Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00378 006976 14288364 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach lifelong learning - ebook/pdf
Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach lifelong learning - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Społeczna Akademia Nauk Język publikacji: polski
ISBN: 9788362916924 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem głównym niniejszego opracowania jest prezentacja problematyki zarządzania wiedzą oraz jego powiązań z zarządzaniem personelem. Wydaje się, że w XXI w. niezbędne jest wewnętrznie spójne realizowanie działań, mieszczących się w obu


zakresach zarządzania. Osiągnięciu celu głównego służy zrealizowanie następujących celów szczegółowych, polegających na identyfikacji:


– związków zarządzania wiedzą z funkcją personalną,


– determinant zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach,


– skłonności pracodawców do uczestnictwa w procesach kształcenia


pracowników,zakresu stosowania instrumentów, wspomagających kształcenie


ustawiczne pracowników.


W trakcie przeprowadzonych analiz, weryfikacji zostaną poddane następujące hipotezy badawcze:


1. W funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych prowadzenie działań z zakresu zarządzania wiedzą jest obiektywną koniecznością z uwagi na występujące trudności w doborze kadr na oferowane stanowiska pracy.


2. Działania realizowane w ramach zarządzania personelem powinny/muszą uwzględniać zarządzanie wiedzą, ponieważ pojawia się ono w wielu elementach funkcji personalnej.


3. Determinanty zarządzania wiedzą mają charakter zróżnicowany i obejmują czynniki związane zarówno z otoczeniem, jak i sytuacją, występującą w samej organizacji.


4. Kształcenie pracowników, jako element zarządzania wiedzą, nie jest działaniem powszechnym wśród pracodawców, tym niemniej uznawane jest za główny czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną organizacji.


5. Pracodawcy w ograniczonym stopniu korzystają z instrumentów wspierających kształcenie pracowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

      SPIS TREŚCI    WPROWADZENIE............................................................................................... 7  Rozdział I. FUNKCJA PERSONALNA – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE... 19  1. Charakterystyka funkcji personalnej...................................................... 19  2. Wybrane modele zarządzania zasobami ludzkimi/      funkcji personalnej..................................................................................... 29  3. Elementy funkcji personalnej .................................................................. 46  3.1. Planowanie zasobów ludzkich............................................................. 47  3.2. Nabór pracowników (rekrutacja i selekcja)........................................ 54  3.3. Ocena pracowników.............................................................................. 72  3.4. Motywowanie pracowników ............................................................... 88  3.5. Szkolenia i doskonalenie pracowników ........................................... 103  Rozdział II. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH .... 113  1. Zarządzanie wiedzą – zarys problemu.................................................. 113  2. Związki zarządzania wiedzą z funkcją personalną............................ 140  3. Determinanty zarządzania wiedzą ........................................................ 157  3.1. Uwarunkowania demograficzne ....................................................... 159  3.1.1. Starzenie się społeczeństwa.......................................................... 159  3.1.1.1. Liczba ludności w wieku 45+....................................................... 160  3.1.1.2. Struktura demograficzna populacji w wieku 45+ ........................ 161  3.1.1.3. Rozmieszczenie ludności w wieku 45+ według województw ..... 166  3.1.1.4. Ludność w wieku 45+ w świetle prognoz demograficznych....... 170  3.1.2. Sytuacja młodzieży w Polsce........................................................ 174  3.1.2.1. Populacja młodzieży.................................................................... 176  3.1.2.2. Młodzież na rynku pracy............................................................. 181  4 Halina Sobocka-Szczapa 3.2. Uwarunkowania ekonomiczne.......................................................... 194  3.2.1. Przewaga konkurencyjna ............................................................. 195  3.2.2. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach................................ 199  3.2.2.1. Bariery wdrażania ICT w przedsiębiorstwach ............................ 203  3.2.2.2. ICT a zarządzanie wiedzą w firmach........................................... 206  3.3. Uwarunkowania społeczne ................................................................ 208  3.4. Uwarunkowania instytucjonalne ...................................................... 217  3.4.1.Uwarunkowania instytucjonalne o charakterze wewnętrznym......217  3.4.2. Uwarunkowania instytucjonalne o charakterze zewnętrznym.......225  Rozdział III. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW                         – WYNIKI BADAŃ................................................................. 233  1. Proces kształcenia w polskich przedsiębiorstwach............................ 235  2. Główne determinanty kształcenia ustawicznego w podmiotach      gospodarczych ........................................................................................... 244  2.1. Czynniki sprzyjające kształceniu ustawicznemu pracowników... 244  2.2. Bariery kształcenia ustawicznego pracowników ............................ 252  2.3. Ocena systemu szkoleniowego pod względem prawnym ............ 265  3. Finansowanie działań edukacyjnych.................................................... 271  3.1. Rola pracodawców w finansowaniu działań edukacyjnych ......... 271  3.2. Rola pracowników w finansowaniu działań edukacyjnych.......... 277  3.3. Rola środków publicznych we wspieraniu działań edukacyjnych ..... 279  4. Sposoby organizacji pracy podczas nauki w podmiotach      gospodarczych ........................................................................................... 285  5. Rola kształcenia pracowników w procesach kadrowych .................. 286    Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach Lifelong Learning 5 Rozdział IV. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE                              USTAWICZNE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI........... 289  1. Zakładowy fundusz szkoleniowy jako instrument wspierający      kształcenie ustawiczne pracowników................................................... 291  1.1. Wyniki badań w przedsiębiorstwach posiadających ZFS.............. 292  1.1.1. Przedsiębiorstwa posiadające ZFS od 2004 r. ............................ 295  1.1.2. Przedsiębiorstwa deklarujące posiadanie funduszu             szkoleniowego przed 2004 r......................................................... 313  1.2. Ocena pomocy publicznej przez pracodawców posiadających          ZFS lub fundusz szkoleniowy............................................................ 333  1.3. Wyniki badań w przedsiębiorstwach nieposiadających ZFS ........ 335  2. Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z części lub całości dnia pracy... 340   2.1. Skłonność do udzielania urlopów szkoleniowych.......................... 342  2.2. Zwolnienie z części lub całego dnia pracy ....................................... 352  2.3. Ocena zmian przepisów prawnych................................................... 356  3. Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników, jako czynnik      wspierający zarządzanie wiedzą............................................................ 362   ZAKOŃCZENIE............................................................................................... 376   BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 403   Książki i artykuły.......................................................................................... 403   Zwarte publikacje dostępne w Internecie................................................ 418   Strony internetowe ....................................................................................... 419   Materiały i opracowania statystyczne....................................................... 420   Akty prawne................................................................................................... 420          
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach lifelong learning
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: