Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00476 007680 18990632 na godz. na dobę w sumie
Zacznij pisać. Motywacyjny poradnik pisarza - ebook/pdf
Zacznij pisać. Motywacyjny poradnik pisarza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 225
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62480-50-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Pisanie jest mieszaniną techniki i talentu. Pisarz jest natchnionym, przepełnionym pasją tworzenia wirtuozem pisarskiego rzemiosła.'

Zacznij pisać. Motywacyjny poradnik pisarza został napisany przez... wydawcę. Obejmuje zagadnienia związane z rzemiosłem pisarza od motywacji, przez warsztat aż po wydanie książki.

Z poradnika dowiesz się, co to znaczy 'być pisarzem', skąd czerpać inspiracje i gdzie najlepiej się wydać. To jedyne na rynku opracowanie omawiające rynek publikacji elektronicznych.

Sięgnij po e-booka, jeśli:
- chcesz pisać, a boisz się zacząć
- piszesz, a nie wiesz, czy dobrze
- napisałeś i chcesz to wydać.

E-book powstał na bazie wieloletnich doświadczeń na rynku wydawnictw elektronicznych i papierowych. Dowiesz się z niego, jak przekonać wydawców i krytyków do swojej twórczości, jak stać się zawodowym pisarzem, czego jeszcze Ci brakuje, by osiągnąć sukces.

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej - 'Być pisarzem' poznasz prawdę o sobie jako twórcy, dostaniesz kilka motywujących  do tworzenia porad, wykonasz ciekawe ćwiczenia.

W drugiej części 'Pisać, pisać, pisać' zostaniesz zmuszony do pisania, poznasz szereg chwytów warsztatowych, dzięki którym przestaniesz marzyć o Wenie i zaczniesz po prostu pisać.

Część trzecia 'Wydaj się' przeznaczona jest dla tych, którzy już napisali i chcą sprzedać swoją książkę. Poznasz tu rynek książki elektronicznej, wiodących wydawców oraz tych, którzy mogą Ci pomóc w promocji. W tej części wypowiadają się właściciele wydawnictw, portali literackich i społecznościowych, tworzących polski liternet.
To jedyna na rynku publikacja, która zmotywuje Cię skutecznie do pisania, pozwoli uwierzyć w swoje siły i nauczy technik pisarskiego rzemiosła.

 

Katarzyna Krzan - absolwentka kulturoznawstwa, doktor nauk humanistycznych o specjalności literaturoznawstwo (praca doktorska wydana przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej). Właścicielka Agencji Internetowej A3M.

Autorka poradników: Praktyczny Kurs Pisarstwa (Złote Myśli) oraz Szczęśliwe macierzyńśtwo i jego sekrety (Złote Myśli).

Prowadzi KANApę Literacką oraz Kurs pisastwa w Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w Sosnowcu. Współpracuje z wortalem literackim www.granice.pl. Pisuje recenzje do magazynu społeczno-kuturalnego Śląsk, miesięcznika Sosnart i in.

Na co dzień zajmuje się czytaniem, pisaniem, prowadzeniem wydawnictwa internetowego, kilku blogów, a przede wszystkim wychowaniem trzech córek - Agnieszki, Ani i Zuzi, o których można poczytać na blogu: www.malainka.blox.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Krzan Zacznij pisać Motywacyjny poradnik pisarza © Copyright by Katarzyna Krzan e-bookowo Zdjęcie na okładce: fotolia Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-62480-50-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 5 Szczególne podziękowania za czynną współpracę przy tworzeniu książki należą się: Annie Grabce (Złote Myśli), Przemkowi Komorowskiemu (Nakanapie), Sławkowi Krempie (Granice), Patrycji Gubie (eLib), Tomaszkowi Furtakowi (IT Engineering Inc.), Janowi Giemzie (Bookznami), Aleksandrze Pasternak (eClicto), Krzysztofowi Leszczyoskiemu (Digital All i Bezkartek). www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 6 Spis treści Część pierwsza Być pisarzem ........................................................................... 9 Zostad pisarzem. Co to znaczy? ..................................... 9 Dwiczenie pierwsze ....................................................... 16 Motywacja do pisania ................................................. 17 Dwiczenie drugie .......................................................... 21 Świadomośd pisarza .................................................... 22 Dwiczenie trzecie .......................................................... 27 Co ja właściwie piszę? ................................................. 28 Typy pisarzy ................................................................. 34 Część druga Pisać, pisać, pisać… ........................................................... 37 Skąd czerpad inspiracje? .............................................. 37 Dwiczenie czwarte ........................................................ 43 Czytelnik, czyli Twój cel ............................................... 44 Pomysły na fabułę ....................................................... 47 Dwiczenie piąte ............................................................ 59 Trójwymiarowy model fabuły ..................................... 60 Dwiczenie szóste .......................................................... 64 www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 7 Plan fabuły ................................................................... 67 Twój bohater ............................................................... 72 Dwiczenie siódme ......................................................... 82 Czas przystąpid do opowiadania… ............................... 83 Dwiczenie ósme ........................................................... 87 Konkret zamiast abstrakcji .......................................... 88 Archetypy i stereotypy ................................................ 95 Dwiczenie dziewiąte ................................................. 100 Emocje i uczucia bohaterów ..................................... 101 Dwiczenie dziesiąte ..................................................... 107 Dialogi, czyli jak rozmawiają postaci ......................... 108 Dwiczenie jedenaste ................................................... 114 Zagadka stylu ............................................................. 115 Część trzecia Wydaj się .............................................................................. 121 Sposoby na bestseller ................................................ 121 Dwiczenie dwunaste ................................................... 126 Elementy typografii ................................................... 127 Indeks Jasności Czytelniczej ...................................... 132 Interpunkcja w dialogach .......................................... 134 Miękka spacja ............................................................ 137 Indeksy i spisy ............................................................ 139 Droga do wydawcy .................................................... 141 www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 8 Self-publishing ........................................................... 152 Dystrybucja ................................................................ 159 E-Bookowo ............................................................ 164 Złote Myśli ............................................................. 167 Bezkartek ............................................................... 172 Virtualo .................................................................. 175 eClicto .................................................................... 178 iFormat .................................................................. 182 Nexto ..................................................................... 184 Digital All................................................................ 187 e-Media ................................................................. 190 eLib ........................................................................ 192 IT Engineering Inc. ................................................. 197 Podsumowanie .......................................................... 201 Promocja ................................................................... 202 Granice .................................................................. 204 Nakanapie .............................................................. 210 Bookznami ............................................................. 214 Facebook ............................................................... 217 Cyfrowa literatura ..................................................... 219 www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 9 Część pierwsza Być pisarzem Zostad pisarzem. Co to znaczy? ...takich, co mają chęci i talent, jest wielu, a mimo to większośd z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia, by cokolwiek w życiu zrobid. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można urodzid się z większymi lub mniejszymi zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego, że urodził się wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś sportowcem lub artystą, jest praca, praktyka i technika. Wrodzona inteligencja jest tylko i wy- łącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzy- stad, musisz przekształcid swój umysł w precy- zyjną broo. Carlos Ruiz Zafón www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 10 Napisanie powieści jest szalenie proste: wystarczy spełnid trzy podstawowe warunki: wziąd postad, umieścid ją w jakiejś sytuacji i sprawid, by coś jej się przydarzyło. I gotowe. Wy- dawcy szaleją, wydzierając sobie rękopis z rąk, producenci filmowi dzwonią z propozycjami przekształcenia dzieła w scenariusz, a literackie nagrody czekają w kolejce. Sukces gwarantowany. Gdyby tak rzeczywiście było, każdy pisarz byłby milione- rem i bohaterem kolorowych magazynów. Jednak pisanie powieści wymaga wielkiego wysiłku i ciężkiej pracy. Nie wy- starczy usiąśd i pod wpływem natchnienia napisad czterysta stron powieści. W ciągu jednej nocy może powstad co najwy- żej opowiadanie lub wiersz. A i tak będą wymagad pewnie licznych poprawek, korekt, zmian. O tym, jak trudna jest droga do debiutu, a potem do suk- cesu wiedzą doskonale wszyscy, którzy próbują pisad. W większości przypadków ich teksty trafiają po prostu do szuflad, albo do Internetu, gdzie giną w potopie innych słów. Trudno jest przekroczyd młodemu adeptowi sztuki pisarskiej granicę między „chcę pisad” a „napisałem”. Dochodzi do te- go problem ze znalezieniem wydawcy i uzyskaniem korzyst- nej umowy. Bardzo rzadko można liczyd na wymierne zyski z wydania własnej książki. www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 17 Motywacja do pisania „W życiu zdarzają się dwie tragedie. Kie- dy nie dostajemy tego, czego pragniemy. I kiedy to dostajemy.” Oscar Wilde Przede wszystkim – zastanów się: dlaczego chcesz napisad książkę? Co chcesz osiągnąd w ten sposób? Sławę, pieniądze, rozgłos? A może po prostu samą satysfakcję? Pragniesz zo- stawid po sobie ślad, chcesz, by ludzie o Tobie pamiętali, by Twoje słowa przetrwały dłużej niż Twoje życie? To ważne, by wiedzied, co Cię motywuje tak naprawdę do pisania. Same pieniądze to słaba motywacja. Jeśli zamierzasz zo- stad pisarzem tylko po to, by na tym zarabiad, lepiej od razu sobie odpuścid. Czytelnicy wyczują, że to, co piszesz nie jest szczere, a jedynie obliczone na zysk. Niezależnie od tego, czy tworzysz poezję, prozę fabularną czy poradniki. To, co pi- szesz powinno wypływad z serca, byd szczere, a Ty jako pi- www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 18 szący musisz w to wierzyd. W przeciwnym wypadku będziesz oszukiwad siebie i innych. Jak pisad, by napisad? To pytanie zadaje sobie z pewno- ścią każdy, kto postanowił sięgnąd po pióro. Jedno jest pewne: by napisad, trzeba pisad. Najlepiej regu- larnie, codziennie, narzucając sobie dyscyplinę. Rutyna po- może Ci się zorganizowad, nadad pracy pewien rytm. Pro- blem jednak w tym, że może pozbawid piszącego pasji. To prawda. Tego z pewnością się obawiasz, dlatego wolisz nie kusid losu i w ogóle nie zasiadasz do pisania, prawda? Po co zabijad pasję tworzenia codzienną rutynową harówką? Lepiej i bezpieczniej czekad na przyjście natchnienia… A co jeśli na- tchnienie nie nadejdzie nigdy? Albo pojawi się w momencie, gdy nie można z niego skorzystad? Przepadnie, obrazi się i już nie wróci. A Ty nabawisz się tylko niepotrzebnych frustracji i kompleksów: miałem/miałam zostad pisarzem, ale nie było czasu, warunków, możliwości, okazji… Bla, bla, bla. Kogo chcesz oszukad? Chyba tylko siebie, a to najbardziej perfidne z oszustw. Co więc zrobid, by do tego nie dopuścid? Jak pisad każde- go dnia, ale nie stracid ochoty do tworzenia i tak zwanej We- ny (najbardziej kapryśna bogini na świecie)? Najlepiej stosowad tak zwany płodozmian. Gdy jesteśmy www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 19 zmęczeni pisaniem wiekopomnej powieści, zajmijmy się pi- saniem czegoś innego: na przykład bloga, opowiadania na zupełnie inny temat, artykułu, pracy naukowej, wiersza. Cze- gokolwiek. Byle nie przestawad pisad. Nawet jak ręka zaczyna omdlewad. Na to też jest sposób – zmieo rękę. Stukaj w kla- wiaturę drugą… Pomyśl o tych, co nie mają rąk, a używają komputerów palcami stóp, patyczkami włożonymi w usta. Jak wiele masz szczęścia – możesz pisad jak chcesz i kiedy chcesz. Nie tłumacz się więcej, że nie skooczyłeś/skooczyłaś tekstu, bo „bolała cię rączka”. Do pisania trzeba się przyzwyczaid. Więcej: należy się od niego uzależnid, wykształcając w sobie nawyk pisania. Regu- larnie. Codziennie. Najlepiej o stałych porach. Tak, to nieła- twe. Jest przecież tyle spraw do załatwienia: szkoła, praca, dom, zakupy, znajomi, rozrywka, Internet, telewizja. Mnó- stwo rzeczy, które odciąga od nadrzędnego celu, jakim jest pisanie. A przecież tak bardzo chcesz byd pisarzem. Mówisz sobie: zacznę pisad na serio jak tylko skooczę szkołę. Ale po- tem znajdujesz pracę, zakładasz rodzinę i tego czasu na pisa- nie robi się jeszcze mniej, niż było go w szkole. Popadasz w coraz większą frustrację. Mijają lata, a Ty nadal nie masz na koncie honorarium z wydawnictwa. Nadal Twoja książka nie stoi na półce w księgarni. Nadal nikt o Tobie nie słyszał. No tak, ale przecież na pisanie nie ma czasu. Bzdura. www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 28 Co ja właściwie piszę? „Ja nie pojmuję natchnienia jako stanu łaski czy też boskiego podmuchu. Według mnie jest to pogodzenie się z tematem dzię- ki wytrwałemu dążeniu do opanowania go. *...+ autor stanowi siłę napędową tematu i odwrotnie. *...+ znikają wszelkie przeszko- dy, wszystkie konflikty zostają usunięte i człowiekowi przychodzą do głowy rzeczy, o których mu się wcześniej nie śniło. Wtedy nie ma w życiu lepszej rzeczy niż pisanie.” Gabriel García Marquez Co ja właściwie piszę? To, wbrew pozorom, częsty pro- blem początkujących pisarzy – nie tylko nie wiedzą O CZYM, ale i CO piszą. Czy to powieśd, czy tylko opowiadanie, a może nowela? Nie, raczej mini-powieśd… A może jeszcze coś inne- go? Nowy gatunek? www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 37 Część druga Pisać, pisać, pisać… Skąd czerpad inspiracje? „Skąd bierze się moja pokora? A stąd, że zasiadam do stawiania znaczków na papie- rze w nadziei, że coś wyrażę, umiem na tym spędzad całe dnie, ale kiedy postawię krop- kę, widzę, że nie wyraziłem nic.” Czesław Miłosz Wielu twórców przeżywa ten sam problem: skąd brad pomysły? Gdzie ich szukad? Bo przecież wszystko już było, wszystkie pomysły zostały wyczerpane, miłośd opisana po wielokrod, zbrodnie omówione we wszelkiej postaci, wojna www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 38 dawno się skooczyła… O czym więc pisad, skąd czerpad inspiracje? Dlaczego nie z gotowych tekstów kultury? Baśni, podao, legend, opowieści zasłyszanych na ulicy. Na znanej przykładzie dobrze wszystkim bajki o Czerwonym Kapturku można pokazad, jak powinna byd zbudowana wzorcowa fabuła, zgodnie ze wszystkimi prawi- dłami rzemiosła pisarskiego. Cała historia zaczyna się od sceny, w której samotna mat- ka wysyła nieletnią córkę z koszyczkiem do chorej babci. Przy okazji ostrzega dziecko, żeby uważało, bo lesie czyha groźny wilk. Jest więc zawiązanie akcji, ostrzeżenie przed niebezpie- czeostwem, wyznaczenie bohaterce jasnego celu podróży. Kim jest nasz protagonista – główny bohater? Czerwony Kapturek to bezimienna, prawdopodobnie dwunastoletnia dziewczynka, którą samotna mama wysyła z prowiantem do chorej babci, równie samotnej. Taki femini- styczny model niepełnej rodziny. Wiadomo, że mama jest wdową i że odwiedza ją Gajowy (był dzieo wcześniej wieczo- rem z wieścią, że Babcia chora). Rankiem mamusia wysyła córeczkę w samotną podróż przez las... Czy mamy tu dobry motyw? Czemu Mama sama nie pójdzie? Zbyt jest zajęta? www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 47 Pomysły na fabułę „Wielu pragnęło zostad pisarzami przede wszystkim dlatego, że mają ochotę żyd jako pisarze. To stawianie wszystkiego na głowie. Przede wszystkim się żyje, a dopiero potem można ewentualnie ocenid, czy ma się coś do przekazania, ale decyduje o tym samo życie. Zapis jest owocem życia, nie zaś życie – owocem zapisu.” Jostein Gaarder Fabuła to wytwór wyobraźni autora, twór fikcyjny, chod w pewnym stopniu oparty na rzeczywistości. To inaczej układ wątków w utworze literackim, splecionych ze sobą i ułożonych na zasadzie przyczynowo-skutkowej. W różnych wersjach, szczególnie w literaturze współczesnej, zasada ta była komplikowana bądź podważana. www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 60 Trójwymiarowy model fabuły „Pisarz jest to człowiek, któremu pisanie przychodzi trudniej niż wszystkim innym lu- dziom.” Tomasz Mann Powieśd zaczyna się od owego pierwszego zdania. Naj- ważniejszego ze wszystkich. Cała nasza historia powinna mieścid się w takim właśnie zdaniu. Saga o Harrym Potterze streszcza się w jednym takim zdaniu: Chłopiec dowiaduje się, że jest czarodziejem, w dodatku wybraocem, mającym po- konad zło. Jedno, proste zdanie, a ile można było dokonad dzięki po- tędze wyobraźni. Ty także ją posiadasz. Wystarczy tylko nie- co się skoncentrowad. Pomoże Ci w tym metoda pajęczyny. Jest ona oparta na metodzie płatka śniegu, ale została nieco zmodyfikowana. www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 67 Plan fabuły „W koocu nie jest wielkim sekretem ani literackim, ani egzystencjalnym fakt, iż mó- wid umieją wszyscy, natomiast zapisad swe mówienie mało kto potrafi.” Jerzy Pilch Plan fabuły to, wbrew pozorom, niezmiernie istotna częśd twórczości. Komu wydaje się, że zasiądzie do pisania i wsta- nie dopiero po zapisaniu ciągiem trzystu stron tekstu, jest, niestety, w błędzie. Pisanie można i należy zaplanowad. Jest na to kilka sposo- bów. Możesz stworzyd zarys fabuły według poniższego schema- tu: www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 88 Konkret zamiast abstrakcji „Geniusz jest w jednym procencie inspi- racją a w 99 poceniem się.” Thomas Edison Stworzony przez Ciebie świat przedstawiony musi byd nie tylko KOMPLETNY, ale przede wszystkim CIEKAWY. Twoi bo- haterowie muszą w nim funkcjonowad, wykonując te wszystkie czynności, które wykonujesz Ty, w realnym świe- cie. A więc: muszą mied gdzie spad, co jeśd, nie zapominając o potrzebach fizjologicznych, myciu, temperaturze otocze- nia, pogodzie, klimacie. Przestrzeo może byd im przyjazna, ale może też byd wroga, niebezpieczna. Twoim zadaniem jest, by była wiarygodna. Poczucie niedosytu po lekturze niektórych książek bierze się właśnie z tego, że świat przed- stawiony miał jakieś luki, nie był kompletny, a bohaterowie nie pełni. Czas przypomnied elementarną zasadę tworzenia postaci i światów przedstawionych: konkret zamiast abstrakcji. www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 108 Dialogi, czyli jak rozmawiają postaci „Nic pożądaoszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa.” Adam Mickiewicz Jak najlepiej w powieści wyrażad emocje? Za pomocą sprawnie napisanych dialogów. Język dialogów powinien zatem brzmied naturalnie, a ton wypowiedzi pasowad do cech bohaterów. To, jak postaci mówią jest jednym z elementów ich charakterystyki. Dialogi powieściowe muszą: - posuwad akcję naprzód – każda wypowiedź powoduje jakiś skutek - dostarczad informacji – podczas rozmowy bohaterowie mogą np. opowiadad o swojej przeszłości, planach na przy- szłośd, zamierzeniach, uczuciach, motywacjach www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 121 Część trzecia Wydaj się Sposoby na bestseller Każdemu piszącemu marzy się jedno: by jego książka zna- lazła się na liście bestsellerów. Istnieją niezawodne pomysły na odniesienie sukcesu wydawniczego. Opracowali je auto- rzy literatury popularnej i powielają je w milionach egzem- plarzy. Szczególnie dobrze w ostatnim czasie sprawdza się wątek religijny. Najlepiej, jeśli będzie to kontrowersyjna interpreta- cja obowiązującej doktryny, spieranie się przedstawicieli dwóch odłamów chrześcijaostwa, życie wewnątrz sekty, eg- zotyczna religia. Przykładem sprawnego wykorzystania wąt- ku religijnego jest „Kod Leonarda da Vinci” Dana Browna, w którym to poruszony został wątek małżeostwa Jezusa i Marii Magdaleny, którzy rzekomo mieli mied dziecko. W dodatku połączono to z poszukiwaniem Świętego Graala www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 122 i międzynarodowym spiskiem mającym ukryd prawdę. W całą sprawę zamieszani byli duchowni z samego Watyka- nu, a także tajemnicze stowarzyszenie Illuminatów. Nic do- dad, nic ująd. To wystarczyło, by powieśd cieszyła się wielkim powodzeniem na całym świecie. Oczywiście sprzyjał temu sprawny PR, podkreślający kontrowersyjnośd utworu. Z powyższym ściśle wiąże się motyw tajemnicy – bohater musi znaleźd rozwiązanie jakiejś zagadki. Może to byd zagad- ka kryminalna, a tematem utworu będzie wówczas śledztwo mające na celu znalezienie sprawców zbrodni. Może to byd tajemnica z przeszłości bohatera, jego rodziny, przodków, którą musi odkryd, by zyskad wiedzę o sobie i świecie. Za- łóżmy, że bohater musi się dowiedzied, kto jest jego ojcem… Obecnie niezwykle popularne jest kodowanie sekretów w dobrze znanych dziełach sztuki, np. w obrazach Leonarda, dziełach Szekspira czy symfoniach Beethovena. Oparcie po- wieści popularnej na dziele z wyższej kultury z pewnością podnosi jej rangę, a przy okazji dowodzi Twojej inteligencji, oczytaniu i znajomości tematu. Możesz wykazad się swoją błyskotliwą wiedzą w danej dziedzinie. I właśnie wiedza jest kolejnym elementem, który warto wrzucid w opowieśd. Jeśli w mało ambitną fabułę uda wpleśd informacje poszerzające wiedzę czytelnika, sukces mamy www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 123 gwarantowany. Mogą to byd informacje na temat żeglugi morskiej, klimatu, sposobów wyrabiania garnków z gliny czy zdobywania kosmosu. Ważne, by było to coś interesującego, poszerzającego horyzonty czytelnika. Wtedy może jest szan- sa, że nie wyrzuci naszej książki zaraz po przeczytaniu, a po- stawi ją na półce w na honorowym miejscu i będzie do niej wracał, chodby w poszukiwaniu informacji. Pamiętaj także o dobrym umotywowaniu działao Twoich postaci. Dobrym na to sposobem jest walka o wysoką staw- kę – olbrzymie pieniądze lub skarb. Oczywiście pieniądze nie mogą motywowad do działania naszego protagonisty, który jest ponad to, mogą za to stanowid dla niego pokusę, która może go odciągnąd od realizacji głównego celu. „Wysoka stawka” to także: walka z wrogiem, dążenie do wolności, wyzwolenia, miłośd ponad podziałami społecznymi, pokona- nie zła. Niezawodny jest także wątek erotyczny, który jest wręcz niezbędny, ale pod warunkiem, że będzie umotywowany przebiegiem fabuły. Nie ma nic gorszego od nieuzasadnio- nych scen erotycznych. Tak powstaje pornografia. Lepiej mniej, ale piękniej. Scena miłosna powinna byd czymś upra- gnionym i długo oczekiwanym przez bohaterów, prawdzi- wym spełnieniem ich marzeo. Wówczas wywrze ona na czy- telniku większe wrażenie, który czekał na nią równie niecier- www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 124 pliwie. Miłośd, jako jedno z najsilniejszych uczud, napędzad powinna działania postaci, którzy będą gotowi zrobid dla niej wszystko, łącznie z poświęceniem własnego życia. Oczywi- ście nie jest to najłatwiejsza z dróg – przed bohaterami po- winny piętrzyd się trudności nie do pokonania, powinni sta- wad przed życiowymi wyborami i z wielkim trudem podej- mowad decyzje. Pamiętaj, że to nie są zwykli ludzie, a herosi, muszą odczuwad mocniej, intensywniej. Wątek erotyczny dotyczyd także może tak zwanej innej miłości, a więc związków homoseksualnych. To ostatnio bar- dzo modny, bo kontrowersyjny temat. Może wywoływad skandale obyczajowe. Ale – nic na siłę. Nie wymuszaj na od- biorcach tematów, do których nie masz w pełni przekonania, by nie byd posądzonym o efekciarstwo. Jeśli zdecydujesz się na pisanie o innej miłości, postaraj się, by było to wiarygod- ne, pełne ludzkich głębokich emocji, a nie prostych chwytów, mających na celu zwrócenie jedynie uwagi na autora. Fabuła powinna przyciągad samą sobą, a nie jedynie efektem, jaki wywołuje w społeczeostwie w danej chwili. Chodzi o to, by Twoja historia wychodziła ponad przeciętnośd, ponad aktu- alne tematy, którymi interesuje się świat. Owszem, ma opi- sywad to, co dzieje się wokół Ciebie, ale nich czyni to w spo- sób uniwersalny, wykraczający niejako ponad tu i teraz. Zadbaj także o miejsce działania swoich postaci. Niech www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 125 będzie niezwykłe, nieco egzotyczne. Niech będzie to miejsce, o którym czytelnik może tylko pomarzyd. I tu wchodzimy w życie wyższych sfer. Jest elitarna grupa niebotycznie boga- tych, posiadających władzę ludzi, do których czytelnik tęskni, których życiem się fascynuje. Stad ich na ekstrawagancje, noclegi w drogich hotelach, podróże, a także finansowanie podejrzanych przedsięwzięd. Ich działalnośd można powiązad z wątkiem religijnym i tajemnicami, wprowadzając tajne stowarzyszenie czuwające nad jakimś sekretem, np. miej- scem ukrycia Świętego Graala, czy innymi tajemnicami o światowym znaczeniu. Nie mogą przecież angażowad swo- ich gigantycznych środków dla ochrony błahych sekretów. Wszystko to należy jednak wykorzystywad z umiarem, by nie przesadzid z dążeniem do pozyskania przychylności czy- telnika za wszelką cenę. Pamiętaj, że znacznie ważniejsze od tego, jakimi środkami się posługujesz jest to, co tak napraw- dę chcesz przekazad. Czy jest to coś więcej, niż tylko historia, którą opowiadasz. Czy jest jakieś drugie dno? A może i trzecie? Co kryje się pod powierzchnią Twojej opowieści? Przekonanie, że dobro zawsze zwycięża, że miłośd jest sil- niejsza od śmierci, że historia oceni oprawców, że zemsta wyniszcza… Zastanów się, co chcesz przekazad, jakie ideały uważasz za warte tego, by je pokazad. www.e-bookowo.pl Zacznij pisad. Motywacyjny poradnik pisarza | 152 Self-publishing Osób piszących raczej nie ubywa. Przeciwnie – wydaje się, że więcej osób pisze niż czyta. Rodzi to spore problemy w związku z rosnącą konkurencją. Każdy piszący pragnie przebid się do grupy czytających, by zebrad pozytywne opi- nie, poczud się docenionym, albo przynajmniej dostrzeżo- nym przez innych. Powstaje paradoks: czytelnictwo spada, a książek wydaje się coraz więcej, bo wciąż przybywa auto- rów, pojawiają się dla nich nowe możliwości. Jedną z nich jest self-publishing, czyli wydanie swojej książki bez pośred- nictwa wydawcy. Przebicie się bowiem do niego drogą tra- dycyjną w wielu przypadkach kooczy się klęską. Dlaczego więc nie wziąd sprawy w swoje ręce? Self-publishing to obecnie bardzo popularna forma wy- dawania własnych publikacji. Autor sam zajmuje się publika- cją i dystrybucją swojego dzieła, panując nad jego losem od początku do kooca. Nie byłoby to możliwe bez rozwoju no- wych mediów elektronicznych, systemów dystrybucji w księ- garniach internetowych oraz istnieniu e-booków. Obecnie autor może wydad się sam i czerpad z tego zyski, nie posiłku- jąc się pośrednictwem wydawcy. www.e-bookowo.pl Katar zy na Kr zan a k s w o k a w o N a k z s e n g A posiada doktorat z literatury popular- nej, ukooczyła kulturoznawstwo. Napi- sała książkę „Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej”, która ukazała się nakła- dem Wydawnictw Akademickich i Pro- fesjonalnych (obecnie Oficyna Wydaw- nicza Łośgraf). Jest autorką „Praktycz- nego Kursu Pisarstwa” wydanego przez Złote Myśli i kilku innych publikacji. Prowadzi Agencję Internetową A3M oraz wydawnictwo interne- towe e-bookowo. Prowadzi także kursy pisarstwa, pisuje artykuły i recenzje. Prywatnie żona i mama trzech córek. i . o t o F Patronat medialny:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zacznij pisać. Motywacyjny poradnik pisarza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: