Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00542 011564 17906017 na godz. na dobę w sumie
Zakaz konkurencji - ebook/pdf
Zakaz konkurencji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 50
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0171-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka przedstawiająca zasady zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu. Publikacja omawia formy, terminy i strony umowy o zakazie konkurencji, poparte praktycznymi przykładami. Ponadto zawiera przykładowe, gotowe do wypełnienia wzory umów o zakazie konkurencji wraz z pomocnymi komentarzami eksperta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E w a D r z e w i e c k a Zakaz konkurencji wydanie 1. ISBN 978-83-255-0171-6 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 bud. 45C 03-876 Warszawa tel. 022 31 12 222, faks 022 33 77 601 e-mail: dz.handlowy@beck.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wykaz piktogramów .......................................................................................................... I. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy ........ 1. Komentarz .................................................................................................................. 1.1. Forma umowy .................................................................................................. 1.2. Strony umowy ................................................................................................... 1.3. Termin zawarcia umowy ................................................................................ 1.4. Dodatkowe świadczenia ............................................................................... 1.5. Czas obowiązywania zakazu ........................................................................ 1.6. Działalność konkurencyjna bez zakazu ................................................... 1.7. Zakaz konkurencji przy umowach cywilnoprawnych ........................ 4 5 5 5 7 7 8 8 8 9 2. Wyjaśnienia do wzoru – umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy ......................................................................................... 10 3. Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy .......... 17 II. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ................... 19 4. Komentarz ................................................................................................................. 19 4.1. Wstęp .................................................................................................................. 19 4.2. Forma umowy .................................................................................................. 20 4.3. Umowa o zakazie konkurencji a umowa o pracę ................................ 21 5. Komentarz do wzoru ............................................................................................. 23 5.1. Strony umowy .................................................................................................. 23 5.2. Zakres zakazu – § 1 ......................................................................................... 26 5.3. Działalność konkurencyjna – § 2 ............................................................... 36 5.4. Zakres terytorialny zakazu konkurencji – § 2 ........................................ 37 5.5. Odpłatność za ustanowienie zakazu konkurencji – § 4 .................... 37 5.6. Skutki naruszenia zakazu konkurencji przez byłego pracownika .. 44 5.7. Kara umowna – § 5 ......................................................................................... 45 5.8. Przedawnienie roszczeń z umów o zakazie konkurencji .................. 47 5.9. Zmiana umowy o zakazie konkurencji – § 7 ......................................... 47 6. Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy .......... 48 Zakaz konkurencji  z 50 Wykaz piktogramów — Zapamiętaj (ważne informacje, o których należy pamiętać) — Porada eksperta (wskazówki autora) — Przykład — Ważne Zakaz konkurencji  z 50 I. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 1. Komentarz Pracownik na kilku etatach, zleceniobiorca poszukujący dodatkowego za- jęcia nie są rzadkością na rynku pracy. Odnosi się to również do pracowni- ków, którzy korzystając ze zdobytego doświadczenia, podejmują działal- ność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy. Jednak pracownik lub były pracownik nie może prowadzić takiej działalności ani świadczyć pracy na rzecz konkurencji w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywil- noprawnej, jeżeli zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji. Kodeks pracy określa warunki zawarcia tej umowy oraz wynikające z niej prawa i obowiązki stron. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta na czas trwania stosunku pracy lub na okres po jego zakończeniu. W tym drugim przypadku stroną umowy może być tylko pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ponadto pracownik ma ograniczoną moż- liwość prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy tak- że wówczas, gdy nie zawarł umowy o zakazie konkurencji. Omawiany wzór dotyczy umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas trwania stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji powinna być prze- chowywana w aktach osobowych pracownika w części B, tak jak umowa o pracę (§ 6 pkt 2 ppkt 2 lit. j rozp. MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.). 1.1. Forma umowy Zakaz konkurencji może być ustanowiony jedynie w drodze pisemnej umowy. Zakazu konkurencji nie można wprowadzić za pomocą jednostronnych oświadczeń pracodawcy, np. w obwieszczeniu czy przepisach wewnętrz- nych (regulamin pracy, układ zbiorowy pracy). Ogólne postanowienia doty- czące zakazu konkurencji mogą jednak znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Zakaz konkurencji  z 50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakaz konkurencji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: