Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00459 005718 18996171 na godz. na dobę w sumie
Zasiedzenie służebności przesyłu. Wydanie 1 - ebook/pdf
Zasiedzenie służebności przesyłu. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 235
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0562-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej – zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym – uregulować sytuacje faktyczne polegające na korzystaniu przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości innych osób. Jednym z kluczowych problemów – zarówno w teorii, jak i w praktyce – dotyczących tej instytucji było pogodzenie obecnej rzeczywistości normatywnej z tą rzeczywistością, pod rządami której dokonywano posadowienia wielu urządzeń przesyłowych.

Opracowanie jest pierwszą książką poświęconą w całości problematyce zasiedzenia służebności przesyłu. Autor analizuje poszczególne przesłanki zasiedzenia służebności przesyłu, dokonując nie tylko wykładni przepisów, lecz także prezentując własne rozwiązania. W monografii omówiono również aspekty procesowoprawne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu oraz środków dowodowych.

W publikacji wykorzystano bogatą literaturę i orzecznictwo, niekiedy przez autora krytycznie oceniane, ze wskazaniem ewentualnych innych możliwości rozumienia poszczególnych przepisów.

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków stosujących przepisy o zasiedzeniu, w szczególności do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, zarządców nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości. Jest kierowana również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką służebności przesyłu i jej zasiedzeniem.

Bartosz Rakoczy – profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego.

 

 

Stan prawny na 15 kwietnia 2014 roku

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zasiedzenie służebności przesyłu Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie i funkcje dawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pojęcie i funkcje zasiedzenia służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Służebność przesyłu jako przedmiot zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rekonstrukcja przesłanek zasiedzenia służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . 5. Konstytucyjne podstawy zasiedzenia służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Posiadanie służebności jako przesłanka zasiedzenia służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie posiadania służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Odpowiednie stosowanie przepisów o posiadaniu rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Następstwo prawne a posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 3. Upływ czasu jako przesłanka zasiedzenia służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Dobra wiara jako determinant okresu posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozpoczęcie biegu okresu zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Problematyka intertemporalna zasiedzenia służebności przesyłu . . . . . . . . . . 4. Bieg terminu zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 4. Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie trwałości i widoczności urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych do służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 15 15 24 31 33 43 53 55 55 76 86 94 97 97 106 112 115 128 130 130 139 154 5 Spis treści ROZDZIAŁ 5. Treść zasiedzianej służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakres uprawnień przedsiębiorcy przesyłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zakres obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Problematyka zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 6. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia i podniesienie zarzutu zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Problematyka postępowania wieczystoksięgowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 156 163 172 180 191 193 193 201 205 219 224 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 6 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów D. Gaius Gl. k.c. – Digesta – Gai, Institutiones – „Glosa” – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. MoP OSN OSNC OSNCP OSP OTK OTK-A Pal. PiP pr. bud. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – „Monitor Prawniczy” – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (od 1945 r. do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Izby Administra- cyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) Prz.Sejm. Rej. u.k.w.h. – „Przegląd Sejmowy” – „Rejent” – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) u.p.g.k. – ustawa z 7 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 7 Wstęp WstępWstęp Instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do systemu prawa polskiego w ustawie z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz zmianie niektórych innych ustaw1. Ratio legis przyjmowanych rozwiązań jawiło się jako oczywiste, gdyż w zamyśle ustawodawcy chodziło o jak najszersze, zarówno w aspekcie podmiotowym, jak i przedmiotowym, a co ważne – również czasowym, uregulowanie sytuacji faktycznych polegających na korzystaniu przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości innych osób, na których to nieruchomościach albo zostały już posadowione urządzenia przesyłowe, albo dopiero zostaną posadowione2. Owo dążenie ustawodawcy do jak najszerszego objęcia dyspozycją normy prawnej okreś lonych stanów faktycznych wymagało w pierwszej kolejności uwzględnienia aspektów temporalnych. Ustawodawca powinien mieć przede wszystkim na względzie okoliczność, iż wprowadza zupełnie nową instytucję prawną, nieznaną Kodeksowi cywilnemu. W dalszej kolejności powinien uwzględniać okoliczność, że będzie ona regulowała stosunki faktyczne już istniejące w chwili wejścia wyżej wskazanej ustawy w życie. Wszak te sto- sunki faktyczne zaistniały jeszcze przed wejściem tej ustawy nowelizującej w życie i, co najważniejsze, ich istnienie nie było obojętne z punktu widzenia prawa cywilnego. Podmioty tych stosunków faktycznych zmierzały lub mogły zmierzać do zasiedzenia służebności gruntowej, a w międzyczasie zo- stały „zaskoczone” wejściem w życie nowej instytucji służebności przesyłu. 1 Dz.U. Nr 116, poz. 731. 2 Pojęciami „przedsiębiorca przesyłowy” i „urządzenie przesyłowe” posługuję się w ślad za G. Bieńkiem, który użył tych sformułowań i je zdefi niował w swojej mono- grafi i Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008, s. 17 i n. 9 Wstęp W przypadku posadowienia urządzeń przesyłowych na cudzych gruntach mamy przede wszystkim do czynienia z długotrwałymi stanami faktycz- nymi, które w zdecydowanej większości zostały zainicjowane w zupełnie innych warunkach ustrojowych i gospodarczych z dominującym ele- mentem prawa publicznego nad prawem prywatnym. Ówczesny ustawo- dawca, a mam na myśli okres do 1990 r., w którym dokonano fundamen- talnej przebudowy prawa cywilnego, działał w zupełnie innych realiach, z jakimkolwiek pominięciem analizy uwarunkowań gospodarczych. Rów- nież i ochrona prawa własności nie w każdym przypadku funkcjonowała na zadowalającym poziomie. Istotną okolicznością dla ówczesnego prawodawcy było także to, że za- dania publiczne w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, gazu itp. wykonywały przedsiębiorstwa państwowe, a niekiedy nawet typowe organy administracji publicznej. Nie można się zatem dziwić, że lekceważono aspekty prywatnoprawne posa- dowienia takich urządzeń, eksponując przede wszystkim instrumenty pub- licznoprawne. Przebudowa polskiego prawa cywilnego i administracyjnego dokonana przede wszystkim w 1990 r. dowartościowała w należyty sposób zna- czenie, funkcję i rolę instrumentu prawa cywilnego. Postawiło to jedno- cześnie nowe wymagania przed ustawodawcą, który musiał się odnaleźć w nowej rzeczywistości ustrojowej, mając jednak na względzie aspekty hi- storyczne sadowienia takich urządzeń. Instytucją prawa cywilnego, której skutki prawne powstają w wyniku upływu czasu, jest zasiedzenie. Chyba w żadnym innym przypadku, pomi- jając inne instytucje zaliczane do dawności, upływ czasu nie odgrywa tak istotnej roli. Z drugiej jednak strony wyzwaniem dla legislatora i organów stosujących prawo jest pogodzenie obecnej rzeczywistości normatywnej z tą rzeczywistością, pod rządami której dokonywano posadowienia wielu urządzeń przesyłowych. Problem pogodzenia tych dwóch rzeczywistości jest jednym z kluczowych problemów, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Przejawia się on na wielu płaszczyznach, m.in. przy ocenie charakteru prawnego władztwa, sposobu wejścia w posiadanie, następstwa prawnego po przedsiębiorstwie państwowym itp. Już tylko te okoliczności inspirują do podjęcia się monografi cznego opraco- wania problematyki zasiedzenia służebności przesyłu. Dodatkowym bodźcem 10 www.lexisnexis.pl Wstęp powinno być milczenie ustawodawcy nowelizującego Kodeks cywilny na podstawie wyżej już przywoływanej ustawy, który pominął problem zawia- dywania służebności ówcześnie gruntowych, a obecnie gruntowych i prze- syłu. Nie bez znaczenia jest również aspekt praktyczny, gdyż w orzecznictwie Sądu Najwyższego można zaobserwować wzrastającą tendencję do rozpatry- wania spraw dotyczących zasiedzenia służebności przesyłu. Zagadnienie to nie było dotąd opracowywane w publikacji monografi cznej, choć odnotować należy kilka interesujących i naukowo inspirujących arty- kułów dotyczących bądź to samego zasiedzenia służebności przesyłu, bądź to niektórych tylko aspektów tego zasiedzenia3. Zainteresowanie piśmien- nictwa tą problematyką jest dobitnym dowodem na aktualność podejmo- wanych badań, a także na konieczność pogłębienia niektórych kierunków badawczych. Celem tej monografi i jest przede wszystkim analiza przesłanek zasiedzenia służebności przesyłu z uwzględnieniem dotychczasowych wyników badań, jak również orzecznictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego. Analiza tych przesłanek będzie dokonywana niekiedy w kontekście podobieństw i różnic z zasiedzeniem prawa własności oraz z zasiedzeniem służebności gruntowych. W opracowaniu zostaną również zaproponowane postulaty de lege ferenda, jak też inne niż dotychczas proponowane kierunki wykładni przepisów regulujących zasiedzenie służebności przesyłu. Systematyka pracy i jej układ nie jest rzeczą prostą. Najwłaś ciwszą sys- tematyką pracy jest tradycyjna analiza poszczególnych przesłanek zasie- dzenia służebności przesyłu. Taki też układ zostanie zastosowany w tej monografi i. Niemniej jednak zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłu może być również badane z zaakcentowaniem nieco innych okoliczności. Przykładowo można by potraktować jako odrębną okoliczność następ- stwo prawne, ewentualnie aspekty podmiotowe, i w tym kontekście roz- 3 M. Godlewski, Zasiedzenie służebności przesyłu, MoP 2010, nr 7, s. 387 i n.; Ł. So- kołowski, Nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia, „Przegląd Prawniczy UAM” 2012, nr 1, s. 35 i n.; J. Wszołek, Zasiedzenie służebności przesyłu, Rej. 2012, nr 1, s. 113 i n.; A. Korusiewicz, Zasiedzenie służebności, Rej. 2012, nr 11, s. 51 i n.; M. Jankowska, M. Pawełczyk, „Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia” jako przesłanka zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności prze- syłu, Pal. 2013, nr 1–2, s. 64 i n.; Ł. Ciszewski, P. Michalski, Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c., Gl. 2013, nr 1, s. 58 i n. 11 Wstęp ważać problematykę charakteru prawnego posiadania przez poprzednika prawnego, statusu prawnego urządzeń przesyłowych, zmianę posiadania, wreszcie doliczanie czasu owego posiadania. Pewnych inspiracji do nieco innego pojmowania zasiedzenia służebności dostarcza również orzecznictwo sądowe, które utożsamia posiadanie słu- żebności z wykorzystywaniem trwałych i widocznych urządzeń. Łączy więc zatem art. 352 k.c. z art. 292 k.c. W takim kontekście traci sens odrębna ana- liza obu tych kwestii. Niemniej jednak najwłaś ciwsze wydaje się tradycyjne ujęcie problematyki zasiedzenia służebności przesyłu według jej przesłanek. Przede wszystkim taki sposób badania zasiedzenia służebności przesyłu do- minuje w doktrynie, co pozwala podejmować racjonalną polemikę z innymi poglądami, która może się dokonywać na tej samej płaszczyźnie, przy tych samych ujęciach problemu, i – co najważniejsze – w tym samym kontekście. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjęciem tradycyjnej systematyki jest jednocześnie stosunkowo niewielka liczba odesłań między poszczególnymi partiami monografi i. Oczywiście z wyżej wskazanych po- wodów takich odesłań nie da się uniknąć, gdyż niektóre zagadnienia mogą być analizowane w rożnych aspektach i kontekstach. Dotyczy to chociażby problematyki domniemań, dobrej wiary, objęcia w posiadanie itp. Ostatecznie praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym analizowane będą zagadnienia wprowadzające, koncentrujące się przede wszystkim na podstawowych pojęciach, takich jak dawność czy zasie- dzenie. W rozdziale tym zostaną podjęte również rozważania dotyczące konstytucyjnych podstaw zasiedzenia służebności przesyłu, co już samo w sobie jest interesującym zagadnieniem, wymagającym bez wątpienia większego zaangażowania doktryny. W rozdziale drugim zostanie podjęta problematyka posiadania służeb- ności, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości rodzących się na tle art. 352 k.c. w zw. z art. 336 k.c. Dalsze rozważania będą dotyczyły cha- rakteru prawnego tego posiadania, a także domniemań, które z posiadania wynikają i mogą mieć znaczenie dla oceny przesłanek zasiedzenia. W roz- dziale tym będą podjęte również wątki dotyczące posiadania w kontekście użytkowania wieczystego. Przedmiotem analizy w rozdziale trzecim będzie przesłanka upływu czasu. Dla tej przesłanki istotnymi zagadnieniami są dobra wiara i domniemanie 12 www.lexisnexis.pl Wstęp dobrej wiary. Znaczenie ma również moment wejścia w posiadanie oraz przerwanie i zawieszenie biegu okresu zasiedzenia. Kolejny rozdział będzie dotyczyć problematyki przesłanki trwałego i wi- docznego urządzenia, którą traktuję jako odrębną od posiadania służebności przesłankę zasiedzenia. Rozważania będą koncentrowały się na egzegezie pojęcia trwałe i widoczne urządzenie oraz na konieczności specyfi cznego ujmowania tej przesłanki w kontekście urządzeń przesyłowych. W rozdziale piątym będą badane problemy związane z treścią zasie- dzenia służebności. Ustawodawca polski pozostaje bardzo wstrzemięź- liwy w kwestiach dotyczących danej treści służebności. Dlatego też nie można przyjąć, że każda służebność przesyłu ma taki sam charakter. W praktyce treść służebności przesyłu może być bardzo różna i w konse- kwencji nie wystarcza stwierdzenie, iż doszło do zasiedzenia służebności przesyłu. Stąd też rozważenia wymaga zakres uprawnień, a nawet obo- wiązków nabywanych lub zaciąganych przez podmiot, który zasiedział służebność przesyłu. W ostatnim rozdziale zostaną zbadane kwestie zagadnień procesowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu, środków do- wodowych i samego postępowania o stwierdzenie zasiedzenia. Rozważane będą również aspekty zasiedzenia jako zarzutu prawo niweczącego. W roz- dziale tym omówione zostaną również aspekty procesowe wpisów do ksiąg wieczystych. Jak wyżej już wskazywano, problematyka zasiedzenia służebności prze- syłu nie była do tej pory przedmiotem opracowania monografi cznego. Nie oznacza to jednak, że w piśmiennictwie nie zwracano już uwagi na okreś lone zagadnienia w zakresie zasiedzenia służebności przesyłu. W lite raturze można zauważyć wzrastające zainteresowanie problema- tyką służebności, w ramach której bada się także aspekty ich zasiedzenia oraz problematykę samej służebności przesyłu. Na uwagę zasługują przede wszystkim opracowania autorstwa M. Warcińskiego4, jak też Z. Gołby5 i R. Dziczka6. Również problematyka samego zasiedzenia była 4 M. Warciński, Służebności gruntowe według Kodeksu cywilnego, Warszawa 2013. 5 Z. Gołba, Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu, Warszawa 2011. 6 R. Dziczek, Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy, Warszawa 2013. 13 Wstęp przedmiotem zainteresowania jurysprudencji. Odnotować należy tutaj monografi ę S. Rudnickiego7. Podstawowym aktem prawnym dla tej problematyki pozostaje ustawa z 16 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Elementy niezbędne do zbadania problematyki zasiedzenia służebności przesyłu reguluje ustawa z 28 wrze- ś nia 1991 r. o lasach8. Ze względu na badaną problematykę procesową w pracy zostanie wykorzystana również ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego9 oraz ustawa z 6 lipca 1982 r. o księ- gach wieczystych i hipotece10. W monografi i została wykorzystana przede wszystkim metoda formal- no-dogmatyczna. Opracowanie koncentruje się przede wszystkim na wy- kładni przepisów, głównie przepisów Kodeksu cywilnego. Podstawowym rodzajem wykładni jest wykładnia językowa, choć w przypadku badanej problematyki nie bez znaczenia jest zarówno wykładnia teleologiczna, jak i wykładnia funkcjonalna. Ze względu na konstytucyjną ochronę prawa własności oraz ochronę innych praw majątkowych zastosowanie znajdzie dyrektywa wykładni w zgodzie z Konstytucją RP. Praca uwzględnia stan prawny oraz stan orzecznictwa i badań na dzień 15 kwietnia 2014 r. 7 S. Rudnicki, Nabycie przez zasiedzenie, Warszawa 2007. 8 Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm. 9 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm. 10 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm. 14 www.lexisnexis.pl Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i funkcje dawności 1. Pojęcie i funkcje dawności Monografi czne rozważania dotyczące zasiedzenia służebności przesyłu należy rozpocząć od szerszego kontekstu badawczego, jakim jest daw- ność. Problem dawności występował już w prawie rzymskim, a juryści rzymscy dostrzegali, że upływ okreś lonego czasu nie może pozostawać obojętny dla stosunków prawnych. Jednocześnie w prawie rzymskim wypracowano podstawowe kierunki uwzględniania upływu czasu dla kształtowania stosunków prawnych. „Zasiedzenie jest to nabycie wła- sności na skutek ciągłości posiadania przez czas okreś lony prawem”1. Dostrzegając ów aspekt temporalny, K. Kolańczyk podniósł, iż: „Zasie- dzenie przyczynia się do uproszczenia i uporządkowania stosunków prawnych. Stany rozszczepienia faktycznego i prawnego władztwa nad rzeczami są wprawdzie nieuniknione […], ale nie powinny przeciągać się nadmiernie, prowadzą bowiem do powikłań i sporów […]”2. Zauważa się także, że ostatecznie instytucja zasiedzenia miała w prawie rzym- skim usunąć rozbieżność między sytuacją prawną a faktyczną3. Trzeba jednak zaznaczyć, na co słusznie zwraca uwagę B. Ruszkiewicz, ewolucję przesłanek zasiedzenia, które ostatecznie zostały ujęte w ramach pięciu przesłanek res habilis, titulus, fi des, possessio, tempus4. W piśmiennictwie z zakresu prawa rzymskiego sformułowano też interesujący, a jednocze- 1 D. 41, 3, 3. 2 K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2007, s. 302. 3 Instituzioni di Diritto Romano, Simone 2003, s. 218. 4 B. Ruszkiewicz, Wyjątkowe przypadki zasiedzenia w prawie rzymskim, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, t. XXVI, s. 391. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasiedzenie służebności przesyłu. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: