Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 011288 10766007 na godz. na dobę w sumie
Zadbany trawnik - ebook/pdf
Zadbany trawnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 65
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-663-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zadbany trawnik jest wizytówką domu. Cieszy wyglądem, doskonale eksponuje rośliny ozdobne i przede wszystkim uprzyjemnia spędzanie czasu w ogrodzie. Z prezentowanego poradnika Czytelnik dowie się, jak krok po kroku zaplanować siew trawnika, jak go pielęgnować i co robić, gdy w ogrodzie pojawią się szkodniki. Instruktażowe rysunki, kolorowe fotografie i rzetelne polskie opracowanie to z pewnością atuty poradnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agnieszka Gawłowska ZADBANY TRAWNIK Spis treści WSTęp 3 RODZAJE TRAWNIKÓW 4 Trawnik z siewu 6 Trawniki pozyskiwane z gruntu 8 Trawniki z rolek i folii 8 Łąki kwietne 10 Trawniki wzmacniane 10 ZAbIEgI pIElęgNAcyJNE 13 Koszenie 14 Podlewanie 16 Nawożenie 20 Aeracja 20 Wertykulacja 21 Piaskowanie 24 Odchwaszczanie 25 chOROby TRAWNIKÓW 30 Glony 31 Mchy 31 Grzyby kapeluszowe 32 Rdza 33 Żółta plamistość 33 Zgorzel fuzaryjna 33 Nitkowatość 34 Mączniak 34 Rizoktonioza 34 Skutki nieprawidłowego nawożenia 35 Szkody yrządzone przez zwierzęta 35 gATuNKI TRAW 32 ROślINy AlTERNATyWNE DlA TRAWNIKÓW 46 Rośliny rosnące w miejscach zacienionych 54 Gatunki tolerujące suszę 56 Rośliny preferujące miejsca półcieniste 57 Byliny lubiące duże nasłonecznienie 60 Rozchodniki 62 Krzewy i pnącza 63 Wstęp Trawniki stanowią integralną część wielu ogrodów i wbrew powszechne- mu mniemaniu nie są przestrzeniami mało wymagającymi. Istnieje wiele ro- dzajów trawników, które są projekto- wane i  zakładane pod kątem właści- wości i zadań danego miejsca, dlatego bardzo ważna jest ocena naturalnych czynników występujących na danym terenie. Książka zawiera opisy zabiegów pie- lęgnacyjnych niezbędnych do utrzyma- nia trawnika w  dobrej kondycji oraz informacje na temat gatunków traw porastających różnego rodzaju po- wierzchnie. Często kłopoty z trawnikami wyni- kają z  niewłaściwej pielęgnacji. Bywa też, że murawa stała się siedliskiem szkodników. W  książce zgromadzono porady dotyczące zapobiegania i  usu- wania najczęściej występujących pro- blemów. Uzupełnieniem są opisy roślin alter- natywnych dla traw, które umożliwiają zadarnienie miejsc trudnych, np. zacie- nionych, gdzie tradycyjny trawnik nie ma szans na bujny rozwój. Rodzaje tRawników i odpowiednich nawozów. Wymagania świe- tlne i nawozowe traw powodują, że źle przyj- mują się w cieniu, np. pod drzewami. Chociaż istnieją specjalne mieszanki traw przeznaczone do miejsc zacienionych, uzyskanie intensywnie zielonej murawy jest bardzo trudne. Trawy po- rastające zacieniony obszar są wiotkie, mają wy- dłużone źdźbła i nie pokrywają całego podłoża. Na słabo nasłonecznionych powierzchniach za- miast tradycyjnych trawników można posadzić roślinność okrywową, dzięki której nieporośnię- te trawą przestrzenie zostaną zasłonięte liśćmi. Rola użytkowa trawników ściśle wiąże się z estetyką. Na zielonej i miękkiej murawie moż- na odpoczywać, bawić się i urządzać pikniki. Trawniki spełniają funkcję ekologiczną, ponieważ Zadbany trawnik to doskonałe miejsce na piknik Trawniki są nieodłączną częścią wielu ogrodów i zwykle stanowią tło dla innych roślin lub uzu- pełnienie przestrzeni o zieloną powierzchnię. Ich posiadacze nie zawsze zdają sobie spra- wę z tego, że trawnik jest jednym z droższych elementów ogrodu, a jego pielęgnacja wymaga czasu i pieniędzy. Trawy, które są uważane za ro- śliny mało wymagające, potrzebują specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, dużych ilości światła PLAN DZIAŁANIA • przy zakładaniu trawnika trzeba uwzględnić sposób i poziom pielęgnacji, przeznaczenie, jakość oraz skład • jeśli korzysta się z geokrat (zob. s. 12), nasiona należy wymieszać z urodzajną ziemią i rozłożyć ją tak, by nie sięgała powyżej górnej krawędzi geokraty • zakładając trawnik z siewu, powinno się określić rodzaj gleby, a następnie przygotować podłoże poprzez pozbycie się chwastów, wygrabienie oraz usunięcie kamieni i gruzu • przy tworzeniu murawy z rolki powinno się określić rodzaj gleby, odchwaszczyć ją, wyrównać i podlewać podłoże. Każdy płat przed położeniem trzeba zwilżyć wodą. 4 zapewniają dom licznym małym stworzeniom. Poprawiają mikroklimat ogrodu – 100 m2 traw- nika w ciągu roku produkuje tyle tlenu, ile w tym czasie zużywa 10 osób. Trawnik nie powinien być dodatkiem do ogrodu, ale samodzielnym elementem, który nadaje charakter danej prze- strzeni. Trawniki można podzielić ze względu na: • • • • • sposób pielęgnacji poziom pielęgnacji przeznaczenie jakość skład. Każdy z wyżej wymienionych czynników powi- nien być brany pod uwagę zarówno przy zakła- daniu nowych trawników, jak i przy renowacji tych, które już istnieją. W ogrodach przydomo- wych największe znaczenie ma przeznaczenie trawnika, które warunkuje sposób pielęgnacji. Reprezentacyjny trawnik usytuowany przed sie- dzibą firmy należy pielęgnować w inny sposób niż murawę przeznaczoną do dziecięcych zabaw. Sposób i poziom pielęgnacji są powiązane z funk- cją, jaką spełnia przestrzeń trawiasta. Skład ga- tunkowy trawnika jest bardzo istotny, ponieważ ma wpływ na trwałość i sposób wykorzystania murawy. Zdrowy i zadbany trawnik charaktery- zuje się ładnym odcieniem trawy, delikatnymi, Zdrowy trawnik ma intensywną zieloną barwę, jest gęsty i pozbawiony pustych miejsc długimi źdźbłami i powolnym wzrostem, a jego wyznacznikami są: • • • • gęstość i brak pustych miejsc intensywność i jednolitość zielonej barwy brak chwastów w składzie darni dobrze rozwinięty i nieuszkodzony system korzeniowy przerośnięcie warstwy podłoża korzeniami traw na 2–4 cm • • w przypadku gotowych trawników wymiary płatów darni wynoszące 50 x 200 cm (na 1 m2). cZy WIESZ, ŻE… trawnik obniża temperaturę powietrza podczas upałów? Trawnik powinien być ozdobą każdego ogrodu ZADbANy TRAWNIK 5 RODZAJE TRAWNIKÓW Trawnik z siewu Założenie trawnika z siewu jest najtańszym roz- wiązaniem, ponieważ nasiona są dużo tańsze niż gotowa darń. Po kilku latach przechowywania zdolność kiełkowania nasion spada, dlatego ja- kość materiału jest szczególnie istotna. Gotowe mieszanki nasion są przeznaczone do różnych rodzajów murawy. Mieszanki na trawniki spor- towe składają się z nasion odpornych na przy- gniatanie i rozrywanie, a rośliny po wyrośnięciu tworzą gęstą, ciemnozieloną darń, która szybko się regeneruje i jest odporna na deptanie i czę- ste koszenie. O jakości mieszanek decyduje brak chwastów oraz wiek nasion. Zakładanie trawnika z siewu powinno się za- cząć od określenia rodzaju gleby. W przypadku ziemi zwięzłej i ciężkiej należy rozluźnić wierzch- nią warstwę, mieszając ją z piaskiem w ilości 6–7 m3/100 m2 terenu. Jeśli gleba pod przyszły trawnik jest zbyt piaszczysta, należy poprawić jej strukturę poprzez dodanie ziemi komposto- wej lub torfu w ilości 5–7 m3/100 m2 terenu. Przed założeniem trawnika ziemię należy przekopać Trawniki powinno się zakładać na żyznych podłożach Zbyt kwaśną ziemię trzeba zwapnować Optymalne pH dla trawników wynosi 5,5–6,5. Ziemię zbyt kwaśną (pH poniżej 5) należy zwap- nować dolomitem lub kredą nawozową (około 10 kg/100 m2). Wapnowanie przeprowadza się jesienią. Glebę o odczynie zasadowym trud- niej jest ulepszyć i zwykle wymienia się jej całą wierzchnią warstwę (15–20 cm). Odczyn można sprawdzić kwasomierzem lub oddać próbki gleby do badania do stacji chemiczno-rolniczej. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zadbany trawnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: