Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00392 007186 18464787 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie finansami w małej firmie - książka
Zarządzanie finansami w małej firmie - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-624-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dlaczego małe przedsiębiorstwa upadają? Otóż najczęściej z powodu kiepskiej kotroli finansowej. To z kolei wynika z niedostatecznej wiedzy o zarządzaniu finansami. Mali przedsiębiorcy często korzystają z usług biur rachunkowych i na tym kończy się ich zainteresowanie finansami firmy. Często tkwią w błędnym przekonaniu, że prowadzenie ksiąg to czynność pozostająca w zupełnym oderwaniu od 'prawdziwych' zadań, takich jak pozyskiwanie klientów czy wytwarzanie produktów lub świadczenie usług. Nie kontrolując na bieżąco wydatków, łatwo jest nieświadomie zabrnąć zbyt daleko w ścieżkę prowadzącą do finansowej zagłady, a wtedy nie pomoże nawet najlepszy księgowy. W ten sposób dobry pomysł na biznes może zostać lekkomyślnie zaprzepaszczony. Prowadzenie firmy bez posiadania kontroli nad finansami przypomina prowadzenie samochodu bez kierownicy, hamulców i dźwigni zmiany biegów.

W tym użytecznym poradniku znajdziesz odpowiedzi na pytania, jak sporządzać i czytać sprawozdania finansowe; jak tworzyć biznesplany i budżety; na czym polega i czemu służy analiza finansowa. Zdobędziesz i utrwalisz wiedzę o:

Ta książka zawiera użyteczne wskazówki i porady dla wszystkich, którzy prowadzą małe firmy lub dopiero decydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

'...jedna z najlepszych książek objaśniających podstawy zarządzania finansami, dla tych, których wiedza w tej dziedzinie nie jest zaawansowana. Polecamy!'

Business Franchise

'...jest dostosowana do potrzeb małych firm i daje podstawy do zrozumienia rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw wszystkim tym, którzy chcą uczyć się od podstaw, jak działa firma.'

International Journal of Small Business

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp Część I Interpretacja kluczowych dokumentów finansowych 1. Bilans — na czym stoimy? Bilans na gruncie prywatnym Upubliczniony obraz sytuacji Struktura bilansu przedsiębiorstwa Podstawowe reguły, zasady, koncepcje, pojęcia i konwencje Pytania 2. Rachunek zysków i strat — jak nam się wiodło? Ujmowanie operacji gospodarczych Kolejne podstawowe zasady Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa produkcyjnego Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa usługowego Struktura rachunku zysków i strat Pytania 3. Przepływy pieniężne i przepływy funduszy — dokąd zmierzamy? Przeinwestowanie Prognozowanie potrzeb gotówkowych Przepływ funduszy Pytania 7 9 11 11 14 16 20 26 27 27 30 32 33 35 37 39 40 43 43 46 4 Z A R Z Ą D Z A N I E F I N A N S A M I W M A Ł E J F I R M I E Część II Narzędzia analizy finansowej 47 4. Kontrola działalności przedsiębiorstwa Cele przedsiębiorstwa Wskaźniki jako narzędzia analizy Niektóre problemy związane z używaniem wskaźników Wskaźniki w prognozowaniu Pytania 5. Mierniki zyskowności Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) Rentowność kapitału własnego (ROSC) Dźwignia finansowa i jej wpływ na rentowność kapitału własnego Marże zysku Obliczanie należnego podatku Indywidualni przedsiębiorcy i spółki osobowe Opodatkowanie osób prawnych Jaka forma prawna działalności jest najlepsza? Minimalizacja podatków Podatek od towarów i usług (VAT) Pytanie 49 50 52 54 59 59 61 61 62 63 65 69 70 72 73 74 75 75 6. Zarządzanie kapitałem obrotowym (lub płynnością) 79 80 81 82 85 86 86 87 87 Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik szybkiej płynności Kontrolowanie należności i zobowiązań Kontrolowanie zapasów Kontrolowanie środków pieniężnych Cyrkulacja kapitału obrotowego Uśrednianie wskaźników Pytania 7. Zarządzanie środkami trwałymi Piramida środków trwałych Planowanie nowych inwestycji kapitałowych Przeciętna rentowność zaangażowanego kapitału (ARCE) Okres zwrotu nakładów Zdyskontowane przepływy pieniężne Wartość bieżąca Indeks zyskowności 89 89 91 92 95 97 99 102 S P I S T R E Ś C I 5 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Analiza ryzyka i wrażliwości Uwzględnianie inflacji Zastosowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych 104 107 108 przy podejmowaniu decyzji związanych z kapitałem obrotowym 109 109 111 114 117 Wprowadzanie nowego produktu — studium przypadku Wybrane czynniki ogólne w decyzjach inwestycyjnych Pytania Tablice dyskontowe 8. Decyzje dotyczące kosztów, wielkości produkcji, cen i zysków Obliczanie kosztów Składniki kosztów Koszty stałe Koszty zmienne Koszty mieszane Próg rentowności Stopa marży bezpieczeństwa Koszty a pożądane zyski Analiza kosztów w przypadku zamówień specjalnych Analiza kosztów w czasie rzeczywistym Analiza kosztów przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Analiza kosztów w celu eliminacji niedochodowych produktów Pytania Część III Biznesplany i budżety 9. Budżety Tworzenie budżetów w przedsiębiorstwach Perspektywa czasowa i szczegóły Cele Ocena rynku Prognozowanie sprzedaży Ocena zasobów Strategie kluczowe i plany operacyjne Tworzenie budżetu Wytyczne dotyczące budżetowania Monitorowanie działalności 121 121 123 123 125 125 126 129 129 131 133 134 137 139 141 143 143 145 147 151 154 156 160 162 163 164 6 Z A R Z Ą D Z A N I E F I N A N S A M I W M A Ł E J F I R M I E Naginanie budżetu Sezonowość i trendy Budżety kapitałowe i gotówkowe Budowanie modelu budżetu 10. Pisanie i prezentacja biznesplanów Na co zwracają uwagę instytucje finansowe? Forma i objętość Układ i zawartość Pisanie i redakcja Do kogo wysłać biznesplan? Prezentacja ustna 11. Księgowość i sprawozdania doraźne Dlaczego potrzebujesz odpowiedniej dokumentacji Metody uproszczone Pełna księgowość Wykorzystanie komputera Sprawozdania doraźne 12. Podnoszenie wyników Ceny maksymalizujące zysk Redukcja kosztów Ograniczanie kapitału obrotowego Program poprawy zyskowności Dodatki Odpowiedzi na pytania Doradztwo i pomoc — lista organizacji Dodatkowe źródła Skorowidz 164 166 166 167 169 169 173 174 183 184 185 189 190 191 197 200 202 203 203 205 206 208 209 211 225 231 233 2 Rachunek zysków i strat — jak nam się wiodło? Bilans ukazuje sytuację finansową firmy w określonym momencie. Jej wygląd będzie ulegał w czasie zmianom — podobnie nasz wygląd, kiedy jesteśmy dziećmi, nastolatkami i wreszcie dorosłymi, również jest zupełnie inny, lecz wciąż pozostaje obrazem tego samego „ja”. Proces „posuwa- nia się w czasie”, który zmienia obraz firmy, jest wynikiem dokonywa- nia operacji gospodarczych. Operacją gospodarczą jest każde zdarzenie, które można wyrazić w postaci przepływu pieniędzy. Jeżeli na przykład kupujemy towar, sprzedajemy go klientowi lub zaciągamy kredyt, to zda- rzenia te można wyrazić przepływami pieniężnymi. Ujmowanie operacji gospodarczych Rozważmy prosty przykład. 6 kwietnia utworzono nową firmę Rekin Finansjery sp. z o.o. Kapitał założycielski wynosił 100 000 zł i w pierwszym dniu istnienia firmy pieniądze te znajdują się na firmowym rachunku bankowym. Bilans będzie przedstawiał się tak, jak w tabeli 2.1. Jak widać, bilans ten nie przedstawia się zbyt okazale, ale odzwierciedla obraz firmy w pierwszym dniu jej działalności. Dzień później (7 kwietnia) coś zacznie się dziać (patrz tabela 2.2). 2 8 I N T E R P R E T A C J A K L U C Z O W Y C H D O K U M E N T Ó W F I N A N S O W Y C H Tabela 2.1. Przykładowy bilans firmy Rekin Finansjery sp. z o.o. (dzień 1.) Rekin Finansjery sp. z o.o. — bilans na dzień 6 kwietnia _____ roku Aktywa Środki pieniężne na rach. bankowych Pasywa Kapitał zakładowy zł 100 000 100 000 Tabela 2.2. Przykładowy bilans firmy Rekin Finansjery sp. z o.o. (dzień 2.) Rekin Finansjery sp. z o.o. — bilans na dzień 7 kwietnia _____ roku Aktywa zł Pasywa Aktywa bieżące 1. Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych 150 000 Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy Zobowiązania 1. Kredyty i pożyczki Aktywa razem 150 000 Pasywa razem zł 100 000 50 000 150 000 Firma Rekin Finansjery sp. z o.o. pożycza 50 000 zł z innego banku, po- bierając od razu całą sumę w gotówce. Zdarzenie to jest operacją gospo- darczą i zostało uwzględnione w powyższym bilansie. Jak widać, kwota w pozycji Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych wzrosła, ale wzrosły również Zobowiązania. Każde zdarzenie finansowe musi zna- leźć swe odzwierciedlenie w przynajmniej dwóch miejscach w bilansie. 8 kwietnia Rekin Finansjery kupuje za 20 000 zł towar przeznaczony do dalszej sprzedaży, płacąc za niego gotówką (patrz tabela 2.3). Struktura kapitału obrotowego uległa zmianie — nie zmieniła się jego suma, ale zmienił się udział składników. Pozycja Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych zmniejszyła się o kwotę, za jaką zakupiono towar, ale pozy- skano nowy składnik aktywów w postaci tegoż towaru. 9 kwietnia firma Rekin Finansjery sprzedaje za 3 000 zł w gotówce towar zakupiony za 2 000 zł (patrz tabela 2.4). W tym przypadku pozycja Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych zwięk- szyła się o 3 000 zł — pieniądze zapłacone przez klienta. Pozycja Towary zmniejszyła się o 2 000 zł, czyli o wartość sprzedanych towarów. Powstał również „zysk”, który w tym przykładzie został przedstawiony jako zysk netto. R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T — J A K N A M S I Ę W I O D Ł O ? 2 9 Tabela 2.3. Przykładowy bilans firmy Rekin Finansjery sp. z o.o. (dzień 3.) Rekin Finansjery sp. z o.o. — bilans na dzień 8 kwietnia _____ roku Aktywa zł Pasywa Aktywa bieżące 1. Towary 2. Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych 20 000 130 000 Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy Zobowiązania 1. Kredyty i pożyczki Aktywa razem 150 000 Pasywa razem zł 100 000 50 000 150 000 Tabela 2.4. Przykładowy bilans firmy Rekin Finansjery sp. z o.o. (dzień 4.) Rekin Finansjery sp. z o.o. — bilans na dzień 9 kwietnia _____ roku Aktywa zł Pasywa Aktywa bieżące 1. Towary 2. Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych 18 000 133 000 Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 2. Zysk netto Zobowiązania 1. Kredyty i pożyczki Aktywa razem 151 000 Pasywa razem zł 100 000 1 000 50 000 151 000 Trwałym efektem każdej transakcji handlowej jest wzrost lub spadek war- tości firmy dla właścicieli (w tym przypadku udziałowców). Przychody ze sprzedaży zwykle zwiększają wartość firmy. Koszty wygenerowania sprzedaży zwykle zmniejszają jej wartość. Zdarzenia te mają kluczowe znaczenie, dlatego są monitorowane w odrębnym raporcie księgowym — rachunku zysków i strat. Podsumujmy: bilans ukazuje obraz sytuacji finansowej firmy w danym momencie. Rachunek zysków i strat służy do monitorowania przycho- dów i kosztów w danym okresie. Okresem może być tydzień, miesiąc, okres obrachunkowy lub rok. Co prawda każdy składnik przychodów i kosztów ma swoje znaczenie, ale najistotniejszy jest wynik, czyli zysk netto (lub strata). Wartość ta obrazuje wzrost (lub spadek) wartości firmy w badanym czasie. 3 0 I N T E R P R E T A C J A K L U C Z O W Y C H D O K U M E N T Ó W F I N A N S O W Y C H Kolejne podstawowe zasady Zanim przyjrzymy się strukturze rachunku zysków i strat, zapoznajmy się z pewnymi zasadami księgowości, które mają tu zastosowanie. Na- dano im numery 6, 7 i 8, jako że stanowią kontynuację koncepcji wymie- nionych na stronach 21 – 25 w rozdziale 1. 6. 7. 8. Zasada realizacji. Pewien szczególnie przezorny szef sprzedaży powiedział kiedyś, że zamówienie nie jest zamówieniem, dopóki klient nie zapłacił i nie skonsumował produktu, a w dodatku nie umarł w rezultacie jego konsumpcji i — wreszcie — wykazuje wszelkie oznaki chęci ponownego zakupu. Często mamy do czynienia z zupełnie przeciwną kategorią specjalistów od sprzedaży, którzy potrafią „przewidzieć” najbardziej nieprawdopodobne wyniki handlowe. W księgowości przychód powstaje dopiero wówczas, kiedy towar zostaje przekazany klientowi i wysłana zostaje do niego faktura. Nie ma to nic wspólnego z tym, kiedy otrzymano zamówienie, jak pewne jest to zamówienie i jakie są szanse, że klient zapłaci bez zwłoki. Zdarza się, że część wydanego towaru zostaje później zwrócona — na przykład z uwagi na złą jakość. Oznacza to, że przychód, a w konsekwencji zysk może powstać w jednym okresie, po czym zostać zniwelowany w kolejnym. Oczywiście jeżeli możliwa jest przybliżona kalkulacja procentu zwrotów, to możliwa jest również korekta przychodu w okresie jego powstania o przeciętną ich wartość. Tak więc pozycja przychody ze sprzedaży, znajdująca się na górze rachunku zysków i strat, reprezentuje wartość produktów lub towzarów wydanych klientom i zafakturowanych w rozpatrywanym okresie. Zasada memoriału. Jest to jedna z najważniejszych zasad w rachunkowości. W ustawie o rachunkowości, zasada memoriału została wyrażona w art. 6 ust. 1, który nakazuje ujmować w księgach rachunkowych (a także w sprawozdaniu finansowym) wszystkie uzyskane, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego — niezależnie od terminu zapłaty. Chodzi w tym przypadku o ujęcie ogółu operacji gospodarczych zaistniałych w roku obrotowym, bez względu na to, czy zostały zapłacone, oraz czy termin ich płatności już zapadł lub dopiero zapadnie po dniu bilansowym. Zasada współmierności. Celem sporządzania rachunku zysków i strat jest przypisanie przychodów i kosztów do określonego okresu. R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T — J A K N A M S I Ę W I O D Ł O ? 3 1 Tylko w taki sposób możliwe jest realistyczne obliczenie zysku w danym okresie. Załóżmy, że obliczamy zyski z jednego miesiąca, w którym przychodzi kwartalny rachunek za telefon. Obraz zysków mógłby wyglądać tak, jak w tabeli 2.5. Tabela 2.5. Przykład błędnego przypisania do okresu w rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat dla stycznia _______ roku Przychody ze sprzedaży (styczeń) minus Rachunek za telefon (ostatni kwartał) Zysk zł 40 000 8 000 32 000 Obraz ten jest oczywiście błędny. Po pierwsze, trzymiesięczne wydatki na telefony skonfrontowano ze sprzedażą z tylko jednego miesiąca. Po drugie, błędem jest „obciążanie” styczniowego przychodu czymkolwiek innym niż rachunkiem telefonicznym za styczeń. Niestety rzadko dysponujemy takim dowodem ksiegowym w chwili tworzenia rachunku, więc w praktyce dopiero się go spodziewamy. Wartość tę (która może być absolutnie zgodna z rzeczywistością, jeżeli dysponujemy licznikiem rozmów) podaje się z góry, aby skonfrontować ją z tym zobowiązaniem, kiedy staje się wymagalne. Po wyjaśnieniu trzech dodatkowych koncepcji czas przyjrzeć się rachunkowi zysków i strat sporządzonemu dla firmy (tabela 2.6). Tabela 2.6. Przykładowy rachunek zysków i strat małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Fabrykant sp. z o.o. Rachunek zysków i strat za okres roczny z końcem w dniu 31 grudnia zł 1 000 000 650 000 Sprzedaż Koszty sprzedanych produktów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty zarządu Zysk ze sprzedaży = Zysk brutto Podatek dochodowy (19 ) Zysk netto (po opodatkowaniu) 350 000 50 000 140 000 160 000 30 400 129 600 3 2 I N T E R P R E T A C J A K L U C Z O W Y C H D O K U M E N T Ó W F I N A N S O W Y C H Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa produkcyjnego Jest to uproszczony rachunek zysków i strat małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jak widać, mamy tu do czynienia z co najmniej trzema różnymi rodzajami zysku. Pierwszy z nich, zysk brutto ze sprzedaży, to różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami wytworzenia sprzeda- nych produktów. Tabela 2.7. Przykładowy rachunek zysków i strat małego przedsiębiorstwa produkcyjnego z uwzględnieniem kosztów sprzedanych produktów Fabrykant sp. z o.o. Rachunek zysków i strat za okres roczny z końcem w dniu 31 grudnia Przychody ze sprzedaży zł zł zł 1 000 000 Koszty produkcji Stan początkowy surowców 300 000 Zakupy dokonane w okresie rozliczeniowym 250 000 minus Stan końcowy surowców Koszt użytych materiałów Bezpośrednie koszty pracy 550 000 155 000 Ogólne koszty produkcji Pośrednie koszty pracy Oświetlenie, ogrzewanie i zasilanie zakładu 40 000 35 000 395 000 180 000 75 000 Całkowite koszty produkcji sprzedanych produktów Zysk brutto ze sprzedaży 650 000 350 000 Koszty sprzedanych produktów Dotychczas mogliśmy zakładać, że wszelkie wydatki związane z działalno- ścią firmy przeznaczone były na „wytworzenie” produktu, jednak aby obli- czyć koszt sprzedanych produktów, trzeba uwzględnić jedynie koszty bez- pośrednio związane z wytworzeniem produktu. Należą do nich koszty użytych materiałów oraz koszty pracy niezbędnej do wytworzenia produktu. R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T — J A K N A M S I Ę W I O D Ł O ? 3 3 Po rozbiciu pozycji Koszty sprzedanych produktów na elementy składowe ra- chunek zysków i strat firmy Fabrykant sp. z o.o. będzie wyglądał tak, jak w tabeli 2.7. Nie jest to wyczerpująca lista składników, jakie można znaleźć w części Koszty sprzedanych produktów typowego producenta. Pominięto tu chociaż- by produkty w toku, amortyzację fabryki itp., aby zachować przejrzy- stość przykładu potrzebną w celu prezentacji zasady kalkulacji. Zysk netto (po opodatkowaniu) Dodając do zysku brutto ze sprzedaży wszystkie inne przychody (np. przychody finansowe czy zyski nadzwyczajne) i odejmując od niego wszystkie pozostałe koszty (np. koszty finansowe czy straty nadzwyczajne) otrzymujemy zysk brutto (przed opodatkowaniem). Ostatnim elemen- tem, o jaki należy pomniejszyć zysk, jest podatek. W ten sposób obli- czamy ostatni mierzony rodzaj zysku — zysk netto (po opodatkowaniu). Najczęściej mówiąc „zysk”, mamy na myśli właśnie ten ostatni wskaźnik. Oczywiście można by obliczyć zysk netto, pomniejszając po prostu łączne przychody z danego okresu o łączne wydatki poniesione w tym czasie. Jednak zastosowana tu organizacja informacji pomaga w ich analizie i interpretacji — czyli, mówiąc prościej, w dostrzeżeniu tego, jak powstał zysk lub strata w danym okresie. Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa usługowego Wszelkie podstawowe reguły i praktyki stosowane w przedsiębiorstwie produkcyjnym mają zastosowanie również w przedsiębiorstwach usługo- wych lub specjalistycznych. Główna różnica polega na sposobie kalkulacji zysku brutto ze sprzedaży. Na przykład rachunek zysków i strat firmy konsultingowej mógłby wyglądać tak, jak w tabeli 2.8. W przypadku biura podróży rachunek mógłby wyglądać tak, jak w ta- beli 2.9. Jak widać, podstawowa zasada obliczania zysku brutto lub marży, która pozostaje po odjęciu kosztów realizacji usługi, została zachowana. 3 4 I N T E R P R E T A C J A K L U C Z O W Y C H D O K U M E N T Ó W F I N A N S O W Y C H Tabela 2.8. Przykład rachunku zysków i strat firmy konsultingowej Warszawers Consulting Przychody ze sprzedaży Gaża konsultantów zł zł 650 000 300 000 Zysk bez uwzględnienia pozostałych kosztów (zysk brutto ze sprzedaży) 350 000 Wydatki itp. (tak, jak w każdej innej firmie) ... Tabela 2.9. Przykład rachunku zysków i strat biura podróży Wesoły Autobus Przychody ze sprzedaży Opłaty dla przewoźników Prowizja netto (zysk brutto ze sprzedaży) Wydatki itp. (tak, jak w każdej innej firmie) Analiza sprzedaży zł 2 000 000 1 300 000 700 000 ... Użyteczne może być rozbicie przychodów ze sprzedaży na przychody z po- szczególnych grup produktów (tabela 2.10) oraz — w razie potrzeby — na przychody ze sprzedaży w kraju i za granicą. Jeszcze bardziej użyteczne jest ukazanie zysku brutto przypadającego na każdą z grup produktów. Tabela 2.10. Przykład rachunku zysków i strat ukazującego przychody ze sprzedaży różnych produktów Fabryka Mebli „Drewiór” Przychody ze sprzedaży Stoły Krzesła Naprawy itp. Koszty sprzedanych produktów i usług Zysk brutto ze sprzedaży minus wydatki (tak, jak w każdej innej firmie) zł 500 000 200 000 100 000 zł 800 000 500 000 300 000 … R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T — J A K N A M S I Ę W I O D Ł O ? 3 5 Struktura rachunku zysków i strat Firma działająca już od kilku lat zwykle angażuje się w wiele nowych spraw i zobowiązań. Poza obsługą kapitału udziałowców konieczna może być obsługa kredytu długoterminowego (odsetki i spłaty kapitału); ponadto część biur i hal produkcyjnych może być wydzierżawiana innym firmom itp. Rachunek zysków i strat takiej firmy będzie zawierał większość z ele- mentów uwzględnionych w przykładzie z tabeli 2.11. Tabela 2.11. Przykład ukazujący strukturę rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat 1. Przychody ze sprzedaży 2. Koszty sprzedanych produktów 3. Zysk brutto ze sprzedaży 4. Koszty działalności: – sprzedaży – ogólnego zarządu 5. Zysk ze sprzedaży 6. Pozostałe przychody operacyjne: – czynsze 7. Pozostałe koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego 8. Zysk z działalności operacyjnej 9. Przychody finansowe – odsetki z inwestycji 10. Koszty finansowe – odsetki od kredytu 11. Zysk z działalności gospodarczej 12. Zyski nadzwyczajne 13. Straty nadzwyczajne 14. Zysk brutto 15. Podatek dochodowy (19 ) 16. Zysk netto (po opodatkowaniu) zł 1 400 000 700 000 700 000 450 000 125 000 325 000 350 000 15 000 15 000 10 000 10 000 255 000 10 000 10 000 30 000 30 000 235 000 5 000 6 000 234 000 44 460 189 540 3 6 I N T E R P R E T A C J A K L U C Z O W Y C H D O K U M E N T Ó W F I N A N S O W Y C H Jak każde sprawozdanie finansowe, dokument ten powinien zostać przy- gotowany w formie jak najczytelniejszej dla odbiorcy. Poniżej opisane zostały poszczególne elementy rachunku zysków i strat: 1. Przychody ze sprzedaży (i wszelkie inne przychody z działalności podstawowej). 2. Koszty sprzedanych produktów (lub koszty sprzedanych towarów w firmie handlowej). W chwili, gdy produkt jest sprzedawany i realizowany jest przychód ze sprzedaży, musimy uwzględnić również koszty jego wytworzenia. 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży — różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami sprzedanych produktów (lub towarów). 4. Koszty ogólne działalności — koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. 5. Zysk (strata) ze sprzedaży — różnica pomiędzy zyskiem brutto ze sprzedaży a kosztami ogólnymi działalności. 6. Pozostałe przychody operacyjne — przychody pośrednio związane z działalnością podstawową, np. otrzymane odszkodowania, przychody ze sprzedaży środków trwałych, czynsze itp. 7. Pozostałe koszty operacyjne — koszty pośrednio związane z działalnością podstawową, np. zapłacone kary, koszty likwidacji środków trwałych itp. 8. Zysk (strata) z działalności operacyjnej — zysk (strata) ze sprzedaży powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne 9. Przychody finansowe — np. odsetki od lokat, otrzymane dywidendy, przychody ze sprzedaży inwestycji. 10. Koszty finansowe — np. odsetki od kredytów, koszty sprzedaży papierów wartościowych. 11. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12. Zyski nadzwyczajne — np. odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych 13. Straty nadzwyczajne — np. wartość samochodu zniszczonego w wyniku wypadku. 14. Zysk (strata) brutto 15. Podatek dochodowy 16. Zysk (strata) netto R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T — J A K N A M S I Ę W I O D Ł O ? 3 7 W celu sprawdzenia znajomości struktury oraz procedury obliczania ra- chunku zysków i strat warto wykonać ćwiczenia zamieszczone na końcu rozdziału. Pytania 1. Ujmij efekty podanych niżej zdarzeń w bilansie, odnotowując zmiany wprowadzane w istniejących składnikach lub — w razie potrzeby — dodając nowe składniki. Pamiętaj, że każda operacja musi zostać ujęta przynajmniej w dwóch miejscach w bilansie. Wróć do definicji zasady podwójnego zapisu ze strony 23, aby przypomnieć sobie to zagadnienie. Po odnotowaniu wszystkich zdarzeń utwórz bilans zamknięcia. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Towar wartości 2 500 zł został sprzedany za 4 000 zł zapłacone gotówką. Zakupiono działkę za 150 000 zł, z czego 15 000 zł zapłacono gotówką, a na resztę zaciągnięto kredyt hipoteczny na okres 20 lat. Zakupiono samochód firmowy za 30 000 zł; firma Rekin Finansjery została zobowiązana do zapłaty gotówką dealerowi w terminie 60 dni. Zakupiono towar wartości 30 000 zł; dostawca zgodził się na 30-dniowy termin płatności. Sprzedano towar wartości 18 000 zł za cenę 27 000 zł; klient zobowiązał się zapłacić w terminie 120 dni. (Można założyć, że wszystkie te operacje miały miejsce w przeciągu kilku dni). Rekin Finansjery, bilans na dzień 10 kwietnia _____ roku Aktywa A. Aktywa trwałe 1. Środki trwałe B. Aktywa obrotowe 1. Towary 2. Należności 3. Gotówka Aktywa razem zł 18 000 133 000 151 000 3 8 I N T E R P R E T A C J A K L U C Z O W Y C H D O K U M E N T Ó W F I N A N S O W Y C H Pasywa A. Kapitały własne 1. Kapitał podstawowy 2. Zysk netto B. Zobowiązania długoterminowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem 100 000 1 000 50 000 151 000 2. Poniżej podano listę składników, jakich zwykle należy oczekiwać w rachunku zysków i strat. Jednak ich kolejność nie jest prawidłowa. Ułóż je w prawidłowej kolejności, tak aby otrzymać zyski z działalności firmy po opodatkowaniu. Koszty sprzedanych towarów Pozostałe koszty Odsetki od kredytu Przychody ze sprzedaży Czynsz z dzierżawy części warsztatu Zaliczka na podatek dochodowy Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży Koszty reklamy zł 1 263 000 19 000 30 000 1 740 000 4 000 32 750 210 000 70 000 21 000
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie finansami w małej firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: