Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 010831 16984099 na godz. na dobę w sumie
Z lotu ptaka - ebook/pdf
Z lotu ptaka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2593-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji opisano sposoby wykonywania zdjęć z powietrza oraz efekty fotograficzne, które udaje się uzyskać przy użyciu balonu i latawca. Autor przedstawił historię powstania i rozwoju tych metod, a następnie – na podstawie własnych doświadczeń – przeanalizował ich możliwości i ograniczenia oraz porównał do innych sposobów fotografowania z lotu ptaka.

Zdjęcia z powietrza to wyjątkowa forma dokumentacji, która znacznie poszerzyła horyzonty badawcze w archeologii i innych dziedzinach nauki. Stanowi doskonałe narzędzie zarówno przy poszukiwaniu nowych stanowisk archeologicznych, jak i podczas dokumentowania prac wykopaliskowych. Sprawdza się również jako jedna z samodzielnych niedestrukcyjnych metod badawczych oraz podczas przygotowywania dalszych nieinwazyjnych i inwazyjnych badań archeologicznych.

Prezentacja sposobów wykorzystania aerodyn i aerostatów na uwięzi może pomóc profesjonalistom docenić te statki latające i poprawić jakość uzyskiwanych danych dokumentacyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Zdjęcia z powietrza stają się coraz powszechniejszą częścią studiów i ana- liz archeologicznych oraz samej dokumentacji. Są doskonałym narzędziem pracy zarówno podczas poszukiwań nowych stanowisk archeologicznych, jak i rozpoznania ich struktury przestrzennej czy analiz krajobrazu histo- rycznego. Dodatkowo pozwalają na badanie stanu zachowania obiektów zabytkowych, udokumentowanie prac wykopaliskowych, a także przygo- towanie do inwazyjnych i nieinwazyjnych badań archeologicznych. Tych zastosowań jest jednak jeszcze więcej, ale nie ulega wątpliwości, że foto- grafie z wysokości są wyjątkową formą dokumentacji, która w archeologii pozwoliła znacznie poszerzyć horyzonty badawcze. Pierwsze zdjęcia z powietrza wykonano z balonu (Deuel 1984, 21). W początkowym okresie rozwoju tej dziedziny bardzo istotną rolę odgrywa- ły także latawce (Aber et al. 2010, 4–5). Autor chciałby prześledzić historię powstania i rozwoju tych metod w archeologii. Analizie będą również pod- dane różnice w możliwościach wykorzystania tych technik, ich ogranicze- nia, także w porównaniu z innymi statkami powietrznymi. Najważniejsze jednak pytania, na które autor chciałby odpowiedzieć w tej pracy, brzmią: • Czy metody te spełniają obecnie oczekiwania archeologów dotyczące dokumentacji z powietrza i w jakim zakresie? • Czy pozwolą na stworzenie danych umożliwiających dalszą analizę i przetwarzanie? • Czy podobnie jak zdjęcia z innych statków powietrznych mogą po- móc w rozwikłaniu zagadnień związanych z identyfikacją stanowiska, strukturą przestrzenną, oceną stanu jego zachowania itp.? • Czy przyczynią się do popularyzacji prowadzonych prac archeolo- gicznych? • Czy fotografia balonowo-latawcowa spełnia wymagania dokumentacji taniej, dobrej i szybkiej? 8 Wstęp Rozsądek podpowiada, że w większości projektów mogą zostać speł- nione tylko dwa z tych postulatów (http://office.microsoft.com/pl-pl/pro- ject-help/trojkat-projektu-HA010351692.aspx, dostęp: 26.06.2013). Autor jednak w tym konkretnym przypadku postara się przeanalizować to do- kładniej. Fotografia z aerostatów i aerodyn jest metodą ciągle unowocześnianą. Abstrahując od oceny tej metody, przedstawiając swoje doświadczenia oraz zebraną wiedzę na jej temat, autor ma nadzieję na większe rozpowszech- nienie tej dziedziny wśród archeologów i podwyższenie jakości uzyska- nych danych dokumentacyjnych. Jeżeli nawet lektura niniejszej pracy nie przekona do samodzielnego stworzenia zestawu do fotografii z powietrza, to przynajmniej pokaże, w jaki sposób taka dokumentacja może być wy- konywana i jakich efektów można oczekiwać. Ze względu na popularność balonów i latawców w zabawach dziecięcych naukowcy często nie traktują ich poważnie. Autor ma nadzieję, że przedstawione w niniejszej pracy do- świadczenia i wyniki ich wykorzystania pozwolą zmienić wizerunek tych statków latających na bardziej profesjonalny. Autor nie zamierza tworzyć kolejnego ogólnego opracowania doty- czącego archeologii lotniczej, ponieważ temat ten został już wielokrotnie zgłębiony (Crawford 1929; Reeves 1936; Riley 1946; Deuel 1984; Wilson 2000; Rączkowski 2002; Bourgeois et al. 2005; Kobyliński 2005; Musson et al. 2013). Skupiając się na poszerzeniu wiedzy dotyczącej fotografowania z nisko latających i najstarszych statków powietrznych, przytacza tylko podstawowe informacje dotyczące archeologii lotnic zej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z lotu ptaka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: