Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 005152 20934776 na godz. na dobę w sumie
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz - ebook/pdf
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 630
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3998-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Publikacja ma na celu przybliżenie etycznych aspektów zawodu adwokata.

W komentarzu omówione zostały nie tylko zasady deontologiczne, które wiążą adwokatów. Poruszono w niej również praktyczne dylematy, wobec których staje adwokat w swojej codziennej praktyce.

Oprócz omówienia zasad wykonywania zawodu adwokata (takich jak m.in.: rzeczowość, przestrzeganie norm etycznych, strzeżenie godności zawodu adwokackiego) w treści wydania znaleźć można szereg praktycznych wskazówek odnośnie poprawnego zachowania się adwokata stającego wobec wielu pytań, na które w trakcie swojej drogi zawodowej musi odpowiedzieć. W pracy znaleźć można również pytania, na które nie ma gotowej odpowiedzi, a którą winien znaleźć adwokat stający w obliczu własnych dylematów.

Komentarz uzupełnia wyselekcjonowane orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych, które konfrontuje Zasady ujęte w Zbiorze od strony teoretycznej z kazuistyką adwokackich przypadków codziennych.

W publikacji uwzględniono omówienie najnowszych zmian do Zbioru Zasad wprowadzonych do kompendium zasad etyki adwokackiej, które zostały uchwalone przez Naczelną Radę Adwokacką w listopadzie 2011 r.

Komentarz jest przeznaczony głównie dla młodych adeptów w zawodzie: rozpoczynających praktykę adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Praca może również zwrócić uwagę adwokatów bardziej doświadczonych oraz przedstawicieli innych, wysoko specjalizowanych zawodów prawniczych dla skonfrontowania różnych punktów widzenia na powinności adwokackie.

Od strony redakcyjnej, zachowano układ komentarza rozwijającego się zgodnie z chronologią kolejnych Zasad. Czytelnik poszukujący odpowiedzi na wybrane zagadnienia problemowe, może je znaleźć korzystając ze sporządzonego w tym celu indeksu haseł oraz aneksu, w którym zamieszczone są wybrane akty z tego zakresu: Prawo o adwokaturze, uchwała nr 54/2009 NRA w sprawie regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach oraz Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Jerzy Naumann Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE, wyd. 2 Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I WYPADKOWE Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak PRAWO PRASOWE Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH www.sklep.beck.pl Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz Jerzy Naumann WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 J. Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, Propozycja cytowania: Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3997-9 ISBN e-book 978-83-255-3998-6 Pamięci adwokata Stanisława Mikke Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI A. Komentarz Uchwała Nr 2/XVIII/98 – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Stosunek do sądu i innych organów, przed którymi występuje adwokat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Stosunek do kolegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 31–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Stosunek do klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 43–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Praca w samorządzie. Stosunek do władz adwokatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 59–67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 68–70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Akty prawne 1. Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Uchwała Nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii 3 7 7 124 124 302 302 338 338 386 386 484 484 515 515 519 VII Spis treści indywidualnej lub spółkach” z dnia 12 września 2009 r. (K.Adw Nr 10, poz. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 588 613 VIII Przedmowa Normy i wartości etyczne mają charakter uniwersalny. Natura tych wartości sprawia, że są niezmiennie aktualne. Wartości moralno-etyczne nie wygasają, nie starzeją się, nie dezaktualizują. Tylko dzięki nim ludzkość przetrwała i cieszy się perspektywą dalszego rozwoju. Prawdą jest, że w niektórych okresach historycznych obserwujemy obniżenie zainteresowania wartościami etycznymi jako elementem porządkującym życie społeczne. Okresowym fluktuacjom podlega także powszechna gotowość do postępowania zgodnie ze wskazaniami etyki. Na przykład obecnie daje się zaobserwować, że współczesna cywilizacja zachodnia zachęca do tego, aby ludzie gromadzili się wokół wspólnych grup interesów, a nie wokół wspólnie wyznawanych wartości. Procesy te są jednak przemijające i potwierdzają tylko, że to właśnie wartości etyczne stanowią centrum, wokół którego grawituje ludzkość. lekarskiej, Deontologia zawodowa adwokatów jest przeniesieniem powszechnych norm etyczno-moralnych na grunt powinności adresowanych do osób wykonujących tak społecznie ważne zadanie, jakim jest niesienie pomocy prawnej. Jest naturalne zatem, że wszystkie odniesienia dotyczące etyki ogólnej znajdują bezpośrednie odbicie w etyce adwokackiej i całej adwokaturze. Powstaniu pracy towarzyszyły dwie idee. System etyki adwokackiej, obok etyki jest nie tylko najstarszym kompendium deontologicznym, ale też w sposób wręcz idealny został dopasowany do istoty zawodu oraz wyzwań moralnych, wobec których staje adwokat. Rozwiązywanie dylematów moralnych w połączeniu z bieżącą pracą na rzecz klienta może stać się źródłem pełnej, życiowo-zawodowej satysfakcji adwokatów, których zajęcie jest przecież czymś o wiele bogatszym niż zwykłe „świadczenie usług”. Tak więc pierwszym pomysłem na napisanie pracy był zamiar przy- bliżenia zainteresowanemu czytelnikowi tematyki dotyczącej deontologii zawodowej adwokatów: wyzwań, pokus, powinności oraz imperatywów moralnych, które czynią profesję adwokacką w równym stopniu społecznie pożyteczną, co po prostu piękną. Podczas kreślenia uwag powstała idea skorzystania z okazji, aby wymieszać – miejscami suchą tematykę – wątkami będącymi próbą IX Przedmowa opowieści o adwokaturze. Procesy zachodzące we współczesnej palestrze były czynnikiem ośmielającym autora do przedstawienia różnorodnych aspektów pracy adwokackiej widzianej od strony praktycznych potrzeb dnia codziennego. Współcześnie zajęciem en vogue jest kontestowanie „dawnych” norm i zwyczajów, a nie ich dogłębne poznawanie i afirmowanie. Roztrząsanie problematyki pryncypiów deontologicznych jest dziś niemodne i często skazuje na zarzut anachronicznego konserwatyzmu. Pocieszeniem może być myśl, że lepiej być anachronicznym konserwatystą niż etycznym nihilistą, bo ten pozostawia po sobie tylko pustkę. Ostatecznie więc, po czasach kontestacji spirala dziejowa adwokatury na powrót zwróci się ku wartościom zdeponowanym w odziedziczonym przez nas systemie etyki adwokackiej. Warto zatem podjąć próbę przekazania tego wspaniałego dorobku każdemu, kto zechce się nim zainteresować czy dziś, czy też w przyszłości. Warszawa, maj 2012 r. Jerzy Naumann X Wykaz skrótów Konstytucja RP . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. 1. Źródła prawa KC . . . . . . . . . . . KH . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . KP . . . . . . . . . . . . KPA . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . KPK . . . . . . . . . . Nowela 2005 . . . . Nowela 2011 . . . . PrAdw . . . . . . . . . PrAdw z 1938 r. . . PrPostAdm . . . . . . Zbiór Zasad . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) (Dz.U. 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) uchwała NRA Nr 32/2005 z 19.11.2005 r. uchwały NRA Nr 33/2011 – 54/2011 z 19.11.2011 r. ustawa z 26.5.1082 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) ustawa z 4.5.1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 33, poz. 289) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) uchwała NRA z 10.10.1998 r. – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej (tekst jedn. K.Adw z 2011 r. Nr 1, poz. 1) XI Wykaz skrótów 2. Organy, organizacje, instytucje NRA . . . . . . . . . . Naczelna Rada Adwokacka NSA . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . SD IA . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . Unia Europejska WKD . . . . . . . . . . Wyzsza Komisja Dyscyplinarna WSD . . . . . . . . . . Wyższy Sąd Dyscyplinarny Sąd Administracyjny Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny artykuł następny niepublikowany numer pozycja redakcja rozporządzenie strona tekst jednolity uchwała 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nast. . . . . . . . . niepubl. . . . . . . . . . . . . Nr poz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . red. . . . . . . . . . . rozp. . . . . . . . . . . . . . s. tekst jedn. . . . . . . . . . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . w związku w zw. . . . . . . . . . . . wyrok wyr. zeszyt z. Zb.Orz. Zbiór Orzecznictwa ze zmianami ze zm. zob. zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII A. Komentarz Uchwała Nr 2/XVIII/98 – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z dnia 10 października 1998 r. Tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2011 r. (K.Adw Nr 1, poz. 1) Nawiązując do długoletniej tradycji, zwłaszcza zaś doświadczeń w wykonywaniu wolnego, niezależnego i samorządnego zawodu, zgromadzonych w okresie osiemdziesięciolecia Odrodzonej Ad- wokatury Polskiej, opierając się na wzorcach pierwszego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 6 i 7 maja 1961 roku, dostrzegając potrzebę udoskonalenia i dostosowania reguł wykonywania zawodu i życia korporacyjnego do zmieniającej się rzeczywistości Naczelna Rada Adwokacka postanowiła 10 października 1998 r. uchwalić Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) (uchwała nr 2/XVIII/98) Rozdział I. Przepisy ogólne § 1. 1. Zasady etyki adwokackiej wynikają z norm etycznych przystosowanych do zawodu adwokata. 2. Naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu. 3. Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego. 4. Obowiązkiem adwokata wykonującego zawód za granicą jest przestrzeganie norm zawartych w niniejszym kodeksie, jak również norm etyki adwokackiej obowiązujących w kraju goszczącym. 1. Norma zapisana w pierwszym zdaniu Zbioru Zasad Etyki 1 Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie etyki adwokackiej, dalej: Zbiór Zasad) ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego odczytania, zrozumienia oraz stosowania wszystkich zamieszczo- nych w nim regulacji. Podstawowa, wyrażona w tym zapisie zasada ma rudymentarne znaczenie dla zrozumienia wszelkich nakazów, obowiązków i zaleceń odnoszących się do prawidłowego pełnienia obowiązków adwokackich oraz postawy prezentowanej przez adwokata także w czasie, gdy nie pełni czynności zawodowych. 2. Zasady etyki adwokackiej nie są wyalienowane z procesu 2 rozwoju społeczności. Nie są też adwokatom w sztuczny sposób narzucone. Łatwość i naturalność ich przestrzegania wynika stąd, że powinności adwokackie są zbieżne z powszechnymi normami etycznymi. Zasady etyki adwokackiej w żadnym punkcie nie tworzą odstępstwa od uniwersalnych ocen rozróżniających dobro od zła i kształtowanych na tej podstawie nakazów postępowania. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: