Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00637 008515 11012211 na godz. na dobę w sumie
Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej - ebook/pdf
Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8172-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.

W czwartej książce z tej serii w sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej, w tym m.in.: obowiązek sporządzania regulaminu wynagradzania, ustalanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków płacowych (dodatku stażowego, dodatku specjalnego, dodatku funkcyjnego, nagrody pieniężnej, dodatku dla pracownika socjalnego), trzynastki oraz nagrody jubileuszowej. Przedstawiono również obowiązujące od 2015 r. zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzeń wynikające z podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym. Zaletą opracowania jest przekrojowe ujęcie tematu oraz zobrazowanie prezentowanych zagadnień przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Culepa Magdalena Januszewska Jarosław Marciniak Jarosław Masłowski Katarzyna Pietruszyńska Agnieszka Sieńko Iwona Sierpowska Magdalena Skalska Małgorzata Skibińska Magdalena Stojek-Siwińska Barbara Tomaszewska Paulina Zawadzka-Filipczyk Paweł Ziółkowski BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej Warszawa 2015 4 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Stan prawny na 1 lutego 2015 r. Stan prawny na 1 października 2014 r. Wydawca Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Ewa Fonkowicz Redaktor merytoryczny Redaktor merytoryczny Izabela Baranowska Izabela Baranowska Sylwia Gołaś-Olszak Łamanie Kamila Tomecka Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Projekt okładki i stron tytułowych Studio Kozak Projekt okładki i stron tytułowych Studio Kozak Ilustracja na okładce Ilustracja na okładce © iStockphoto.com/mstay © iStockphoto.com/mstay Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: 978-83-264-7968-7 ISBN: 978-83-264-8166-6 Wydane przez: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ......................................................................................................11 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Regulamin wynagradzania jednostki samorządowej....................................15 1.. Podstawy.prawne...........................................................................................15 2.. Zakres.obowiązywania.regulaminu.wynagradzania...................................16 Rozdział 2 Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki płacowe pracowników samorządowych......................................................................................................19 1.. Ustalanie.wynagrodzenia.pracowników.samorządowych..........................19 2.. Składniki.płacy.pracownika.samorządowego.............................................21 3.. Wynagrodzenie.zasadnicze...........................................................................22 4.. Dodatek.za.wieloletnią.pracę.(tzw..dodatek.stażowy)...............................23 5.. Dodatek.specjalny.........................................................................................25 6.. Dodatek.funkcyjny........................................................................................26 7.. Nagroda.pieniężna........................................................................................27 8.. Wynagrodzenie.prowizyjne..........................................................................28 9.. Inne.dodatki.i.składniki.płacowe.................................................................29 Rozdział 3 Dodatek i zwrot kosztów dla pracownika socjalnego....................................31 1.. Dodatek.250.zł...............................................................................................31 2.. Zwrot.kosztów.szkolenia..............................................................................33 3.. Zwrot.kosztów.przejazdu..............................................................................33 4.. Nagroda.ministra...........................................................................................33 6 Rozdział 4 Zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzeń w 2015 r.................................35 1.. Zmiana.wysokości.wynagrodzenia.minimalnego.......................................35 2.. Maksymalna.wysokość.odprawy...................................................................37 3.. Minimalna.podstawa.wymiaru.zasiłku.chorobowego................................37 4.. Dodatek.za.pracę.w.nocy..............................................................................38 5.. Wybrane.zmiany.w.podatku.od.osób.fizycznych.w.2015.r.........................38 6.. Zmiany.w.wysokości.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.. i.zdrowotne....................................................................................................40 7.. Wskaźnik.do.wyliczenia.ekwiwalentu.za.urlop.w.2015.r............................41 Rozdział 5 Ustalanie prawa do trzynastki na przykładach.............................................44 1.. Dla.kogo.trzynastka?....................................................................................44 2.. Okres.pracy.uprawniający.do.trzynastki......................................................45 2.1..Cały.rok.kalendarzowy..........................................................................45 2.2..Co.najmniej.6.miesięcy..........................................................................45 2.3..Sześć.miesięcy.przepracowanych.efektywnie......................................47 2.4..Krócej.niż.6.miesięcy.–.wyjątkowo.......................................................48 3.. Utrata.prawa.do.trzynastki...........................................................................51 4.. Obliczanie.wysokości.trzynastki...................................................................52 5.. Przydatne.orzecznictwo................................................................................55 Rozdział 6 Wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego........................................56 1.. Wysokość.i.wypłata.dodatkowego.wynagrodzenia.rocznego....................56 2.. Podstawa.wymiaru.dodatkowego.wynagrodzenia.rocznego......................57 3.. Nieświadczenie.pracy.a.dodatkowe.wynagrodzenie.roczne......................59 4.. Wynagrodzenie.i.zasiłek.chorobowy............................................................60 5.. Wynagrodzenie.za.urlop.okolicznościowy..................................................60 6.. Zerowa.trzynastka.........................................................................................62 7.. Składniki.wynagrodzenia.wypłacane.obok.świadczeń...............................62 8.. Dodatek.specjalny.dla.pracownika.socjalnego.a.dodatkowe. wynagrodzenie.roczne...................................................................................64 SPIS TREŚCI 7 Rozdział 7 Nagroda jubileuszowa na przykładach............................................................65 1.. Okresy.zatrudnienia.wliczane.do.stażu.pracy.............................................65 2.. Okresy.prowadzenia.działalności.gospodarczej.........................................67 3.. Pozostawanie.równocześnie.w.więcej.niż.jednym.stosunku.pracy............67 4.. Zasady.nabywania.uprawnień.do.nagrody.jubileuszowej..........................68 5.. Wysokość.nagrody.jubileuszowej.................................................................69 6.. Skrócenie.okresu.wypowiedzenia,.a.nagroda.jubileuszowa......................69 7.. Termin.wypłaty.nagrody.jubileuszowej........................................................70 8.. Nabycie.prawa.do.nagrody.a.termin.wypłaty..............................................70 9.. Nowo.zatrudniony.pracownik......................................................................70 10.. Nagroda.jubileuszowa.dla.osób.niebędących.w.zatrudnieniu...................71 11.. Nagroda.jubileuszowa.a.urlop.wychowawczy.............................................72 12.. Prawo.do.nagrody.jubileuszowej.w.szczególnych.okolicznościach...........72 13.. Zbieg.prawa.do.nagród.jubileuszowych......................................................72 14.. Nagroda.uzupełniająca.lub.pełna................................................................72 15.. Przedawnienie.prawa.do.nagrody.jubileuszowej........................................74 16.. Zasady.obliczania.nagród.jubileuszowych..................................................74 17.. Przydatne.orzeczenia....................................................................................75 Rozdział 8 Zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym.......................................................................................76 1.. Wprowadzenie...............................................................................................76 2.. Doliczanie.pracy.w.gospodarstwie.rolnym.do.stażu.pracy.. warunkującego.nabycie.uprawnień.pracowniczych....................................78 2.1..Zasady.wliczania.okresów.prowadzenia.indywidualnego. gospodarstwa.rolnego.lub.pracy.w.takim.gospodarstwie,. prowadzonym.przez.współmałżonka....................................................79 2.2..Zasady.zaliczania.przypadających.przed.1.stycznia.1983.r... okresów.pracy.po.ukończeniu.16..roku.życia.w.gospodarstwie.. rolnym.prowadzonym.przez.rodziców.lub.teściów..............................80 2.3..Zasady.zaliczania.przypadających.po.31.grudnia.1982.r... okresów.pracy.w.indywidualnym.gospodarstwie.rolnym. w.charakterze.domownika.....................................................................82 3.. Doliczanie.pracy.w.gospodarstwie.rolnym.do.stażu.pracy.. warunkującego.nabycie.uprawnień.emerytalnych......................................84 SPIS TREŚCI 8 CZĘŚĆ II PYTANIA I ODPOWIEDZI 1.. Dodatek.stażowy...........................................................................................89 2.. Dodatek.specjalny.........................................................................................91 3.. Dodatek.funkcyjny........................................................................................92 4.. Dodatek.do.wynagrodzenia.dla.pracownika.socjalnego............................93 5.. Nagroda.jubileuszowa...................................................................................98 6.. Trzynastka....................................................................................................116 7.. Inne...............................................................................................................133 CZĘŚĆ III WZORY DOKUMENTÓW Wzór.1. Regulamin.wynagradzania.pracowników.jednostki.organizacyjnej.. samorządu.terytorialnego.................................................................................137 Wzór.2. Wniosek.o.przyznanie.nagrody.rocznej...........................................................143 Wzór.3. Informacja.o.przyznaniu.dodatku.stażowego.................................................145 CZĘŚĆ IV AKTY PRAWNE Ustawa.o.pracownikach.samorządowych........................................................149 Ustawa.o.dodatkowym.wynagrodzeniu.rocznym.dla.pracowników.. jednostek.sfery.budżetowej..............................................................................175 Rozporządzenie.Rady.Ministrów.w.sprawie.wynagradzania.. pracowników.samorządowych..........................................................................179 Rozporządzenie.Ministra.Pracy.i.Polityki.Socjalnej.w.sprawie.. szczegółowych.zasad.udzielania.urlopu.wypoczynkowego,.ustalania.. i.wypłacania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.oraz.ekwiwalentu.. pieniężnego.za.urlop.........................................................................................227 SPIS TREŚCI 9 Ustawa.o.wliczaniu.okresów.pracy.w.indywidualnym.gospodarstwie.. rolnym.do.pracowniczego.stażu.pracy.............................................................233 Rozporządzenie.Ministra.Polityki.Społecznej.w.sprawie.przyznawania.. nagród.specjalnych.w.zakresie.pomocy.społecznej........................................235 SPIS TREŚCI k.p.. r.u.u.w.. r.w.p.s.. u.d.w.r.. u.k.w.p.. u.m.w.. u.p.s.. u.p.z.. u.s.g.. u.s.u.s... WYKAZ SKRÓTÓW –.. ustawa.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.pracy.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..1502.z.późn..zm.) –.. rozporządzenie.Ministra.Pracy.i.Polityki.Socjalnej.z.dnia. 8.stycznia.1997.r..w.sprawie.szczegółowych.zasad.udzie- lania.urlopu.wypoczynkowego,.ustalania.i.wypłacania.wy- nagrodzenia.za.czas.urlopu.oraz.ekwiwalentu.pieniężnego. za.urlop.(Dz..U..Nr.2,.poz..14.z.późn..zm.) –.. rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.dnia.18.marca.2009.r.. w.sprawie.wynagradzania.pracowników.samorządowych. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..1786) –.. ustawa.z.dnia.12.grudnia.1997.r..o.dodatkowym.wynagro- dzeniu.rocznym.dla.pracowników.jednostek.sfery.budże- towej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..1144.z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.23.grudnia.1999.r..o.kształtowaniu.wyna- grodzeń.w.państwowej.sferze.budżetowej.oraz.o.zmia- nie.niektórych.ustaw.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2011.r..Nr.79,. poz..431) –.. ustawa.z.dnia.10.października.2002.r..o.minimalnym.wy- nagrodzeniu.za.pracę.(Dz..U..Nr.200,.poz..1679) –.. ustawa.z.dnia.21.listopada.2008.r..o.pracownikach.samo- rządowych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..1202) –.. ustawa.z.dnia.20.kwietnia.2004.r..o.promocji.zatrudnienia. i.instytucjach.rynku.pracy.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r.. poz.674) –.. ustawa.z.dnia.8.marca.1990.r..o.samorządzie.gminnym. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..594.z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.13.października.1998.r..o.systemie.ubezpie- czeń.społecznych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..1442. z.późn..zm.) 12 u.s.z.r.p. u.ś.p... u.w.o.p.. WyKaZ.SKRóTóW –.. ustawa.z.dnia.13.marca.2003.r..o.szczególnych.zasadach. rozwiązywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przy- czyn.niedotyczących.pracowników.(Dz..U..Nr.90,.poz..844. z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.25.czerwca.1999.r..o.świadczeniach.pie- niężnych.z.ubezpieczenia.społecznego.w.razie.choroby. i.macierzyństwa.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..159) –.. ustawa.z.dnia.20.lipca.1990.r..o.wliczaniu.okresów.pracy. w.indywidualnym.gospodarstwie.rolnym.do.pracownicze- go.stażu.pracy.(Dz..U..Nr.54,.poz..310.z.późn..zm.) Część I KOMENTARZ Michał.Culepa Rozdział 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ Przepisy o pracownikach samorządowych nakładają na każdą jednostkę samorządową – urząd, jednostkę budżetową, ośrodek, biuro itp. obowiązek opracowania własnych przepisów płacowych. Powinno to nastąpić w formie regulaminu wynagradzania, których przykładowe wzory przedstawione są w niniejszym opracowaniu. 1. Podstawy prawne Obowiązek.tworzenia.własnych.przepisów.płacowych.wynika.z.u.p.s. W.przypadku.pracowników.samorządowych.zatrudnionych.na.pod- stawie.umowy.o.pracę.mamy.bowiem.do.czynienia.z.„wielopoziomową”. regulacją.płacową. Pierwszy.poziom.stanowią.przepisy.u.p.s..Podstawowe.warunki.wyna- gradzania.określają.tu.przepisy.art..36.i.38.u.p.s..Zgodnie.z.nimi.pracow- nikom.samorządowym.powinny.przysługiwać.następujące.świadczenia: •. wynagrodzenie.zasadnicze, •. dodatek.za.wieloletnią.pracę.(tzw..dodatek.stażowy), •. opcjonalnie.dodatki:.funkcyjny.i.specjalny,.a.także.nagroda.pieniężna, •. nagroda.jubileuszowa, •. odprawa.emerytalno-rentowa.(w.przypadku.dłuższego.stażu.pracy.–. w.kwocie.wyższej.niż.przewidziana.w.przepisach.kodeksu.pracy), •. tzw..trzynastka.–.dodatkowe.wynagrodzenie.roczne,.którego.wysokość. i.sposób.wypłaty.określa.szczegółowo.u.d.w.r. Przepisy.r.w.p.s..określają.natomiast.jedynie.(por..§.1.pkt.1–2,.5,.7–9): •. wykaz.stanowisk, 16 CZęść.I..KOMeNTaRZ •. minimalne.wymagania.kwalifikacyjne.niezbędne.do.wykonywania. pracy.na.poszczególnych.stanowiskach, •. minimalne. warunki.wynagradzania. pracowników. samorządowych. zatrudnionych.na.podstawie.umowy.o.pracę,.w.tym.minimalny.poziom. wynagrodzenia.zasadniczego.na.poszczególnych.stanowiskach, •. warunki.przyznawania.i.wypłacania.dodatku.stażowego,.nagrody.ju- bileuszowej.i.odprawy.emerytalno-rentowej. Dodatkowo.pracownikom.zatrudnionym.w.samorządzie.i.zajmującym. się.osobiście.czynnościami.z.zakresu.egzekucji.administracyjnej.może. zostać.przyznane.wynagrodzenie.prowizyjne,.na.zasadach.i.w.kwocie. określonej.w.§.5.r.w.p.s. Pozostałe kwestie muszą być uregulowane w regulaminie wyna- gradzania. Dotyczy to w szczególności dodatków funkcyjnych i spe- cjalnych. Ich wysokość jest bowiem określona w przepisach r.w.p.s. tylko dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (tj. dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i członków zarządu powiatu, marszałka i członków zarządu województwa) oraz dla pracowników powoływanych (tj. dla skarbników gminnych lub miej- skich, powiatowych i wojewódzkich). 2. Zakres obowiązywania regulaminu wynagradzania Treść.regulaminu.określa.art..39.u.p.s..Pracodawca.samorządowy. musi.w.nim.określić: •. wymagania.kwalifikacyjne.pracowników.samorządowych, •. szczegółowe.warunki.wynagradzania,.w.tym.maksymalny.poziom.wy- nagrodzenia.zasadniczego. Te kwestie są obligatoryjne dla każdej jednostki. Nie ma bowiem innych, szczegółowych przepisów regulujących powyższe kwestie. Nie można ich znaleźć zwłaszcza w przepisach r.w.p.s. Poza.tymi.kwestiami.regulamin.powinien,.choć.nie.musi,.określać. warunki.przyznawania.i.sposób.wypłacania: •. premii, •. nagród.innych.niż.nagroda.jubileuszowa.(zwłaszcza.nagród.za.szcze- gólne.osiągnięcia.w.pracy.wskazanych.w.art..36.ust..6.u.p.s.), ROZDZIał.1..RegUlaMIN.WyNagRaDZaNIa.jeDNOSTKI.SaMORZąDOWej 17 •. dodatków:.funkcyjnego.i.specjalnego, •. innych.dodatków.do.wynagrodzenia.–.jeżeli.regulamin.je.przewiduje. Sposób.opracowania.i.wdrożenia.regulaminu.wynagradzania.okre- ślają.przepisy.kodeksu.pracy,.mające.w.tym.wypadku.zastosowanie.na. podstawie.art..43.ust..1.u.p.s. Na.podstawie.art..772.§.4.k.p..regulamin.wynagradzania.ustala.pra- codawca.. jeżeli. u. danego. pracodawcy. działa. zakładowa. organizacja. związkowa,.pracodawca.uzgadnia.z.nią.regulamin.wynagradzania..Re- gulamin.powinien.być.ogłoszony.w.sposób.przyjęty.w.danej.jednostce.. Może.to.nastąpić.w.formie.wywieszenia.na.tablicy.ogłoszeń.w.głównej. siedzibie.jednostki,.przesłania.tekstu.regulaminu.e-mailem.do.pracowni- ków,.umieszczenia.tekstu.regulaminu.w.sieci.wewnętrznej.jednostki.(tzw.. intranecie),.można.również.wyłożyć.regulamin.do.zapoznania.się.przez. pracowników.np..przy.listach.obecności,.a.potwierdzeniem.zapoznania.się. będzie.w.takim.wypadku.podpis.pracownika.na.odrębnej.liście,.albo.prze- kazać.każdemu.pracownikowi.egzemplarz.regulaminu.za.potwierdzeniem. odbioru.itp..Ważne.jest,.by.termin.ogłoszenia.regulaminu.był.konkretny. i.każdy.z.pracowników.mógł.z.łatwością.się.z.nim.zapoznać. Regulamin wynagradzania wchodzi bowiem w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w spo- sób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 § 6 k.p.). Oznacza to zarazem, że niedopuszczalne jest ogłoszenie regulaminu wynagra- dzania z datą wsteczną wejścia w życie (np. regulamin ogłoszony w dniu 4 maja, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia). Warto.jednak.pamiętać,.że.pracodawca.ma.obowiązek.tylko.podać. do.wiadomości.regulamin.wynagradzania.w.sposób.zwyczajowo.przyjęty. w.danym.zakładzie,.a.dla.ważności.regulaminu.nie.jest.wymagane.zapo- znanie.się.z.nim.pracowników.(por..wyrok.SN.z.dnia.5.grudnia.2006.r.,. II.PK.124/06,.Monitor.Prawniczy.z.2007.r.,.z..4,.poz..174). Regulamin.wynagradzania.może.ustalać.warunki.płacowe.jedynie. dla.pracowników.zatrudnionych.na.podstawie.umów.o.pracę.(art..39. ust..1.u.p.s.,.art..239.§.3.w.zw..z.art..772.§.5.k.p.).i.to.nie.wszystkich.. Regulamin.wynagradzania.nie.może.bowiem.określać.warunków.wyna- gradzania.pracowników.zarządzających.w.imieniu.pracodawcy.zakładem. pracy,.w.rozumieniu.art..128.§.2.pkt.2,.oraz.osób.zarządzających.zakła- dem.pracy.na.innej.podstawie.niż.stosunek.pracy.(art..24126.§.2.w.zw.. z.art..772.§.5.k.p.). 18 CZęść.I..KOMeNTaRZ Oznacza to, że niedopuszczalne jest umieszczanie w nim zasad wynagradzania następujących osób: •. dyrektorów.lub.kierowników.urzędów.i.jednostek.samorządowych, •. zastępców.wyżej.wymienionych.dyrektorów.lub.kierowników, •. głównych.księgowych, •. członków.zarządów.jednostek.–.jeżeli.dana.jednostka.ma.zarząd.ko- legialny. W.stosunku.do.tych.osób.zasady.wynagradzania.powinny.znajdować. się.wyłącznie.w.umowach.o.pracę,.z.uwzględnieniem.ograniczeń,.wskaza- nych.w.zarządzeniach.wydawanych.przez.wójtów.(burmistrzów,.prezyden- tów.miast),.starostów.lub.marszałków.województw.na.podstawie.art..39. ust..3.u.p.s..(zarządzenie.w.sprawie.maksymalnych.stawek.wynagrodzeń. kierowników.jednostek.samorządowych). jeżeli.chodzi.o.warunki.wynagradzania,.to.zgodnie.z.zasadami.okre- ślonymi.w.art..24113.k.p..dla.układów.zbiorowych.pracy,.stosowanych.dla. regulaminów.na.podstawie.art..772.§.5.k.p.: •. korzystniejsze.postanowienia.regulaminowe,.z.dniem.jego.wejścia. w.życie,.zastępują.z.mocy.prawa.wynikające.z.dotychczasowych.prze- pisów.prawa.pracy.warunki.umowy.o.pracę, •. postanowienia.regulaminowe.mniej.korzystne.dla.pracowników.wpro- wadza.się.w.drodze.wypowiedzenia.pracownikom.dotychczasowych. warunków.umowy.o.pracę. W.tym.ostatnim.przypadku.przy.wypowiedzeniu.dotychczasowych. warunków.umowy.o.pracę.nie.mają.zastosowania.przepisy.ograniczające. dopuszczalność.wypowiadania.warunków.takiej.umowy. W.praktyce.więc.nie.każda.zmiana.warunków.wynagradzania.musi. oznaczać.złożenie.wypowiedzenia.zmieniającego..W.szczególności.zmia- ną.tą.nie.będzie.zmiana.kategorii.zaszeregowania,.jeżeli.nie.powoduje. to.bezpośrednich.konsekwencji..Nawet.bowiem.obniżenie.pracownikowi. kategorii.zaszeregowania,.przewidzianej.w.umowie.o.pracę,.nie.wyma- ga.wypowiedzenia.warunków.płacy,.jeżeli.wysokość.wynagrodzenia.za. pracę.nie.ulega.obniżeniu.(por..uchwała.SN.z.dnia.20.czerwca.1980.r.,. I.PZP.15/80). Michał.Culepa Rozdział 2 WYNAGRODZENIE ZASADNICZE I DODATKI PŁACOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Komentarz omawia szczegółowo kwestie wynagradzania pra- cowników samorządowych, a w szczególności ustalania, przyznawa- nia i rozliczania dodatków płacowych, takich jak dodatek stażowy, specjalny, funkcyjny, nagrody pieniężne czy wynagrodzenia prowi- zyjne. Opisuje również zasady ustalania regulaminów wynagradza- nia w jednostkach samorządowych. 1. Ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych Pracownicy.samorządowi.są.już.od.wielu.lat.wyodrębnieni.jako.grupa. zawodowa.posiadająca.własne.regulacje.prawne.w.zakresie.zatrudniania. i.wynagradzania..Chociaż.w.sporej.części.kwestie.odnoszące.się.do.za- trudnienia.są.uregulowane.na.zasadach.ogólnych.(tj..ustalone.w.k.p.),. na.co.wyraźnie.wskazuje.art..43.ust..1.u.p.s.,.to.wiele.innych.spraw.jest. uregulowanych.w.przepisach.szczególnych,.zwłaszcza.w.u.p.s. Do.takich.spraw.zalicza.się.wynagrodzenie.pracowników.samorzą- dowych..Zgodnie.z.art..36.ust..1.u.p.s..pracownikowi.samorządowemu. przysługuje.wynagrodzenie.stosowne.do.zajmowanego.stanowiska.oraz. posiadanych.kwalifikacji.zawodowych..Przepis.ten.dotyczy.pracowników. samorządowych,.czyli.wszystkich,.którzy.są.zatrudniani.w.urzędach.i.jed- nostkach.organizacyjnych.wskazanych.w.art..2.u.p.s..i.to.niezależnie.od. zajmowanego.stanowiska..Sprawy.płacowe.uregulowane.w.u.p.s..odnoszą. się.zatem.zarówno.do.pracowników.zajmujących.stanowiska.urzędni- cze,.jak.i.do.pracowników.zajmujących.stanowiska.nieurzędnicze,.a.więc. 20 CZęść.I..KOMeNTaRZ w.szczególności.pomocnicze,.obsługi.oraz.doradcze.i.asystenckie.(art..4. ust..2.u.p.s.). Oczywiście.niezależnie.od.przepisów.k.p.,.u.p.s..i.aktów.wykonaw- czych.obowiązują.pracodawców.samorządowych.również.inne.przepisy. powszechnie.obowiązujące..W.tym.zakresie.każdy.pracownik.samorzą- dowy.powinien.mieć.tak.skalkulowane.wynagrodzenie,.aby.nie.było.ono. niższe.niż.wynagrodzenie.określone.na.podstawie.przepisów.u.m.w.,.które. w.2015.r..wynosi.1750 zł.brutto..Do.wskazanego.wynagrodzenia.należy. zaliczyć.nie.tylko.wynagrodzenie.zasadnicze,.ale.wszystkie.dodatki.pła- cowe,.przewidziane.w.przepisach.dotyczących.pracowników.samorządo- wych. Obecna.u.p.s..przewiduje.niejako.„dwustopniowy”.sposób.regulacji. problematyki.wynagrodzeń.pracowników.samorządowych..Poza.„trady- cyjnym”.określeniem.szczegółowych.zasad.wynagradzania.i.wymogów. kwalifikacyjnych.w.rozporządzeniu.wykonawczym,.art..39.u.p.s..nałożył. na.pracodawców.samorządowych.obowiązek.wydania.regulaminów.wyna- gradzania.dla.pracowników.zatrudnionych.na.podstawie.umowy.o.pracę.. I.tak.kwestie.te.regulują: 1).rozporządzenie.w.sprawie.wynagradzania.pracowników.samorządo- wych, 2).regulamin.wynagradzania. Przepisy.r.w.p.s..regulują.kwestie.wynagrodzeń.kompleksowo.tylko. w.stosunku.do.pracowników.samorządowych.zatrudnionych.na.podsta- wie.innej.niż.stosunek.pracy,.tj..na.podstawie.wyboru.(a.więc.w.stosunku. do.pracowników.wskazanych.w.art..4.ust..1.pkt.1.u.p.s.).lub.powołania. (wskazanych.w.art..4.ust..1.pkt.2.u.p.s.). Przepisy.regulaminu.regulują.natomiast.kwestie.płacowe.pracow- ników.zatrudnionych.na.podstawie.umowy.o.pracę.w.zakresie,.w.jakim. nakazuje.art..39.ust..1.u.p.s. Regulamin.wynagradzania.jest.zbiorem.przepisów.prawa.pracy.w.ro- zumieniu.art..9.ust..1.k.p..Pracodawcy.samorządowi.mają.obowiązek.wy- dania.takiego.aktu..artykuł.39.u.p.s..jest.bowiem.przepisem.szczególnym. w.stosunku.do.art..772.§.1.k.p.,.który.obliguje.do.wydania.regulaminów. jedynie.tych.pracodawców,.którzy.zatrudniają.co.najmniej.dwudziestu. pracowników.nieobjętych.układem.zbiorowym.pracy..W.praktyce.regu- lamin.musi.być.wydany.w.każdej.jednostce.samorządowej,.niezależnie.od. tego,.ilu.pracowników.zatrudnia. ROZDZIał.2..WyNagRODZeNIe.ZaSaDNICZe.I.DODaTKI.PłaCOWe... 21 Pamiętać.jeszcze.należy.i.o.tym,.że.każdy.pracodawca.samorządowy. ustala.regulamin.wynagradzania.odrębnie..To.oznacza,.że.kierujący.jed- nostką.wójt.czy.starosta.nie.ma.kompetencji.do.wydawania.regulaminu. wynagradzania.dla.podległych.jednostek.będących.odrębnymi.pracodaw- cami..Każda.z.nich.musi.samodzielnie.określić.własny.regulamin. Przykład W.ramach.gminy.W..funkcjonują.następujące.jednostki.organizacyjne,.zatrudniające. pracowników.i.będące.odrębnymi.pracodawcami: •. urząd.gminy.W., •. Ośrodek.Sportu.i.Rekreacji.w.W..(zarządzający.boiskami.oraz.pływalnią), •. gminny.Ośrodek.Pomocy.Społecznej. Wójt.gminy.W..wprowadził.zarządzeniem.regulamin.wynagradzania.dla.urzędu.gminy. oraz.odrębny.regulamin.wynagradzania.dla.pozostałych.jednostek.gminnych..Same. jednostki.nie.wprowadziły.własnych.przepisów.płacowych. Takie.działanie.jest.nieprawidłowe.w.świetle.art..39.ust..1.u.p.s.,.a.regulamin.dla.jedno- stek.gminnych.innych.niż.urząd.został.wprowadzony.przez.wójta.bez.podstawy.prawnej.. W.tej.sytuacji.kierownicy.i.dyrektorzy.wszystkich.–.poza.urzędem.–.jednostek.(a.więc. OSiR,.gOPS).powinni.niezwłocznie.wydać.regulaminy.wynagradzania.obowiązujące. w.poszczególnych.jednostkach.. W. przypadku. pracowników. zatrudnionych. na. podstawie. umowy. o.pracę,.ale.zajmujących.kierownicze.stanowiska.(w.tym.kierowników. samorządowych.jednostek.organizacyjnych.i.ich.zastępców,.których.regu- lamin.wynagradzania,.zgodnie.z.art..24126.§.2.k.p..w.zw..z.art..772.§.5.k.p.,. nie.może.obowiązywać),.maksymalne.miesięczne.wynagrodzenie.określa. w.odrębnym.zarządzeniu.wójt.(burmistrz,.prezydent.miasta),.starosta. lub.marszałek.(art..39.ust..3.u.p.s.)..Tych.osób.regulamin.wynagradzania. obejmować.nie.może. 2. Składniki płacy pracownika samorządowego Wynagrodzenie.pracownika.samorządowego.może.składać.się.z.kil- ku.elementów,.w.których.składnikiem.obligatoryjnym.zawsze.musi.być. wynagrodzenie.zasadnicze.(wyrok.SN.z.dnia.11.grudnia.2007.r.,.I.PK. 157/07,.M.P.Pr..2008,.nr.5,.poz..258)..Oznacza.to,.że.wynagrodzenia.za. pracę.jako.takiego.nie.można.utożsamiać.wyłącznie.z.płacą.zasadniczą.. W.skład.wynagrodzenia.mogą.bowiem.wchodzić.także.inne.składniki. 22 CZęść.I..KOMeNTaRZ –.dodatki,.premie.itp..(wyrok.SN.z.dnia.10.stycznia.2006.r.,.I.PK.115/05,. M.P.Pr..2006,.nr.4,.poz..206). To,.jak.powinno.być.skonstruowane.wynagrodzenie,.zależy.zatem. od.przepisów.obowiązujących.danego.pracodawcę..W.przypadku.praco- dawców.samorządowych.o.składnikach.wynagrodzenia.decydują.przepisy. u.p.s. Na.wynagrodzenie.dla.zatrudnionego.w.jednostkach.samorządowych. składają.się.(art..36.ust..2–6.u.p.s.) –..obligatoryjne.składniki.płacowe,.którymi.są: 1).wynagrodzenie.zasadnicze, 2).dodatek.za.wieloletnią.pracę.(zwany.też.dodatkiem.stażowym), 3).dodatek.specjalny.–.dla.wójta.(burmistrza,.prezydenta.miasta),. starosty.oraz.marszałka.województwa, –..fakultatywne.składniki.płacowe,.przyznawane.w.przypadkach.okre- ślonych.przepisami;.są.nimi: 1).dodatek.funkcyjny, 2).dodatek.specjalny.–.dla.pozostałych.pracowników, 3).nagroda.pieniężna. Dzisiejsze.przepisy.r.w.p.s..określają.szczegółowo.jedynie.warunki. przyznawania.i.wypłaty.poszczególnych.składników.płacowych..Szerszy. zakres.może.mieć.regulamin.wynagradzania,.w.którym.–.zgodnie.z.art.. 39.ust..2.u.p.s..–.pracodawca.samorządowy.może.określić: •. warunki.przyznawania.oraz.warunki.i.sposób.wypłacania.premii.i.na- gród.innych.niż.nagroda.jubileuszowa, •. warunki.i.sposób.przyznawania.oraz.wysokość.dodatków.innych.niż. wskazane.w.przepisach.u.p.s. jeżeli.więc.pracodawca.zdecyduje.o.określeniu.innych.niż.wskazane. w.u.p.s..dodatków.płacowych,.może.to.uczynić.właśnie.w.przepisach.re- gulaminowych. 3. Wynagrodzenie zasadnicze jako.że.składnik.ten.jest.obligatoryjny,.musi.zatem.znaleźć.się.w.umo- wie.o.pracę.lub.w.innym.akcie.ustanawiającym.stosunek.pracy..Minimalny. poziom.tego.składnika.płacy.określa.r.w.p.s..natomiast.maksymalny.re- gulamin.wynagradzania.dla.zatrudnionych.na.podstawie.umowy.o.pracę. ROZDZIał.2..WyNagRODZeNIe.ZaSaDNICZe.I.DODaTKI.PłaCOWe... 23 Przykład Stanowisko.głównego.księgowego.jednostki.organizacyjnej.samorządu.w.r.w.p.s..zostało. określone.w.XVI.kategorii.(pkt.3.działu.I.dla.stanowisk.kierowniczych.urzędniczych. części.H.tabeli.IV.zawartej.w.załączniku.nr.3). Minimalny.poziom.wynagrodzenia.dla.tej.kategorii.wynosi.1550.zł.(część.B.załącznika. nr.1.do.r.w.p.s.). W.regulaminie.wynagradzania.należy.natomiast.określić.maksymalny.poziom.wynagro- dzenia.jako.górną.granicę.kwotową.wynagrodzenia..Ustalić.należy.zatem.dla.poszcze- gólnych.kategorii.zaszeregowania.kwoty.maksymalne.płacy.zasadniczej. W.regulaminie.wynagradzania.gOPS. w.e.. ustalono.zatem.dla.kategorii.XVI.jako. maksymalną.kwotę.wynagrodzenia.–.4000.zł..Natomiast.w.regulaminie.wynagradzania. Miejskiego.Biura.Finansów.Oświaty.w.W..maksymalną.kwotę.wynagrodzenia.określono. na.5500.zł. Ponieważ.przepisy.u.p.s..nie.określają.sposobu,.w.jaki.ma.być.wska- zane.maksymalne.wynagrodzenie,.to.biorąc.pod.uwagę.przepisy.i.tabe- le.r.w.p.s.,.należy.ustalić.górną.granicę.wysokości.wynagrodzenia.dla. każdej.kategorii.zaszeregowania,.bez.oznaczania.„widełkowo”.samych. kategorii.zaszeregowania..Taki.system.wydaje.się.prostszy.i.bardziej.od- powiadający.zamysłowi.prawodawcy. Regulamin.wynagradzania.musi.być.zgodny.z.r.w.p.s..–.wyraźnie.mówi. o.tym.art..39.u.p.s..Przepisy.te.mają.określić.zasady.szczegółowe.–.ogólne. zostały.określone.w.rozporządzeniu..Nie.należy.więc.w.regulaminie.okre- ślać.innych.kategorii.zaszeregowania,.nawet.wyższych. W.odniesieniu.do.pracowników.zatrudnionych.na.innej.podstawie. niż.stosunek.pracy.sprawa.jest.stosunkowo.prosta..Tu.kwoty.wynagro- dzenia.zasadniczego.–.zarówno.minimalne,.jak.i.maksymalne.określa. wprost.r.w.p.s. 4. Dodatek za wieloletnią pracę (tzw. dodatek stażowy) Dodatek.za.wieloletnią.pracę.zwany.też.często.dodatkiem.stażowym. jest.jedynym.dodatkiem.wskazanym.jako.obligatoryjny.składnik.płacy. każdego.pracownika.samorządowego,.niezależnie.od.zajmowanego.sta- nowiska..Zgodnie.z.art..38.ust..1.u.p.s..dodatek.ten.przysługuje.po.5.la- tach.pracy. w. wysokości. wynoszącej. 5 .miesięcznego. wynagrodzenia. zasadniczego..Dodatek.ten.wzrasta.o.1 .za.każdy.dalszy.rok.pracy,.aż. 24 CZęść.I..KOMeNTaRZ do.osiągnięcia.20 .miesięcznego.wynagrodzenia.zasadniczego,.która.to. kwota.jest.maksymalną.ustaloną.dla.dodatku.stażowego. Istotnym.elementem.dla.ustalenia.podstawy.wymiaru.dodatku.stażo- wego.jest.okres.pracy..Do.okresu.tego.wlicza.się.wszystkie.poprzednio.za- kończone.okresy.zatrudnienia.oraz.inne.okresy,.jeżeli.z.mocy.odrębnych. przepisów.podlegają.one.wliczeniu.do.okresu.pracy,.od.którego.zależą. uprawnienia.pracownicze.(np..okres.urlopu.wychowawczego,.zasadniczej. służby.wojskowej,.pobierania.zasiłku.dla.bezrobotnych). Warto.w.tym.miejscu.zauważyć,.że.o.ile.w.myśl.art..6.ust..4.pkt.1.u.p.s.. prowadzenie.działalności.gospodarczej.przez.minimum.3.lata.pod.pewny- mi.warunkami.umożliwia.zajęcie.kierowniczego.stanowiska.urzędniczego,. to.okres.ten.nie.może.być.zaliczony.do.okresu,.od.którego.zależy.wysokość. dodatku.stażowego. Przykład Marcin.N..został.zatrudniony.w.marcu.2015.r..na.stanowisku.naczelnika.wydziału. w.starostwie.powiatowym.w.D. Wcześniej.był.zatrudniony: •. od.kwietnia.1999.r..do.marca.2003.r..–.na.podstawie.umowy.o.pracę.w.spółce.a, •. od.kwietnia.do.grudnia.2003.r..–.na.podstawie.umowy-zlecenia.w.spółce.B, •. od.stycznia.do.marca.2004.r..–.na.podstawie.umowy-zlecenia.w.spółce.C, •. od.kwietnia.2004.r..do.listopada.2006.r..–.prowadzenie.działalności.gospodarczej, •. od.grudnia.2006.r..do.stycznia.2009.r..–.umowa.o.pracę.w.spółce.D.(zawieszona. •. od.lutego.2009.r..do.lutego.2015.r..–.ponowne.prowadzenie.działalności.gospo- działalność.gospodarcza), darczej. Do.okresów.pracy,.od.których.zależy.dodatek.stażowy,.należy.więc.zaliczyć.tylko.okresy. zatrudnienia.w.spółce.a.i.w.spółce.D..W.sumie.pracowniczy.staż.pracy.jakuba.H..w.mo- mencie.przyjmowania.do.pracy.w.starostwie.wynosi.6.lat.i.1.miesiąc,.co.uprawnia.go.do. dodatku.stażowego.w.wysokości.6 .wynagrodzenia.zasadniczego. jeżeli.praca.w.urzędzie.lub.jednostce.stanowi.dodatkowe.zatrud- nienie,.do.okresu.dodatkowego.zatrudnienia.nie.podlegają.zaliczeniu. okresy.zatrudnienia.podstawowego.(§.7.ust..3.r.w.p.s.)..Wyjątkiem.jest. sytuacja,.w.której.pracownik.samorządowy.wykonuje.pracę.w.urzędzie.lub. jednostce.w.ramach.urlopu.bezpłatnego.udzielonego.przez.pracodawcę. w.celu.wykonywania.tej.pracy..W.takim.wypadku.do.okresu.dodatkowego. zatrudnienia.podlegają.zaliczeniu.zakończone.okresy.zatrudnienia.pod- stawowego.oraz.okres.zatrudnienia.u.pracodawcy,.który.udzielił.urlopu. –.do.dnia.rozpoczęcia.tego.urlopu.(§.7.ust..4.r.w.p.s.).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: