Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00713 007889 10039998 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - ebook/pdf
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 510
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4018-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podmioty sektora bankowego to instytucje o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką bankom przypisano w gospodarce. To także podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej i organizacyjnej, dysponujące dużym potencjałem rozwojowym i realizujące swoje cele w warunkach globalizacji i wysokiej konkurencyjności. Niniejszy podręcznik to przekrojowe kompendium wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami kredytowymi. Odnosi się on nie tylko do tego, czym te instytucje się zajmują, ale przede wszystkim skupia uwagę Czytelnika na tym, z jakimi uwarunkowaniami musza się liczyć i jakich używać metod czy mechanizmów, aby działać sprawnie i efektywnie. Na uwagę zasługują:

• przyjęcie kryterium tworzenia wartości jako motywu przewodniego i integrującego poszczególne części książki,

• akcentowanie specyfiki uwarunkowań i odmienności zasad funkcjonowania instytucji kredytowych, przy jednoczesnym identyfikowaniu tych rozwiązań czy inicjatyw, które maja charakter uniwersalnych rozwiązań biznesowych,

• zwracanie uwagi na potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy instytucji kredytowych,

• czytelna i konsekwentna strukturyzacja treści, uwzględniająca złożoność i interdyscypli - narność przedstawianego obszaru merytorycznego,

• wzbogacanie treści o liczne i interesujące przykłady rozwiązań z praktyki bankowej.

 

Jest to opracowanie godne polecenia studentom kierunków ekonomicznych i innym osobom zainteresowanym ta problematyka (…). Duża aktualność i znaczenie przekazywanej wiedzy, wysoki poziom merytoryczny podręcznika, właściwe z dydaktycznego punktu widzenia podejście do sposobu prezentacji treści nadają mu walory wyróżniające na tle, stosunkowo nielicznych, opracowań z tego zakresu tematycznego.

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podręcznik powstał w odpowiedzi na potrzeby środowiska akademickiego i z inspiracji Komitetu Nauk o Finansach PAN. Twórcy podręcznika to międzyuczelniany zespół autorski złożony z pracowników naukowo-dydaktycznych katedr bankowych lub finansowych, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z różnymi aspektami zarządzania instytucjami finansowymi, a także doświadczeniem praktycznym związanym z tym obszarem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja naukowa Andrzej Gospodarowicz Adam Nosowski Zarzàdzanie instytucjami kredytowymi PODR¢CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Zarzàdzanie instytucjami kredytowymi E Autorzy: Magdalena Bywalec Andrzej Gospodarowicz Aleksandra Jurkowska Radosław Kału˝ny Katarzyna Kochaniak Anna Korzeniowska Ewa Kuliƒska-Sadłocha Adam Nosowski Przemysław Stodulny Dariusz Wawrzyniak Mariola Willmann Justyna Zabawa S N A N I F Redakcja naukowa Andrzej Gospodarowicz Adam Nosowski Zarzàdzanie instytucjami kredytowymi Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Agnieszka Niegowska Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Węcławski Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: © Мария Пажина/iStockphoto.com Seria: Finanse Podręcznik rekomendowany przez Komitet Nauk o Finansach PAN Publikacja powstała dzięki wsparciu Biura Informacji Kredytowej SA © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4017-3 ISBN e-book 978-83-255-4018-0 Spis treści Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. Podstawy funkcjonowania instytucji kredytowych (Magdalena Bywalec) . . . . . .. 1 .1 ..Rola.współczesnych.instytucji.kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .2 ..Uwarunkowania.działania.instytucji.kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Literatura.uzupełniająca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2. Modele, strategie i metody zarządzania w instytucjach kredytowych (Adam Nosowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .1 ..Specyfika.zarządzania.instytucjami.kredytowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .2 ..Modele.biznesowe.instytucji.kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .2 .1 ..Model.biznesowy.–.definicje,.uwarunkowania,.konteksty .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .2 .2 ..Rodzaje.modeli.biznesowych.w.instytucjach.kredytowych. . . . . . . . . . .. 2 .2 .3 ..Czynniki.zmian.w.bankowych.modelach.biznesowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .3 ..Zarządzanie.strategiczne.instytucjami.kredytowymi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .3 .1 ..Zróżnicowanie.strategii.instytucji.kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .3 .2 ..Proces.zarządzania.strategicznego.w.instytucjach.kredytowych. . . . . . .. 2 .4 ..Wybrane.koncepcje.i.metody.zarządzania.instytucjami.kredytowymi .. .. .. .. .. .. .. 2 .4 .1 ..Koncepcje.i.metody.zarządzania.–.punkty.widzenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .4 .2 ..Zarządzanie.wartością.w.instytucjach.kredytowych. . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .4 .3 ..Zarządzanie.wiedzą.i.kapitałem.intelektualnym.w.instytucjach.. 9 17 17 22 35 36 36 42 42 45 51 56 56 75 84 84 90 kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96 2 .4 .4 ..Zarządzanie.innowacjami.w.instytucjach.kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 105 2 .4 .5 ..Zarządzanie.zmianą.i.projektami.w.instytucjach.kredytowych .. .. .. .. .. .. .. 113 Literatura.uzupełniająca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 126 3. Klienci instytucji kredytowych i tworzona dla nich wartość .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 127 3 .1 ..Klienci.instytucji.kredytowych.i.kryteria.ich.segmentacji . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127 3 .1 .1 ..Potrzeby.oraz.decyzje.konsumentów.na.rynku.usług.finansowych. (Przemysław Stodulny). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 127 3 .1 .2 ..Klient.indywidualny.i.instytucjonalny.(Mariola Willmann).. . . . . . . . . .. 133 3 .1 .3 ..Segmentacja.klientów.oraz.wybór.rynku.docelowego.(Mariola Willmann).. 138 3 .2 ..Oferta.instytucji.kredytowych.i.działania.marketingowe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 144 3 .2 .1 ..Marketing.usług.finansowych.(Przemysław Stodulny).. . . . . . . . . . . . . .. 144 3 .2 .2 ..Kształtowanie.oferty.produktowej.(Mariola Willmann) . . . . . . . . . . . . .. 148 5 Spis.treści 3 .2 .3 ..Zarządzanie.produktem.bankowym.(Mariola Willmann). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 152 3 .2 .3 ..Bankowe.kanały.dystrybucji.(Mariola Willmann). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165 3 .2 .4 ..Promocja.i.komunikacja.z.klientem.(Mariola Willmann) . . . . . . . . . . . .. 173 3 .3 ..Klient.w.relacji.z.instytucją.kredytową.(Przemysław Stodulny). . . . . . . . . . . . .. 179 3 .3 .1 ..Podstawowe.elementy.marketingu.relacji .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 179 3 .3 .2 ..Satysfakcja.i.lojalność.klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 184 3 .3 .3 ..Zarządzanie.relacjami.z.klientami.–.koncepcja,.zasady,.narzędzia. . . . .. 196 Literatura.uzupełniająca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 208 4. Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 4 .1 ..Podstawy.gospodarki.finansowej.instytucji.kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . .. 209 4 .1 .1 ..Zarządzanie.finansowe.(Ewa Kulińska-Sadłocha). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 209 4 .1 .2 ..Podstawy.prawne.i.struktura.sprawozdawczości.finansowej.. (Radosław Kałużny). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 214 4 .1 .3 ..Ocena.i.analiza.sytuacji.majątkowo-finansowej.(Radosław Kałużny).. . .. 220 4 .2 ..Zarządzanie.ryzykiem.w.instytucjach.kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 239 4 .2 .1 ..Rodzaje.ryzyka.bankowego.i.zarządzanie.nim.(Katarzyna Kochaniak). . .. 239 4 .2 .2 ..Dobre.praktyki.w.zarządzaniu.ryzykiem.w.rekomendacjach.KNF.. (Aleksandra Jurkowska). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 253 4 .3 ..Wybrane.aspekty.zarządzania.finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 262 4 .3 .1 ..Zarządzanie.aktywami.i.pasywami.(Ewa Kulińska-Sadłocha). .. .. .. .. .. .. .. .. 262 4 .3 .2 ..Zarządzanie.kapitałem.własnym.(Ewa Kulińska-Sadłocha). . . . . . . . . . .. 274 4 .3 .3 ..Kapitał.wewnętrzny.w.procesie.zarządzania.ryzykiem.. (Katarzyna Kochaniak). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 284 4 .3 .4 ..Współczynnik.wypłacalności.jako.nadzorcza.miara.adekwatności.. kapitałowej.(Aleksandra Jurkowska).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 291 4 .3 .5 ..Controlling.w.instytucji.kredytowej.(Ewa Kulińska-Sadłocha).. . . . . . . .. 303 Literatura.uzupełniająca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 320 5. Organizacja instytucji kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 321 5 .1 ..Strukturyzacja.biznesowa.i.organizacyjna.instytucji.kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 321 5 .1 .1 ..Specyfika.organizacji.instytucji.kredytowych.(Andrzej Gospodarowicz). . .. 321 5 .1 .2 ..Struktury.i.rozwiązania.organizacyjne.(Adam Nosowski). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 329 5 .2 ..Zarządzanie.procesami.w.instytucjach.kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 342 5 .2 .1 ..Procesowe.uwarunkowania.funkcjonowania.instytucji.kredytowych.. (Adam Nosowski). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 342 5 .2 .2 ..Outsourcing.w.praktyce.bankowej.(Anna Korzeniowska). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 351 5 .2 .3 ..Zarządzanie.jakością.w.praktyce.bankowej.(Adam Nosowski). .. .. .. .. .. .. .. 361 5 .3 ..Zarządzanie.kapitałem.ludzkim.w.instytucjach.kredytowych.(Justyna Zabawa). . .. 376 5 .3 .1 ..Uwarunkowania.zarządzania.kapitałem.ludzkim.w.instytucjach.. kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 376 5 .3 .2 ..Proces.zarządzania.kapitałem.ludzkim .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 380 5 .3 .3 ..Ścieżki.kariery.i.standardy.zawodowe.w.bankowości. . . . . . . . . . . . . . .. 398 Literatura.uzupełniająca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 409 6. Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych (Dariusz Wawrzyniak). . .. 410 6 .1 ..Rola.technologii.informatycznych.w.instytucjach.kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 410 6 .2 ..Strategie.informatyczne.instytucji.kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 417 6 .2 .1 ..Perspektywa.prawno-rekomendacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420 6 .2 .2 ..Perspektywa.funkcjonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 421 6 .2 .3 ..Perspektywa.implementacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 428 6 .2 .4 ..Perspektywa.usługowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 430 6 .2 .5 ..Perspektywa.ryzyka.informatycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 433 6 6 .3 ..Kierunki.rozwoju.technologii.informatycznych.w.instytucjach.kredytowych. . .. 437 Literatura.uzupełniająca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 441 Spis.treści 7. Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 442 7 .1 ..Nadzór.korporacyjny.i.społeczna.odpowiedzialność.biznesu.w.instytucjach. kredytowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 442 7 .1 .1 ..Charakterystyka.systemu.nadzoru.korporacyjnego.w.instytucjach. kredytowych.w.Polsce.(Katarzyna Kochaniak). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 442 7 .1 .2 ..Rola.i.odpowiedzialność.rad.nadzorczych,.zarządów.oraz.walnych. zgromadzeń.(Katarzyna Kochaniak) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 448 7 .1 .3 ..Instytucje.kredytowe.jako.organizacje.społecznie.odpowiedzialne.. (Aleksandra Jurkowska). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 458 7 .2 ..Mechanizmy.kontrolne.w.instytucjach.kredytowych .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 466 7 .2 .1 ..Uwarunkowania.braku.zgodności.(Aleksandra Jurkowska). . . . . . . . . . .. 466 7 .2 .2 ..Polityka.zgodności.w.instytucjach.kredytowych.(Aleksandra Jurkowska). . .. 472 7 .2 .3 ..Kontrola.i.audyt.wewnętrzny.(Radosław Kałużny) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 481 Literatura.uzupełniająca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 489 Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 490 Bibliografia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 491 Indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 505 Wprowadzenie Współczesne.podmioty.działające.w.ramach.sektora.usług.finansowych.to.in- stytucje.o.skomplikowanej.strukturze.własnościowej.i.organizacyjnej,.dyspo- nujące.dużym.lub.bardzo.dużym.potencjałem.finansowym.i.realizujące.swoje. cele.w.warunkach.wysokiej.konkurencyjności ..To.instytucje,.których.funkcjo- nowanie.warunkują.zarówno.czynniki.rynkowe,.jak.i.specyficzny.zestaw.od- działywań.formalno-regulacyjnych;.dodatkowo.charakterystyczne.dla.nich.jest. powszechne.występowanie.zróżnicowanych.czynników.ryzyka.oraz.operacyjna. zależność.od.technologii.informacyjnych ..Jednym.z.kluczowych.elementów. decydujących.o.sukcesie.firm.finansowych.staje.się.sprawność.i.efektywność.ich. systemów.zarządzania.uwzględniających.powyższe.uwarunkowania ..Niniejszy. podręcznik.jest.przekrojowym.kompendium.wiedzy.z.zakresu.zarządzania.in- stytucjami.kredytowymi,.oparty.na.rozszerzonej.perspektywie.postrzegania. funkcjonowania.instytucji.kredytowych:.nie.tylko.z.punktu.widzenia.tego,.co. robią. (z. czym. większość. Czytelników. pewnie. jest. już. zaznajomiona),. ale. przede. wszystkim. w. ujęciu. tego,. jak. to. robią,. z. jakimi. uwarunkowaniami. muszą.się.liczyć.i.jakich.używać.metod.czy.mechanizmów,.aby.działać.sprawnie. i.efektywnie ..Daje.to.możliwość.akcentowania.relacji.„motywacja.–.oczekiwa- nia. –. mechanizm. realizacji”. tak,. by. Czytelnik. miał. pełną. świadomość. tego,. dlaczego.określone.rzeczy.są.robione.i.w.jaki.sposób . Przywołane.w.tytule.i.zastosowane.w.treści.podręcznika.pojęcie.instytucji kredytowej.jest.określeniem.podmiotu.prowadzącego.we.własnym.imieniu.i.na. własny. rachunek,. na. podstawie. zezwolenia. właściwych. władz. nadzorczych,. działalność.polegającą.na.przyjmowaniu.depozytów.lub.innych.środków.po- wierzonych.pod.jakimkolwiek.tytułem.zwrotnym.i.na.udzielaniu.kredytów.lub. 9 Wprowadzenie wydawaniu.pieniądza.elektronicznego ..Najpopularniejszym.typem.instytucji. kredytowych.są.oczywiście.banki.i.dlatego.w.treści.podręcznika.dopuszczono. możliwość. zamiennego. stosowania. określeń. instytucja. kredytowa. i. bank1 .. Pojęciem,. które. równie. często. będzie. występować. na. stronach. niniejszego. podręcznika,.jest.produkt finansowy.(bankowy),.definiowany.jako.zwykle. niematerialny,.samoistny.zestaw.właściwości,.funkcji.oraz.przypisanych.mu.ka- nałów.dostępu,.służący.zaspokajaniu.określonych.potrzeb.finansowych.klien- tów.i.oferowany.im.jako.spójna.całość ..Przykładem.produktu.finansowego. będzie.więc.określony.rodzaj.rachunku.osobistego,.lokaty.depozytowej,.kredytu. czy.też.polisy.ubezpieczeniowej ..Sprzedaż.i.obsługa.tak.definiowanych.produk- tów.finansowych.wymagają.realizacji.określonych.procesów.na.rzecz.klientów. i.w.interakcji.z.nimi ..Te.procesy,.które.w.sposób.bezpośredni.generują.wartość. dla.klientów.i.świadczone.są.przez.różne.kanały.dostępu,.stają.się.usługami finansowymi. (procesami. świadczenia. usług. finansowych),. natomiast. pozo- stała.część.–.niezbędna.do.funkcjonowania.instytucji,.ale.nietworząca.bezpo- średniej.wartości.–.będzie.miała.naturę.procesów.wspierających ..Tym.samym. produkt.finansowy.jest.dostępny.poprzez.przypisane.do.niego.usługi.finansowe. (bankowe) ..Oczywiście.istnieją.również.usługi.niezwiązane.z.konkretnymi. produktami,.np ..te.identyfikowane.w.obszarze.doradztwa.finansowego ..Pozo- stałe.pojęcia.i.terminy.zdefiniowano,.jeśli.była.taka.potrzeba,.w.ramach.po- szczególnych.rozdziałów ... Podstawowe.pytania,.stanowiące.cele.merytoryczne,.jakie.przyświecały. Autorom.podczas.przygotowywania.zakresu.treściowego.niniejszej.książki,. skupiały.się.wokół.instytucji.kredytowych.oraz.tego: .jakie.cele.i.zadania.stoją.przed.nimi, .do.kogo.i.z.czym.trafiają.i.na.ile.jest.to.satysfakcjonujące, .co.w.największym.stopniu.warunkuje.ich.status.rynkowy, .czego.potrzebują,.aby.funkcjonować.sprawnie.i.efektywnie,.a.przy.tym. bezpiecznie, .jakie.interakcje.i.zależności.zachodzą.pomiędzy.różnymi.aspektami.ich. funkcjonowania, .jak.będzie.wyglądać.ich.przyszłość . Niniejszy. podręcznik. stanowi. ograniczony,. ale. użyteczny. zasób. wiedzy,. której.przyswojenie.pozwoli.Czytelnikowi.zmierzyć.się.z.tymi.pytaniami.rów- nież.samodzielnie,.choć.w.poszczególnych.rozdziałach.wskazano,.jakie.są.na. 1.Więcej.uwag.na.temat.uwarunkowań.definicyjno-regulacyjnych.zob ..w.rozdziale.1 . 10 Wprowadzenie nie.odpowiedzi.lub.gdzie.ich.szukać ..Złożoność.i.interdyscyplinarność.obszaru. merytorycznego.przedstawianego.w.podręczniku.oraz.to,.że.będzie.on.wykorzy- stywany.w.pracy.dydaktycznej,.wymagały.czytelnej.i.konsekwentnej.struktury- zacji.jego.treści ..Główną.strukturę.oparto.na.trzech.filarach,.których.znaczenie. dla.współczesnych.instytucji.kredytowych.jest.fundamentalne ..Są.to:. .tworzenie.i.zarządzanie.wartością.instytucji.kredytowej,.w.wymiarze.fi- nansowym.i.nie.tylko, .tworzenie.wartości.dla.klientów.i.zarządzanie.relacjami.z.nimi, .zarządzanie.ryzykiem.i.nadzór .. Funkcjonowanie. tych. filarów. jest. jednak. determinowane. przez. przyjęte. cele.i.sposoby.ich.osiągnięcia,.co.przekłada.się.na.strategiczne.i.operacyjne. zarządzanie.instytucją.kredytową ..Dodatkowo.na.poziomie.realizacji.i.wspar- cia.niezbędne.jest.odwołanie.się.do.rozwiązań.organizacyjnych,.stosowanych. w.instytucjach.kredytowych,.oraz.rozwiązań.w.zakresie.technologii.informa- tycznych.–.w.obu.przypadkach.stosowane.są.rozwiązania.zarówno.uniwersalne,. jak.i.specyficzne.dla.sektora.bankowego ..Dla.pełnej.znajomości.uwarunkowań. działania. instytucji. kredytowych. niezbędne. jest. również. odniesienie. się. do. podstaw.formalno-regulacyjnych,.a.także.do.roli.instytucji.tego.typu.w.gospo- darce.oraz.oddziaływań.rynkowych,.na.jakie.są.one.narażone ..Takie.podejście. pozwoliło.usystematyzować.treści.merytoryczne,.zachowując.logikę.obszarów. działania.instytucji.kredytowych,.przy.jednocześnie.czytelnym.ich.układzie,.co. przedstawia.rysunek.A . W.układzie.tym.przyjęto,.iż.z.punktu.widzenia.modeli.biznesu.i.strategii. instytucji.kredytowych.oraz.ich.realizacji.(rozdział.2).najważniejsze.kwestie.to. zarządzanie.klientami.i.oferowaną.im.wartością.(rozdział.3).oraz.zarządzanie. finansowe.i.zarządzanie.nierozerwalnie.z.nim.związanym.ryzykiem.(rozdział.4) .. Organizacja.instytucji.kredytowych.(rozdział.5).oraz.wsparcie.IT.(rozdział.6). traktowane.są.przede.wszystkim.w.kategoriach.zapewnienia.środowiska.realiza- cyjnego.dla.strategii.i.działań.operacyjnych ..Nadzór.korporacyjny.i.mechanizmy. kontrolne.(rozdział.7).stanowią.natomiast.naturalne.domknięcie.i.podsumo- wanie.kwestii.związanych.z.zarządzaniem.instytucjami.kredytowymi . Ideą.podręcznika.jest.to,.aby.treści.zawarte.w.przedstawionych.obszarach. akcentowały.specyfikę.instytucji.kredytowych.oraz.kompleksowo.ukazywały. zależności.pomiędzy.poszczególnymi.obszarami.ich.funkcjonowania ..W.każ- dym.z.obszarów.zidentyfikowano.specyficzne.uwarunkowania.i.aspekty.dzia- łania,.ale.zwrócono.również.uwagę.na.te.elementy.funkcjonowania,.w.których. swoistość.ta.jest.niewielka.lub.nie.ma.jej.wcale ..Chciano.w.ten.sposób.pokazać,. iż. instytucja. kredytowa,. przy. niewątpliwej. specyfice. i. pewnej. odmienności,. 11 Wprowadzenie wciąż.pozostaje.podmiotem,.w.którym.obowiązują.i.mają.zastosowanie.uni- wersalne.rozwiązania.biznesowe.bądź.organizacyjne . PODSTAWY FUNKCJONOWANIA – ROZDZIAŁ 1 Model biznesowy, strategie rozdział 2 Zarządzanie relacjami z klientami rozdział 3 Zarządzanie finansowe Zarządzanie ryzykiem rozdział 4 Organizacja rozdział 5 Wsparcie IT rozdział 6 Nadzór i kontrola rozdział 7 INSTYTUCJA KREDYTOWA Rysunek A. Układ grupowania treści merytorycznych Źródło: opracowanie własne. Mimo.iż.aspekty.zarządzania.ryzykiem,.wsparcia.informatycznego.i.orga- nizacyjne.zostały.przypisane.do.określonych.rozdziałów,.to.jednak.ich.natura,. powszechność.występowania.i.znaczenie.dla.funkcjonowania.instytucji.kredy- towych. powodują,. że. w. zasadzie. w. każdym. rozdziale. pojawiają. się. pewne. nawiązania.do.tych.obszarów ..Takie.podejście.podkreśla.znaczenie.różnych. rodzajów.ryzyka.w.instytucjach.kredytowych,.identyfikuje.ich.specyfikę.i.po- kazuje.lokalizację.oraz.wzajemne.zależności ..Podobne.odniesienia.pojawiają. się.w.przypadku.wsparcia.IT.i.pozwalają.uchwycić.swoistość.instytucji.kredyto- wych.jako.biznesu.zorientowanego.informacyjnie.oraz.wykazać.jego.silną.zależ- ność.od.technologii ..Również.kwestie.organizacyjne.mają.charakter.względnie. rozproszony.i,.z.różnym.nasileniem,.przewijają.się.w.całej.książce ..Daje.to.też. szanse.na.lepsze.zrozumienie.przez.Czytelnika.uwarunkowań.informacyjno-. 12 Wprowadzenie -infrastrukturalnych.pomiędzy.poszczególnymi.obszarami.funkcjonowania.in- stytucji.kredytowych . Rozdział.pierwszy.–.Podstawy funkcjonowania instytucji kredytowych.–.to. przegląd.podstawowych.funkcji,.jakie.pełnią.instytucje.kredytowe.w.gospodarce,. oraz.wymagań.i.wyzwań,.jakie.napotykają,.również.w.kontekście.zarządzania .. Jest.to.też.próba.identyfikacji.różnorodnych.uwarunkowań.działania.banków. –.w.wymiarze.zarówno.ekonomicznym,.jak.i.społeczno-kulturowym ..Szczególną. uwagę. zwrócono. na. rozwiązania. formalno-prawne. warunkujące. funkcjono- wanie.instytucji.kredytowych.i.skutki,.jakie.niosą.one.w.obszarze.zarządzania .. Rozdział.drugi.–.Modele, strategie i metody zarządzania w instytucjach kre- dytowych.–.przedstawia.sens.istnienia.i.funkcjonowania.instytucji.kredytowych. w.kategoriach.biznesowych ..Odwołano.się.w.nim.do.współczesnych.bankowych. modeli. biznesowych. oraz. podstawowych. mechanizmów. zarządzania. strate- gicznego.i.zidentyfikowano.specyfikę.instytucji.kredytowych ..Przedstawiono. przykłady.strategii.współczesnych.instytucji.kredytowych,.a.także.mechanizmy. ich. tworzenia. i. konkretyzacji. w. poszczególnych. obszarach. funkcjonowania .. Zaprezentowano.również.wybrane.podejścia.i.metody.zarządzania,.ze.szcze- gólnym.uwzględnieniem.tych.ukierunkowanych.na.kreowanie.wartości.–.za- równo.dla.banku,.jak.i.dla.jego.klientów . Rozdział.trzeci.–.Klienci instytucji kredytowych i tworzona dla nich wartość. –. poświęcono. marketingowym. aspektom. funkcjonowania. instytucji. kredyto- wych,.akcentując.przede.wszystkim.orientację.na.klienta.i.konieczność.bu- dowania.z.nim.relacji ..Oprócz.przekroju.klasycznych.metod.marketingowych. szczególną.uwagę.zwrócono.na.kwestie.doświadczeń.budujących.satysfakcję. klienta.i.jej.konsekwencji.w.sferze.lojalności .. Rozdział.czwarty.–.Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych.–.odnosi.się. do. dwóch. newralgicznych. obszarów. funkcjonowania. banków:. zarządzania. finansowego.i.zarządzania.ryzykiem ..Kwestie.te.przedstawiono.w.sposób.zin- tegrowany,.który.koresponduje.z.naturą.obu.zjawisk,.gdzie.aspekt.ryzyka.na- kłada.się.na.wszelkie.przejawy.działalności,.zwłaszcza.w.obszarze.finansowym .. Mimo.ograniczeń.w.możliwości.zaprezentowania.pełnej.charakterystyki.ryzyka. bankowego.takie.ujęcie.dało.szanse.na.pokazanie.rzeczywistej.specyfiki.insty- tucji.kredytowych ..Przedstawiono.rozwiązania,.które.najpełniej.pokazują.oddzia- ływanie.ryzyka.na.działalność.finansową.instytucji.kredytowych,.czyli.kwestie. wyznaczania.wielkości.kapitału.wewnętrznego.czy.metod.wspierających.wy- znaczanie.współczynnika.wypłacalności ..Prezentacja.tych.ostatnich.ma.ten. dodatkowy.walor,.iż.przedstawia.stopień.skomplikowania.metodycznego.współ- czesnych.narzędzi.wykorzystywanych.przez.instytucje.kredytowe . 13 Wprowadzenie Rozdział. piąty. –. Organizacja instytucji kredytowych. –. poświęcony. został. wybranym.rozwiązaniom.organizacyjnym.i.stanowi.swoisty.ciąg.dalszy.rozdziału. drugiego ..Kluczem.do.strukturyzacji.tego.rozdziału.były.dwa.fundamentalne. i.niezmiernie.istotne.dla.działalności.banku.pojęcia:.proces.biznesowy.i.kapitał. ludzki ..Podejście.procesowe.jest.naturalną.i.obecnie.powszechnie.stosowaną. perspektywą.postrzegania.działalności.organizacji,.w.tym.również.banków .. Wspiera.ono.większość.inicjatyw.podejmowanych.przez.banki.–.od.reorganiza- cji.przez.zarządzanie.jakością.czy.organizację.wsparcia.IT.aż.po.outsourcing .. Kapitał.ludzki.natomiast.to.podstawowy.zasób.instytucji.kredytowych.wcho- dzący.w.skład.jej.kapitału.intelektualnego,.determinujący.zarówno.to,.na.ile. i.jak.założenia.biznesowe.oraz.cele.strategiczne.są.realizowane,.jak.i.to,.czym. jest.dana.instytucja.w.wymiarze.jej.tożsamości.czy.kultury.organizacyjnej .. Przedstawienie.mechanizmów.zarządzania.kapitałem.ludzkim.pozwala.poznać. specyfikę.pracy.w.banku,.a.także.zorientować.się,.jak.wygląda.rozwój.zawodowy. w.tego.typu.firmach . Rozdział.szósty.–.Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych.–. ukazuje.specyfikę.wsparcia.technologicznego.wykorzystywanego.przez.banki,. przede.wszystkim.w.kontekście.jego.znaczenia.i.funkcjonalności ..Przedsta- wiono.uwarunkowania.i.wielopłaszczyznowe.ujęcie.kwestii.tworzenia.strategii. informatycznych.instytucji.kredytowych ..Zasugerowano.również.przypuszczalne. kierunki.dalszego.rozwoju.technologii.bankowych.i.ewentualne.konsekwencje. ich.zastosowania . Rozdział.siódmy.–.Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych.–.to.szeroki. przekrój.oddziaływań.nadzorczych.i.kontrolnych ..Skupiono.się.przede.wszystkim. na.interakcjach.z.interesariuszami,.w.tym.właścicielami.i.kadrą.zarządzającą. (ład.korporacyjny),.oraz.z.szeroko.rozumianym.otoczeniem.(odpowiedzial- ność.społeczna) ..W.ramach.mechanizmów.kontroli.szczególną.uwagę.zwrócono. na.kontrolę.zgodności.z.uregulowaniami.formalno-prawnymi.i.związane.z.tym. ryzyko ..Zdecydowano.się.na.uwypuklenie.tego.aspektu.funkcjonowania.ban- ków,.gdyż.jest.on.zarówno.newralgiczny,.jak.i.specyficzny.dla.tego.typu.pod- miotów,.a.w.literaturze.przedmiotu.nie.jest.prezentowany.zbyt.często ..Rozdział. ostatni.i.całą.książkę.kończy.przedstawienie.mechanizmów.kontroli.wewnętrz- nej.i.audytu.jako.rozwiązań.weryfikujących.działania.banku.praktycznie.we. wszystkich.zaprezentowanych.wcześniej.obszarach.funkcjonowania . Podręcznik.powstał.w.odpowiedzi.na.potrzeby.środowiska.akademickiego. i.z.inspiracji.Komitetu.Nauk.o.Finansach.PAN ..Twórcy.podręcznika.to.między- uczelniany. zespół. autorski. złożony. z. pracowników. naukowo-dydaktycznych. katedr.bankowych.lub.finansowych,.dysponujących.wieloletnim.doświadcze- 14 Wprowadzenie niem.w.zakresie.prowadzenia.przedmiotów.związanych.z.różnymi.aspektami. zarządzania.instytucjami.finansowymi,.a.także.doświadczeniem.praktycznym. związanym.z.tą.dziedziną ..Dzięki.temu.niniejszy.podręcznik.może.być.podsta- wowym.źródłem.literaturowym.dla.studentów.realizujących.przedmioty.kon- tekstowo.związane.z.prezentowaną.tematyką,.w.tym.przedmiot.„Zarządzanie. instytucjami.kredytowymi” ..Oddając.ten.podręcznik.w.ręce.Czytelników,.mamy. nadzieję,.iż.będzie.on.użyteczną.pomocą.dydaktyczną,.ale.też.ciekawą.lekturą. dla.wszystkich.zainteresowanych.wyzwaniami,.jakie.stoją.przed.osobami.zarzą- dzającymi.i.pracującymi.w.instytucjach.kredytowych,.a.także.dla.ich.klientów. i.innych.interesariuszy . 1. .Podstawy funkcjonowania instytucji kredytowych W.niniejszym.rozdziale.można.znaleźć.m .in ..odpowiedzi.na.pytania: .Jakie.role.pełnią.instytucje.kredytowe? .Co.wpływa.na.funkcjonowanie.instytucji.kredytowych? .Jak.zmieniły.się.uwarunkowania.funkcjonowania.instytucji.kredytowych. po.kryzysie.finansowym? .Jak.zmiany.demograficzno-społeczne.wpływają.na.sposób.działania.i.ofer- tę.instytucji.kredytowych? .Jakie.jest.zróżnicowanie.uwarunkowań.formalno-prawnych? .Czym.jest.instytucja.kredytowa.w.świetle.prawa? 1.1. Rola współczesnych instytucji kredytowych Sens.biznesu.bankowego.stanowiący.jego.rdzeń.to.przede.wszystkim.pełnienie. przez.bank.funkcji.pośrednika.finansowego.w.stosunkowo.wąskim.obszarze. depozytowo-kredytowym .. Tak. instytucje. kredytowe. (banki). funkcjonowały. przez.lata,.kształtując.tym.samym.dość.konserwatywny.wizerunek.sektora. finansowego ..W.połowie.XX.wieku.rozpoczęły.się.zmiany.w.zakresie.ich.dzia- łalności.i.w.ofercie.zaczęły.pojawiać.się.też.inne.usługi,.np ..ubezpieczenia.czy. usługi.wspierające.transfery.pieniężne ..Przełom.XX.i.XXI.wieku.to.dla.banków. czas.kolejnej.metamorfozy.w.sferze.działalności,.dalsze.rozszerzanie.zakresu. usług.–.obejmującego.już.np ..operacje.na.rynkach.kapitałowych.–.a.przede. wszystkim.zmiana.modelu.dystrybucji.produktów.bankowych.i.relacji.z.klientami .. 17 Magdalena.Bywalec Ta.ewolucja.zakresu.usług.finansowych.świadczonych.przez.instytucje.kredy- towe,.powiększenie.zasięgu.działania.w.wymiarze.zarówno.transgranicznym,. jak.i.globalnym,.wzrost.liczby.klientów,.a.także.zmiany.polityczne.i.gospodarcze. to.czynniki,.które.spowodowały.i.nadal.powodują.zmiany.roli.banku.na.rynku . Mimo.że.w.pewnej.mierze.nadal.uzasadnione.jest.przypisywanie.instytu- cjom.kredytowym.(bankom).atrybutów.instytucji.tradycyjnej.i.konserwa- tywnej,.to.bez.wątpienia.wiek.XXI.wniósł.bardzo.wiele.zmian,.zauważalnych. zarówno.w.charakterze.działalności.bankowej,.jak.i.w.sposobie.świadczenia. usług.finansowych ..Dzięki.wprowadzeniu.nowoczesnych.systemów.informa- tycznych.nastąpiło.znaczne.uelastycznienie.i.rozszerzenie.form.kontaktu.po- między.klientami.a.bankami ..Wraz.ze.zmianami.technologicznymi.zaczęto. wprowadzać.rozwiązania.organizacyjne,.których.głównym.celem.było.dosto- sowanie.struktury.organizacyjnej.banków.do.nowych.zasad,.sposobów.i.form. funkcjonowania.adekwatnych.do.zmieniających.się.warunków.i.wykorzystu- jących.możliwości.nowych.rozwiązań.informatycznych ..Zmieniło.to.charakter. sieci.placówek.i.relacje.pomiędzy.jednostkami.organizacyjnymi.banków ..Po- zwoliło.odejść.od.skostniałego.wizerunku.instytucji-urzędu.w.kierunku.roz- wiązań.bliższych.klientowi.–.jeśli.chodzi.zarówno.o.dostęp,.jak.i.o.bliskość. tworzonej.z.nim.relacji . Banki.przełomu.wieków.różnią.się.funkcjonalnie.i.strukturalnie.od.tych,. które.istniały.we.wcześniejszych.fazach.rozwoju.sektora.bankowego ..Ocze- kiwana.przez.klientów.solidność.i.stabilność.działania,.charakterystyczna.dla. tego.typu.podmiotów,.wzbogacona.została.praktyczną.aplikacją.wielu.nowych. rozwiązań.z.zakresu.zarządzania.i.organizacji,.respektujących.jednakże.specy- fikę.i.charakter.instytucji.kredytowych ..Nie.ulega.zatem.wątpliwości,.iż.banki. zarówno.polskie,.jak.i.zagraniczne.ewoluują,.a.ich.rola.we.współczesnej.gospo- darce.również.ulega.zmianie ..Można.identyfikować.czynniki.zmian.i.antycypo- wać.ich.kierunki,.a.na.tej.podstawie.próbować.określić,.jak.będą.wyglądały. instytucje.kredytowe.w.najbliższej.przyszłości ..Dotychczasowe.i.potencjalne. kierunki.zmian.w.wymiarze.społecznym.i.stricte.bankowym.w.odniesieniu.do. sytuacji.polskiego.sektora.bankowego.zostały.przedstawione.w.tabeli.1 .1 .. Współczesne.instytucje.kredytowe.pełnią.wiele.zróżnicowanych.i.unikal- nych.funkcji.gospodarczych,.a.coraz.częściej.też.społecznych ..Mimo.to.wciąż. aktualne.są.główne.role.przypisywane.tym.instytucjom,.takie.jak: .udział.w.kreacji.pieniądza, .udział.w.społecznym.podziale.pracy, .dokonywanie. alokacji. i. transformacji. środków. [Jaworski,. Zawadzka,. 2006,.s ..20] . 18 1 ..Podstawy.funkcjonowania.instytucji.kredytowych l e c s o P w i j i c ś o w o k n a b u o w z o r i k n u r e k e n a c n e t o p i e w o s a z c h c y t o D j l . 1 . 1 a e b a T l u k n a b a o R l i c n e i l K g n i t e k r a M i k n a B o w t s ń e z c e ł o p S s e r k O j e w o t y d e r k - o w o t y z o p e d j ą a n y z c a z i k n a b c m e w o r o o K l - o p y t z u k n a b ę o r l i ć a n e m i z l - o p o g e n a s r e w n u u k n u r e k w i i j e w o g e w o s n a n i f a k n d e r ś i - i n u o k a j u k n a b i l o r i k t ą z c o P i - n a n i f a k n d e r ś o p o g e n a s r e w l i m e k s c a n i m y ż u d z o g e w o s ą w o t y d e r k ę o r o g e j a n l g u ł s u z y c ą a t s y z r o k , i n j l i ł o a m , i c ś o w i i l ż o m m o d a w ś e N i i - l u k m o i z o p i k s n , h c y n y c a k o j i l b o m j e w o k n a b y r u t z a r o c , i c ś o w i l ż o m i m o d a w Ś i g u ł s u z j y c ą a t s y z r o k j e e m ś i l m o i z o p i n d e r ś , h c y w o t y d e r k j e w o k n a b y r u t l u k l - k n u f ą w o t y d e r k - o w o t y z o p e d ę c ą n z c y s a k ą n e p i k n a B ł j i j g u ł s u z ą a t s y z r o k e n , i n f u e N i i - o k n a b y r u t l u k k a r b , w ó k n a b j e w j y n y c y d a r T u k n a b y ł a i z d d o j a c p e c n o k ( ) o g e t r a w t o , y w o s a M i i i c e s e n e z r o w t j w e c y t s e w n I - n e c e d z a w o d u b , ł w ó a i z d d o - n i w ó m e t s y s h c y n a w o z i l a r t j h c y n y c a m r o f i k w ó c a p e a m ł l e n a w o z i l a r t n e c s w i j e c a w o n n ) i k n a b c m I ( j e n y c a m r o f n i y m e t s y s - o p i k s i n , e t ę i n k m a Z - n i i - a w ś k a r b , a c y ż i m o i z y b e z r t o p i c ś o m o d i j c a w o n i j - o p y z s ż y w i , e t ę n k m a Z i - o p s a z e n , a c y ż i m o i z c a w o n n i d ó g y n o o k ł j - n o k o d y n a w o r e k S i - n e i l k p u r g h c y n t e r k - o p z e b ł y a n a k , w ó t ) t e n r e t n I ( e n d e r ś i i i - s y s , g n s h c n a r f , g n c r u o s t u O i j - a k w e c y t s e w n i , M R C y m e t - o k n a b w i i e n d e r ś o p z e b y a n ł y t a m - o p y z s ż y w , e t r a w t O i e w o n p o t s , a c y ż i m o i z j - a c a w o n n i e n e c y s a n i i m l a o r a n a w o t ł a t z s k u ł i n e p i - i f a k n d e r ś o p o g e n a s r e w n u i l W o g e w o s n a n - o t y d e r k g u ł s u z j ą a t s y z r o K g u ł s u h c y n z c y t a m o t u a i h c y w - o p i k o s y w , h c y w o n e z c i i l z o r j e w o k n a b y r u t l u k m o z e n l i b o m , y n a w o z i l - e z d ą z r u i i a u d w y d n Z a n e z d ą z r u e t s b o s o ( i i ) e n l i b o m a n i - a m o t u a , y n a w o z i l i a u d w y d n Z i - a m o t u a , e - n a b e l i b o m ł a m , M R C y n z c y t , i k w ó c a p e n z c y t l g n k i - y w , e t r a w t o i n e p W ł j - o n n i , a c y ż a n o o w s o „ i m o i z o p i k o s o t j e c a w ” ć ś o n n e i z d o c ) 0 0 0 2 – 0 9 9 1 ( a t a L ) 0 1 0 2 – 0 0 0 2 ( a t a L ) 0 2 0 2 – 0 1 0 2 ( a t a L ) 0 3 0 2 – 0 2 0 2 ( a t a L . ] 5 7 . s , 0 1 0 2 , i k s ń i i l t o K [ : e w a t s d o p a n e n s a w e n a w o c a r p o : o d ó r Ź ł ł i 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: