Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00345 007070 14075158 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie finansami. Co mówią liczby - książka
Zarządzanie finansami. Co mówią liczby - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0090-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zwięźle i jasno przekazana wiedza, poparta przykładami --
to intratna propozycja dla wiecznie zajętych przedsiębiorców

Dzień pracy właściciela niewielkiego przedsiębiorstwa najczęściej wygląda tak: wstajesz rano, idziesz do pracy, wracasz do domu i kładziesz się spać. Nie analizujesz sytuacji firmy. Czy jesteś na plusie? Czy potrafisz utrzymać klientów? Czy wystarczająco dobrze wynagradzasz sam siebie? A kiedy zaczynasz zastanawiać się, dokąd to wszystko prowadzi... opanowuje Cię frustracja. Jest na to sposób: zacznij śledzić i mierzyć wyniki swojej firmy.

Jeśli pilnie potrzebujesz podstawowej wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstwa i nie masz czasu na studiowanie akademickich tomów, ta książka na pewno Ci się przyda. Znajdziesz w niej:


'Czytelnikom i słuchaczom rozmaitych kursów serwuje się idealistyczne i niewykonalne pomysły na biznes, często lekceważąc podstawowe zasady prowadzenia firmy.'
Angie Mohr, autorka
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarz¹dzanie finansami. Co mówi¹ liczby Autor: Angie Mohr T³umaczenie: Aleksandra Cichoñ-Królikowska ISBN: 83-246-0090-6 Tytu³ orygina³u: Financial Management 101: Get a Grip on Your Business Numbers Format: A5, stron: 248 ZwiêŸle i jasno przekazana wiedza, poparta przyk³adami — to intratna propozycja dla wiecznie zajêtych przedsiêbiorców (cid:129) Jak czytaæ sprawozdania finansowe? (cid:129) Jak rozs¹dnie planowaæ wydatki przedsiêbiorstwa? (cid:129) Jak oceniaæ, co jest dla dobre, a co z³e dla bezpieczeñstwa finansowego firmy? Dzieñ pracy w³aœciciela niewielkiego przedsiêbiorstwa najczêœciej wygl¹da tak: wstajesz rano, idziesz do pracy, wracasz do domu i k³adziesz siê spaæ. Nie analizujesz sytuacji firmy. Czy jesteœ na plusie? Czy potrafisz utrzymaæ klientów? Czy wystarczaj¹co dobrze wynagradzasz sam siebie? A kiedy zaczynasz zastanawiaæ siê, dok¹d to wszystko prowadzi… opanowuje Ciê frustracja. Jest na to sposób: zacznij œledziæ i mierzyæ wyniki swojej firmy. Jeœli pilnie potrzebujesz podstawowej wiedzy o prowadzeniu przedsiêbiorstwa i nie masz czasu na studiowanie akademickich tomów, ta ksi¹¿ka na pewno Ci siê przyda. Znajdziesz w niej: (cid:129) solidne i kompletne studium przypadku; (cid:129) proste metody odczytywania przydatnych informacji z ksi¹g firmy; (cid:129) sprawdzone rozwi¹zania problemów dziesi¹tkuj¹cych ma³e przedsiêbiorstwa: zabezpieczanie przep³ywów gotówkowych, podnoszenie mar¿y, praktyczne sposoby przechowywania informacji finansowych; (cid:129) podstawowe zasady bud¿etowania; (cid:129) metody oceniania i podnoszenia wydajnoœci firmy: znajdowanie granicy op³acalnoœci, okreœlanie kosztów sta³ych i zmiennych, lepsze zarz¹dzanie zapasami; (cid:129) podstawy profesjonalnej wiedzy finansowej: analiza wskaŸników finansowych, analiza cyklu operacyjnego firmy, analiza sprawozdañ finansowych (bilans, rachunek wyników, rachunek przep³ywów pieniê¿nych). Czytelnikom i s³uchaczom rozmaitych kursów serwuje siê idealistyczne i niewykonalne pomys³y na biznes, czêsto lekcewa¿¹c podstawowe zasady prowadzenia firmy. Angie Mohr, autorka 1. 2. 3. Wstęp ..................................................................................... 13 Przypomnienie: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych ........................................ 19 Bilans ..................................................................................... 20 Rachunek zysków i strat ....................................................... 22 Rachunek przepływów pieniężnych .................................... 24 Podsumowanie rozdziału ...................................................... 26 Podstawowe wiadomości na temat budżetu firmy ................ 27 Raport budżetowy ................................................................. 29 Skąd pochodzą liczby? .......................................................... 31 Przychody .................................................................... 31 Koszty .......................................................................... 33 Podsumowanie rozdziału ...................................................... 34 Koszty zmienne a koszty stałe: dlaczego warto wiedzieć, czym się różnią? ..................................................................... 35 Koszty stałe a koszty zmienne .............................................. 37 Koszty zmienne ........................................................... 37 Koszty stałe ................................................................. 38 4 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby Dlaczego to, jak kształtują się koszty, jest takie ważne dla mojej firmy? .................................................................. 38 Próg rentowności ........................................................ 38 Wydajność ................................................................... 40 Podsumowanie rozdziału ...................................................... 42 Analiza wskaźników — dla zabawy i dla zysku ...................... 43 Podstawowe wskaźniki i co się tak naprawdę za nimi kryje ....................................................................... 45 Wskaźniki wypłacalności i płynności ........................ 45 Wskaźniki aktywności działania ................................ 48 Wskaźniki rentowności .............................................. 52 Które wskaźniki powinna śledzić moja firma? .................... 54 Kiedy coś jest nie tak ze wskaźnikami: co zrobić w razie kłopotów ..................................................................... 55 Podsumowanie rozdziału ...................................................... 56 Zrozumieć cykl operacyjny .................................................... 59 Cykl operacyjny ..................................................................... 60 Raport o przepływach pieniężnych ...................................... 63 Przychody .................................................................... 64 Wydatki ....................................................................... 66 Połączmy teraz wszystko w całość ............................. 66 Podsumowanie rozdziału ...................................................... 69 Kluczowe wskaźniki efektywności — Twój klucz do sukcesu ................................................................................... 71 Skąd mam wiedzieć, jakie są moje DCS? ............................. 73 Jak mogę zmierzyć DCS? ....................................................... 74 A co w sytuacji, gdy kluczowe wskaźniki efektywności pogarszają się? ..................................................................... 75 Podsumowanie rozdziału ...................................................... 77 Jak zapanować nad zapasami? ............................................... 79 Rodzaje zapasów ................................................................... 80 Detaliści ....................................................................... 81 Producenci .................................................................. 81 Firmy usługowe ........................................................... 82 4. 5. 6. 7. Spis treści 5 Co jest zawarte w kosztach zapasów? .................................. 83 Techniki zarządzania zapasami ............................................ 85 Manualne śledzenie stanu zapasów ........................... 85 System zarządzania ABC ............................................ 86 Model ekonomicznej wielkości zamówień (EOQ) .........88 Podsumowanie rozdziału ...................................................... 90 Należności — środki wpływające do firmy ............................ 91 Przyjrzyjmy się jeszcze raz cyklowi sprzedaży .................... 93 Ustanawianie warunków kredytu ......................................... 93 Warunki sprzedaży ..................................................... 95 Decyzje kredytowe ...................................................... 96 Ściąganie należności ................................................... 97 Faktoring ................................................................................ 99 Czy warto wynająć firmę zajmującą się ściąganiem należności? ........................................................................ 100 Monitorowanie należności .................................................. 101 Podsumowanie rozdziału .................................................... 104 Zobowiązania — pieniądze wychodzące z firmy ................. 105 Finansowanie przez dostawcę ............................................ 106 Śledzenie terminów spłaty zobowiązań ............................. 108 Co się dzieje, kiedy nie reguluję zobowiązań w terminie? ....................................................................... 109 Podsumowanie rozdziału .................................................... 111 8. 9. 10. Kupowanie nowych rzeczy — czy będą w stanie same się spłacić? ................................ 113 Planowane korzyści ............................................................. 114 Dyskontowane przepływy gotówkowe ............................... 116 Okres spłaty ......................................................................... 120 Analiza porównawcza ......................................................... 121 Rzadkość środków (Mamy tylko tyle pieniędzy) ............... 121 Podsumowanie rozdziału .................................................... 123 11. Czego nie znajdziesz w sprawozdaniach finansowych? ....... 125 Wielka szóstka ..................................................................... 127 Ryzyko związane ze zobowiązaniami z tytułu leasingu operacyjnego ............................................ 127 6 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby Brak właściwego ubezpieczenia ............................... 128 Poręczenie osobiste ................................................... 128 Zależność ekonomiczna ............................................ 129 Zależność od kursów walut ...................................... 130 Zależność od oprocentowania .................................. 131 Zarządzanie ryzykiem dla przedsiębiorców ....................... 132 Podsumowanie rozdziału .................................................... 133 Arkusz 1. Profil ryzyka biznesowego ....................... 134 12. Inwestor i menedżer — rozdwojenie jaźni właściciela małej firmy ....................... 137 Menedżer małej firmy ......................................................... 138 Inwestor małego biznesu .................................................... 140 Podsumowanie rozdziału .................................................... 143 13. Rozwój firmy ........................................................................ 145 Trzy sposoby rozwoju firmy ............................................... 146 Zasada dźwigni .................................................................... 148 Przyciągnij nowych klientów .............................................. 149 Sprzedaj im więcej .............................................................. 150 Sprzedawaj im częściej ....................................................... 150 Śledzenie wzrostu firmy ..................................................... 151 Podsumowanie rozdziału .................................................... 152 14. Twarzą w twarz z przerażającym dwugłowym potworem — przedstawicielem banku .................................................. 153 Pożyczanie pieniędzy .......................................................... 155 Poznaj i pokochaj przedstawiciela banku obsługującego Twoją firmę ............................................... 156 Wniosek o kredyt ................................................................. 157 Jak dbać o przedstawiciela banku obsługującego firmę i jak go karmić? ................................................................. 158 Inni partnerzy ...................................................................... 159 Twoja ocena kredytowa ...................................................... 159 Podsumowanie rozdziału .................................................... 162 15. Zarządzanie długiem ............................................................ 163 Zrozumieć obsługę długu .................................................... 165 Wskaźnik obsługi długu ........................................... 166 Spłata ......................................................................... 167 Spis treści 7 Jak obliczyć koszt kapitału obcego? ................................... 168 Kredyty bankowe ...................................................... 168 Linie kredytowe ........................................................ 169 Karty kredytowe .................................................................. 169 Leasing finansowy .................................................... 170 Dostawcy ................................................................... 170 Państwo ..................................................................... 171 Dźwignia finansowa jako niebezpieczeństwo .................... 172 Firma na diecie .................................................................... 174 Analizuj ..................................................................... 174 Planuj ......................................................................... 174 Działaj ........................................................................ 175 Podsumowanie rozdziału .................................................... 176 16. Wynagradzanie pracowników .............................................. 177 Ile warci są dla Ciebie Twoi pracownicy? .......................... 178 Ile mój pracownik jest wart dla kogoś innego? .................. 180 Dodatkowe świadczenia ...................................................... 181 Wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy: opłacanie wartości ............................................................ 182 Proces oceny wyników pracy ............................................. 183 Miej pracowników na oku cały czas ................................... 184 Podsumowanie rozdziału .................................................... 185 17. Zbierzmy to wszystko razem: cykl planowania ................... 193 Cykl planowania .................................................................. 194 Planowanie .......................................................................... 195 Kontrola ............................................................................... 196 Krótki raport .............................................................. 196 Miesięczny plan zarządzania operacyjnego ............. 197 Rozwój ................................................................................. 198 Dostosowanie ....................................................................... 198 Planowanie .......................................................................... 199 Podsumowanie rozdziału .................................................... 199 Dodatek A ....................................................................................... 201 Miesięczny plan zarządzania operacyjnego ....................... 201 Dodatek B ....................................................................................... 213 Obecna wartość złotego ...................................................... 213 8 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby Dodatek C ....................................................................................... 217 Użyteczne strony internetowe oraz literatura .................... 217 Słownik ........................................................................................... 223 Przykłady 1. Uproszczony bilans .......................................................... 21 2. Rachunek zysków i strat .................................................. 23 3. Rachunek przepływów pieniężnych ............................... 25 4. Raport budżetowy (12 miesięcy) ..................................... 30 5. Raport dotyczący przepływów gotówkowych ................. 67 6. Arkusz śledzenia stanu zapasów ..................................... 86 7. Raport dotyczący przeterminowanych należności ....... 102 8. Kwartalna ocena wyników — przykład ......................... 186 Rysunki 1. Cykl operacyjny ................................................................ 62 2. Metoda ABC śledzenia stanu zapasów ............................ 87 3. Model ekonomicznej wielkości zamówień dotyczący zarządzania zapasami ..................................... 89 Tabele 1. Krótki przewodnik po wskaźnikach ................................ 57 Arkusze 1. Profil ryzyka biznesowego ............................................. 134 Skorowidz ....................................................................................... 235 R O Z D Z I A Ł W tym rozdziale nauczymy się: · · · Jakie są podstawowe cechy bilansu, rachunku zysków i strat oraz ra- chunku przepływów pieniężnych Jakie są związki pomiędzy ww. dokumentami Jaka jest różnica pomiędzy przychodem netto a przepływem pie- niężnym Zanim zaczniemy interpretować informacje finansowe, na podstawie których podejmiemy ważne decyzje w zakresie zarządzania Twoja firmą, musisz dobrze zrozumieć strukturę oraz funkcję trzech pod- stawowych dokumentów finansowych funkcjonujących w świecie biznesu. 20 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby Trzy podstawowe dokumenty finansowe w firmie to: l bilans, l rachunek zysków i strat (czasami nazywany rachunkiem wy- ników), oraz l rachunek przepływów pieniężnych (czasami zwany też spra- wozdaniem z przepływów pieniężnych). Przyjrzymy się teraz po kolei wymienionym dokumentom finan- sowym. Bilans to zestawienie wartościowe aktywów posiadanych przez firmę oraz źródeł finansowania, czyli pasywów. Przykład 1. prezentuje upro- szczony bilans. Dla przykładu, jeśli firma przygotowała bilans na dzień 31 grudnia, wykaże w nim niektóre z następujących aktywów: l środki pieniężne na rachunku bankowym, l należności (tzn. kwoty, które firma ma otrzymać od klientów), l zapasy, l inwestycje długoterminowe, l środki trwałe; oraz następujące pasywa: l zobowiązania wobec dostawców, l kredyty inwestycyjne i hipoteczne, l zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowniczych. Pasywa w bilansie podzielone są na dwie kategorie: krótkoter- minowe (tzn. takie, które należy uregulować do roku) oraz długoter- minowe. Bilans po stronie pasywów pokazuje również kapitał własny, który jest sumą miedzy innymi następujących pozycji: Przypomnienie: bilans, rachunek zysków i strat 21 Przykład 1. UPROSZCZONY BILANS Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia, 200- Aktywa Aktywa obrotowe Środki pieniężne w kasie Należności Zapasy Aktywa trwałe Aktywa razem Pasywa Kapitał własny Zysk (strata) netto z lat ubiegłych Kapitał zapasowy Kapitał podstawowy Kapitał własny razem Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyt w linii kredytowej Zobowiązania z tytułu dostaw Zobowiązania długoterminowe Kredyt inwestycyjny na zakup sprzętu Kredyt hipoteczny na budynki Zobowiązania razem Pasywa razem Proszę zauważyć, iż aktywa i pasywa powinny mieć taką samą wartość. 4250 6975 1200 9325 21 750 2295 100 3430 5825 3250 1350 8750 2575 15 925 21 750 22 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby l reinwestowane zyski (tzn. wszystkie historyczne zyski firmy, które w niej pozostały); l kapitał zapasowy, w tym kapitał akcyjny (akcje, które zostały zakupione przez akcjonariuszy ) oraz l kapitał podstawowy (tzn. jakiekolwiek środki, które zostały zainwestowane przez właścicieli firmy). Innymi słowy, kapitał właściciela jest wartością netto firmy. Można również obliczyć wartość netto firmy po odjęciu tego, co firma ma do zapłacenia (zobowiązań) od tego co firma posiada (aktywów). Aktywa – Zobowiązania = Kapitał właściciela lub Pasywa = Zobowiązania + Kapitał właściciela Ostatnią, ale wartą zapamiętania rzeczą dotyczącą bilansu jest wycena. W większości krajów, zasady księgowości (zwane Ogólnie Przyjętymi Standardami Księgowości — skrót od angielskiej nazwy GAAP — Generally Accepted Accounting Principles) wymagają aby wy- cena w bilansie była dokonywana zgodnie z kosztem historycznym. Oznacza to, iż jeśli, na przykład, Twoja firma kupiła w roku 1982 budynek, w którym ma siedzibę za 100 000 zł i jest on obecnie wart 295 000 zł, to zapis w bilansie będzie zgodny z historycznym kosz- tem 100 000 zł (minus amortyzacja). (Więcej informacji na temat amortyzacji znajdziesz w Bookeepers’Boot Camp, pierwszej książce z serii Number 101 for Small Business wydanej przez Self-Counsel Press.) Dlatego też bilans nie zawsze odzwierciedla prawdziwą war- tość firmy. Zagadnieniem zasad wyceny zajmiemy się w następnych rozdziałach. Rachunek zysków i strat prezentuje przychody i koszty firmy w da- nym okresie — może to być dzień, miesiąc lub rok. Przykładowy rachunek zysków i strat prezentujemy w przykładzie 2. Przypomnienie: bilans, rachunek zysków i strat 23 Przykład 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat firmy XYZ na koniec roku zakończonego 31 grudnia 200- Przychody Koszty Koszt produktów sprzedanych Opłata za wynajem Wynagrodzenia Zaopatrzenie biura Koszty razem Zysk ze sprzedaży 50 000 15 000 9570 6250 1290 32 110 17 890 Pierwsza część rachunku zysków i strat pokazuje przychody ze sprzedaży firmy. Jest to kwota za którą sprzedano towary czy też usługi, niezależnie od tego czy należność została ściągnięta. Dla przykładu, jeśli Twoja firma sprzedała produkty lub usługi za 50 000 zł, a Ty nie otrzymasz pieniędzy przed upływem 90 dni po dacie zakończe- nia okresu rozliczeniowego, wykażesz jednak 50 000 zł przychodu (w bilansie będziesz miał 50 000 zł w pozycji należności). Następna część rachunku zysków i strat pokazuje sumę kosztów firmy w danym okresie, tak jak powyżej, niezależnie od tego czy kwoty zostały uiszczone. Kwota na końcu prezentowanego rachunku zysków i strat stanowi zysk ze sprzedaży w danym okresie, obliczony poprzez odjęcie sumy kosztów od sumy przychodów związanych bezpośrednio z działal- nością operacyjną firmy. Warto tutaj podkreślić, że zaprezetowany w przykładzie 2. rachu- nek zysków i strat stanowi uproszczoną jego wersję. W rzeczywistości 24 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby rachunek zysków i strat prezentuje ostateczny wynik działalności fir- my czyli zysk lub stratę netto. Aby ten wynik osiagnąć należy otrzy- many wynik ze sprzedaży skorygować o pozostałe koszty i przychody operacyjne, o koszty i przychody finansowe, a także wynik zdarzeń nadzwyczajnych, podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciąże- nia wyniku. Najczęściej zdarza się, iż to właśnie rachunek przepływów pienięż- nych jest błędnie interpretowanym dokumentem finansowym. Celem ww. rachunku jest pokazanie wpływów i wydatków gotówkowych w danym okresie Przykładowy rachunek przepływów pieniężnych prezentujemy w przykładzie 3. Rachunek przepływów pieniężnych może mieć różne formy, ale najbardziej powszechna dzieli go na trzy zasadnicze części: l Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Ta grupa może obejmować ściąganie należności od dłużników, regulację zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zmianę stanu zapasów. l Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Ta grupa może obejmować zakup lub zbycie składników akty- wów trwałych zarówno rzeczowych jak i finansowych. l Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej. Ta pozycja może zawierać pożyczanie środków pieniężnych od kredytodawców, spłatę długów wierzycielom, nowe inwesty- cje kapitałowe właścicieli oraz dystrybucję środków pienięż- nych do właścicieli. Salda przepływów z dwóch ostatnich części rachunku przepły- wów pieniężnych wraz z wynikiem netto skorygowanym o pozycje niegotówkowe pokazują wzrost lub spadek netto środków pieniężnych w danym okresie. Dla przykładu, jeśli rozpocząłeś rok z 5000 zł na rachunku bankowym i teraz jest tam 2700 zł, rachunek przepływów Przypomnienie: bilans, rachunek zysków i strat 25 Przykład 3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Mała Firma Rachunek przepływów pieniężnych na rok kończący się 31 grudnia 200- Środki pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto Amortyzacja Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Środki pieniężne z działalności finansowej Dywidendy wypłacone Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początku okresy obrotowego* Środki pieniężne na koniec okresu obrotowego 68 812 zł 9340 (5268) (4750) (26 745) 540 5130 47 059 (1475) (1475) (40 707) (13 913) (54 620) (9036) 10 295 1259 zł * Środki pieniężne na początku okresu obrotowego są środkami pieniężnymi na koniec poprzedniego okresu obrotowego. 26 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby pieniężnych podsumuje wszystkie wpływy i wydatki, które składają się na obniżenie środków pieniężnych o kwotę 2300 zł. P O D S U M O W A N I E R O Z D Z I A Ł U ■ Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pie- niężnych to trzy podstawowe dokumenty finansowe firmy. ■ Bilans pokazuje co firma posiada orazjakie ma zobowiązania i kapitał włąsny w danym momencie. Zwykle w bilansie sto- suje się zasadę kosztu historycznego. ■ Rachunek zysków i strat prezentuje ośrodki generowania przy- chodów i kosztów w firmie w okresie roku obrachunkowego. ■ Rachunek przepływów środków pieniężnych odpowiada na py- tanie: Co się stało ze środkami pieniężnymi? Pokazuje on wpły- wy i wydatki związane z działalnością firmy w okresie roku obrachunkowego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie finansami. Co mówią liczby
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: