Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 009765 20246252 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy - ebook/pdf
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 201
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-167-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Publikacja Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy zawiera analizę przemian, jakie towarzyszą obecnemu rynkowi pracy. Autorzy przedstawiają m.in. kryteria odróżniające stosunek pracy od pozostałych stosunków zatrudnienia, prognozując poszerzanie się zakresu zatrudnienia pozapracowniczego, które bardziej przystaje do stosunków cywilnoprawnych niż stosunku pracy. W obliczu tych przemian ważką kwestią jest zabezpieczenie socjalne zleceniobiorców, chałupników czy wykonawców umów o dzieło.
Autorzy prezentują ponadto trend związany z funkcjonowaniem gospodarczym pracodawców, m.in. w ramach holdingu.
Publikacja ta adresowana jest do osób zajmujących się zawodowo prawem pracy – prawników, podmiotów zatrudniających, specjalistów HR, menedżerów.  Prognozy autorów co do sytuacji na rynku pracy mogą także okazać się pomocne zatrudnianym w budowaniu pozycji na rynku pracy.
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – sędzia Sądu Najwyższego, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, w latach 2005–2008 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie stosunku pracy.
Dr Michał Raczkowski – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UW, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; specjalizuje się w zagadnieniach związków między prawem pracy a prawem cywilnym.
Mgr Rafał Wyziński – doktorant Wydziału Prawa i Administracji UW, specjalizuje się w zagadnieniu podległości pracownika w aspekcie porównawczym prawa pracy w ustawodawstwie zagranicznym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski • Rafał Wyziński pod redakcją Małgorzaty Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne rozdziały opracowali: Małgorzata Gersdorf – Wprowadzenie oraz 1, 4; Michał Raczkowski – 2; Rafał Wyziński – 3 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Publikacja powstała przy współpracy i dofinansowaniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-167-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie. Zagrożenia rynku pracy a nowe podmioty zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 RoZdZIał 1. Kodeks zatrudnienia wyzwaniem przyszłości . . . . . . 25 1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.2. Dobra legislacja jako wymaganie przyszłego prawa zatrudnienia 28 1.3. Zasady prawa zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.4. Ogólnie o kryteriach odróżniających stosunek pracy od pozostałych stosunków zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . 45 1.5. Dylematy związane z pojęciem pracowniczego podporządkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 57 1.6. Zakres podmiotowy prawa zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . RoZdZIał 2. Pracodawca wielopodmiotowy – holding? 2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Kombinat i holding – struktury złożone w gospodarce . . . . . . . 61 61 . . . . . . 64 64 2.2.1. Kombinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Holding – definicja i ujęcie funkcjonalne (cele tworzenia, struktura) 2.3. Holding a indywidualne prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2.2.3. Holding – ujęcie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.3.1. Transfery pracowników w ramach holdingu . . . . . . . . . 71 2.3.2. Wielość zatrudnienia w holdingu . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.3.3. Ochrona interesu pracodawcy w holdingu . . . . . . . . . . 76 2.4. Holding a zbiorowe prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2.4.1. Znaczenie stosunku dominacji w zbiorowym prawie pracy 79 2.4.1.1. Zwolnienia grupowe w holdingu . . . . . . . . . . 79 2.4.1.2. Pakiet socjalny jako źródło prawa pracy . . . . . . 81 2.4.2. Potrzeba upodmiotowienia holdingu w zbiorowych stosunkach pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5 Spis treści 2.5. Holding jako pracodawca 2.5.1. Indywidualne prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 84 2.5.1.1. Przypisanie statusu pracodawcy jednemu z podmiotów holdingu . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.5.1.2. Konstrukcja pracodawcy wielopodmiotowego . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2.6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2.5.2. Zbiorowe prawo pracy RoZdZIał 3. Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie pozapracownicze – rozróżnienie w ustawodawstwach zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.2. Metody rozróżniania charakteru prawnego zatrudnienia . . . . . 104 3.2.1. Metody definiowania stosunku pracy we Francji . . . . . . 106 3.2.2. Metody rozróżniania w Niemczech . . . . . . . . . . . . . . 107 3.2.3. Metody rozróżniania w Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . 109 3.2.4. Kodeks praktyk w Irlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.2.5. Zasada pierwszeństwa faktów przed umową jako kryterium odróżnienia umowy . . . . . . . . . . . . . . 112 3.2.6. Domniemania zawarcia umowy o pracę . . . . . . . . . . . 115 3.3. Kryteria rozróżnienia przyjmowane w innych systemach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.3.2. Multiple test w systemie common law . . . . . . . . . . . . 124 3.3.3. Subordination and dependency – podporządkowanie 3.3.4. Control test w systemie common law . . . . . . . . . . . . . 3.3.5. Integracja pracowników z organizacją przedsiębiorstwa . . 3.3.6. Integration test w systemie common law 3.3.7. Kryteria gospodarcze i zależność jako główne kryterium . . . . . . . . . . . . . 128 3.3.3.1. Podporządkowanie we Francji . . . . . . . . . . . 130 132 3.3.3.2. Podporządkowanie w Niemczech . . . . . . . . . 133 135 . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3.3.7.1. Ryzyko finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3.3.7.2. Ciężar ryzyka – własność narzędzi i materiałów . 140 3.3.7.3. Ponoszenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . 142 . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3.3.8. Odpłatność (wynagrodzenie) . . . . . . . 144 3.3.9. Economic reality test w systemie common law 144 3.3.10. Osobiste wykonywanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.11. Kryterium wzajemności zobowiązań . . . . . . . . . . . . 147 3.3.12. Mutuality of obligations test w systemie common law . . . 148 3.3.13. Ciągłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 6 Spis treści 3.4. Podporządkowanie ekonomiczne jako kategoria pośrednia . . . . 3.5. Wnioski wynikające z ustawodawstw europejskich . . . . . . . . . 149 153 RoZdZIał 4. Status socjalny wykonawcy przykładowych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest świadczenie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.1. Zleceniobiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 166 4.1.1. Treść umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Podstawowe różnice między umową zlecenia i umową o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4.1.3. Rozróżnienie zlecenia i umowy o pracę w wypowiedziach judykatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4.1.4. Zabezpieczenie socjalne zleceniobiorców . . . . . . . . . . 176 4.2. Umowa o pracę nakładczą (chałupnictwo) . . . . . . . . . . . . . 177 177 4.2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Forma, treść i warunki kontraktu . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.2.3. Wynagrodzenie, wynagrodzenie gwarancyjne, urlop wypoczynkowy chałupników . . . . . . . . . . . . . . 180 4.2.4. Ochrona pracy chałupników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.2.5. Rozwiązanie umowy o pracę nakładczą . . . . . . . . . . . 183 4.2.6. Zabezpieczenie socjalne chałupników . . . . . . . . . . . . 186 4.3. Umowa o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 188 189 191 4.3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Różnice między umową o dzieło a umową o pracę . . . . . 4.3.3. Umowa o dzieło w praktyce i judykaturze . . . . . . . . . . 4.3.4. Zabezpieczenie socjalne wykonawców umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa k.c. – ustawa z  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, k.p. k.p.c. k.s.h. poz. 93 ze zm.) – ustawa z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z  17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. rozporządzenie – z 1975 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z  31 grudnia 1975 r. w  sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.) ustawa o zwolnieniach grupowych u.s.u.s. – ustawa z 13 marca 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rozwiązy- wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) u.z.p.t. u.z.z. nych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) – ustawa z  9 lipca 2003 r. o  zatrudnianiu pracowników tymczaso- wych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) – ustawa z  23 maja 1991 r. o  związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i  Ubezpie- i Ubezpieczeń Społecznych OSNP OSP czeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich 9 Wykaz skrótów PiP PiZS Sł. Prac. Zb.Orz. – – – – „Państwo i Prawo” „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” „Służba Pracownicza” „Zbiór Orzeczeń” 3. Inne skróty BGB ETS FUS HGB LexPolonica MOP – Bürgerliches Gesetzbuch, ogólnoniemiecki Kodeks cywilny – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – Handelsgesetzbuch, niemiecki kodeks handlowy – Serwis Prawniczy LexisNexis – Międzynarodowa Organizacja Pracy Wprowadzenie. Zagrożenia rynku pracy a nowe podmioty zatrudnienia Praca jest głównym elementem życia we wszystkich społeczeństwach. Większość ludzi na określonym etapie swojego życia może powiedzieć, że pracuje. Jednak pojęcie „praca” trzeba uznać za prawnie neutralne, nie mówi ono bowiem, czy dana osoba pracuje jako wspólnik w spółce, jako samodzielny przedsiębiorca czy też jest zatrudniona na podstawie umowy o  pracę1. W  Polsce najczęściej pracujemy na podstawie sto- sunku pracy i to jest najbardziej pożądana przez pracujących podstawa zatrudnienia. Truizmem jest stwierdzenie, że podstawowym celem prawa pracy jest ochrona słabszego ekonomicznie i, co za tym idzie, negocjacyjnie kon- trahenta. Cel ten legł u podstaw powstania prawa pracy w dobie prze- mysłowej XIX w. i odtąd był stale rozwijany aż do chwili obecnej, czemu dają wyraz dyrektywy Unii Europejskiej. Cel ten stanowi więc ratio legis lwiej części przepisów tej gałęzi prawa, które wyznaczają minimalny standard ochrony ludzi żyjących z pracy własnych rąk. One też nadają związkom zawodowym uprawnienia do negocjowania norm, do ochrony interesów załóg, a także do strajku. Inną sprawą jest, czy obec- nie związki zawodowe, wobec stale zmniejszającego się uzwiązkowie- nia załóg, są w stanie wykonywać skutecznie ten mandat. Nasilająca się globalizacja rodzi konieczność szybkiej reakcji na sygnały gospodarcze płynące z  globalnego rynku. Chodzi przy tym nie tylko o  elastyczne reagowanie na zasoby i  finanse firmy, ale także na sytu- ację kadrową pracodawcy. Taka reakcja jest możliwa przy mało re- 1 B. Brooks, C. Engels, Employed or Self Employed, Special Issue „Bulletin of Comperative Labour Relations” 1992, nr 24, s. 1. 11 Wprowadzenie. Zagrożenia rynku pracy a nowe podmioty zatrudnienia strykcyjnym prawie. Rozbudowana regulacja prawna jest czynnikiem ograniczającym dostosowanie rozmiarów zatrudnienia do modyfiko- wanych potrzeb pracodawców. Stąd ciągły postulat o liberalizację i de- regulację prawa pracy. Są jednak ich granice2. Powszechnie przyjmuje się, że granice te wynikają przede wszystkim z Konstytucji Rzeczypo- spolitej Polskiej. Artykuł 20 Konstytucji RP wskazuje wprost na spo- łeczną gospodarkę rynkową jako na podstawę ustroju gospodarczego w Polsce. A zatem społeczna gospodarka rynkowa, która musi opierać się na wolności gospodarczej, własności prywatnej, solidarności, dia- logu i  współpracy partnerów społecznych, została zagwarantowana obywatelom w  ustawie zasadniczej. Nie należy zatem pytać, czy ochrona ma być, lecz o to, w jakim zakresie. Zakres i natężenie elemen- tów socjalnych muszą być dostosowane do konkretnych warunków go- spodarczych i konkretnej sytuacji demograficznej oraz tradycji prawnej naszego państwa. Nie istnieje jedno rozwiązanie, które mogłoby stano- wić remedium na wszelkie bolączki i patologie rynku pracy. Jest oczy- wiste, że można szeroko rozbudowywać system pomocy w sytuacji, gdy finanse państwa i  społeczeństwa stoją dobrze i  prawie wszyscy mają pracę lub korzystają z systemu ubezpieczeniowego. Mało wtedy będzie bowiem beneficjentów systemu pomocy, co oznacza, że nie trzeba po- żądanych świadczeń nadmiernie ograniczać. Odwrotnie będzie w  różnych sytuacjach kryzysowych. Z  perspektywy prawa pracy i prawa socjalnego oznacza to, że stale głoszona koniecz- ność uelastycznienia stosunków zatrudnienia w dobie kryzysu musi iść w  parze z  tworzeniem nowych miejsc pracy i  budowaniem systemu ochrony socjalnej, ochrony poziomu życia. W przeciwnym bowiem ra- zie jest pozbawiona merytorycznego uzasadnienia3. W  nauce polityki socjalnej nazywane jest to flexicurity. Chodzi tu o wprowadzanie róż- 2 Por. na ten temat L. Florek, Granice liberalizacji prawa pracy, w: Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego, w: Materiały XIV Zjazdu Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Łódź 2003, s. 9 i n., który szeroko omawia inne jeszcze bariery dla deregulacji prawa pracy, m.in. standardy europejskie. 3 Por. na ten temat M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w  gospodarce rynkowej, Kraków 2006, s. 453–456. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: