Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00525 010298 11040461 na godz. na dobę w sumie
Zagubiony podręcznik życia. Znajdź swoje miejsce na Ziemi - książka
Zagubiony podręcznik życia. Znajdź swoje miejsce na Ziemi - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0668-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zimno, cieplej, gorąco... Byłeś zagubiony...
za chwilę zaczniesz rozumieć...

Myślisz, że jesteś wolnym człowiekiem? Przypomnij sobie rzeczy, które mogłeś i powinieneś był zrobić, ale kiedy przyszło co do czego, zawahałeś się. Ambitne plany spełzły na niczym... i wszystko zostało po staremu. W Twoje żyły wsączyła się trucizna stagnacji i zobojętnienia. Uśpiła Cię tak sprytnie, że nawet nie zauważyłeś, kiedy opadły Ci powieki. Czas najwyższy ukłuć się w palec, wstać i nadrobić zaległości -- a więc wykorzystać okazje, które przepuściłeś, pójść do ludzi, do których nie poszedłeś, i zrobić wreszcie to, po co przybyłeś na tę planetę.

Abrakadabra! Koniec letargu. Budzisz się. Od teraz będziesz robić tylko to, w co wierzysz i do czego jesteś przekonany. Nie złamie Cię już żaden kryzys. Twój świat nigdy nie będzie taki, jak przedtem. Transformacja rozpoczęła się w chwili, gdy przeczytałeś te słowa. Pozostaje Ci ją dokończyć, czyli dowiedzieć się więcej o Twoim prawdziwym 'ja'. Zorientuj się:

Odkryj w sobie płomień i pożegnaj się z nudą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zagubiony podrêcznik ¿ycia. ZnajdŸ swoje miejsce na Ziemi Autor: Joe Vitale T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 83-246-0668-8 Tytu³ orygina³u: Lifes Missing Instruction Manual: The Guidebook You Should Have Been Given at Birth Format: A5, stron: 216 Zimno, cieplej, gor¹co… By³eœ zagubiony… za chwilê zaczniesz rozumieæ… (cid:129) Samospe³niaj¹ca siê przepowiednia. Dlaczego wiara czyni cuda? (cid:129) Jak to siê dzieje, ¿e pieni¹dze niszcz¹ s³abych ludzi? (cid:129) Czemu tak bardzo przejmujemy siê tym, co myœl¹ inni? Myœlisz, ¿e jesteœ wolnym cz³owiekiem? Przypomnij sobie rzeczy, które mog³eœ i powinieneœ by³ zrobiæ, ale kiedy przysz³o co do czego, zawaha³eœ siê. Ambitne plany spe³z³y na niczym… i wszystko zosta³o po staremu. W Twoje ¿y³y ws¹czy³a siê trucizna stagnacji i zobojêtnienia. Uœpi³a Ciê tak sprytnie, ¿e nawet nie zauwa¿y³eœ, kiedy opad³y Ci powieki. Czas najwy¿szy uk³uæ siê w palec, wstaæ i nadrobiæ zaleg³oœci — a wiêc wykorzystaæ okazje, które przepuœci³eœ, pójœæ do ludzi, do których nie poszed³eœ, i zrobiæ wreszcie to, po co przyby³eœ na tê planetê. Abrakadabra! Koniec letargu. Budzisz siê. Od teraz bêdziesz robiæ tylko to, w co wierzysz i do czego jesteœ przekonany. Nie z³amie Ciê ju¿ ¿aden kryzys. Twój œwiat nigdy nie bêdzie taki, jak przedtem. Transformacja rozpoczê³a siê w chwili, gdy przeczyta³eœ te s³owa. Pozostaje Ci j¹ dokoñczyæ, czyli dowiedzieæ siê wiêcej o Twoim prawdziwym „ja”. Zorientuj siê: (cid:129) jakie wzory ¿yciowe chcesz naœladowaæ; (cid:129) dlaczego i w jaki sposób ludzie t³umacz¹ sobie to, czego nie chc¹ przyj¹æ do wiadomoœci; (cid:129) jak dzia³a ból — katalizator przemian ¿yciowych, (cid:129) co sprawia, ¿e wszyscy coœ kolekcjonujemy, (cid:129) czym przyci¹gamy zarówno to, co kochamy, jak i to, czego nienawidzimy. Odkryj w sobie p³omieñ i po¿egnaj siê z nud¹! SPIS TREŚCI J SŁOWO WSTĘPNE — dr Gay Hendricks........................................15 PODZIĘKOWANIA...........................................................................19 Wstęp: Jak korzystać z tego podręcznika Wstęp...........................................................................................23 Ty: Gratulacje z okazji życia Teraz masz największą moc .......................................................27 „Żałuję, że nie wiedziałem…” — Jim Edwards ..........................29 Możesz być teraz szczęśliwy .......................................................30 Życie nie musi być ciężkie ..........................................................31 Jesteś za swoimi oczami .............................................................31 Twoje uczucia to ukryte myśli ....................................................32 Wszystko jest energią, którą kształtują Twoje myśli ..................33 Nie możesz powstrzymać własnych myśli, ale nie musisz również ich słuchać .......................................33 Wszystko jest projekcją z Twojego wnętrza................................34 Twoją naturą jest Twoje aktualne zachowanie...........................35 Skąd masz wiedzieć, czego chcesz .............................................36 Dostajesz więcej tego, na czym się koncentrujesz......................36 Wszystko, co powiesz po „Jestem”, definiuje to, kim się staniesz .....................................................................37 Przyciągasz to, co kochasz, i to, czego nienawidzisz .................37 8 SPIS TREŚCI Twoje ciało nie wymaga montażu ..............................................38 Piękne włosy, piękny dzień .........................................................38 Twoja pamięć nigdy nie będzie doskonała .................................39 Miłość..........................................................................................39 Seks .............................................................................................40 Jedzenie.......................................................................................40 Ćwiczenia....................................................................................41 Trzy lekcje życia, które chciałbym dostać wcześniej — dr Paul Hartunian ............................................................41 Wewnętrzne umiejętności: Zrozumienie własnego potencjału życiowego Wszystko jest możliwe ................................................................45 Tworzysz swoją przyszłość za pomocą długopisu......................45 Osiąganie celów jest łatwe..........................................................46 Twój umysł działa według własnych koncepcji..........................46 Jak poczuć się lepiej w ciągu jednej minuty...............................47 Uśmiech jest uniwersalnym gestem............................................47 Ćwiczenie: śmiej się jak dziecko, które prycha mlekiem ...........48 Twój język może być atrakcyjny .................................................49 Za każdym zachowaniem kryje się przekonanie ........................49 Odzyskaj wiarę w siebie: przestań mówić o sobie negatywnie, a zacznij pozytywnie — dr Joe Rubino..................................50 Trzy sekrety zarządzania własnym czasem ................................57 Drzemki są dobre........................................................................58 Wyzbycie się strachu — Cindy Cashman ...................................58 Jak pokonać ukryte przeszkody, które powstrzymują Cię przed dostaniem tego, czego naprawdę pragniesz — Craig Perrine .....................................................................64 Ten, kogo widzisz, jest tym, kim będziesz… — Kevin Hogan......................................................................68 SPIS TREŚCI 9 Do wszystkiego! Kręć się! Kręć! Kręć! — Alan R. Bechtold................................................................71 Żałuję, że nie wiedziałem tego, gdy byłem młodszy — Bob Scheinfeld ..................................................................75 Wielcy filozofowie tylko prezentowali Ci swoje poglądy ...........77 Zewnętrzne połączenia: Troszczenie się o innych Najcenniejsza lekcja w Twoim życiu — Chip Tarver .................81 Twoje związki przyczyniają się do Twojego rozwoju.................82 Twoi rodzice zrobili wszystko, co w ich mocy ...........................83 Twoje dzieci będą tym, kim będą................................................83 Dzięki wsparciu możesz osiągnąć wszystko...............................84 Słuchanie — John Milton Fogg ..................................................85 To, co robisz, wpływa na ludzi będących kolejnymi ogniwami w łańcuchu............................................................87 Ludzie lubią miłych ludzi ...........................................................87 Ludzie chcą być kochani ............................................................88 Znajdź wzór do naśladowania, który pomoże Ci wydobyć z siebie najlepsze cechy .........................................................88 Jak zakończyć kłótnię .................................................................89 Jak radzić sobie z wrogiem.........................................................89 Mężczyzna, który zaoferował, że mnie pobije............................89 Wszyscy przez coś przechodzą ...................................................91 Nieudane życie — Bill Harris.....................................................92 Rozwiązywanie problemów: Dbaj o siebie Wszechświat zawsze mówi „tak” ................................................97 Kiedy wyciągniesz naukę, nie będziesz potrzebował kolejnych doświadczeń ..........................................................97 Dawaj to, co chcesz otrzymać ....................................................98 Będziesz miał takie wyniki, jakie powinieneś mieć ...................98 To też minie.................................................................................99 10 SPIS TREŚCI Nie bój się ...................................................................................99 To, czego się boisz, może być tym, czego szukasz....................100 Bądź gotowy odkładać satysfakcję na później, żeby osiągnąć wspaniałe wyniki ..........................................100 Lekcja, która pomaga ominąć wiele wybojów na drodze życia — Ann Taylor.............................................101 Cuda zdarzają się cały czas — bez wyjątków...........................107 Zagubienie to cudowny stan przed zrozumieniem...................108 Im więcej bałaganu wokół Ciebie, tym więcej bałaganu w Tobie.................................................................................108 Okno nocne to Twoja szansa na złożenie zamówienia ............108 Duchy powitalne .......................................................................109 Nie staraj się być doskonały .....................................................112 Doskonały taki, jaki jest — John Burton ..................................113 To, jak się czujesz, naprawdę ma znaczenie — Mandy Evans ...................................................................115 Wybaczenie — Jeremy Likness.................................................118 Logika nie istnieje .....................................................................120 Jak podejmować decyzje...........................................................121 Zawsze będziesz chciał mieć rację i rzadko będziesz ją miał ....122 Nie wszystko, co słyszysz, jest prawdą .....................................122 Ocena to nie jest zło — Bruce M. Burns ..................................123 Słowa ranią ...............................................................................123 Zapowiadanie końca świata przedstawi Cię w złym świetle........ 124 Wszystko dzieje się teraz...........................................................124 Na co teraz jest czas?................................................................124 Optymalna wydajność: Brać z życia to, co najlepsze Indiańska mądrość: dwa wilki..................................................129 Nie bój się prosić o pomoc .......................................................129 Aby się zmienić, spal mosty ......................................................130 Co powinieneś robić, gdy się boisz — dr Larina Kase .............130 SPIS TREŚCI 11 Mój odziedziczony strach przed finansową ruiną — dr Robert Anthony...........................................................132 Czy grasz rolę ofiary? — Nerissa Oden ....................................137 Jak dostać pracę........................................................................139 Zaopiekuj się zwierzątkiem ......................................................140 Choroba to wołanie Twojego ciała ...........................................141 Płać podatki ..............................................................................141 Ulubione pytanie Twojego umysłu może doprowadzić Cię do szaleństwa .......................................................................142 Szczegółowe wytyczne: Co musisz wiedzieć o innych Ludzie idealizują przeszłość, narzekają na teraźniejszość i boją się przyszłości ............................................................145 Ludzie nigdy nie kwestionują swoich przekonań, więc nie próbuj ich zmieniać...............................................145 Ludzie będą mówić „tak”, jeśli Ty zaczniesz do nich mówić „tak” ............................................................146 Ludzie robią różne rzeczy tylko dlatego, że dzięki temu czują się dobrze....................................................................146 Ludzie zapłacą każde pieniądze za to, żeby zmienić swoje samopoczucie.............................................................147 Ludzie chcą być szczęśliwi. Kropka .........................................147 Ludzie reagują na pochlebstwa ................................................148 Ludzie nigdy nie będą się z Tobą kłócić, jeśli nie będziesz im udowadniał, że nie mają racji ........................................148 Ludzie zawsze działają z pozytywnych pobudek, nawet jeśli ich zachowanie jest negatywne .........................149 Ludzie będą reagować na Ciebie, jeśli pozbędziesz się swojego ego na rzecz ich własnego .....................................149 Ludzie chcą, żeby okazywać im uznanie..................................150 Ludzie wciąż odczuwają niedostatek .......................................150 12 SPIS TREŚCI Wszyscy coś zbierają — książki, naparstki, rachunki — chociaż mogą temu zaprzeczać .......................151 Ludzie nie zerwą ze złym przyzwyczajeniem, dopóki nie zacznie ono sprawiać im bólu ...........................151 Ludzie zrobią wszystko, co zechcesz, jeżeli nie będą mieli nic przeciwko Twojej prośbie. Rozwiej ich wątpliwości, a nie odmówią Ci .................................................................152 Ludzie czują, że ktoś ich kontroluje, i desperacko szukają sposobu na odzyskanie władzy ............................................152 Ludzie wykonują polecenia, dzięki którym czują się lepsi .........152 Ludziom bardzo zależy na tym, co myślą inni .........................153 Ludzie działają z wyrachowania, bez względu na to, co mówią, i na to, co Ty myślisz ..........................................154 Ludzie nieświadomie reagują na Twoje nieświadome zamiary ..........................................................154 Ludzie nigdy nie zmienią swoich emocji i podstawowych pragnień — zmieniają się tylko ich ubrania i narzędzia ......... 155 Właściwe wykorzystanie: Definiowanie życiowego celu Możesz mieć cokolwiek zechcesz — dopóki tego nie chcesz ....... 159 „Rag” zamiast „Rage” — Mark Joyner .....................................159 Szalona mądrość — Blair Warren............................................160 Starzenie się może być wyborem .............................................162 Pieniądze to energia..................................................................162 Marketing nie jest złem.............................................................163 Porażka to nie śmierć ...............................................................166 Jak radzić sobie ze śmiercią .....................................................167 Jedyna rzecz, na którą możesz liczyć .......................................167 Sekret uzdrowiciela — w jaki sposób ten sekret może zmienić Twój związek — William Wittmann, pedagog, LMP...........171 Trzy sekrety — Marc Gitterle, dr med......................................176 SPIS TREŚCI 13 Wymagany montaż: Kreowanie własnej przyszłości Prawie każdy pierwszy krok jest dziwny ..................................183 Nie uciekaj — Bill Hibbler........................................................183 Nowy sposób na to, żeby łatwo osiągać cele ............................187 Kręcenie kołem ruletki w celu osiągnięcia samospełnienia — dr Rick Barrett ................................................................190 Dziesięć destrukcyjnych przekonań na temat pieniędzy (i jak je pokonać) — Dan Klatt ............................................196 Twój umysł jest instrumentem ubóstwa i dobrobytu — Randy Gage .....................................................................199 Kiedy złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom ...................200 Wszystko, co robisz, przyniesie Ci sukces ................................201 Życie jest krótkie — Jillian Coleman ........................................202 Podręcznik właściciela, który chciałbym dostać w dniu narodzin — Pat O’Bryan .........................................204 Aude aliquid dignum .................................................................208 O AUTORZE .................................................................................211 TY ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 27 Teraz masz największą moc Wojna. Problemy ekonomiczne. Nierentowny biznes. Bezrobocie. To wygląda bardzo źle, nieprawdaż? Pragnę jednak przypomnieć Ci, że żyliśmy i prosperowaliśmy już w dużo gorszych czasach. Na przykład: W 1780 roku George Washington powiedział: „Nie mamy pie- niędzy; nie mamy ich już bardzo długo…” Następnie zbudował posiadłość, która w dniu jego śmierci była warta trzy czwarte miliona dolarów. W 1840 roku pewien podróżnik napisał: „Panika jest tak silna, a rozpacz tak wszechogarniająca, że wielu farmerów, mimo że zaorali swoje pola, a niektórzy nawet zasiali zboże i inne uprawy, opuściło swoje domostwa, nie zostawiając na swych ziemiach żywego ducha”. Ale z tym problemem również sobie poradziliśmy. W 1857 roku gazeta pisała: „To mroczne chwile w historii. Od wielu lat nie było takiej żałoby i takiego głębokiego lęku — więk- szość ludzi, którzy czytają tę gazetę nigdy nie była świadkiem tak wielkiego kryzysu”. To też minęło. W 1873 roku Stany Zjednoczone ogarnęła panika, która wstrzą- snęła krajem. W gazecie napisano: „W całym kraju producenci zamykają fabryki i zwalniają pracowników, po prostu dlatego, że nie mogą sprzedać towarów ani pożyczyć pieniędzy w oczeki- waniu na wzrost popytu”. 28 JOE VITALE Tę panikę również przetrwaliśmy. W 1893 roku pewien mężczyzna tak napisał o tych trudnych czasach: „W ciągu ostatnich trzydziestu lat byłem świadkiem róż- nych trudnych sytuacji, które wywoływały panikę w społeczeń- stwie, ale nigdy nie widziałem, żeby rozpacz dosięgła tylu ludzi”. To również mamy już za sobą. Przeżyliśmy również czasy wielkiego kryzysu z 1929 roku, dwie wojny światowe i panikę, jaką wywołał problem Y2K, gdy wchodziliśmy w nowe tysiąclecie, a nawet ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku. To, co budzi przerażenie i przygnębienie, często skupia uwagę mediów. Gandhi kiedyś powiedział: „Kiedy popadam w rozpacz, przypominam sobie, że w historii ludzkości prawda i miłość zawsze zwyciężały. Było wielu tyranów i morderców, którzy przez długi czas wydawali się być niepokonani, ale na końcu zawsze czekał ich upadek. Zastanów się nad tym: zawsze”. Mógłbym mnożyć przykłady bez końca. Chodzi o to, że w życiu zawsze są wzloty i upadki. Sekret polega na tym, żeby płynąć z prą- dem i robić to najlepiej, jak potrafimy. Narzekając, nie potrafimy dostrzec nowych możliwości, a nawet samodzielnie ich tworzyć. W każdym pokoleniu, w każdych, nawet najtrudniejszych czasach, ci mężczyźni i kobiety, którzy mieli oczy szeroko otwarte, potrafili dostrzec możliwości i wykorzystać je. Bez względu na to, czy mówimy o George’u Washingtonie, który został prezydentem Stanów Zjednoczonych i zbudował własną fortunę, czy o P. T. Barnumie, który znalazł pomysł na biznes w czasach wielkiego kryzysu, fakt pozostaje faktem: to nie oko- liczności Ciebie tworzą, lecz Ty sam. Możesz zamienić ten „zły okres” w czas najlepszej koniunktury. Być może musisz nieco zmniejszyć swoje wymagania. W 1941 roku Bruce Barton napisał: „Trzy razy w życiu zdarzyło mi się być bez pracy. Za każdym razem rozmawiałem z ludźmi z mojego ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 29 otoczenia i zawsze okazywało się, że jest jakaś praca, którą trzeba zrobić, choć niekoniecznie taka sama jak ta, którą wcześniej wyko- nywałem”. Barton był autorem bestsellerów, kongresmanem, popularnym mówcą i założycielem jednej z największej agencji reklamowych na świecie, BBDO. Był również milionerem. Nie daj sobie wmówić, że przeszłość była lepsza od tego, co jest teraz. W 1907 roku słynny magnat finansowy John D. Roc- kefeller powiedział: „Ludzie czasami mówią tak, jak gdybyśmy my, starsi mężczyźni, żyli w czasach wyjątkowych możliwości — jak gdyby dzisiaj nie było szans dla młodego człowieka, żeby mógł zrobić to, co robiło moje pokolenie, jak gdyby wszystkie ścieżki były zamknięte, a wszystkie wielkie czyny już dokonane. Nie mogą być w większym błędzie. W czasach, w których ja się urodziłem, panowały mroki północy; teraz oślepia nas słońce południa”. Słowa przestrogi: Słuchaj, działaj i prosperuj. Wokół Ciebie są możliwości. Które zobaczysz najpierw i jakie działania podejmiesz? Teraz masz największą moc. Ta chwila jest Twoim słonecznym południem. „Żałuję, że nie wiedziałem…” Jim Edwards „Żałuję, że nie wiedziałem, że mogę zrobić wszystko, jeżeli tylko będę w to wierzył. Te słowa mogą brzmieć bardzo prosto, ale właśnie one są podstawą wszystkich osiągnięć (albo braku tako- wych) w życiu każdego człowieka. Kiedy tylko uwierzyłem, że mogę — mogłem… a przedtem byłem przekonany, że nie mogę — i nie mogłem. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie na lepsze, zmień 30 JOE VITALE swoje przekonania na temat tego, co możesz zrobić, do czego jesteś upoważniony i co możesz osiągnąć, jeśli tylko zaangażujesz w to swój umysł. Oczywiście, to brzmi trywialnie, ale dopóki nie będziesz tym żył, oddychał i nie uczynisz z tego części samego siebie, będziesz dostawał to, co miałeś w przeszłości, a założę się, że nie tego chcesz. Zacznij wierzyć w siebie, a Twój świat zmieni się na lepsze szybciej niż kiedykolwiek marzyłeś”! ________ Jim Edwards, autor książki 5 Steps to Getting Anything You Want; zobacz stronę www.HowToGetAnythingYouWant.com. Możesz być teraz szczęśliwy Nikt mi nie wierzy, gdy to mówię, ale szczęście jest kwestią wyboru. Możesz być teraz szczęśliwy. Tak, właśnie teraz. Jak? Podejmij decyzję, że chcesz być szczęśliwy. Nie potrzebujesz więcej pieniędzy (choć byłoby miło). Nie musisz być szczuplejszy (choć być może chciałbyś). Nie potrzebujesz niczego (choć być może wciąż chcesz nie- których rzeczy). Możesz po prostu powiedzieć: „Będę teraz szczęśliwy”. Niewielu zna tę sztuczkę, ponieważ nie znają oni tego pod- ręcznika życia. Uśmiechnij się. Bądź szczęśliwy. „Jeżeli nie jesteś szczęśliwy, tracisz ogromną szansę”. ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 31 Życie nie musi być ciężkie Życie nie musi być ciężkie. Niewielu ludzi o tym wie (wyjątkiem są ci, którzy przeczytali ten podręcznik). Większość ludzi sądzi, że trzeba ciągle walczyć i zmagać się z przeciwnościami. To nieprawda. Możesz pozwolić, żeby Twoje życie samo szło do przodu. Sztuczka polega na tym, żeby skupić się na tym, czego chcesz, zrobić wszystko, żeby to zrealizować i zaufać, że cały proces przebiegnie szczęśliwie. To prawda, życie potrafi być trudne. Ale może również być proste. Większość trudności bierze się z tego, jak patrzysz na to, co się dzieje wokół. Jeżeli uważasz, że udział w maratonie jest ciężki, na pewno nie będzie Ci łatwo przebiec ten długi dystans. Ale jeśli lubisz biegać, a maraton traktujesz jako osobiste wyzwanie, przekonasz się, że to wcale nie jest nic trudnego. Oczywiście, w trakcie biegu spocisz się i nieraz stracisz oddech, ale mimo to sprawi Ci on przyjemność. Podobnie jak ze wszystkim innym, wybór należy do Ciebie. Jesteś za swoimi oczami Leżałem na plecach na stole operacyjnym. To była niewielka operacja, dlatego lekarz nie podał mi środka usypiającego. Widzia- łem, jak nacina moją klatkę piersiową, żeby oczyścić ranę. To nie było nic wielkiego. Żadna operacja serca ani transplan- tacja płuca. Mimo to, leżąc na tym stole całkowicie świadomy, miałem wrażenie, jak gdyby lekarz wykonywał wszystkie czynności na maszynie. Z tym, że ja byłem w tej maszynie. Działania lekarza nie dotyczyły mnie osobiście, lecz czegoś, co posiadałem. 32 JOE VITALE Zauważ: Masz ciało. Ale Ty i Twoje ciało to nie to samo. Masz umysł. Ale Ty i Twój umysł to nie to samo. Masz emocje. Ale Ty i Twoje emocje to nie to samo. Ty jesteś poza tym wszystkim, możesz wybierać, czego chcesz i wszystkim kierować. Wybieraj mądrze (Pomogą Ci w tym rady zawarte w tym pod- ręczniku). Twoje uczucia to ukryte myśli „Uczucia są cieniem myśli” — tak napisał Michael Ryce w swojej książce zatytułowanej Why Is This Happening to Me… Again?. Twoje myśli są podstawą dla Twoich uczuć, ale czasami dzieje się to z taką błyskawiczną prędkością, że nie zauważasz, jak myśli przekształcają się w uczucia. „Twoje uczucia informują Cię o tym, w jaki sposób energia Twoich myśli wpływa na Twoją fizjologię — pisze Ryce. — Jeżeli odczuwasz ból, to Ty jesteś tym, który jest w błędzie”. Zdaj sobie z tego sprawę. Ta koncepcja stanie się dla Ciebie bardziej zrozumiała, gdy przejrzysz cały podręcznik i zaczniesz żyć pełnią życia. Na razie zapamiętaj, że uczucia nie wkradają się do Twojego umysłu bez zapowiedzi i nie są czymś, czego nie można kontrolować. Twoje uczucia biorą się z Twoich myśli. Zmień myśli, a zmienią się uczucia. Przyzwyczajenie się do tego zabierze Ci trochę czasu. Ciesz się tym procesem. ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 33 Wszystko jest energią, którą kształtują Twoje myśli Energia składa się na cały Twój świat — tworzy Ciebie, mnie, tę książkę, krzesło, na którym siedzisz, pokój, w którym się znaj- dujesz, itd. Twój sposób myślenia wpływa na to, jaki kształt przybierze ta energia. Oto dowód: przez kilka minut przywołuj same negatywne myśli, a potem spójrz w lustro. Zobaczysz ciemność panującą wokół Ciebie. Prawdopodobnie będziesz miał zapadniętą klatkę piersio- wą, przymrużone oczy i zmarszczone brwi. Twoje myśli spowo- dowały te zmiany, które inni ludzie będą postrzegać jako zmianę energii. A teraz myśl pozytywnie przez kilka minut i znowu podejdź do lustra. Zobaczysz promienną aurę. Będziesz miał wyprosto- wane ramiona, błyszczące oczy i uśmiech na twarzy. Twoje myśli ponownie wpłynęły na zmianę Twojej energii. Myśli mogą zmienić energię wszystkiego, co Cię otacza. Przy- wołuj pozytywne myśli, a pomożesz sobie, a także innym ludziom, wieść szczęśliwe, wydajne życie. Nie możesz powstrzymać własnych myśli, ale nie musisz również ich słuchać Twój umysł pracuje w dzień i w nocy, we śnie i na jawie, w każ- dej sekundzie Twojego życia. To dobrze. Potrzebujesz umysłu, żeby chodzić, rozmawiać, prowadzić samochód i żyć. Jednak zauważ, że niektóre myśli poprawiają Twoje samopo- czucie, a inne sprawiają, że czujesz się źle. Niektóre myśli są dobre, 34 JOE VITALE a inne złe. Jedne sprzyjają pozytywnym zachowaniom, inne nega- tywnym. Nie musisz być posłuszny wszystkim swoim myślom. Kiedyś kupiłem sobie koszulkę, na której znajdował się napis: „Medytacja nie jest tym, co myślisz”. Dokładnie. Medytacja to przestrzeń za Twoimi myślami. Im bardziej zwra- casz uwagę na ekran, na którym pojawiają się Twoje myśli, tym bardziej jesteś w stanie się z nich wyzwolić. Być może w tej chwili wydaje Ci się to być pozbawione sensu, więc zapamiętaj tylko to: „Nie możesz powstrzymać własnych myśli, ale nie musisz również ich słuchać”. Wszystko jest projekcją z Twojego wnętrza Początkowo trudno będzie Ci w to uwierzyć, ale wszystko w Twoim życiu jest projekcją z zacienionej części Twojego umysłu. Powiedziałem, że trudno będzie Ci to zrozumieć. Obwinianie i wymówki to najprostsza droga. Pozwalają Ci uniknąć odpowiedzialności. Ale w Twoim życiu właśnie chodzi o odpowiedzialność. Kiedy rozglądasz się wkoło, widzisz tylko to, co dostrzega Twój umysł — to, co przedostanie się przez jego filtry. Aby cokolwiek zmienić, musisz najpierw zmienić swoje wnętrze. Trudno jest to zrozumieć, ponieważ większość ludzi nie ma tego podręcznika. Nikt nigdy nie powiedział im, że życie dzieje się od wewnątrz na zewnątrz. Kiedy ktoś Cię denerwuje, to tak, jakby naciskał przycisk we- wnątrz Ciebie. ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 35 Kiedy zdarza się nieprzyjemna dla Ciebie sytuacja, wywołał ją Twój wewnętrzny program. Jeżeli to jest prawda (a tak jest), co możesz zrobić, żeby to zmienić? Musisz uświadomić sobie, że to Ty przyciągnąłeś to zdarzenie. Całe. A potem zaakceptuj to, co jest wewnątrz Ciebie, i uwolnij to. Jeżeli więc ktoś Cię zdenerwuje, spójrz na siebie, zobacz, jaki jesteś poirytowany, pokochaj to i zapomnij o tym. To jest bardzo ważna zasada. Trzymaj się jej. Twoją naturą jest Twoje aktualne zachowanie Kiedy byłem w college’u, jeden z moich kolegów stwierdził, że jestem pesymistą. Zwrócił uwagę na mój smutny wyraz twarzy, ponure spojrzenie, ciągłe narzekanie i doszedł do wniosku, że pesymizm to moja natura. Trzydzieści lat później, gdy udzielałem wywiadu dla progra- mu radiowego, dziennikarka chciała wiedzieć, dlaczego jestem takim optymistą. Zauważyła mój uśmiech, błysk w oczach, ciągłe wyrazy wdzięczności i uznała, że optymizm to moja natura. A zatem, jaka jest moja natura? I jedna, i druga. Twoja natura to po prostu rola, którą w danym momencie chcesz grać. Jeżeli zechcesz zagrać inną rolę, zmieni się Twoje zachowanie. Jeśli będziesz postępował w taki sposób przez dłuższy czas, będziesz miał wrażenie, że to właśnie jest Twoja natura. Wally Mintos napisał w swojej książce zatytułowanej The Re- sults Book: „Jeśli nie nauczyłeś się na pamięć swojej roli, masz 36 JOE VITALE wrażenie, jakbyś grał. Kiedy już będziesz znał tę rolę na pamięć, tak, że stanie się ona Twoim przyzwyczajeniem, będziesz myślał, że to jest Twoja natura”. Jeśli chcesz zmienić swoją naturę, zacznij zachowywać się w inny sposób. Na początku możesz czuć się dziwnie, jakbyś na- prawdę grał. Po jakimś czasie to się stanie Twoją drugą naturą, a wszyscy będą myśleć, że taki się urodziłeś. Skąd masz wiedzieć, czego chcesz Niektórzy ludzie mówią, że nie wiedzą, czego chcą. Kłamią. Zawsze wiesz, czego chcesz. Jednak czasami nie chcesz się do tego przyznać, nawet przed sobą. Kiedy mówisz, czego chcesz, musisz albo zrobić coś, żeby to osiągnąć, albo wymyślić wymówkę, dlaczego tak się nie stało. Czasami po prostu łatwiej jest powiedzieć, że nie wiesz, czego chcesz. Ale to jest kłamstwo. Wiesz, czego chcesz. Przyznaj się do tego. Nikt nie patrzy. Nikt nie słucha. A zatem, czego chcesz? Dostajesz więcej tego, na czym się koncentrujesz Ludzie, którzy nie mają tego podręcznika, koncentrują się na tym, czego nie chcą. I dostają tego coraz więcej. ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 37 Ty jesteś mądrzejszy (prawda?). Jeżeli chcesz być bogaty, koncentruj się na bogactwie. Jeżeli chcesz być zdrowy, koncentruj się na zdrowiu. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, koncentruj się na szczęściu. To tajemnica wszechświata, którą wielu ludzi zdaje się igno- rować: dostajesz więcej tego, na czym się koncentrujesz. Wszystko, co powiesz po „Jestem”, definiuje to, kim się staniesz Ważne jest, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że kreujesz sam siebie słowami, które wypowiadasz po „Jestem”. Nie mówię o słowach, które wypowiadasz głośno, choć po części również o nich. Mam na myśli słowa, które wygłaszasz w prywatności swojego umysłu. „Jestem gruba” albo „Jestem głupi” — te zwroty mogą brzmieć jak oceny tego, kim jesteś teraz. Tymczasem są to polecenia, które kreują Twoją aktualną rzeczywistość. Zacznij mówić o tym, kim chcesz się stać, a przekonasz się, że Twoje słowa wkrótce staną się faktami. Przyciągasz to, co kochasz, i to, czego nienawidzisz Takie jest prawo przyciągania w pracy, ale zasada ta obowiązuje również w innych sytuacjach: przyciągasz to, co kochasz, a także to, czego nienawidzisz. Inaczej mówiąc, jeżeli naprawdę nienawidzisz jakiejś partii politycznej albo jakiegoś stylu życia, wszędzie będziesz to napo- tykał. Twoja nienawiść to ogromna energia, która przyciąga jeszcze więcej tej samej energii. 38 JOE VITALE Analogicznie, jeżeli naprawdę coś kochasz, czy to samochód, czy jakąś czynność, w Twoim życiu pojawi się tego coraz więcej. Dlatego należy ostrożnie dobierać swoje pasje. Umiejętność kontrolowania tego magnesu pomoże Ci uświadomić sobie, jaką masz w sobie potęgę. Twoje ciało nie wymaga montażu Spójrz w lustro. Wszystko rozliczone? Masz ręce? Nogi? Oczy? Uszy? Niektórzy ludzie nie mają wszystkich części ciała, a i tak po- trafią wspaniale przeżyć swoje życie. Dlatego nie martw się, jeżeli niektóre elementy Twojego ciała są według Ciebie za małe, za duże albo w ogóle ich brakuje. Wciąż wszystko jest w porządku. Jeżeli masz wacka, jesteś chłopcem. Jeżeli nie, jesteś dziewczynką. Tak czy siak — gratulacje. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby wieść szczęśliwe życie. Żaden montaż nie jest potrzebny. Piękne włosy, piękny dzień Moja była żona uwielbiała robić makijaż i układać włosy. Na jej wizytówce widniało jedno zdanie, które mówiło o niej wszystko: „Piękne włosy, piękny dzień”. Chodzi o to, żeby czuć się dobrze z samym sobą. Jeżeli to oznacza ładne włosy albo koszulę, niech tak będzie. Im lepiej się czujesz, tym życzliwiej reaguje na Ciebie świat. ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 39 Twoja pamięć nigdy nie będzie doskonała Nie zapamiętasz wszystkiego. Nie jesteś w stanie wszystkiego dokładnie zapamiętać. Dlatego warto robić sobie notatki. Kiedy wygłaszałem w San Antonio referat na temat marketingu, na widowni siedział jeden z najbardziej cenionych marketingow- ców na świecie. Był to Ted Nicholas, jeden z moich bohaterów i mentorów. Zauważyłem, że przez cały czas trwania prezentacji Ted z zapałem notował moje słowa. Kiedy przemawiałem w Las Vegas, wśród publiczności znaj- dował się Jack Canfield, pomysłodawca serii bestsellerów Chicken Soup. On również zrobił wiele stron notatek. Żaden z tych owianych legendą mężczyzn nie miał kłopotów z pamięcią ani nie narzekał na brak sukcesów. Obaj wiedzieli jednak, że warto robić notatki. Pomagały im one w utrwaleniu tego, czego właśnie się nauczyli. A ponadto stanowiły bazę, do której mogli odwołać się w przyszłości, gdy będą chcieli odświeżyć sobie tę wiedzę. Nasz umysł nieraz płata nam figle. Myślisz, że jesteś w stanie wszystko zapamiętać — nawet najważniejsze wskazówki zawar- te w tym podręczniku — ale prawda jest taka, że zapomnisz je w ciągu kilku godzin. A jeżeli potem je sobie przypomnisz, dodasz do nich własną interpretację, zasadniczo zmieniając ich przekaz. Rób notatki. Miłość Miłość sprawi, że staniesz się zdezorientowany w najbardziej roz- kosznym tego słowa znaczeniu. Ciesz się nią. Będzie trwała dłużej, jeśli się jej poddasz i nie będziesz od niej uciekał. 40 JOE VITALE Miłość do ludzi, zwierząt, miejsc, a nawet rzeczy jest zupełnie naturalna. Kiedy będziesz już u schyłku życia, z uśmiechem na twarzy przypomnisz sobie wszystkich i wszystko, co kochałeś. Seks Będziesz tego chciał. Polubisz to. Znajdź kogoś, kto lubi bawić się tak samo jak Ty, i ciesz się razem z nim. Seks nie jest zły. Seks nie jest brudny. Seks bez miłości to akrobatyka. Seks w połączeniu z miłością to szczęście. Jedzenie Twoja maszyna (ciało) potrzebuje wysokooktanowego jedzenia. Potrzebuje go co trzy godziny. Wcale nie dużo. Trochę białka, dużo warzyw i owoców, mnóstwo wody i gotowe. Uwaga: spożywanie posiłków jako aktywność społeczna jest bardzo zwodnicze. Nie potrzebujesz dodatkowego paliwa. Jeżeli przyjmiesz go zbyt dużo, urośniesz tak bardzo, że nie zmieścisz się w garażu. ZAGUBIONY PODRĘCZNIK ŻYCIA. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI 41 Ćwiczenia Musisz ćwiczyć. Twoje ciało to pojazd, który przenosi Cię z miejsca na miejsce przez całe Twoje życie. Trzeba dbać o jego utrzymanie. Ruszając się, sprawiasz, że Twoje ciało funkcjonuje bez zarzutu. Ćwiczenia nie muszą być forsujące. Łagodne ćwiczenia, takie jak joga, są tak samo cenne, jak inten- sywne ćwiczenia, na przykład rugby. Najważniejsze jest to, żebyś lubił tę formę sportu, którą wy- brałeś. Ćwiczenia również nie muszą trwać długo. Wystarczy 30 minut dziennie. Pozostałe 23 i pół godziny możesz zagospodarować według własnego uznania. Udało mi się zrzucić ponad 32 kilogramy w ciągu ośmiu mie- sięcy, utrzymać tę wagę, wziąć udział w czterech zawodach spor- towych i nigdy nie zapominam o codziennych ćwiczeniach. Jeżeli byłem w stanie osiągnąć to wszytko po pięćdziesięciu latach życia w otyłości, Tobie też może się to udać. Trzy lekcje życia, które chciałbym dostać wcześniej dr Paul Hartunian Kiedy sięgam myślami wstecz, przypominam sobie trzy lekcje życia, które w ogromnym stopniu wpłynęły na moją psychikę. 1. Nie było czego się bać. Okazje, które przepuszczałem, ludzie, do których nigdy nie podszedłem, gwiazda rocka, którą nigdy nie zostałem. Wszystko to było ofiarą złożoną na ołtarzu strachu — strachu, który nigdy tak naprawdę nie istniał. 42 JOE VITALE 2. Najgorsze decyzje i działania podejmowałem wtedy, gdy byłem małostkowy, słaby, egocentryczny; kiedy wygłaszałem mało uprzejme komentarze na temat innych ludzi; kiedy poddawałem się negatywnym wpływom z zewnątrz. 3. Znalazłem się na tej planecie dla ważniejszych celów niż gromadzenie dóbr materialnych. Trzynaście lat temu moje życie uległo permanentnej i gruntownej zmianie za sprawą psa o imieniu Milo. Dzięki niemu wybrałem zupełnie inną ścieżkę życia. Milo pomógł mi zrozumieć, że jednym z po- wodów, dla których zdołałem zebrać pokaźny majątek, było to, żeby pomagać bezdomnym, porzuconym i maltretowa- nym psom. Milo nauczył mnie również pokory. Kiedy stoję na podium po wy- głoszeniu 90-minutowego referatu przed kilkusetosobową publicz- nością i przyjmuję owacje na stojąco od zachwyconego tłumu, kiedy odbieram wynagrodzenie wyższe niż roczne dochody wielu ludzi, myślę o tym, że jutro o tej porze będę w ogrodzie przed domem, zbierając z trawnika psie kupy pozostawione przez dzie- siątki bezdomnych psów, które wziąłem pod swoją opiekę. Dziękuję, Milo. ________ Dr Paul Hartunian jest znanym mówcą, autorem i ekspertem do spraw reklamy. W jego darmowym magazynie internetowym Million Dollar Publicity Tactics znajdziesz wskazówki, jak zdobyć darmowy rozgłos w radiu i telewizji, w gazetach i czasopismach na całym świecie. Odwiedź stronę http://www.Hartunian.com/ezine.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagubiony podręcznik życia. Znajdź swoje miejsce na Ziemi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: