Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 006110 13848762 na godz. na dobę w sumie
Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem - ebook/pdf
Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 13
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7468-641-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Alternatywą dla takich działań może być stosowanie przewodów grzewczych, w tym przede wszystkim samoregulujących, układanych w miejscach powstawania zagrożeń.

Dowiedz się m. in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 BIBLIOTEKA INSTALATORA Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem opracował: mgr inż. Janusz Strzyżewski www.instalator.info.pl Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków... Zalegający na dachu śnieg, zatkane rynny sprzyjające tworzeniu się niebez- piecznych sopli, a także zaśnieżone i oblodzone chodniki, schody i podjazdy stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla przechodniów. Prace związane z odśnieżaniem dachów wymagają angażowania specjalnych ekip z odpowied- nim sprzętem. Działania amatorów często kończą się tragicznie. Nieumiejętne usuwanie śniegu i lodu powoduje niszczenie pokrycia dachu, nawierzchni chod- nika, podjazdu lub schodów. Stosowanie środków chemicznych niszczy zieleń oraz obuwie. Alternatywą dla takich działań może być stosowanie przewodów grzewczych, w tym przede wszystkim samoregulujących, układanych w miejscach powstawania zagrożeń. 2 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.instalator.info.pl Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków... Przewody zmienno–oporowe Stosowanie energii elektrycznej do ogrzewania jest powszechne i znane od lat. Ze względu na zapasy mocy elektrowni jest ostatnio propagowane także przez Zakłady Energetyczne. Stosowane są grzejniki punktowe oraz podłogowe (maty i przewo- dy grzewcze układane w podłożu). We wszystkich tych przypadkach z reguły jako element grzejny stosowany jest drut stało–oporowy. Pobiera on stale tę samą moc, a więc zużywa stałą ilość energii elektrycznej. W przypadku stosowania ogrzewania elektrycznego na zewnątrz budynku wytwarzane ciepło, a więc pobierana moc, musi być dostosowana do warunków otoczenia. W pełni opłacalne jest wiec stosowanie przewodów zmienno–oporowych. Ich zalety rekompensują wyższy koszt zakupu. Od przewodów stało–oporowych różnią się one tym, że przewód samoregulujący samoczynnie dostosowuje się do temperatury, w jakiej się znajduje. Rys. 1 Budowa samoregulujacego przewodu grzewczego 1-żyła miedziana 2-polimer - warstwa grzewcza 3-izolacja 4-oplot 5-płaszcz (katalog Tyco-Thermal-Controls) Składa się on z dwóch równoległych żył miedzianych i umieszczonego pomiędzy nimi elementu grzejnego, wykonanego z polimeru. Całość jest otoczona izolacją, oraz oplotem ochronnym z miedzi i płaszczem zewnętrznym. Jeżeli temperatura otoczenia spada, polimerowe łańcuchy rdzenia przewodu kurczą się, powodując powstanie wielu przejść elektrycznych pomiędzy wbudowanymi cząsteczkami węgla. W efekcie przewód grzeje mocniej pobierając odpowiednio więcej energii. Gdy temperatura wokół przewodu podnosi się, przewód grzeje słabiej i oszczędza energię elektryczną, ponieważ polimerowe łańcuchy ulegają rozszerzeniu zmniejszając tym samym liczbę przejść. Na rysunku 1 przedsta- wiono zasadę budowy przewodu. Taka automatyczna samoregulacja pobieranej przez przewód ilości energii elek- trycznej znacznie obniża koszty eksploatacyjne. Przewody te mają także inną zaletę, nie przegrzewają się, co pozwala na ich krzyżowanie, a także stosowanie w miejscach zagrożonych pożarem np. na dachu krytym papą. Przepływ prądu pomiędzy żyłami miedzianymi, do których podłączone jest napię- cie 230 V prądu przemiennego, odbywa się na całej długości przewodu. Można, więc przewód ciąć – oczywiście w stanie beznapięciowym – w każdym miejscu, na odcinki dowolnej długości. © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.instalator.info.pl 3 Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków... Zasilanie przyłącza się do jednego z końców, drugi koniec zabezpiecza się specjal- nym zestawem. Możliwość cięcia przewodu na dowolne odcinki daje oszczędności materiałowe, obniża, więc koszty wykonania instalacji grzewczej. Poszczegól- ne odcinki przewodu powinny być zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowymi dobranymi do typu przewodu i długości odcinka, a cała instalacja wyposażona w wyłącznik różnicowy na prąd różnicowy 30mA. Dobór odpowiedniego przewodu Doboru typu przewodu, jego mocy mierzonej W/m2 lub W/m, a także maksy- malnej długości jednego obwodu grzejnego i innych elementów dokonujemy dla konkretnych warunków. Potrzebną ilość przewodu, w zależności od miejsca jego ułożenia, określają dane producenta. Zamieszczona poniżej tablica pokazuje przy- kładowe dane w tym zakresie. Można także posłużyć się prostymi wzorami. Tablica 1. Przykładowy dobór przewodów grzejnych – zgodnie z wytycznymi firmy Tyco Thermal Controls Uwaga! w przypadku rynien potrzebna moc określana jest w W/m Miejsce ułożenia Potrzebna moc Przewody samoregulujące --------------- W/m2 EM2–XR FroSstop Black 8BTV2–CT Droga dojazdowa, chodnik, parking Rampa, most Schody Dachy, koryta dachowe Dachy, koryta dachowe zawie- rające bitumy (smołę itp.) Rynny, rury spustowe z tworzywa Rynny, rury spustowe metalowe DACHY I RYNNY 250 – 300 250 – 400 250 – 300 200 – 300 200 – 300 25– 50 W/m 25–50 W/m + + + – – – – – – – + – + + – – – + + + + Przewody układamy na połaciach dachowych oraz wzdłuż rynien i rur spustowych. 4 Rys. 2 Przewód grzew- czy na połaci dachowej (foto Firmy ELEKTRA) © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.instalator.info.pl Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków... Pamiętaj, że w pionowych odcinkach rur spustowych przewód powinien sięgać poniżej strefy zamarzania tj. ok. 1 metra poniżej poziomu terenu1. Rys. 3 Przewód grzewczy w rynnie i rurze spustowej (katalog Tyco Thermal Controls) Na rynnach skrzynkowych i na dużych wymagających ogrzewania powierzch- niach stosujemy się dwa lub więcej równolegle ułożonych przewodów. Na dużych obiektach, w korytach odprowadzających wodę z połaci dachowej, niezbędne jest ułożenie wielu równoległych przewodów. Przykładem takiego rozwiązania jest dach hali lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Zastosowano tam przewo- 1 głębokość przemarzania gruntu zależy od regionu i wynosi od 0,8 w części zachodniej Polski do 1,4 m w rejonie Suwałk (PN-81/B 03020-1) © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.instalator.info.pl 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: