Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00350 007027 18435042 na godz. na dobę w sumie
Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych - ebook/pdf
Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-477-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kazimierz J. Pawelec, doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prowadzeniu spraw o wypadki drogowe, wykładowca akademicki, autor kilkunastu książek i wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących przestępczości komunikacyjnej oraz procesu karnego.
Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor szczegółowo omawia kwestie związane z:
- istotą dowodzenia i ciężarem dowodu,
- inicjatywą dowodową stron i sądu,
- oceną dowodów, a także
- procesowymi konsekwencjami braków w postępowaniu dowodowym.
W publikacji przedstawiono zarówno istotne zagadnienia związane ze sprawowaniem obrony, jak i reprezentowania pokrzywdzonego, poczynając od czynności niepowtarzalnych, przez postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz postępowanie odwoławcze. Poza tym zwrócono uwagę na okoliczności, na które obrońca lub pełnomocnik powinni szczególnie uważać, nie tylko w zakresie dowodzenia, ale również rozstrzygnięć o karze.
Książka przeznaczona jest nie tylko dla adwokatów i radców prawnych, lecz także dla sędziów, prokuratorów, aplikantów, policjantów, jak również biegłych.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych Kazimierz Pawelec METODYKI 4. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Joanna Ośka Wydawca Łamanie Fotoedytor Redaktor prowadzący Opracowanie redakcyjne Łamanie Projekt gra czny okładki i stron tytułowych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2013 ISBN 978-83-264-8395-0 4. wydanie ISBN: Dział Praw Autorskich Wydane przez: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 Wolters Kluwer SA tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 www.wolterskluwer.pl tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 księgarnia internetowa www.profinfo.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 3 Od Autora � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 5 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i wykroczeń drogowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 9 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 9 2� Katastrofa w ruchu drogowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 1 2�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 1 2�2� Ustawowe znamiona � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 2 2�3� Strona podmiotowa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 3 3� Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 5 3�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 5 3�2� Strona podmiotowa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 6 3�3� Skutkowy charakter czynu z art� 174 k�k� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 8 4� Wypadek drogowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 0 4�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 0 4�2� Podmiot przestępstwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 2 4�3� Podmiotowa strona czynu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 4 4�4� Przedmiotowa strona czynu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 7 4�5� Miejsce wypadku drogowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 8 4�6� Skutek wypadku drogowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 0 4�7� Związek przyczynowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 2 4�8� Tryb ścigania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 6 5� Pozostałe przestępstwa drogowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 9 5�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 9 5�2� Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 0 5�3� Odpowiedzialność z art� 179 k�k� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 5 5�4� Odpowiedzialność za występek z art� 180 k�k� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 7 5�5� Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 9 6� Wykroczenia drogowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 1 6�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 1 6�2� Wykroczenia o ogólnych dyspozycjach � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 2 6�3� Pozostałe wykroczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 9 5 Spis treści ROZDZIAŁ II. Podstawowe zasady bezpieczeństwa – zasady sprawności � � � � � � � � � 71 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 71 2� Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72 3� Zasady sprawności psychomotorycznej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75 3�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75 3�2� Stan nietrzeźwości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 76 3�3� Stan po użyciu środka odurzającego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78 3�4� Zmęczenie i stan zdrowia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80 4� Zasada sprawności technicznej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82 5� Nakaz pozostania na miejscu wypadku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84 ROZDZIAŁ III. Zasady bezpieczeństwa – bezwzględne nakazy � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91 1� Zasada ruchu prawostronnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91 2� Zasada pierwszeństwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92 3� Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93 4� Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 95 5� Zasada pierwszeństwa między kierującymi i pieszymi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96 6� Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 7� System znaków � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 8� Nakaz należytego zabezpieczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 101 ROZDZIAŁ IV. Zasady bezpieczeństwa – reguły interpretacyjne � � � � � � � � � � � � � � � � � 103 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103 2� Zasada ostrożności szczególnej i ograniczonego zaufania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103 3� Zasada prędkości dostosowanej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108 4� Zachowanie wobec pieszych na przejściu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 115 5� Zatrzymanie i postój � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 117 6� Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 119 7� Hamowanie i bezpieczny odstęp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 122 8� Używanie świateł � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123 9� Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 124 10� Reguły taktyczne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 126 11� Zwyczaj � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 128 ROZDZIAŁ V. Przeprowadzanie dowodów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 2� Poszlaka jako dowód � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132 3� Dowody elektroniczne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 137 4� Dowody naukowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 142 5� Ciężar dowodu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 150 ROZDZIAŁ VI. Pozyskiwanie dowodów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154 2� Dowody przeprowadzane z urzędu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 156 3� Dowody wnioskowane przez strony � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 163 ROZDZIAŁ VII. Proces dowodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 169 1� Czynności niepowtarzalne na miejscu przestępstwa (wykroczenia) drogowego � � � � 169 1�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 169 6 Spis treści 1�2� Oględziny miejsca � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 171 1�3� Oględziny miejsca wypadku drogowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 177 1�4� Oględziny pojazdu i wstępne badanie jego sprawności technicznej � � � � � � � � � � 184 1�5� Wstępne badanie sprawności psychomotorycznej kierujących � � � � � � � � � � � � � � � 191 2� Czynności niepowtarzalne przeprowadzane poza miejscem zdarzenia drogowego � � � 192 2�1� Oględziny osób żywych i ich odzieży � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 193 2�2� Oględziny ciała osoby podejrzewanej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 195 2�3� Oględziny pokrzywdzonego i jego odzieży � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 197 2�4� Oględziny i otwarcie zwłok � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200 2�5� Oględziny wewnętrzne zwłok � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 202 2�6� Okazanie rzeczy i osoby � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 204 2�7� Eksperyment procesowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 207 2�8� Pobranie krwi i wydzielin organizmu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 210 2�9� Badanie stanu technicznego pojazdu, jego zespołów lub części � � � � � � � � � � � � � � 211 3� Dokumentowanie czynności niepowtarzalnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 214 3�1� Protokolarne dokumentowanie czynności niepowtarzalnych � � � � � � � � � � � � � � � � 215 3�2� Szkic sytuacyjny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 216 3�3� Dokumentacja wizualna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 218 3�4� Rozpytanie uczestników i świadków � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 220 3�5� Notatka urzędowa i jej procesowe znaczenie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 222 4� Eksperckie czynności niepowtarzalne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 223 4�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 223 4�2� Opiniowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 224 4�3� Kierunki wykorzystania treści informacyjnych uzyskanych podczas czynności niepowtarzalnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 227 4�4� Ekspercka ocena materiału badawczego uzyskanego podczas czynności niepowtarzalnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 230 4�5� Uwagi wstępne do problematyki opiniowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 235 4�6� Uwagi końcowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 237 5� Ujawnienie i ocena czynności niepowtarzalnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 239 6� Postępowanie sprawdzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 242 6�1� Przebieg � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 242 6�2� Ograniczenie kręgu podejrzanych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 243 ROZDZIAŁ VIII. Czynności dowodowe po wszczęciu postępowania karnego � � � � � � 245 1� Wyjaśnienia oskarżonego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 245 1�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 245 1�2� Wyjaśnienia jako środek dowodowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 246 1�3� Odmowa wyjaśnień � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 247 1�4� Przyznanie się do winy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 248 1�5� Fałszywe samooskarżenie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 251 1�6� Wyjaśnienia obciążające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 253 1�7� Nieprzyznanie się do winy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 255 1�8� Zmiana wyjaśnień � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 256 1�9� Wyjaśnienia pisemne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 258 1�10� Ostatnie słowo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259 1�11� Ocena wyjaśnień � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 261 2� Badania i oględziny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263 2�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263 7 Spis treści 2�2� Obowiązek znoszenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 265 2�3� Dopuszczalność zastosowania przymusu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 267 3� Zeznania świadków � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 268 3�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 268 3�2� Czynniki zapewniające udział świadka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 269 3�3� Procesowe czynniki wpływające na prawdomówność świadka � � � � � � � � � � � � � � 272 3�3�1� Prawo do odmowy zeznań � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 272 3�3�2� Częściowa odmowa zeznań � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 276 3�3�3� Zwolnienie z zeznań � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 278 3�3�4� Przyrzeczenie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 280 3�3�5� Uprzedzenie o odpowiedzialności karnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 280 3�3�6� Pozostałe gwarancje � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 281 4� Pozycja i rola pokrzywdzonego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 283 4�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 283 4�2� Świadek ‑pokrzywdzony � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 286 4�3� Kumulacja ról procesowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 286 4�4� Ocena zeznań świadka ‑pokrzywdzonego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 288 4�5� Oględziny i badania pokrzywdzonego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 291 ROZDZIAŁ IX. Dyskwalifikacja dowodu z zeznań lub wyjaśnień � � � � � � � � � � � � � � � � � 295 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 295 2� Swoboda wypowiedzi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 298 3� Zakaz zastępowania zeznań lub wyjaśnień pismami, zapiskami bądź notatkami � � � 304 4� Procesowe możliwości wykorzystywania dowodów nielegalnie uzyskanych � � � � � � � 306 4�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 306 4�2� Dowody pośrednio nielegalne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 307 4�3� Wyłączenie dowodu nielegalnie uzyskanego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 309 ROZDZIAŁ X. Czynniki procesowe mogące wpływać na zeznania i wyjaśnienia � � � 311 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 311 2� Przesłuchanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 313 3� Odczytywanie protokołów wyjaśnień i zeznań � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 314 4� Konfrontacja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 317 5� Eksperyment i wizja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 317 6� Inne czynniki wpływające na treść zeznań lub wyjaśnień � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 320 7� Mediacja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 321 ROZDZIAŁ XI. Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych � � � � 323 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 323 2� Dopuszczenie dowodu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 326 3� Przedmiot opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 327 4� Zasada bezstronności i obiektywizmu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 330 5� Przesłuchanie biegłego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 334 6� Opinia pozaprocesowa i jej znaczenie dowodowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 337 7� Ocena opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 339 ROZDZIAŁ XII. Rekonstrukcja przestępstwa lub wykroczenia drogowego przez biegłego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 348 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 348 2� Opinie identyfikujące � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 349 8 Spis treści 2�1� Ekspertyza antropologiczna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 349 2�2� Opinia biologiczna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 350 2�3� Ekspertyza daktyloskopijna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 351 2�4� Identyfikacja kierującego pojazdem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 353 3� Opinie ujawniające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 357 4� Opinia medyczna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 357 4�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 357 4�2� Określenie rodzaju i stopnia obrażeń ciała � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 358 4�3� Rekonstrukcja wypadku na podstawie śladów biologicznych � � � � � � � � � � � � � � � � 359 5� Opinia toksykologiczna – zagadnienia węzłowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 361 6� Inne rodzaje opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 363 6�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 363 6�2� Badanie psychotechniczne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 363 6�3� Kryminalistyczne badanie żarówek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 365 6�4� Badanie ogumienia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 366 6�5� Ekspertyza metalograficzna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 366 7� Wspomaganie rekonstrukcji danymi zakodowanymi w systemach informatycznych pojazdów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 367 7�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 367 7�2� Ujawnianie dowodów i ich ocena � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 368 7�3� Dowody z odczytów tachografów oraz zapisów z systemów informatycznych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 370 7�4� Uwagi końcowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 373 8� Opinia sądowo ‑psychiatryczna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 374 8�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 374 8�2� Przesłanki powołania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 376 8�3� Postanowienie o powołaniu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 8�4� Opiniowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 9� Opinia psychologiczna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 381 9�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 381 9�2� Przedmiot opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 381 9�3� Ocena opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 383 ROZDZIAŁ XIII. Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 386 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 386 2� Problematyka opiniowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 389 3� Opinia techniczna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 390 4� Ogólne założenia opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 392 5� Ocena materiału badawczego przez biegłego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 394 5�1� Notatka informacyjna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 394 5�2� Protokół oględzin miejsca wypadku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 395 5�3� Szkic miejsca wypadku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 395 5�4� Dokumentacja fotograficzna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 396 5�5� Protokół oględzin powypadkowych pojazdu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 397 6� Zakres opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 399 7� Przyjęcie założeń do opiniowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 400 8� Dowody osobowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 401 9� Rekonstrukcja zdarzeń z udziałem pieszych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 404 9 Spis treści 10� Rekonstrukcja zderzeń pojazdów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 407 11� Opiniowanie zdarzeń z udziałem pojazdów jednośladowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 409 12� Zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 412 13� Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 413 13�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 413 13�2� Czynności na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny � � � � � � � � � 414 13�3� Uwagi końcowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 415 14� Komputerowe wspomaganie opinii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 416 15� Podsumowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 418 ROZDZIAŁ XIV. Procesowe konsekwencje braków w postępowaniu dowodowym � � � 419 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 419 2� Istotne braki postępowania przygotowawczego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 424 3� Niedostatki dowodowe w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji � � � � � � � � � 428 4� Braki dowodowe a zarzuty odwoławcze � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 429 5� Dopuszczenie dowodów w postępowaniu odwoławczym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 432 6� Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania � � � � � � � � � � 434 7� Skarga na wyrok sądu odwoławczego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 435 8� Niedostatki dowodowe i ich ocena w ramach swobodnej oceny dowodów � � � � � � � � � 437 9� Rzetelność w postępowaniu dowodowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 439 ROZDZIAŁ XV. Problematyka karania sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Zagadnienia węzłowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 443 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 443 2� Nietrzeźwość � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 454 3� Ucieczka z miejsca zdarzenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 456 4� Zakaz prowadzenia pojazdów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 457 5� Odszkodowanie i zadośćuczynienie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 460 6� Orzeczenie świadczenia pieniężnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 462 7� Przyczynienie pokrzywdzonego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 463 8� Warunkowe umorzenie postępowania karnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 465 8�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 465 8�2� Dodatnie przesłanki procesowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 466 8�3� Przesłanki materialne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 468 9� Nadzwyczajne złagodzenie kary � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 469 ROZDZIAŁ XVI. Obrońca i pełnomocnik. Podstawowe kierunki działań � � � � � � � � � � 472 1� Uwagi wprowadzające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 472 2� Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 473 2�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 473 2�2� Pozycja i rola pełnomocnika w czynnościach niepowtarzalnych � � � � � � � � � � � � � 475 2�3� Obrońca i pełnomocnik w fazie ad personam postępowania przygotowawczego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 479 2�4� Uwagi końcowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 481 3� Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem � � � � � � � � � � � � � � � � � � 483 3�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 483 3�2� Udział w posiedzeniu organizacyjnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 484 3�3� Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 485 3�4� Uwagi końcowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 486 10 Spis treści 4� Wniosek obrońcy o skazanie bez rozprawy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 488 5� Skazanie bez rozprawy wnioskowane przez prokuratora � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 489 6� Dobrowolne poddanie się karze w trybie art� 387 k�p�k� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 491 7� Podsumowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 493 Wykaz ważniejszej literatury � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 497 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Apel.-W-wa Biul. PK Biul. SN Dz. U. EKPCz GP GS Inf. Praw. k.c. k.k. – Apelacja� Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Biuletyn Prokuratury Krajowej – Biuletyn Sądu Najwyższego – Dziennik Ustaw – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporzą‑ dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r�, zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz� U� z 1993 r� Nr 61, poz� 284 z późn� zm�) – Gazeta Prawna – Gazeta Sądowa – Informacja Prawnicza – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r� – Kodeks cywilny (tekst jedn�: Dz� U� z 2016 r� poz� 380 z późn� zm�) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r� – Kodeks karny (Dz� U� Nr 88, poz� 553 z późn� zm�) k.k. z 1932 r. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r� – Kodeks karny (Dz� U� Nr 60, poz� 571 z późn� zm�) – uchylone k.k. z 1969 r. – ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r� – Kodeks karny (Dz� U� Nr 13, poz� 94 z późn� zm�) – uchylona k.p.c. k.p.k. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 101 z późn� zm�) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r� – Kodeks postępowania karnego (Dz� U� Nr 89, poz� 555 z późn� zm�) k.p.k. z 1969 r. – ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r� – Kodeks postępowania karnego (Dz� U� KRRP k.w. KZS Legalis LEX MoP M.P. MPPOiP nowela kwietniowa z 2016 r. NP NRA Nr 13, poz� 96 z późn� zm�) – uchylona – Krajowa Rada Radców Prawnych – ustawa z dnia 20 maja 1971 r� – Kodeks wykroczeń (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 1094 z późn� zm�) – Krakowskie Zeszyty Sądowe� Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych – system informacji prawnej wydawnictwa C�H� Beck – system informacji prawnej wydawnictwa Wolters Kluwer – Monitor Prawniczy – Monitor Polski – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r� (Dz� U� z 1977 r� Nr 38, poz� 167) – ustawa z dnia 11 marca 2016 r� o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar‑ nego oraz niektórych innych ustaw (Dz� U� poz� 437) – Nowe Prawo – Naczelna Rada Adwokacka 13 Wykaz skrótów OSA OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń OSNC OSNCP OSN(K) OSNDP OSNKW OSNP OSNPG OSNPK OSNwSK OSP OSPiKA PiP PK PPK p.r.d. Prob. Praw. Prok. i Pr. PS Prz. Pol. PTMSiK PWS SKKiP SMO SO WPP ZN ASW ZNUJ Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Spo‑ łecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Karna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Departamentu Prokuratury – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratury Generalnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratury Krajowej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Państwo i Prawo – Problemy Kryminalistyki – Przegląd Prawa Karnego – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r� – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn�: Dz� U� z 2012 r� poz� 1137 z późn� zm�) – Problemy Praworządności – Prokuratura i Prawo – Przegląd Sądowy – Przegląd Policyjny – Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii – Problemy Wymiaru Sprawiedliwości – Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne – Służba MO – Sąd Okręgowy – Wojskowy Przegląd Prawniczy – Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Tekstem pochyłym zaznaczono przepisy uchylone i nieobowiązujące� Od Autora Od Autora Od Autora Pierwsze wydanie Metodyki pracy adwokata w sprawach wypadków drogowych uka‑ zało się ponad osiem lat temu� Od tego czasu wiele się zmieniło w obowiązującym porządku prawnym� Za zamianami próbowały nadążyć kolejne wydania� Jednak ostatnie regulacje dotyczące dosłownie całego bloku karnego, a zwłaszcza te, któ‑ re weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r� oraz 15 kwietnia 2016 r�, spowodowały konieczność gruntowanego przeredagowania pracy� Dotyczy ona już nie tylko wcze‑ śniej bezpośrednio zainteresowanych adwokatów, lecz powinna wzbudzić cieka‑ wość również radców prawnych, którzy zostali dopuszczeni do obrony w sprawach karnych� Ponadto, wiele się zmieniło w judykaturze dotyczącej przestępczości ko‑ munikacyjnej, nastąpił rozwój wielu gałęzi nauki, toteż zmieniły się sposoby opinio‑ wania, dotyczące zwłaszcza rekonstrukcji przebiegu przestępstw i wykroczeń dro‑ gowych� Pojawiły się, dotychczas niedostrzegane, źródła dowodowe, powstał nowy, doskonalszy sprzęt ujawniający ślady, jak też inne dowody� Za całym tym procesem nie nadążał człowiek, będący niejako „najsłabszym ogniwem” dynamicznego roz‑ woju motoryzacji, zjawiska społecznego nie do opanowania� Owo „najsłabsze ogni‑ wo” to nie tylko uczestnik ruchu drogowego, ale również prowadzący postępowania w tego rodzaju sprawach, opiniujący biegli, badacze – starający się dociec przyczyny hekatomby tragedii mającej rokrocznie miejsce na polskich drogach, a także pra‑ wodawcy – oglądający się przede wszystkim na wydźwięk propagandowy, autorzy czasami wręcz nieprawdopodobnych pomysłów, ale niezwykle odporni na zdobycze nauki� Oddawana do rąk Czytelników książka zasadniczo różni się od pierwowzoru, jak też kolejnych wydań� Po pierwsze, omawia stan prawny na czerwiec 2016 r�, co nie było wcale łatwym zadaniem, gdyż nie ukształtowało się jeszcze orzecznictwo oparte na nowych lub zmienionych regulacjach� Niewiele też ukazało się publikacji naukowych odnoszących się do zmian� Zwrócić przy tym trzeba uwagę, że wokół owych zmian występowało, i nadal występuje, wiele kontrowersji eksponujących przede wszystkim występujące niejasności� Podkreślić przy tym należy, że w ciągu niecałych 17 lat procedura karna, jak też prawo karne materialne, ulegały blisko 100 nowelizacjom� Niemniej znowelizowany kodeks karny, kodeks wykroczeń, 15 Od Autora kodeks postępowania karnego oraz kodeks postępowania w sprawach o wykrocze‑ nia stanowią zasadniczo kontynuację linii rozwojowej polskiego prawodawstwa karnego z 1969 r�, jak też z 1928 r� Powyższe jest o tyle istotne, że praktyka, a tak‑ że doktryna będą mogły korzystać z dotychczaso
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: