Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02243 034250 15589614 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie jakością w administracji i biznesie - ebook/pdf
Zarządzanie jakością w administracji i biznesie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 142
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8236-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Monografia Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, pod redakcją Piotra Celeja i Michała Kaczmarczyka, jest efektem pracy zespołu badaczy, zaproszonych do realizacji projektu naukowego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych Wydziałowi Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku. Publikacja adresowana jest do studentów oraz nauczycieli akademickich kształcących w obszarze nauk społecznych i podejmujących zagadnienia zarządzania jakością, marketingu relacji i zarządzania wartością dla klienta, a także do praktyków realizujących działania zawodowe w dziedzinie zarządzania, ekonomii, administracji czy marketingu (menedżerów, ekonomistów, kierowników organów administracji publicznej, auditorów i pełnomocników ISO 9001, branżowych stowarzyszeń zawodowych lub przedsiębiorstw). Zamieszczone w niniejszym tomie teksty mają za zadanie skłonić odbiorców do refleksji nad dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomiczno-społecznymi współczesnych organizacji, mającymi pośredni i bezpośredni wpływ na utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług. Monografia winna również przyczynić się do upowszechnienia wiedzy na temat metod, technik i narzędzi zarządzania jakością oraz ich użyteczności (aplikacyjności) w organizacjach różnych typów, tak komercyjnych, jak i publicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Coraz większa liczba podmiotów funkcjonujących na współczesnych rynkach – z  uwagi na stale pogłębiającą się konieczność permanentnego podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług – poszukuje naukowych podstaw, mogących być dro- gowskazem w działaniach ukierunkowanych na uzyskiwanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Organizacje wciąż zadają sobie pytania: co czynić i w jakim kierunku zmierzać, aby poprzez stałe doskonalenie procesów wewnątrzorganizacyjnych oraz ofero- wanych klientom wyrobów i usług umacniać swoją pozycję: sprzedażową, konkurencyjną, wizerunkową, reputacyjną. Jaki pisze Katarzyna Szczepańska w monografii Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, „interdyscyplinarność współczesnego podejścia do zarządzania jakością sprawia, że jego zakres ulega nie tylko rozszerzeniu, ale również po- głębieniu. Istota zarządzania jakością może być przenoszona zarówno do praktyki organi- zacji biznesowych, jak i organizacji społecznych, samorządowych czy publicznych”1. Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie jakością staje się użyteczną i wartościową perspektywą menedżerską dla organizacji różnych typów, branż i obszarów rynku, a narzędzia, któ- rych dostarcza, sprawdzają się równie skutecznie w przedsiębiorstwie, jak i w jednostce administracji publicznej czy organizacji pozarządowej. Jakość nie uznaje bowiem granic i różnic: własnościowych, branżowych, sektorowych, tematycznych. Jakość jest wartością cenną dla klienta, bez względu na dziedzinę rynku, w której funkcjonuje i charakter orga- nizacji, której jest interesariuszem. Monografia Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, pod redakcją Piotra Ce- leja i Michała Kaczmarczyka, jest efektem pracy zespołu badaczy, zaproszonych do reali- zacji projektu naukowego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych Wydziałowi Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Huma- nitas w Sosnowcu na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku. Publikacja adre- sowana jest do studentów oraz nauczycieli akademickich kształcących w obszarze nauk społecznych i podejmujących zagadnienia zarządzania jakością, marketingu relacji i za- rządzania wartością dla klienta, a także do praktyków realizujących działania zawodowe w dziedzinie zarządzania, ekonomii, administracji czy marketingu (menedżerów, ekono- mistów, kierowników organów administracji publicznej, auditorów i pełnomocników ISO 9001, branżowych stowarzyszeń zawodowych lub przedsiębiorstw). Zamieszczone w ni- niejszym tomie teksty mają za zadanie skłonić odbiorców do refleksji nad dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomiczno-społecznymi współczesnych organi- zacji, mającymi pośredni i bezpośredni wpływ na utrzymanie wysokiej jakości oferowa- nych produktów i usług. Monografia winna również przyczynić się do upowszechnienia wiedzy na temat metod, technik i narzędzi zarządzania jakością oraz ich użyteczności (aplikacyjności) w organizacjach różnych typów, tak komercyjnych, jak i publicznych. 1 K. Szczepańska, Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałością, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2011, s. 7. 8 Ufamy, że publikacja pomoże – choćby w niewielkiej części – wypełnić lukę w badaniach nad zarządzaniem jakością z perspektywy firm i instytucji oraz urzędów administracji publicznej. Piotr Celej Michał Kaczmarczyk Zarządzanie jakością w administracji i biznesie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie jakością w administracji i biznesie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: