Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00784 010864 10763861 na godz. na dobę w sumie
Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej - ebook/pdf
Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 412
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6501-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi kompleksowe omówienie zasady wzajemnego uznawania w prawie UE. Porusza teoretyczne i ogólne aspekty omawianej zasady, w tym m.in. definicje, funkcje, źródła, zakres przedmiotowy i podmiotowy, zakres terytorialny oraz typologię wzajemnego uznawania, a także aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne wzajemnego uznawania.

Niniejsza publikacja omawia funkcjonowanie zasady w poszczególnych obszarach prawa UE, a tym w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i w ramach swobody przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uznawania dyplomów i kwalifikacji. Odrębnie została omówiona zasada wzajemnego uznawania jaka funkcjonuje poza rynkiem wewnętrznym – w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, i to zarówno w sprawach karnych, jak i w sprawach cywilnych i handlowych. Autor poświęca uwagę także aspektom międzynarodowym wzajemnego uznawania, czyli wzajemne uznawanie w relacjach Unii Europejskiej z państwami trzecimi oraz wzajemne uznawanie w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Czytelnik w poszczególnych rozdziałach ma możliwość zapoznania się m.in.z:


- definicją, funkcją, źródłami, zakresem przedmiotowym i uczestnikami, zakresem terytorialnym oraz typologią wzajemnego uznawania;
- ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi aspektami wzajemnego uznawania;
- wzajemnym uznawaniem prawa jazdy;
- sądowym wzajemnym uznawaniem w swobodnym przepływie towarów;
- proceduralnymi aspektami stosowania sądowego wzajemnego uznawania (rozporządzenie WE Nr 764/2008);
- regulacyjnym wzajemnym uznawaniem w swobodnym przepływie towarów;
- swobodnym przepływem usług;
- wzajemnym uznawaniem dyplomów i kwalifikacji;
- wzajemnym uznawaniem w prawie karnym oraz w sprawach cywilnych i handlowych;
- relacjami wzajemnego uznawania UE z państwami trzecimi;
- wzajemnym uznawaniem w kontekście uregulowań Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej. Publikacja została wzbogacona o orzecznictwo sądów unijnych. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów oraz urzędników.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adre- sujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Monografia stanowi kompleksowe omówienie zasady wzajemnego uzna- wania w prawie UE. W tym zakresie praca ma charakter pionierski w polskiej literaturze. W części ogólnej praca przedstawia teoretyczne aspekty zasady wzajemnego uznawania, w tym m.in. formułuje definicję, omawia funkcje, źródła, zakres przedmiotowy i podmiotowy, zakres terytorialny oraz typologię wzajemnego uznawania. Wyjaśnia relacje między zasadą wzajemnego uznawania a za- sadą kraju pochodzenia, rolę wzajemnego uznawania w kontekście harmo- nizacji prawa, a także omawia aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne wzajemnego uznawania. Dalej, publikacja analizuje funkcjonowanie zasady w poszczególnych ob- szarach prawa UE, w tym swobodnym przepływie towarów, osób i usług, ze szczególnym uwzględnieniem uznawania dyplomów i kwalifikacji. Odrębnie zo- stała omówiona zasada wzajemnego uznawania, jaka funkcjonuje poza rynkiem wewnętrznym – w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, i to zarówno w sprawach karnych, jak i w sprawach cywilnych i handlowych. Autor poświęca uwagę także aspektom międzynarodowym wzajemnego uznawania – w relacjach UE z państwami trzecimi oraz w kontekście uregulowań WTO. Monografia pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę wzajemnego uznawania w prawie UE. Publikacja zawiera bogaty wykaz literatury i zosta- ła przygotowana z uwzględnieniem obszernego materiału normatywnego, licznych dokumentów programowych i interpretacyjnych, wzbogacona o orzecznictwo sądów unijnych oraz organów orzekających WTO. Dzieło to skierowane jest do czytelników poszukujących pogłębionej, pro- fesjonalnej wiedzy na temat prawa UE. Nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów, lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów oraz urzędników. Maciej Górka – doktor nauk prawnych, szef wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. przedsiębiorstw i przemysłu w Komisji Europejskiej w Brukseli. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6500-8 I E I W A R P W A N A W A N Z U O G E N M E J A Z W A D A S A Z J E I K S J E P O R U E I I N U A K R Ó G . M MONOGRAFIE PRAWNICZE ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ MACIEJ GÓRKA Cena: 99,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MACIEJ GÓRKA • ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY www.ksiegarnia.beck.pl ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ MACIEJ GÓRKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Sławomir Dudzik, prof. UWr dr hab. Marek Szydło © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6500-8 ISBN e-book 978-83-255-6501-5 Rodzicom Spis treści Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  Wykaz aktów prawa pochodnego UE, umów międzynarodowych, XV XVII XLI dokumentów programowych i interpretacyjnych   .......................................  XLVII 1 6 Wstęp   ............................................................................................................................  Rozdział I. Zagadnienia ogólne   .............................................................................  § 1.  Definicja, funkcje, źródła, zakres przedmiotowy i uczestnicy,   zakres terytorialny oraz typologia wzajemnego uznawania.................  I.  Definicja i funkcje wzajemnego uznawania  ................................            1.  Uwagi ogólne – zagadnienie definicji wzajemnego   uznawania .....................................................................................  2.  Wzajemne uznawanie a regulacja rynku .................................  A. Wzajemne uznawanie a kontrola kraju przyjmującego  ..  B.  Wzajemne uznawanie a kontrola kraju pochodzenia ......  C. Wzajemne uznawanie a harmonizacja ...............................  3.  Wzajemne uznawanie a funkcjonalna równoważność .........  4.  Wzajemne uznawanie a konieczność i proporcjonalność  ....  5.  Znaczenie wzajemności ..............................................................  II.  Źródła wzajemnego uznawania ......................................................  1.  Zobowiązania traktatowe  ..........................................................  2.  Zobowiązania wynikające z prawa pochodnego UE .............  3.  Zobowiązania w ramach umów międzynarodowych ...........  4.  Dobrowolne wzajemne uznawanie ...........................................  III.  Zakres przedmiotowy i uczestnicy wzajemnego uznawania .....  1.  Zakres przedmiotowy wzajemnego uznawania .....................  2.  Uczestnicy wzajemnego uznawania .........................................  IV.  Zakres terytorialny stosowania wzajemnego uznawania  ..........  V.  Typologia wzajemnego uznawania ................................................  1.  Sądowe i regulacyjne wzajemne uznawanie ............................  2.  Bierne i aktywne wzajemne uznawanie ...................................  6 6 6 14 16 18 29 39 43 45 46 46 48 49 51 52 52 57 59 62 62 66 VII Spis treści 3.  Materialne i proceduralne wzajemne uznawanie ..................  4.  Wzajemne uznawanie jako reguła procesu regulacyjnego   i jako materialne ograniczenie autonomii regulacyjnej  .......  § 2.  Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty wzajemnego   uznawania  .....................................................................................................            I.  Wzajemne uznawanie jako element decentralizacji   i integracji negatywnej .....................................................................  II.  Wzajemne uznawanie a zasada pomocniczości ...........................  III.  Wzajemne uznawanie a konkurencja regulacyjna ......................  IV.  Koszty wzajemnego uznawania ......................................................  V.  Legitymizacja wzajemnego uznawania .........................................  Rozdział II. Wzajemne uznawanie w ramach swobodnego przepływu towarów   ................................................................................................................  § 1.  Sądowe wzajemne uznawanie w swobodnym przepływie towarów ....  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................    II.  Wyrok w sprawie Cassis de Dijon ...................................................    III.  Komunikat Komisji z 1980 r.  ..........................................................    IV.  Wyrok w sprawie Foie gras ..............................................................    V.  Komunikat Komisji z 1999 r.  ..........................................................      VI.  Komunikat Komisji z 2003 r. ..........................................................    VII.  Wyrok w sprawie C-24/00 Komisja v. Francja .............................  § 2.  Proceduralne aspekty stosowania sądowego wzajemnego   uznawania – rozporządzenie (WE) Nr 764/2008 ...................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Cele i zakres rozporządzenia ..........................................................  III.  Procedura ...........................................................................................  IV.  Punkty kontaktowe ds. produktów ................................................  V.  Obowiązki sprawozdawcze ..............................................................  VI.  Niektóre, szczególne aspekty stosowania rozporządzenia               VIII (WE) Nr 764/2008 .............................................................................  1.  Znaczenie pojęcia „legalnego wprowadzenia do obrotu”  w rozporządzeniu (WE) Nr 764/2008 ......................................  A. Legalne wprowadzenie do obrotu .......................................  B.  Środki dowodowe  ..................................................................  2.  Zastosowanie rozporządzenia (WE) Nr 764/2008 do   procedur uprzedniego wydawania zezwoleń  .........................  A. Procedury uprzedniego wydawania zezwoleń  .................  B.  Procedura uproszczona  ........................................................  C. Zakres stosowania rozporządzenia (WE) Nr 764/2008  ..  67 68 70 70 75 77 83 85 89 89 89 90 96 98 101 103 108 111 111 113 116 118 120 121 121 121 122 124 124 127 127 Spis treści 3.  Relacje między rozporządzeniem (WE) Nr 764/2008  a dyrektywą 98/34/WE  ..............................................................  4.  Relacje między rozporządzeniem (WE) Nr 764/2008   a dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego   bezpieczeństwa produktów  .......................................................  A. Produkty konsumenckie  ......................................................  B.  Produkty niekonsumenckie  ................................................    VII.  Ocena funkcjonowania rozporządzenia .......................................  § 3.  Regulacyjne wzajemne uznawanie w swobodnym przepływie   towarów .........................................................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Wspólne ramy dotyczące wprowadzania produktów do   obrotu ‒ system oznakowania CE i oceny zgodności ..................        III.  Niektóre regulacje szczególne przewidujące wzajemne   uznawanie ...........................................................................................  1.  Produkty lecznicze stosowane u ludzi .....................................  A. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu .............................  B.  Recepty na produkty lecznicze ............................................  2.  Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych  produktów leczniczych ...............................................................  3.  Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu i stosowanie  środków ochrony roślin ..............................................................  4.  Pozwolenia na udostępnienie na rynku i stosowanie  produktów biobójczych ..............................................................  5.  Pozwolenia na wprowadzanie do obrotu i używanie   prekursorów materiałów wybuchowych ..................................  6.  Używanie substancji aromatycznych .......................................  Rozdział III. Wzajemne uznawanie w ramach swobodnego przepływu usług i osób   ..........................................................................................................  § 1.  Wzajemne uznawanie w swobodnym przepływie usług .......................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Sądowe wzajemne uznawanie w usługach  ...................................      1.  Ewolucja orzecznictwa w odniesieniu do swobody  świadczenia usług  .......................................................................  2.  Skutki sądowego wzajemnego uznawania w usługach  .........  3.  Doktryna dobra ogólnego jako szczególna podstawa   derogacji od wzajemnego uznawania  ......................................  4.  Różnice między towarami a usługami jako przyczyny  ograniczonego efektu sądowej zasady wzajemnego   uznawania w usługach  ...............................................................  129 132 133 134 134 139 139 140 141 141 141 145 147 148 149 152 153 155 155 155 157 157 159 161 163 IX Spis treści III.  Regulacyjne wzajemne uznawanie w usługach ............................  1.  Uwagi ogólne ................................................................................  2.  Usługi finansowe .........................................................................  3.  Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych   i w sprawie technologii informatycznych ................................  4.  Dyrektywa usługowa ..................................................................  A. Projekt dyrektywy i jego krytyka ........................................  B.  Dyrektywa 2006/123/WE .....................................................  IV.  Podsumowanie ..................................................................................  § 2.  Wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji .....................................    I.  Uwagi ogólne – wzajemne uznawanie akademickie   i zawodowe .........................................................................................  1.  Poziom międzynarodowy ..........................................................  A. Konwencja lizbońska .............................................................  B.  Proces boloński ......................................................................  2.  Regulacje UE ................................................................................  II.  Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w celu   umożliwienia wykonywania zawodu regulowanego ..................  1.  Dyrektywy sektorowe .................................................................  2.  Rozwój sądowego wzajemnego uznawania kwalifikacji   zawodowych .................................................................................  3.  Dyrektywy ogólne .......................................................................  4.  Dyrektywy prawnicze  ................................................................  5.  Ewolucja ram prawnych .............................................................  6.  Dyrektywa 2005/36/WE  ............................................................  A. Uwagi ogólne ..........................................................................  B.  Uznawanie kwalifikacji a świadczenie usług ....................  C. Uznawanie kwalifikacji a swoboda przedsiębiorczości ...  D. Niektóre aspekty formalne ...................................................  § 3.  Wzajemne uznawanie spółek .....................................................................  I.  Konwencja z 1968 r. ..........................................................................  II.  Sądowe wzajemne uznawanie spółek .............................................  1.  Sprawa Überseering .....................................................................  2.  Sprawa Cartesio ............................................................................  III.  Podsumowanie ..................................................................................  § 4.  Wzajemne uznawanie praw jazdy .............................................................  I.  Dyrektywa w sprawie praw jazdy ...................................................  II.  „Turystyka praw jazdy” – sprawy przed Trybunałem             Sprawiedliwości .................................................................................        X 168 168 171 175 178 178 182 183 186 186 188 188 189 191 194 195 197 199 200 201 203 203 205 206 209 211 211 212 212 217 219 221 221 224 Spis treści Rozdział IV. Wzajemne uznawanie w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości   ...................................................................  § 1.  Wzajemne uznawanie w sprawach karnych  ...........................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Wzajemne uznawanie w sprawach karnych a harmonizacja       przepisów krajowych ........................................................................      III.  Przesłanki odmowy stosowania zasady wzajemnego   uznawania: podwójna karalność i zasada ne bis in idem ............  1.  Podwójna karalność  ...................................................................  2.  Zasada ne bis in idem ..................................................................  IV.  Wprowadzanie w życie wzajemnego uznawania w sprawach   karnych ...............................................................................................  1.  Europejski nakaz aresztowania  ................................................  A. Definicja i zakres  ...................................................................  B.  Procedura  ...............................................................................  C. Podstawy odmowy wykonania nakazu  .............................  2.  Europejski nakaz dowodowy .....................................................  A. Definicja i zakres  ...................................................................  B.  Uznanie i wykonanie .............................................................  C. Podstawy odmowy uznania lub wykonania ......................  D. Podwójna karalność czynu ...................................................  3.  Europejski nakaz ochrony..........................................................  A. Cel i warunek wydania europejskiego nakazu ochrony ..  B.  Wydawanie europejskiego nakazu ochrony ......................  C. Podstawy odmowy uznania europejskiego nakazu   ochrony ....................................................................................  D. Podstawy zaprzestania stosowania środków podjętych   na podstawie europejskiego nakazu ochrony ...................  4.  Inne instrumenty wzajemnego uznawania w sprawach   karnych  .........................................................................................  A. Kary finansowe, konfiskata i zabezpieczenie mienia ......  B.  Kary pozbawienia wolności i decyzje w sprawie     zawieszenia lub warunkowego zwolnienia ........................  C. Pozostałe instrumenty ..........................................................  V.  Wzajemne uznawanie w sprawach karnych a prawa człowieka   § 2.  Wzajemne uznawanie w sprawach cywilnych i handlowych ...............  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  1.  Sądowe wzajemne uznawanie orzeczeń ...................................  2.  Regulacyjne wzajemne uznawanie orzeczeń ..........................    227 227 227 231 237 237 240 243 243 243 244 245 246 246 247 247 248 248 248 249 249 250 250 250 251 251 252 255 255 255 257 XI Spis treści   II.  Uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie   w sprawach cywilnych i handlowych – rozporządzenie (UE)   Nr 1215/2012 ......................................................................................  1.  Zakres stosowania  ......................................................................  2.  Jurysdykcja ...................................................................................  3.  Uznawanie i wykonywanie  .......................................................  A. Uznawanie ...............................................................................  B.  Wykonywanie .........................................................................  4.  Odmowa uznania i wykonania .................................................    III.  Inne instrumenty wzajemnego uznawania w sprawach   cywilnych ...........................................................................................  Rozdział V. Aspekty międzynarodowe wzajemnego uznawania  ....................  § 1.  Wzajemne uznawanie w relacjach UE z państwami trzecimi ..............  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Zapotrzebowanie na umowy o wzajemnym uznawaniu oraz            XII możliwości ich zawarcia i skutecznego wykonywania  ...............  III.  Strony umów o wzajemnym uznawaniu .......................................  IV.  Umowy o wzajemnym uznawaniu na tle unijnej polityki   handlu zewnętrznego .......................................................................  1.  Cele wspólnej polityki handlowej a wymogi techniczne ......  2.  Warunki otwartego handlu i środki służące ich   wypełnieniu ..................................................................................  A. Współpraca regulacyjna .......................................................  B.  Harmonizacja .........................................................................  C. Uznawanie ekwiwalencji  ......................................................  D. Międzynarodowa normalizacja  ..........................................  V.  Umowy o wzajemnym uznawaniu jako instrument   umożliwiający dostęp do rynku przy zachowaniu   różnorodności regulacyjnej rynków krajowych ..........................  1.  Uwagi ogólne ................................................................................  2.  Rodzaje umów o wzajemnym uznawaniu ...............................  3.  Tradycyjne umowy o wzajemnym uznawaniu .......................  A. Treść tradycyjnych umów o wzajemnym uznawaniu   na przykładzie umowy UE – USA  ......................................  B.  Inne tradycyjne umowy o wzajemnym uznawaniu .........  C. Ocena tradycyjnych umów o wzajemnym uznawaniu ....  4.  Nowa generacja umów o wzajemnym uznawaniu jako   środek promujący przejmowanie acquis przez państwa  trzecie ............................................................................................  258 258 260 261 261 262 263 263 265 265 265 267 270 270 270 272 274 275 276 277 277 277 280 284 285 289 290 291 Spis treści A. Umowy o wzajemnym uznawaniu w oparciu   o ekwiwalentność wymogów ...............................................  B.  Umowy typu PECA ...............................................................  C. Umowy typu ACAA ..............................................................  5.  Podsumowanie .............................................................................  § 2.  Wzajemne uznawanie w kontekście uregulowań WTO ........................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Bariery pozataryfowe (techniczne) w handlu i umowy   o wzajemnym uznawaniu w kontekście postanowień   GATT/WTO .......................................................................................  III.  Ekwiwalentność i wzajemne uznawanie w Porozumieniu TBT ..        1.  Ekwiwalentność i wzajemne uznawanie przepisów   technicznych .................................................................................  2.  Ekwiwalentność i wzajemne uznawanie procedur oceny   zgodności ......................................................................................  A. „Jednostronne” wzajemne uznawanie ................................  B.  „Umowne” wzajemne uznawanie ........................................  IV.  Ekwiwalentność i wzajemne uznawanie w Porozumieniu SPS ...  1.  Definicja ekwiwalentności .........................................................  2.  Umowy w sprawie ekwiwalentności .........................................  V.  Wzajemne uznawanie w ramach Układu ogólnego w sprawie   handlu usługami (GATS) .................................................................  VI.  Porównanie wzajemnego uznawania i ekwiwalentności   w UE i w WTO...................................................................................          VII.  Legalność wzajemnego uznawania w UE w świetle   reguł WTO .........................................................................................  1.  GATT 1994 ...................................................................................  2.  Porozumienie TBT ......................................................................  A. Ekwiwalentność i wzajemne uznawanie przepisów   technicznych ...........................................................................  B.  Ekwiwalentność i wzajemne uznawanie procedur   oceny zgodności .....................................................................  3.  Porozumienie SPS ........................................................................  4.  GATS..............................................................................................  5.  Podsumowanie .............................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  292 293 295 302 304 304 306 308 309 311 311 312 314 314 317 318 321 322 322 323 323 325 328 328 329 330 339 XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne TFUE  ...................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonso- lidowana Dz.Urz. UE C 326 z 2012 r., s. 47) TUE  .....................................  Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz.  UE C 326 z 2012 r., s. 13) TWE  ....................................  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 2. Czasopisma i publikatory CDE  .....................................  Cahiers de Droit Européen CMLRev.  .............................  Common Market Law Review Dz.Urz. UE  .........................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE  ........................  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw ECR  .....................................  European Court Reports (Zbiory Orzecznictwa Trybunału  Sprawiedliwości UE) ELRev.  .................................  European Law Review ICLQ  ....................................  International Comparative Law Quarterly JCMS  ...................................  Journal of Common Market Studies KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Publicznego LIEI  ......................................  Legal Issues of Economic Integration RDUE  ..................................  Revue du droit de l’Union européenne RMUE  .................................  Revue de marché unique européen YEL  ......................................  Yearbook of European Law 3. Inne ACAA  ..................................  Agreement on conformity assessment and acceptance of in- dustrial products art.  ........................................  artykuł CE  ........................................  Conformité européenne CEN  .....................................  Comité Européen de Normalisation CENELEC  ...........................  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique EC  ........................................  European Community EFTA  ...................................  European Free Trade Association XV Wykaz skrótów EOG  .....................................  Europejski Obszar Gospodarczy EOTC  ..................................  European Organization for Testing and Certification ETS  ......................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości EU  ........................................  European Union EUI  ......................................  European University Institute EWG  ....................................  Europejska Wspólnota Gospodarcza GATS  ...................................  General Agreement on Trade in Services GATT  ..................................  General Agreement on Tarrifs and Trade  GPSD  ...................................  General Product Safety Directive NILF  ....................................  Norsk Institutt for Landbruksoekonomisk Forskning Nr  .........................................  numer OECD  ..................................  Organisation for Economic Co-operation and Development OMC  ....................................  Open Method of Coordination OSHA  ..................................  Occupational Safety and Health Administration PCA  .....................................  Partnership and Cooperation Agreement PECA  ...................................  Protocol to Europe Agreement on conformity assessment and  acceptance of industrial products poz.  ......................................  pozycja SPS  .......................................  Sanitary and Phytosanitary Measures TBT  ......................................  Technical Bariers to Trade TS UE  ..................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UCITS  .................................  Undertakings for Collective Investment in Transferable  Securities UE  ........................................  Unia Europejska WE  .......................................  Wspólnota Europejska WSiSW  ................................  Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne WTO  ...................................  World Trade Organization XVI Wykaz literatury Abballe V., Le principe de confiance mutuelle dans l’Union européenne et aux Etats-Unis,  Revue politique et parlementaire 2008, vol. 110, Nr 1046 Ahlfeld M., Zwingende Erfordernisse im Sinne der Cassis-Rechtsprechung des Europaischen  Gerichtshofs zu Art. 30 EGV, Baden-Baden 1997 Ahn D., Comparative Analysis of the SPS and TBT Agreements, International Trade Law   Regulation 2002, Nr 3 Alegre S., Leaf M., Mutual Recognition and Judicial Co-operation: A Step Too Far Too Soon?  Case Study. The European Arrest Warrant, European Law Journal 2004, vol. 10, Nr 2 Alemanno A., Le principe de la reconnaissance mutuelle au-delà du marché intérieur:  phénomène d’exportation normative ou stratégie de „colonialisme” réglementaire?,  RDUE 2006, Nr 2 Alter K., Meunier-Aitsahalia S., Judicial Politics in the European Community: European  Integration and the Pathbreaking Cassis de Dijon Decision, Comparative Political  Studies 1984, Nr 26  Andenas M., Roth W.-H. (red.), Services and Free Movement in EU Law, Oxford 2002  Andersson T., Harmonisation and Mutual Recognition: How to Handle Mutual Distrust,  European Business Law Review 2006, Nr 17 Andrews D.M., Pollack M.A., Shaffer G.C., Wallace H. (red.), The Future of Transatlantic  Economic Relations: Continuity amid Discord, Florence 2005 Anselmann N., Die Rolle der Europaischen Normung bei der Schaffung des Europaischen  Binnenmarktes, Recht der Internationalen Wirtschaft 1986, Nr 32 Armstrong K.A., Bulmer S., The Governance of the Single European Market, Manchester  1998 Armstrong K.A., Governance and the Single European Market, [w:] P. Craig, G. de Búrca,  The Evolution of EU Law, Oxford 1999 Armstrong K.A., Mutual Recognition, [w:] C. Barnard, J. Scott (red.), The Law of the Single  European Market: Unpacking the Premises, Oxford–Portland 2002 Atkins W.S., Technical Barriers to Trade, Study for the Single Market Review, Subseries  Audit M., Régulation du marché intérieur et libre circulation des lois, Journal du droit in- Bacia B., Zawidzka-Łojek A., Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii  Baere G. de, „Is this a conflict rule which I see before me?” Looking for a hidden conflict  rule in the principle of origin as implemented in primary European Community law  and in the „Directive on Electronic Commerce”, Maastricht Journal of European and  Comparative Law 2004, vol. 11 III.1, Luxembourg–London 1998 ternational 2006, vol. 133, Nr 4 Europejskiej, Warszawa 2011 XVII Wykaz literatury Nr 3 Bantekas I., Nash S., International Criminal Law, Abington: Routledge–Cavendish 2007 Bantekas I., The Principle of Mutual Recognition in EU Criminal Law, ELRev. 2007, vol. 32, Barcz J. (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządza- nia i administracji, Warszawa 2012 Barcz J. (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik, t. XVI, Warszawa 2010 Barcz J., Pytania wstępne na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i 3 TUE w świetle wyroku ETS w sprawie Marii Pupino, [w:] C. Mik (red.), Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, Toruń 2006 Barents R., New Developments in Measures Having Equivalent Effect, CMLRev. 1981, vol. 18, Nr 3 Barnard C., Deakin S., Market Access and Regulatory Competition, [w:] C. Barnard, J. Scott (red.), The Law of the Single European Market: Unpacking the Premises, Oxford– –Portland 2002 Barnard C., Scott J. (red.), The Law of the Single European Market: Unpacking the Premises, 2006 Oxford–Portland 2002 Barnard C., Social Dumping and the Race to the Bottom: some Lessons for the European Union from Delaware?, ELRev. 2000, vol. 25, Nr 1 Barnard C., Unravelling the Services Directive, CMLRev. 2008, vol. 45, Nr 2 Bartels L., Ortino F. (red.), Regional Trade Agreements and the WTO Legal System, Oxford Bartels L., The legality of the EC mutual recognition clause under WTO law, Journal of International Economic Law 2005, Nr 3 Barwina Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa 2012 Basedow J., Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt: favor offerentis, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationa- les Privatrecht 1995, Nr 59 Basedow J., Herkunftslandprinzip und Internationales Privatrecht im europäischen Binnemarkt für Dienstleistungen, Festschrift für Maksymilian Pazdan, Kraków 2005 Batiffol H., Lagarde P., Traité de droit international privé, t. I, Paris 1993 Bay Larsen L., Some reflections on mutual recognition in the Area of Freedom, Security and Justice, [w:] P. Cardonnel, A. Rosas, N. Wahl (red.), Constitutionalising the EU ju- dicial system: essays in honour of Pernilla Lindh, Oxford 2012 Beeson M., Institutions of the Asia Pacific: ASEAN, APEC and beyond, Abingdon 2009 Bergan S., Recognition issues in the Bologna process, Strasbourg 2003 Bergé J.S., La reconnaissance mutuelle en matière civile et commerciale: questionnements de droit international privé européen, CEJEC Working Paper Nr 2009/5, dostępne na: http://cejec.u-paris10.fr/wp-content/uploads/2009/09/rce-mutuelle-strasbourg-2008- actes-coll-contrib-jsberge-version-au8_10_09.pdf Bergé J.S., Le droit d’une communauté de lois: le front européen, [w:] Le droit internatio- nal privé: esprit et méthodes, Mélanges Paul Lagarde, Dalloz 2004 Bergh R. van den, Regulatory Competition or Harmonization of Laws? Guidelines for the European Regulator, [w:] A. Marciano, J.-M. Josselin (red.), The Economics of Harmonizing European Law, Cheltenham, Elgar 2002 XVIII Wykaz literatury Bermann G., Proportionality and Subsidiarity, [w:] C. Barnard, J. Scott (red.), The Law of  the Single European Market: Unpacking the Premises, Oxford–Portland 2002 Bermann G., Taking Subsidiarity Seriously: Federalism in the European Community and  the United States, Columbia Law Review 1994, vol. 94 Bernard N., Flexibility in the European Single Market [w] C. Barnard, J. Scott (red.), The  Law of the Single European Market: Unpacking the Premises, Oxford–Portland 2002 Bernard N., La libre circulation des marchandises, des personnes et des services dans le  Traité CE sous l’angle de la compétence, Cahiers de droit européen 1998, Nr 11 Bernard N., On the Art of Not Mixing One’s Drinks: Dassonville and Cassis de Dijon  Revisited, [w:] M.P. Maduro, L. Azoulai (red.), The Past and Future of EU Law. The  Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Oxford 2010 Bernel A., La principe d’équivalence ou de „reconnaissance mutuelle” en droit commu- nautaire, Zurich 1996 Beuve-Méry J.J., La reconnaissance des diplômes: le système général adopté le 21.12.1988  par le Conseil des CE, Revue du marché commun 1990, Nr 336 Beviglia Zampetti A., Mutual Recognition in the Transatlantic Context: Some Reflections  on Future Negotiations, [w:] T. Cottier, P.C. Mavroidis, P. Blatter (red.), Regulatory  Barriers and the Principle of Non-Discrimination in World Trade Law, Ann Arbor 2000 Beynon P., Community Mutual Recognition Agreements, Technical Barriers to Trade and  the WTO’s Most Favoured Nation Principle, ELRev. 2003, vol. 28, Nr 2 Bhagwati J., Services, [w:] J.M. Finger, A. Olechowski, The Urugway Rounds: A handbook  on the Multilateral Trade Negotiations, Washington 1987 Bhagwati J.H., Hudec R.E. (red.), Free Trade and Harmonization, Cambridge 1996 Biernat S., Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego  Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Studia z Prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000 Biernat S., Dudzik S. (red.), Przepływ osób i świadczenia usług w Unii Europejskiej. Nowe  Birkmose H.S., A „Race to the Bottom” in the EU?, Maastricht Journal of Company and  zjawiska i tendencje, Warszawa 2009 Comparative Law 2006, Nr 13 Birkmose H.S., Regulatory Competition and the European Harmonisation Process,  European Business Law Review 2006, vol. 17, Nr 4 Birkmose H.S., The Fear of the Delaware-effect – the American Demon, [w:] M. Neville, K. Engsig Sørensen (red.), The Internationalisation of Company Law, Kopenhaga 2001 Blanpain R. (red.), Freedom of Services in the EU, Labour and Social Security Law: The  Bolkenstein Initiative, The Hague 2006 Blitz B., Professional Mobility and the Mutual Recognition of Qualifications in the European  Union: Two Institutional Approaches, Comparative Education Review 1999 Bockel B. van, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, Alphen aan den Rijn 2010 Bogaj A., Kwiatkowski S. M. (red.), Szkoła a rynek pracy: podręcznik akademicki, Warszawa  2006 Borg-Barthet J., The Governing Law of Companies in EU Law, Oxford–Portland 2012 Bourgeois J., Berrod F., Gippini Fournier E. (red.), The Uruguay Round Results. A European  Lawyer’s Perspective, College of Europe, Bruges-Brussels 1995 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: