Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003482 18804562 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektem - ebook/pdf
Zarządzanie projektem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 89
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61655-27-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta ma za zadanie pokazać w sposób chronologiczny wszystkie etapy realizacji projektów:

od planowania wstępnego do planu struktury i zatwierdzenia projektu,

sporządzenia planu szczegółowego, planu wykorzystania zasobów, kosztorysu, kontroli jakości i oceny ryzyka związanego z projektem,

podziału i delegowania obowiązków, planu i tematyki spotkań kontrolnych, kontrolingu finansowego.

Autor wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, rozszerza ją i udziela licznych praktycznych wskazówek, które pomogą usystematyzować pracę zarówno nad małymi, jak i bardziej rozbudowanymi projektami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zarządzanie projektem Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć proJekt Wolfgang Lessel zarządzanie projektem Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć proJekt Wolfgang Lessel Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graficzny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Projektmanagement Przekład: Grzegorz Bluszcz Redakcja: Aleksandra Wielgus Skład: Paweł Niemiro Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych niż prawnie ujętych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania, oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2005 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-25-7 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . 13 1.1 Kiedy mówimy o projekcie? . . . . . . . . . . . . . 13 14 1.2 Co to jest zarządzanie projektem?. . . . . . . . 1.3 Sposoby spojrzenia na projekt . . . . . . . . . . 16 2 . Faza przygotowawcza . . . . . . . . 18 18 2.1 Koncepcja projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lista kontrolna koncepcji projektu . . . . . . . . . . . 2.2 Decyzja o realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 2.3 Cel jest drogą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista kontrolna celu projektu . . . . . . . . . . . 29 Jak uniknąć typowych błędów na początku projektu? . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Fazy projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Wniosek projektowy i zlecenie 30 30 opracowania projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista kontrolna wniosku projektowego . . . . . 2.6 Faza kick-off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista kontrolna do formularza na zebranie . . 33 34 35 35 bliższej perspektywy Pierwsze zebrania w sprawie projektu . 2.7 Karta projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista kontrolna do karty projektu . . . . . . . . . 2.8 Pierwszy plan strukturalny projektu (PSP) . . . 2.9 Kamienie milowe i pakiety robocze . . . . . . . Lista kontrolna pakietów roboczych . . . . . . . 2.10 Oszacowanie czasu i nakładów . . . . . . . . . . 2.11 Planowanie przebiegu . . . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy Technika planów sieciowych . . . . . . . . Wykres Gannta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 40 40 42 42 46 46 48 54 56 2.12 Szanse, ryzyko i tendencje rozwojowe związane z narzędziami do zarządzania projektem . . . . . . . . . . . . . . 58 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3 . Planowanie szczegółowe . . . . . . 63 63 3.1 Układanie harmonogramu . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Planowanie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.3 Planowanie kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Lista kontrolna strukturyzacji szczegółowej PSP . . . . . . . . . 3.4 Analiza ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem/szansami . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista kontrolna szans i ryzyka . . . . . . . . . . . 3.5 Zarządzanie jakością . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 73 78 78 bliższej perspektywy 80 Zarządzanie jakością . . . . . . . . . . . . . Lista kontrolna zarządzania jakością . . . . . . 82 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4 . Człowiek w projekcie . . . . . . . . 84 4.1 Role kierownicze i wymagania wobec kierownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Rozwój zespołu projektowego . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy Fazy rozwoju zespołu projektowego . . . 4.3 Zażegnywanie konfliktów . . . . . . . . . . . . . . Lista kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 88 90 92 93 5 . Prowadzenie zebrań dotyczących projektu . . . . . . . . 94 5.1 Dobre przygotowanie pierwszym krokiem do sukcesu . . . . . . . . . . 5.2 Prowadzący decyduje o sukcesie . . . . . . . . . 5.3 Wyniki zebrania miarą jego powodzenia . . . . 94 95 96 6 . Ogólny nadzór nad projektem . . . 97 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7 . Controlling . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.1 Które informacje są niezbędne? . . . . . . . . . 102 7.2 Przedstawienie trendów kamieni milowych . . 106 7.3 Tabelaryczne śledzenie postępu (winien-ma) 108 7.4 Śledzenie postępu (winien-ma) na wykresie Gannta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 7.5 Środki podejmowane w celu usuwania rozbieżności w planie . . . . 111 7.6 Ryzyko w controllingu projektu . . . . . . . . . . 114 Lista kontrolna controllingu . . . . . . . . . . . . 116 8 . Zakończenie i ocena projektu . . 116 Lista kontrolna zakończenia projektu . . . . . . 118 O autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Przypisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wprowadzenie Skoro sięgnąłeś po tę książkę, jesteś prawdopodobnie członkiem zespołu projektowego lub jego kierownikiem i chcesz zwiększyć skuteczność swojej pracy, a może chcesz po prostu zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarzą- dzania projektem lub pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Projekty mogą przybierać różne rozmiary. Do stworzenia nowej strategii przedsiębiorstwa powołuje się zespoły mniej- sze od tych, których zadaniem jest opracowanie projektu konstrukcji pojazdu lub budowy lotniska. W kolejnym roz- dziale sformułujemy definicję projektu. Na razie spróbujmy uchwycić jego istotę poprzez odniesienie do życia codzien- nego. Planowanie urlopu, zakup samochodu, przeprowadzka, budowa domu – w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z elementami zarządzania projektem, do których należą: X wyznaczanie celów, X zarządzanie zasobami, X administrowanie budżetem, X komunikowanie się z innymi uczestnikami, X sprawdzanie możliwości dostaw, X analiza szans i ryzyka, X w niektórych z tych przypadków – sporządzanie harmo- nogramu, X ocena końcowa. Okazuje się, że nawet w życiu codziennym występujemy w roli menedżerów projektu, jednak w tej sferze zarządzanie może się odbywać mniej lub bardziej intuicyjny. Gdy poja- wiają się ograniczenia natury fachowej lub w grę wchodzą duże pieniądze, korzystamy z pomocy profesjonalistów – do budowy domu niemal zawsze zatrudnimy architekta. W życiu prywatnym posługiwanie się intuicją w zakresie ogólnego planowania, zarządzania czasem, czy kierowania 9 zespołem jest jak najbardziej wskazane. Inaczej w życiu za- wodowym – tutaj wiedza na ten temat powinna zostać usy- stematyzowana i wykorzystywana w sposób świadomy. A to dlatego, że w tej sferze projekty osiągnąć mogą taki stopień skomplikowania, że ich realizacja nie będzie możliwa bez zastosowania odpowiedniego systemu narzędzi. Nikt nie za- cznie przecież kopać basenu gołymi rękami tylko dlatego, że potrafił kiedyś stawiać babki z piasku. Użyje do tego celu koparki, czyli większego narzędzia. Gdyby chciał tę pracę wykonać samemu, musiałby nauczyć się obsługi koparki. Gwarancję sukcesu w zarządzaniu projektami daje zatem użycie odpowiednich narzędzi. Zadaniem niniejszej książki jest przede wszystkim pomoc w ustrukturalizowaniu dzia- łań w tej dziedzinie oraz przedstawienie modelu skutecznego zarządzania, czy też efektywnego współdziałania w ramach projektów profesjonalnych. Pokażemy również, w jaki spo- sób przejść od właściwej życiu prywatnemu intuicji do wyma- ganego w sferze biznesu metodyzmu w zakresie zarządzania projektem, a także zapoznamy z najważniejszymi narzędzia- mi. Jak wygląda codzienna rzeczywistość projektów? Czytelnicy mający doświadczenie w realizacji projektów wiedzą, że nie przebiega ona gładko. Trudności mogą poja- wić się zaraz na początku, ponieważ decyzje o projektach – zwłaszcza w dużych firmach i instytucjach – podejmowane są większością głosów. A kiedy projekt jest już realizowany, podlega różnorakim wpływom i w każdej chwili może wy- mknąć się spod kontroli, co ilustrują poniższe wyniki bada- nia projektów o budżetach. Okazuje się, że na sposób wykonania projektu wpływ mają nie tylko czynniki merytoryczne czy organizacyjne, ale także czynnik ludzki. Zadaniem niniejszej książki nie jest podręcznikowe przedstawienie zagadnienia za- rządzania projektem. Jest to przewodnik stworzony 10 przez praktyka, doskonale obeznanego z typowymi re- aliami w dziedzinie projektów. Wyniki badania 380 projektów o budżetach ok. 120 tys. euro1 To, że należy nauczyć się metod, lecz nie wolno ich sto- sować w sposób bezmyślny (a już na pewno nie powinno się ich używać do osiągnięcia nierealistycznych celów), pokazuje pewna piękna anegdota. Pojawiła się ona niedawno w Inter- necie i bardzo szybko została skopiowana na setkach stron, co świadczy o tym, że wiele osób odnajduje w niej ziarno prawdy. Anegdota ta odwołuje się do mądrości Indian Dako- ta: „Kiedy stwierdzisz, że dosiadasz martwego konia, szybko z niego zsiądź. W życiu zawodowym często próbujemy jednak w podobnej sytuacji innych strategii…”. Jeśli jesteś ciekaw dalszego ciągu, zajrzyj na koniec tej książki, ale wpierw się zastanów, jak ty byś postąpił w przypadku projektu, którego nie udaje się skutecznie doprowadzić do końca. Co oferuje ta książka? Książka ta traktuje oczywiście o tym, co możesz zrobić, aby twój projekt został zakończony sukcesem. Adresujemy ją zarówno do laików w tej dziedzinie, jak i do osób odpo- wiedzialnych już za projekty, chcących swoją pracę bardziej 11 sprofesjonalizować. Czytelnik odnajdzie tu przegląd metod, z których – w zależności od stopnia złożoności danego pro- jektu – będzie w mniejszym lub większym stopniu korzystać. X Przy każdym, nawet najmniejszym projekcie, należy sto- sować się do przedstawianej systematyki. X Wybór narzędzi i praktyczne ich zastosowanie zależy od konkretnego projektu. W małych przedsięwzięciach nie ma sensu posługiwać się narzędziami dostosowanymi do dużych projektów. Z drugiej strony, praca przy poważ- niejszych projektach bez zastosowania techniki planu sieciowego czy specjalnych programów komputerowych, nie będzie efektywna. Książka ta porusza zatem wszystkie istotne zagadnienia związane z zarządzaniem projektem – nie tylko planowanie i organizację, ale również kwestię obecności człowieka i ze- społu w projekcie. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: