Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 005024 18490790 na godz. na dobę w sumie
Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami - nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur   - ebook/pdf
Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami - nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 41
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2508-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od czerwca 2013 r. na podmioty lecznicze zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące oceny ryzyka narażenia na zranienie oraz sporządzenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pierwszy raport należy przygotować nie później niż do 28 lutego 2014 r. Za nie dopełnienie tego obowiązku zgodnie z Kodeksem pracy - może zostać nałożona na placówki kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Wskazówki ekspertów zaprezentowane w e-booku pomogą menedżerom placówek wywiązaćsię z nowych obowiązków i uniknąć kary.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur 1BV08 Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami AUTORZY: Ilona Balcarek – pełnomocnik ds. ISO w Klinice Okulus sp. z o.o. Anna Błażejczyk – specjalista w Ministerstwie Zdrowia REDAKCJA: Anna Rubinkowska MENEDŻER PRODUKTU: Alina Sulgostowska NR PRODUKTOWY: 1BV08 ISBN: 978-83-269-2508-5 ZDJĘCIE NA OKŁADCE: fotolia.pl CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl E-book „Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych” jest chroniony prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszym e-booku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. E-book „Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w e-booku wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w e-booku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: serwiszoz@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 2 Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami Spis treści Wprowadzenie ..................................................................................4 1. Ocena ryzyka ................................................................................5 2. Działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zranień .............7 3. Wykaz zranień ..............................................................................9 4. Obowiązek prowadzenia szkoleń ................................................ 9 5. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy ..................................11 Procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami i odpadami medycznymi ........................................................................13 Procedura bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ...............................................20 Instrukcja zastosowania środków ochrony indywidualnej ....................26 Instrukcja postępowania poekspozycyjnego .........................................30 Ocena ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym .............................32 Rejestr zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ...........................................................................................44 Podstawa prawna .............................................................................45 3 Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami Wprowadzenie Od 27 czerwca 2013 r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy). Nowe uregulowania transponują do polskich przepisów dyrektywę Rady UE 2010/32 UE z 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej między HOSPEEM a EPSU. Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie wspólnoty zobowiązanie do stosowania wyrobów medycznych zawierających mechanizmy chroniące przed zranieniem (tzw. bezpieczne narzędzia). Przepisy obejmują wszystkie osoby pracujące pod kierownictwem lub nadzorem pracodawców w sektorze opieki zdrowotnej, tj. osoby będące pracownikami w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale także zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. lekarzy, konsultantów, pielęgniarki), za pośrednictwem agencji pracy czasowej (np. salowe i personel sprzątający), stażystów, praktykantów, uczniów i słuchaczy szkół medycznych oraz wolontariuszy uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ilekroć przepisy rozporządzenia odnoszą się do pracowników, rozumie się przez to także osoby fizyczne 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami - nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: