Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 005857 19964735 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie jakością usług medycznych wg  normy ISO 001:2015 po zmianach - ebook/pdf
Zarządzanie jakością usług medycznych wg normy ISO 001:2015 po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4408-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> medyczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ochrona zdrowia od wielu lat wykorzystuje systemy zarządzania oparte na ISO, jako narzędzia służące do poprawy jakości oferowanych usług, redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia błędów oraz standaryzacji prowadzonych działań. Opublikowanie nowych wydań ISO 9001:2015 System zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego to dwa najważniejsze wydarzenia w obszarze światowej normalizacji w tym roku. Mimo długiego okresu przejściowego oraz możliwości utrzymania ważności wydanych certyfikatów nie warto czekać do ostatniej chwili z procesem dostosowawczym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarządzanie jakością usług medycznych wg normy ISO 9001:2015 po zmianach Nowa norma ISO 9001:2015 – co czeka placówki Długo wyczekiwana norma ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością pojawiła się 23 września. Norma ta po ponad 7 latach od ostatniej aktualizacji w 2008 roku przeszła dużą metamorfozę, dostosowując się do panujących realiów współczesnego świata oraz zmieniających się oczekiwań klientów. Ochrona zdrowia od wie- lu lat wykorzystuje syste- my zarządzania oparte na ISO, jako narzędzia służące do poprawy jakości oferowanych usług, redukcji prawdopodobień- stwa wystąpienia błędów oraz stan- daryzacji prowadzonych działań. ISO 9001, jako standard jakości, jest wyznacznikiem konkurencyj- ności oraz skuteczności funkcjo- nowania placówek medycznych. Stanowi też podstawowe kryte- rium jakościowe stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia podczas kontraktowania świad- czeń medycznych. Wszystko to powoduje, że ten najpopularniej- szy w branży medycznej, ale i na świecie standard stanowi obiekt zainteresowania wielu organiza- cji, szczególnie w momencie jego nowelizacji. Znowelizowana norma ISO 9001:2015 często określana jako 2 ARKADIUSZ TRELA ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, pełnomocnik oraz trener systemów zarządzania wg ISO w ochronie zdrowia „nowa norma ISO 9001” nakłada wiele dodatkowych wy- magań nieobecnych w dotychczasowym wydaniu. Stwa- rza jednak dużo większą swobodę podejmowania decyzji niż jej poprzedniczka z 2008 roku. Wśród nowych wymagań możemy wyróżnić szczególnie: zz koncentrację na zarządzaniu ryzykiem, zz większy nacisk na przywództwo i zaangażowanie naj- wyższego kierownictwa w sprawy systemu ISO, Zaproponowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną nowa struktura (wspólna dla wszystkich nowelizowanych norm) pozwala na łatwiejszą integra- cję podczas wdrażania więcej niż jednego systemu. Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy integrowanie systemów staje się coraz bardziej popularne w ochronie zz koncentrację na celach, pomiarach i zarządzaniu zmianą, zz obowiązek określenia kontekstu otoczenia biznesowego, zz większy nacisk na świadomość i komunikację. Również zmiana podejścia na mniej nakazowe sprawia, że brak w niej: zz wymagań dotyczących obowiązku opracowania proce- dur (organizacja sama będzie decydowała, które proce- dury będzie wdrażała celem zapewnienia skutecznego nadzoru nad systemem zarządzania); zz obowiązku opracowania Księgi Jakości czy powołania pełnomocnika ds. systemu zarządzania. zarządzanie placówką medyczną
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie jakością usług medycznych wg normy ISO 001:2015 po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: