Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00329 009513 15553254 na godz. na dobę w sumie
Zadania problemowe z biofizyki - ebook/pdf
Zadania problemowe z biofizyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 22
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3408-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta zawiera ponad 170 zadań z biofizyki. Stanowią one ilustrację i uzupełnienie prowadzonych przeze mnie wykładów z biofizyki dla studentów pierwszego roku fizjoterapii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbigniew Osiak ZADAҭIA PROBLEMOWE Z BIOFIZYKI 3 © Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3408-7 e-mail: zbigniew.osiak@live.com 4 SPIS TREŚCI 06 Historia biofizyki 06 Fizyka a modelowanie układów biologicznych 06 Termodynamika układów biologicznych 07 Biofizyka procesu słyszenia 08 Biofizyka procesu widzenia 09 Biofizyka układu krążenia 10 Biofizyka narządu ruchu 11 Deformacje tkanek 11 Wpływ ultradźwięków i infradźwięków na organizm 13 Obwody prądu stałego i zmiennego 13 Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm 14 Wpływ promieniowania jonizującego na organizm 16 Atom wodoru 18 Lasery 18 Biofizyka układu nerwowego 19 Biofizyka układu oddechowego 19 Podstawy bioenergetyki i termokinetyki 19 Podstawy cybernetyki 20 Przegląd widma fal elektromagnetycznych 20 Proponowana literatura 5 HISTORIA BIOFIZYKI 001 Podaj nazwiska przynajmniej trzech znanych biofizyków i omów jakich dokonali odkryć. FIZYKA A MODELOWAҭIE UKŁADÓW BIOLOGICZҭYCH 002 Wyjaśnij znacznie pojęć związanych z upraszczającymi założeniami w modelach fizycznych: A. jednorodność, B. izotropowość, C. stacjonarność, D. liniowość. 003 Omów przynajmniej trzy z pośród niżej wymienionych modeli fizycznych: układ inercjalny, punkt materialny, bryła sztywna, oscylator harmoniczny, wahadło matematyczne, gaz doskonały, ciecz doskonała, ośrodek ciągły, jednorodne pole grawitacyjne, dipol, kwadrupol, gaz elektronowy, soczewka cienka, ciało doskonale czarne, model atomu wodoru Bohra, pasmowy model ciała stałego, dziury elektronowe, model standardowy, model stanu stacjonarnego wszechświata, teoria wielkiego wybuchu, czarna dziura. TERMODYҭAMIKA UKŁADÓW BIOLOGICZҭYCH 004 Oblicz, ile paskali odpowiada ciśnieniu 120 mmHg? (ρHg = 13600kg/m3) 005 Oblicz, ile stopni Kelvina odpowiada temperaturze 36,6 stopni Celsjusza? 006 Zapisz pierwszą zasadę termodynamiki dla procesu adiabatycznego przebiegającego w układzie zamkniętym. 007 Zapisz pierwszą zasadę termodynamiki dla procesu izotermicznego przebiegającego w układzie zamkniętym. 008 Zapisz pierwszą zasadę termodynamiki dla procesu izochorycznego przebiegającego w układzie zamkniętym. 6 009 Zapisz pierwszą zasadę termodynamiki dla procesu izobarycznego przebiegającego w układzie zamkniętym. 010 Podaj przynajmniej dwa różne sformułowania drugiej zasady termodynamiki. 011 Wykaż na przykładzie wybranej pary strumienia i bodźca, że iloczyn tych wielkości ma wymiar wata na metr sześcienny. 012 Podaj kilka przykładów procesów egzo- i endoergicznych w biologii. 013 Podaj kilka przykładów procesów dających ujemny wkład do funkcji dyssypacji (produkcji entropii). 014 Wskaż różnice między stanem równowagi termodynamicznej a stanem stacjonarnym. 015 Podaj przykład procesów termodynamicznie sprzężonych. 016 Wyjaśnij zwięźle różnice między transportem biernym, ułatwionym i aktywnym. 017 Podaj kilka przykładów struktur dyssypatywnych. 018 Podaj ogólną charakterystykę organizmów żywych z punktu widzenia termodynamiki. BIOFIZYKA PROCESU SŁYSZEҭIA 019 Przedstaw podział dźwięków ze względu na częstotliwość. 020 Podaj definicję natężenia dźwięku oraz jego jednostkę w układzie SI. 021 Podaj definicję poziomu natężenia dźwięku oraz jego jednostkę w układzie SI. 022 Zdefiniuj pojęcie progu słyszalności. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zadania problemowe z biofizyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: