Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 004279 15178408 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie stresem - ebook/pdf
Zarządzanie stresem - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 117
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61655-23-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Radzenie sobie ze stresem to umiejętność niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Nie ma na to standardowej recepty. Każdy z nas ma inną osobowość, ukształtowaną przez środowisko, wychowanie, doświadczenie, wiedzę i poglądy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zarządzanie stresem Jak rozpoznawać sytuacje stresowe i im przeciwdziałać Jörg-Peter Schröder, Reiner Blank zarządzanie stresem Jak rozpoznawać sytuacje stresowe i im przeciwdziałać Jörg-Peter Schröder, Reiner Blank Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graficzny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Stress management Przekład: Marcin Urban Redakcja: Magdalena Hornung Skład: Paweł Niemiro Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych niż prawnie ujętych celów bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2006 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-42-4 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . Czym jest stres? . . . . . . . . . . . . 11 1.1 Definicja stresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2 Eustres i dystres – dwa zjawiska energetyczne . . . . . . . . . . . . . 1.3 Silny stres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Stres przewlekły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Barometr stresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Objawy stresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Sygnały ostrzegawcze – 15 18 18 19 23 organizm woła SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 bliższej perspektywy: Spirala bólu i stresu . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Spirala powrotu do zdrowia . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Syndrom wypalenia . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Spirala wypalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Stres w organizacjach i przedsiębiorstwach . 1.10 Cena stresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 32 34 36 40 43 2 . Geneza i przyczyny . . . . . . . . . . 44 2.1 Protokół stresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 47 2.2 „Inwentaryzacja” stresu . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.3 Na tropie dystresu – złodzieje energii . . . . . 2.4 Stres a typ osobowości . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 2.5 Typ osobowości A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3 . Sposoby zaradcze i strategie radzenia sobie ze stresem . . . . . 63 3.1 Natychmiastowa pomoc – dystans jako krótkotrwała ulga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.2 Zarządzanie projektem radzenia sobie ze stresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Przejmij odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . 3.4 Zarządzanie swoim czasem . . . . . . . . . . . . 3.5 Zarządzanie sobą – jak naprawdę 69 72 72 78 83 się zmienić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Transformator stresu . . . . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: 84 Jak może przebiegać zmiana zachowań? 90 3.7 Myśli i słowa tworzą rzeczywistość . . . . . . . 95 3.8 Wypuść nadmiar pary . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.9 Śmiech to wentyl stresu . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 Oddychanie a witalność . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.11 Określenie celu przezwyciężenia stresu . . . . 100 3.12 Kompensacja negatywna – alkohol, leki, narkotyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.13 Powrót do równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 02 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 06 4 . Profilaktyka . . . . . . . . . . . . . . . 1 08 4.1 Metody relaksacyjne i medytacja . . . . . . . . . 1 09 4.2 Focusing (skupienie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 4.3 Antystresowy „snickers” . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 4.4 Wzmocnienie odporności . . . . . . . . . . . . . . 1 16 4.5 Wskazówki dotyczące codziennej relaksacji . 1 19 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 bliższej perspektywy: 10 etapów skutecznego radzenia sobie ze stresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24 O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 Wprowadzenie Zaciśnięte wargi, rozbiegany wzrok – skąd my to znamy? M.in. tak objawia się stres. Nie zawsze jednak wywołuje on do- jednak wywołuje on do- wywołuje on do- legliwości i choroby, może też (przy pozytywnym nastawieniu) uwolnić naszą energię. Stres to wyzwanie, choć wielu ludzi się go boi. Czy można nim sterować? Nie, ale można nauczyć się sobie z nim radzić, odpowiednio go ocenić i go zwalczyć. Radzenie sobie ze stresem to umiejętność niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Podpowiemy Czytelnikom, jak dzięki rozsądnemu podejściu do stresu przewlekłego zachować cenne zasoby energii życiowej. Nie ma standardowej recepty na radzenie sobie ze stresem. Każdy z nas ma inną osobowość, ukształtowaną przez środowisko, wychowanie, doświadcze- nie, wiedzę i poglądy. Tylko indywidualnie dobrane strategie i metody walki ze stresem mogą przynosić efekty. W tej książce pokażemy, jak rozpoznawać objawy stresu, wypracowywać odpowiednie do sytuacji sposoby radzenia sobie z nim, jak go zwalczać, a także jak osiągnąć większą elastyczność zachowania. Zarządzanie stresem to poradnik, który w zwięzłej i przy- stępnej formie łączy zagadnienia zarządzania, psychologii, rozwoju osobowego i zawodowego oraz szeroko pojętego zdrowia. Z myślą o korzyści, jaką dla Czytelnika może być lektura tej książki, omówione tematy uzupełniliśmy prak- tycznymi wskazówkami, czytelnymi przykładami i opisami wypróbowanych metod. Przedstawiamy środki zaradcze i sposoby walki ze stresem, proponujemy gotowe rozwiązania, które można zastosować w konkretnych przypadkach. Rozdziały mają przejrzystą budowę. Każdy z nich kończy się podsumowaniem, które w zależności od potrzeb może słu- żyć Czytelnikowi do powtórki albo do zorientowania się w te- macie. Książka powstała w oparciu o znane teorie naukowe, sprawdzone w praktyce i potwierdzone wieloletnim doświad- 9 czeniem autorów, specjalizujących się w takich dziedzinach, jak komunikacja społeczna, zarządzanie procesem, projektem i zdrowiem, rozwój osobowy i zawodowy, coaching, promocja zdrowia w miejscu pracy, radzenie sobie ze stresem. W niniejszej książce omawiamy także wpływ stresu na funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji. Cena, jaką płacimy za zmiany zachodzące obecnie na rynku pracy, jest ogromna – zarówno w skali indywidualnej, jak i społecznej. Jeżeli poradzimy sobie ze stresem, zaoszczędzimy na kosztach związanych m.in. z problemami zdrowotnymi pracowników, podniesiemy poziom motywacji i zaufania, zwiększymy efek- tywność pracy przedsiębiorstwa. Życzymy Czytelnikom, żeby umieli, zwalczyć stres, zanim on ich pokona, i aby traktowali sytuacje stresowe spokojnie i z dystansem. Jörg-Peter Schröder i Reiner Blank 10 1 . Czym jest stres? 1 .1 Definicja stresu Wyraz stres (nacisk) pochodzi z języka angielskiego, w któ- rym (obok innych znaczeń) odnosi się też do dziedziny kontroli jakości materiałów, np. szkła czy metali, i oznacza naprężenie i rozprężenie. Naukowo stres definiowany jest jako zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na działanie bodźców, które zakłócają jego równowagę – mobilizują albo dopro- wadzają do zaburzeń. Te fizyczne lub psychiczne bodźce nazywamy stresorami. Stresory to czynniki wywołujące stres. Stresory powstają w sytuacjach stwarzających nowe wymo- gi adaptacyjne, w napięciu wywołanym przez strach, ryzyko utraty pracy, przepracowanie, hałas, niepewność swojej roli lub zwykłą złość – wszystko to wyprowadza nas ze stanu in- dywidualnej równowagi i tym samym wystawia na działanie pewnego nacisku, czyli presji fizycznej i psychicznej. Reakcja stresowa jest odpowiedzią całego naszego ciała na działanie stresora i stanowi wypadkową wielu różnych reakcji, wystę- pujących w sferze fizjologicznej, behawioralnej, emocjonalnej i poznawczej. Reakcja stresowa jest uwarunkowana indywidualnie – jedni reagują gwałtownie i ostro już przy niewielkiej dawce stresu, inni z łatwością funkcjonują w wysoce stresogennych warunkach. Podobnie w różnym stopniu odbierane jest na- jest na-na- pięcie uznawane za nieprzyjemne. Stres aktywuje prastary program przetrwania, zakodo- wany w naszych genach. Polega on na neurobiochemiczno- hormonalnym sprzężeniu zwrotnym organizmu w reakcji 11 na pojawienie się zagrożenia. Mimo upływu tysięcy lat me- chanizm ten się nie zmienił, chociaż warunki środowiskowe uległy ogromnym przeobrażeniom. Kiedy nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, stres był niezbędnym do przeżycia ewolucyjno-biologicznym mechanizmem, pozwalającym jak najszybciej zmobilizować rezerwy energii na potrzeby walki lub ucieczki. Przebieg stresu w swoim pierwotnym znaczeniu można podzielić na sześć faz. Faza 1. Orientacja Trzask ściółki każe człowiekowi pierwotnemu nasłuchiwać (odebrany bodziec zostaje przekazany do układu limbicznego w mózgu). Do jaskini zbliża się niedźwiedź. Faza 2. Reakcja alarmowa Mózg w ułamkach sekundy rozstrzyga, czy chodzi o nie- bezpieczny bodziec, który zagraża życiu. Dzięki działaniu hormonów walki i ucieczki (fight or flight – walcz lub uciekaj) organizm zostaje postawiony w stan gotowości. Aktywuje się układ współczulny (sympatyczny) – działający przeciwnie do układu przywspółczulnego (parasympatycznego) – puls i oddech przyspieszają, czynność jelit zostaje wstrzymana, wzrasta współczynnik krzepliwości krwi (zob. tabela na s. 13). Jednocześnie obniża się wrażliwość na ból, wzrasta działanie węglowodanów i lipidów (cukrów i tłuszczów). Mięśnie się napinają. Człowiek pierwotny chwyta za oszczep. Faza 3. Adaptacja W sytuacji zagrożenia ciało jest maksymalnie napięte i optymalnie przygotowane do podjęcia ucieczki lub zaata- kowania niedźwiedzia. Faza 4. Odpoczynek Po szczęśliwej ucieczce lub wygranej walce z niedźwiedziem następuje stan odpoczynku. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie stresem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: