Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01443 014030 17016486 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie codziennością. Zaplanuj dzień, skoncentruj się i wyostrz swój twórczy umysł - ebook/pdf
Zarządzanie codziennością. Zaplanuj dzień, skoncentruj się i wyostrz swój twórczy umysł - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0155-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Książka, której nigdy nie przeczytasz, nie może Ci pomóc.

Jim Rohn

Zapomniana sztuka efektywności

Odczuwasz przemęczenie i brak Ci motywacji? Masz problemy z koncentracją? Przytłaczają Cię tysiące niezałatwionych spraw, a przypomnienia atakują z każdej strony? Mimo wytężonych wysiłków pod koniec dnia odkrywasz, że nie udało Ci się skończyć najważniejszych zadań, a większość Twoich planów kończy na papierze?... Nie chwytaj się brzytwy — łap za tę książkę! 

Świat się zmienił, tak więc nasz sposób pracy również musi się zmienić. Ninijesza książka da Ci zestaw narzędzi, które pozwolą Ci się uporać z wyzwaniami, stawianymi nam przez środowisko pracy, działające 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Pokażemy Ci, jak opracować właściwy plan dnia, poradzić sobie z nieustającym napływem wiadomości, skoncentrować się pośród chaosu i znaleźć czas, którego potrzebujesz, by wykonać istotną dla Ciebie pracę.

Zarządzanie codziennością to nieocenione wsparcie w trzech wymiarach. Behance to popularna platforma internetowa, powołana do odkrywania i prezentacji pracy twórczej oraz wspierania uzdolnionych ludzi. Dzięki niej mogą oni zaprezentować swoje prace, poszerzyć kompetencje i zyskać nowe możliwości. Firmy i osoby prywatne z całego świata wykorzystują Behance do odkrywania i zatrudniania talentów. 99U stanowi rozszerzenie misji Behance i zajmuje się prowadzeniem badań oraz działalnością edukacyjną w zakresie praktyk umożliwiających realizację twórczych idei.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Manage Your Day-to-Day: Build Your Routine, Find Your Focus, and Sharpen Your Creative Mind Tłumaczenie: Olga Kwiecień ISBN: 978-83-283-0152-8 Text copyright © 2013 by Behance. “Awakening to Conscious Computing” copyright © 2013 by Linda Stone. “Scheduling in Time for Creative Thinking” copyright © 2013 by Cal Newport. All rights reserved. Published in the United States by Amazon Publishing, 2013. This edition made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing, www.apub.com. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zarzco Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI __ 8 Kup książkęPoleć książkę 13 23 31 39 47 57 Wst(cid:218)p. Nowe narz(cid:218)dzia dla nowej ery pracy Scott Belsky, za(cid:239)o(cid:285)yciel Behance i autor ksi(cid:200)(cid:285)ki Realizacja genialnych pomys(cid:239)ów __ OPRACOWANIE STA(cid:146)EGO PLANU DNIA Stworzenie podstaw dla wydajnego planu dnia Mark McGuinness Wykorzystanie pot(cid:218)gi systematyczno(cid:258)ci Gretchen Rubin Doskonalenie praktyk twórczych Rozmowa z Sethem Godinem Wpisanie regeneracji w swój dzie(cid:241) pracy Tony Schwartz Przestrze(cid:241) na samotno(cid:258)(cid:202) Leo Babauta 9 Kup książkęPoleć książkę JAK SI(cid:125) SKUPI(cid:109) W (cid:165)WIECIE PE(cid:146)NYM ROZPROSZE(cid:148) Znalezienie czasu na twórcz(cid:200) prac(cid:218) Cal Newport Wyeliminowanie wielozadaniowo(cid:258)ci z naszego repertuaru Christian Jarrett Zrozumienie naszych kompulsji Rozmowa z Danem Arielym Jak nauczy(cid:202) si(cid:218) tworzy(cid:202) po(cid:258)ród chaosu Erin Rooney Doland 69 79 89 99 109 Ws(cid:239)uchanie si(cid:218) w siebie Scott Belsky OPANOWANIE NARZ(cid:125)DZI Jak sprawi(cid:202), by e-maile mia(cid:239)y znaczenie Aaron Dignan (cid:165)wiadome wykorzystanie mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych Lori Deschene Zastanów si(cid:218) nad ci(cid:200)g(cid:239)(cid:200) (cid:239)(cid:200)czno(cid:258)ci(cid:200) Rozmowa z Tiffany Shlain Przebudzenie do (cid:258)wiadomego korzystania z komputerów Linda Stone Odzyskanie szacunku do siebie James Victore 123 133 143 151 161 10 Kup książkęPoleć książkę WYOSTRZENIE TWÓRCZEGO UMYS(cid:146)U Tworzenie dla w(cid:239)asnej przyjemno(cid:258)ci Todd Henry (cid:109)wiczenie umys(cid:239)u, by sta(cid:239) si(cid:218) gotowy na odkrycia Scott McDowell Jak nak(cid:239)oni(cid:202) swój mózg do kreatywno(cid:258)ci Rozmowa ze Stefanem Sagmeisterem Uwolni(cid:202) si(cid:218) od perfekcjonizmu Elizabeth Grace Saunders Jak pokona(cid:202) niemoc twórcz(cid:200) Mark McGuinness KODA. WEZWANIE DO DZIA(cid:146)ANIA Jaki stopie(cid:241) profesjonalizmu mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) Steven Pressfield __ Podzi(cid:218)kowania O 99U O redaktorce prowadz(cid:200)cej 173 183 193 201 211 223 232 234 235 11 Kup książkęPoleć książkę JAK SPRAWI(cid:109), BY E-MAILE MIA(cid:146)Y ZNACZENIE __ Aaron Dignan Pusta skrzynka odbiorcza. Brzmi nie(cid:283)le, prawda? I dlaczego by nie — dzisiaj wysy(cid:239)amy i otrzymujemy wi(cid:218)cej e-maili ni(cid:285) kiedykolwiek wcze(cid:258)niej, a liczba ta ro(cid:258)nie z ka(cid:285)dym mijaj(cid:200)cym rokiem. Badanie przeprowadzone niedawno przez McKinsey Global Institute wykaza(cid:239)o, (cid:285)e przeci(cid:218)tny pracownik umys(cid:239)owy sp(cid:218)dza (cid:258)rednio 28 swojego tygodnia pracy na pisaniu, czytaniu lub odpowiadaniu na e-maile1. Niezale(cid:285)nie od tego, czym dok(cid:239)adnie si(cid:218) zajmujesz, prawdopodobnie przegl(cid:200)danie skrzynki odbiorczej poch(cid:239)ania zbyt wiele Twojej energii. Wielu z nas prowadzi nieustaj(cid:200)c(cid:200) krucjat(cid:218), by zredukowa(cid:202) prze- ci(cid:200)(cid:285)enie swojej poczty elektronicznej, co przek(cid:239)ada si(cid:218) na obsesj(cid:218) wydajno(cid:258)ci e-mailowej. To pragnienie jest podsycane setkami na- rz(cid:218)dzi, technik, us(cid:239)ug, wtyczek i rozszerze(cid:241), które maj(cid:200) za zadanie 1 Michael Chui et al., The Social Economy: Unlocking Value And Produc- tivityThrough Social Technologies, McKinsey Global Institute, 2012. 123 Kup książkęPoleć książkę pomóc nam zapanowa(cid:202) nad nasz(cid:200) skrzynk(cid:200) odbiorcz(cid:200). W rezultacie coraz trudniej zastosowa(cid:202) si(cid:218) do „dobrych rad”, jak korzysta(cid:202) z pro- gramów do obs(cid:239)ugi poczty elektronicznej. Wed(cid:239)ug znawców proce- sów produktywno(cid:258)ci, aby zapanowa(cid:202) nad swoimi e-mailami, po- winiene(cid:258) zrobi(cid:202) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) (je(cid:258)li nie wszystkie) z poni(cid:285)szych rzeczy: (cid:120) Otagowa(cid:202) e-maile, by przyspieszy(cid:202) ich wyszukiwanie. (cid:120) Ustawi(cid:202) filtry, by wiadomo(cid:258)ci same si(cid:218) sortowa(cid:239)y. (cid:120) Przenosi(cid:202) wszystkie e-maile do archiwum, by móc si(cid:218) skoncentrowa(cid:202). (cid:120) Wykorzysta(cid:202) kody kolorystyczne, by wiedzie(cid:202), które z wiadomo(cid:258)ci s(cid:200) najpilniejsze. (cid:120) Korzysta(cid:202) z narz(cid:218)dzi przypominaj(cid:200)cych, by najwa(cid:285)niejsze w(cid:200)tki co jaki(cid:258) czas pojawia(cid:239)y si(cid:218) na nowo. (cid:120) Przekonwertowa(cid:202) e-maile na list(cid:218) zada(cid:241), tak by nic Ci nie umkn(cid:218)(cid:239)o. (cid:120) (cid:165)ledzi(cid:202) wys(cid:239)ane wiadomo(cid:258)ci, by wiedzie(cid:202), kiedy zosta(cid:239)y przeczytane. (cid:120) Stworzy(cid:202) szablony, by móc szybko wysy(cid:239)a(cid:202) standardowe odpowiedzi i wiadomo(cid:258)ci. (cid:120) Co jaki(cid:258) czas przegl(cid:200)da(cid:202) list(cid:218) subskrypcji i usuwa(cid:202) niektóre z nich. (cid:120) Ograniczy(cid:202) swoje e-maile do pi(cid:218)ciu zda(cid:241) lub mniej. (cid:120) Wykorzysta(cid:202) wtyczk(cid:218) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c(cid:200) program pocztowy z portalami spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowymi, tak by widzie(cid:202) twarze nadawców i mie(cid:202) na ich temat dodatkowe informacje. 124 Kup książkęPoleć książkę Jak do tego dosz(cid:239)o? Dlaczego wiadomo(cid:258)(cid:202) elektroniczna sta(cid:239)a si(cid:218) tak z(cid:239)o(cid:285)onym sposobem komunikacji? Przyczyna le(cid:285)y w tym, (cid:285)e e-mail jest obecnie naszym g(cid:239)ównym mechanizmem komunikacji, za po- (cid:258)rednictwem którego dzielimy si(cid:218) informacjami, przypominamy sobie o czym(cid:258), przesy(cid:239)amy filmy, zdj(cid:218)cia i dokumenty. Podczas naszej fizycznej nieobecno(cid:258)ci adres mailowy jest nasz(cid:200) cyfrow(cid:200) repre- zentacj(cid:200), miejscem, gdzie jeste(cid:258)my zawsze obecni i gdzie reszta pracuj(cid:200)cego (cid:258)wiata mo(cid:285)e nadsy(cid:239)a(cid:202) swoje pro(cid:258)by i (cid:285)(cid:200)dania. W ten sposób nasze konto pocztowe sta(cid:239)o si(cid:218) czym(cid:258) w rodzaju cyfrowego rozszerzenia naszego umys(cid:239)u. Oczywi(cid:258)cie media spo- (cid:239)eczno(cid:258)ciowe i telefony komórkowe do pewnego stopnia poch(cid:239)a- niaj(cid:200) nasz(cid:200) uwag(cid:218) i cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) kontaktów odbywa si(cid:218) za ich po(cid:258)red- nictwem, jednak nie zmienia to faktu, (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas zawsze b(cid:218)dzie mia(cid:239) jakie(cid:258) cyfrowe konto pocztowe i tam w(cid:239)a(cid:258)nie b(cid:218)dzie si(cid:218) odby- wa(cid:239)a wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) istotnych wirtualnych kontaktów (cho(cid:202) w przypadku m(cid:239)odszych pokole(cid:241) by(cid:202) mo(cid:285)e to serwisy spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe przejm(cid:200) ca(cid:239)kowicie rol(cid:218) e-maila). Niestety, ze wzgl(cid:218)du na to, (cid:285)e nasze cy- frowe ja — ty@gmail.com — jest w stanie przyj(cid:200)(cid:202) wi(cid:218)cej danych ni(cid:285) Twoje fizyczne ja, mamy tu do czynienia z w(cid:200)skim gard(cid:239)em. O ile prace nad sztuczn(cid:200) inteligencj(cid:200) nie osi(cid:200)gn(cid:200) za chwil(cid:218) jakiego(cid:258) prze(cid:239)omowego etapu, b(cid:218)dziemy musieli poradzi(cid:202) sobie z tym pro- blemem sami. Gdy my(cid:258)l(cid:218) o swojej skrzynce odbiorczej jako o przed(cid:239)u(cid:285)eniu mo- jego mózgu, brak nowych wiadomo(cid:258)ci nabiera innego znaczenia i staje si(cid:218) trudniej uchwytne. P(cid:218)d do opró(cid:285)nienia skrzynki poczto- wej mo(cid:285)e sprawi(cid:202), (cid:285)e poczuj(cid:218) si(cid:218) pusty, je(cid:258)li otrzymane elektro- niczne listy nie podsun(cid:200) mi nowych pomys(cid:239)ów i nie b(cid:218)d(cid:200) stymulo- wa(cid:202) mojego rozwoju. Aby powiedzie(cid:202) to pro(cid:258)ciej, nie chc(cid:218) ka(cid:285)dego dnia toczy(cid:202) bezsensownej walki z e-mailami. Chc(cid:218) by(cid:202) pewien, (cid:285)e czas, który po(cid:258)wi(cid:218)cam na obs(cid:239)ug(cid:218) programów pocztowych co(cid:258) mi daje, pomaga mi osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wi(cid:218)cej. W ko(cid:241)cu po có(cid:285) innego czytam i pisz(cid:218) te wszystkie wiadomo(cid:258)ci? 125 Kup książkęPoleć książkę W przypadku ka(cid:285)dego otrzymanego e-maila musisz w pewnym momencie zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad kontekstem danej wiadomo(cid:258)ci: czy to jest co(cid:258), co powinienem wiedzie(cid:202)? Czy wymaga to pilnej od- powiedzi? Czy musz(cid:218) wróci(cid:202) do tego pó(cid:283)niej? Czy mog(cid:239)oby to si(cid:218) spodoba(cid:202) któremu(cid:258) z moich przyjació(cid:239)? Czy wymaga pilnego dzia(cid:239)ania? Czy trzeba to przemy(cid:258)le(cid:202)? Jakie inne e-maile, zadania, pomys(cid:239)y czy projekty, które ju(cid:285) s(cid:200) w toku, mog(cid:200) si(cid:218) z tym wi(cid:200)za(cid:202)? Aby jak najlepiej wykorzysta(cid:202) swoj(cid:200) skrzynk(cid:218) pocztow(cid:200), polecam skorzystanie z poni(cid:285)szych trzech prostych kroków. POZNAJ SWOJE Z(cid:146)O(cid:191)ONE CELE Wielu z nas ma list(cid:218) rzeczy, które chcieliby(cid:258)my osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nich to proste zadania: pposprz(cid:200)ta(cid:202) na biurku, wwys(cid:239)a(cid:202) e-mail do Krzy(cid:258)ka z przypomnieniem terminu, wwys(cid:239)a(cid:202) faktury. Poza tym mamy te(cid:285) nieustannie rozrastaj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) list(cid:218) celów, planów i aspiracji, do których trudniej nam si(cid:218) zabra(cid:202), poniewa(cid:285) wymagaj(cid:200) z(cid:239)o(cid:285)onych dzia(cid:239)a(cid:241) i realizacji wielu etapów po(cid:258)rednich. Te z(cid:239)o(cid:285)one cele (cid:239)atwo nam si(cid:218) wymykaj(cid:200) i s(cid:200) wysoce zale(cid:285)ne od przyp(cid:239)ywów i odp(cid:239)ywów naszej energii, wolnego czasu i mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci. Niektórzy z nas chcieliby napisa(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218). Inni — odwie- dzi(cid:202) Peru. Inni chc(cid:200) spotka(cid:202) si(cid:218) ze swoim idolem. Wielkie przed- si(cid:218)wzi(cid:218)cia, dzia(cid:239)ania charytatywne, a nawet zwi(cid:200)zki przepadaj(cid:200) bez (cid:258)ladu, poniewa(cid:285) trudno nam takie cele roz(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) na niewielkie za- dania, które mogliby(cid:258)my wykonywa(cid:202) ka(cid:285)dego dnia. Aby móc wy- korzysta(cid:202) swoj(cid:200) skrzynk(cid:218) odbiorcz(cid:200) w sposób, który b(cid:218)dzie wspiera(cid:239) realizacj(cid:218) naszych d(cid:239)ugofalowych celów, musisz sprawi(cid:202), by cele te by(cid:239)y zawsze dla Ciebie widoczne. Mniej wi(cid:218)cej co cztery miesi(cid:200)ce analizuj(cid:218) swoje d(cid:239)ugofalowe, z(cid:239)o(cid:285)one cele i przypinam sobie list(cid:218) zada(cid:241) na biurku, by ci(cid:200)gle o nich pami(cid:218)ta(cid:202). 126 Kup książkęPoleć książkę PO(cid:146)(cid:107)CZ KROPKI Ka(cid:285)dy e-mail, który dostajesz, mo(cid:285)e by(cid:202) krokiem do realizacji Twojego celu, w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tematu i nadawcy. Stale pami(cid:218)taj(cid:200)c o swoich d(cid:239)ugofalowych z(cid:239)o(cid:285)onych celach, mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) do- strzega(cid:202) zwi(cid:200)zki i potencja(cid:239) w tre(cid:258)ci przychodz(cid:200)cych wiadomo(cid:258)ci, jak równie(cid:285) w osobach nadawców oraz mo(cid:285)liwo(cid:258)ciach, otwieraj(cid:200)- cych si(cid:218) dzi(cid:218)ki Twojej skrzynki e-mailowej. Nie przegl(cid:200)daj skrzynki odbiorczej bezmy(cid:258)lnie — po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) ka(cid:285)dej wiadomo(cid:258)ci chwil(cid:218) (cid:258)wiadomej uwagi i zastanów si(cid:218), jak wpisuje si(cid:218) w Twoje d(cid:239)ugofalowe cele. Z kim móg(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) ni(cid:200) podzieli(cid:202)? Co móg(cid:239)by(cid:258) napisa(cid:202), co posunie sprawy naprzód? Czy jest to szansa, by poprosi(cid:202) o pomoc lub rad(cid:218)? Czy nadawca tego e-maila mo(cid:285)e Ci(cid:218) broni(cid:202) i wspie- ra(cid:202)? Pami(cid:218)taj(cid:200)c o tym, mo(cid:285)esz odpowiednio oznaczy(cid:202) wiadomo- (cid:258)ci, przydzieli(cid:202) je do folderów, przes(cid:239)a(cid:202) do innych osób, odpowie- dzie(cid:202) na nie lub zarchiwizowa(cid:202) je — ca(cid:239)y czas maj(cid:200)c na uwadze swoje d(cid:239)ugofalowe cele, a jednocze(cid:258)nie nie ton(cid:200)c pod nap(cid:239)ywem bie(cid:285)(cid:200)cych spraw. ZREZYGNUJ Z NIEKTÓRYCH RZECZY Je(cid:258)li przypominasz mnie, to masz zbyt wiele rzeczy do zrobienia, przeczytania, obejrzenia, sprawdzenia i do(cid:258)wiadczenia. Twoja skrzynka odbiorcza to skarbiec pe(cid:239)en mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Dla twórczego umys(cid:239)u to bardzo kusz(cid:200)ce. Optymi(cid:258)cie (cid:239)atwo wierzy(cid:202), (cid:285)e kiedy(cid:258) znajdzie do(cid:258)(cid:202) cennego czasu na te 50, 100 czy 1000 wiadomo(cid:258)ci zalegaj(cid:200)cych w skrzynce. Ale wiesz co? To nigdy nie nast(cid:200)pi. Najwa(cid:285)niejsz(cid:200) rzecz(cid:200), je(cid:258)li chodzi o wspieranie realizacji swo- ich d(cid:200)(cid:285)e(cid:241) za pomoc(cid:200) skrzynki mailowej, jest to, (cid:285)e rozproszenia musz(cid:200) umrze(cid:202), tak aby Twoje najwa(cid:285)niejsze cele mog(cid:239)y (cid:285)y(cid:202). Je(cid:258)li przegl(cid:200)daj(cid:200)c swoj(cid:200) skrzynk(cid:218) odbiorcz(cid:200), zauwa(cid:285)ysz co(cid:258), co zwróci Twoj(cid:200) uwag(cid:218), zastanów si(cid:218), czy pomo(cid:285)e Ci to w realizacji Twoich 127 Kup książkęPoleć książkę z(cid:239)o(cid:285)onych, d(cid:239)ugoterminowych celów. Je(cid:258)li nie albo je(cid:258)li nie jeste(cid:258) pewien, po prostu z wdzi(cid:218)kiem odrzu(cid:202) tak(cid:200) wiadomo(cid:258)(cid:202) i walcz dalej. Je(cid:258)li co(cid:258) naprawd(cid:218) stanowi dla Ciebie szans(cid:218), jak mówi Ci Twój wewn(cid:218)trzny g(cid:239)os, to zapewne pewnego dnia do Ciebie powróci. AARON DIGNAN jest prezesem firmy Undercurrent, zajmuj(cid:200)cej si(cid:218) strategi(cid:200) cyfrow(cid:200). Doradza takim przedsi(cid:218)biorstwom jak GE, American Express, Ford Motor Company czy Cooper-Hewitt w sprawach dotycz(cid:200)cych ich przysz(cid:239)o(cid:258)ci w (cid:258)wiecie, który coraz bardziej kocha nowinki techniczne. Jest te(cid:285) autorem ksi(cid:200)(cid:285)ki Game Frame: Using Games as a Strategy for Success. (cid:968)(cid:31)www.undercurrent.com 128 Kup książkęPoleć książkę 129 Kup książkęPoleć książkę „Ró(cid:285)nica pomi(cid:218)dzy lud(cid:283)mi, którzy odnosz(cid:200) sukcesy, a lud(cid:283)mi, którzy odnosz(cid:200) ogromny sukces, jest taka, (cid:285)e ci drudzy niemal zawsze odpowiadaj(cid:200) »nie«”. 130 Kup książkęPoleć książkę — WARREN BUFFETT 131 Kup książkęPoleć książkę 132 Kup książkęPoleć książkę (cid:165)WIADOME WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPO(cid:146)ECZNO(cid:165)CIOWYCH __ Lori Deschene Mo(cid:285)esz je wykorzysta(cid:202), by nawi(cid:200)za(cid:202) nowe kontakty lub rozwin(cid:200)(cid:202) swoj(cid:200) firm(cid:218). Mo(cid:285)esz u(cid:285)y(cid:202) ich, by wykaza(cid:202) si(cid:218) swoim do(cid:258)wiadczeniem, podzieli(cid:202) si(cid:218) tym, czego si(cid:218) nauczy(cid:239)e(cid:258), lub uczy(cid:202) si(cid:218) od ludzi, których podziwiasz i szanujesz. Mo(cid:285)esz dzi(cid:218)ki nim znajdowa(cid:202) tre(cid:258)ci o charakterze informacyjnym, rozrywkowym oraz podtrzymywa(cid:202) kontakty ze znajomymi. Mo(cid:285)esz nawet znale(cid:283)(cid:202) inspiruj(cid:200)ce tre(cid:258)ci uj(cid:218)te w mniej ni(cid:285) 140 znakach. Psychologowie uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe trafiaj(cid:200) do tak szerokiej rzeszy ludzi, poniewa(cid:285) zaspokajaj(cid:200) nasze podsta- wowe potrzeby takie jak poczucie przynale(cid:285)no(cid:258)ci i podniesienie samooceny. Wszyscy chcemy czu(cid:202) si(cid:218) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) czego(cid:258) wi(cid:218)kszego ni(cid:285) my sami i wszyscy chcemy wierzy(cid:202), (cid:285)e to, czym si(cid:218) zajmujemy, ma jakie(cid:258) znaczenie. Jednak mimo (cid:285)e media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe pozwalaj(cid:200) nam zaanga(cid:285)owa(cid:202) si(cid:218) w wi(cid:218)ksz(cid:200) spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) i rozsze- rzaj(cid:200) nam (cid:258)wiat na niespotykan(cid:200) wcze(cid:258)niej skal(cid:218), jednocze(cid:258)nie 133 Kup książkęPoleć książkę przynosz(cid:200) ze sob(cid:200) nowe wyzwania. Podobnie jak w przypadku innych narz(cid:218)dzi, musimy uwa(cid:285)a(cid:202), by nam s(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)y, a nie dzia(cid:239)a(cid:239)y na nasz(cid:200) szkod(cid:218). (cid:165)WIADOME LOGOWANIE SI(cid:125) Celowe dzia(cid:239)anie wymaga jasnego sprecyzowania intencji. Jednak wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas loguje si(cid:218) do portali spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych bez tego. Mo(cid:285)e po prostu nie chce nam si(cid:218) zabra(cid:202) do pracy i szukamy roz- rywki albo jest nam (cid:283)le, czujemy si(cid:218) rozdra(cid:285)nieni lub sfrustrowani i szukamy ucieczki od tych uczu(cid:202). Badania wskazuj(cid:200), (cid:285)e w naszym mózgu wydziela si(cid:218) niewielka ilo(cid:258)(cid:202) endorfin — tych samych sub- stancji chemicznych, które poprawiaj(cid:200) nam nastrój po intensyw- nych (cid:202)wiczeniach fizycznych — gdy otrzymujemy now(cid:200) wiadomo(cid:258)(cid:202). Mówienie o sobie równie(cid:285) wzbudza o(cid:258)rodek przyjemno(cid:258)ci w mózgu, co sprawia, (cid:285)e opowiadanie o naszych codziennych dzia(cid:239)aniach staje si(cid:218) jeszcze bardziej kusz(cid:200)ce2. Niezale(cid:285)nie od tego, jakie s(cid:200) powody, dla których korzystamy z mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, mo(cid:285)emy to zrobi(cid:202) niemal w ka(cid:285)dej chwili, poniewa(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas nosi w torebce lub kieszeni po- t(cid:218)(cid:285)ne minikomputery. Zawsze jeste(cid:258)my po(cid:239)(cid:200)czeni z internetem, zawsze gotowi odkrywa(cid:202), konsumowa(cid:202) i przekazywa(cid:202) dalej infor- macje. Je(cid:258)li co(cid:258) si(cid:218) dzieje, to chcemy o tym wiedzie(cid:202). Je(cid:258)li kto(cid:258) co(cid:258) udost(cid:218)pnia, chcemy to zobaczy(cid:202). Gdy na chwil(cid:218) wyjdziemy z tego strumienia informacji, a potem do niego wrócimy, czujemy jeszcze wi(cid:218)ksz(cid:200) presj(cid:218), by nadgoni(cid:202) wszystko, co umkn(cid:218)(cid:239)o nam podczas naszej nieobecno(cid:258)ci. 2 Diana I. Tamir i Jason P. Mitchell, Disclosing Information About The Self Is Intrinsically Rewarding, „PNAS”, 109, 21 (2012), s. 8038 – 8043. 134 Kup książkęPoleć książkę Nieustannie spogl(cid:200)daj(cid:200)c jednym okiem na nasze elektroniczne gad(cid:285)ety, nie jeste(cid:258)my w stanie po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) pe(cid:239)nej uwagi temu, co znajduje si(cid:218) przed nami — co oznacza, (cid:285)e przeoczamy szczegó(cid:239)y naszego (cid:285)ycia, paradoksalnie przez to, (cid:285)e kierujemy si(cid:218) l(cid:218)kiem przed przeoczeniem czego(cid:258). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas korzysta z portali spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych ca(cid:239)kowicie bezmy(cid:258)lnie, potrzebny jest pewien wysi(cid:239)ek, by robi(cid:202) to (cid:258)wiadomie. Musimy wtedy podejmowa(cid:202) z góry przemy(cid:258)lane decyzje, a nie jedynie reagowa(cid:202) na zaistnia(cid:239)(cid:200) sytu- acj(cid:218). Gdy korzystamy z mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych (cid:258)wiadomie, wiemy, dlaczego si(cid:218) logujemy, i jeste(cid:258)my w stanie si(cid:218) wylogowa(cid:202), gdy zrealizujemy to, co zamierzyli(cid:258)my. Potrafimy zaanga(cid:285)owa(cid:202) si(cid:218) w pe(cid:239)ni, jednak nie jeste(cid:258)my zale(cid:285)ni od internetu w sposób, który ogranicza(cid:239)by nasz(cid:200) wydajno(cid:258)(cid:202) i poczucie obecno(cid:258)ci tu i teraz. JAK STA(cid:109) SI(cid:125) (cid:165)WIADOMYM? Aby zmieni(cid:202) nasz sposób korzystania z mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)cio- wych, musimy zrozumie(cid:202), co nas motywuje do korzystania z nich i dlaczego. Bez tej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci jeste(cid:258)my zdani na (cid:239)ask(cid:218) naszych ekranów i powiadomie(cid:241), przyci(cid:200)gani do nich przez natychmia- stow(cid:200) gratyfikacj(cid:218), podczas gdy inne wybory mog(cid:239)yby lepiej za- spokoi(cid:202) nasze rzeczywiste potrzeby. Mo(cid:285)emy zacz(cid:200)(cid:202) rozwija(cid:202) w sobie samo(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) dzi(cid:218)ki usta- leniu granic, jak i kiedy b(cid:218)dziemy korzysta(cid:202) z technologii, a na- st(cid:218)pnie przygl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) swoim intencjom, gdy poczujemy przy- mus, by u(cid:285)y(cid:202) tych(cid:285)e technicznych nowinek jako(cid:258) inaczej. Mo(cid:285)e to oznacza(cid:202) logowanie si(cid:218) jedynie w okre(cid:258)lonych porach i zadawa- nie sobie kluczowych pyta(cid:241), gdyby(cid:258)my odczuwali pokus(cid:218). Takie pytania mog(cid:200) brzmie(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)co: 135 Kup książkęPoleć książkę (cid:120) Czy naprawd(cid:218) dzielenie si(cid:218) tym jest konieczne? Czy doda to warto(cid:258)ci do mojego (cid:285)ycia lub (cid:285)ycia innych ludzi? (cid:120) Czy mog(cid:218) si(cid:218) podzieli(cid:202) tym do(cid:258)wiadczeniem pó(cid:283)niej, tak by teraz móc si(cid:218) skupi(cid:202) na prze(cid:285)ywaniu tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci? (cid:120) Czy szukam u innych potwierdzenia? Czy móg(cid:239)bym co(cid:258) zrobi(cid:202), by samemu utwierdzi(cid:202) si(cid:218) w przekonaniu, (cid:285)e dobrze co(cid:258) wykonuj(cid:218)? (cid:120) Czy unikam zrobienia czego(cid:258), co powinienem zrobi(cid:202), jak równie(cid:285) przyjrzenia si(cid:218) przyczynom, dla których nie chc(cid:218) tego robi(cid:202)? (cid:120) Czy czuj(cid:218) si(cid:218) znudzony? Czy mog(cid:218) zrobi(cid:202) co(cid:258) innego, co b(cid:218)dzie istotne i sprawi, (cid:285)e poczuj(cid:218) si(cid:218) bardziej zaanga(cid:285)owany? (cid:120) Czy czuj(cid:218) si(cid:218) samotny? Czy w ci(cid:200)gu tego dnia stworzy(cid:239)em sobie okazj(cid:218) do warto(cid:258)ciowych interakcji z lud(cid:283)mi? (cid:120) Czy obawiam si(cid:218), (cid:285)e co(cid:258) przeocz(cid:218)? Czy nagroda zwi(cid:200)zana z poddaniem si(cid:218) temu l(cid:218)kowi jest warta przeoczenia tego, co mam tu(cid:285) przed nosem? (cid:120) Czy czuj(cid:218) si(cid:218) przeci(cid:200)(cid:285)ony i staram si(cid:218) nadgoni(cid:202) zaleg(cid:239)o(cid:258)ci? Czy mog(cid:218) odpu(cid:258)ci(cid:202) sobie wczorajsze w(cid:200)tki i zamiast tego skupi(cid:202) si(cid:218) na dzisiejszych? (cid:120) Czy mog(cid:218) wykorzysta(cid:202) ten czas na to, (cid:285)eby po prostu by(cid:202), zamiast szuka(cid:202) sobie na si(cid:239)(cid:218) zaj(cid:218)cia? (cid:120) A mo(cid:285)e zwyczajnie pragn(cid:218) chwili bezmy(cid:258)lnej rozrywki? Ostatni powód jest jak najbardziej uzasadniony, o ile tylko zdajemy sobie spraw(cid:218) z tego, co robimy, i (cid:258)wiadomie si(cid:218) na to decydujemy. 136 Kup książkęPoleć książkę CEL, SZACUNEK I ZNACZ(cid:107)CE RELACJE Z INNYMI Pierwsz(cid:200) istotn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) (cid:258)wiadomego korzystania z mediów spo- (cid:239)eczno(cid:258)ciowych jest rozpoznanie, kiedy korzystamy z nich kompul- sywnie, i poradzenie sobie z tym. Drug(cid:200) jest wybór, by korzysta(cid:202) z nich (cid:258)wiadomie — w celu zaspokojenia potrzeb, których zaspo- kojenia instynktownie poszukujemy zarówno dla dobra innych, jak i w(cid:239)asnego. Je(cid:258)li media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe odgrywaj(cid:200) rol(cid:218) w naszym przed- si(cid:218)biorstwie, jak to cz(cid:218)sto ma miejsce, korzystaj(cid:200)c z nich, mo(cid:285)esz zaspokaja(cid:202) ró(cid:285)ne cele. Je(cid:258)li odczuwasz frustracj(cid:218) zwi(cid:200)zan(cid:200) z tym, (cid:285)e nie do(cid:258)(cid:202) pr(cid:218)dko zbli(cid:285)asz si(cid:218) do realizacji swoich planów, to ku- sz(cid:200)ce mo(cid:285)e by(cid:202) skoncentrowanie si(cid:218) na tym, czego Tobie brakuje, a maj(cid:200) inni, zamartwianie si(cid:218) tym, ile osób Ci(cid:218) obserwuje, jak wielki ruch panuje na Twojej stronie lub analizowanie innych wska(cid:283)ników. Prawda jest taka, (cid:285)e liczby nie zawsze s(cid:200) prawdziw(cid:200) miar(cid:200) sukcesu, a ju(cid:285) na pewno nie s(cid:200) potrzebne do uczucia spe(cid:239)nienia. Niektóre z osób, które odnosz(cid:200) najwi(cid:218)ksze sukcesy, powoli ota- cza(cid:239)y si(cid:218) niewielkim kr(cid:218)giem bliskich ludzi, którzy wzajemnie s(cid:200) dla siebie (cid:283)ród(cid:239)em ogromnego wsparcia i korzy(cid:258)ci. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) spe(cid:239)- nionych ludzi skupia si(cid:218) raczej na jjako(cid:258)ci swoich kontaktów, a nie na ich lliczbie. Priorytetem dla nich jest pokazywanie swojego au- tentycznego ja, zamiast walki o to, by stworzy(cid:202) i utrzyma(cid:202) person(cid:218). Wszystkie ich kontakty s(cid:200) stale pog(cid:239)(cid:218)biane i zachodz(cid:200) zarówno on- line, jak i podczas spotka(cid:241) offline, a podczas wszystkich interakcji po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200) drugiej stronie swoj(cid:200) pe(cid:239)n(cid:200) uwag(cid:218). Pami(cid:218)taj(cid:200) te(cid:285), (cid:285)e za celami zawodowymi zazwyczaj kryj(cid:200) si(cid:218) te(cid:285) cele osobiste. Gdy koncentrujemy si(cid:218) na spe(cid:239)nianiu swoich kluczowych potrzeb i pomagamy innym w robieniu tego samego, odczuwamy wi(cid:218)ksz(cid:200) satysfakcj(cid:218) i dzi(cid:218)ki temu jeste(cid:258)my bardziej skuteczni. Ka(cid:285)da znacz(cid:200)- ca, korzystna dla obu stron interakcja wzmacnia nasz(cid:200) samoocen(cid:218), 137 Kup książkęPoleć książkę poczucie przynale(cid:285)no(cid:258)ci i celu, co umo(cid:285)liwia nam dalszy rozwój i nawi(cid:200)zywanie prawid(cid:239)owych wi(cid:218)zi. W ten sposób kr(cid:200)g korzy(cid:258)ci si(cid:218) zamyka. Aby móc to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), musisz podda(cid:202) w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) swoje zmar- twienia, które sprawiaj(cid:200), (cid:285)e reagujesz kompulsywnie, zamiast anga- (cid:285)owa(cid:202) si(cid:218) (cid:258)wiadomie: l(cid:218)k, (cid:285)e stracisz okazj(cid:218) do rozmowy lub prze- oczysz informacje gdzie(cid:258) indziej; (cid:285)e nikt tak naprawd(cid:218) Ci(cid:218) nie s(cid:239)ucha; podejrzenie, (cid:285)e inni ludzie radz(cid:200) sobie lepiej, a Ty zostajesz w tyle. Prawda jest taka, (cid:285)e wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Wszyscy musimy sobie poradzi(cid:202) z rosn(cid:200)c(cid:200) liczb(cid:200) narz(cid:218)dzi, które s(cid:200) dla nas dost(cid:218)pne. Od czasu do czasu wszyscy czujemy si(cid:218) przyt(cid:239)o- czeni sam(cid:200) liczb(cid:200) ludzi, którzy nas otaczaj(cid:200), i nat(cid:239)okiem informacji, z którymi musimy si(cid:218) upora(cid:202) ka(cid:285)dego dnia. Wszyscy musimy na- uczy(cid:202) si(cid:218), jak i kiedy wyznacza(cid:202) granice, lub powinni(cid:258)my w ogóle zrobi(cid:202) sobie przerw(cid:218), by odnowi(cid:202) si(cid:218) i na(cid:239)adowa(cid:202) baterie. Wszyscy odkrywamy, (cid:285)e media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe zapewniaj(cid:200) nam niezli- czone okazje do osobistego i zawodowego rozwoju. Media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe mog(cid:200) mie(cid:202) ogromny wp(cid:239)yw na nasze (cid:285)ycie, je(cid:258)li na to pozwolimy — pami(cid:218)taj jednak, (cid:285)e si(cid:239)a ka(cid:285)dego narz(cid:218)dzia zale(cid:285)y od intencji jego u(cid:285)ytkownika. LORI DESCHENE jest za(cid:239)o(cid:285)ycielk(cid:200) tinybuddha.com, prowadzonego przez wielu u(cid:285)ytkowników bloga, na którym publikowane s(cid:200) historie i komentarze czytelników z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata. Zdecydowa(cid:239)a si(cid:218) na tak(cid:200) form(cid:218) prowadzenia bloga, poniewa(cid:285) uwa(cid:285)a, (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas mo(cid:285)e czego(cid:258) nauczy(cid:202) innych i czego(cid:258) si(cid:218) od nich nauczy(cid:202) w zamian. Jest te(cid:285) autork(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)ki Tiny Buddha: Simple Wisdom for Life’s Hard Questions. (cid:968) www.tinybuddha.com 138 Kup książkęPoleć książkę 139 Kup książkęPoleć książkę Mo(cid:285)esz zrobi(cid:202) cokolwiek, 140 Kup książkęPoleć książkę ale nie wszystko”. — DAVID ALLEN 141 Kup książkęPoleć książkę PYTANIA I ODPOWIEDZI: 142 Kup książkęPoleć książkę ZASTANÓW SI(cid:125) NAD CI(cid:107)G(cid:146)(cid:107) (cid:146)(cid:107)CZNO(cid:165)CI(cid:107) __ Rozmowa z Tiffany Shlain Jako filmowiec Tiffany Shlain po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239)a wiele czasu na rozmy(cid:258)lania o wp(cid:239)ywie technologii i (cid:239)(cid:200)czno(cid:258)ci na nasz(cid:200) kultur(cid:218), zwi(cid:200)zki z innymi i nasze mózgi w ci(cid:200)gu ostatnich dwóch dziesi(cid:218)cioleci. By(cid:239)a pionierk(cid:200) technologii cyfrowej, ufundowa(cid:239)a Webby Award i wprowadzi(cid:239)a poj(cid:218)cie „robienia filmów w chmurze” (ang. cloud filmmaking). Oczywi(cid:258)cie docenia pot(cid:218)g(cid:218) sieci, jednak zaleca równie(cid:285) (cid:258)wiadom(cid:200) rezygnacj(cid:218) z internetu od czasu do czasu. Rozmawiamy z ni(cid:200) o korzy(cid:258)ciach p(cid:239)yn(cid:200)cych z „resetowania mózgu”. 143 Kup książkęPoleć książkę Powiedzia(cid:239)a(cid:258) kiedy(cid:258) „Stworzyli(cid:258)my (cid:258)rodowisko pracy, które odzwierciedla strumie(cid:241) naszej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci”. Czy mo(cid:285)esz wyja(cid:258)ni(cid:202), co mia(cid:239)a(cid:258) na my(cid:258)li? Wszystkie istniej(cid:200)ce formy komunikacji s(cid:200) rozszerzeniem nas. Odwo- (cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) do Marshalla McLuhana, wizjonera i filozofa teorii komu- nikacji, mo(cid:285)emy powiedzie(cid:202), (cid:285)e wszystko to stanowi rozszerzenie naszego pragnienia wi(cid:218)zi z innymi. Gdy nie mogli(cid:258)my si(cid:218)gn(cid:200)(cid:202) wzrokiem do(cid:258)(cid:202) daleko, wymy(cid:258)lili(cid:258)my teleskop. Chcieli(cid:258)my rozmawia(cid:202) na odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202), wi(cid:218)c wymy(cid:258)lili(cid:258)my telefon. Nast(cid:218)pnie chcieli(cid:258)my móc nawi(cid:200)za(cid:202) (cid:239)(cid:200)czno(cid:258)(cid:202) ze wszystkimi i dzieli(cid:202) si(cid:218) wszystkimi pomys(cid:239)ami, wi(cid:218)c wymy(cid:258)lili(cid:258)my internet. Stworzyli(cid:258)my globalny umys(cid:239), który jest rozszerzeniem naszego mózgu. A poniewa(cid:285) stanowi rozszerzenie nas samych, jest zarazem dobry i z(cid:239)y, tak jak my jeste(cid:258)my zarazem dobrzy i (cid:283)li. Potrafimy si(cid:218) skupi(cid:202), ale te(cid:285) ulegamy rozproszeniom. S(cid:200)dz(cid:218) wi(cid:218)c, (cid:285)e prawdziwy problem nie le(cid:285)y w technologii. Po pro- stu musimy ewoluowa(cid:202), by nauczy(cid:202) si(cid:218) z niej rezygnowa(cid:202). Sama regularnie rezygnujesz z dost(cid:218)pu do sieci i nazywasz to „technologicznym szabatem”. Czy mo(cid:285)esz opisa(cid:202), co wtedy robisz? W czasie trwania naszego zwi(cid:200)zku mój m(cid:200)(cid:285) i ja wiele razy próbo- wali(cid:258)my od(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) si(cid:218) od sieci, jednak nigdy nam si(cid:218) to w pe(cid:239)ni nie udawa(cid:239)o. Potem, gdy mój ojciec umiera(cid:239), zacz(cid:218)(cid:239)am powa(cid:285)nie roz- my(cid:258)la(cid:202) o rodzinie i o czasie — o tym, jak by(cid:202) w pe(cid:239)ni obecnym. To sprawi(cid:239)o, (cid:285)e naprawd(cid:218) zapragn(cid:218)(cid:239)am potraktowa(cid:202) od(cid:239)(cid:200)czenie si(cid:218) od sieci powa(cid:285)nie. Podj(cid:218)li(cid:258)my wi(cid:218)c rodzinn(cid:200) decyzj(cid:218), (cid:285)e b(cid:218)dziemy to robi(cid:202) w ka(cid:285)dym tygodniu. Nie jeste(cid:258)my bardzo religijni, jednak jeste(cid:258)my (cid:191)ydami i obchodzimy szabat — siódmy dzie(cid:241) (cid:285)ydowskiego tygodnia, po(cid:258)wi(cid:218)cony na odpoczynek. Tak wi(cid:218)c w pi(cid:200)tek wieczorem wy(cid:239)(cid:200)czamy w rytualny sposób wszystkie urz(cid:200)dzenia elektroniczne. 144 Kup książkęPoleć książkę Zapalamy (cid:258)wiece, wy(cid:239)(cid:200)czamy telefony komórkowe, telewizor i kom- putery. Nasz technologiczny szabat trwa a(cid:285) do sobotniego zachodu s(cid:239)o(cid:241)ca. Szabat to bardzo stara idea. Je(cid:258)li przyjrzymy si(cid:218) temu, co pisali na jego temat dawni uczeni, dochodzimy do wniosku, (cid:285)e mogliby mówi(cid:202) o czasach obecnych. Chodzi o to, (cid:285)e na jeden dzie(cid:241) trzeba wprowadzi(cid:202) swój umys(cid:239) w inny tryb, odpocz(cid:200)(cid:202) od pracy. Co tydzie(cid:241) Twój umys(cid:239) i Twoja dusza — potrzebuj(cid:200) resetu. Dusza potrzebuje resetu. To wspania(cid:239)a metafora. To niczym resetowanie poczucia równowagi. Zmieni(cid:239)o to moje (cid:285)y- cie i wszystkich, których znam, namawiam, by tego spróbowali. Czuj(cid:218) si(cid:218) bardziej obecna w(cid:258)ród ludzi, którzy mnie otaczaj(cid:200) i s(cid:200) dla mnie wa(cid:285)ni. Jestem te(cid:285) bardziej twórcza i bardziej twardo st(cid:200)- pam po ziemi. Niektórzy ludzie mówi(cid:200): „Podczas urlopu nie b(cid:218)d(cid:218) korzysta(cid:202) z internetu”. Jednak jak cz(cid:218)sto je(cid:283)dzisz na urlop? Raz lub dwa razy do roku. Tymczasem cotygodniowa praktyka pozwala nam wróci(cid:202) do innego sposobu do(cid:258)wiadczania (cid:258)wiata i to jest na- prawd(cid:218) wa(cid:285)ne. Czy masz jakie(cid:258) inne zasady korzystania z technologii? Zanim zacz(cid:218)(cid:239)am przestrzega(cid:202) technologicznych szabatów, czu(cid:239)am, (cid:285)e wieczorami mój mózg jest przeci(cid:200)(cid:285)ony. Przez jaki(cid:258) czas u(cid:285)y- wa(cid:239)am telefonu komórkowego w roli budzika, ale wtedy (cid:239)atwo mi by(cid:239)o zacz(cid:200)(cid:202) na nim sprawdza(cid:202) inne rzeczy. Teraz technologia nie ma wst(cid:218)pu do mojej sypialni. Nie powinno si(cid:218) sprawdza(cid:202) skrzynki mailowej przed pój(cid:258)ciem spa(cid:202). Nasz mózg ma wtedy zbyt wiele stymulacji. Musisz odpocz(cid:200)(cid:202). 145 Kup książkęPoleć książkę Jestem równie(cid:285) zdania, (cid:285)e nale(cid:285)y uwa(cid:285)a(cid:202) na to, kogo (cid:258)ledzimy w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Wpuszczasz tych ludzi do swojego umys(cid:239)u i pozwalasz im wp(cid:239)ywa(cid:202) na swoje my(cid:258)li. Zdarza(cid:239)o mi si(cid:218) (cid:258)ni(cid:202) o osobach, które obserwuj(cid:218). Musimy by(cid:202) bardzo (cid:258)wiadomi tego, komu dajemy wst(cid:218)p do naszego strumienia (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Mówi(cid:200)c o internecie, przywo(cid:239)a(cid:239)a(cid:258) kiedy(cid:258) cytat z Sofoklesa — „Nic wielkiego nie wkracza do (cid:285)ycia (cid:258)miertelników, nie wnosz(cid:200)c ze sob(cid:200) przekle(cid:241)stwa”. Mój ojciec [Leonard Shlain] by(cid:239) pisarzem i przywo(cid:239)ywa(cid:239) ten cytat, mówi(cid:200)c o oczytaniu. Jednak moim zdaniem pasuje te(cid:285) do internetu. To olbrzymie, zadziwiaj(cid:200)ce zasoby, które umo(cid:285)liwiaj(cid:200) po(cid:239)(cid:200)czenie wszystkich umys(cid:239)ów na tej planecie, wi(cid:218)c si(cid:239)(cid:200) rzeczy przynosi to wiele dobrego, ale te(cid:285) wiele mo(cid:285)emy straci(cid:202). Dlatego wszystkie moje projekty w gruncie rzeczy dotycz(cid:200) za- ch(cid:218)cenia ludzi do zatrzymania si(cid:218) na chwil(cid:218) i porozmawiania o tym przekle(cid:241)stwie i o tym, co w nim dobrego. Ta technologia jest za- razem dobra i z(cid:239)a. Wydaje si(cid:218), (cid:285)e wielu ludzi s(cid:200)dzi, i(cid:285) wspó(cid:239)czesna technika zniszczy nasz(cid:200) cywilizacj(cid:218), podczas gdy wielu innych uwa- (cid:285)a, (cid:285)e to najlepsza rzecz na (cid:258)wiecie. Sama próbuj(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) z(cid:239)oty (cid:258)rodek. Wiem, (cid:285)e w technologii jest wiele wspania(cid:239)ych rzeczy, ale istniej(cid:200) te(cid:285) sprawy, które mnie niepokoj(cid:200). Tak wi(cid:218)c porozmawiajmy o tym, co nas martwi. S(cid:200)dz(cid:218), (cid:285)e gdy przeprowadzimy tak(cid:200) rozmow(cid:218), zmieni to nasz sposób robienia ró(cid:285)nych rzeczy. 146 Kup książkęPoleć książkę TIFFANY SHLAIN jest twórc(cid:200) filmów, artystk(cid:200) i pomys(cid:239)odawc(cid:200) Webby Awards. „Newsweek” nazwa(cid:239) j(cid:200) „jedn(cid:200) z kobiet, które kszta(cid:239)tuj(cid:200) XXI wiek”. Jej ostatnie cztery filmy mia(cid:239)y swoj(cid:200) premier(cid:218) w Sundance, w tym tak(cid:285)e film dokumentalny Connected: An Autoblogography About Love, Death Technology. Jej ksi(cid:200)(cid:285)ka Brain Power: From Neurons to Networks zosta(cid:239)a opublikowana przez TED Books. (cid:968) www.tiffanyshlain.com 147 Kup książkęPoleć książkę „Nasz(cid:200) intencj(cid:200) jest afirmacja (cid:285)ycia, nie próba wprowadzenia porz(cid:200)dku w chaosie, nie sugerowanie poprawek w dziele stworzenia… lecz przebudzenie si(cid:218) na (cid:285)ycie, które prze(cid:285)ywamy”. 148 Kup książkęPoleć książkę — JOHN CAGE 149 Kup książkęPoleć książkę 150 Kup książkęPoleć książkę PRZEBUDZENIE DO (cid:165)WIADOMEGO KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW __ Linda Stone Prze(cid:239)adowanie informacjami. Naprawd(cid:218)? Obwinianie informacji w niczym nam nie pomaga. Tak naprawd(cid:218) mamy tu do czynienia z nadmiern(cid:200) ich konsumpcj(cid:200). W wielu innych obszarach naszego (cid:285)ycia nauczyli(cid:258)my si(cid:218) filtrowa(cid:202) (cid:258)wiadomie to, co do nas dociera. W naszym cyfrowym (cid:285)yciu jednak ci(cid:200)gle jeste(cid:258)my m(cid:239)odzi i niedo(cid:258)wiadczeni — szczególnie je(cid:258)li chodzi o nasze fizyczne zwi(cid:200)zki z technologi(cid:200). Nasza obecna relacja z urz(cid:200)dzeniami jest mroczna i pokr(cid:218)cona, pe(cid:239)na chronicznego stresu, co wp(cid:239)ywa na wegetatywny uk(cid:239)ad ner- wowy i zaburza nasze oddychanie. Jednak mog(cid:239)oby by(cid:202) o wiele lepiej. U(cid:285)ywamy naszych urz(cid:200)dze(cid:241) jako protez dla naszych umy- s(cid:239)ów, podczas gdy prawdziwe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci kryj(cid:200) si(cid:218) w wykorzystaniu ich jako protez dla naszego istnienia. 151 Kup książkęPoleć książkę Jedn(cid:200) z najwa(cid:285)niejszych zmian w stylu (cid:285)ycia, jakie nast(cid:200)pi(cid:239)y w ci(cid:200)gu ostatnich dwudziestu lat, jest wyd(cid:239)u(cid:285)enie czasu, jaki sp(cid:218)- dzamy przez monitorami: telewizorem, grami wideo, komputerami, urz(cid:200)dzeniami mobilnymi. Wed(cid:239)ug niektórych statystyk przeci(cid:218)tna osoba doros(cid:239)a sp(cid:218)dza ponad osiem godzin dziennie przed ekranem. Badania przeprowadzone w 2008 roku sugerowa(cid:239)y, (cid:285)e doro(cid:258)li (cid:239)(cid:200)cznie obejrzeli w ci(cid:200)gu roku 9,8 miliarda godzin telewizji. W ko- lejnych badaniach, w których u(cid:285)yto tabel ubezpieczeniowych, badacze ustalili, (cid:285)e ka(cid:285)da godzina sp(cid:218)dzona przed telewizorem w przypadku osób w wieku powy(cid:285)ej 25 roku (cid:285)ycia skraca (cid:258)redni czas (cid:285)ycia o 21,8 minut. Wed(cid:239)ug artyku(cid:239)u opublikowanego w „New York Timesie”: „doros(cid:239)y sp(cid:218)dzaj(cid:200)cy (cid:258)rednio sze(cid:258)(cid:202) godzin dziennie przed telewizorem przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie (cid:258)rednio (cid:285)yje o 4,8 roku krócej ni(cid:285) osoba, która nie ogl(cid:200)da telewizji. Te wyniki utrzymuj(cid:200) si(cid:218) nawet w przypadku osób, które regularnie (cid:202)wicz(cid:200)”3. Badania te mówi(cid:200) nam tak(cid:285)e, (cid:285)e je(cid:258)li prowadzimy siedz(cid:200)cy tryb (cid:285)ycia, nasze mi(cid:218)(cid:258)nie szkieletowe, szczególnie mi(cid:218)(cid:258)nie ko(cid:241)czyn dol- nych, nie pracuj(cid:200), przez co wymagaj(cid:200) mniej substancji od(cid:285)ywczych. Wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e równie(cid:285) krew i limfa kr(cid:200)(cid:285)(cid:200) wolniej. Dlatego te(cid:285) korzystanie z biurek, przy których pracuje si(cid:218) w pozycji stoj(cid:200)cej lub które s(cid:200) zintegrowane z bie(cid:285)ni(cid:200), jak równie(cid:285) szukanie okazji do chodzenia i stania w ci(cid:200)gu dnia, mo(cid:285)e si(cid:218) przyczyni(cid:202) do zdrow- szego cyfrowego trybu (cid:285)ycia. Jednak negatywny wp(cid:239)yw siedzenia to zaledwie czubek góry lodowej. Czas sp(cid:218)dzony przed ekranem przyczynia si(cid:218) równie(cid:285) do chro- nicznego stresu w sposób, którego nawet sobie nie u(cid:258)wiadamiamy. 3 Gretchen Reynolds, Get Up. Get Out. Don’t Sit, „New York Times”, 17 pa(cid:283)- dziernika 2012. 152 Kup książkęPoleć książkę ZADZIWIAJ(cid:107)CE ZJAWISKO BEZDECHU EKRANOWEGO W lutym 2008 po siedmiu miesi(cid:200)cach bada(cid:241) pisa(cid:239)am o zjawisku, które nazwa(cid:239)am bezdechem e-mailowym lub bezdechem ekrano- wym4. Chodzi o p(cid:239)ytki oddech lub chwilowe zaprzestanie oddy- chania w czasie, gdy siedzimy przed ekranem, czy to komputera, czy telewizora, czy te(cid:285) urz(cid:200)dzenia mobilnego. Aby sprawdzi(cid:202), jak bardzo zjawisko to jest rozpowszechnione, obserwowa(cid:239)am ponad 200 osób korzystaj(cid:200)cych z komputerów lub smartfonów w biurach, domach i kawiarniach. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nich wstrzymywa(cid:239)a oddech lub te(cid:285) oddycha(cid:239)a bardzo p(cid:239)ytko, szcze- gólnie w czasie, gdy odpowiada(cid:239)a na e-maile. Co wi(cid:218)cej, cz(cid:218)sto siedzieli w niew(cid:239)a(cid:258)ciwej pozycji, co przyczynia(cid:239)o si(cid:218) do p(cid:239)ytkiego oddechu. Aby dowiedzie(cid:202) si(cid:218), jaki wp(cid:239)yw mo(cid:285)e mie(cid:202) to zachowanie, za- dzwoni(cid:239)am do dr Margaret Chesney i dr. Davida Andersona, którzy wtedy pracowali w Krajowym Instytucie Zdrowia. Badania przepro- wadzone przez nich wykaza(cid:239)y, (cid:285)e wstrzymywanie oddechu znacz(cid:200)co wp(cid:239)ywa(cid:239)o na choroby zwi(cid:200)zane ze stresem. Wstrzymywanie oddechu mo(cid:285)e prowadzi(cid:202) do zakwaszenia organizmu oraz sprawia, (cid:285)e ner- ki zaczynaj(cid:200) wch(cid:239)ania(cid:202) sód, a równowaga tlenu, dwutlenku w(cid:218)gla i tlenku azotu zostaje zaburzona, co negatywnie wp(cid:239)ywa na bio- chemi(cid:218) naszego organizmu. Okazuje si(cid:218), (cid:285)e tlenek azotu, którego nie nale(cid:285)y myli(cid:202) z tlenkiem dwuazotu, stosowanym czasem w gabinetach dentystycznych, od- grywa istotn(cid:200) rol(cid:218) dla naszego zdrowia. W dokumencie przygoto- wanym dla Królewskiego Towarzystwa Brytyjskich Pisarzy Nauko- wych Pearce Wright napisa(cid:239)a: „Uk(cid:239)ad odporno(cid:258)ciowy wykorzystuje 4 Linda Stone, Just Breathe: Building the Case for E-mail Apnea, „Huffington Post”, 8 lutego 2008. 153 Kup książkęPoleć książkę tlenek azotu do walki w infekcjach wirusowych, bakteryjnych i paso- (cid:285)ytniczych oraz przy zwalczaniu guzów. Tlenek azotu przenosi infor- macje pomi(cid:218)dzy komórkami nerwowymi i odgrywa rol(cid:218) w procesach uczenia si(cid:218) i zapami(cid:218)tywania, jak równie(cid:285) zwi(cid:200)zany jest z odczuwa- niem bólu, spaniem i by(cid:202) mo(cid:285)e tak(cid:285)e z depresj(cid:200)”5. Odgrywa równie(cid:285) istotn(cid:200) rol(cid:218) w stanach zapalnych, które przyczyniaj(cid:200) si(cid:218) do oty(cid:239)o(cid:258)ci. Czytaj(cid:200)c literatur(cid:218) naukow(cid:200) i rozmawiaj(cid:200)c z lekarzami i bada- czami na temat wstrzymywania oddechu, dowiedzia(cid:239)am si(cid:218) równie(cid:285) o wp(cid:239)ywie tego zjawiska na nerw b(cid:239)(cid:218)dny. Nerw b(cid:239)(cid:218)dny jest jednym z g(cid:239)ównych nerwów czaszkowych, którego podstawowym zadaniem jest po(cid:258)redniczenie w reakcjach autonomicznego uk(cid:239)adu nerwo- wego, w(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)c w to wspó(cid:239)czulny (odpowiedzialny za reakcj(cid:218) walki lub ucieczki) oraz przywspó(cid:239)czulny uk(cid:239)ad nerwowy (odpowiedzialny za odpoczynek i trawienie). G(cid:239)(cid:218)bokie i regularne oddychanie, tak zwane oddychanie prze- pon(cid:200), pomaga uspokoi(cid:202) wspó(cid:239)czulny uk(cid:239)ad nerwowy i pozwala przywspó(cid:239)czulnemu uk(cid:239)adowi nerwowemu — który kieruje naszym uczuciem g(cid:239)odu i niepokoju, uczuciem odpr(cid:218)(cid:285)enia i wieloma aspek- tami w(cid:239)a(cid:258)ciwego funkcjonowania naszych organów wewn(cid:218)trznych — na przej(cid:218)cie wi(cid:218)kszej kontroli. I odwrotnie — p(cid:239)ytki oddech, wstrzymywanie oddechu lub hi- perwentylacja wprowadzaj(cid:200) wspó(cid:239)czulny uk(cid:239)ad nerwowy w tryb walki lub ucieczki. Nasze serce zaczyna szybciej bi(cid:202), odczuwanie syto(cid:258)ci zostaje zaburzone, a nasze cia(cid:239)o szykuje si(cid:218) do fizycznej aktywno(cid:258)ci, która niegdy(cid:258) zwi(cid:200)zana by(cid:239)a z walk(cid:200) lub ucieczk(cid:200). Je(cid:258)li jednak jedyn(cid:200) aktywno(cid:258)ci(cid:200) jest siedzenie na krze(cid:258)le i odpowiadanie na e-maile, to jest tak, jakby(cid:258)my si(cid:218) wystroili, jednak nie mieli dok(cid:200)d pój(cid:258)(cid:202). 5 Pearce Wright, Nitric Oxide: From Menace To Marvel Of The Decade, streszczenie przygotowane dla Royal Society and Association of British Science Writers, 1997. 154 Kup książkęPoleć książkę W trybie walki lub ucieczki nasze cia(cid:239)o zachowuje si(cid:218) w sposób impulsywny i kompulsywny. Zaczynamy te(cid:285) wi(cid:218)cej je(cid:258)(cid:202). W tym sta- nie nie jeste(cid:258)my (cid:258)wiadomi tego, kiedy jeste(cid:258)my g(cid:239)odni, a kiedy syci. Si(cid:218)gamy po wszystkie dost(cid:218)pne zasoby — poczynaj(cid:200)c od jedzenia, a na informacjach ko(cid:241)cz(cid:200)c — jakby to by(cid:239)a nasza ostatnia szansa w (cid:285)yciu, i nieustannie wyci(cid:200)gamy smartfony z kieszeni, by spraw- dzi(cid:202) poczt(cid:218) lub przeczyta(cid:202) nowe wiadomo(cid:258)ci na portalach infor- macyjnych. Badania Instytutu Badania (cid:191)ycia i Zdrowia w Portugalii suge- ruj(cid:200) mo(cid:285)liwe wyja(cid:258)nienie: d(cid:239)ugotrwa(cid:239)y stres sprawia, (cid:285)e wracamy do zwyczajów, które s(cid:200) nam znane. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) naszego mózgu odpo- wiedzialna za podejmowanie decyzji i celowe zachowania kurczy si(cid:218), a obszary mózgu odpowiadaj(cid:200)ce za tworzenie nawyków rosn(cid:200), gdy stale jeste(cid:258)my zestresowani6. CO DALEJ? Pami(cid:218)taj: nie chodzi o technologi(cid:218) sam(cid:200) w sobie, lecz o to, jak z niej korzystamy. Pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cy muzyk niezgrabnie dotyka instrumentu i nie wie, jak prawid(cid:239)owo oddycha(cid:202), siedzie(cid:202) lub sta(cid:202) podczas gry. Do(cid:258)wiad- czony wykonawca nauczy(cid:239) si(cid:218), jak korzysta(cid:202) z oddechu i postawy cia(cid:239)a, by kontrolowa(cid:202) instrument. Podczas moich bada(cid:241) w 2008 roku zauwa(cid:285)y(cid:239)am, (cid:285)e muzycy, tancerze, sportowcy i piloci wojskowi — osoby znaj(cid:200)ce techniki (cid:258)wiadomego oddechu — nie cierpi(cid:200) na bezdech ekranowy. 6 Natalie Angier, Brain Is a Co-Conspirator in a Vicious Stress Loop, „New York Times”, 17 sierpnia 2009. 155 Kup książkęPoleć książkę Techniki oddychania takie jak oddychanie przeponowe, oddy- chanie metod(cid:200) Butejki7, sztuki walki czy joga (pranayama) mog(cid:200) mie(cid:202) na nas koj(cid:200)cy wp(cid:239)yw, pozwalaj(cid:200) na wytworzenie dominacji przywspó(cid:239)czulnego uk(cid:239)adu nerwowego i pomagaj(cid:200) naszemu cia(cid:239)u utrzyma(cid:202) zdrowe, regularne reakcje autonomiczne. Nazw(cid:218) ca(cid:239)y zestaw umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, które musimy sobie przyswoi(cid:202) podczas korzystania z nowych technologii, „(cid:258)wiadomym kompute- rowaniem”. Musimy obudzi(cid:202) si(cid:218) na fizjologi(cid:218) technologii i kultywo- wa(cid:202) nowe umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zwi(cid:200)zane z w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) postaw(cid:200) cia(cid:239)a i od- dychaniem. W takim stanie mo(cid:285)emy odzyska(cid:202) nasz(cid:200) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) skupiania uwagi, jasnego i twórczego my(cid:258)lenia. Jeste(cid:258)my te(cid:285) pe(cid:239)ni energii i potrafimy si(cid:218) ca(cid:239)kowicie zaanga(cid:285)owa(cid:202). LINDA STONE pracowa(cid:239)a w przesz(cid:239)o(cid:258)ci jako starszy kierownik ds. zaawansowanych technologii. Obecnie jest pisark(cid:200), mówc(cid:200), doradc(cid:200) i konsultantk(cid:200), która koncentruje si(cid:218) na najnowszych trendach i ich wp(cid:239)ywie na strategi(cid:218) i na konsumenta. Opracowa(cid:239)a terminy „ci(cid:200)g(cid:239)a cz(cid:218)(cid:258)ciowa uwaga”, „bezdech ekranowy”, „bezdech e-mailowy” i „(cid:258)wiadome komputerowanie”. Jej monografie i artyku(cid:239)y dotycz(cid:200)ce jej pracy by(cid:239)y publikowane w „New York Timesie”, „Newsweeku”, „The Economist”, „The Boston Globe”, „Harvard Business Review” i na setkach blogów. (cid:968) www.lindastone.net 7 Metoda Butejki pomaga ludziom z niew(cid:239)a(cid:258)ciwymi wzorcami oddechowy- mi, takimi jak paniczne oddychanie, oddychanie przez usta lub suchy kaszel, nauczy(cid:202) si(cid:218) ich (What Is Buteyko?, Buteyko Breathing Association, http://www.buteykobreathing.org/involve [dost(cid:218)p 17 grudnia 2012]). 156 Kup książkęPoleć książkę 157 Kup książkęPoleć książkę 158 Kup książkęPoleć książkę „Przyjrzyj si(cid:218) s(cid:239)owu »odpowiedzialno(cid:258)(cid:202)« — zawiera w sobie s(cid:239)owo »ODPOWIED(cid:189)«, co oznacza, (cid:285)e jeste(cid:258) w stanie wybra(cid:202) to, jak odpowiesz na dan(cid:200) sytuacj(cid:218)”. — STEVEN COVEY 159 Kup książkęPoleć książkę 160 Kup książkęPoleć książkę ODZYSKANIE SZACUNKU DO SIEBIE __ James Victore Lata temu popularna by(cid:239)a ksi(cid:200)(cid:285)ka pod tytu(cid:239)em Real Men Don’t Eat Quiche. Mia(cid:239)a podtytu(cid:239) „Przewodnik po wszystkim, co prawdziwie m(cid:218)skie”. Jedyn(cid:200) rad(cid:200), jak(cid:200) wci(cid:200)(cid:285) pami(cid:218)tam z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, jest ta: „Prawdziwi m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni nie maj(cid:200) automatycznych sekretarek — je(cid:258)li to co(cid:258) wa(cid:285)nego, kto(cid:258) zadzwoni ponownie”. Ksi(cid:200)(cid:285)ka by(cid:239)a z zamierzenia humorystyczna i wymierzona przeciwko idei machismo, jednak to zdanie wskazuje na poziom szacunku do siebie, którego dzisiaj nam brakuje w odniesieniu do technologii i jej narz(cid:218)dzi. Przyj(cid:218)li(cid:258)my technologi(cid:218) z otwartymi ramionami do naszego (cid:285)ycia, jednak zabrak(cid:239)o nam czasu, by naprawd(cid:218) przyjrze(cid:202) si(cid:218) tej relacji. Nasze zabawne i po(cid:285)yteczne przeno(cid:258)ne urz(cid:200)dzenia wbi(cid:239)y w nas swoje pazurki tak g(cid:239)(cid:218)boko, (cid:285)e wp(cid:239)ywaj(cid:200) na nasze dobre maniery i nasz(cid:200) kultur(cid:218). Przestali(cid:258)my postrzega(cid:202) dzwonek telefonu lub 161 Kup książkęPoleć książkę sygna(cid:239) nadchodz(cid:200)cych wiadomo(cid:258)ci jako inwazj(cid:218) w nasz(cid:200) osobist(cid:200) przestrze(cid:241) i zamach na nasz czas. Park i si(cid:239)ownia nie s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) ju(cid:285) pra- cy nad sob(cid:200) lub odpoczynkowi, lecz umo(cid:285)liwiaj(cid:200) nam pochwale- nie si(cid:218) na portalach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych tym, (cid:285)e je odwiedzili(cid:258)my. Kiedy(cid:258) odebranie telefonu przy obiedzie lub w toalecie by(cid:239)oby uznane za objaw z(cid:239)ego wychowania lub choroby umys(cid:239)owej. Teraz jest to powszechne i akceptowalne. Szacunek do siebie i etykieta wypierane s(cid:200) z naszego (cid:285)ycia na rzecz wygody sta(cid:239)ej (cid:239)(cid:200)czno(cid:258)ci. Nawet praca nie ma swojego wyodr(cid:218)bnionego miejsca ani czasu i rozlewa si(cid:218) na nasze (cid:285)ycie osobiste. Wszyscy dali(cid:258)my si(cid:218) nabra(cid:202) na fa(cid:239)szyw(cid:200) ide(cid:218), (cid:285)e wykonywanie jej w domu lub co gorsza na wakacjach, by pomóc udr(cid:218)czonemu klientowi, jest czym(cid:258) dobrym. Oczekuje si(cid:218) od nas, (cid:285)e b(cid:218)dziemy dost(cid:218)pni dla wszystkich przez ca(cid:239)y czas. Z(cid:239)apano nas na wirtualn(cid:200) smycz, za któr(cid:200) poci(cid:200)ga z(cid:239)y szef, wymagaj(cid:200)cy klient lub znudzeni przyjaciele. Sedno problemu tkwi w tym, (cid:285)e przestali(cid:258)my odró(cid:285)nia(cid:202) sprawy pilne od wa(cid:285)nych — teraz wszystko wrzuca si(cid:218) do worka z napisem pilne. Prawd(cid:218) powiedziawszy (cid:239)atwiej jest robi(cid:202) rzeczy banalne, które s(cid:200) „pilne”, ni(cid:285) zajmowa(cid:202) si(cid:218) wa(cid:285)nymi sprawami. Jednak gdy przedk(cid:239)adamy sprawy pilne nad wa(cid:285)ne, to tak naprawd(cid:218) wybie- ramy priorytety innych ludzi zamiast w(cid:239)asnych. Ka(cid:285)dy nowy e-mail miota nami niczym wiatr li(cid:258)(cid:202)mi i reagujemy na wszystko, co trafia do naszej skrzynki odbiorczej. Szybko odk(cid:239)adamy na bok w(cid:239)asne sprawy, by zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) problemami innych. To zabieganie odci(cid:200)ga nas od pracy, która naprawd(cid:218) ma znaczenie, zabieraj(cid:200)c nam czas na my(cid:258)lenie, refleksj(cid:218) i korzystanie z wyobra(cid:283)ni, a w(cid:239)a(cid:258)nie te rzeczy sprawiaj(cid:200), (cid:285)e (cid:285)ycie staje si(cid:218) lepsze, i pozwalaj(cid:200) po(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) funda- menty pod najwi(cid:218)ksze osi(cid:200)gni(cid:218)cia. Nie ma drogi na skróty. Wszystkie technologiczne skróty kradn(cid:200) Twoj(cid:200) prac(cid:218). Niedawno jeden z moich troskliwych przyjació(cid:239) zasu- gerowa(cid:239) mi aplikacj(cid:218), która mia(cid:239)aby wspomóc moj(cid:200) praktyk(cid:218) medy- tacji. Staram si(cid:218) by(cid:202) otwarta na nowe pomys(cid:239)y, jednak jak dla mnie 162 Kup książkęPoleć książkę by(cid:239) to wybór pomi(cid:218)dzy gr(cid:200) w Guitar Hero na konsoli a rzeczywistym uczeniem si(cid:218) gry na gitarze. Mo(cid:285)e praca w(cid:239)o(cid:285)ona w opracowanie dobrej praktyki medytacyjnej jest tego warta, mo(cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie o to cho- dzi, mo(cid:285)e umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, jakie przy tym zdob(cid:218)d(cid:218), mog(cid:200) uczyni(cid:202) mnie silniejsz(cid:200). Po co bra(cid:202) kule tylko po to, by nasze mi(cid:218)(cid:258)nie mog(cid:239)y ulec atrofii? Po co ucieka(cid:202) przed jakimkolwiek wysi(cid:239)kiem? Praca, proces jest celem samym w sobie. Buduje nasz charakter, czyni nas lepszymi. Wykorzystanie technologii na co dzie(cid:241) jest stosunkowo now(cid:200) spraw(cid:200). Jest wszechobecna, niezawodna („A teraz mnie s(cid:239)yszysz?”) i polegamy na niej w coraz wi(cid:218)kszym stopniu. Jednak wraz z nowymi technologiami przychodz(cid:200) nowe nawyki, a w przypadku nowych nawyków — czy to dobrych, czy z(cid:239)ych — musimy by(cid:202) uwa(cid:285)ni. Po- dobnie jak uwa(cid:285)amy na to, ile pijemy kofeiny, jemy s(cid:239)odyczy lub pijemy alkoholu, by uchroni(cid:202) si(cid:218) przed uzale(cid:285)nieniem, musimy te(cid:285) tak samo (cid:258)wiadomie rozwin(cid:200)(cid:202) zdrow(cid:200) relacj(cid:218) z naszymi narz(cid:218)dzia- mi — w przeciwnym wypadku stracimy w(cid:239)a(cid:258)ciwy dystans i staniemy si(cid:218) ich niewolnikami. Jak napisa(cid:239) Marshall Mc Luhan: „Kszta(cid:239)tujemy nasze narz(cid:218)dzia i przez to nasze narz(cid:218)dzia kszta(cid:239)tuj(cid:200) nas”. Pozwa- lamy naszym narz(cid:218)dziom, by nas prowadzi(cid:239)y, poniewa(cid:285) naj(cid:239)atwiej jest i(cid:258)(cid:202) po linii najmniejszego oporu. Jednak naj(cid:239)atwiejsza droga niemal zawsze prowadzi w pu(cid:239)apk(cid:218). Zacz(cid:218)li(cid:258)my ufa(cid:202) technologii tak bardzo, (cid:285)e stracili(cid:258)my wiar(cid:218) w siebie i nasze wrodzone instynkty. Wci(cid:200)(cid:285) s(cid:200) obszary (cid:285)ycia, któ- rych nie musimy „polepsza(cid:202)” za pomoc(cid:200) technologii. Wa(cid:285)ne, by zrozumie(cid:202), (cid:285)e jeste(cid:258) bystrzejszy ni(cid:285) Twój smartfon. Parafrazuj(cid:200)c: „s(cid:200) rzeczy na niebie i ziemi, o których si(cid:218) nie (cid:258)ni(cid:239)o wyszukiwarce Google”. B(cid:239)(cid:218)dy s(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) (cid:285)ycia i cz(cid:218)sto prowadz(cid:200) do nowych od- kry(cid:202) — dlaczego mieliby(cid:258)my próbowa(cid:202) je wyeliminowa(cid:202) ca(cid:239)kowicie? Kiedy(cid:258) zgubienie si(cid:218) w podró(cid:285)y lub nowym mie(cid:258)cie by(cid:239)o przygod(cid:200) i dobrym tematem na opowie(cid:258)(cid:202), teraz po prostu s(cid:239)uchamy naszych GPS-ów. 163 Kup książkęPoleć książkę Poznanie siebie jest trudna spraw(cid:200). Jeszcze trudniej uwierzy(cid:202), (cid:285)e Ty, ze wszystkimi swoimi wadami, jeste(cid:258) wystarczaj(cid:200)co dobry sam w sobie — nawet je(cid:258)li nie logujesz si(cid:218) co chwil(cid:218) na serwisy spo- (cid:239)eczno(cid:258)ciowe, by uaktualni(cid:202) swój status lub wrzuci(cid:202) zdj(cid:218)cie na do- wód, (cid:285)e istniejesz, i aby Twoich 719 przyjació(cid:239) mog(cid:239)o je polubi(cid:202). Zdrowa relacja z urz(cid:200)dzeniami technologicznymi oznacza, (cid:285)e od- powiadasz za swój czas i sprawiasz, (cid:285)e jest on inwestycj(cid:200) w Twoje (cid:285)ycie. Nie wzywam tu do radykalnych posuni(cid:218)(cid:202) i rezygnacji z tech- nologii. Znalezienie czasu dla siebie jest proste. Id(cid:283) z psem na spa- cer lub z dzieckiem na plac zabaw. Id(cid:283) na randk(cid:218) — i nie trzymaj telefonu w d(cid:239)oni. Szacunek do siebie, odpowiednie priorytety, dobre maniery i zdrowe nawyki nie s(cid:200) wcale przestarza(cid:239)ymi ideami, które nale(cid:285)y porzuci(cid:202) w pogoni za nowymi trendami. Nie ka(cid:285)dy jest w stanie wzi(cid:200)(cid:202) sobie na barki t(cid:218) odpowiedzial- no(cid:258)(cid:202), by sta(cid:202) si(cid:218) dobrym wzorcem do na(cid:258)ladowania dla swoich dzieci. Jednak bohaterowie kolejnych pokole(cid:241) b(cid:218)d(cid:200) lud(cid:283)mi, którzy s(cid:200) w stanie odci(cid:200)(cid:202) si(cid:218) od brz(cid:218)czenia i budzenia zewn(cid:218)trznych roz- prosze(cid:241) i ws(cid:239)ucha(cid:202) si(cid:218) w g(cid:239)os w(cid:239)asnych serc, tymi, którzy pójd(cid:200) w(cid:239)asn(cid:200) drog(cid:200), a(cid:285) naucz(cid:200) si(cid:218) ni(cid:200) kroczy(cid:202) dumnie wyprostowani, a nie zgi(cid:218)ci wpó(cid:239) niczym neandertalczycy, wpatrzeni w gad(cid:285)et w swojej d(cid:239)oni i id(cid:200)cy wprost pod nadje(cid:285)d(cid:285)aj(cid:200)cy samochód. Mo(cid:285)esz wybra(cid:202), na co skierujesz swoj(cid:200) uwag(cid:218). Wybierz m(cid:200)drze. (cid:165)wiat poczeka. I co wa(cid:285)ne, oddzwoni(cid:200) do Ciebie. JAMES VICTORE jest pisarzem, projektantem, filmowcem i nauczycielem. Jego prace by(cid:239)y wystawiane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i w muzeach na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Wyk(cid:239)ada w Szkole Sztuk Wizualnych w Nowym Yorku. (cid:968) www.jamesvictore.com 164 Kup książkęPoleć książkę 165 Kup książkęPoleć książkę KLUCZOWE INFORMACJE NA WYNOS __ Opanowanie narz(cid:218)dzi Wi(cid:218)cej wskazówek i tapety na pulpit znajdziesz na: (cid:968) www.99u.com/tools 166 Kup książkęPoleć książkę (cid:120) PAMI(cid:125)TAJ O SWOICH CELACH D(cid:146)UGOFALOWYCH Nie tra(cid:202) z oczu z(cid:239)o(cid:285)onych, d(cid:239)ugofalowych celów i spraw, by by(cid:239)y one widoczne w Twoim miejscu pracy, tak by pami(cid:218)ta(cid:202) o nich podczas ustalania kolejno(cid:258)ci wykonywania zada(cid:241). (cid:120) B(cid:107)D(cid:189) (cid:165)WIADOMY TEGO, ILE JESTE(cid:165) W STANIE ZROBI(cid:109) (cid:109)wicz rezygnowanie z odpisywania na pewne e-maile i konwersacji za po(cid:258)rednictwem portali spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Zawsze b(cid:218)dzie wi(cid:218)cej okazji, ni(cid:285) jeste(cid:258) w stanie wykorzysta(cid:202). (cid:120) UWA(cid:191)AJ NA SIEBIE ALBO ZOSTANIESZ WRAKIEM Musisz rozró(cid:285)nia(cid:202) zachowania kompulsywne od (cid:258)wiadomych — czy dzia(cid:239)asz z nudów lub nawyku w sytuacji, gdy powiniene(cid:258) si(cid:218) zajmowa(cid:202) wy(cid:285)szymi celami? (cid:120) PAMI(cid:125)TAJ O RESETOWANIU Pami(cid:218)taj, by regularnie od(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) si(cid:218) od internetu i technologii na jaki(cid:258) czas — wy(cid:239)(cid:200)cz wszystkie sprz(cid:218)ty elektroniczne, tak jakby(cid:258) przyciska(cid:239) przycisk „reset” w swoim umy(cid:258)le — dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) na nowo ze (cid:258)wie(cid:285)(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200). (cid:120) NIE WSTRZYMUJ ODDECHU B(cid:200)d(cid:283) (cid:258)wiadomy swojego cia(cid:239)a. G(cid:239)(cid:218)boki i regularny oddech mo(cid:285)e obni(cid:285)y(cid:202) Twój poziom stresu i pomóc Ci podejmowa(cid:202) lepsze decyzje. (cid:120) ZAUFAJ SWOJEJ WYOBRA(cid:189)NI Nie przedk(cid:239)adaj technologii nad swoje instynkty i wyobra(cid:283)ni(cid:218). Bycie zaj(cid:218)tym jest (cid:239)atwe, robienie tego, w czym jeste(cid:258)my najlepsi, ju(cid:285) nie. 167 Kup książkęPoleć książkę 168 Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:146) 4 __ WYOSTRZENIE TWÓRCZEGO UMYS(cid:146)U __ Jak prze(cid:239)ama(cid:20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie codziennością. Zaplanuj dzień, skoncentruj się i wyostrz swój twórczy umysł
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: