inne, mogące mieć wpływ na nabycie opisane- go przedmiotu umowy, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – pozostaje nadal wdową, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – częścią składową powyższej nieruchomości jest parterowy dom mieszkalny, czteroizbowy, wybudowany w 1968 r., o powierzchni użytkowej 110 m2, obecnie przeznaczony do remontu. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 2. Jadwiga Wiśniewska daruje małoletniemu wnukowi Maciejowi Wiśniew- skiemu udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) część w opisanej w § 1 nieruchomo- ści, a Stanisław i Janina małżonkowie Wiśniewscy w imieniu ich małoletniego syna Macieja Wiśniewskiego darowiznę tę przyjmują. ––––––––––––––––––––––– § 3. Wydanie nieruchomości obdarowanemu do współposiadania i korzystania już nastąpiło. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 4. Koszty sporządzenia aktu, w tym opłatę sądową, ponosi darująca. ––––– § 5. Wartość przedmiotu darowizny strony określają na 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz oświadczają, że należny podatek od zasiedzenia został w całości uiszczony w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów (numer ew. 1/890/95, nr zezw. 53/95). ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– § 6. Notariusz uprzedziła stawających o treści art. 4a, 8, 9 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) i treści art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.), po czym stawający oświad- czają, że niniejsza darowizna jest pierwszą dokonaną między stronami w ciągu ostatnich pięciu lat. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Notariusz poinformowała stawających o możliwości podwyższenia przez na- czelnika urzędu skarbowego podanej wartości przedmiotu umowy oraz o tym, że naczelnik urzędu skarbowego może pobrać brakujący podatek od darowizny. ––– Stanisław i Janina małżonkowie Wiśniewscy oświadczają, że ich małoletni syn Maciej Wiśniewski w nabytym budynku mieszkalnym nie mieszka i nie będzie mieszkał przez okres pięciu lat od dnia nabycia. –––––––––––––––––––––––––––– § 7. Stanisław i Janina małżonkowie Wiśniewscy wnoszą na podstawie umowy objętej tym aktem do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisanie w powołanej k
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory aktów notarialnych. Wydanie 8
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: