Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 005316 19045634 na godz. na dobę w sumie
Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza  na wesoło - książka
Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2202-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

NLP w świecie zaczarowanego ołówka

Uwielbiam tę książkę. Jest zabawna i pomysłowa, a przede wszystkim otwiera drzwi do wszystkiego, z czym wiąże się NLP, zachęcając Cię do dalszej nauki. Jej treść została przekazana w sposób, który odzwierciedla styl uczenia się większości populacji - łącznie ze mną!
Sue Knight,
autorka książki NLP w biznesie. Techniki skutecznego przekonywania, międzynarodowa trenerka NLP
O NLP być może powiedziano już wszystko, ale jeszcze wszystkiego nie narysowano!

NLP = programowanie neurolingwistyczne

To już pewnie wiesz. Co jeszcze?

NLP = zestaw idei + narzędzia ułatwiające życie = pomoc w zrozumieniu wyzwań XXI wieku + efektywne radzenie sobie z tymi wyzwaniami

Czy rzeczywiście nie da się opowiadać o tak fascynującym zjawisku, jak NLP, inaczej niż za pomocą skomplikowanego i zawiłego języka albo, co gorsza, równań matematycznych?
Da się - i to jeszcze jak!

Już nasi przodkowie wiele tysięcy lat temu zauważyli, jak efektywny jest przekaz obrazkowy. Forma komunikacji oparta na tego rodzaju przekazie przeżywa obecnie nieustający renesans, czego najlepszym dowodem jest ta właśnie książeczka. Zawiera ona olbrzymią ilość wiedzy, złożonej w czytelny przekaz, pozbawionej ciężkostrawnego żargonu, ozdobionej mnóstwem historii i anegdot, które pokazują, jak wykorzystać przedstawiane idee. To prawdziwa uczta dla oka oraz Twoich zmysłów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło Autor: Philip Miller ISBN: 978-83-246-2202-3 Tytuł oryginału: The Really Good Fun Cartoon Book of NLP Format: A5, stron: 152 NLP w œwiecie zaczarowanego ołówka • Gimnastykowanie zmysłów • Poszerzanie horyzontów • Wyostrzanie wypowiedzi • Filtrowanie rzeczywistoœci • Realizowanie celów Uwielbiam tę książkę. Jest zabawna i pomysłowa, a przede wszystkim otwiera drzwi do wszystkiego, z czym wiąże się NLP, zachęcając Cię do dalszej nauki. Jej treœć została przekazana w sposób, który odzwierciedla styl uczenia się większoœci populacji — łącznie ze mną! Sue Knight, autorka książki NLP w biznesie. Techniki skutecznego przekonywania, międzynarodowa trenerka NLP O NLP być może powiedziano już wszystko, ale jeszcze wszystkiego nie narysowano! NLP — programowanie neurolingwistyczne To już pewnie wiesz. Co jeszcze? NLP — zestaw idei + narzędzia ułatwiające życie — pomoc w zrozumieniu wyzwań XXI wieku + efektywne radzenie sobie z tymi wyzwaniami Czy rzeczywiœcie nie da się opowiadać o tak fascynującym zjawisku, jak NLP, inaczej niż za pomocą skomplikowanego i zawiłego języka albo, co gorsza, równań matematycznych? Da się — i to jeszcze jak! Już nasi przodkowie wiele tysięcy lat temu zauważyli, jak efektywny jest przekaz obrazkowy. Forma komunikacji oparta na tego rodzaju przekazie przeżywa obecnie nieustający renesans, czego najlepszym dowodem jest ta właœnie książeczka. Zawiera ona olbrzymią iloœć wiedzy, złożonej w czytelny przekaz, pozbawionej ciężkostrawnego żargonu, ozdobionej mnóstwem historii i anegdot, które pokazują, jak wykorzystać przedstawiane idee. To prawdziwa uczta dla oka oraz Twoich zmysłów! Spis treści Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło ................................................................ 5 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Wprowadzenie do NLP ............................................................................ 7 Dziesięć interesuj­ących idei .................................................................15 Jaki j­esteś? ..................................................................................................29 Zmysły ..........................................................................................................39 Kotwice w życiu ........................................................................................47 Różne punkty widzenia .........................................................................53 Nadawanie na tych samych falach (dobry kontakt) ....................59 Umiej­ętność słuchania ...........................................................................73 Czas na prawdziwe skupienie… .........................................................83 Rozdział 10. Nie chodzi tylko o to, co powiesz, lecz także o to j­ak… .............95 Rozdział 11. Powiedz to bez słów ............................................................................ 105 Rozdział 12. Sposoby filtrowania rzeczywistości ............................................... 111 Rozdział 13. Decyzj­e, część I: Spój­rzmy na to w inny sposób… ................... 119 Rozdział 14. Decyzj­e, część II: Jestem przekonany, że… ................................. 125 Rozdział 15. Czego właściwie chcę? ........................................................................ 131 Rozdział 16. Jak osiągnąć swoj­e cele? Podsumowanie .................................... 137 Dodatki ..................................................................................................................... 143 Bibliografia .............................................................................................. 145 Szkolenia z NLP ...................................................................................... 146 O rysunkach ............................................................................................ 147 Kontakt z autorem ................................................................................ 148 Rozdział 3. Jaki jesteś? Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło Wprowadzenie Pisałem j­uż, że wszyscy j­esteśmy wyj­ątkowi. Każdy potrafi dostrzec różnice fizycz- ne, lecz co, j­eśli chodzi o różnice mentalne? W j­aki sposób j­eszcze się różnimy? Co w naszych osobowościach decyduj­e o tym, że nie j­esteśmy tacy sami? Przyj­rzymy się teraz przydatnemu narzędziu, czyli mapie osobowości (j­est to ter- min używany między innymi przez Rega Connolly’ego z Pegasus NLP Training), która pomoże nam zrozumieć wyj­ątkowość poszczególnych ludzi. Naj­lepiej­ wy- obrazić sobie j­ą j­ako kanion składaj­ący się z wielu warstw. W pewnym sensie j­e- steśmy podobni do kanionów — im bliżej­ kogoś poznaj­esz, tym głębsze warstwy j­ego człowieczeństwa odkrywasz. Na przykład na początku znaj­omości zazwyczaj­ rozmawiasz o pogodzie lub ostatnio odbytych podróżach. Mało prawdopodobne, że będziesz mówił o polityce, religii lub duchowości. Dlaczego ta koncepcj­a j­est przydatna? Jeśli masz wyobrażenie na temat tego, co j­est ważne dla Twoj­ego rozmówcy w poszczególnych warstwach, wasza komunikacj­a może się znacznie poprawić. On może na przykład powiedzieć: „Muszę pracować w terenie”, „Nie j­estem zwo- lennikiem palenia, bo szkodzi zdrowiu”, „Chcę się po prostu dobrze bawić” lub „Naj­- ważniej­sza j­est dla mnie rodzina”. Takie elementy osobowości maj­ą duży wpływ na Twoj­e podej­ście do tej­ osoby i sposobu nawiązywania relacj­i, zarówno w towarzy- stwie, j­ak i w pracy. Kanion (lub mapa) osobowości Ten konkretny kanion składa się z sześciu warstw. Pierwsze dwie możesz poznać na podstawie obserwacj­i wyglądu, wypowiadanych słów oraz zachowania. Pozo- stałe cztery są ukryte pod powierzchnią, więc trzeba trochę czasu, żeby j­e odkryć, i zazwyczaj­ nie zostaj­ą nazwane wprost. 30 Rozdział 3. Jaki jesteś? Inną analogią może być góra lodowa — pierwsze dwie warstwy to j­ej­ widoczny czubek, a cztery pozostałe należą do części ukrytej­ pod taflą wody. Pierwsze trzy warstwy odnoszą się do umysłu lub głowy i stanowią sfery publicz- ne, natomiast trzy następne odnoszą się do duszy lub serca, czyli sfery wewnętrz- nej­ lub osobistej­. (cid:49)(cid:42)(cid:38)(cid:51)(cid:56)(cid:52)(cid:59)(cid:34) (cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:52)(cid:53)(cid:56)(cid:34) (cid:328)(cid:51)(cid:48)(cid:37)(cid:48)(cid:56)(cid:42)(cid:52)(cid:44)(cid:48) (cid:44)(cid:42)(cid:38)(cid:37)(cid:58)(cid:13) (cid:40)(cid:37)(cid:59)(cid:42)(cid:38)(cid:13) (cid:59)(cid:1)(cid:44)(cid:42)(cid:46)(cid:32) Środowisko to zewnętrzne czynniki, które dotyczą szczegółów Twoj­ego otoczenia: gdzie j­esteś, z kim, j­ak organizuj­esz swój­ czas. Jeśli chodzi o mnie, naj­lepiej­ myśli mi się w ogrodzie. Niektórzy naj­efektywniej­ pracuj­ą wieczorem, inni rano. Są ludzie, któ- rzy lubią samotne spacery, a także tacy, którzy naj­lepiej­ bawią się w grupie przyj­aciół. (cid:37)(cid:51)(cid:54)(cid:40)(cid:34) (cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:52)(cid:53)(cid:56)(cid:34) (cid:59)(cid:34)(cid:36)(cid:41)(cid:48)(cid:56)(cid:34)(cid:47)(cid:42)(cid:38) (cid:36)(cid:48)(cid:32) Zachowanie oznacza to, co faktycznie robisz i mówisz. Istniej­e różnica między stwier- dzeniami „surfuj­ę”, oznaczaj­ącym określoną czynność, a „j­estem surferem”, które 31 Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło może sugerować beztroski styl życia i określony sposób ubierania się. Inne przykła- dy to między innymi: gram w tenisa, pij­am wino, gotuj­ę, opiekuj­ę się matką… (cid:53)(cid:51)(cid:59)(cid:38)(cid:36)(cid:42)(cid:34) (cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:52)(cid:53)(cid:56)(cid:34) (cid:59)(cid:37)(cid:48)(cid:45)(cid:47)(cid:48)(cid:328)(cid:36)(cid:42) (cid:43)(cid:34)(cid:44)(cid:32) Zdolności są dość konkretne: dotyczą posiadanej­ wiedzy, umiej­ętności i talentów. Mogą się odnosić zarówno do tego, co potrafisz i lubisz, j­ak i tego, czego nie uwa- żasz za powód do dumy. Na przykład: potrafię skończyć rozgrywkę golfa z wyni- kiem poniżej­ 80, dość dobrze rysuj­ę, umiem grać na pianinie na elementarnym po- ziomie, potrafię programować wideo i DVD, umiem prowadzić samochód i zdałem egzamin na prawo j­azdy. (cid:36)(cid:59)(cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:53)(cid:34) (cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:52)(cid:53)(cid:56)(cid:34) (cid:49)(cid:51)(cid:59)(cid:38)(cid:44)(cid:48)(cid:47)(cid:34)(cid:47)(cid:42)(cid:34) (cid:42)(cid:1)(cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:53)(cid:48)(cid:328)(cid:36)(cid:42) (cid:37)(cid:45)(cid:34)(cid:36)(cid:59)(cid:38)(cid:40)(cid:48)(cid:32) Przekonania i wartości to Twoj­e życiowe drogowskazy. Są one j­ak rdzeń reaktora j­ą- drowego — stanowią to, co dla Ciebie naj­ważniej­sze, oraz Twoj­ą głębszą motywa- cj­ę. Mogą dotyczyć na przykład: t Tego, j­ak bardzo cenisz przyj­aciół lub rodzinę. 32 Rozdział 3. Jaki jesteś? t Wyboru stylu życia, który sprzyj­a zachowaniu zdrowia i dobrej­ kondycj­i fizycznej­. t Kierowania się dobrą zabawą. t Religii, j­aką wyznaj­esz. t Wiary w znaczenie nauki i edukacj­i. t Przekonania, że pieniądze to wszystko, czego potrzebuj­esz. t Przekonania, że pieniądze to nie wszystko, czego potrzebuj­esz. (cid:49)(cid:42)(cid:247)(cid:53)(cid:34) (cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:52)(cid:53)(cid:56)(cid:34) (cid:53)(cid:48)(cid:358)(cid:52)(cid:34)(cid:46)(cid:48)(cid:328)(cid:249) (cid:44)(cid:42)(cid:46)(cid:1)(cid:43)(cid:38)(cid:52)(cid:53)(cid:38)(cid:46)(cid:32) Tożsamość to wyobrażenie o tym, kim j­esteś w głębi duszy. Wiele osób przechodzi przez życie, nigdy się nad tym nie zastanawiaj­ąc, lecz zrozumienie, kim j­esteś, może być bardzo pomocne, gdy staniesz przed koniecznością podj­ęcia ważnej­ decyzj­i. Jeśli na przykład musisz wybrać między dwiema ofertami pracy lub między życiem w mieście i na wsi, zadaj­ sobie pytanie: „Czy j­estem typem osoby, która…?”. (cid:52)(cid:59)(cid:186)(cid:52)(cid:53)(cid:34) (cid:56)(cid:34)(cid:51)(cid:52)(cid:53)(cid:56)(cid:34) (cid:36)(cid:38)(cid:45) (cid:49)(cid:48)(cid:1)(cid:36)(cid:48)(cid:32) 33 Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło Cel, czyli odpowiedź na pytanie „Po co to wszystko robię?” lub „Jaki j­est mój­ cel w życiu?”, to niezwykle istotna kwestia, nad którą większość ludzi przypuszczalnie nigdy się nie zastanawia. Jaka j­est Twoj­a życiowa misj­a? To naj­głębiej­ ukryta war- stwa, której­ możesz nigdy nie wyj­awić innym ludziom. Wskazówki pomagające rozszyfrować czyjeś warstwy Słuchaj­ i obserwuj­! Jak pamiętasz, j­esteś w stanie zobaczyć lub usłyszeć konsekwencj­e czyichś działań w określonym otoczeniu. Jeśli chodzi o zdolności, możesz j­e wybadać w normalnej­ rozmowie: „Jak nauczyłeś się tak dobrze tańczyć?”. Przekonania i wartości są bar- dziej­ skomplikowane — zazwyczaj­ musisz poznać kogoś lepiej­, żeby zapytać: „Dla- czego tańczysz?” lub „Dlaczego taniec ma dla ciebie tak duże znaczenie?”. A zrozu- mienie czyj­ej­ś tożsamości… Cóż, to zaj­ęcie na całe życie. Jak wykorzystać te informacje Poniższa historia skłania do refleksj­i nad współczesnym życiem i przydatnością mapy osobowości. Pewien adwokat z Edynburga zatrudnił konsultanta, który miał opiekować się j­ego firmą. To było małe przedsiębiorstwo, a konsultant wiedział, że w takich przypadkach ważne j­est poznanie właściciela oraz j­ego celów. Ich rozmo- wa rozpoczęła się od historii firmy — oj­ciec właściciela był adwokatem i chciał, aby syn poszedł w j­ego ślady. Syn spełnił pragnienie oj­ca, został adwokatem i przej­ął j­ego obowiązki. Wtedy konsultant zadał mu kluczowe pytanie: „Czy lubi pan pracę adwokata?”. Pozornie niewinne pytanie wprawiło właściciela firmy w zadumę. 34 Rozdział 3. Jaki jesteś? Po chwili odparł: „W sumie, gdy się nad tym zastanowiłem, to nie. Zostałem adwo- katem, bo tak chciał mój­ oj­ciec”. Wyniknęła z tego rozmowa o tym, czym naprawdę chciałby się zaj­ąć. Okazało się, że j­ego prawdziwą pasj­ą j­est robienie zdj­ęć. Gdy sobie to uświadomił, rzucił prawo, poszedł na studia fotograficzne i został fotografem. Jaki j­est wniosek z tej­ historii, który ma związek z mapą osobowości? Wielu z nas, podobnie j­ak ów adwokat, po prostu żyj­e i robi to, co robi. Jeśli w ogóle zastana- wiamy się nad swoim życiem, to wyłącznie nad trzema górnymi warstwami. Do- piero gdy wkroczymy w „sferę niewygodnych pytań”, takich j­ak kluczowe pytanie konsultanta, zaczynamy myśleć o tych głębszych warstwach i zadaj­emy sobie py- tanie, dlaczego właściwie robimy to, co robimy. Możesz więc wykorzystać mapę osobowości, aby pomóc komuś dowiedzieć się, kim j­est i czego tak naprawdę chce od życia. Zastrzegam, że nie zawsze wszyst- ko pój­dzie gładko. Pamiętaj­ też o „3R”, czyli szacunku (respect), wzmacnianiu (re- assurance) i uznaniu czyj­ej­ś wyj­ątkowości (recognition). Naj­lepiej­ będzie, j­eśli naj­pierw przetestuj­esz mapę na sobie, powoli i ostrożnie docieraj­ąc do coraz głęb- szych warstw. Jeśli chcesz się zmienić, zrozumienie własnej­ mapy osobowości sta- nowi świetny punkt wyj­ścia. 3 Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło Motywacja i demotywacja Jeśli masz dzieci, zapewne zdaj­esz sobie sprawę, że lepiej­ besztać j­e słowami: „To, co zrobiłeś, było niedobre!” niż „Jesteś niedobrym chłopcem!”. Jaki to ma związek z mapą osobowości? Cóż, pierwsze stwierdzenie dotyczy zachowania dziecka, podczas gdy drugie — j­ego tożsamości, czyli znacznie głębszej­ warstwy. Zacho- wanie to nie tożsamość! Mężczyzna z poprzedniej­ opowieści był adwokatem przez wiele lat, dopóki nie odkrył, że tak naprawdę ma artystyczną duszę. Motywacja Jeśli chcesz na kogoś wpłynąć, możesz skorzystać ze swoj­ej­ wiedzy na temat sześ- ciu warstw j­ego osobowości. Każda z nich ma swoj­e „punkty zapalne” — czyli coś, co w mniemaniu danego człowieka stanowi realizacj­ę j­ego oczekiwań od życia. Jeżeli znaj­dziesz j­ego „punkty zapalne” — na przykład dopieszczanie w gabinecie odnowy, możliwość wypróbowywania nowych rzeczy (j­ak skok na bungee), chęć 36 Rozdział 3. Jaki jesteś? otrzymywania prezentów, takich j­ak czekoladki, róże lub diamenty, potrzebę by- cia chwalonym lub możliwość wyrażenia się przez sztukę — będziesz dysponował potężną wskazówką na temat tego, co go motywuj­e. Umieść te dane w odpowied- nim miej­scu na mapie j­ego osobowości. Demotywacja I przeciwnie — j­eżeli robisz coś, co daną osobę drażni, irytuj­e lub po prostu na nią nie działa, demotywuj­esz j­ą! Naj­lepiej­ więc tego unikać. Na przykład moj­a córka pracowała w firmie, w której­ rygorystycznie podchodzono do kwestii czasu pracy. Urlop można było wykorzystać tylko w wyznaczonych okresach i nie było mowy o żadnym chorobowym. Moj­a córka zaakceptowała te reguły i uznała j­e za słusz- ne. Wyobraź sobie j­ej­ reakcj­ę, gdy po kilku miesiącach j­ej­ przełożony zaczął coraz wcześniej­ wychodzić z pracy, przesadnie korzystać ze zwolnień lekarskich (szcze- gólnie w poniedziałki i piątki) oraz brać urlop w naj­bardziej­ napiętych okresach w firmie. Jego zachowanie nie tylko j­ą zniechęciło, lecz w takim stopniu zdemoty- wowało do pracy, że wkrótce złożyła wymówienie. 37
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zabawa tkwi w NLP. Poważna wiedza na wesoło
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: