Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 005708 18997156 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki - ebook/pdf
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 213
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3649-2746-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Celem głównym niniejszego opracowania jest analiza i ocena współczesnych trendów występujących w skomplikowanym i złożonym procesie zarządzania organizacjami gospodarczymi, w warunkach wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki. Szeroki aspekt przeprowadzonych analiz zrealizowano w oparciu o badania i charakterystykę następujących zagadnień tematycznych: zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie; wpływ planowanej nowelizacji wymagań normatywnych w zakresie systemów zarządzania organizacjami na praktykę ich stosowania i integracji; ryzyko pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników w polskim systemie prawnym; efekty implementacji reguł fiskalnych w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski; szok kulturowy a stres; zarządzanie projektami i funduszami unijnymi na przykładzie doświadczeń europejskich organizacji gospodarczych; zarządzanie przedsiębiorstwami z sektora druku trójwymiarowego w kontekście sustainability; ryzyko w inwestycjach zagranicznych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka walutowego; social media marketing w ochronie zdrowia – nie tylko dla pokolenia Y; zarządzanie gospodarką magazynową w logistyce przedsiębiorstwa międzynarodowego; zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego; controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Zmiany polityczno-gospodarcze oraz społeczne w gospodarce światowej zapoczątkowały od lat 90. XX wieku szereg przeobrażeń, a przede wszyst- kim wciąż nasilającą się destabilizację w funkcjonowaniu rynków lokalnych, międzynarodowych oraz światowych. Przedsiębiorstwa działające na tych rynkach znalazły się niejako w obliczu nowej sytuacji dynamicznie zmieniają- cego się burzliwego otoczenia zewnętrznego i rosnącej konkurencji. Powsta- ła konieczność podejmowania błyskawicznych działań w celu poszukiwania nowych sposobów, które pozwoliłyby organizacji utrzymać się na rynku bez względu na rodzaj i zakres działalności oraz jej wielkość. Globalizacja rynków nieodłącznie związana jest z nieustannie zwiększa- jącą się konkurencją w kontaktach zachodzących zarówno pomiędzy produ- centami a dostawcami, jak również konsumentami. Są to czynniki wpływające w coraz większym stopniu na eksponowanie w strategiach współczesnych podmiotów różnych rodzajów koncepcji zarządzania. Należy przy tym wyjaśnić, iż przedsiębiorstwo międzynarodowe różni się tym od uznawanego za globalne, iż funkcjonuje ono na rynkach różnych kra- jów, ale skupionych raczej na przestrzeni jednego kontynentu. Przyjmuje się, iż organizacja uznawana za globalną prowadzi swoją działalność na więcej niż jednym kontynencie. Celem głównym niniejszego opracowania jest analiza i ocena współ- czesnych trendów występujących w skomplikowanym i złożonym procesie zarządzania organizacjami gospodarczymi, w warunkach wzrostu innowacyj- ności i globalizacji gospodarki. Szeroki aspekt przeprowadzonych analiz zre- alizowano w oparciu o badania i charakterystykę następujących zagadnień tematycznych: zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie; wpływ plano- wanej nowelizacji wymagań normatywnych w zakresie systemów zarządza- nia organizacjami na praktykę ich stosowania i integracji; ryzyko pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników w polskim systemie prawnym; efek- ty implementacji reguł fiskalnych w krajach Unii Europejskiej ze szczegól- nym uwzględnieniem Polski; szok kulturowy a stres; zarządzanie projektami i funduszami unijnymi na przykładzie doświadczeń europejskich organizacji gospodarczych; zarządzanie przedsiębiorstwami z sektora druku trójwymiaro- wego w kontekście sustainability; ryzyko w inwestycjach zagranicznych przed- siębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka walutowego; social media marketing w ochronie zdrowia – nie tylko dla pokolenia Y; zarządzanie gospo- darką magazynową w logistyce przedsiębiorstwa międzynarodowego; zinte- growane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego; controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym. Można zatem uznać, iż tematyka niniejszego opracowania wpisuje się w obszerny nurt zarządzania współczesnymi i organizacjami gospodarczymi działającymi zarówno na rynkach lokalnych, międzynarodowych, ale również globalnych Urszula Wąsikiewicz-Rusnak 8 WSTĘP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: